Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
HOLSET: HY55VNumer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2418
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 13 Aug 2020 23:33:31 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-08-14 01:33:35.357854 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-08-14 01:33:35.357919 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-14 01:33:35.357951 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179446" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-08-14 01:33:35.357976 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-14 01:33:35.357990 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-08-14 01:33:35.358015 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-08-14 01:33:35.358033 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-08-14 01:33:35.358045 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-14 01:33:35.358055 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-14 01:33:35.358067 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-14 01:33:35.358082 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-08-14 01:33:35.358100 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-08-14 01:33:35.358108 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-08-14 01:33:35.358116 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-08-14 01:33:35.358122 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-08-14 01:33:35.358129 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-08-14 01:33:35.358146 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-08-14 01:33:35.358167 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-14 01:33:35.358180 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-08-14 01:33:35.358188 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-08-14 01:33:35.358197 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-08-14 01:33:35.358211 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-08-14 01:33:35.358223 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-08-14 01:33:35.365735 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-08-14 01:33:35.365784 soap_transport_http: socket connected 2020-08-14 01:33:35.365808 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-08-14 01:33:35.365820 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-08-14 01:33:35.365830 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-14 01:33:35.365837 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-08-14 01:33:35.365844 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-08-14 01:33:35.365887 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-08-14 01:33:35.389997 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-08-14 01:33:35.390049 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-08-14 01:33:35.390058 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-08-14 01:33:35.390064 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-08-14 01:33:35.390075 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-08-14 01:33:35.390081 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-08-14 01:33:35.390087 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-08-14 01:33:35.390094 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-08-14 01:33:35.390099 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-08-14 01:33:35.390105 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 13 Aug 2020 23:33:31 GMT 2020-08-14 01:33:35.390111 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-08-14 01:33:35.390117 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-08-14 01:33:35.390124 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-08-14 01:33:35.390139 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-08-14 01:33:35.390223 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-08-14 01:33:35.390254 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-08-14 01:33:35.397264 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.397407 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-08-14 01:33:35.397434 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2020-08-14 01:33:35.404258 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:33:35.404540 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-08-14 01:33:35.404665 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-08-14 01:33:35.404717 soap_transport_http: read buffer of 3888 bytes 2020-08-14 01:33:35.411575 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:33:35.411707 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-08-14 01:33:35.411737 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2020-08-14 01:33:35.411782 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.411819 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:33:35.411833 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.411879 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.411911 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.412008 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-08-14 01:33:35.412034 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.412075 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:33:35.412118 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.412149 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:33:35.412172 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.412197 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.412220 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.412248 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.418639 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:33:35.418766 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-08-14 01:33:35.418812 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2020-08-14 01:33:35.418842 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:33:35.418884 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.418954 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-14 01:33:35.418970 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.419051 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.419067 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.419089 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.419126 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.419154 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:33:35.419186 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.419215 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.419238 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.419284 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.419323 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.419376 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-14 01:33:35.419419 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-08-14 01:33:35.425634 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.425739 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-08-14 01:33:35.425768 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:33:35.425811 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.425835 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.425858 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.425879 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.425904 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.425926 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.425949 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.425971 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.426009 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.426048 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.426072 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.426094 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.426190 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.426375 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.426520 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-14 01:33:35.426596 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.426666 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.426703 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.426733 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.426757 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:33:35.426798 soap_transport_http: read buffer of 2869 bytes 2020-08-14 01:33:35.426813 soap_transport_http: read to EOF 2020-08-14 01:33:35.426868 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-08-14 01:33:35.426935 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-08-14 01:33:35.427001 soap_transport_http: closed socket 2020-08-14 01:33:35.427029 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-08-14 01:33:35.427043 soap_transport_http: end of send() 2020-08-14 01:33:35.427081 wsdl: got WSDL URL 2020-08-14 01:33:35.427092 wsdl: Parse WSDL 2020-08-14 01:33:35.427501 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-08-14 01:33:35.427528 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-08-14 01:33:35.427643 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.427705 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-08-14 01:33:35.427759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.427831 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.427849 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.427965 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-14 01:33:35.428005 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.428022 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.428042 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-14 01:33:35.428071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.428233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.428259 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-08-14 01:33:35.428310 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.428323 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.428353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.428403 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:33:35.428416 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.428458 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-08-14 01:33:35.428485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.428531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.428610 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-08-14 01:33:35.428692 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.428705 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-08-14 01:33:35.428734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.428788 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.428801 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.428820 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-14 01:33:35.428853 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.428865 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.428888 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-14 01:33:35.428920 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.428932 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.428950 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-08-14 01:33:35.428974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.429016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.429038 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-08-14 01:33:35.429065 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.429115 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-08-14 01:33:35.429146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.429193 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:33:35.429210 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.429228 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-08-14 01:33:35.429388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.429419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.429448 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-08-14 01:33:35.429489 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.429558 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-08-14 01:33:35.429592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.429640 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.429658 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.429677 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-14 01:33:35.429783 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.429797 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.429816 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-14 01:33:35.429853 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.429914 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.429977 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-08-14 01:33:35.430091 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.430104 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.430169 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:33:35.430197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.430318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.430342 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:33:35.430369 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.430388 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.430430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.430486 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.430498 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.430529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.430565 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:33:35.430618 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:33:35.430651 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.430669 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:33:35.430685 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-08-14 01:33:35.430722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.430769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 01:33:35.430800 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-08-14 01:33:35.430825 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.430836 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-08-14 01:33:35.430861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.430905 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.430917 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.430934 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-14 01:33:35.430961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.430986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.431005 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-08-14 01:33:35.431030 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.431040 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.431083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.431129 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.431141 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.431190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.431236 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:33:35.431294 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:33:35.431328 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.431349 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:33:35.431368 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-08-14 01:33:35.431392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.431477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 01:33:35.431501 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-08-14 01:33:35.431520 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.431527 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-08-14 01:33:35.431554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.431589 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.431597 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.431608 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-14 01:33:35.431626 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.431633 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.431643 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-14 01:33:35.431661 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.431668 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.431678 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-08-14 01:33:35.431696 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.431703 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.431712 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:33:35.431760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.431787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.431804 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:33:35.431820 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.431827 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.431849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.431876 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:33:35.431883 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.431902 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-08-14 01:33:35.431916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.431932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.431994 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-08-14 01:33:35.432062 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.432075 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-08-14 01:33:35.432103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.432135 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.432142 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.432152 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-14 01:33:35.432170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.432187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.432198 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-08-14 01:33:35.432214 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.432222 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.432236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.432273 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.432281 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.432313 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-08-14 01:33:35.432340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.432375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.432420 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-08-14 01:33:35.432446 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.432453 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-08-14 01:33:35.432469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.432496 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.432507 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.432517 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:33:35.432531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.432547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.432563 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-08-14 01:33:35.432585 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.432625 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.432644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.432694 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.432708 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.432733 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-08-14 01:33:35.432877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.432910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.432933 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-08-14 01:33:35.432964 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.432975 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-08-14 01:33:35.433001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.433048 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.433067 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.433087 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-14 01:33:35.433110 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.433117 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.433127 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:33:35.433140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.433164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.433177 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-08-14 01:33:35.433192 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.433198 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.433214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.433245 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.433252 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.433293 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-08-14 01:33:35.433309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.433325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.433339 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-08-14 01:33:35.433355 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.433362 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-08-14 