Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
HOLSET: HY55VNumer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2418
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 02 Jun 2020 01:06:01 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-06-02 03:06:17.678616 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-06-02 03:06:17.678667 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-02 03:06:17.678681 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179446" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-06-02 03:06:17.678698 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-02 03:06:17.678707 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-06-02 03:06:17.678715 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-06-02 03:06:17.678728 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-06-02 03:06:17.678736 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-02 03:06:17.678742 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-02 03:06:17.678750 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-02 03:06:17.678758 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-06-02 03:06:17.678769 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-06-02 03:06:17.678775 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-06-02 03:06:17.678780 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-06-02 03:06:17.678784 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-06-02 03:06:17.678788 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-06-02 03:06:17.678799 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-06-02 03:06:17.678815 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-02 03:06:17.678823 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-06-02 03:06:17.678829 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-06-02 03:06:17.678835 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-06-02 03:06:17.678843 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-06-02 03:06:17.678852 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-06-02 03:06:17.685538 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-06-02 03:06:17.685558 soap_transport_http: socket connected 2020-06-02 03:06:17.685570 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-06-02 03:06:17.685580 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-06-02 03:06:17.685587 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-02 03:06:17.685591 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-06-02 03:06:17.685596 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-06-02 03:06:17.685629 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-06-02 03:06:17.703883 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-06-02 03:06:17.703951 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-06-02 03:06:17.703965 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-06-02 03:06:17.703976 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-06-02 03:06:17.703988 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-06-02 03:06:17.703998 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-06-02 03:06:17.704009 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-06-02 03:06:17.704021 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-06-02 03:06:17.704031 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-06-02 03:06:17.704042 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 02 Jun 2020 01:06:01 GMT 2020-06-02 03:06:17.704054 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-06-02 03:06:17.704064 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-06-02 03:06:17.704076 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-06-02 03:06:17.704098 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-06-02 03:06:17.704149 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-06-02 03:06:17.710139 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-06-02 03:06:17.710389 soap_transport_http: read buffer of 4416 bytes 2020-06-02 03:06:17.710430 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-02 03:06:17.716982 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-06-02 03:06:17.717161 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-06-02 03:06:17.717206 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-06-02 03:06:17.717236 soap_transport_http: read buffer of 992 bytes 2020-06-02 03:06:17.723279 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:06:17.723318 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:06:17.723380 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 03:06:17.723565 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-06-02 03:06:17.723654 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-06-02 03:06:17.723722 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-02 03:06:17.723762 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:06:17.723820 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 03:06:17.723936 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-02 03:06:17.724034 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-06-02 03:06:17.724059 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 03:06:17.724147 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 03:06:17.724173 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 03:06:17.729714 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:06:17.729773 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:06:17.730227 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 03:06:17.730556 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-06-02 03:06:17.730620 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-06-02 03:06:17.730737 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-06-02 03:06:17.730849 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-06-02 03:06:17.730964 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-06-02 03:06:17.731062 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-06-02 03:06:17.731090 soap_transport_http: read buffer of 6624 bytes 2020-06-02 03:06:17.736175 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 03:06:17.736404 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:06:17.736439 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:06:17.736514 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 03:06:17.736641 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-06-02 03:06:17.736752 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-06-02 03:06:17.736853 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-06-02 03:06:17.736886 soap_transport_http: read buffer of 1421 bytes 2020-06-02 03:06:17.736905 soap_transport_http: read to EOF 2020-06-02 03:06:17.736915 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-06-02 03:06:17.736967 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-06-02 03:06:17.737021 soap_transport_http: closed socket 2020-06-02 03:06:17.737046 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-06-02 03:06:17.737058 soap_transport_http: end of send() 2020-06-02 03:06:17.737092 wsdl: got WSDL URL 2020-06-02 03:06:17.737103 wsdl: Parse WSDL 2020-06-02 03:06:17.737344 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-06-02 03:06:17.737369 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-06-02 03:06:17.737457 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.737481 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-06-02 03:06:17.737595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.737661 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.737678 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.737705 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-02 03:06:17.737745 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.737757 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.737776 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-02 03:06:17.737805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.737855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.737879 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-06-02 03:06:17.737919 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.737931 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.737956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.738005 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:06:17.738017 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.738037 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-06-02 03:06:17.738075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.738103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.738124 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-06-02 03:06:17.738153 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.738165 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-06-02 03:06:17.738193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.738241 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.738254 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.738273 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-02 03:06:17.738307 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.738319 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.738338 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-02 03:06:17.738371 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.738383 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.738401 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-06-02 03:06:17.738436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.738477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.738500 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-06-02 03:06:17.738530 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.738553 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-06-02 03:06:17.738579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.738637 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:06:17.738650 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.738669 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-06-02 03:06:17.738694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.738721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.738742 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-06-02 03:06:17.738770 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.738781 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-06-02 03:06:17.738807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.738853 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.738866 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.738885 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-02 03:06:17.738928 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.738940 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.738959 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-02 03:06:17.739001 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.739014 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.739031 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-06-02 03:06:17.739064 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.739077 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.739094 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 03:06:17.739119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.739165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.739186 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-06-02 03:06:17.739213 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.739225 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.739251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.739298 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.739310 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.739335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.739382 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 03:06:17.739429 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 03:06:17.739461 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.739479 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 03:06:17.739496 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-06-02 03:06:17.739518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.739547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 03:06:17.739570 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-06-02 03:06:17.739601 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.739614 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-06-02 03:06:17.739642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.739692 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.739707 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.739727 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-02 03:06:17.739755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.739782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.739804 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-06-02 03:06:17.739834 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.739845 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.739892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.739941 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.739954 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.739981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.740028 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 03:06:17.740066 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 03:06:17.740098 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.740117 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 03:06:17.740134 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-06-02 03:06:17.740156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.740181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 03:06:17.740200 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-06-02 03:06:17.740227 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.740237 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-06-02 03:06:17.740262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.740307 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.740319 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.740335 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-02 03:06:17.740368 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.740379 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.740397 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-02 03:06:17.740433 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.740446 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.740464 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-06-02 03:06:17.740496 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.740507 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.740537 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 03:06:17.740561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.740605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.740627 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:06:17.740654 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.740665 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.740698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.740746 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:06:17.740758 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.740776 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-06-02 03:06:17.740801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.740826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.740846 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-06-02 03:06:17.740873 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.740896 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-06-02 03:06:17.740919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.740963 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.740988 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.741005 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-02 03:06:17.741029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.741055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.741075 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-06-02 03:06:17.741101 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.741112 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.741144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.741211 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.741225 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.741244 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-06-02 03:06:17.741268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.741294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.741315 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-06-02 03:06:17.741343 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.741354 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-06-02 03:06:17.741380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.741433 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.741445 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.741463 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 03:06:17.741489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.741516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.741535 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-06-02 03:06:17.741562 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.741573 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.741599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.741644 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.741656 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.741675 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-06-02 03:06:17.741701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.741726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.741746 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-06-02 03:06:17.741772 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.741783 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-06-02 03:06:17.741808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.741854 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.741867 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.741897 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-02 03:06:17.741929 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.741940 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.741957 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 03:06:17.741981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.742012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.742031 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-06-02 03:06:17.742070 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.742081 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.742104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.742151 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.742163 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.742181 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-06-02 03:06:17.742205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.742231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.742249 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-06-02 03:06:17.742277 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.742288 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-06-02 03:06:17.742314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.742360 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.742372 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.742390 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-02 03:06:17.742422 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.742442 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.742461 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 03:06:17.742492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.742525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.742546 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-06-02 03:06:17.742573 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.742584 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.742610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.742661 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.742704 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.742724 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-06-02 03:06:17.742749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.742776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.742795 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-06-02 03:06:17.742822 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.742833 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-06-02 03:06:17.742858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.742910 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.742922 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.742940 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 03:06:17.742964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.742991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.743011 