Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
HOLSET: HY55VNumer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2418
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 12:24:01 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 14:24:15.177068 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 14:24:15.177108 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:24:15.177120 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179446" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 14:24:15.177135 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:24:15.177144 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 14:24:15.177150 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 14:24:15.177161 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 14:24:15.177169 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:24:15.177175 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:24:15.177183 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:24:15.177189 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 14:24:15.177199 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 14:24:15.177205 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 14:24:15.177209 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 14:24:15.177213 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 14:24:15.177217 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 14:24:15.177227 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:24:15.177240 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:24:15.177247 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 14:24:15.177252 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 14:24:15.177257 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 14:24:15.177264 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 14:24:15.177276 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 14:24:15.183364 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 14:24:15.183379 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 14:24:15.183387 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 14:24:15.183393 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:24:15.183398 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:24:15.183403 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 14:24:15.183407 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 14:24:15.183434 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 14:24:15.199065 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 14:24:15.199083 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 14:24:15.199090 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:24:15.199096 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 14:24:15.199102 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 14:24:15.199129 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 14:24:15.199135 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 14:24:15.199142 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 14:24:15.199164 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 14:24:15.199170 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 12:24:00 GMT 2019-10-21 14:24:15.199176 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 14:24:15.199198 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 14:24:15.199205 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 14:24:15.199215 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 14:24:15.199238 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 14:24:15.199257 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-21 14:24:15.205222 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:24:15.205280 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 14:24:15.205311 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:24:15.211242 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:24:15.211297 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:24:15.211358 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:24:15.211395 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:24:15.211494 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:24:15.211540 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:24:15.211597 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:24:15.211636 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:24:15.211680 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:24:15.211710 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:24:15.211748 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:24:15.211762 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:24:15.217336 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:24:15.217368 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:24:15.217506 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:24:15.217549 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:24:15.217629 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:24:15.217673 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:24:15.217696 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:24:15.217785 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:24:15.217817 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:24:15.217840 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:24:15.217916 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:24:15.217944 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:24:15.218024 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:24:15.218059 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:24:15.218096 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:24:15.218121 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:24:15.218200 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:24:15.218226 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:24:15.218263 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:24:15.223376 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:24:15.223421 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:24:15.223447 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:24:15.223526 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:24:15.223552 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:24:15.223573 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:24:15.223598 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:24:15.223620 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:24:15.223640 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:24:15.223712 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:24:15.223738 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:24:15.223774 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:24:15.223832 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:24:15.223882 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:24:15.223907 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:24:15.223929 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:24:15.223978 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:24:15.224009 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:24:15.224029 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:24:15.224071 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:24:15.224100 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:24:15.224709 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:24:15.224755 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:24:15.224779 soap_transport_http: read buffer of 4471 bytes 2019-10-21 14:24:15.224795 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 14:24:15.224804 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 14:24:15.224850 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 14:24:15.224906 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 14:24:15.224932 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 14:24:15.224945 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 14:24:15.224979 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 14:24:15.224989 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 14:24:15.225232 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 14:24:15.225256 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 14:24:15.225347 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.225362 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 14:24:15.225397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.225451 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.225468 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.225492 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:24:15.225530 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.225542 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.225562 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:24:15.225599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.225648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.225670 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 14:24:15.225699 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.225711 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 14:24:15.225740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.225790 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:24:15.225804 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.225823 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 14:24:15.225850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.225877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.225896 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 14:24:15.225924 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.225934 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 14:24:15.225960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.226006 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.226019 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.226037 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:24:15.226069 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.226081 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.226098 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:24:15.226130 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.226142 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.226160 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:24:15.226185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.226227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.226249 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 14:24:15.226277 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.226289 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 14:24:15.226314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.226359 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:24:15.226372 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.226389 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 14:24:15.226414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.226440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.226459 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 14:24:15.226486 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.226497 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 14:24:15.226522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.226568 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.226587 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.226605 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:24:15.226637 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.226649 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.226666 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:24:15.226697 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.226709 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.226727 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:24:15.226759 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.226770 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.226788 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:24:15.226812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.226857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.226878 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:24:15.226905 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.226916 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 14:24:15.226946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.226989 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.227000 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.227025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.227184 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:24:15.227224 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:24:15.227263 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.227284 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:24:15.227303 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 14:24:15.227327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.227354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:24:15.227372 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 14:24:15.227399 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.227411 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 14:24:15.227437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.227482 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.227494 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.227511 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:24:15.227543 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.227554 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.227584 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:24:15.227620 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.227632 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.227648 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:24:15.227679 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.227691 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.227708 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:24:15.227733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.227779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.227798 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:24:15.227825 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.227836 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 14:24:15.227861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.227905 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:24:15.227918 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.227935 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 14:24:15.227959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.227984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.228003 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 14:24:15.228029 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.228040 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 14:24:15.228066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.228110 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.228123 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.228139 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:24:15.228164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.228190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.228208 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 14:24:15.228235 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.228246 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 14:24:15.228269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.228313 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.228325 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.228343 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 14:24:15.228430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.228494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.228519 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 14:24:15.228547 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.228561 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 14:24:15.228597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.228648 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.228660 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.228677 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:24:15.228701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.228726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.228745 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 14:24:15.228771 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.228782 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 14:24:15.228805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.228850 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.228862 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.228880 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 14:24:15.228904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.228930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.228949 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 14:24:15.228974 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.228985 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 14:24:15.229042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.229093 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.229105 