01:33:35.433380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.433406 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.433413 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.433433 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-14 01:33:35.433454 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.433460 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.433471 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:33:35.433512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.433543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.433565 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-08-14 01:33:35.433600 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.433619 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.433716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.433756 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.433764 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.433774 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-08-14 01:33:35.433788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.433804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.433819 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-08-14 01:33:35.433835 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.433841 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-08-14 01:33:35.433855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.433880 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.433887 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.433897 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:33:35.433910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.433928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.433939 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-08-14 01:33:35.433954 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.433960 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.433975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.434001 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.434008 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.434033 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-08-14 01:33:35.434060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.434086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.434108 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-08-14 01:33:35.434130 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.434139 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-08-14 01:33:35.434153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.434182 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.434190 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.434248 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:33:35.434266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.434284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.434294 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-08-14 01:33:35.434310 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.434317 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.434336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.434363 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:33:35.434370 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.434380 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-08-14 01:33:35.434394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.434409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.434419 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-08-14 01:33:35.434440 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.434447 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-08-14 01:33:35.434462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.434488 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.434495 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.434505 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-08-14 01:33:35.434518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.434533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.434543 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:33:35.434563 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.434570 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.434587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.434612 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.434619 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.434629 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-08-14 01:33:35.434643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.434658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.434668 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-08-14 01:33:35.434682 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.434689 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-08-14 01:33:35.434703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.434729 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.434736 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.434746 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-08-14 01:33:35.434759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.434775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.434785 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-08-14 01:33:35.434799 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.434805 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.434819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.434883 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.434892 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.434904 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-08-14 01:33:35.434918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.434933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.434944 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-08-14 01:33:35.434959 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.434965 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-08-14 01:33:35.434984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.435009 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.435017 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.435027 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-08-14 01:33:35.435046 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.435053 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.435063 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-08-14 01:33:35.435076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.435095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.435105 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:33:35.435121 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.435127 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.435141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.435167 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:33:35.435175 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.435185 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-08-14 01:33:35.435198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.435215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.435225 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-08-14 01:33:35.435240 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.435246 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-08-14 01:33:35.435260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.435285 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.435293 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.435302 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:33:35.435316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.435331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.435372 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.435389 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.435395 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.435409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.435443 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.435454 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.435465 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-08-14 01:33:35.435478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.435494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.435505 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 01:33:35.435520 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.435527 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-08-14 01:33:35.435541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.435585 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-14 01:33:35.435594 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.435605 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-08-14 01:33:35.435619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.435635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.435645 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:33:35.435660 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.435667 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.435681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.435705 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.435711 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.435726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.435752 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:33:35.435773 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:33:35.435819 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.435833 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:33:35.435844 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-08-14 01:33:35.435857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.435871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 01:33:35.435882 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-08-14 01:33:35.435899 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.435909 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-08-14 01:33:35.435925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.435952 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-14 01:33:35.435960 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.436047 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-08-14 01:33:35.436065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.436114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.436129 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-08-14 01:33:35.436146 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.436152 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.436167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.436191 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.436203 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.436218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.436241 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:33:35.436262 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:33:35.436279 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.436290 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:33:35.436300 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-08-14 01:33:35.436313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.436327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 01:33:35.436337 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-08-14 01:33:35.436352 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.436358 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-08-14 01:33:35.436372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.436399 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-14 01:33:35.436408 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.436418 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-08-14 01:33:35.436438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.436454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.436464 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-08-14 01:33:35.436480 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.436486 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.436500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.436524 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.436531 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.436585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.436614 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:33:35.436640 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:33:35.436658 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.436673 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:33:35.436684 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-08-14 01:33:35.436696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.436710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 01:33:35.436720 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-08-14 01:33:35.436735 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.436741 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-08-14 01:33:35.436757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.436783 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.436790 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.436800 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-08-14 01:33:35.436817 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.436824 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.436834 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-08-14 01:33:35.436852 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.436859 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.436868 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-14 01:33:35.436886 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.436893 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.436933 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-08-14 01:33:35.436954 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.436961 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.436971 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-08-14 01:33:35.436989 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.436996 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.437053 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-08-14 01:33:35.437075 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.437082 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.437093 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:33:35.437106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.437148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.437161 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-08-14 01:33:35.437176 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.437182 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.437199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.437224 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.437232 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.437241 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-08-14 01:33:35.437255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.437270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.437280 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-08-14 01:33:35.437294 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.437301 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-08-14 01:33:35.437315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.437340 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.437347 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.437357 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-08-14 01:33:35.437375 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.437411 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.437430 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:33:35.437451 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.437497 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.437509 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-08-14 01:33:35.437524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.437547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.437563 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-08-14 01:33:35.437583 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.437590 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.437609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.437664 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.437673 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.437683 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-08-14 01:33:35.437697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.437713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.437723 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-08-14 01:33:35.437743 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.437750 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-08-14 01:33:35.437765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.437791 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.437798 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.437808 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:33:35.437821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.437837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.437848 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.437931 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.437938 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.437953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.437979 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.437986 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.437996 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-08-14 01:33:35.438010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.438030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.438041 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 01:33:35.438056 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.438063 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-08-14 01:33:35.438077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.438102 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.438109 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.438119 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:33:35.438139 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.438149 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.438167 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-08-14 01:33:35.438188 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.438196 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.438206 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-08-14 01:33:35.438224 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:33:35.438231 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.438241 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-08-14 01:33:35.438259 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.438266 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.438275 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-08-14 01:33:35.438321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.438376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.438392 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:33:35.438417 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.438432 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.438453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.438484 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.438491 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.438501 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-08-14 01:33:35.438520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.438536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.438546 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-08-14 01:33:35.438568 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.438575 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-08-14 01:33:35.438590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.438615 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.438623 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.438632 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-08-14 01:33:35.438650 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.438657 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.438667 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:33:35.438684 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.438691 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.438701 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-08-14 01:33:35.438714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.438737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.438748 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.438762 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.438769 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.438793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.438889 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.438903 