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-06-02 03:06:17.743038 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.743049 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.743075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.743120 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.743132 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.743151 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-06-02 03:06:17.743176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.743201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.743221 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-06-02 03:06:17.743248 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.743260 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-06-02 03:06:17.743285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.743332 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.743344 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.743361 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 03:06:17.743418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.743452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.743474 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-06-02 03:06:17.743510 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.743543 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.743577 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.743613 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:06:17.743621 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.743634 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-06-02 03:06:17.743649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.743668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.743679 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-06-02 03:06:17.743695 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.743701 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-06-02 03:06:17.743716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.743743 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.743750 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.743760 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-06-02 03:06:17.743773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.743789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.743799 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-06-02 03:06:17.743814 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.743820 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.743834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.743862 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.743869 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.743879 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-06-02 03:06:17.743892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.743907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.743917 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-06-02 03:06:17.743932 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.743938 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-06-02 03:06:17.743951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.743976 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.743983 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.743993 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-06-02 03:06:17.744006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.744021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.744031 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-06-02 03:06:17.744046 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.744052 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.744066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.744091 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.744098 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.744107 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-06-02 03:06:17.744120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.744135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.744145 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-06-02 03:06:17.744160 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.744166 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-06-02 03:06:17.744179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.744203 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.744210 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.744219 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-06-02 03:06:17.744239 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.744246 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.744256 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-06-02 03:06:17.744269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.744288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.744299 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 03:06:17.744313 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.744319 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.744333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.744358 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:06:17.744366 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.744376 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-06-02 03:06:17.744389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.744405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.744415 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-06-02 03:06:17.744429 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.744435 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-06-02 03:06:17.744457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.744483 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.744490 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.744500 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 03:06:17.744525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.744541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.744552 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.744567 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.744573 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.744588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.744612 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.744619 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.744629 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-06-02 03:06:17.744642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.744657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.744667 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 03:06:17.744682 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.744688 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-06-02 03:06:17.744702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.744727 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-02 03:06:17.744735 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.744744 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-06-02 03:06:17.744757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.744772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.744782 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-06-02 03:06:17.744797 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.744803 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.744817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.744841 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.744847 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.744861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.744894 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 03:06:17.744915 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 03:06:17.744931 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.744942 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 03:06:17.744952 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-06-02 03:06:17.744965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.744979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 03:06:17.744995 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-06-02 03:06:17.745010 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.745016 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-06-02 03:06:17.745031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.745056 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-02 03:06:17.745063 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.745073 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-06-02 03:06:17.745085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.745100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.745110 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-06-02 03:06:17.745124 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.745131 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.745144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.745167 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.745174 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.745188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.745211 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 03:06:17.745231 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 03:06:17.745247 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.745258 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 03:06:17.745268 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-06-02 03:06:17.745281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.745295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 03:06:17.745305 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-06-02 03:06:17.745319 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.745326 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-06-02 03:06:17.745339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.745365 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-02 03:06:17.745372 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.745382 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-06-02 03:06:17.745395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.745411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.745420 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-06-02 03:06:17.745435 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.745441 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.745455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.745479 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.745486 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.745499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.745530 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 03:06:17.745550 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 03:06:17.745567 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.745578 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 03:06:17.745589 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-06-02 03:06:17.745601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.745615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 03:06:17.745625 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-06-02 03:06:17.745640 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.745646 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-06-02 03:06:17.745660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.745685 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.745692 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.745702 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-06-02 03:06:17.745719 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.745726 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.745735 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-06-02 03:06:17.745752 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.745759 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.745768 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-02 03:06:17.745786 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.745792 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.745802 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-06-02 03:06:17.745819 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.745826 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.745835 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-06-02 03:06:17.745858 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.745865 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.745875 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-06-02 03:06:17.745892 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.745898 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.745908 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 03:06:17.745921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.745958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.745969 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-06-02 03:06:17.745983 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.745990 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.746004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.746028 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.746035 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.746045 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-06-02 03:06:17.746058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.746073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.746083 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-06-02 03:06:17.746097 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.746104 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-06-02 03:06:17.746118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.746142 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.746149 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.746158 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-06-02 03:06:17.746175 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.746182 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.746192 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 03:06:17.746209 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.746215 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.746225 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-06-02 03:06:17.746238 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.746260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.746270 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-06-02 03:06:17.746284 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.746291 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.746304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.746329 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.746336 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.746345 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-06-02 03:06:17.746358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.746373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.746383 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-06-02 03:06:17.746399 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.746405 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-06-02 03:06:17.746419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.746451 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.746458 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.746467 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 03:06:17.746480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.746496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.746510 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.746527 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.746533 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.746547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.746572 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.746579 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.746588 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-06-02 03:06:17.746601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.746617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.746627 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 03:06:17.746642 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.746648 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-06-02 03:06:17.746662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.746687 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.746694 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.746703 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 03:06:17.746720 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.746727 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.746736 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-06-02 03:06:17.746754 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.746761 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.746770 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-06-02 03:06:17.746788 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:06:17.746794 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.746804 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-06-02 03:06:17.746821 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.746828 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.746837 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-06-02 03:06:17.746850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.746880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.746890 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-06-02 03:06:17.746905 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.746911 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.746926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.746951 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.746958 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.746967 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-06-02 03:06:17.746980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.746995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.747005 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-06-02 03:06:17.747020 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.747026 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-06-02 03:06:17.747040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.747064 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.747071 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.747089 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-06-02 03:06:17.747107 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.747113 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.747123 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 03:06:17.747139 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.747146 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.747155 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-06-02 03:06:17.747168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.747191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.747201 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.747215 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.747222 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.747236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.747261 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.747268 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.747277 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-06-02 03:06:17.747290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.747305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.747315 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 03:06:17.747330 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.747336 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-06-02 03:06:17.747350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.747375 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.747382 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.747392 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-02 03:06:17.747409 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.747416 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.747425 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-02 03:06:17.747442 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.747448 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.747457 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-02 03:06:17.747476 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.747483 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.747492 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-06-02 03:06:17.747515 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.747522 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.747532 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-02 03:06:17.747545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.747577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.747587 