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.229123 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:24:15.229161 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.229172 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.229188 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:24:15.229211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.229243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.229295 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 14:24:15.229326 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.229337 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 14:24:15.229360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.229407 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.229418 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.229434 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 14:24:15.229458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.229482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.229499 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 14:24:15.229524 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.229534 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 14:24:15.229558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.229610 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.229622 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.229641 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:24:15.229675 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.229687 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.229704 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:24:15.229730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.229762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.229782 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 14:24:15.229808 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.229818 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 14:24:15.229844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.229890 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.229903 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.229920 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 14:24:15.229947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.229972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.229992 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 14:24:15.230019 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.230032 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 14:24:15.230060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.230106 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.230120 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.230138 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:24:15.230164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.230190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.230211 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 14:24:15.230266 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.230278 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 14:24:15.230305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.230353 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.230368 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.230388 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 14:24:15.230417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.230439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.230452 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 14:24:15.230468 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.230474 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 14:24:15.230491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.230702 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.230716 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.230732 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:24:15.230792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.230818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.230836 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 14:24:15.230862 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.230872 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 14:24:15.230895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.230937 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:24:15.230947 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.230963 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 14:24:15.230985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.231010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.231033 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 14:24:15.231060 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.231071 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 14:24:15.231095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.231137 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.231149 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.231164 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 14:24:15.231189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.231215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.231233 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:24:15.231258 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.231268 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 14:24:15.231290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.231331 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.231342 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.231357 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 14:24:15.231378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.231401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.231421 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 14:24:15.231451 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.231462 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 14:24:15.231487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.231530 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.231541 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.231556 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 14:24:15.231583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.231609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.231635 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 14:24:15.231665 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.231677 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 14:24:15.231705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.231750 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.231761 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.231776 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 14:24:15.231798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.231821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.231841 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 14:24:15.231872 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.231885 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 14:24:15.231911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.231958 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.231970 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.231986 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 14:24:15.232016 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.232026 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.232042 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 14:24:15.232065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.232095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.232112 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:24:15.232137 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.232147 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 14:24:15.232169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.232210 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:24:15.232221 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.232237 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 14:24:15.232259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.232286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.232306 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 14:24:15.232334 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.232344 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:24:15.232366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.232403 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.232414 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.232429 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:24:15.232457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.232482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.232504 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.232532 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.232543 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:24:15.232565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.232618 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.232630 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.232646 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:24:15.232670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.232694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.232712 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:24:15.232739 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.232750 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 14:24:15.232776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.232823 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:24:15.232834 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.232852 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 14:24:15.232879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.232905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.232928 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:24:15.232961 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.232972 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 14:24:15.232996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.233033 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.233043 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.233063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.233102 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:24:15.233133 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:24:15.233159 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.233176 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:24:15.233196 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 14:24:15.233219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.233242 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:24:15.233257 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:24:15.233280 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.233289 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 14:24:15.233310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.233355 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:24:15.233371 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.233392 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:24:15.233420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.233447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.233470 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 14:24:15.233501 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.233518 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 14:24:15.233554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.233612 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.233623 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.233645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.233685 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:24:15.233719 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:24:15.233748 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.233766 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:24:15.233783 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 14:24:15.233805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.233829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:24:15.233845 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 14:24:15.233869 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.233879 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 14:24:15.233901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.233940 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:24:15.233951 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.233966 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 14:24:15.233988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.234011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.234028 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 14:24:15.234052 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.234061 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 14:24:15.234082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.234119 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.234129 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.234149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.234185 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:24:15.234216 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:24:15.234242 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.234259 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:24:15.234274 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 14:24:15.234295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.234318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:24:15.234336 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:24:15.234362 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.234372 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 14:24:15.234393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.234433 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.234443 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.234459 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 14:24:15.234486 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.234497 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.234511 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 14:24:15.234538 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.234548 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.234562 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:24:15.234596 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.234606 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.234621 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:24:15.234647 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.234657 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.234671 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 14:24:15.234698 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.234709 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.234724 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 14:24:15.234753 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.234763 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.234777 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:24:15.234798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.234937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.234962 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 14:24:15.234997 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.235008 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 14:24:15.235035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.235076 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.235087 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.235107 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 14:24:15.235134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.235159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.235176 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 14:24:15.235203 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.235214 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 14:24:15.235237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.235277 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.235287 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.235302 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 14:24:15.235330 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.235340 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.235354 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:24:15.235381 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.235391 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.235406 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:24:15.235426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.235462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.235479 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 14:24:15.235507 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.235520 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 14:24:15.235543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.235590 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.235602 