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.438921 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-08-14 01:33:35.438952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.438980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.439103 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 01:33:35.439134 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.439145 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-08-14 01:33:35.439172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.439298 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.439313 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.439332 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-14 01:33:35.439364 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.439375 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.439395 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-14 01:33:35.439430 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.439532 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.439553 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-14 01:33:35.439584 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.439594 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.439609 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-08-14 01:33:35.439642 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.439652 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.439725 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-14 01:33:35.439750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.439842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.439937 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:33:35.440028 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.440040 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.440060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.440089 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:33:35.440097 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.440107 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-08-14 01:33:35.440126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.440143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.440153 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-08-14 01:33:35.440169 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:33:35.440204 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-08-14 01:33:35.440211 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:33:35.440221 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-08-14 01:33:35.440235 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:33:35.440251 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.440265 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:33:35.440292 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.440299 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:33:35.440309 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:33:35.440327 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:33:35.440334 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:33:35.440344 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-08-14 01:33:35.440362 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:33:35.440369 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:33:35.440378 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-08-14 01:33:35.440396 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:33:35.440402 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:33:35.440412 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-08-14 01:33:35.440435 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:33:35.440443 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:33:35.440455 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-08-14 01:33:35.440473 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-14 01:33:35.440480 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:33:35.440490 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-08-14 01:33:35.440508 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.440514 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:33:35.440524 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.440542 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.440549 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:33:35.440564 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:33:35.440590 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.440597 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:33:35.440613 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-08-14 01:33:35.440631 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.440638 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:33:35.440648 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-14 01:33:35.440666 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.440672 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:33:35.440685 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-14 01:33:35.440699 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:33:35.440764 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.440782 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.440789 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-08-14 01:33:35.440804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.440836 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.440843 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.440852 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-14 01:33:35.440871 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.440878 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.440887 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-08-14 01:33:35.440905 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.440911 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.440923 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-08-14 01:33:35.440940 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.440947 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.440957 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-08-14 01:33:35.440970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.440998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.441009 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.441024 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.441030 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.441071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.441118 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.441129 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.441146 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-08-14 01:33:35.441226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.441252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.441338 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-08-14 01:33:35.441360 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.441390 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.441397 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.441408 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.441431 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.441450 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.441465 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.441492 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.441499 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.441509 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-08-14 01:33:35.441567 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.441575 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.441586 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-08-14 01:33:35.441604 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.441611 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.441740 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-08-14 01:33:35.441784 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.441795 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.441812 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-08-14 01:33:35.441852 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:33:35.441863 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.442083 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-08-14 01:33:35.442120 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:33:35.442138 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.442157 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-08-14 01:33:35.442191 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.442203 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.442220 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:33:35.442253 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.442266 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.442283 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-08-14 01:33:35.442304 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.442311 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.442359 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-08-14 01:33:35.442405 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.442418 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.442447 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-14 01:33:35.442493 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.442814 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.442842 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-14 01:33:35.442869 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.442969 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.443052 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.443063 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-08-14 01:33:35.443086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.443114 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.443126 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.443137 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-14 01:33:35.443156 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.443163 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.443173 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:33:35.443191 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.443198 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.443208 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-14 01:33:35.443226 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:33:35.443233 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.443243 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-08-14 01:33:35.443256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.443285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.443297 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.443313 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.443319 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.443335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.443361 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.443368 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.443411 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-08-14 01:33:35.443485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.443504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.443515 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-08-14 01:33:35.443530 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.443566 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.443579 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.443590 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.443604 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.443649 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.443679 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.443727 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.443741 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.443760 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-08-14 01:33:35.443822 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.443830 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.443840 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-08-14 01:33:35.443858 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.443865 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.443875 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-08-14 01:33:35.443897 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.443905 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.443915 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-08-14 01:33:35.443934 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:33:35.443941 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.443951 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-08-14 01:33:35.443968 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:33:35.443975 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.443985 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-08-14 01:33:35.444002 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.444009 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.444019 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:33:35.444044 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.444051 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.444061 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-08-14 01:33:35.444078 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.444085 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.444096 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-08-14 01:33:35.444114 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:33:35.444121 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.444131 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-08-14 01:33:35.444149 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.444156 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.444165 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-14 01:33:35.444183 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.444190 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.444200 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-14 01:33:35.444213 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.444271 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.444288 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:33:35.444318 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:33:35.444325 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:33:35.444335 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:33:35.444349 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:33:35.444365 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.444379 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:33:35.444407 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.444414 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:33:35.444476 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-08-14 01:33:35.444501 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.444509 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:33:35.444519 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-08-14 01:33:35.444537 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.444544 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:33:35.444558 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-08-14 01:33:35.444582 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.444590 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:33:35.444600 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-08-14 01:33:35.444618 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.444625 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:33:35.444635 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-08-14 01:33:35.444652 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:33:35.444659 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:33:35.444669 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-08-14 01:33:35.444687 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.444694 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:33:35.444704 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-08-14 01:33:35.444721 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:33:35.444728 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:33:35.444738 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-08-14 01:33:35.444755 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:33:35.444762 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:33:35.444779 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-08-14 01:33:35.444797 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:33:35.444804 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:33:35.444814 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-08-14 01:33:35.444831 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:33:35.444838 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:33:35.444848 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-08-14 01:33:35.444865 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:33:35.444874 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:33:35.444884 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-08-14 01:33:35.444929 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.444938 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:33:35.444950 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:33:35.444970 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.444976 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:33:35.444986 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-08-14 01:33:35.444999 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:33:35.445072 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.445095 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.445102 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-08-14 01:33:35.445120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.445146 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.445153 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.445163 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-08-14 01:33:35.445176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.445192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.445202 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:33:35.445217 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.445223 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.445239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.445264 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:33:35.445272 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.445282 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-08-14 01:33:35.445295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.445310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.445321 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-08-14 01:33:35.445335 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.445342 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-08-14 01:33:35.445356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.445380 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.445388 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.445397 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:33:35.445415 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.445427 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.445439 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-08-14 01:33:35.445464 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.445472 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.445482 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-08-14 01:33:35.445499 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:33:35.445550 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.445569 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-08-14 01:33:35.445584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.445612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.445624 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-08-14 01:33:35.445644 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.445651 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.445669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.445695 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:33:35.445703 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.445819 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-08-14 01:33:35.445834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.445850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.445860 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-08-14 01:33:35.445875 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:33:35.445904 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-08-14 01:33:35.445912 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:33:35.445921 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-08-14 01:33:35.445939 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:33:35.445956 