Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
HOLSET: HY55VNumer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2418
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 15:53:03 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 17:53:18.536481 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 17:53:18.536521 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:53:18.536534 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179446" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 17:53:18.536549 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:53:18.536558 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 17:53:18.536565 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 17:53:18.536576 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 17:53:18.536584 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:53:18.536590 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:53:18.536598 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:53:18.536605 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 17:53:18.536615 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 17:53:18.536620 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 17:53:18.536625 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 17:53:18.536629 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 17:53:18.536633 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 17:53:18.536651 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:53:18.536663 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:53:18.536670 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 17:53:18.536675 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 17:53:18.536681 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 17:53:18.536688 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 17:53:18.536696 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 17:53:18.545351 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 17:53:18.545384 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 17:53:18.545397 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 17:53:18.545403 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:53:18.545409 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:53:18.545413 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 17:53:18.545418 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 17:53:18.545452 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 17:53:18.561230 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 17:53:18.561264 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 17:53:18.561272 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:53:18.561278 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 17:53:18.561283 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 17:53:18.561289 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 17:53:18.561303 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 17:53:18.561310 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 17:53:18.561316 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 17:53:18.561321 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 15:53:03 GMT 2019-04-25 17:53:18.561327 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 17:53:18.561333 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 17:53:18.561348 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 17:53:18.561360 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 17:53:18.561389 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 17:53:18.569554 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:53:18.569583 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:53:18.577388 soap_transport_http: read buffer of 7808 bytes 2019-04-25 17:53:18.577468 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:53:18.577488 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-04-25 17:53:18.585419 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:53:18.585472 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:53:18.585499 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-25 17:53:18.585527 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:53:18.585541 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:53:18.585602 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:53:18.585629 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:53:18.585649 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:53:18.585670 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:53:18.593021 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:53:18.593313 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:53:18.593350 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:53:18.593525 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:53:18.593575 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:53:18.593607 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:53:18.593638 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:53:18.593673 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:53:18.593703 soap_transport_http: read buffer of 6584 bytes 2019-04-25 17:53:18.593720 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 17:53:18.593760 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-04-25 17:53:18.593773 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 17:53:18.593778 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 17:53:18.593880 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 17:53:18.593920 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 17:53:18.593935 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 17:53:18.593942 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 17:53:18.593959 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 17:53:18.593964 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 17:53:18.594128 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 17:53:18.594142 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 17:53:18.594189 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.594198 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 17:53:18.594219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.594250 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.594259 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.594273 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:53:18.594301 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.594309 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.594319 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:53:18.594343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.594374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.594387 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 17:53:18.594405 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.594411 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 17:53:18.594428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.594457 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:18.594464 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.594475 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 17:53:18.594488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.594505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.594516 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 17:53:18.594531 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.594538 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 17:53:18.594553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.594579 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.594586 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.594596 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:53:18.594621 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.594628 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.594637 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:53:18.594655 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.594662 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.594672 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 17:53:18.594685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.594709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.594720 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 17:53:18.594735 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.594741 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 17:53:18.594756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.594781 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:18.594788 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.594798 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 17:53:18.594811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.594827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.594837 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 17:53:18.594852 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.594858 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 17:53:18.594873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.594897 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.594905 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.594915 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:53:18.594933 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.594940 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.594949 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:53:18.594967 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.594973 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.594983 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 17:53:18.595000 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.595007 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.595016 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:53:18.595029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.595057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.595068 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:18.595082 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.595089 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:18.595104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.595128 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.595135 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.595148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.595176 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:53:18.595197 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:53:18.595214 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.595225 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:53:18.595235 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 17:53:18.595248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.595263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:53:18.595273 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 17:53:18.595288 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.595294 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 17:53:18.595309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.595339 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.595347 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.595358 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:53:18.595371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.595387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.595397 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:18.595412 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.595418 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 17:53:18.595432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.595458 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.595465 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.595475 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 17:53:18.595487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.595503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.595513 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 17:53:18.595528 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.595534 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 17:53:18.595553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.595579 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.595586 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.595596 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:53:18.595609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.595624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.595634 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 17:53:18.595649 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.595656 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:18.595669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.595694 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.595701 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.595711 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 17:53:18.595724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.595739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.595749 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 17:53:18.595764 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.595770 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 17:53:18.595783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.595808 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.595815 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.595825 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:53:18.595843 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.595849 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.595859 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:53:18.595872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.595891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.595901 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 17:53:18.595916 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.595922 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:18.595936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.595960 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.595968 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.595977 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 17:53:18.595990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.596005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.596015 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 17:53:18.596029 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.596036 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 17:53:18.596049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.596074 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.596081 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.596091 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:53:18.596110 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.596117 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.596127 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:53:18.596140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.596160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.596170 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 17:53:18.596185 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.596191 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 17:53:18.596210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.596236 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.596243 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.596253 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 17:53:18.596266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.596281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.596291 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 17:53:18.596306 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.596312 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 17:53:18.596326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.596356 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.596364 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.596374 