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.235617 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 14:24:15.235638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.235661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.235676 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 14:24:15.235699 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.235709 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:24:15.235732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.235774 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.235786 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.235802 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:24:15.235824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.235847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.235864 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.235887 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.235897 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:24:15.235919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.235957 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.235968 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.235983 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:24:15.236004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.236027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.236044 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:24:15.236075 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.236088 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:24:15.236112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.236151 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.236161 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.236176 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 14:24:15.236202 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.236212 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.236227 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:24:15.236253 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.236263 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.236278 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:24:15.236299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.236335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.236351 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.236375 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.236388 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:24:15.236414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.236454 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.236465 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.236480 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:24:15.236501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.236525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.236540 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:24:15.236563 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.236572 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 14:24:15.236605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.236644 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.236654 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.236668 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:24:15.236695 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.236706 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.236721 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:24:15.236753 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.236765 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.236781 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:24:15.236808 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.236818 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.236832 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:24:15.236858 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.236868 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.236882 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:24:15.236903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.236950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.236967 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:24:15.236990 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.236999 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:24:15.237020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.237058 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:24:15.237070 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.237088 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 14:24:15.237111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.237134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.237149 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 14:24:15.237171 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:24:15.237218 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 14:24:15.237229 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:24:15.237245 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 14:24:15.237266 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:24:15.237291 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.237314 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:24:15.237361 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.237372 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:24:15.237388 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:24:15.237416 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:24:15.237427 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:24:15.237442 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 14:24:15.237473 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:24:15.237487 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:24:15.237505 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 14:24:15.237536 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:24:15.237547 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:24:15.237564 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 14:24:15.237603 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:24:15.237614 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:24:15.237653 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 14:24:15.237693 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:24:15.237703 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:24:15.237717 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 14:24:15.237737 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.237744 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:24:15.237754 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.237772 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.237779 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:24:15.237789 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:24:15.237806 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.237813 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:24:15.237823 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 14:24:15.237840 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.237847 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:24:15.237856 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:24:15.237873 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.237880 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:24:15.237889 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:24:15.237903 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:24:15.237961 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.237981 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.237988 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 14:24:15.238004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.238030 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.238037 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.238048 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:24:15.238066 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.238072 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.238082 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:24:15.238099 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.238105 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.238115 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:24:15.238132 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.238138 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.238148 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 14:24:15.238161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.238188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.238199 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.238214 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.238220 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:24:15.238236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.238262 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.238269 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.238279 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 14:24:15.238292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.238307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.238317 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 14:24:15.238331 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.238359 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.238366 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.238376 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.238389 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.238405 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.238419 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.238444 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.238451 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.238461 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:24:15.238479 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.238485 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.238495 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 14:24:15.238512 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.238519 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.238528 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:24:15.238545 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.238552 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.238562 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 14:24:15.238579 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:24:15.238585 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.238595 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:24:15.238622 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:24:15.238631 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.238641 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:24:15.238660 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.238667 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.238676 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:24:15.238693 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.238699 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.238709 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 14:24:15.238725 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.238732 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.238741 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 14:24:15.238758 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.238765 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.238774 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:24:15.238791 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.238798 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.238807 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:24:15.238820 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.238875 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.238892 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.238899 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 14:24:15.238914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.238940 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.238947 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.238957 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:24:15.238974 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.238981 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.238990 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:24:15.239007 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.239014 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.239023 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:24:15.239040 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:24:15.239046 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.239056 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 14:24:15.239069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.239096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.239106 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.239121 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.239127 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:24:15.239141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.239167 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.239174 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.239184 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 14:24:15.239197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.239212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.239222 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 14:24:15.239235 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.239262 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.239269 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.239279 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.239292 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.239308 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.239322 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.239346 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.239353 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.239363 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:24:15.239380 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.239387 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.239396 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 14:24:15.239413 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.239420 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.239429 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:24:15.239446 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.239453 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.239462 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 14:24:15.239479 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:24:15.239486 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.239496 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:24:15.239513 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:24:15.239520 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.239529 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:24:15.239546 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.239553 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.239562 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:24:15.239579 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.239585 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.239595 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 14:24:15.239612 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.239623 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.239633 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 14:24:15.239652 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:24:15.239658 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.239668 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 14:24:15.239685 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.239691 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.239701 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:24:15.239717 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.239724 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.239734 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:24:15.239746 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.239803 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.239818 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:24:15.239847 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:24:15.239854 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:24:15.239864 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:24:15.239877 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:24:15.239893 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.239907 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:24:15.239932 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.239938 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:24:15.239948 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 14:24:15.239966 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.239973 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:24:15.239982 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 