Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
HOLSET: HY55VNumer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2418
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 20:51:40 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 21:51:46.533066 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 21:51:46.533097 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:51:46.533107 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179446" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 21:51:46.533119 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:51:46.533126 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 21:51:46.533132 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 21:51:46.533141 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 21:51:46.533148 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:51:46.533153 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:51:46.533160 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:51:46.533165 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:51:46.533174 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:51:46.533179 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:51:46.533183 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:51:46.533186 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:51:46.533190 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 21:51:46.533197 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:51:46.533208 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:51:46.533214 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:51:46.533219 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 21:51:46.533223 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 21:51:46.533230 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:51:46.533236 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:51:46.540819 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:51:46.540832 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:51:46.540840 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 21:51:46.540845 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:51:46.540850 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:51:46.540854 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:51:46.540857 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 21:51:46.540881 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 21:51:46.558065 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 21:51:46.558080 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 21:51:46.558086 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:51:46.558092 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:51:46.558096 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:51:46.558101 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:51:46.558106 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:51:46.558112 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:51:46.558117 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:51:46.558122 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:51:40 GMT 2019-02-23 21:51:46.558126 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:51:46.558136 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 21:51:46.558142 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:51:46.558149 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 21:51:46.558169 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 21:51:46.565343 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 21:51:46.565426 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-02-23 21:51:46.565671 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:51:46.572531 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:51:46.572897 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:51:46.573310 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:51:46.573560 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:51:46.574147 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:51:46.579787 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:51:46.579892 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:51:46.580449 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:51:46.580579 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:51:46.580827 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:51:46.581409 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:51:46.581513 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:51:46.581760 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:51:46.582251 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:51:46.582835 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:51:46.587194 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:51:46.587952 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:51:46.588427 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:51:46.589011 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:51:46.589528 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:51:46.589671 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:51:46.590255 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:51:46.590761 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:51:46.590945 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-23 21:51:46.591142 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:51:46.591499 soap_transport_http: read buffer of 3111 bytes 2019-02-23 21:51:46.591513 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:51:46.591518 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 21:51:46.591545 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 21:51:46.591588 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:51:46.591600 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:51:46.591605 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:51:46.591616 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 21:51:46.591620 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 21:51:46.591775 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 21:51:46.591786 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 21:51:46.591821 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.591829 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 21:51:46.591846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.591873 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.591881 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.591893 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:51:46.591912 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.591919 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.591929 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:51:46.591943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.591965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.591975 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 21:51:46.591990 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.591996 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 21:51:46.592011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.592037 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:46.592044 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.592053 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 21:51:46.592066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.592081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.592091 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:51:46.592105 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.592111 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 21:51:46.592124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.592147 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.592154 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.592163 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:51:46.592180 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.592186 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.592195 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:51:46.592211 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.592217 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.592226 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:51:46.592238 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.592259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.592269 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 21:51:46.592304 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.592310 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 21:51:46.592324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.592348 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:46.592355 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.592365 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 21:51:46.592378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.592392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.592402 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 21:51:46.592416 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.592435 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 21:51:46.592449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.592474 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.592481 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.592491 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:51:46.592509 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.592515 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.592525 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:51:46.592543 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.592549 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.592559 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:51:46.592589 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.592596 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.592605 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:51:46.592617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.592642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.592652 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:51:46.592666 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.592672 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 21:51:46.592686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.592708 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.592727 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.592740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.592764 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:51:46.592784 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:51:46.592799 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.592810 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:51:46.592819 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 21:51:46.592830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.592843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:51:46.592852 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:51:46.592866 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.592871 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 21:51:46.592885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.592907 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.592913 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.592923 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:51:46.592934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.592948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.592957 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 21:51:46.592971 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.592977 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 21:51:46.592989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.593012 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.593019 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.593028 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 21:51:46.593040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.593054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.593063 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:51:46.593077 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.593083 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 21:51:46.593099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.593122 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.593129 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.593138 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:51:46.593149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.593163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.593172 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 21:51:46.593186 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.593192 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 21:51:46.593204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.593227 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.593234 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.593243 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 21:51:46.593254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.593269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.593297 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 21:51:46.593313 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.593319 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 21:51:46.593332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.593355 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.593362 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.593371 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:51:46.593388 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.593395 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.593404 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:51:46.593416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.593508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.593525 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 21:51:46.593542 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.593548 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 21:51:46.593578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.593604 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.593611 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.593621 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 21:51:46.593633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.593648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.593657 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 21:51:46.593672 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.593678 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 21:51:46.593691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.593727 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.593734 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.593743 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:51:46.593761 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.593767 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.593780 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:51:46.593792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.593810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.593819 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 21:51:46.593833 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.593839 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 21:51:46.593852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.593874 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.593881 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.593890 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 21:51:46.593901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.593915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.593924 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 21:51:46.593938 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.593944 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 