Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
HOLSET: HX50/H2DNumer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3212
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 13 Aug 2020 23:55:57 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-08-14 01:56:01.143261 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-08-14 01:56:01.143307 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-14 01:56:01.143320 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197723" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-08-14 01:56:01.143335 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-14 01:56:01.143345 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-08-14 01:56:01.143353 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-08-14 01:56:01.143364 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-08-14 01:56:01.143373 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-14 01:56:01.143379 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-14 01:56:01.143387 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-14 01:56:01.143396 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-08-14 01:56:01.143413 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-08-14 01:56:01.143420 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-08-14 01:56:01.143424 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-08-14 01:56:01.143429 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-08-14 01:56:01.143433 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-08-14 01:56:01.143444 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-08-14 01:56:01.143464 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-14 01:56:01.143473 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-08-14 01:56:01.143478 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-08-14 01:56:01.143483 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-08-14 01:56:01.143490 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-08-14 01:56:01.143498 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-08-14 01:56:01.150857 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-08-14 01:56:01.150890 soap_transport_http: socket connected 2020-08-14 01:56:01.150905 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-08-14 01:56:01.150919 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-08-14 01:56:01.150925 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-14 01:56:01.150930 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-08-14 01:56:01.150935 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-08-14 01:56:01.150963 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-08-14 01:56:01.378844 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-08-14 01:56:01.378907 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-08-14 01:56:01.378919 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-08-14 01:56:01.378926 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-08-14 01:56:01.378943 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-08-14 01:56:01.378956 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-08-14 01:56:01.378966 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-08-14 01:56:01.378978 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-08-14 01:56:01.378989 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-08-14 01:56:01.379001 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 13 Aug 2020 23:55:57 GMT 2020-08-14 01:56:01.379012 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-08-14 01:56:01.379022 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-08-14 01:56:01.379030 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-08-14 01:56:01.379044 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-08-14 01:56:01.379082 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-08-14 01:56:01.379165 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-08-14 01:56:01.385825 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:56:01.385872 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:56:01.385924 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:56:01.386022 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-14 01:56:01.386076 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:56:01.386108 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:56:01.393070 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:56:01.393108 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:56:01.393165 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:56:01.393180 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:56:01.393238 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:56:01.393252 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:56:01.393290 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:56:01.393439 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-08-14 01:56:01.400387 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:56:01.400427 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:56:01.400455 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:56:01.401193 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-08-14 01:56:01.401224 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-08-14 01:56:01.401244 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-08-14 01:56:01.401264 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-08-14 01:56:01.401296 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-08-14 01:56:01.401315 soap_transport_http: read buffer of 1032 bytes 2020-08-14 01:56:01.407548 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:56:01.407582 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-14 01:56:01.407657 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:56:01.407727 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-14 01:56:01.408061 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:56:01.408123 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:56:01.408151 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:56:01.408230 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-14 01:56:01.408249 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:56:01.408275 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:56:01.408316 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:56:01.408341 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:56:01.408549 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:56:01.408587 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:56:01.408615 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:56:01.408685 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-14 01:56:01.408732 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:56:01.408765 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:56:01.408791 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:56:01.408844 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:56:01.408887 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:56:01.408926 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:56:01.408939 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:56:01.408981 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:56:01.409033 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-14 01:56:01.414700 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:56:01.414749 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:56:01.414794 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:56:01.414838 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:56:01.414880 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:56:01.414921 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:56:01.414934 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:56:01.414969 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:56:01.414999 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:56:01.415030 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:56:01.415239 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-08-14 01:56:01.415284 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:56:01.415354 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:56:01.415410 soap_transport_http: read buffer of 2173 bytes 2020-08-14 01:56:01.415420 soap_transport_http: read to EOF 2020-08-14 01:56:01.415430 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-08-14 01:56:01.415657 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-08-14 01:56:01.415791 soap_transport_http: closed socket 2020-08-14 01:56:01.415807 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-08-14 01:56:01.415815 soap_transport_http: end of send() 2020-08-14 01:56:01.415837 wsdl: got WSDL URL 2020-08-14 01:56:01.415842 wsdl: Parse WSDL 2020-08-14 01:56:01.416054 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-08-14 01:56:01.416071 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-08-14 01:56:01.416148 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.416158 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-08-14 01:56:01.416181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.416213 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.416223 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.416238 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-14 01:56:01.416259 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.416266 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.416276 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-14 01:56:01.416291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.416339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.416356 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-08-14 01:56:01.416373 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.416380 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.416395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.416428 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:56:01.416437 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.416448 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-08-14 01:56:01.416462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.416478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.416488 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-08-14 01:56:01.416504 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.416510 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-08-14 01:56:01.416524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.416549 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.416556 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.416566 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-14 01:56:01.416583 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.416590 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.416599 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-14 01:56:01.416617 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.416623 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.416632 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-08-14 01:56:01.416645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.416668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.416678 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-08-14 01:56:01.416692 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.416699 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-08-14 01:56:01.416712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.416744 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:56:01.416751 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.416760 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-08-14 01:56:01.416774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.416789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.416798 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-08-14 01:56:01.416813 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.416819 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-08-14 01:56:01.416832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.416856 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.416863 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.416872 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-14 01:56:01.416890 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.416896 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.416905 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-14 01:56:01.416922 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.416929 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.416937 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-08-14 01:56:01.416954 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.416961 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.416970 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:56:01.416983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.417009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.417023 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:56:01.417038 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.417051 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.417068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.417091 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.417098 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.417111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.417138 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:56:01.417158 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:56:01.417174 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.417185 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:56:01.417195 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-08-14 01:56:01.417207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.417222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 01:56:01.417231 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-08-14 01:56:01.417246 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.417252 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-08-14 01:56:01.417265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.417289 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.417299 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.417309 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-14 01:56:01.417340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.417357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.417367 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-08-14 01:56:01.417383 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.417410 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.417432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.417459 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.417466 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.417479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.417518 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:56:01.417541 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:56:01.417557 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.417568 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:56:01.417578 