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:53:18.596388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.596403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.596413 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 17:53:18.596428 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.596434 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 17:53:18.596448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.596473 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.596480 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.596490 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 17:53:18.596503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.596518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.596528 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 17:53:18.596543 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.596549 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 17:53:18.596563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.596587 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.596594 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.596604 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:53:18.596617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.596632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.596641 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:18.596656 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.596662 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:18.596675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.596700 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:18.596707 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.596717 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 17:53:18.596730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.596746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.596755 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 17:53:18.596770 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.596776 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 17:53:18.596790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.596814 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.596821 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.596831 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 17:53:18.596843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.596858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.596868 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:18.596883 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.596889 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 17:53:18.596902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.596927 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.596934 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.596944 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 17:53:18.596957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.596972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.596981 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 17:53:18.596996 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597002 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 17:53:18.597016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597040 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.597047 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597057 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 17:53:18.597070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.597094 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:18.597109 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597115 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 17:53:18.597129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597154 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.597161 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597171 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 17:53:18.597183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.597208 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 17:53:18.597223 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597229 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 17:53:18.597242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597267 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.597273 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597283 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 17:53:18.597301 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.597308 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597317 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 17:53:18.597330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.597365 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:18.597381 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597387 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 17:53:18.597401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597426 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:18.597433 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597443 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 17:53:18.597456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.597481 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 17:53:18.597497 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597503 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:53:18.597517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597541 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.597548 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597558 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:53:18.597570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.597596 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.597611 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597617 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:53:18.597631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597655 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.597662 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597672 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:53:18.597685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.597710 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:53:18.597725 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597732 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 17:53:18.597745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597770 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:53:18.597777 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597787 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 17:53:18.597800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.597825 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:18.597840 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597846 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:18.597859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597883 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597889 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597928 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:53:18.597949 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:53:18.597966 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.597977 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:53:18.597987 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 17:53:18.597999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.598014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:53:18.598024 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:53:18.598039 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.598046 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 17:53:18.598060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.598084 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:53:18.598092 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.598101 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 17:53:18.598114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.598129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.598139 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:18.598154 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.598160 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:18.598173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.598197 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.598203 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.598217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.598240 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:53:18.598260 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:53:18.598277 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.598288 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:53:18.598298 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 17:53:18.598310 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.598324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:53:18.598334 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:53:18.598354 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.598361 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 17:53:18.598375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.598400 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.598407 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.598417 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 17:53:18.598435 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.598442 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.598451 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 17:53:18.598469 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.598476 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.598486 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:53:18.598504 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.598511 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.598520 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:53:18.598538 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.598544 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.598554 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 17:53:18.598571 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.598578 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.598587 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 17:53:18.598604 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.598611 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.598621 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:53:18.598634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.598673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.598684 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:18.598700 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.598706 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 17:53:18.598721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.598745 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.598752 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.598762 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 17:53:18.598775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.598791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.598801 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 17:53:18.598816 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.598822 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 17:53:18.598836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.598861 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.598868 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.598878 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 17:53:18.598895 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.598902 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.598912 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:53:18.598929 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.598936 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.598945 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:53:18.598958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.598981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.598992 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 17:53:18.599006 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.599013 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 17:53:18.599027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.599052 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.599059 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.599069 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 17:53:18.599082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.599098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.599108 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 17:53:18.599123 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.599129 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:53:18.599143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.599168 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.599176 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.599185 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:53:18.599198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.599213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.599223 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.599238 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.599244 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:53:18.599258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.599283 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.599299 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.599309 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:53:18.599321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.599341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.599353 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:53:18.599368 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.599375 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:53:18.599389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.599413 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.599420 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.599430 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 17:53:18.599447 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.599454 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.599464 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:53:18.599483 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.599490 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.599500 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:53:18.599512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.599536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.599546 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.599561 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.599568 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:53:18.599582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.599608 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.599615 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.599625 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:53:18.599637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.599653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.599662 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:53:18.599677 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.599684 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 17:53:18.599698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.599722 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.599730 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.599739 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:53:18.599757 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.599763 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.599773 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:53:18.599791 