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-06-02 03:06:17.747602 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.747608 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.747623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.747648 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 03:06:17.747655 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.747665 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-06-02 03:06:17.747678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.747693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.747703 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-06-02 03:06:17.747717 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 03:06:17.747758 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-06-02 03:06:17.747767 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 03:06:17.747777 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-06-02 03:06:17.747791 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 03:06:17.747807 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.747821 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-06-02 03:06:17.747847 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.747854 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-06-02 03:06:17.747865 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 03:06:17.747882 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:06:17.747889 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-06-02 03:06:17.747899 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-06-02 03:06:17.747923 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:06:17.747929 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-06-02 03:06:17.747939 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-06-02 03:06:17.747956 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:06:17.747963 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-06-02 03:06:17.747972 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-06-02 03:06:17.747989 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:06:17.747996 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-06-02 03:06:17.748005 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-06-02 03:06:17.748022 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-02 03:06:17.748029 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-06-02 03:06:17.748039 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-06-02 03:06:17.748056 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.748075 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-06-02 03:06:17.748085 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.748101 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.748108 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-06-02 03:06:17.748117 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 03:06:17.748138 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.748145 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-06-02 03:06:17.748154 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-06-02 03:06:17.748179 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.748190 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-06-02 03:06:17.748205 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-02 03:06:17.748233 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.748243 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-06-02 03:06:17.748260 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-02 03:06:17.748282 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-06-02 03:06:17.748368 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.748395 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.748405 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-06-02 03:06:17.748428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.748480 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.748491 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.748514 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-02 03:06:17.748544 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.748555 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.748571 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-06-02 03:06:17.748599 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.748610 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.748627 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-06-02 03:06:17.748656 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.748667 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.748683 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-06-02 03:06:17.748705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.748750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.748769 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.748793 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.748802 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.748825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.748865 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.748876 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.748891 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-06-02 03:06:17.748913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.748938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.748955 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-06-02 03:06:17.748976 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.749019 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.749031 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.749047 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.749067 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.749106 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.749127 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.749168 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.749178 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.749194 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-06-02 03:06:17.749222 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.749232 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.749247 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-06-02 03:06:17.749275 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.749284 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.749299 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-06-02 03:06:17.749339 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.749349 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.749364 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-06-02 03:06:17.749393 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:06:17.749404 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.749419 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-06-02 03:06:17.749448 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:06:17.749459 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.749475 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-06-02 03:06:17.749503 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.749520 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.749536 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 03:06:17.749566 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.749576 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.749591 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-06-02 03:06:17.749620 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.749630 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.749647 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-06-02 03:06:17.749676 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.749687 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.749702 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-02 03:06:17.749731 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.749741 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.749756 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-02 03:06:17.749779 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.749869 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.749898 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.749908 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-06-02 03:06:17.749930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.749969 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.749981 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.749996 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-02 03:06:17.750024 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.750035 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.750049 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 03:06:17.750078 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.750088 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.750104 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-02 03:06:17.750132 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 03:06:17.750143 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.750158 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-06-02 03:06:17.750179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.750223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.750241 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.750264 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.750274 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.750298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.750338 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.750349 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.750365 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-06-02 03:06:17.750386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.750411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.750428 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-06-02 03:06:17.750451 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.750494 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.750512 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.750530 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.750552 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.750579 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.750602 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.750643 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.750655 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.750671 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-06-02 03:06:17.750700 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.750711 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.750726 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-06-02 03:06:17.750755 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.750765 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.750781 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-06-02 03:06:17.750809 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.750820 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.750836 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-06-02 03:06:17.750864 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:06:17.750875 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.750891 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-06-02 03:06:17.750918 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:06:17.750926 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.750936 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-06-02 03:06:17.750953 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.750960 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.750969 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 03:06:17.750986 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.750993 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.751003 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-06-02 03:06:17.751020 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.751026 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.751036 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-06-02 03:06:17.751053 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 03:06:17.751060 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.751069 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-06-02 03:06:17.751086 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.751093 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.751102 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-02 03:06:17.751119 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.751126 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.751135 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-02 03:06:17.751148 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.751205 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.751220 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 03:06:17.751249 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:06:17.751256 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 03:06:17.751266 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:06:17.751279 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 03:06:17.751295 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.751309 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:06:17.751336 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.751343 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:06:17.751353 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-06-02 03:06:17.751370 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.751377 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:06:17.751386 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-06-02 03:06:17.751403 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.751410 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:06:17.751419 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-06-02 03:06:17.751437 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.751443 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:06:17.751453 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-06-02 03:06:17.751469 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.751476 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:06:17.751486 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-06-02 03:06:17.751502 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:06:17.751515 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:06:17.751526 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-06-02 03:06:17.751543 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.751550 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:06:17.751560 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-06-02 03:06:17.751577 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:06:17.751583 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:06:17.751593 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-06-02 03:06:17.751610 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:06:17.751617 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:06:17.751626 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-06-02 03:06:17.751643 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:06:17.751650 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:06:17.751660 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-06-02 03:06:17.751677 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:06:17.751683 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:06:17.751693 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-06-02 03:06:17.751709 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:06:17.751717 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:06:17.751726 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-06-02 03:06:17.751743 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.751750 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:06:17.751759 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 03:06:17.751776 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.751782 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:06:17.751791 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-06-02 03:06:17.751804 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 03:06:17.751870 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.751889 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.751895 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-06-02 03:06:17.751912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.751937 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.751944 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.751953 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-06-02 03:06:17.751966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.751982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.751992 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-06-02 03:06:17.752006 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.752013 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.752026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.752051 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 03:06:17.752058 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.752067 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-06-02 03:06:17.752080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.752096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.752106 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-06-02 03:06:17.752120 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.752126 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-06-02 03:06:17.752140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.752164 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.752172 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.752181 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 03:06:17.752198 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.752205 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.752214 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-06-02 03:06:17.752231 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.752238 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.752247 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-06-02 03:06:17.752264 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 03:06:17.752271 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.752280 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-06-02 03:06:17.752293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.752319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.752329 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-06-02 03:06:17.752344 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.752350 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.752364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.752389 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 03:06:17.752396 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.752406 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-06-02 03:06:17.752419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.752434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.752444 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-06-02 03:06:17.752457 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 03:06:17.752484 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-06-02 03:06:17.752491 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 03:06:17.752501 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-06-02 03:06:17.752519 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 03:06:17.752536 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.752550 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-06-02 03:06:17.752576 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.752583 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-06-02 03:06:17.752593 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-06-02 03:06:17.752610 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.752617 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-06-02 03:06:17.752627 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-06-02 03:06:17.752644 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.752650 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-06-02 03:06:17.752660 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-06-02 03:06:17.752677 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-02 03:06:17.752684 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-06-02 03:06:17.752693 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-06-02 03:06:17.752710 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.752717 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-06-02 03:06:17.752726 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-06-02 03:06:17.752743 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.752750 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-06-02 03:06:17.752760 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-06-02 03:06:17.752777 