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.445970 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-08-14 01:33:35.445997 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.446004 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-08-14 01:33:35.446014 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-08-14 01:33:35.446032 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.446039 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-08-14 01:33:35.446049 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-08-14 01:33:35.446067 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.446074 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-08-14 01:33:35.446084 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-08-14 01:33:35.446101 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-14 01:33:35.446109 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-08-14 01:33:35.446119 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-08-14 01:33:35.446136 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.446143 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-08-14 01:33:35.446152 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-08-14 01:33:35.446170 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.446178 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-08-14 01:33:35.446188 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-08-14 01:33:35.446205 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.446212 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-08-14 01:33:35.446222 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-14 01:33:35.446239 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:33:35.446246 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-08-14 01:33:35.446256 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-08-14 01:33:35.446313 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:33:35.446321 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-08-14 01:33:35.446332 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-08-14 01:33:35.446349 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.446356 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-08-14 01:33:35.446366 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:33:35.446379 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-08-14 01:33:35.446439 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.446469 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.446475 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-08-14 01:33:35.446492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.446517 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.446524 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.446534 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:33:35.446547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.446567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.446579 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-08-14 01:33:35.446595 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.446601 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.446616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.446674 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-14 01:33:35.446682 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.446692 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-08-14 01:33:35.446706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.446722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.446785 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-08-14 01:33:35.446806 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-08-14 01:33:35.446833 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:33:35.446841 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-08-14 01:33:35.446851 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-08-14 01:33:35.446869 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-14 01:33:35.446876 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-08-14 01:33:35.446890 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-08-14 01:33:35.446908 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:33:35.446916 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-08-14 01:33:35.446952 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-08-14 01:33:35.446969 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-08-14 01:33:35.446993 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.447010 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.447016 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-08-14 01:33:35.447033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.447094 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.447102 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.447111 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:33:35.447130 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.447137 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.447147 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-08-14 01:33:35.447168 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.447176 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.447186 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-08-14 01:33:35.447199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.447263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.447279 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:33:35.447295 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.447301 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.447316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.447345 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:33:35.447353 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.447363 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-08-14 01:33:35.447376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.447392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.447402 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-08-14 01:33:35.447416 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:33:35.447451 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:33:35.447459 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:33:35.447472 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:33:35.447485 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:33:35.447502 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.447516 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:33:35.447543 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.447554 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:33:35.447567 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-08-14 01:33:35.447586 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.447599 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:33:35.447609 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-08-14 01:33:35.447627 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.447697 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:33:35.447709 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-08-14 01:33:35.447729 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.447736 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:33:35.447745 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-08-14 01:33:35.447768 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:33:35.447775 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:33:35.447784 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-08-14 01:33:35.447805 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.447812 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:33:35.447823 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-08-14 01:33:35.447840 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.447847 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:33:35.447857 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-08-14 01:33:35.447874 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.447885 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:33:35.447895 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-14 01:33:35.447913 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.447920 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:33:35.447930 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-14 01:33:35.447944 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:33:35.447992 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.448043 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.448051 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-08-14 01:33:35.448093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.448122 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.448129 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.448139 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-14 01:33:35.448157 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.448164 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.448178 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-14 01:33:35.448197 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.448204 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.448214 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-14 01:33:35.448231 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.448239 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.448249 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-08-14 01:33:35.448266 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.448273 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.448283 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-14 01:33:35.448296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.448327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.448339 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:33:35.448355 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.448361 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.448376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.448433 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.448441 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.448458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.448487 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:33:35.448511 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:33:35.448561 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.448574 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:33:35.448585 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-08-14 01:33:35.448598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.448642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 01:33:35.448655 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-08-14 01:33:35.448672 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.448678 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-08-14 01:33:35.448694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.448787 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.448796 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.448808 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-08-14 01:33:35.448822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.448838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.448904 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-08-14 01:33:35.448921 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.448928 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.448942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.448968 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-08-14 01:33:35.448976 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.448989 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-08-14 01:33:35.449003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.449019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.449029 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-08-14 01:33:35.449077 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.449085 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-08-14 01:33:35.449103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.449130 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.449137 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.449147 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-08-14 01:33:35.449169 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.449176 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.449186 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-08-14 01:33:35.449204 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.449211 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.449221 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-08-14 01:33:35.449284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.449311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.449323 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:33:35.449339 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.449346 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.449362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.449392 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.449400 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.449410 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-08-14 01:33:35.449478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.449496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.449507 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-08-14 01:33:35.449523 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.449530 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-08-14 01:33:35.449544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.449641 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.449651 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.449663 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:33:35.449677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.449693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.449703 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-08-14 01:33:35.449719 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.449725 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.449744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.449771 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:33:35.449778 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.449788 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-08-14 01:33:35.449802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.449817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.449827 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-08-14 01:33:35.449840 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:33:35.449868 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-08-14 01:33:35.449876 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:33:35.449886 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-08-14 01:33:35.449899 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:33:35.449915 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.449930 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:33:35.449957 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.449965 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:33:35.449974 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-08-14 01:33:35.449993 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.450000 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:33:35.450010 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-08-14 01:33:35.450027 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.450034 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:33:35.450043 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-08-14 01:33:35.450061 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.450068 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:33:35.450078 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-08-14 01:33:35.450095 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.450102 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:33:35.450112 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-08-14 01:33:35.450129 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-14 01:33:35.450136 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:33:35.450146 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-08-14 01:33:35.450163 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-14 01:33:35.450170 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:33:35.450180 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-08-14 01:33:35.450198 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-14 01:33:35.450204 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:33:35.450214 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-08-14 01:33:35.450232 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:33:35.450239 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:33:35.450249 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-08-14 01:33:35.450266 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.450273 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:33:35.450282 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-08-14 01:33:35.450300 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.450308 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:33:35.450318 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-08-14 01:33:35.450335 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.450342 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:33:35.450352 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-08-14 01:33:35.450369 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.450376 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:33:35.450386 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-08-14 01:33:35.450399 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:33:35.450469 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.450490 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.450497 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-08-14 01:33:35.450512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.450538 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.450545 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.450559 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-08-14 01:33:35.450582 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.450589 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.450600 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-08-14 01:33:35.450613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.450632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.450643 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-08-14 01:33:35.450658 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.450664 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.450679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.450704 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:33:35.450711 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.450721 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-08-14 01:33:35.450734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.450749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.450759 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-08-14 01:33:35.450772 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:33:35.450799 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-08-14 01:33:35.450806 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:33:35.450816 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-08-14 01:33:35.450830 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:33:35.450877 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.450897 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-08-14 01:33:35.451015 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.451029 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:33:35.451046 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-08-14 01:33:35.451084 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.451096 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:33:35.451113 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-08-14 01:33:35.451185 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.451197 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:33:35.451210 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-08-14 01:33:35.451231 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-08-14 01:33:35.451239 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:33:35.451249 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-08-14 01:33:35.451267 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.451277 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:33:35.451288 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-08-14 01:33:35.451306 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-08-14 01:33:35.451313 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:33:35.451324 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-08-14 01:33:35.451369 