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-08-14 01:56:01.417590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.417603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 01:56:01.417613 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-08-14 01:56:01.417627 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.417633 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-08-14 01:56:01.417647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.417670 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.417677 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.417687 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-14 01:56:01.417704 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.417710 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.417737 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-14 01:56:01.417757 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.417764 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.417774 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-08-14 01:56:01.417791 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.417798 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.417807 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:56:01.417819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.417845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.417855 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:56:01.417869 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.417875 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.417889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.417929 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:56:01.417937 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.417969 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-08-14 01:56:01.417996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.418022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.418041 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-08-14 01:56:01.418069 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.418080 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-08-14 01:56:01.418135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.418177 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.418205 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.418224 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-14 01:56:01.418250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.418277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.418327 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-08-14 01:56:01.418353 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.418363 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.418385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.418418 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.418431 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.418443 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-08-14 01:56:01.418456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.418472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.418481 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-08-14 01:56:01.418532 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.418543 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-08-14 01:56:01.418571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.418618 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.418632 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.418650 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:56:01.418673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.418720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.418741 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-08-14 01:56:01.418759 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.418766 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.418779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.418804 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.418810 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.418820 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-08-14 01:56:01.418833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.418848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.418857 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-08-14 01:56:01.418871 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.418917 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-08-14 01:56:01.418935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.418961 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.418968 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.418977 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-14 01:56:01.418994 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.419001 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419010 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:56:01.419023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.419052 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-08-14 01:56:01.419066 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419072 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.419084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419107 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.419114 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419123 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-08-14 01:56:01.419138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.419162 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-08-14 01:56:01.419177 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419182 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-08-14 01:56:01.419195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419219 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.419225 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419235 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-14 01:56:01.419251 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.419257 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419266 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:56:01.419279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.419307 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-08-14 01:56:01.419321 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419326 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.419340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419363 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.419370 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419379 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-08-14 01:56:01.419391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.419415 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-08-14 01:56:01.419436 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419442 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-08-14 01:56:01.419456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419480 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.419486 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419495 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:56:01.419508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.419532 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-08-14 01:56:01.419546 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419552 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.419565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419589 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.419596 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419605 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-08-14 01:56:01.419617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.419642 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-08-14 01:56:01.419657 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419663 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-08-14 01:56:01.419676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419700 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.419707 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419716 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:56:01.419729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.419754 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-08-14 01:56:01.419769 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419775 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.419787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419811 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:56:01.419818 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419828 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-08-14 01:56:01.419840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.419864 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-08-14 01:56:01.419878 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419884 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-08-14 01:56:01.419897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419939 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.419947 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419958 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-08-14 01:56:01.419971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.419986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.419996 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:56:01.420010 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.420016 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.420029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.420053 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.420060 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.420069 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-08-14 01:56:01.420081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.420295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.420319 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-08-14 01:56:01.420600 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.420612 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-08-14 01:56:01.420635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.420695 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.420707 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.420749 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-08-14 01:56:01.420774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.420791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.420801 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-08-14 01:56:01.420817 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.420824 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.420838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.420862 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.420869 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.420878 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-08-14 01:56:01.420912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.420956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.420971 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-08-14 01:56:01.421001 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.421056 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-08-14 01:56:01.421145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.421176 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.421183 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.421219 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-08-14 01:56:01.421242 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.421250 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.421260 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-08-14 01:56:01.421273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.421293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.421303 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:56:01.421318 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.421323 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.421337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.421361 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:56:01.421369 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.421379 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-08-14 01:56:01.421392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.421446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.421486 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-08-14 01:56:01.421515 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.421525 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-08-14 01:56:01.421549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.421585 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.421594 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.421604 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:56:01.421617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.421729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.421745 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.421762 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.421769 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.421795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.421826 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.421833 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.421843 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-08-14 01:56:01.421856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.421871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.421880 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 01:56:01.421895 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.421901 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-08-14 01:56:01.421914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.421938 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-14 01:56:01.421945 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.421954 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-08-14 01:56:01.421967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.421981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.421991 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:56:01.422005 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.422011 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.422056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.422086 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.422093 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.422106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.422175 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:56:01.422197 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:56:01.422213 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.422238 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:56:01.422254 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-08-14 