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.752783 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-06-02 03:06:17.752793 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-02 03:06:17.752810 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:06:17.752816 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-06-02 03:06:17.752825 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-06-02 03:06:17.752842 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:06:17.752849 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-06-02 03:06:17.752859 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-06-02 03:06:17.752876 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.752882 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-06-02 03:06:17.752892 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 03:06:17.752904 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-06-02 03:06:17.752954 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.752971 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.752978 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-06-02 03:06:17.752993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.753017 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.753024 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.753034 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 03:06:17.753047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.753063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.753073 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-06-02 03:06:17.753087 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.753093 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.753107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.753132 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-02 03:06:17.753139 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.753149 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-06-02 03:06:17.753162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.753177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.753187 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-06-02 03:06:17.753201 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-06-02 03:06:17.753226 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 03:06:17.753233 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-06-02 03:06:17.753243 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-06-02 03:06:17.753261 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-02 03:06:17.753267 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-06-02 03:06:17.753277 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-06-02 03:06:17.753294 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 03:06:17.753301 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-06-02 03:06:17.753310 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-06-02 03:06:17.753323 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-06-02 03:06:17.753346 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.753362 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.753368 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-06-02 03:06:17.753382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.753406 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.753413 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.753423 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 03:06:17.753441 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.753448 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.753457 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-06-02 03:06:17.753474 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.753480 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.753490 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-06-02 03:06:17.753502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.753530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.753542 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:06:17.753556 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.753562 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.753577 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.753602 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 03:06:17.753609 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.753619 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-06-02 03:06:17.753632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.753647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.753657 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-06-02 03:06:17.753670 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 03:06:17.753697 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:06:17.753704 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 03:06:17.753714 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:06:17.753727 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 03:06:17.753742 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.753756 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:06:17.753782 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.753790 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:06:17.753799 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-06-02 03:06:17.753817 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.753824 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:06:17.753833 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-06-02 03:06:17.753850 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.753856 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:06:17.753866 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-06-02 03:06:17.753882 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.753889 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:06:17.753898 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-06-02 03:06:17.753915 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:06:17.753922 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:06:17.753931 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-06-02 03:06:17.753948 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.753954 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:06:17.753963 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-06-02 03:06:17.753980 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.753987 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:06:17.753996 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-06-02 03:06:17.754013 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.754020 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:06:17.754029 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-02 03:06:17.754046 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.754053 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:06:17.754063 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-02 03:06:17.754076 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:06:17.754122 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.754139 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.754145 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-06-02 03:06:17.754161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.754186 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.754193 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.754203 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-02 03:06:17.754220 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.754227 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.754236 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-02 03:06:17.754253 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.754260 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.754269 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-02 03:06:17.754286 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.754293 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.754303 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-06-02 03:06:17.754320 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.754327 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.754336 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-02 03:06:17.754349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.754378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.754389 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 03:06:17.754404 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.754410 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.754425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.754448 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.754455 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.754468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.754492 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 03:06:17.754518 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 03:06:17.754536 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.754547 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 03:06:17.754557 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-06-02 03:06:17.754569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.754583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 03:06:17.754593 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-06-02 03:06:17.754608 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.754615 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-06-02 03:06:17.754629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.754653 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.754660 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.754670 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-06-02 03:06:17.754683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.754698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.754708 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-06-02 03:06:17.754723 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.754729 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.754742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.754767 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-06-02 03:06:17.754775 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.754784 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-06-02 03:06:17.754797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.754812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.754822 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-06-02 03:06:17.754836 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.754843 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-06-02 03:06:17.754857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.754883 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.754890 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.754900 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-06-02 03:06:17.754918 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.754924 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.754934 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-06-02 03:06:17.754951 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.754957 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.754966 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-06-02 03:06:17.754979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.755002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.755013 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-06-02 03:06:17.755027 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.755033 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.755047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.755071 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.755078 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.755088 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-06-02 03:06:17.755101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.755115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.755125 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-06-02 03:06:17.755140 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.755146 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-06-02 03:06:17.755160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.755184 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.755191 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.755200 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 03:06:17.755213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.755228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.755238 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-06-02 03:06:17.755252 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.755259 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.755273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.755298 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 03:06:17.755305 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.755314 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-06-02 03:06:17.755328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.755342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.755352 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-06-02 03:06:17.755365 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 03:06:17.755392 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-06-02 03:06:17.755399 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 03:06:17.755409 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-06-02 03:06:17.755422 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 03:06:17.755438 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.755452 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 03:06:17.755478 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.755485 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 03:06:17.755494 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-06-02 03:06:17.755517 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.755524 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 03:06:17.755535 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-06-02 03:06:17.755552 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.755559 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 03:06:17.755569 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-06-02 03:06:17.755586 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.755593 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 03:06:17.755602 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-06-02 03:06:17.755619 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.755626 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 03:06:17.755635 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-06-02 03:06:17.755652 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-02 03:06:17.755659 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 03:06:17.755668 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-06-02 03:06:17.755685 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-02 03:06:17.755692 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 03:06:17.755702 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-06-02 03:06:17.755718 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-02 03:06:17.755725 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 03:06:17.755734 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-06-02 03:06:17.755751 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 03:06:17.755758 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 03:06:17.755767 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-06-02 03:06:17.755785 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.755791 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 03:06:17.755801 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-06-02 03:06:17.755817 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.755825 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 03:06:17.755835 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-06-02 03:06:17.755852 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.755858 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 03:06:17.755867 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-06-02 03:06:17.755884 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.755891 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 03:06:17.755900 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-06-02 03:06:17.755913 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 03:06:17.755975 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.755992 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.755999 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-06-02 03:06:17.756013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.756038 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.756045 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.756055 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-06-02 03:06:17.756072 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.756079 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.756089 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-06-02 03:06:17.756101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.756120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.756131 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-06-02 03:06:17.756145 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.756151 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.756165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.756190 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 03:06:17.756197 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.756206 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-06-02 03:06:17.756219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.756234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.756244 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-06-02 03:06:17.756258 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 03:06:17.756284 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-06-02 03:06:17.756291 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 03:06:17.756301 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-06-02 03:06:17.756313 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 03:06:17.756329 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.756343 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-06-02 03:06:17.756369 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.756376 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-06-02 03:06:17.756385 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-06-02 03:06:17.756403 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.756409 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-06-02 03:06:17.756419 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-06-02 03:06:17.756436 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.756443 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-06-02 03:06:17.756452 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-06-02 03:06:17.756469 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-06-02 03:06:17.756476 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-06-02 03:06:17.756485 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-06-02 03:06:17.756502 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.756514 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-06-02 03:06:17.756524 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-06-02 03:06:17.756542 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-06-02 03:06:17.756549 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-06-02 03:06:17.756559 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-06-02 03:06:17.756575 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.756582 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-06-02 03:06:17.756591 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 03:06:17.756604 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-06-02 03:06:17.756642 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.756658 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.756664 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-06-02 03:06:17.756678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.756702 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.756709 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.756719 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-06-02 03:06:17.756737 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.756743 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.756753 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-06-02 03:06:17.756766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.756784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.756794 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-06-02 03:06:17.756808 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.756815 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-06-02 03:06:17.756828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.756852 