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.599798 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.599807 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:53:18.599825 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.599832 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.599841 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:53:18.599859 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.599866 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.599876 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:53:18.599889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.599920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.599931 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:18.599947 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.599953 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:18.599967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.599992 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:53:18.599999 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.600009 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 17:53:18.600022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.600038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.600047 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 17:53:18.600061 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:53:18.600091 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 17:53:18.600098 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:53:18.600108 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 17:53:18.600121 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:53:18.600138 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.600153 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:18.600178 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.600185 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:18.600195 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:53:18.600212 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:18.600219 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:18.600229 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 17:53:18.600246 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:18.600253 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:18.600263 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 17:53:18.600280 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:18.600287 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:18.600297 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 17:53:18.600314 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:18.600321 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:18.600330 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 17:53:18.600354 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:53:18.600361 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:18.600371 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 17:53:18.600389 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.600396 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:18.600405 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.600423 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.600429 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:18.600439 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:53:18.600456 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.600463 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:18.600473 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:53:18.600490 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.600497 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:18.600506 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:53:18.600519 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:18.600572 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.600590 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.600596 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 17:53:18.600612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.600636 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.600644 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.600654 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:53:18.600672 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.600679 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.600688 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:53:18.600706 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.600712 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.600722 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:53:18.600739 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.600746 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.600755 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 17:53:18.600768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.600795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.600805 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.600821 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.600827 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:18.600841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.600866 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.600873 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.600882 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 17:53:18.600895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.600910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.600920 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 17:53:18.600933 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.600960 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.600967 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.600977 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.600990 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.601006 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.601020 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.601045 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.601053 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.601062 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:53:18.601080 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.601088 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.601097 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 17:53:18.601115 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.601121 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.601131 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:53:18.601148 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.601155 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.601164 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 17:53:18.601181 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:18.601188 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.601198 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:53:18.601215 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:18.601221 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.601231 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:53:18.601248 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.601254 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.601264 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:53:18.601280 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.601287 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.601297 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 17:53:18.601315 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.601321 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.601331 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 17:53:18.601354 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.601361 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.601371 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:53:18.601388 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.601395 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.601405 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:53:18.601417 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.601475 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.601492 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.601499 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 17:53:18.601514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.601539 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.601546 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.601556 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:53:18.601573 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.601580 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.601590 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:53:18.601607 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.601613 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.601623 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:53:18.601640 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:53:18.601647 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.601657 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:18.601669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.601696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.601707 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.601722 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.601729 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:18.601743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.601768 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.601775 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.601784 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 17:53:18.601797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.601813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.601822 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 17:53:18.601836 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.601864 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.601871 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.601881 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.601894 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.601910 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.601924 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.601949 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.601956 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.601966 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:53:18.601984 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.601990 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.602000 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 17:53:18.602022 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.602029 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.602039 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:53:18.602057 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.602064 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.602073 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 17:53:18.602091 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:18.602098 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.602107 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:53:18.602125 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:18.602131 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.602141 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:53:18.602158 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.602165 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.602175 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:53:18.602192 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.602199 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.602208 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 17:53:18.602226 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.602232 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.602242 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 17:53:18.602260 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:18.602266 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.602276 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 17:53:18.602293 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.602300 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.602310 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:53:18.602327 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.602334 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.602348 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:53:18.602362 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.602422 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.602439 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:18.602468 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:18.602475 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:18.602485 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:18.602498 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:18.602514 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.602528 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:18.602554 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.602561 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:18.602571 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 17:53:18.602589 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.602595 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:18.602605 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 17:53:18.602622 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.602629 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:18.602638 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 17:53:18.602656 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.602662 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:18.602672 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 17:53:18.602689 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.602696 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:18.602705 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 17:53:18.602723 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:18.602730 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:18.602739 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:53:18.602757 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.602763 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:18.602773 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 17:53:18.602790 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:18.602797 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:18.602807 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 17:53:18.602824 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:18.602831 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:18.602840 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 17:53:18.602858 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:18.602864 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:18.602874 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:53:18.602891 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:18.602898 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:18.602907 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:53:18.602925 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:18.602931 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:18.602941 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 17:53:18.602958 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.602964 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:18.602974 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:53:18.602991 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.602998 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:18.603007 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 17:53:18.603020 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:18.603090 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.603109 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.603116 