21:51:46.593956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.593979 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.593985 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.593994 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:51:46.594006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.594028 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 21:51:46.594042 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594048 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 21:51:46.594061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594084 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.594090 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594099 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 21:51:46.594111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.594133 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 21:51:46.594147 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594153 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 21:51:46.594166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594188 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.594194 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594203 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:51:46.594215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.594238 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 21:51:46.594251 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594257 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 21:51:46.594269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594317 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:46.594324 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594334 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 21:51:46.594346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.594370 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:51:46.594385 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594390 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 21:51:46.594403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594427 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.594433 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594443 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:51:46.594455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.594478 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:51:46.594493 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594499 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:51:46.594511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594535 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.594541 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594551 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 21:51:46.594575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.594599 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:51:46.594617 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594623 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 21:51:46.594635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594658 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.594664 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594673 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:51:46.594685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.594707 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 21:51:46.594721 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594727 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:51:46.594740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594762 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.594769 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594778 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 21:51:46.594790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.594812 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:51:46.594826 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594831 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 21:51:46.594844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594866 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.594872 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594881 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 21:51:46.594897 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.594903 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594912 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 21:51:46.594924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.594950 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:51:46.594964 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.594969 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 21:51:46.594982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595005 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:46.595012 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595021 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 21:51:46.595032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.595055 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:51:46.595069 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595074 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:51:46.595087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595109 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.595116 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595125 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:51:46.595136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.595159 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.595173 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595178 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:51:46.595191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595213 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.595220 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595229 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:51:46.595241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.595263 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:51:46.595296 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595303 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:51:46.595317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595340 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:51:46.595347 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595356 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:51:46.595368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.595392 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:51:46.595406 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595412 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:51:46.595425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595447 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595453 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595490 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:51:46.595510 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:51:46.595526 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595536 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:51:46.595546 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 21:51:46.595557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:51:46.595593 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:51:46.595607 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595613 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:51:46.595625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595648 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:51:46.595654 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595664 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:51:46.595675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.595698 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 21:51:46.595711 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595717 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:51:46.595729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595751 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595757 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595790 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:51:46.595809 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:51:46.595824 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595834 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:51:46.595843 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 21:51:46.595854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:51:46.595875 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:51:46.595889 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595895 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 21:51:46.595907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595930 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.595937 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595946 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 21:51:46.595962 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.595969 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.595977 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 21:51:46.595994 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.596000 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.596009 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:51:46.596025 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.596031 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.596040 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:51:46.596056 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.596062 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.596071 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:51:46.596086 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.596092 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.596101 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 21:51:46.596117 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.596123 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.596132 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:51:46.596144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.596178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.596188 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 21:51:46.596202 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.596208 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 21:51:46.596221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.596243 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.596249 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.596259 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 21:51:46.596270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.596302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.596313 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:51:46.596327 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.596333 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 21:51:46.596347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.596370 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.596377 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.596386 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:51:46.596403 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.596409 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.596418 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:51:46.596435 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.596441 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.596451 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:51:46.596462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.596484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.596494 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 21:51:46.596508 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.596514 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 21:51:46.596527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.596551 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.596558 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.596579 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 21:51:46.596592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.596606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.596614 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:51:46.596628 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.596634 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:51:46.596647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.596669 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.596676 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.596685 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:51:46.596697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.596710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.596719 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.596733 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.596739 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:51:46.596752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.596774 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.596781 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.596790 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:51:46.596802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.596815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.596824 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:51:46.596838 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.596844 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:51:46.596856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.596879 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.596885 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.596894 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:51:46.596910 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.596916 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.596925 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:51:46.596942 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.596948 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.596957 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:51:46.596969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.596989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.596999 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.597012 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.597019 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:51:46.597032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.597080 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.597087 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.597097 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:51:46.597109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.597124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.597133 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:51:46.597147 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.597153 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 21:51:46.597165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.597188 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.597194 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.597204 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:51:46.597220 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.597226 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.597235 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:51:46.597251 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.597257 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.597266 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:51:46.597301 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.597308 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.597318 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:51:46.597335 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.597342 