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.451378 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:33:35.451390 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:33:35.451404 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-08-14 01:33:35.451452 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.451475 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.451482 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-08-14 01:33:35.451498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.451524 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.451531 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.451541 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-08-14 01:33:35.451559 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.451566 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.451576 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-08-14 01:33:35.451589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.451636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.451659 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-08-14 01:33:35.451723 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.451734 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-08-14 01:33:35.451788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.451840 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:33:35.451853 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.451870 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-08-14 01:33:35.451893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.451917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.451936 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-08-14 01:33:35.451967 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.451977 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-08-14 01:33:35.452002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.452105 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.452121 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.452140 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-08-14 01:33:35.452174 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.452186 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.452208 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-08-14 01:33:35.452238 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.452383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.452408 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:33:35.452449 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.452461 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.452491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.452540 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:33:35.452669 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.452696 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-08-14 01:33:35.452763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.452792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.452814 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-08-14 01:33:35.452854 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.452866 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-08-14 01:33:35.452895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.452953 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.452967 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.452986 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-14 01:33:35.453021 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.453034 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.453048 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-14 01:33:35.453062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.453089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.453137 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:33:35.453206 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.453215 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.453232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.453259 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:33:35.453267 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.453277 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-08-14 01:33:35.453291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.453331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.453373 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-08-14 01:33:35.453412 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:33:35.453455 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-08-14 01:33:35.453464 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:33:35.453474 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-08-14 01:33:35.453502 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:33:35.453521 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.453539 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-08-14 01:33:35.453581 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.453590 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-08-14 01:33:35.453601 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:33:35.453625 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-08-14 01:33:35.453633 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-08-14 01:33:35.453643 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-08-14 01:33:35.453660 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-08-14 01:33:35.453681 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.453696 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-08-14 01:33:35.453833 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-08-14 01:33:35.453841 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-08-14 01:33:35.453852 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-08-14 01:33:35.453865 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-08-14 01:33:35.453881 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.453896 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-08-14 01:33:35.453922 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.453929 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-08-14 01:33:35.453939 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-14 01:33:35.453957 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.453965 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-08-14 01:33:35.453974 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-08-14 01:33:35.453987 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-08-14 01:33:35.454011 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.454028 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.454035 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-08-14 01:33:35.454090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.454126 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.454134 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.454144 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-08-14 01:33:35.454158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.454173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.454188 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:33:35.454203 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.454209 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.454224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.454249 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.454257 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.454267 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-08-14 01:33:35.454280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.454295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.454313 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-08-14 01:33:35.454329 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.454335 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-08-14 01:33:35.454350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.454375 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.454382 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.454392 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-08-14 01:33:35.454409 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.454416 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.454431 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-14 01:33:35.454451 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.454458 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.454467 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-14 01:33:35.454485 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.454492 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.454502 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-08-14 01:33:35.454515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.454541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.454556 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:33:35.454575 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.454581 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.454596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.454651 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:33:35.454660 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.454671 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-08-14 01:33:35.454685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.454700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.454710 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-08-14 01:33:35.454724 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:33:35.454756 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:33:35.454764 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:33:35.454773 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:33:35.454787 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:33:35.454803 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.454818 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:33:35.454843 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.454850 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:33:35.454860 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:33:35.454878 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.454885 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:33:35.454895 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:33:35.454912 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.454919 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:33:35.454929 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-08-14 01:33:35.454947 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:33:35.454954 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:33:35.454964 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-08-14 01:33:35.454981 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.454988 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:33:35.454998 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:33:35.455015 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.455022 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:33:35.455031 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-08-14 01:33:35.455049 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-08-14 01:33:35.455055 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:33:35.455065 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-08-14 01:33:35.455078 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:33:35.455150 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.455173 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.455181 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-08-14 01:33:35.455198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.455254 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.455263 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.455274 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-08-14 01:33:35.455293 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.455299 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.455309 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-08-14 01:33:35.455326 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.455333 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.455346 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-08-14 01:33:35.455364 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.455371 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.455381 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-08-14 01:33:35.455398 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.455405 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.455415 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-08-14 01:33:35.455490 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.455499 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.455510 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-08-14 01:33:35.455528 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.455535 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.455545 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-08-14 01:33:35.455568 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.455576 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.455649 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-08-14 01:33:35.455665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.455707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.455719 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:33:35.455735 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.455747 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-08-14 01:33:35.455763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.455789 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:33:35.455796 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.455806 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-08-14 01:33:35.455819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.455834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.455845 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-08-14 01:33:35.455862 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:33:35.455868 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-08-14 01:33:35.455879 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-08-14 01:33:35.455895 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.455901 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-08-14 01:33:35.455914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.455939 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:33:35.455961 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:33:35.455978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.456003 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:33:35.456016 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-08-14 01:33:35.456034 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.456041 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-08-14 01:33:35.456052 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-08-14 01:33:35.456069 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:33:35.456075 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-08-14 01:33:35.456085 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-08-14 01:33:35.456102 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:33:35.456109 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-08-14 01:33:35.456119 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:33:35.456140 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.456147 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-08-14 01:33:35.456157 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.456175 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.456181 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-08-14 01:33:35.456191 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.456208 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:33:35.456214 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-08-14 01:33:35.456224 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:33:35.456241 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:33:35.456247 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-08-14 01:33:35.456257 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:33:35.456274 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-14 01:33:35.456281 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-08-14 01:33:35.456291 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-08-14 01:33:35.456307 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:33:35.456314 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-08-14 01:33:35.456324 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:33:35.456341 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-08-14 01:33:35.456376 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-08-14 01:33:35.456389 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-08-14 01:33:35.456409 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:33:35.456416 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-08-14 01:33:35.456432 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:33:35.456451 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:33:35.456461 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-08-14 01:33:35.456484 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:33:35.456504 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:33:35.456511 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-08-14 01:33:35.456523 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-08-14 01:33:35.456541 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:33:35.456548 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-08-14 01:33:35.456563 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:33:35.456581 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:33:35.456588 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-08-14 01:33:35.456598 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:33:35.456615 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-08-14 01:33:35.456690 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-08-14 01:33:35.456726 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-08-14 01:33:35.456754 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-08-14 01:33:35.456784 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-08-14 01:33:35.456869 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:33:35.456898 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-08-14 01:33:35.456925 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-08-14 01:33:35.456955 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-08-14 01:33:35.456984 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:33:35.457011 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-08-14 01:33:35.457038 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-08-14 01:33:35.457065 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-08-14 01:33:35.457091 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-08-14 01:33:35.457118 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-08-14 01:33:35.457144 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-08-14 01:33:35.457171 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-08-14 01:33:35.457198 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-08-14 01:33:35.457224 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-08-14 01:33:35.457250 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-08-14 01:33:35.457277 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-08-14 01:33:35.457305 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-08-14 01:33:35.457332 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-08-14 01:33:35.457358 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:33:35.457451 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-08-14 01:33:35.457480 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-08-14 01:33:35.457507 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-08-14 01:33:35.457533 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:33:35.457611 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-08-14 01:33:35.457640 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.457667 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 01:33:35.457697 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:33:35.457725 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-08-14 01:33:35.457751 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-08-14 01:33:35.457807 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-08-14 01:33:35.457836 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-08-14 01:33:35.457863 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-08-14 01:33:35.457893 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-08-14 01:33:35.457920 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-08-14 01:33:35.457946 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-08-14 01:33:35.457973 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-08-14 