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 03:06:17.756860 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.756869 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-06-02 03:06:17.756882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.756897 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.756907 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-06-02 03:06:17.756922 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.756929 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-06-02 03:06:17.756948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.756972 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.756979 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.756988 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-06-02 03:06:17.757005 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.757012 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.757022 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-06-02 03:06:17.757034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.757054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.757064 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 03:06:17.757078 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.757084 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.757098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.757122 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 03:06:17.757129 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.757139 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-06-02 03:06:17.757152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.757167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.757177 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-06-02 03:06:17.757192 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.757198 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-06-02 03:06:17.757211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.757235 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.757242 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.757252 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-02 03:06:17.757269 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.757276 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.757285 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-02 03:06:17.757298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.757317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.757327 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-06-02 03:06:17.757341 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.757348 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.757361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.757386 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 03:06:17.757393 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.757402 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-06-02 03:06:17.757415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.757430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.757440 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-06-02 03:06:17.757485 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 03:06:17.757520 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-06-02 03:06:17.757527 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 03:06:17.757538 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-06-02 03:06:17.757551 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 03:06:17.757568 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.757582 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-06-02 03:06:17.757785 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.757794 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-06-02 03:06:17.757804 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 03:06:17.757821 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-06-02 03:06:17.757828 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-06-02 03:06:17.757837 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-06-02 03:06:17.757852 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-06-02 03:06:17.757871 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.757886 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-06-02 03:06:17.757920 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-06-02 03:06:17.757927 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-06-02 03:06:17.757937 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-06-02 03:06:17.757950 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-06-02 03:06:17.757966 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.757979 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-06-02 03:06:17.758005 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.758012 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-06-02 03:06:17.758022 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-02 03:06:17.758039 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.758046 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-06-02 03:06:17.758055 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-06-02 03:06:17.758068 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-06-02 03:06:17.758087 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.758103 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.758109 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-06-02 03:06:17.758127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.758152 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.758159 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.758169 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-06-02 03:06:17.758182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.758197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.758207 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 03:06:17.758222 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.758228 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.758242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.758266 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.758273 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.758283 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-06-02 03:06:17.758296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.758311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.758321 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-06-02 03:06:17.758335 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.758341 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-06-02 03:06:17.758359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.758384 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.758391 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.758400 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-06-02 03:06:17.758418 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.758424 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.758433 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-02 03:06:17.758451 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.758458 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.758467 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-02 03:06:17.758484 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.758491 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.758500 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-06-02 03:06:17.758519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.758546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.758556 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:06:17.758572 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.758578 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.758596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.758621 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 03:06:17.758628 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.758638 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-06-02 03:06:17.758651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.758666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.758676 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-06-02 03:06:17.758689 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 03:06:17.758716 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:06:17.758723 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 03:06:17.758732 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:06:17.758745 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 03:06:17.758761 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.758775 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:06:17.758799 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.758806 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:06:17.758815 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 03:06:17.758833 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.758839 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:06:17.758849 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 03:06:17.758866 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.758873 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:06:17.758882 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-06-02 03:06:17.758899 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:06:17.758906 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:06:17.758920 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-06-02 03:06:17.758937 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.758951 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:06:17.758961 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 03:06:17.758978 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.758984 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:06:17.758994 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-06-02 03:06:17.759010 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-06-02 03:06:17.759017 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:06:17.759026 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-06-02 03:06:17.759039 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:06:17.759077 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.759092 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.759100 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-06-02 03:06:17.759118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.759143 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.759150 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.759160 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-06-02 03:06:17.759177 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.759184 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.759193 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-06-02 03:06:17.759210 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.759217 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.759226 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-06-02 03:06:17.759243 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.759249 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.759259 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-06-02 03:06:17.759276 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.759282 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.759292 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-06-02 03:06:17.759309 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.759315 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.759324 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-06-02 03:06:17.759341 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.759348 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.759357 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-06-02 03:06:17.759374 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.759381 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.759390 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-06-02 03:06:17.759403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.759444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.759455 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-06-02 03:06:17.759470 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.759477 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-06-02 03:06:17.759496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.759527 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 03:06:17.759535 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.759545 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-06-02 03:06:17.759558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.759573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.759583 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-06-02 03:06:17.759600 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 03:06:17.759607 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-06-02 03:06:17.759617 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-06-02 03:06:17.759632 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.759639 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-06-02 03:06:17.759656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.759680 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 03:06:17.759700 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 03:06:17.759716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.759727 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 03:06:17.759737 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-06-02 03:06:17.759754 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.759761 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-06-02 03:06:17.759771 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-06-02 03:06:17.759786 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 03:06:17.759793 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-06-02 03:06:17.759802 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-06-02 03:06:17.759819 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 03:06:17.759825 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-06-02 03:06:17.759835 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 03:06:17.759851 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.759857 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-06-02 03:06:17.759867 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.759883 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.759890 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-06-02 03:06:17.759899 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.759916 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 03:06:17.759922 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-06-02 03:06:17.759931 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 03:06:17.759951 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 03:06:17.759957 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-06-02 03:06:17.759967 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 03:06:17.759983 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-02 03:06:17.759990 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-06-02 03:06:17.759999 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-06-02 03:06:17.760016 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 03:06:17.760022 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-06-02 03:06:17.760036 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 03:06:17.760053 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-06-02 03:06:17.760060 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-06-02 03:06:17.760070 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-06-02 03:06:17.760086 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 03:06:17.760093 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-06-02 03:06:17.760102 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 03:06:17.760118 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 03:06:17.760125 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-06-02 03:06:17.760134 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 03:06:17.760150 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 03:06:17.760156 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-06-02 03:06:17.760166 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-06-02 03:06:17.760183 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 03:06:17.760189 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-06-02 03:06:17.760199 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 03:06:17.760215 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 03:06:17.760222 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-06-02 03:06:17.760231 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 03:06:17.760246 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-06-02 03:06:17.760283 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-06-02 03:06:17.760312 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-06-02 03:06:17.760338 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-06-02 03:06:17.760365 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-06-02 03:06:17.760391 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-06-02 03:06:17.760417 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-06-02 03:06:17.760443 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-06-02 03:06:17.760470 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-06-02 03:06:17.760496 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:06:17.760528 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-06-02 03:06:17.760559 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-06-02 03:06:17.760585 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-06-02 03:06:17.760612 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-06-02 03:06:17.760638 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-06-02 03:06:17.760664 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-06-02 03:06:17.760690 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-06-02 03:06:17.760717 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-06-02 03:06:17.760742 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-06-02 03:06:17.760769 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-06-02 03:06:17.760794 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-06-02 03:06:17.760821 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-06-02 03:06:17.760848 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-06-02 03:06:17.760874 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-06-02 03:06:17.760900 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-06-02 03:06:17.760926 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-06-02 03:06:17.760952 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-06-02 03:06:17.760978 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 03:06:17.761004 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-06-02 03:06:17.761031 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.761057 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 03:06:17.761082 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-06-02 03:06:17.761109 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-06-02 03:06:17.761135 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-06-02 03:06:17.761161 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-06-02 03:06:17.761187 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-06-02 03:06:17.761213 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-06-02 03:06:17.761239 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-06-02 03:06:17.761265 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-06-02 03:06:17.761295 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-06-02 03:06:17.761322 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-06-02 03:06:17.761349 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.761375 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 03:06:17.761402 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-06-02 03:06:17.761428 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-06-02 03:06:17.761456 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.761482 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 03:06:17.761512 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-06-02 03:06:17.761539 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-06-02 03:06:17.761565 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.761598 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-06-02 03:06:17.761623 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.761649 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-06-02 03:06:17.761675 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-06-02 03:06:17.761701 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-06-02 03:06:17.761726 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-06-02 03:06:17.761752 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-06-02 03:06:17.761778 