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 17:53:18.603137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.603162 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.603169 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.603179 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:53:18.603192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.603208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.603218 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:18.603233 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.603239 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 17:53:18.603253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.603277 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:18.603284 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.603294 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 17:53:18.603307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.603323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.603332 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 17:53:18.603353 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.603360 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 17:53:18.603378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.603404 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.603411 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.603421 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:53:18.603439 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.603446 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.603455 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:53:18.603473 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.603479 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.603488 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:53:18.603506 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:53:18.603512 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.603522 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 17:53:18.603534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.603562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.603573 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 17:53:18.603588 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.603594 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 17:53:18.603612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.603638 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:53:18.603645 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.603655 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 17:53:18.603668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.603683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.603693 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 17:53:18.603707 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:53:18.603733 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 17:53:18.603740 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:53:18.603750 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 17:53:18.603763 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:53:18.603779 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.603793 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:18.603819 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.603826 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:18.603835 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 17:53:18.603853 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.603860 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:18.603869 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 17:53:18.603886 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.603893 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:18.603903 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 17:53:18.603920 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:53:18.603926 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:18.603940 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 17:53:18.603959 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.603966 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:18.603975 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 17:53:18.603993 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.604000 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:18.604009 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 17:53:18.604026 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.604033 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:18.604042 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:53:18.604060 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:18.604066 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:18.604076 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 17:53:18.604093 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:18.604100 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:18.604110 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 17:53:18.604127 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.604134 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:18.604143 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:53:18.604156 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:18.604208 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.604226 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.604232 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 17:53:18.604251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.604276 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.604283 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.604293 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:53:18.604306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.604321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.604331 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:18.604351 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.604358 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 17:53:18.604372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.604397 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:53:18.604404 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.604419 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 17:53:18.604432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.604448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.604457 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 17:53:18.604471 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 17:53:18.604497 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:53:18.604504 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 17:53:18.604514 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 17:53:18.604532 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:53:18.604538 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 17:53:18.604548 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 17:53:18.604565 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:53:18.604572 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 17:53:18.604581 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 17:53:18.604594 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 17:53:18.604619 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.604635 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.604641 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 17:53:18.604654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.604686 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.604693 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.604703 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:53:18.604721 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.604728 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.604738 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:53:18.604755 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.604762 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.604771 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:53:18.604784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.604808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.604818 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:18.604833 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.604839 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:18.604853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.604877 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:18.604885 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.604894 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 17:53:18.604907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.604923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.604932 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 17:53:18.604946 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:18.604977 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:18.604984 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:18.604994 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:18.605007 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:18.605024 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.605037 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:18.605063 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.605070 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:18.605080 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 17:53:18.605098 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.605105 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:18.605114 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 17:53:18.605132 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.605138 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:18.605148 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 17:53:18.605165 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.605172 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:18.605181 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 17:53:18.605198 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:18.605205 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:18.605214 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 17:53:18.605231 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.605238 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:18.605248 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 17:53:18.605265 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.605272 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:18.605286 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 17:53:18.605304 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.605311 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:18.605320 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:53:18.605343 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.605350 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:18.605361 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:53:18.605374 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:18.605422 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.605440 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.605446 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 17:53:18.605465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.605490 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.605498 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.605508 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:53:18.605526 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.605532 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.605542 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:53:18.605559 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.605566 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.605576 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:53:18.605601 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.605608 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.605617 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:53:18.605635 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.605641 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.605650 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:53:18.605663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.605695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.605706 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:18.605721 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.605727 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 17:53:18.605745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.605770 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.605777 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.605790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.605814 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:53:18.605834 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:53:18.605851 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.605862 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:53:18.605872 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 17:53:18.605884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.605899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:53:18.605909 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 17:53:18.605924 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.605930 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 17:53:18.605944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.605968 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.605975 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.605986 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 17:53:18.605999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.606014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.606024 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 17:53:18.606039 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.606045 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 17:53:18.606063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.606088 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:53:18.606096 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.606106 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 17:53:18.606119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.606134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.606144 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 17:53:18.606159 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.606165 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 17:53:18.606179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.606203 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.606211 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.606220 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:53:18.606233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.606248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.606258 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:18.606272 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.606279 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 17:53:18.606292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.606321 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:18.606329 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.606343 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 17:53:18.606357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.606372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.606382 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 17:53:18.606396 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:18.606424 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:18.606431 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:18.606441 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:18.606454 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:18.606470 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.606484 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:18.606510 