14:24:15.240000 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.240006 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:24:15.240015 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 14:24:15.240032 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.240039 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:24:15.240048 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 14:24:15.240065 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.240072 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:24:15.240081 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 14:24:15.240098 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:24:15.240104 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:24:15.240113 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:24:15.240130 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.240137 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:24:15.240146 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 14:24:15.240163 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:24:15.240169 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:24:15.240179 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 14:24:15.240196 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:24:15.240202 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:24:15.240212 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 14:24:15.240229 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:24:15.240235 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:24:15.240245 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:24:15.240262 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:24:15.240269 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:24:15.240279 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:24:15.240296 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:24:15.240302 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:24:15.240312 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 14:24:15.240329 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.240335 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:24:15.240345 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:24:15.240362 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.240368 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:24:15.240377 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 14:24:15.240390 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:24:15.240457 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.240475 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.240482 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 14:24:15.240496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.240521 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.240528 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.240538 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:24:15.240551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.240566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.240576 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:24:15.240591 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.240597 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 14:24:15.240611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.240642 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:24:15.240649 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.240660 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 14:24:15.240672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.240688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.240698 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 14:24:15.240713 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.240719 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 14:24:15.240733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.240757 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.240764 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.240774 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:24:15.240791 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.240798 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.240807 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:24:15.240824 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.240830 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.240840 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:24:15.240857 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:24:15.240864 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.240873 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:24:15.240886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.240912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.240922 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 14:24:15.240937 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.240943 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 14:24:15.240958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.240983 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:24:15.240990 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.241000 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 14:24:15.241013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.241028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.241038 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 14:24:15.241051 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:24:15.241080 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 14:24:15.241086 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:24:15.241096 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 14:24:15.241109 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:24:15.241126 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.241140 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 14:24:15.241164 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.241171 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:24:15.241181 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 14:24:15.241198 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.241204 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 14:24:15.241214 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 14:24:15.241231 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.241237 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:24:15.241247 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 14:24:15.241264 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:24:15.241271 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 14:24:15.241280 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:24:15.241297 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.241304 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 14:24:15.241313 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 14:24:15.241330 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.241337 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 14:24:15.241346 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 14:24:15.241363 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.241370 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 14:24:15.241379 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:24:15.241396 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:24:15.241402 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:24:15.241412 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 14:24:15.241429 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:24:15.241435 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 14:24:15.241445 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 14:24:15.241462 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.241468 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 14:24:15.241478 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:24:15.241491 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 14:24:15.241540 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.241557 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.241563 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 14:24:15.241578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.241602 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.241609 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.241623 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:24:15.241637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.241653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.241663 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 14:24:15.241678 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.241685 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 14:24:15.241699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.241724 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:24:15.241730 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.241740 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 14:24:15.241754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.241769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.241779 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 14:24:15.241792 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 14:24:15.241819 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:24:15.241826 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 14:24:15.241835 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 14:24:15.241853 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:24:15.241859 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 14:24:15.241869 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 14:24:15.241886 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:24:15.241893 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 14:24:15.241902 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 14:24:15.241915 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 14:24:15.241938 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.241953 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.241959 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 14:24:15.241973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.241997 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.242004 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.242014 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:24:15.242031 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.242038 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.242048 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:24:15.242065 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.242071 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.242081 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:24:15.242093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.242117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.242127 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:24:15.242141 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.242147 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:24:15.242162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.242187 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:24:15.242194 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.242203 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 14:24:15.242216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.242231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.242241 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 14:24:15.242255 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:24:15.242281 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:24:15.242288 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:24:15.242298 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:24:15.242311 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:24:15.242327 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.242340 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:24:15.242366 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.242373 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:24:15.242382 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 14:24:15.242400 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.242406 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:24:15.242415 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 14:24:15.242432 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.242439 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:24:15.242448 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 14:24:15.242465 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.242472 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:24:15.242481 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 14:24:15.242498 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:24:15.242504 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:24:15.242514 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 14:24:15.242531 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.242537 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:24:15.242546 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 14:24:15.242563 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.242570 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:24:15.242579 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 14:24:15.242596 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.242603 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:24:15.242612 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:24:15.242635 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.242642 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:24:15.242652 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:24:15.242665 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:24:15.242711 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.242728 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.242734 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 14:24:15.242749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.242774 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.242781 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.242790 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:24:15.242808 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.242815 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.242824 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:24:15.242841 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.242848 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.242857 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:24:15.242874 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.242881 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.242890 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:24:15.242907 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.242914 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.242923 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:24:15.242936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.242966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.242976 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:24:15.242991 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.242997 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 14:24:15.243011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.243034 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.243041 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.243055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.243079 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:24:15.243101 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:24:15.243117 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.243128 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:24:15.243138 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 14:24:15.243151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.243165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:24:15.243175 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 14:24:15.243190 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.243196 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 14:24:15.243209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.243234 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.243241 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.243250 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 14:24:15.243263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.243279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.243288 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 14:24:15.243303 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.243309 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 14:24:15.243323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.243348 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:24:15.243355 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.243365 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 14:24:15.243377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.243392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.243402 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 14:24:15.243417 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.243423 