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.597351 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:51:46.597363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.597392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.597402 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:51:46.597417 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.597422 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:51:46.597436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.597460 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:51:46.597466 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.597476 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 21:51:46.597488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.597502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.597512 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:51:46.597525 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:51:46.597552 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 21:51:46.597559 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:51:46.597569 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 21:51:46.597594 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:51:46.597609 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.597622 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:51:46.597645 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.597652 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:51:46.597660 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:51:46.597677 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:46.597683 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:51:46.597691 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 21:51:46.597739 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:46.597751 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:51:46.597769 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 21:51:46.597790 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:46.597797 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:51:46.597806 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:51:46.597822 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:46.597829 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:51:46.597837 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 21:51:46.597854 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:51:46.597860 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:51:46.597869 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 21:51:46.597885 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.597891 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:51:46.597900 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.597916 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.597922 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:51:46.597930 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:51:46.597946 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.597952 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:51:46.597961 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:51:46.597977 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.597983 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:51:46.597992 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:51:46.598003 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:51:46.598050 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.598066 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.598072 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:51:46.598085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.598108 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.598114 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.598123 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:51:46.598140 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.598146 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.598155 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:51:46.598171 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.598177 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.598186 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:51:46.598202 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.598208 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.598217 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:51:46.598228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.598300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.598324 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.598352 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.598363 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:51:46.598388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.598446 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.598457 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.598468 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 21:51:46.598482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.598497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.598507 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:51:46.598521 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.598550 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.598557 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.598566 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.598579 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.598594 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.598607 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.598631 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.598638 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.598648 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:51:46.598665 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.598672 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.598681 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:51:46.598698 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.598704 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.598713 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:51:46.598742 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.598749 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.598758 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:51:46.598774 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:46.598780 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.598789 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:51:46.598805 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:46.598811 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.598819 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:51:46.598835 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.598841 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.598850 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:51:46.598866 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.598872 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.598881 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:51:46.598897 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.598903 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.598912 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:51:46.598928 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.598934 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.598943 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:51:46.598959 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.598965 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.598974 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:51:46.598986 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.599035 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.599051 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.599057 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:51:46.599070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.599092 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.599098 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.599107 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:51:46.599123 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.599129 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.599138 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:51:46.599154 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.599160 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.599169 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:51:46.599186 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:51:46.599192 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.599201 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 21:51:46.599212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.599236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.599245 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.599259 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.599265 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:51:46.599285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.599309 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.599316 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.599325 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 21:51:46.599337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.599352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.599361 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:51:46.599373 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.599399 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.599410 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.599421 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.599433 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.599448 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.599462 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.599485 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.599492 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.599501 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:51:46.599517 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.599524 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.599533 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:51:46.599551 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.599558 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.599567 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:51:46.599584 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.599590 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.599599 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:51:46.599615 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:46.599621 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.599630 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:51:46.599646 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:46.599652 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.599661 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:51:46.599677 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.599683 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.599692 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:51:46.599708 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.599714 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.599723 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:51:46.599739 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.599745 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.599754 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:51:46.599770 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:46.599776 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.599785 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 21:51:46.599801 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.599807 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.599816 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:51:46.599832 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.599838 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.599847 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:51:46.599859 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.599912 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.599927 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:46.599952 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:46.599958 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:46.599968 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:46.599980 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:46.599994 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.600007 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:46.600030 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.600036 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:46.600045 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 21:51:46.600062 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.600068 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:46.600077 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 21:51:46.600093 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.600099 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:46.600108 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:51:46.600124 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.600130 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:46.600139 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 21:51:46.600155 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.600161 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:46.600170 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 21:51:46.600186 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:46.600192 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:46.600201 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:51:46.600217 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.600223 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:46.600232 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 21:51:46.600248 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:46.600254 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:46.600263 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 21:51:46.600286 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:46.600292 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:46.600302 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 21:51:46.600318 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:46.600324 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:46.600333 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:51:46.600349 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:46.600355 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:46.600377 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:51:46.600394 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:46.600403 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:46.600418 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 21:51:46.600438 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.600444 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:46.600454 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:51:46.600471 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.600477 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:46.600486 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 21:51:46.600498 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:46.600561 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.600579 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.600585 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 21:51:46.600599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.600623 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.600630 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.600644 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:51:46.600656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.600671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.600680 