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-06-02 03:06:17.761804 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-06-02 03:06:17.761830 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:06:17.761855 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-06-02 03:06:17.761881 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 03:06:17.761907 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-06-02 03:06:17.761933 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-06-02 03:06:17.761962 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-06-02 03:06:17.761993 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-06-02 03:06:17.762019 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-06-02 03:06:17.762046 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-06-02 03:06:17.762071 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-06-02 03:06:17.762097 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-06-02 03:06:17.762123 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-06-02 03:06:17.762149 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-06-02 03:06:17.762175 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-06-02 03:06:17.762201 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 03:06:17.762227 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-06-02 03:06:17.762253 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-06-02 03:06:17.762279 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-06-02 03:06:17.762305 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 03:06:17.762330 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-06-02 03:06:17.762356 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:06:17.762383 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-06-02 03:06:17.762408 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-06-02 03:06:17.762434 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-06-02 03:06:17.762461 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.762479 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.762504 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 03:06:17.762536 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.762553 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.762570 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.762599 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 03:06:17.762625 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.762642 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.762658 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.762675 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.762705 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 03:06:17.762731 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.762757 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 03:06:17.762783 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.762799 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.762816 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.762832 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.762858 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 03:06:17.762883 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.762909 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 03:06:17.762934 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.762960 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 03:06:17.762985 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.763004 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.763030 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 03:06:17.763055 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.763072 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.763097 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 03:06:17.763123 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.763148 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 03:06:17.763175 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.763201 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 03:06:17.763228 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.763253 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 03:06:17.763279 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.763305 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 03:06:17.763331 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.763348 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.763373 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 03:06:17.763399 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.763431 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 03:06:17.763458 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.763484 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 03:06:17.763514 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.763541 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 03:06:17.763567 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.763592 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 03:06:17.763618 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.763635 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.763651 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.763667 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.763683 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.763701 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.763718 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.763744 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 03:06:17.763770 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.763787 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.763804 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.763829 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 03:06:17.763854 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.763880 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 03:06:17.763906 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.763923 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.763939 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.763956 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.763972 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.763997 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 03:06:17.764023 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.764039 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.764060 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.764086 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 03:06:17.764113 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.764130 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.764147 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.764163 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.764180 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.764205 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 03:06:17.764231 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.764247 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.764264 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.764280 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.764306 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.764332 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.764348 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.764365 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.764381 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.764410 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.764436 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.764462 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 03:06:17.764488 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.764505 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.764528 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.764544 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.764569 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 03:06:17.764595 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.764620 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-02 03:06:17.764646 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.764662 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.764683 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.764709 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 03:06:17.764734 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.764751 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.764767 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.764783 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.764800 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.764825 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 03:06:17.764851 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.764876 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-06-02 03:06:17.764915 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.764931 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.764960 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.764986 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 03:06:17.765011 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.765037 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 03:06:17.765062 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.765079 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.765105 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 03:06:17.765131 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.765148 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.765174 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 03:06:17.765200 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.765216 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.765242 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-02 03:06:17.765267 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.765283 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.765309 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 03:06:17.765334 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.765364 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 03:06:17.765390 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.765407 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.765423 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.765439 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.765465 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 03:06:17.765490 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.765511 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.765529 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.765545 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.765562 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.765578 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.765594 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.765610 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.765636 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-02 03:06:17.765661 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.765678 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.765703 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 03:06:17.765730 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.765746 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.765763 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.765788 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 03:06:17.765813 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.765830 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.765847 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.765863 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.765889 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 03:06:17.765914 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.765939 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 03:06:17.765970 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.765987 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.766003 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.766019 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.766045 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 03:06:17.766070 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.766096 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 03:06:17.766121 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.766147 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 03:06:17.766173 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.766189 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.766215 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 03:06:17.766240 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.766257 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.766283 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 03:06:17.766308 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.766333 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 03:06:17.766373 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.766398 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 03:06:17.766435 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.766462 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 03:06:17.766502 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.766535 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 03:06:17.766561 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.766578 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.766604 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 03:06:17.766630 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.766656 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 03:06:17.766681 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.766707 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 03:06:17.766952 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.766979 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 03:06:17.767005 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767031 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 03:06:17.767057 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767073 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767089 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767106 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767122 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767139 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767155 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767180 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 03:06:17.767206 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767222 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767239 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767264 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 03:06:17.767290 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767315 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 03:06:17.767341 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767358 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767374 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767391 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767407 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767433 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 03:06:17.767458 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767475 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767491 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767522 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 03:06:17.767549 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767570 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767589 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767623 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767649 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 03:06:17.767674 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767691 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767707 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767723 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767749 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.767774 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767791 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767808 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767824 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767850 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.767875 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767901 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 03:06:17.767926 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767943 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767959 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.767975 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.768001 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 03:06:17.768027 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.768053 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-02 03:06:17.768079 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.768096 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.768113 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.768138 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 03:06:17.768164 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.768186 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.768202 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.768219 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.768235 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.768261 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 03:06:17.768286 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.768312 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-06-02 03:06:17.768338 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.768355 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.768371 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.768396 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 03:06:17.768422 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.768448 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 03:06:17.768473 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.768490 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.768521 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 03:06:17.768547 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.768564 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.768590 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 03:06:17.768616 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.768633 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.768658 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-02 03:06:17.768684 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.768701 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.768727 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 03:06:17.768753 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.768778 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 03:06:17.768804 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.768821 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.768842 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.768859 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.768884 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 03:06:17.768910 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.768926 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.768943 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.768959 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.768975 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.768991 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.769008 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.769024 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 03:06:17.769049 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-02 03:06:17.769076 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-06-02 03:06:17.769133 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-06-02 03:06:17.769183 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 03:06:17.769232 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-06-02 03:06:17.769280 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:06:17.769329 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-06-02 03:06:17.769376 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-06-02 03:06:17.769424 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-06-02 03:06:17.769471 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-06-02 03:06:17.769525 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-06-02 03:06:17.769573 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 03:06:17.769620 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 03:06:17.769667 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 03:06:17.769714 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 03:06:17.769762 