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 14:24:15.243437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.243461 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.243468 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.243478 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:24:15.243491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.243506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.243515 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 14:24:15.243530 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.243536 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 14:24:15.243549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.243575 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:24:15.243582 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.243591 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 14:24:15.243604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.243624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.243635 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 14:24:15.243649 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:24:15.243676 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 14:24:15.243683 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:24:15.243693 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 14:24:15.243706 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:24:15.243722 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.243736 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:24:15.243761 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.243768 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:24:15.243778 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 14:24:15.243795 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.243802 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:24:15.243812 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 14:24:15.243829 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.243835 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:24:15.243845 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 14:24:15.243862 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.243868 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:24:15.243878 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 14:24:15.243895 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.243902 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:24:15.243911 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 14:24:15.243928 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:24:15.243935 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:24:15.243945 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 14:24:15.243962 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:24:15.243968 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:24:15.243978 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 14:24:15.243995 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:24:15.244001 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:24:15.244011 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 14:24:15.244028 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:24:15.244034 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:24:15.244044 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 14:24:15.244061 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.244067 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:24:15.244078 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 14:24:15.244095 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.244102 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:24:15.244111 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 14:24:15.244128 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.244134 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:24:15.244144 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 14:24:15.244161 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.244167 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:24:15.244177 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 14:24:15.244190 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:24:15.244253 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.244271 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.244277 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 14:24:15.244293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.244317 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.244324 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.244334 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 14:24:15.244347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.244362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.244371 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:24:15.244386 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.244392 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 14:24:15.244405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.244430 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.244437 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.244447 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 14:24:15.244459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.244474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.244484 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 14:24:15.244499 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.244505 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 14:24:15.244520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.244544 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.244551 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.244561 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 14:24:15.244579 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.244586 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.244595 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:24:15.244612 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.244623 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.244634 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:24:15.244651 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.244658 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.244667 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:24:15.244680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.244707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.244717 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:24:15.244732 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.244738 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:24:15.244752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.244776 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:24:15.244783 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.244793 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 14:24:15.244806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.244822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.244832 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 14:24:15.244846 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:24:15.244872 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:24:15.244879 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:24:15.244889 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:24:15.244901 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:24:15.244917 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.244931 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:24:15.244956 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.244963 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:24:15.244972 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:24:15.244990 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.244996 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:24:15.245006 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:24:15.245023 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.245030 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:24:15.245039 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 14:24:15.245056 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:24:15.245063 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:24:15.245073 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 14:24:15.245090 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.245096 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:24:15.245107 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:24:15.245124 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.245130 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:24:15.245140 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 14:24:15.245157 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:24:15.245163 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:24:15.245172 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 14:24:15.245185 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:24:15.245224 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.245240 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.245247 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 14:24:15.245263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.245287 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.245294 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.245304 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 14:24:15.245321 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.245327 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.245337 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 14:24:15.245354 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.245360 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.245370 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 14:24:15.245387 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.245393 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.245402 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 14:24:15.245420 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.245426 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.245436 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 14:24:15.245453 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.245459 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.245469 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 14:24:15.245486 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.245492 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.245501 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 14:24:15.245519 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.245525 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.245534 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 14:24:15.245547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.245588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.245599 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:24:15.245613 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.245625 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 14:24:15.245641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.245666 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:24:15.245673 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.245683 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 14:24:15.245696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.245711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.245721 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 14:24:15.245737 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:24:15.245744 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 14:24:15.245754 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 14:24:15.245769 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.245775 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 14:24:15.245788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.245811 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:24:15.245831 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:24:15.245847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.245858 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:24:15.245868 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 14:24:15.245885 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.245892 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 14:24:15.245902 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 14:24:15.245918 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:24:15.245925 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 14:24:15.245935 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 14:24:15.245951 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:24:15.245958 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 14:24:15.245967 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:24:15.245984 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.245990 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 14:24:15.246000 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.246016 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.246023 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 14:24:15.246032 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.246049 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:24:15.246055 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 14:24:15.246064 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:24:15.246081 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:24:15.246087 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 14:24:15.246096 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:24:15.246113 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:24:15.246119 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 14:24:15.246128 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 14:24:15.246145 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:24:15.246151 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 14:24:15.246161 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:24:15.246177 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:24:15.246183 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 14:24:15.246193 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 14:24:15.246209 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:24:15.246216 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 14:24:15.246226 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:24:15.246242 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:24:15.246249 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 14:24:15.246258 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:24:15.246274 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:24:15.246280 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 14:24:15.246290 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 14:24:15.246304 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 14:24:15.246340 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 14:24:15.246369 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 14:24:15.246396 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:24:15.246423 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 14:24:15.246449 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:24:15.246475 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 14:24:15.246501 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:24:15.246528 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 14:24:15.246555 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 14:24:15.246581 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 14:24:15.246607 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 14:24:15.246638 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 14:24:15.246665 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 14:24:15.246691 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 14:24:15.246716 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 14:24:15.246743 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 14:24:15.246769 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 14:24:15.246794 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 14:24:15.246820 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 14:24:15.246846 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 14:24:15.246873 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:24:15.246900 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 14:24:15.246926 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 14:24:15.246952 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 14:24:15.246977 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:24:15.247003 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 14:24:15.247030 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.247056 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:24:15.247083 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:24:15.247108 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:24:15.247134 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 14:24:15.247161 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 14:24:15.247188 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 14:24:15.247213 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:24:15.247239 