01:33:35.458000 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.458027 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 01:33:35.458057 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:33:35.458083 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-08-14 01:33:35.458110 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.458167 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 01:33:35.458260 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:33:35.458293 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-08-14 01:33:35.458320 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.458351 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-08-14 01:33:35.458378 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.458404 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-08-14 01:33:35.458495 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:33:35.458528 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-08-14 01:33:35.458602 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-08-14 01:33:35.458636 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-08-14 01:33:35.458663 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-08-14 01:33:35.458689 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-08-14 01:33:35.458720 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:33:35.458747 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-08-14 01:33:35.458820 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:33:35.458847 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-08-14 01:33:35.458874 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-08-14 01:33:35.458904 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-08-14 01:33:35.458941 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:33:35.458969 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-08-14 01:33:35.459039 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-08-14 01:33:35.459068 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-08-14 01:33:35.459095 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-08-14 01:33:35.459121 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-08-14 01:33:35.459152 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-08-14 01:33:35.459178 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-08-14 01:33:35.459248 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:33:35.459276 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-08-14 01:33:35.459377 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:33:35.459408 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-08-14 01:33:35.459441 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:33:35.459468 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-08-14 01:33:35.459495 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:33:35.459522 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-08-14 01:33:35.459557 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:33:35.459585 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-08-14 01:33:35.459613 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.459631 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.459658 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:33:35.459685 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.459704 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.459721 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.459747 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:33:35.459773 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.459790 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.459806 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.459823 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.459849 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:33:35.459875 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.459901 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:33:35.459927 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.459944 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.459962 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.459979 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.460005 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:33:35.460031 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.460058 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:33:35.460083 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.460110 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:33:35.460136 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.460162 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.460189 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:33:35.460215 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.460232 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.460258 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:33:35.460284 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.460310 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:33:35.460338 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.460365 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:33:35.460391 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.460417 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:33:35.460449 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.460476 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:33:35.460502 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.460520 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.460547 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:33:35.460611 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.460640 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:33:35.460767 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.460821 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:33:35.460851 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.460887 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:33:35.460915 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.460942 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:33:35.460968 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.460986 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.461003 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.461020 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.461037 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.461056 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.461074 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.461133 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:33:35.461162 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.461181 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.461198 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.461225 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:33:35.461251 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.461278 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:33:35.461305 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.461330 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.461348 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.461366 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.461382 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.461408 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:33:35.461492 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.461511 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.461532 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.461565 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:33:35.461595 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.461612 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.461662 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.461680 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.461697 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.461724 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:33:35.461754 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.461772 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.461789 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.461806 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.461833 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.461933 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.461968 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.462046 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.462067 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.462095 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.462125 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.462153 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:33:35.462182 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.462199 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.462216 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.462233 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.462259 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:33:35.462285 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.462311 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-14 01:33:35.462337 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.462355 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.462371 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.462397 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:33:35.462428 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.462447 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.462496 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.462515 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.462532 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.462589 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:33:35.462715 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.462768 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-08-14 01:33:35.462918 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.462951 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.462991 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.463062 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:33:35.463096 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.463124 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:33:35.463158 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.463177 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.463203 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:33:35.463229 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.463246 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.463275 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:33:35.463301 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.463319 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.463345 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-14 01:33:35.463372 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.463389 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.463415 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:33:35.463449 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.463476 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:33:35.463503 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.463520 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.463537 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.463558 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.463618 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:33:35.463647 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.463664 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.463681 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.463701 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.463719 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.463736 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.463753 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.463770 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.463831 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-14 01:33:35.463859 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.463877 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.463906 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:33:35.463933 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.463950 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.463967 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.463993 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:33:35.464019 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.464036 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.464054 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.464071 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.464097 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:33:35.464123 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.464150 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:33:35.464176 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.464193 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.464209 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.464262 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.464292 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:33:35.464319 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.464349 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:33:35.464376 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.464402 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:33:35.464434 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.464453 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.464479 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:33:35.464505 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.464522 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.464563 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:33:35.464592 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.464618 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:33:35.464678 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.464710 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:33:35.464736 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.464788 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:33:35.464823 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.464850 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:33:35.464878 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.464897 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.464923 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:33:35.464949 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.464975 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:33:35.465001 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.465027 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:33:35.465053 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.465079 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:33:35.465106 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.465132 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:33:35.465214 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.465232 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.465250 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.465266 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.465283 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.465304 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.465321 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.465348 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:33:35.465437 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.465457 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.465479 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.465509 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:33:35.465537 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.465570 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:33:35.465597 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.465617 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.465633 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.465650 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.465667 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.465693 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:33:35.465719 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.465769 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.465791 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.465818 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:33:35.465844 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.465865 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.465899 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.465918 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.465935 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.465961 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:33:35.465987 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.466004 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.466021 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.466038 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.466090 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.466131 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.466148 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.466165 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.466516 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.466545 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.466639 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.466667 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:33:35.466693 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.466713 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.466731 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.466748 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.466774 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:33:35.466800 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.466826 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-14 01:33:35.466854 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.466871 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.466887 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.466913 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:33:35.466940 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.466957 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.466974 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.466991 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.467008 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.467034 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:33:35.467060 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.467086 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-08-14 01:33:35.467112 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.467187 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.467209 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.467235 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:33:35.467261 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.467287 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:33:35.467351 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.467369 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.467396 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:33:35.467438 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.467458 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.467484 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:33:35.467563 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.467583 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.467610 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-14 01:33:35.467636 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.467658 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.467715 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:33:35.467743 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.467769 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:33:35.467799 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.467816 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.467833 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.467875 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.467906 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:33:35.467932 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.467975 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.467997 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.468014 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.468031 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.468049 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.468069 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.468086 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:33:35.468113 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-14 01:33:35.468144 