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:51:46.600695 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.600701 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 21:51:46.600727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.600750 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:46.600756 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.600765 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 21:51:46.600777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.600790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.600800 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:51:46.600813 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.600819 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 21:51:46.600831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.600855 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.600861 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.600870 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:51:46.600886 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.600892 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.600901 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:51:46.600917 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.600923 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.600932 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:51:46.600948 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:51:46.600954 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.600963 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:51:46.600975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.600999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.601008 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 21:51:46.601022 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.601027 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 21:51:46.601040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.601063 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:51:46.601069 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.601078 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 21:51:46.601090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.601104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.601113 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 21:51:46.601125 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:51:46.601149 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 21:51:46.601156 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:51:46.601165 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 21:51:46.601177 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:51:46.601192 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.601205 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 21:51:46.601228 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.601234 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:51:46.601243 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 21:51:46.601259 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.601265 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 21:51:46.601285 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 21:51:46.601303 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.601309 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:51:46.601318 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 21:51:46.601335 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:51:46.601341 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 21:51:46.601350 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:51:46.601367 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.601373 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 21:51:46.601382 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 21:51:46.601398 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.601408 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 21:51:46.601418 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 21:51:46.601435 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.601441 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 21:51:46.601450 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:51:46.601467 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:46.601473 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:51:46.601482 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 21:51:46.601498 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:46.601504 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 21:51:46.601513 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 21:51:46.601529 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.601535 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 21:51:46.601544 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:51:46.601555 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 21:51:46.601601 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.601616 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.601622 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 21:51:46.601637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.601660 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.601667 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.601676 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:51:46.601688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.601702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.601711 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 21:51:46.601724 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.601730 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 21:51:46.601743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.601766 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:51:46.601772 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.601781 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 21:51:46.601793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.601807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.601815 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:51:46.601828 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 21:51:46.601852 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:51:46.601858 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:51:46.601867 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 21:51:46.601884 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:51:46.601890 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 21:51:46.601899 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 21:51:46.601915 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:51:46.601921 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:51:46.601930 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 21:51:46.601941 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 21:51:46.601963 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.601977 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.601983 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:51:46.601996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.602019 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.602025 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.602034 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:51:46.602051 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.602057 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.602066 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:51:46.602082 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.602088 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.602097 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:51:46.602109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.602129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.602163 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:46.602180 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.602186 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:51:46.602200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.602223 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:46.602230 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.602239 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 21:51:46.602251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.602265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.602281 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:51:46.602295 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:46.602329 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:46.602336 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:46.602345 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:46.602357 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:46.602372 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.602385 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:46.602412 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.602419 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:46.602429 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 21:51:46.602445 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.602451 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:46.602460 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 21:51:46.602476 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.602482 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:46.602492 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:51:46.602517 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.602524 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:46.602534 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 21:51:46.602551 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:46.602557 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:46.602566 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 21:51:46.602582 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.602588 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:46.602597 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 21:51:46.602620 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.602626 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:46.602635 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 21:51:46.602651 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.602657 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:46.602666 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:51:46.602682 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.602688 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:46.602697 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:51:46.602709 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:46.602751 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.602767 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.602773 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 21:51:46.602786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.602809 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.602816 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.602826 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:51:46.602842 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.602848 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.602857 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:51:46.602873 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.602879 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.602888 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:51:46.602904 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.602910 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.602919 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:51:46.602935 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.602941 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.602950 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:51:46.602961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.602989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.602998 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:51:46.603012 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.603018 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 21:51:46.603031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.603052 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.603058 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.603071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.603092 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:51:46.603112 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:51:46.603127 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.603137 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:51:46.603146 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 21:51:46.603157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.603170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:51:46.603179 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:51:46.603193 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.603199 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 21:51:46.603212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.603234 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.603240 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.603250 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 21:51:46.603261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.603282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.603293 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 21:51:46.603307 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.603312 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 21:51:46.603326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.603348 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:51:46.603355 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.603363 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 21:51:46.603375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.603389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.603398 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 21:51:46.603418 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.603424 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 21:51:46.603437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.603460 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.603466 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.603475 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:51:46.603487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.603501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.603510 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 21:51:46.603523 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.603529 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 21:51:46.603542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.603565 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:46.603571 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.603580 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 21:51:46.603592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.603605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.603614 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:51:46.603627 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:46.603651 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:46.603658 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:46.603667 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:46.603679 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:46.603693 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.603706 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:46.603737 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.603745 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:46.603754 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 21:51:46.603770 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.603776 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:46.603785 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 21:51:46.603801 