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 14:24:15.247264 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 14:24:15.247290 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 14:24:15.247316 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 14:24:15.247343 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.247369 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:24:15.247395 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.247423 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:24:15.247449 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:24:15.247477 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 14:24:15.247503 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.247529 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 14:24:15.247555 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.247581 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 14:24:15.247662 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:24:15.247688 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 14:24:15.247714 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 14:24:15.247740 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 14:24:15.247766 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 14:24:15.247791 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 14:24:15.247818 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:24:15.247845 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 14:24:15.247871 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:24:15.247897 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 14:24:15.247924 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 14:24:15.247950 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 14:24:15.247976 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 14:24:15.248001 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 14:24:15.248027 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:24:15.248055 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 14:24:15.248082 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:24:15.248108 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 14:24:15.248134 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:24:15.248159 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 14:24:15.248186 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.248204 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.248230 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:24:15.248256 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.248272 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.248289 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.248314 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:24:15.248340 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.248357 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.248374 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.248390 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.248416 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:24:15.248441 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.248458 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.248475 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.248491 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.248517 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:24:15.248542 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.248568 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:24:15.248593 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.248623 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:24:15.248650 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.248668 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.248694 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:24:15.248720 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.248737 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.248762 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:24:15.248787 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.248813 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:24:15.248838 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.248871 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:24:15.248896 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.248922 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:24:15.248947 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.248973 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:24:15.248998 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.249015 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.249041 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:24:15.249067 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.249092 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:24:15.249118 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.249144 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:24:15.249169 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.249195 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:24:15.249220 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.249247 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:24:15.249273 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.249290 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.249306 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.249322 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.249339 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.249355 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.249371 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.249397 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:24:15.249422 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.249439 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.249455 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.249480 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:24:15.249505 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.249531 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:24:15.249557 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.249574 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.249590 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.249620 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:24:15.249648 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.249664 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.249681 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.249697 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.249713 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.249740 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:24:15.249765 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.249782 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.249799 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.249817 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.249843 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.249869 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.249886 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.249903 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.249920 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.249946 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.249973 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.249999 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:24:15.250025 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250041 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250058 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250074 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250099 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:24:15.250125 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250150 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:24:15.250175 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250192 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250208 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250233 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:24:15.250259 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250276 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250292 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250309 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250325 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250351 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:24:15.250376 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250402 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 14:24:15.250429 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250455 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:24:15.250481 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250507 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:24:15.250533 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250550 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250566 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250582 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250608 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:24:15.250639 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250657 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250673 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250690 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250706 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250723 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250739 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250756 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250781 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 14:24:15.250807 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250824 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250849 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:24:15.250874 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250891 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250907 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250932 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:24:15.250958 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250975 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.250991 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.251007 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.251033 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:24:15.251058 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.251075 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.251091 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.251108 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.251133 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:24:15.251159 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.251185 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:24:15.251211 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.251236 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:24:15.251262 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.251278 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.251304 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:24:15.251330 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.251347 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.251372 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:24:15.251397 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.251422 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:24:15.251447 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.251473 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:24:15.251498 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.251524 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:24:15.251550 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.251575 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:24:15.251601 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.251623 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.251650 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:24:15.251676 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.251701 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:24:15.251728 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.251754 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:24:15.251779 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.251805 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:24:15.251831 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.251856 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:24:15.251882 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.251899 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.251915 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.251932 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.251948 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.251964 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.251981 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252006 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:24:15.252031 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252048 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252064 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252090 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:24:15.252116 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252142 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:24:15.252168 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252185 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252202 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252228 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:24:15.252253 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252270 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252287 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252303 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252320 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252346 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:24:15.252372 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252389 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252405 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252421 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252447 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.252472 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252489 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252506 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252522 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252548 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.252574 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252600 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:24:15.252631 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252648 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252665 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252681 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252706 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:24:15.252732 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252758 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:24:15.252783 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252800 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252817 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252843 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:24:15.252868 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252885 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252901 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252917 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252934 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.252959 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:24:15.252986 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.253012 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 14:24:15.253038 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.253063 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:24:15.253088 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.253114 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:24:15.253139 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.253156 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.253172 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.253188 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.253214 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:24:15.253241 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.253258 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.253274 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.253291 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.253307 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.253323 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.253340 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.253356 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:24:15.253381 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 14:24:15.253410 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 14:24:15.253467 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:24:15.253517 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:24:15.253567 