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-08-14 01:33:35.468278 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:33:35.468418 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:33:35.468481 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-08-14 01:33:35.468618 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:33:35.468671 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:33:35.468728 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-08-14 01:33:35.468810 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-08-14 01:33:35.468859 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-08-14 01:33:35.468910 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-08-14 01:33:35.468980 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:33:35.469029 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:33:35.469209 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:33:35.469259 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:33:35.469351 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.469403 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:33:35.469461 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:33:35.469512 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:33:35.469559 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:33:35.469609 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:33:35.469656 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.469772 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:33:35.469823 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.469877 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:33:35.469979 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.470037 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.470095 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:33:35.470142 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-08-14 01:33:35.470189 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:33:35.470237 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:33:35.470401 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:33:35.470527 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-08-14 01:33:35.470682 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:33:35.470782 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:33:35.470840 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-08-14 01:33:35.470888 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:33:35.471040 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:33:35.471088 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:33:35.471182 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:33:35.471232 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:33:35.471286 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:33:35.471365 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-08-14 01:33:35.471416 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:33:35.471472 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:33:35.471521 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-08-14 01:33:35.471675 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:33:35.471857 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:33:35.472067 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-08-14 01:33:35.472122 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-08-14 01:33:35.472171 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-08-14 01:33:35.472233 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-08-14 01:33:35.472462 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:33:35.472600 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:33:35.472720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:33:35.472851 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:33:35.472948 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.473048 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:33:35.473151 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:33:35.473248 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:33:35.473302 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:33:35.473381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:33:35.473444 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.473499 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:33:35.473547 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.473604 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:33:35.473653 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.473707 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.473759 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:33:35.473807 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-08-14 01:33:35.473856 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:33:35.473912 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:33:35.474001 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:33:35.474054 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-08-14 01:33:35.474107 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:33:35.474171 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:33:35.474222 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-08-14 01:33:35.474267 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:33:35.474312 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:33:35.474360 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:33:35.474433 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:33:35.474480 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:33:35.474563 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:33:35.474626 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-08-14 01:33:35.474672 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:33:35.474720 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:33:35.474767 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-08-14 01:33:35.474815 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:33:35.474862 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:33:35.474967 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-08-14 01:33:35.475016 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-08-14 01:33:35.475066 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-08-14 01:33:35.475147 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-08-14 01:33:35.475195 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:33:35.475240 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:33:35.475288 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:33:35.475334 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:33:35.475382 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.475438 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:33:35.475525 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:33:35.475585 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:33:35.475632 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:33:35.475683 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:33:35.475760 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.475828 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:33:35.475876 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.475925 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:33:35.475973 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.476190 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.476249 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:33:35.476294 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-08-14 01:33:35.476394 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:33:35.476448 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:33:35.476494 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:33:35.476541 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-08-14 01:33:35.476595 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:33:35.476643 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:33:35.476694 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-08-14 01:33:35.476739 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:33:35.476784 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:33:35.476829 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:33:35.476877 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:33:35.476992 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:33:35.477063 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:33:35.477124 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-08-14 01:33:35.477152 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-14 01:33:35.477214 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:33:35.477313 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:33:35.477367 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-14 01:33:35.477430 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:33:35.477504 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:33:35.477565 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-14 01:33:35.477625 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-14 01:33:35.477712 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-14 01:33:35.477767 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-14 01:33:35.477822 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:33:35.477937 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:33:35.477997 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:33:35.478053 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:33:35.478122 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.478196 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:33:35.478312 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:33:35.478412 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:33:35.478485 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:33:35.478543 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:33:35.478607 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.478707 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:33:35.478769 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.478875 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:33:35.479245 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.479303 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.479356 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:33:35.479407 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-14 01:33:35.479485 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:33:35.479537 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:33:35.479589 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:33:35.479641 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-14 01:33:35.479693 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:33:35.479746 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:33:35.479798 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-14 01:33:35.479868 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:33:35.479925 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:33:35.480202 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:33:35.480380 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:33:35.480486 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:33:35.480584 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:33:35.480712 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-08-14 01:33:35.480759 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-14 01:33:35.480945 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:33:35.481052 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:33:35.481111 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-14 01:33:35.481164 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:33:35.481216 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:33:35.481306 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-14 01:33:35.481363 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-14 01:33:35.481441 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-14 01:33:35.481628 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-14 01:33:35.481710 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:33:35.481763 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:33:35.481815 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:33:35.481868 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:33:35.481920 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.482009 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:33:35.482109 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:33:35.482233 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:33:35.482287 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:33:35.482344 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:33:35.482454 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.482514 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:33:35.482590 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.482646 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:33:35.482700 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.482843 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.482939 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:33:35.482997 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-14 01:33:35.483049 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:33:35.483157 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:33:35.483216 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:33:35.483269 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-14 01:33:35.483321 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:33:35.483379 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:33:35.483482 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-14 01:33:35.483549 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:33:35.483609 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:33:35.483681 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:33:35.484013 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:33:35.484069 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:33:35.484124 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:33:35.484195 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-08-14 01:33:35.484250 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-14 01:33:35.484304 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:33:35.484362 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:33:35.484436 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-14 01:33:35.484486 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:33:35.484535 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:33:35.484591 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-14 01:33:35.484668 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-14 01:33:35.484732 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-14 01:33:35.484786 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-14 01:33:35.484839 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:33:35.484895 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:33:35.484958 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:33:35.485019 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:33:35.485073 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.485121 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:33:35.485168 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:33:35.485254 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:33:35.485302 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:33:35.485354 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:33:35.485406 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.485477 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:33:35.485525 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.485578 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:33:35.485625 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.485672 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.485719 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:33:35.485864 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-14 01:33:35.485913 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:33:35.485965 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:33:35.486019 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:33:35.486070 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-14 01:33:35.486117 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:33:35.486165 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:33:35.486212 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-14 01:33:35.486259 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:33:35.486305 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:33:35.486352 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:33:35.486399 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:33:35.486457 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:33:35.486506 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:33:35.486573 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-08-14 01:33:35.486595 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-14 01:33:35.486718 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:33:35.486769 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:33:35.486823 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-14 01:33:35.486877 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:33:35.486956 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:33:35.487010 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-14 01:33:35.487061 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-14 01:33:35.487110 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-14 01:33:35.487160 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-14 01:33:35.487210 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:33:35.487263 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:33:35.487312 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:33:35.487361 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:33:35.487451 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.487502 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:33:35.487562 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:33:35.487673 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:33:35.487724 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:33:35.487777 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:33:35.487826 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.487875 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:33:35.487924 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.488147 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:33:35.488198 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.488290 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.488369 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:33:35.488430 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-14 01:33:35.488484 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:33:35.488533 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:33:35.488634 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:33:35.488689 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-14 01:33:35.488759 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:33:35.488810 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:33:35.488859 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-14 01:33:35.488910 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:33:35.488959 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:33:35.489008 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:33:35.489057 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:33:35.489106 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:33:35.489155 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:33:35.489210 wsdl: current service: Service1 2020-08-14 01:33:35.489229 wsdl: current port: Service1Soap 2020-08-14 01:33:35.489260 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-08-14 01:33:35.489287 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-08-14 01:33:35.489313 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-08-14 01:33:35.489340 wsdl: Parsing WSDL done 2020-08-14 01:33:35.489365 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-14 01:33:35.489391 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-14 01:33:35.489403 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:33:35.489414 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-14 01:33:35.489430 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:33:35.489442 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-14 01:33:35.489452 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-14 01:33:35.489462 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-14 01:33:35.489473 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-14 01:33:35.489483 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-14 01:33:35.489493 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-14 01:33:35.489503 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:33:35.489517 