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.603807 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:46.603816 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 21:51:46.603832 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.603838 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:46.603856 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 21:51:46.603871 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.603878 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:46.603886 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 21:51:46.603902 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:51:46.603909 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:46.603917 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 21:51:46.603933 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:51:46.603939 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:46.603948 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 21:51:46.603964 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:51:46.603970 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:46.603979 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 21:51:46.603995 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:51:46.604001 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:46.604011 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 21:51:46.604027 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.604033 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:46.604041 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 21:51:46.604057 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.604063 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:46.604072 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 21:51:46.604088 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.604094 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:46.604103 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 21:51:46.604119 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.604125 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:46.604134 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 21:51:46.604145 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:46.604201 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.604217 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.604223 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 21:51:46.604236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.604259 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.604265 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.604281 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 21:51:46.604294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.604308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.604317 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:51:46.604332 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.604337 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 21:51:46.604351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.604374 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.604380 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.604389 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 21:51:46.604405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.604420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.604430 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:51:46.604444 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.604449 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:51:46.604462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.604484 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.604491 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.604500 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 21:51:46.604516 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.604522 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.604531 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:51:46.604547 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.604553 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.604562 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:51:46.604578 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.604584 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.604593 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:51:46.604605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.604629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.604638 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:46.604652 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.604657 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:51:46.604671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.604693 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:46.604700 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.604709 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 21:51:46.604721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.604735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.604744 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:51:46.604756 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:46.604781 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:46.604788 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:46.604797 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:46.604809 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:46.604824 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.604837 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:46.604860 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.604866 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:46.604876 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:51:46.604892 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.604937 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:46.604950 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:51:46.604969 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.604975 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:46.604984 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 21:51:46.605001 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:46.605007 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:46.605016 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:51:46.605032 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.605038 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:46.605047 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:51:46.605063 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.605068 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:46.605077 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 21:51:46.605094 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:51:46.605100 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:46.605109 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 21:51:46.605121 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:46.605156 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.605171 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.605177 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 21:51:46.605190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.605213 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.605219 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.605228 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 21:51:46.605244 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.605250 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.605259 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 21:51:46.605287 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.605294 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.605307 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 21:51:46.605324 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.605330 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.605339 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 21:51:46.605356 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.605362 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.605371 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 21:51:46.605386 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.605392 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.605404 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 21:51:46.605425 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.605431 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.605440 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:51:46.605457 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.605463 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.605472 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:51:46.605484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.605522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.605532 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:51:46.605546 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.605552 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 21:51:46.605567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.605590 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:51:46.605596 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.605614 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 21:51:46.605626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.605640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.605649 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:51:46.605672 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:46.605678 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 21:51:46.605689 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 21:51:46.605704 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.605710 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 21:51:46.605723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.605744 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:51:46.605763 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:51:46.605778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.605788 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:51:46.605797 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 21:51:46.605813 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.605819 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 21:51:46.605829 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 21:51:46.605844 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:46.605850 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 21:51:46.605859 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 21:51:46.605875 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:51:46.605881 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 21:51:46.605890 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:51:46.605906 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.605912 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:51:46.605920 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.605936 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.605942 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:51:46.605951 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.605967 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:46.605973 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 21:51:46.605981 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:46.605997 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:51:46.606003 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 21:51:46.606012 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:51:46.606027 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:51:46.606033 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 21:51:46.606042 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 21:51:46.606057 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:46.606063 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:51:46.606072 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:46.606087 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:51:46.606093 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 21:51:46.606102 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 21:51:46.606118 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:46.606123 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 21:51:46.606132 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:46.606148 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:46.606154 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:51:46.606163 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:46.606177 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:51:46.606183 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 21:51:46.606192 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 21:51:46.606203 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 21:51:46.606231 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 21:51:46.606257 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:51:46.606289 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:51:46.606315 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 21:51:46.606339 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:51:46.606363 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:51:46.606388 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 21:51:46.606412 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:51:46.606436 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 21:51:46.606460 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 21:51:46.606484 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 21:51:46.606508 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 21:51:46.606532 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 21:51:46.606560 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 21:51:46.606593 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 21:51:46.606625 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 21:51:46.606650 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 21:51:46.606674 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:51:46.606697 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:51:46.606721 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:51:46.606745 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 21:51:46.606769 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:51:46.606792 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:51:46.606817 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:51:46.606841 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.606865 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:51:46.606889 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:51:46.606913 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:51:46.606937 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 21:51:46.606960 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:51:46.606984 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 21:51:46.607009 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:51:46.607033 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 21:51:46.607057 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:51:46.607082 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.607107 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:51:46.607132 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.607157 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:51:46.607181 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:51:46.607206 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:51:46.607229 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.607253 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:51:46.607284 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.607312 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:51:46.607337 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:51:46.607360 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:51:46.607385 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 21:51:46.607408 