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:24:15.253619 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:24:15.253667 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 14:24:15.253714 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 14:24:15.253762 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 14:24:15.253809 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 14:24:15.253856 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:24:15.253902 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:24:15.253950 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:24:15.253998 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:24:15.254046 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.254095 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:24:15.254142 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:24:15.254190 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:24:15.254237 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:24:15.254283 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:24:15.254330 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.254377 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.254424 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:24:15.254472 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.254528 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.254580 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:24:15.254654 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 14:24:15.254704 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:24:15.254749 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:24:15.254795 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:24:15.254843 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 14:24:15.254890 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:24:15.254941 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:24:15.254987 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:24:15.255036 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:24:15.255093 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 14:24:15.255141 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:24:15.255188 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:24:15.255236 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:24:15.255284 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:24:15.255329 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 14:24:15.255376 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 14:24:15.255423 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 14:24:15.255471 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 14:24:15.255518 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:24:15.255565 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:24:15.255612 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:24:15.255664 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:24:15.255710 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.255758 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:24:15.255805 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:24:15.255853 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:24:15.255899 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:24:15.255946 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:24:15.255994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.256042 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.256140 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:24:15.256188 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.256239 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.256289 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:24:15.256335 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 14:24:15.256381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:24:15.256427 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:24:15.256473 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:24:15.256521 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 14:24:15.256569 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:24:15.256625 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:24:15.256671 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:24:15.256719 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:24:15.256774 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 14:24:15.256822 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:24:15.256869 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:24:15.256916 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:24:15.256963 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:24:15.257009 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 14:24:15.257055 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 14:24:15.257102 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 14:24:15.257150 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 14:24:15.257197 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:24:15.257242 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:24:15.257289 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:24:15.257336 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:24:15.257382 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.257430 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:24:15.257477 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:24:15.257524 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:24:15.257572 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:24:15.257624 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:24:15.257672 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.257721 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.257769 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:24:15.257817 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.257868 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.257919 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:24:15.257964 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 14:24:15.258010 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:24:15.258056 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:24:15.258101 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:24:15.258149 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 14:24:15.258197 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:24:15.258247 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:24:15.258294 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:24:15.258341 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:24:15.258396 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 14:24:15.258423 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:24:15.258483 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:24:15.258538 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:24:15.258591 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:24:15.258650 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:24:15.258704 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:24:15.258756 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:24:15.258808 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:24:15.258860 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:24:15.258913 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:24:15.258966 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:24:15.259020 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:24:15.259072 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:24:15.259125 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.259177 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:24:15.259230 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:24:15.259282 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:24:15.259340 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:24:15.259393 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:24:15.259446 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.259498 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.259551 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:24:15.259604 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.259665 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.259718 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:24:15.259771 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:24:15.259823 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:24:15.259876 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:24:15.259929 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:24:15.259982 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:24:15.260034 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:24:15.260086 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:24:15.260139 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:24:15.260193 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:24:15.260253 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 14:24:15.260276 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:24:15.260329 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:24:15.260382 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:24:15.260434 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:24:15.260488 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:24:15.260541 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:24:15.260595 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:24:15.260653 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:24:15.260706 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:24:15.260759 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:24:15.260811 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:24:15.260864 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:24:15.260918 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:24:15.260971 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.261025 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:24:15.261077 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:24:15.261130 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:24:15.261182 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:24:15.261285 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:24:15.261340 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.261393 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.261446 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:24:15.261499 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.261552 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.261604 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:24:15.261662 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:24:15.261716 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:24:15.261769 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:24:15.261822 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:24:15.261875 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:24:15.261928 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:24:15.261981 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:24:15.262034 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:24:15.262087 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:24:15.262147 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 14:24:15.262170 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:24:15.262218 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:24:15.262267 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:24:15.262314 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:24:15.262362 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:24:15.262409 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:24:15.262456 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:24:15.262503 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:24:15.262551 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:24:15.262598 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:24:15.262651 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:24:15.262699 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:24:15.262746 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:24:15.262793 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.262858 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:24:15.262907 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:24:15.262954 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:24:15.263003 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:24:15.263049 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:24:15.263097 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.263145 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.263193 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:24:15.263240 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.263287 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.263335 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:24:15.263383 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:24:15.263431 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:24:15.263479 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:24:15.263526 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:24:15.263573 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:24:15.263626 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:24:15.263674 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:24:15.263722 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:24:15.263770 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:24:15.263825 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 14:24:15.264170 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:24:15.264225 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:24:15.264276 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:24:15.264326 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:24:15.264375 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:24:15.264424 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:24:15.264473 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:24:15.264522 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:24:15.264571 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:24:15.264626 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:24:15.264678 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:24:15.264728 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:24:15.264777 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:24:15.264826 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.264875 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:24:15.264925 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:24:15.264974 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:24:15.265024 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:24:15.265073 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:24:15.265124 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.265173 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.265223 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:24:15.265272 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.265321 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.265370 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:24:15.265420 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:24:15.265469 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:24:15.265518 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:24:15.265568 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:24:15.265622 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:24:15.265673 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:24:15.265723 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:24:15.265772 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:24:15.265822 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:24:15.265874 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 14:24:15.265891 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 14:24:15.265920 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 14:24:15.265947 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 14:24:15.265973 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 14:24:15.266000 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 14:24:15.266021 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:24:15.266037 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:24:15.266046 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:24:15.266056 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:24:15.266066 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:24:15.266074 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:24:15.266082 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:24:15.266091 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:24:15.266100 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:24:15.266108 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:24:15.266117 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:24:15.266125 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:24:15.266133 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:24:15.266142 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.266151 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:24:15.266165 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:24:15.266174 