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.606518 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:18.606527 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 17:53:18.606545 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.606552 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:18.606561 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 17:53:18.606579 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.606586 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:18.606595 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 17:53:18.606613 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.606619 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:18.606633 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 17:53:18.606651 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.606658 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:18.606668 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 17:53:18.606686 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:53:18.606693 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:18.606702 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 17:53:18.606720 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:53:18.606727 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:18.606736 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 17:53:18.606753 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:53:18.606760 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:18.606770 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 17:53:18.606787 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:53:18.606794 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:18.606804 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 17:53:18.606821 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.606827 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:18.606837 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 17:53:18.606854 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.606861 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:18.606871 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 17:53:18.606888 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.606895 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:18.606904 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 17:53:18.606921 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.606928 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:18.606938 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 17:53:18.606950 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:18.607017 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.607035 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.607042 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 17:53:18.607060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.607086 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.607093 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.607106 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 17:53:18.607120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.607135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.607145 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:18.607160 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.607166 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:18.607180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.607204 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.607211 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.607221 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 17:53:18.607234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.607249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.607259 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 17:53:18.607273 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.607279 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 17:53:18.607293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.607317 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.607325 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.607334 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 17:53:18.607358 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.607365 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.607375 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:53:18.607392 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.607399 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.607413 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:53:18.607431 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.607438 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.607448 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:53:18.607460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.607488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.607498 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:18.607513 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.607520 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:18.607534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.607559 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:18.607566 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.607576 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 17:53:18.607589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.607605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.607614 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 17:53:18.607628 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:18.607660 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:18.607668 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:18.607678 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:18.607691 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:18.607708 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.607722 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:18.607748 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.607755 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:18.607765 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:53:18.607782 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.607789 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:18.607799 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:53:18.607816 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.607823 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:18.607833 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 17:53:18.607850 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:18.607857 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:18.607866 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 17:53:18.607883 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.607890 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:18.607900 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:53:18.607917 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.607923 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:18.607933 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 17:53:18.607950 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:53:18.607957 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:18.607966 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 17:53:18.607979 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:18.608019 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.608035 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.608042 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 17:53:18.608060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.608085 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.608092 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.608102 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 17:53:18.608120 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.608127 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.608137 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 17:53:18.608154 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.608161 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.608170 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 17:53:18.608188 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.608194 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.608207 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 17:53:18.608225 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.608232 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.608241 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 17:53:18.608259 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.608266 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.608275 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 17:53:18.608298 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.608304 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.608314 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 17:53:18.608332 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.608343 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.608353 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 17:53:18.608367 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.608410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.608421 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:18.608437 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.608443 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 17:53:18.608463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.608488 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:53:18.608495 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.608505 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 17:53:18.608518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.608534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.608544 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 17:53:18.608560 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:18.608567 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 17:53:18.608578 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 17:53:18.608599 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.608605 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 17:53:18.608619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.608642 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:53:18.608662 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:53:18.608679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.608690 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:53:18.608700 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 17:53:18.608717 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.608725 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 17:53:18.608735 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 17:53:18.608751 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:18.608758 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 17:53:18.608772 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 17:53:18.608790 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:53:18.608796 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 17:53:18.608806 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:53:18.608824 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.608830 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 17:53:18.608840 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.608857 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.608864 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 17:53:18.608874 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.608891 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:18.608897 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 17:53:18.608907 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:18.608924 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:53:18.608930 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 17:53:18.608940 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:53:18.608957 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:53:18.608964 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 17:53:18.608974 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 17:53:18.608991 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:18.608997 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 17:53:18.609007 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:18.609024 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:53:18.609031 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 17:53:18.609040 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 17:53:18.609057 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:18.609064 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 17:53:18.609073 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:18.609090 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:18.609097 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 17:53:18.609106 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:18.609122 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:53:18.609129 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 17:53:18.609146 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 17:53:18.609159 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 17:53:18.609194 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 17:53:18.609224 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 17:53:18.609251 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:53:18.609278 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 17:53:18.609305 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:18.609332 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 17:53:18.609365 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:18.609393 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 17:53:18.609420 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 17:53:18.609446 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 17:53:18.609473 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 17:53:18.609499 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 17:53:18.609526 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 17:53:18.609572 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 17:53:18.609599 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 17:53:18.609626 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 17:53:18.609653 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:18.609680 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 17:53:18.609706 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:18.609732 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 17:53:18.609759 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:18.609785 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 17:53:18.609811 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:18.609838 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 17:53:18.609864 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.609891 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:53:18.610079 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:18.610106 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:53:18.610133 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:18.610160 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:53:18.610186 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:18.610213 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 17:53:18.610240 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 17:53:18.610266 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 17:53:18.610295 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.610322 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:53:18.610355 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.610382 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:53:18.610410 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:18.610437 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 17:53:18.610463 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.610490 