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.769810 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 03:06:17.769857 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-06-02 03:06:17.769905 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-06-02 03:06:17.769952 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-06-02 03:06:17.769999 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-06-02 03:06:17.770047 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.770095 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 03:06:17.770142 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.770190 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 03:06:17.770238 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.770294 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.770345 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 03:06:17.770396 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-06-02 03:06:17.770442 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-06-02 03:06:17.770489 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:06:17.770542 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 03:06:17.770590 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-06-02 03:06:17.770659 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 03:06:17.770728 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 03:06:17.770781 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-06-02 03:06:17.770828 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-06-02 03:06:17.770874 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 03:06:17.770921 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 03:06:17.770970 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 03:06:17.771017 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:06:17.771065 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 03:06:17.771121 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-06-02 03:06:17.771169 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-06-02 03:06:17.771216 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 03:06:17.771264 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-06-02 03:06:17.771312 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:06:17.771360 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-06-02 03:06:17.771406 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-06-02 03:06:17.771453 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-06-02 03:06:17.771502 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-06-02 03:06:17.771559 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-06-02 03:06:17.771606 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 03:06:17.771660 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 03:06:17.771709 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 03:06:17.771755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 03:06:17.771802 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.771851 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 03:06:17.771902 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-06-02 03:06:17.771951 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-06-02 03:06:17.771998 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-06-02 03:06:17.772047 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-06-02 03:06:17.772094 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.772142 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 03:06:17.772188 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.772236 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 03:06:17.772284 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.772335 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.772387 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 03:06:17.772433 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-06-02 03:06:17.772482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-06-02 03:06:17.772535 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:06:17.772582 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 03:06:17.772632 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-06-02 03:06:17.772684 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 03:06:17.772733 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 03:06:17.772784 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-06-02 03:06:17.772837 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-06-02 03:06:17.772884 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 03:06:17.772932 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 03:06:17.772980 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 03:06:17.773027 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:06:17.773075 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 03:06:17.773131 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-06-02 03:06:17.773179 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-06-02 03:06:17.773226 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 03:06:17.773275 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-06-02 03:06:17.773340 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:06:17.773390 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-06-02 03:06:17.773436 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-06-02 03:06:17.773484 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-06-02 03:06:17.773538 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-06-02 03:06:17.773586 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-06-02 03:06:17.773636 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 03:06:17.773687 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 03:06:17.773734 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 03:06:17.773782 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 03:06:17.773843 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.773891 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 03:06:17.773939 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-06-02 03:06:17.773986 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-06-02 03:06:17.774033 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-06-02 03:06:17.774080 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-06-02 03:06:17.774155 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.774204 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 03:06:17.774251 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.774299 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 03:06:17.774348 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.774400 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.774451 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 03:06:17.774497 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-06-02 03:06:17.774549 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-06-02 03:06:17.774596 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:06:17.774648 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 03:06:17.774697 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-06-02 03:06:17.774759 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 03:06:17.774808 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 03:06:17.774859 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-06-02 03:06:17.774905 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-06-02 03:06:17.774952 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 03:06:17.775000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 03:06:17.775048 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 03:06:17.775095 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:06:17.775143 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 03:06:17.775213 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-06-02 03:06:17.775486 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-02 03:06:17.775555 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-02 03:06:17.775611 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 03:06:17.775671 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-02 03:06:17.775725 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:06:17.775783 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-02 03:06:17.775837 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-02 03:06:17.775907 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-02 03:06:17.775960 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-02 03:06:17.776013 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-02 03:06:17.776065 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 03:06:17.776125 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 03:06:17.776178 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 03:06:17.776235 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 03:06:17.776289 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.776342 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 03:06:17.776395 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-02 03:06:17.776447 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-02 03:06:17.776500 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-02 03:06:17.776558 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-02 03:06:17.776612 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.776676 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 03:06:17.776729 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.776782 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 03:06:17.776835 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.776887 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.776940 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 03:06:17.776992 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-02 03:06:17.777050 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-02 03:06:17.777104 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:06:17.777157 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 03:06:17.777210 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-02 03:06:17.777262 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 03:06:17.777316 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 03:06:17.777369 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-02 03:06:17.777422 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-02 03:06:17.777476 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 03:06:17.777536 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 03:06:17.777589 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 03:06:17.777649 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:06:17.777702 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 03:06:17.777764 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-06-02 03:06:17.777788 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-02 03:06:17.777842 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-02 03:06:17.777895 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 03:06:17.777949 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-02 03:06:17.778003 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:06:17.778056 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-02 03:06:17.778109 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-02 03:06:17.778162 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-02 03:06:17.778222 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-02 03:06:17.778276 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-02 03:06:17.778330 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 03:06:17.778714 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 03:06:17.778769 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 03:06:17.778823 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 03:06:17.778876 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.778931 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 03:06:17.778984 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-02 03:06:17.779038 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-02 03:06:17.779092 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-02 03:06:17.779145 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-02 03:06:17.779198 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.779251 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 03:06:17.779305 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.779359 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 03:06:17.779413 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.779466 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.779526 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 03:06:17.779580 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-02 03:06:17.779648 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-02 03:06:17.779707 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:06:17.779762 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 03:06:17.779816 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-02 03:06:17.779870 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 03:06:17.779936 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 03:06:17.779988 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-02 03:06:17.780040 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-02 03:06:17.780147 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 03:06:17.780241 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 03:06:17.780335 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 03:06:17.780428 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:06:17.780527 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 03:06:17.780632 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-06-02 03:06:17.780672 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-02 03:06:17.780757 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-02 03:06:17.780841 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 03:06:17.780935 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-02 03:06:17.781028 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:06:17.781110 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-02 03:06:17.781193 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-02 03:06:17.781277 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-02 03:06:17.781361 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-02 03:06:17.781449 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-02 03:06:17.781542 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 03:06:17.781627 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 03:06:17.781714 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 03:06:17.781798 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 03:06:17.781879 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.781960 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 03:06:17.782040 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-02 03:06:17.782122 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-02 03:06:17.782202 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-02 03:06:17.782283 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-02 03:06:17.782364 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.782432 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 03:06:17.782487 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.782542 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 03:06:17.782591 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.782638 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.782687 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 03:06:17.782737 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-02 03:06:17.782785 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-02 03:06:17.782833 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:06:17.782882 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 03:06:17.782934 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-02 03:06:17.782982 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 03:06:17.783030 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 03:06:17.783078 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-02 03:06:17.783125 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-02 03:06:17.783173 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 03:06:17.783220 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 03:06:17.783268 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 03:06:17.783316 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:06:17.783364 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 03:06:17.783419 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-06-02 03:06:17.783442 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-02 03:06:17.783493 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-02 03:06:17.783548 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 03:06:17.783598 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-02 03:06:17.783648 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:06:17.783699 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-02 03:06:17.783749 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-02 03:06:17.783800 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-02 03:06:17.783850 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-02 03:06:17.783900 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-02 03:06:17.783949 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 03:06:17.784004 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 03:06:17.784055 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 03:06:17.784105 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 03:06:17.784154 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.784205 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 03:06:17.784255 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-02 03:06:17.784305 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-02 03:06:17.784355 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-02 03:06:17.784404 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-02 03:06:17.784454 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.784504 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 03:06:17.784560 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.784610 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 03:06:17.784659 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.784710 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.784760 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 03:06:17.784809 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-02 03:06:17.784859 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-02 03:06:17.784909 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:06:17.784959 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 03:06:17.785009 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-02 03:06:17.785073 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 03:06:17.785136 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 03:06:17.785185 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-02 03:06:17.785236 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-02 03:06:17.785286 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 03:06:17.785336 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 03:06:17.785386 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 03:06:17.785436 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:06:17.785491 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 03:06:17.785550 wsdl: current service: Service1 2020-06-02 03:06:17.785569 wsdl: current port: Service1Soap 2020-06-02 03:06:17.785600 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-06-02 03:06:17.785628 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-06-02 03:06:17.785655 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-06-02 03:06:17.785681 wsdl: Parsing WSDL done 2020-06-02 03:06:17.785705 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-02 03:06:17.785723 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-02 03:06:17.785733 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-02 03:06:17.785743 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-02 03:06:17.785752 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:06:17.785761 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-02 03:06:17.785769 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-02 03:06:17.785778 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-02 03:06:17.785786 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-02 03:06:17.785795 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-02 03:06:17.785803 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-02 03:06:17.785812 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-02 03:06:17.785821 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-02 03:06:17.785829 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 03:06:17.785837 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.785845 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-02 03:06:17.785854 