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:24:15.266182 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:24:15.266190 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:24:15.266199 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.266207 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.266215 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:24:15.266224 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.266231 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.266239 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:24:15.266248 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:24:15.266256 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:24:15.266264 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:24:15.266271 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:24:15.266280 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:24:15.266288 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:24:15.266296 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:24:15.266304 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:24:15.266312 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:24:15.266320 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:24:15.266331 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:24:15.266339 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:24:15.266348 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:24:15.266355 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:24:15.266364 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:24:15.266371 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:24:15.266379 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:24:15.266386 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:24:15.266394 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:24:15.266402 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:24:15.266410 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:24:15.266417 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:24:15.266425 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.266432 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:24:15.266440 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:24:15.266448 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:24:15.266455 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:24:15.266462 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:24:15.266470 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.266477 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.266485 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:24:15.266492 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.266500 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.266507 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:24:15.266515 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:24:15.266522 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:24:15.266530 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:24:15.266537 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:24:15.266545 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:24:15.266552 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:24:15.266559 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:24:15.266571 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:24:15.266580 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:24:15.266587 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:24:15.266598 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:24:15.266605 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:24:15.266613 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:24:15.266626 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:24:15.266634 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:24:15.266641 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:24:15.266648 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:24:15.266656 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:24:15.266664 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:24:15.266671 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:24:15.266678 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:24:15.266686 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:24:15.266693 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.266700 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:24:15.266708 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:24:15.266715 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:24:15.266723 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:24:15.266730 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:24:15.266737 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.266744 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.266753 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:24:15.266760 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.266767 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.266774 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:24:15.266781 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:24:15.266788 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:24:15.266795 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:24:15.266802 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:24:15.266809 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:24:15.266816 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:24:15.266823 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:24:15.266830 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:24:15.266836 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:24:15.266844 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:24:15.266852 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:24:15.266859 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:24:15.266867 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:24:15.266874 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:24:15.266881 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:24:15.266888 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:24:15.266896 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:24:15.266903 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:24:15.266910 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:24:15.266917 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:24:15.266924 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:24:15.266931 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:24:15.266938 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.266945 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:24:15.266951 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:24:15.266963 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:24:15.266970 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:24:15.266978 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:24:15.266984 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.266992 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:24:15.266999 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:24:15.267006 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:24:15.267013 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:24:15.267020 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:24:15.267026 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:24:15.267033 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:24:15.267040 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:24:15.267046 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:24:15.267054 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:24:15.267061 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:24:15.267069 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:24:15.267075 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:24:15.267082 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:24:15.267367 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 14:24:15.267378 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:24:15.267383 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:24:15.267388 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:24:15.267395 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 14:24:15.267399 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 14:24:15.267403 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 14:24:15.267413 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 14:24:15.267421 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 14:24:15.267460 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 14:24:15.267471 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179446" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:24:15.267486 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 14:24:15.267507 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 14:24:15.267514 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 14:24:15.267519 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 14:24:15.267522 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 14:24:15.267527 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179446" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:24:15.267538 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:24:15.267545 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:24:15.267549 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:24:15.267560 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 14:24:15.267569 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:24:15.267574 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 14:24:15.267599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.267608 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 14:24:15.267612 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.267641 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 14:24:15.267647 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 14:24:15.267651 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 14:24:15.267655 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 14:24:15.267659 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 14:24:15.267663 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 14:24:15.267667 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 14:24:15.267671 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 14:24:15.267677 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179446" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:24:15.267687 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:24:15.267693 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:24:15.267697 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:24:15.267703 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 14:24:15.267709 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 14:24:15.267713 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:24:15.267736 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 14:24:15.267742 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:24:15.267747 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:24:15.267753 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:24:15.267757 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:24:15.267767 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 14:24:15.267775 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:24:15.267779 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:24:15.267784 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 14:24:15.267791 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179446" 2019-10-21 14:24:15.267798 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:24:15.267803 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:24:15.267808 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:24:15.267814 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:24:15.267819 wsdl: in serializeType: returning: 179446 2019-10-21 14:24:15.267825 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 14:24:15.267832 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:24:15.267837 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:24:15.267841 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 14:24:15.267846 wsdl: in serializeType: returning: 179446 2019-10-21 14:24:15.267850 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179446 2019-10-21 14:24:15.267870 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179446 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 14:24:15.267875 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 14:24:15.267881 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3612"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 14:24:15.267895 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 14:24:15.267901 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179446 2019-10-21 14:24:15.267910 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 14:24:15.268014 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 14:24:15.267925 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 14:24:15.267943 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 14:24:15.267952 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 14:24:15.267960 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 14:24:15.267966 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 14:24:15.267978 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:24:15.267993 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:24:15.268002 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 14:24:15.268008 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 14:24:15.268021 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 14:24:15.268031 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 14:24:15.268039 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 14:24:15.274153 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 14:24:15.274176 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 14:24:15.274192 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 14:24:15.274202 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 14:24:15.274211 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:24:15.274219 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:24:15.274227 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 14:24:15.274235 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 14:24:15.274244 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 14:24:15.274279 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 14:24:15.282585 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 14:24:15.282604 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 14:24:15.282610 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:24:15.282624 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 14:24:15.282630 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 14:24:15.282636 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 14:24:15.282642 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 14:24:15.282648 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 14:24:15.282653 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 14:24:15.282659 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 12:24:01 GMT 2019-10-21 14:24:15.282666 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 14:24:15.282671 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 14:24:15.282677 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 14:24:15.282686 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 14:24:15.282709 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 14:24:15.282720 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 14:24:15.282729 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 14:24:15.282734 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 14:24:15.282739 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 14:24:15.282779 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 14:24:15.282792 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 14:24:15.282798 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 14:24:15.282826 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:24:15.282833 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 12:24:01 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 14:24:15.282861 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 14:24:15.282871 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 14:24:15.282892 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 14:24:15.282898 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 14:24:15.283007 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 14:24:15.283110 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 14:24:15.283117 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 14:24:15.283125 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 14:24:15.283137 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 14:24:15.283161 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 14:24:15.283217 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 14:24:15.283251 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 14:24:15.283263 nusoap_client: got fault 2019-10-21 14:24:15.283271 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 14:24:15.283276 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 14:24:15.283281 nusoap_client: detail =