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 17:53:18.610516 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.610542 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 17:53:18.610569 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:18.610601 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 17:53:18.610627 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 17:53:18.610654 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 17:53:18.610680 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:18.610706 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 17:53:18.610733 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:18.610759 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 17:53:18.610791 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:18.610817 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 17:53:18.610844 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 17:53:18.610871 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 17:53:18.610897 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:18.610924 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 17:53:18.610951 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:18.610978 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 17:53:18.611004 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:18.611031 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 17:53:18.611057 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:18.611085 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 17:53:18.611113 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.611131 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.611157 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:53:18.611183 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.611200 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.611217 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.611243 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:53:18.611269 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.611286 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.611303 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.611319 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.611350 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:53:18.611376 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.611402 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:18.611428 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.611455 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:18.611480 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.611502 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.611528 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:18.611554 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.611571 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.611597 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:18.611623 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.611649 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:18.611675 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.611701 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:53:18.611728 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.611754 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:18.611780 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.611806 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:18.611832 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.611849 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.611875 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:53:18.611901 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.611927 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:18.611954 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.611980 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:53:18.612006 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612032 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:53:18.612058 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612075 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612093 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612110 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612126 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612142 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612159 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612185 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:18.612216 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612233 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612249 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612275 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:18.612301 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612328 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:18.612359 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612377 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612393 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612419 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:18.612445 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612461 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612478 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612494 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612511 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612537 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:53:18.612563 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612580 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612596 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612613 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612638 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.612665 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612682 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612698 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612715 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612741 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.612768 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612794 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:18.612821 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612843 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612859 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612876 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612904 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:53:18.612930 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612956 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:53:18.612982 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.612999 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.613016 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.613042 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:18.613068 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.613085 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.613102 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.613118 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.613135 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.613161 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:53:18.613187 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.613213 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 17:53:18.613239 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.613265 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:18.613291 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.613317 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:18.613348 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.613366 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.613382 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.613399 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.613425 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:18.613451 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.613468 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.613491 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.613509 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.613526 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.613543 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.613559 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.613576 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.613602 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 17:53:18.613629 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.613646 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.613671 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:53:18.613698 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.613715 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.613731 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.613757 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:53:18.613783 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.613799 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.613816 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.613833 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.613858 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:53:18.613884 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.613910 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:18.613936 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.613962 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:18.613988 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.614005 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.614030 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:18.614056 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.614073 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.614099 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:18.614125 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.614155 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:18.614182 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.614207 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:53:18.614233 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.614259 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:18.614285 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.614311 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:18.614341 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.614359 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.614385 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:53:18.614412 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.614438 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:18.614464 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.614490 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:53:18.614516 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.614543 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:53:18.614569 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.614586 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.614602 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.614619 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.614636 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.614652 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.614669 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.614695 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:18.614721 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.614738 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.614755 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.614780 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:18.614807 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.614833 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:18.614864 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.614882 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.614898 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.614924 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:18.614950 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.614967 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.614984 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.615001 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.615018 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.615044 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:53:18.615070 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.615087 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.615104 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.615120 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.615146 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.615172 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.615189 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.615206 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.615222 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.615248 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.615274 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.615301 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:18.615327 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.615349 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.615367 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.615384 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.615410 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:53:18.615436 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.615467 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:53:18.615493 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.615511 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.615527 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.615553 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:18.615579 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.615597 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.615613 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.615630 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.615647 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.615673 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:53:18.615699 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.615724 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 17:53:18.615751 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.615777 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:18.615803 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.615829 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:18.615855 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.615872 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.615888 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.615905 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.615931 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:18.615957 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.615974 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.615991 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.616007 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.616024 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.616041 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.616058 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.616079 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:18.616105 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 17:53:18.616131 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 17:53:18.616189 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:53:18.616239 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:18.616288 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:18.616340 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 17:53:18.616390 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 17:53:18.616438 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 17:53:18.616486 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 17:53:18.616551 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:18.616599 