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-14 01:33:35.489528 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:33:35.489539 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.489550 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:33:35.489563 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-14 01:33:35.489574 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-14 01:33:35.489584 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-14 01:33:35.489594 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-14 01:33:35.489603 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.489614 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:33:35.489623 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.489633 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:33:35.489643 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.489651 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.489660 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:33:35.489669 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-14 01:33:35.489679 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-14 01:33:35.489687 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:33:35.489696 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:33:35.489705 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-14 01:33:35.489715 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:33:35.489726 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-14 01:33:35.489735 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-14 01:33:35.489745 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-14 01:33:35.489753 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:33:35.489763 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:33:35.489773 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:33:35.489782 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:33:35.489791 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:33:35.489801 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-14 01:33:35.489814 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-14 01:33:35.489822 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:33:35.489831 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-14 01:33:35.489839 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:33:35.489848 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-14 01:33:35.489856 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-14 01:33:35.489864 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-14 01:33:35.489871 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-14 01:33:35.489880 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-14 01:33:35.489887 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-14 01:33:35.489895 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:33:35.489904 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-14 01:33:35.489912 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:33:35.489920 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.489928 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:33:35.489945 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-14 01:33:35.489953 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-14 01:33:35.489961 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-14 01:33:35.489969 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-14 01:33:35.489977 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.489985 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:33:35.489997 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.490005 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:33:35.490014 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.490023 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.490031 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:33:35.490039 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-14 01:33:35.490047 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-14 01:33:35.490054 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:33:35.490062 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:33:35.490071 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-14 01:33:35.490079 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:33:35.490087 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-14 01:33:35.490094 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-14 01:33:35.490102 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-14 01:33:35.490110 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:33:35.490118 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:33:35.490125 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:33:35.490133 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:33:35.490141 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:33:35.490149 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-14 01:33:35.490161 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-14 01:33:35.490169 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:33:35.490178 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-14 01:33:35.490186 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:33:35.490193 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-14 01:33:35.490201 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-14 01:33:35.490209 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-14 01:33:35.490217 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-14 01:33:35.490225 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-14 01:33:35.490233 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-14 01:33:35.490241 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:33:35.490249 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-14 01:33:35.490257 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:33:35.490266 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.490274 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:33:35.490282 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-14 01:33:35.490289 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-14 01:33:35.490297 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-14 01:33:35.490305 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-14 01:33:35.490313 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.490320 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:33:35.490328 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.490336 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:33:35.490344 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.490353 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.490360 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:33:35.490368 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-14 01:33:35.490376 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-14 01:33:35.490383 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:33:35.490390 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:33:35.490400 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-14 01:33:35.490407 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:33:35.490419 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-14 01:33:35.490432 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-14 01:33:35.490441 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-14 01:33:35.490449 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:33:35.490457 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:33:35.490465 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:33:35.490473 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:33:35.490481 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:33:35.490490 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-14 01:33:35.490499 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-14 01:33:35.490507 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:33:35.490516 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-14 01:33:35.490524 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:33:35.490532 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-14 01:33:35.490539 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-14 01:33:35.490546 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-14 01:33:35.490559 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-14 01:33:35.490568 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-14 01:33:35.490576 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-14 01:33:35.490586 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:33:35.490594 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-14 01:33:35.490603 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:33:35.490697 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.490714 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:33:35.490727 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-14 01:33:35.490740 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-14 01:33:35.490752 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-14 01:33:35.490764 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-14 01:33:35.490776 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.490793 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:33:35.490807 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:33:35.490822 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:33:35.490836 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-14 01:33:35.490846 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:33:35.490854 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:33:35.490883 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-14 01:33:35.490909 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-14 01:33:35.490918 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:33:35.490927 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:33:35.490936 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-14 01:33:35.490943 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:33:35.490953 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-14 01:33:35.490961 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-14 01:33:35.490970 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-14 01:33:35.490978 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:33:35.490987 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:33:35.490995 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:33:35.491004 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:33:35.491013 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:33:35.491777 nusoap_client: checkWSDL 2020-08-14 01:33:35.491796 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-08-14 01:33:35.491805 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-08-14 01:33:35.491813 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-08-14 01:33:35.491824 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-08-14 01:33:35.491831 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-08-14 01:33:35.491838 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-08-14 01:33:35.491854 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-08-14 01:33:35.491868 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-08-14 01:33:35.491975 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:33:35.491985 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179446" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-08-14 01:33:35.492001 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-08-14 01:33:35.492025 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-08-14 01:33:35.492032 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-08-14 01:33:35.492037 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-08-14 01:33:35.492042 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-08-14 01:33:35.492047 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179446" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-08-14 01:33:35.492060 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-08-14 01:33:35.492067 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-08-14 01:33:35.492081 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-08-14 01:33:35.492123 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:33:35.492136 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:33:35.492142 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-08-14 01:33:35.492173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.492186 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-08-14 01:33:35.492191 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.492219 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-08-14 01:33:35.492225 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-08-14 01:33:35.492230 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-08-14 01:33:35.492234 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-08-14 01:33:35.492237 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-08-14 01:33:35.492246 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-08-14 01:33:35.492250 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-08-14 01:33:35.492255 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-08-14 01:33:35.492260 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-08-14 01:33:35.492267 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179446" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-08-14 01:33:35.492278 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-08-14 01:33:35.492285 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-08-14 01:33:35.492289 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-08-14 01:33:35.492295 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:33:35.492301 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-08-14 01:33:35.492305 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:33:35.492358 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-08-14 01:33:35.492371 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:33:35.492378 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:33:35.492387 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:33:35.492394 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:33:35.492430 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-08-14 01:33:35.492446 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:33:35.492454 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-14 01:33:35.492461 wsdl: in serializeType: returning: 2020-08-14 01:33:35.492473 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179446" 2020-08-14 01:33:35.492485 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:33:35.492493 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-14 01:33:35.492540 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:33:35.492555 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:33:35.492564 wsdl: in serializeType: returning: 179446 2020-08-14 01:33:35.492576 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-08-14 01:33:35.492590 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:33:35.492597 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-14 01:33:35.492604 wsdl: in serializeType: returning: 2020-08-14 01:33:35.492615 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-08-14 01:33:35.492631 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:33:35.492640 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-14 01:33:35.492656 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:33:35.492666 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:33:35.492673 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-08-14 01:33:35.492681 wsdl: in serializeType: returning: 179446PLN 2020-08-14 01:33:35.492689 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179446PLN 2020-08-14 01:33:35.492786 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=179446PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-08-14 01:33:35.492796 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-08-14 01:33:35.492808 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9968"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-08-14 01:33:35.492827 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-08-14 01:33:35.492833 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=179446PLN 2020-08-14 01:33:35.492847 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-08-14 01:33:35.492936 nusoap_client: sending message, length=499 2020-08-14 01:33:35.492863 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-08-14 01:33:35.492880 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-08-14 01:33:35.492886 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-08-14 01:33:35.492890 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-08-14 01:33:35.492895 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-08-14 01:33:35.492902 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-08-14 01:33:35.492914 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-14 01:33:35.492923 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-08-14 01:33:35.492929 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-08-14 01:33:35.492943 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-08-14 01:33:35.492952 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-08-14 01:33:35.492961 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-08-14 01:33:35.500222 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-08-14 01:33:35.500271 soap_transport_http: socket connected 2020-08-14 01:33:35.500291 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-08-14 01:33:35.500298 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-08-14 01:33:35.500306 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-08-14 01:33:35.500312 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-14 01:33:35.500318 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-08-14 01:33:35.500323 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-08-14 01:33:35.500328 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-08-14 01:33:35.500357 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-08-14 01:33:35.521867 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-08-14 01:33:35.521983 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-08-14 01:33:35.521998 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-08-14 01:33:35.522010 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-08-14 01:33:35.522020 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-08-14 01:33:35.522029 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-08-14 01:33:35.522035 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-08-14 01:33:35.522040 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-08-14 01:33:35.522046 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-08-14 01:33:35.522052 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 13 Aug 2020 23:33:31 GMT 2020-08-14 01:33:35.522059 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-08-14 01:33:35.522065 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-08-14 01:33:35.522071 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-08-14 01:33:35.522087 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-08-14 01:33:35.522122 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-08-14 01:33:35.522137 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-08-14 01:33:35.522150 soap_transport_http: read to EOF 2020-08-14 01:33:35.522155 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-08-14 01:33:35.522161 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-08-14 01:33:35.522199 soap_transport_http: closed socket 2020-08-14 01:33:35.522212 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-08-14 01:33:35.522220 soap_transport_http: end of send() 2020-08-14 01:33:35.522251 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-08-14 01:33:35.522259 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 13 Aug 2020 23:33:31 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-08-14 01:33:35.522305 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-08-14 01:33:35.522317 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-08-14 01:33:35.522344 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-08-14 01:33:35.522351 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-08-14 01:33:35.522483 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-08-14 01:33:35.522585 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-08-14 01:33:35.522591 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-08-14 01:33:35.522601 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-08-14 01:33:35.522634 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-08-14 01:33:35.522675 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-08-14 01:33:35.522775 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-08-14 01:33:35.522820 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-08-14 01:33:35.522844 nusoap_client: got fault 2020-08-14 01:33:35.522868 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-08-14 01:33:35.522876 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-08-14 01:33:35.522884 nusoap_client: detail =