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 21:51:46.607432 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 21:51:46.607456 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:51:46.607515 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:46.607539 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:51:46.607563 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:51:46.607586 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:51:46.607610 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 21:51:46.607634 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 21:51:46.607658 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 21:51:46.607681 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:51:46.607705 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:51:46.607729 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:51:46.607753 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:46.607777 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:51:46.607801 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:51:46.607826 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:51:46.607851 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.607867 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.607890 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:51:46.607914 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.607930 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.607945 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.607969 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:51:46.607992 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.608008 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.608023 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.608038 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.608062 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:51:46.608085 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.608109 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:51:46.608132 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.608156 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:51:46.608179 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.608194 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.608218 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:51:46.608241 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.608257 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.608286 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:51:46.608311 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.608335 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:51:46.608358 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.608382 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:51:46.608406 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.608430 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:51:46.608453 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.608477 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:51:46.608501 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.608517 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.608540 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:51:46.608564 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.608588 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:51:46.608612 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.608635 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:51:46.608659 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.608682 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:51:46.608706 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.608721 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.608737 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.608752 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.608767 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.608782 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.608798 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.608822 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:51:46.608846 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.608862 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.608877 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.608901 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:51:46.608924 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.608948 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:51:46.608972 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.608988 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609003 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609027 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:51:46.609050 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609066 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609081 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609096 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609112 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609135 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:51:46.609159 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609174 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609190 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609205 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609229 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.609252 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609268 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609304 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609329 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609353 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.609376 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609400 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:46.609424 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609439 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609455 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609470 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609495 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:51:46.609519 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609542 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:51:46.609566 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609582 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609597 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609620 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:46.609644 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609659 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609674 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609690 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609705 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609729 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:51:46.609752 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609775 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:51:46.609798 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609822 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:46.609846 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609870 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:51:46.609893 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609909 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609924 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609939 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.609963 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:46.609987 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.610003 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.610019 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.610034 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.610050 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.610065 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.610080 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.610095 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.610119 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:51:46.610143 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.610159 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.610182 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:51:46.610205 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.610221 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.610236 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.610259 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:51:46.610290 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.610306 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.610322 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.610337 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.610361 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:51:46.610384 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.610408 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:51:46.610432 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.610455 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:51:46.610479 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.610494 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.610517 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:51:46.610541 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.610556 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.610580 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:51:46.610607 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.610631 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:51:46.610655 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.610679 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:51:46.610702 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.610726 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:51:46.610749 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.610773 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:51:46.610796 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.610812 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.610836 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:51:46.610859 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.610883 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:51:46.610906 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.610931 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:51:46.610954 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.610978 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:51:46.611001 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611017 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611032 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611047 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611062 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611078 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611093 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611116 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:51:46.611140 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611155 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611171 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611194 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:51:46.611218 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611242 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:51:46.611266 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611287 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611303 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611330 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:51:46.611354 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611370 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611385 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611400 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611416 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611439 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:51:46.611463 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611479 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611494 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611509 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611533 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.611556 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611571 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611587 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611602 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611627 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.611651 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611674 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:46.611698 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611714 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611729 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611744 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611768 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:51:46.611792 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611815 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:51:46.611839 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611855 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611870 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611894 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:46.611918 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611933 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611949 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611964 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.611979 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.612002 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:51:46.612026 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.612050 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:51:46.612073 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.612097 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:46.612120 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.612144 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:51:46.612168 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.612184 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.612199 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.612214 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.612237 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:46.612261 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.612282 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.612299 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.612323 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.612338 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.612353 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.612369 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.612384 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:46.612408 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:51:46.612430 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 21:51:46.612483 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:51:46.612529 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:51:46.612602 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:51:46.612648 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 21:51:46.612693 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 21:51:46.612738 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 21:51:46.612782 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 21:51:46.612830 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:51:46.612875 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:51:46.612920 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:51:46.612963 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:51:46.613006 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.613050 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:51:46.613095 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:51:46.613137 