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:18.616648 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:18.616696 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:18.616744 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.616792 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:18.616840 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:18.616887 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:18.616935 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:53:18.616984 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.617033 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.617082 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:18.617146 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.617202 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.617257 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:18.617304 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 17:53:18.617357 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:18.617404 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:18.617451 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:18.617501 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 17:53:18.617550 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:18.617617 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:18.617664 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:18.617713 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:18.617770 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 17:53:18.617818 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:53:18.617866 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:18.617915 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:18.617961 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 17:53:18.618021 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 17:53:18.618070 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 17:53:18.618125 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 17:53:18.618172 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:18.618219 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:18.618267 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:18.618314 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:18.618366 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.618415 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:18.618647 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:18.618695 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:18.618743 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:53:18.618791 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.618840 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.618888 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:18.618937 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.618989 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.619041 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:18.619088 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 17:53:18.619136 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:18.619183 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:18.619230 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:18.619279 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 17:53:18.619327 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:18.619402 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:18.619451 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:18.619500 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:18.619556 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 17:53:18.619605 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:53:18.619653 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:18.619702 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:18.619749 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 17:53:18.619797 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 17:53:18.619845 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 17:53:18.619898 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 17:53:18.619946 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:18.619993 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:18.620042 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:18.620089 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:18.620136 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.620184 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:18.620233 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:18.620280 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:18.620328 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:53:18.620383 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.620432 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.620481 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:18.620530 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.620583 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.620634 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:18.620681 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 17:53:18.620728 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:18.620775 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:18.620822 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:18.620871 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 17:53:18.620920 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:18.620979 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:18.621027 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:18.621075 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:18.621130 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 17:53:18.621157 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:53:18.621219 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:53:18.621274 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:18.621328 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:18.621392 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:53:18.621448 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:53:18.621502 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:53:18.621555 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:53:18.621609 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:18.621663 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:18.621717 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:18.621771 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:18.621824 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.621879 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:18.621932 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:18.621987 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:18.622041 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:53:18.622094 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.622150 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.622204 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:18.622258 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.622311 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.622370 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:18.622425 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:53:18.622478 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:18.622533 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:18.622626 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:18.622681 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:53:18.622734 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:18.622788 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:18.622841 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:18.622895 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:18.622956 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 17:53:18.622980 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:53:18.623035 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:53:18.623089 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:18.623144 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:18.623198 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:53:18.623252 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:53:18.623306 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:53:18.623366 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:53:18.623421 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:18.623475 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:18.623530 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:18.623583 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:18.623637 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.623691 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:18.623759 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:18.623819 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:18.624064 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:53:18.624120 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.624175 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.624229 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:18.624283 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.624343 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.624399 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:18.624453 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:53:18.624507 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:18.624562 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:18.624616 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:18.624670 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:53:18.624724 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:18.624778 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:18.624831 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:18.624885 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:18.624946 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 17:53:18.624969 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:53:18.625020 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:53:18.625069 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:18.625118 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:18.625173 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:53:18.625222 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:53:18.625270 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:53:18.625320 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:53:18.625373 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:18.625423 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:18.625471 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:18.625520 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:18.625570 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.625619 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:18.625667 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:18.625716 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:18.625764 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:53:18.625814 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.625863 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.625912 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:18.625960 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.626010 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.626059 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:18.626107 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:53:18.626156 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:18.626209 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:18.626257 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:18.626306 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:53:18.626360 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:18.626409 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:18.626458 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:18.626508 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:18.626564 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 17:53:18.626585 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:53:18.626637 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:53:18.626692 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:18.626743 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:18.626793 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:53:18.626844 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:53:18.626895 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:53:18.626946 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:53:18.626998 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:18.627050 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:18.627100 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:18.627151 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:18.627202 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.627252 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:18.627312 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:18.627369 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:18.627421 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:53:18.627473 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.627524 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.627576 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:18.627633 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.627684 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.627735 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:18.627786 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:53:18.627837 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:18.627888 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:18.627939 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:18.627990 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:53:18.628040 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:18.628091 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:18.628142 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:18.628194 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:18.628247 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 17:53:18.628265 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 17:53:18.628294 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 17:53:18.628322 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 17:53:18.628354 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 17:53:18.628381 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 17:53:18.628400 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:53:18.628415 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:53:18.628425 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:18.628435 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:18.628444 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:53:18.628453 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:53:18.628462 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:53:18.628470 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:53:18.628479 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:18.628488 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:18.628497 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:18.628505 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:18.628514 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.628523 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:18.628532 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:18.628541 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:18.628549 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:53:18.628557 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.628570 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.628579 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:18.628587 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.628596 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.628604 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:18.628613 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:53:18.628621 