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-02 03:06:17.785862 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-02 03:06:17.785870 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-02 03:06:17.785890 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-02 03:06:17.785899 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.785908 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-02 03:06:17.785916 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.785924 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-02 03:06:17.785933 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.785941 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.785949 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-02 03:06:17.785957 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-02 03:06:17.785964 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-02 03:06:17.785972 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:06:17.785980 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 03:06:17.785988 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-02 03:06:17.785996 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-02 03:06:17.786005 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-02 03:06:17.786012 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-02 03:06:17.786020 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-02 03:06:17.786028 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 03:06:17.786036 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-02 03:06:17.786043 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 03:06:17.786059 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:06:17.786068 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-02 03:06:17.786076 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-02 03:06:17.786086 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-02 03:06:17.786093 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-02 03:06:17.786101 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-02 03:06:17.786122 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:06:17.786130 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-02 03:06:17.786137 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-02 03:06:17.786144 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-02 03:06:17.786152 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-02 03:06:17.786160 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-02 03:06:17.786167 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-02 03:06:17.786174 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-02 03:06:17.786182 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-02 03:06:17.786189 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 03:06:17.786197 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.786205 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-02 03:06:17.786213 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-02 03:06:17.786220 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-02 03:06:17.786228 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-02 03:06:17.786236 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-02 03:06:17.786243 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.786250 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-02 03:06:17.786258 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.786266 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-02 03:06:17.786274 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.786282 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.786289 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-02 03:06:17.786297 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-02 03:06:17.786305 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-02 03:06:17.786312 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:06:17.786320 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 03:06:17.786328 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-02 03:06:17.786335 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-02 03:06:17.786342 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-02 03:06:17.786350 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-02 03:06:17.786357 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-02 03:06:17.786364 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 03:06:17.786372 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-02 03:06:17.786380 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 03:06:17.786387 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:06:17.786394 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-02 03:06:17.786402 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-02 03:06:17.786411 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-02 03:06:17.786419 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-02 03:06:17.786427 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-02 03:06:17.786435 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:06:17.786443 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-02 03:06:17.786450 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-02 03:06:17.786457 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-02 03:06:17.786464 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-02 03:06:17.786475 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-02 03:06:17.786484 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-02 03:06:17.786492 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-02 03:06:17.786500 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-02 03:06:17.786512 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 03:06:17.786521 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.786529 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-02 03:06:17.786537 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-02 03:06:17.786545 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-02 03:06:17.786552 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-02 03:06:17.786559 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-02 03:06:17.786567 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.786574 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-02 03:06:17.786581 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.786588 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-02 03:06:17.786596 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.786603 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.786610 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-02 03:06:17.786618 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-02 03:06:17.786624 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-02 03:06:17.786632 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:06:17.786639 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 03:06:17.786647 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-02 03:06:17.786654 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-02 03:06:17.786662 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-02 03:06:17.786670 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-02 03:06:17.786677 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-02 03:06:17.786684 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 03:06:17.786692 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-02 03:06:17.786699 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 03:06:17.786706 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:06:17.786713 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-02 03:06:17.786721 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-02 03:06:17.786729 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-02 03:06:17.786736 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-02 03:06:17.786744 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-02 03:06:17.786751 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:06:17.786758 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-02 03:06:17.786765 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-02 03:06:17.786772 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-02 03:06:17.786779 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-02 03:06:17.786786 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-02 03:06:17.786793 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-02 03:06:17.786801 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-02 03:06:17.786808 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-02 03:06:17.786815 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 03:06:17.786823 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.786830 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-02 03:06:17.786838 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-02 03:06:17.786846 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-02 03:06:17.786852 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-02 03:06:17.786860 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-02 03:06:17.786872 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.786880 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-02 03:06:17.786888 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 03:06:17.786895 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-02 03:06:17.786903 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-02 03:06:17.786910 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-02 03:06:17.786917 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-02 03:06:17.786923 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-02 03:06:17.786930 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-02 03:06:17.786937 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-02 03:06:17.786944 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 03:06:17.786952 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-02 03:06:17.786959 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-02 03:06:17.786967 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-02 03:06:17.786974 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-02 03:06:17.786981 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-02 03:06:17.786989 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 03:06:17.786996 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-02 03:06:17.787004 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 03:06:17.787011 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-02 03:06:17.787017 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-02 03:06:17.787285 nusoap_client: checkWSDL 2020-06-02 03:06:17.787295 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-06-02 03:06:17.787300 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-06-02 03:06:17.787306 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-06-02 03:06:17.787313 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-06-02 03:06:17.787318 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-06-02 03:06:17.787322 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-06-02 03:06:17.787332 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-06-02 03:06:17.787340 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-06-02 03:06:17.787388 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:06:17.787395 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179446" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-06-02 03:06:17.787411 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-06-02 03:06:17.787434 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-06-02 03:06:17.787441 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-06-02 03:06:17.787446 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-06-02 03:06:17.787450 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-06-02 03:06:17.787456 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179446" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-06-02 03:06:17.787468 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-06-02 03:06:17.787474 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-06-02 03:06:17.787480 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-06-02 03:06:17.787491 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:06:17.787501 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 03:06:17.787511 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-06-02 03:06:17.787541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.787552 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-06-02 03:06:17.787557 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.787584 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-06-02 03:06:17.787590 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-06-02 03:06:17.787594 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-06-02 03:06:17.787598 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-06-02 03:06:17.787602 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-06-02 03:06:17.787606 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-06-02 03:06:17.787610 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-06-02 03:06:17.787615 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-06-02 03:06:17.787619 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-06-02 03:06:17.787625 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179446" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-06-02 03:06:17.787635 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-06-02 03:06:17.787642 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-06-02 03:06:17.787646 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-06-02 03:06:17.787653 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:06:17.787659 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-06-02 03:06:17.787663 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 03:06:17.787690 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-06-02 03:06:17.787697 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:06:17.787701 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:06:17.787706 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:06:17.787711 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 03:06:17.787722 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-06-02 03:06:17.787730 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 03:06:17.787735 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-02 03:06:17.787740 wsdl: in serializeType: returning: 2020-06-02 03:06:17.787746 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179446" 2020-06-02 03:06:17.787754 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 03:06:17.787758 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-02 03:06:17.787763 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 03:06:17.787770 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 03:06:17.787774 wsdl: in serializeType: returning: 179446 2020-06-02 03:06:17.787781 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-06-02 03:06:17.787788 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 03:06:17.787792 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-02 03:06:17.787796 wsdl: in serializeType: returning: 2020-06-02 03:06:17.787802 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-06-02 03:06:17.787809 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 03:06:17.787813 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-02 03:06:17.787824 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 03:06:17.787828 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 03:06:17.787833 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-06-02 03:06:17.787838 wsdl: in serializeType: returning: 179446PLN 2020-06-02 03:06:17.787842 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179446PLN 2020-06-02 03:06:17.787863 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=179446PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-06-02 03:06:17.787868 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-06-02 03:06:17.787874 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4878"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-06-02 03:06:17.787889 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-06-02 03:06:17.787894 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=179446PLN 2020-06-02 03:06:17.787904 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-06-02 03:06:17.787981 nusoap_client: sending message, length=499 2020-06-02 03:06:17.787917 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-06-02 03:06:17.787928 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-06-02 03:06:17.787934 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-06-02 03:06:17.787939 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-06-02 03:06:17.787943 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-06-02 03:06:17.787950 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-06-02 03:06:17.787961 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-02 03:06:17.787969 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-06-02 03:06:17.787974 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-06-02 03:06:17.787987 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-06-02 03:06:17.787996 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-06-02 03:06:17.788004 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-06-02 03:06:17.794586 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-06-02 03:06:17.794609 soap_transport_http: socket connected 2020-06-02 03:06:17.794625 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-06-02 03:06:17.794635 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-06-02 03:06:17.794644 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-06-02 03:06:17.794657 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-02 03:06:17.794664 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-06-02 03:06:17.794672 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-06-02 03:06:17.794680 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-06-02 03:06:17.794718 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-06-02 03:06:17.803127 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-06-02 03:06:17.803151 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-06-02 03:06:17.803161 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-06-02 03:06:17.803170 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-06-02 03:06:17.803181 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-06-02 03:06:17.803197 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-06-02 03:06:17.803207 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-06-02 03:06:17.803217 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-06-02 03:06:17.803226 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-06-02 03:06:17.803236 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 02 Jun 2020 01:06:01 GMT 2020-06-02 03:06:17.803246 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-06-02 03:06:17.803255 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-06-02 03:06:17.803265 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-06-02 03:06:17.803279 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-06-02 03:06:17.803317 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-06-02 03:06:17.803333 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-06-02 03:06:17.803348 soap_transport_http: read to EOF 2020-06-02 03:06:17.803357 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-06-02 03:06:17.803364 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-06-02 03:06:17.803407 soap_transport_http: closed socket 2020-06-02 03:06:17.803449 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-06-02 03:06:17.803461 soap_transport_http: end of send() 2020-06-02 03:06:17.803507 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-06-02 03:06:17.803519 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 02 Jun 2020 01:06:01 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-06-02 03:06:17.803562 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-06-02 03:06:17.803578 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-06-02 03:06:17.803607 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-06-02 03:06:17.803618 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-06-02 03:06:17.803764 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-06-02 03:06:17.803941 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-06-02 03:06:17.803951 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-06-02 03:06:17.803965 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-06-02 03:06:17.803982 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-06-02 03:06:17.804019 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-06-02 03:06:17.804115 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-06-02 03:06:17.804154 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-06-02 03:06:17.804175 nusoap_client: got fault 2020-06-02 03:06:17.804192 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-06-02 03:06:17.804201 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-06-02 03:06:17.804210 nusoap_client: detail =