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:51:46.613180 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:51:46.613225 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.613270 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.613326 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:51:46.613371 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.613422 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.613472 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:51:46.613551 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 21:51:46.613595 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:51:46.613638 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:46.613681 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:51:46.613726 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 21:51:46.613771 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:51:46.613821 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:51:46.613864 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:46.613909 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:51:46.613982 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 21:51:46.614028 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:51:46.614073 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:51:46.614118 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:51:46.614160 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 21:51:46.614205 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 21:51:46.614249 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 21:51:46.614300 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 21:51:46.614355 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:51:46.614398 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:51:46.614482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:51:46.614526 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:51:46.614569 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.614613 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:51:46.614658 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:51:46.614701 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:51:46.614745 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:51:46.614789 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.614834 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.614879 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:51:46.614923 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.614972 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.615020 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:51:46.615063 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 21:51:46.615106 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:51:46.615149 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:46.615192 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:51:46.615237 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 21:51:46.615288 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:51:46.615336 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:51:46.615379 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:46.615424 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:51:46.615476 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 21:51:46.615520 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:51:46.615565 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:51:46.615608 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:51:46.615656 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 21:51:46.615700 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 21:51:46.615744 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 21:51:46.615788 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 21:51:46.615832 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:51:46.615874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:51:46.615927 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:51:46.615970 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:51:46.616014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.616058 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:51:46.616102 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:51:46.616145 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:51:46.616189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:51:46.616233 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.616284 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.616330 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:51:46.616375 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.616423 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.616471 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:51:46.616514 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 21:51:46.616556 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:51:46.616599 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:46.616642 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:51:46.616688 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 21:51:46.616733 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:51:46.616783 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:51:46.616826 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:46.616870 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:51:46.616920 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:51:46.616946 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:51:46.616999 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:51:46.617048 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:51:46.617097 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:51:46.617146 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:51:46.617195 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:51:46.617243 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:51:46.617316 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:51:46.617367 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:51:46.617417 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:51:46.617467 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:51:46.617518 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:51:46.617582 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.617630 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:51:46.617679 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:51:46.617727 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:51:46.617775 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:51:46.617824 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.617873 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.617922 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:51:46.617969 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.618018 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.618066 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:51:46.618115 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:51:46.618163 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:51:46.618211 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:46.618266 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:51:46.618338 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:51:46.618389 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:51:46.618439 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:51:46.618489 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:46.618539 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:51:46.618616 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:51:46.618637 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:51:46.618687 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:51:46.618736 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:51:46.618784 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:51:46.618833 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:51:46.618881 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:51:46.618930 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:51:46.618979 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:51:46.619028 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:51:46.619076 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:51:46.619125 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:51:46.619174 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:51:46.619265 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.619336 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:51:46.619388 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:51:46.619438 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:51:46.619488 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:51:46.619539 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.619602 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.619650 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:51:46.619699 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.619747 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.619796 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:51:46.619844 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:51:46.619893 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:51:46.619942 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:46.619990 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:51:46.620039 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:51:46.620088 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:51:46.620136 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:51:46.620184 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:46.620233 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:51:46.620308 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 21:51:46.620330 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:51:46.620377 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:51:46.620424 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:51:46.620469 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:51:46.620515 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:51:46.620560 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:51:46.620618 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:51:46.620661 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:51:46.620706 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:51:46.620750 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:51:46.620793 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:51:46.620838 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:51:46.620882 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.620927 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:51:46.620971 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:51:46.621014 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:51:46.621058 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:51:46.621102 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.621146 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.621190 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:51:46.621234 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.621302 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.621349 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:51:46.621394 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:51:46.621439 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:51:46.621485 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:46.621531 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:51:46.621589 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:51:46.621638 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:51:46.621681 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:51:46.621725 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:46.621770 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:51:46.621820 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 21:51:46.621840 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:51:46.621886 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:51:46.621932 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:51:46.621978 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:51:46.622023 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:51:46.622069 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:51:46.622115 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:51:46.622160 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:51:46.622206 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:51:46.622253 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:51:46.622320 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:51:46.622368 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:51:46.622420 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.622467 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:51:46.622515 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:51:46.622575 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:51:46.622621 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:51:46.622668 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.622714 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.622759 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:51:46.622806 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.622860 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.622906 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:51:46.622951 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:51:46.622997 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:51:46.623042 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:46.623088 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:51:46.623134 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:51:46.623179 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:51:46.623239 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:51:46.623306 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:46.623355 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:51:46.623409 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 21:51:46.623433 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 21:51:46.623463 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 21:51:46.623490 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 21:51:46.623516 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 21:51:46.623539 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 21:51:46.623552 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:51:46.623564 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:51:46.623585 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:51:46.623593 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:51:46.623600 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:51:46.623607 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:51:46.623614 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:51:46.623621 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:51:46.623628 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:51:46.623635 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:51:46.623641 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:51:46.623648 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:51:46.623655 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.623662 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:51:46.623669 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:51:46.623676 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:51:46.623683 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:51:46.623689 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.623696 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.623703 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:51:46.623709 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.623716 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.623723 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:51:46.623729 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:51:46.623736 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:51:46.623742 