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:18.628629 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:18.628637 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:18.628646 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:53:18.628654 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:18.628662 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:18.628670 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:18.628678 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:18.628686 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:53:18.628695 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:53:18.628703 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:18.628712 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:18.628720 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:53:18.628728 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:53:18.628737 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:53:18.628745 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:53:18.628752 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:18.628760 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:18.628768 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:18.628776 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:18.628783 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.628791 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:18.628799 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:18.628806 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:18.628814 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:53:18.628822 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.628829 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.628837 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:18.628844 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.628851 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.628859 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:18.628866 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:53:18.628873 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:18.628880 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:18.628887 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:18.628895 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:53:18.628902 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:18.628910 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:18.628917 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:18.628924 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:18.628932 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:53:18.628940 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:53:18.628949 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:18.628957 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:18.628965 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:53:18.628972 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:53:18.628983 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:53:18.628991 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:53:18.628999 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:18.629006 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:18.629013 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:18.629020 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:18.629028 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.629035 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:18.629042 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:18.629048 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:18.629056 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:53:18.629063 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.629070 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.629077 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:18.629084 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.629091 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.629098 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:18.629106 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:53:18.629113 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:18.629120 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:18.629127 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:18.629134 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:53:18.629140 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:18.629147 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:18.629154 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:18.629160 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:18.629168 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:53:18.629176 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:53:18.629183 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:18.629190 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:18.629198 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:53:18.629205 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:53:18.629212 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:53:18.629218 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:53:18.629225 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:18.629232 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:18.629239 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:18.629246 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:18.629254 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.629262 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:18.629269 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:18.629276 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:18.629283 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:53:18.629290 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.629297 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:18.629304 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:18.629311 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:18.629317 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:18.629324 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:18.629331 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:53:18.629343 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:18.629351 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:18.629361 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:18.629369 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:53:18.629376 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:18.629383 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:18.629391 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:18.629398 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:18.629626 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 17:53:18.629636 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:53:18.629641 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:53:18.629646 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:53:18.629652 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 17:53:18.629657 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 17:53:18.629661 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 17:53:18.629670 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 17:53:18.629679 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 17:53:18.629717 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 17:53:18.629724 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179446" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:53:18.629737 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 17:53:18.629759 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 17:53:18.629765 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 17:53:18.629769 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 17:53:18.629773 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 17:53:18.629779 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179446" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:53:18.629789 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:53:18.629796 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:53:18.629800 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:53:18.629811 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 17:53:18.629819 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:53:18.629824 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 17:53:18.629848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.629857 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 17:53:18.629861 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.629890 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 17:53:18.629896 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 17:53:18.629900 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 17:53:18.629904 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 17:53:18.629908 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 17:53:18.629912 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 17:53:18.629917 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 17:53:18.629921 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 17:53:18.629928 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179446" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:53:18.629938 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:53:18.629944 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:53:18.629948 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:53:18.629954 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 17:53:18.629960 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 17:53:18.629964 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:18.629989 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 17:53:18.629995 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:53:18.630000 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:53:18.630005 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:53:18.630009 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:53:18.630019 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 17:53:18.630027 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:53:18.630032 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:53:18.630036 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 17:53:18.630043 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179446" 2019-04-25 17:53:18.630050 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:53:18.630054 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:53:18.630059 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:53:18.630065 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:53:18.630070 wsdl: in serializeType: returning: 179446 2019-04-25 17:53:18.630077 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 17:53:18.630084 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:53:18.630088 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:53:18.630092 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 17:53:18.630097 wsdl: in serializeType: returning: 179446 2019-04-25 17:53:18.630102 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179446 2019-04-25 17:53:18.630120 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179446 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 17:53:18.630125 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 17:53:18.630134 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5646"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 17:53:18.630148 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 17:53:18.630154 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179446 2019-04-25 17:53:18.630163 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 17:53:18.630234 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 17:53:18.630174 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 17:53:18.630184 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 17:53:18.630190 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 17:53:18.630194 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 17:53:18.630198 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 17:53:18.630205 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:53:18.630214 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:53:18.630222 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 17:53:18.630228 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 17:53:18.630241 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 17:53:18.630249 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 17:53:18.630257 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 17:53:18.638563 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 17:53:18.638597 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 17:53:18.638612 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 17:53:18.638619 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 17:53:18.638626 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:53:18.638631 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:53:18.638636 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 17:53:18.638640 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 17:53:18.638646 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 17:53:18.638683 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 17:53:18.648565 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 17:53:18.648606 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 17:53:18.648613 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:53:18.648619 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 17:53:18.648625 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 17:53:18.648630 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 17:53:18.648637 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 17:53:18.648643 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 17:53:18.648649 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 17:53:18.648655 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 15:53:03 GMT 2019-04-25 17:53:18.648661 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 17:53:18.648666 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 17:53:18.648672 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 17:53:18.648684 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 17:53:18.648713 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 17:53:18.648725 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 17:53:18.648735 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 17:53:18.648740 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 17:53:18.648745 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 17:53:18.648793 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 17:53:18.648806 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 17:53:18.648812 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 17:53:18.649142 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:53:18.649151 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 15:53:03 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 17:53:18.649187 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 17:53:18.649197 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 17:53:18.649221 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 17:53:18.649227 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 17:53:18.649348 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 17:53:18.649461 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 17:53:18.649467 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 17:53:18.649476 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 17:53:18.649487 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 17:53:18.649515 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 17:53:18.649576 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 17:53:18.649606 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 17:53:18.649622 nusoap_client: got fault 2019-04-25 17:53:18.649630 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 17:53:18.649635 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 17:53:18.649640 nusoap_client: detail =