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:46.623748 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:51:46.623755 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:51:46.623762 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:51:46.623768 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:51:46.623775 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:46.623781 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:51:46.623788 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:51:46.623796 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:51:46.623802 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:51:46.623810 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:51:46.623816 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:51:46.623823 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:51:46.623830 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:51:46.623837 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:51:46.623844 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:51:46.623851 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:51:46.623857 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:51:46.623864 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:51:46.623871 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.623878 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:51:46.623884 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:51:46.623891 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:51:46.623898 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:51:46.623904 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.623911 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.623920 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:51:46.623926 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.623933 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.623939 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:51:46.623946 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:51:46.623952 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:51:46.623958 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:46.623972 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:51:46.623980 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:51:46.623986 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:51:46.623993 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:51:46.624000 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:46.624007 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:51:46.624013 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:51:46.624021 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:51:46.624028 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:51:46.624034 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:51:46.624040 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:51:46.624047 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:51:46.624053 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:51:46.624059 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:51:46.624065 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:51:46.624071 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:51:46.624077 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:51:46.624083 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:51:46.624089 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.624095 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:51:46.624101 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:51:46.624107 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:51:46.624113 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:51:46.624118 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.624124 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.624131 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:51:46.624136 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.624142 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.624149 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:51:46.624155 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:51:46.624161 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:51:46.624167 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:46.624172 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:51:46.624178 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:51:46.624205 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:51:46.624212 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:51:46.624218 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:46.624244 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:51:46.624259 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:51:46.624272 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:51:46.624305 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:51:46.624326 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:51:46.624333 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:51:46.624352 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:51:46.624359 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:51:46.624366 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:51:46.624381 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:51:46.624387 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:51:46.624394 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:51:46.624400 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:51:46.624407 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.624414 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:51:46.624420 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:51:46.624427 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:51:46.624433 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:51:46.624439 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.624446 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:46.624452 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:51:46.624458 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:46.624465 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:46.624471 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:51:46.624477 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:51:46.624484 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:51:46.624490 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:46.624496 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:51:46.624502 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:51:46.624509 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:51:46.624515 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:51:46.624521 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:46.624527 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:51:46.624598 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 21:51:46.624606 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:51:46.624611 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:51:46.624615 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:51:46.624632 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 21:51:46.624640 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:51:46.624647 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:51:46.624655 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 21:51:46.624662 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:51:46.624700 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 21:51:46.624719 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179446" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:51:46.624731 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:51:46.624763 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 21:51:46.624787 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 21:51:46.624795 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 21:51:46.624802 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 21:51:46.624811 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179446" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:51:46.624829 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:51:46.624841 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:51:46.624850 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:51:46.624863 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:51:46.624872 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:51:46.624879 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 21:51:46.624902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.624911 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:51:46.624916 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.624946 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:51:46.624952 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 21:51:46.624956 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 21:51:46.624960 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 21:51:46.624964 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 21:51:46.624968 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 21:51:46.624972 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 21:51:46.624976 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 21:51:46.624984 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179446" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:51:46.624994 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:51:46.625000 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:51:46.625006 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:51:46.625012 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:51:46.625018 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:51:46.625022 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:46.625063 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:51:46.625071 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:51:46.625075 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:51:46.625080 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:51:46.625120 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:51:46.625130 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:51:46.625140 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:51:46.625144 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:51:46.625149 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:51:46.625186 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179446" 2019-02-23 21:51:46.625197 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:51:46.625201 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:51:46.625208 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:51:46.625214 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:51:46.625218 wsdl: in serializeType: returning: 179446 2019-02-23 21:51:46.625228 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:51:46.625236 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:51:46.625240 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:51:46.625243 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:51:46.625248 wsdl: in serializeType: returning: 179446 2019-02-23 21:51:46.625265 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179446 2019-02-23 21:51:46.625345 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179446 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 21:51:46.625351 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 21:51:46.625366 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5448"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 21:51:46.625378 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 21:51:46.625383 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179446 2019-02-23 21:51:46.625391 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 21:51:46.625511 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 21:51:46.625398 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:51:46.625455 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:51:46.625463 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:51:46.625472 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:51:46.625476 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:51:46.625482 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:51:46.625491 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:51:46.625498 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:51:46.625505 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:51:46.625517 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 21:51:46.625524 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:51:46.625530 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:51:46.632911 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:51:46.632929 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:51:46.632944 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 21:51:46.632954 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 21:51:46.632963 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:51:46.632973 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:51:46.632982 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:51:46.632989 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:51:46.632997 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 21:51:46.633035 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 21:51:46.690154 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 21:51:46.690187 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 21:51:46.690199 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:51:46.690208 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:51:46.690217 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:51:46.690227 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:51:46.690237 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:51:46.690246 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:51:46.690255 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:51:46.690264 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:51:40 GMT 2019-02-23 21:51:46.690274 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:51:46.690283 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 21:51:46.690293 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:51:46.690319 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 21:51:46.690353 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 21:51:46.690367 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 21:51:46.690381 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:51:46.690389 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 21:51:46.690405 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 21:51:46.690450 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:51:46.690467 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:51:46.690476 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:51:46.690500 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:51:46.690511 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 20:51:40 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 21:51:46.690549 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 21:51:46.690562 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 21:51:46.690589 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 21:51:46.690599 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 21:51:46.690736 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 21:51:46.690898 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 21:51:46.690908 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 21:51:46.690920 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 21:51:46.690935 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:51:46.690971 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 21:51:46.691061 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 21:51:46.691090 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:51:46.691109 nusoap_client: got fault 2019-02-23 21:51:46.691120 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 21:51:46.691127 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 21:51:46.691135 nusoap_client: detail =