01:56:01.422267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.422281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 01:56:01.422313 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-08-14 01:56:01.422343 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.422353 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-08-14 01:56:01.422430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.422470 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-14 01:56:01.422477 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.422487 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-08-14 01:56:01.422503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.422519 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.422529 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-08-14 01:56:01.422544 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.422572 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.422588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.422612 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.422619 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.422646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.422675 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:56:01.422694 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:56:01.422710 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.422721 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:56:01.422731 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-08-14 01:56:01.422743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.422756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 01:56:01.422766 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-08-14 01:56:01.422780 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.422786 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-08-14 01:56:01.422799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.422825 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-14 01:56:01.422832 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.422841 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-08-14 01:56:01.422854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.422869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.422878 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-08-14 01:56:01.422893 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.422899 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.422912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.422935 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.422941 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.422953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.422976 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:56:01.422995 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:56:01.423011 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.423021 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:56:01.423031 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-08-14 01:56:01.423042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.423056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 01:56:01.423066 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-08-14 01:56:01.423080 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.423086 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-08-14 01:56:01.423099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.423122 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.423148 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.423170 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-08-14 01:56:01.423201 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.423212 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.423229 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-08-14 01:56:01.423253 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.423261 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.423271 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-14 01:56:01.423288 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.423295 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.423304 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-08-14 01:56:01.423321 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.423328 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.423337 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-08-14 01:56:01.423353 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.423360 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.423369 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-08-14 01:56:01.423386 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.423392 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.423401 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:56:01.423448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.423519 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.423536 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-08-14 01:56:01.423553 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.423559 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.423573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.423597 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.423604 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.423614 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-08-14 01:56:01.423626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.423641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.423651 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-08-14 01:56:01.423665 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.423671 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-08-14 01:56:01.423684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.423708 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.423714 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.423724 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-08-14 01:56:01.423747 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.423753 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.423763 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:56:01.423779 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.423786 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.423795 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-08-14 01:56:01.423807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.423829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.423838 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-08-14 01:56:01.423852 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.423858 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.423872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.423895 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.423903 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.423913 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-08-14 01:56:01.423925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.423941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.423951 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-08-14 01:56:01.423965 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.423971 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-08-14 01:56:01.423984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.424008 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.424014 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.424023 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:56:01.424036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.424051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.424060 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.424075 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.424081 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.424094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.424119 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.424126 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.424135 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-08-14 01:56:01.424148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.424162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.424172 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 01:56:01.424186 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.424192 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-08-14 01:56:01.424205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.424229 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.424236 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.424245 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:56:01.424262 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.424269 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.424278 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-08-14 01:56:01.424294 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.424301 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.424310 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-08-14 01:56:01.424327 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:56:01.424333 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.424342 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-08-14 01:56:01.424359 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.424365 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.424374 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-08-14 01:56:01.424386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.424415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.424433 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:56:01.424449 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.424463 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.424476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.424499 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.424506 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.424515 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-08-14 01:56:01.424528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.424542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.424552 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-08-14 01:56:01.424566 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.424572 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-08-14 01:56:01.424585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.424610 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.424617 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.424626 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-08-14 01:56:01.424643 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.424649 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.424658 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:56:01.424675 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.424681 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.424691 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-08-14 01:56:01.424767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.424792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.424802 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.424818 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.424824 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.424838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.424863 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.424874 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.424885 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-08-14 01:56:01.424985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.425003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.425013 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 01:56:01.425029 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.425035 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-08-14 01:56:01.425049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.425074 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.425159 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.425189 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-14 01:56:01.425227 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.425237 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.425253 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-14 01:56:01.425391 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.425405 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.425451 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-14 01:56:01.425520 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.425533 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.425552 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-08-14 01:56:01.425585 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.425595 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.425606 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-14 01:56:01.425620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.425655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.425666 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:56:01.425682 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.425689 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.425703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.425729 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:56:01.425742 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.425751 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-08-14 01:56:01.425764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.425779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.425788 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-08-14 01:56:01.425802 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:56:01.425830 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-08-14 01:56:01.425837 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:56:01.425846 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-08-14 01:56:01.425859 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:56:01.425874 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.425888 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:56:01.425912 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.425919 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:56:01.425928 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:56:01.425946 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:56:01.425953 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:56:01.425962 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-08-14 01:56:01.425978 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:56:01.425985 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:56:01.425994 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-08-14 01:56:01.426011 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:56:01.426038 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:56:01.426059 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-08-14 01:56:01.426089 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:56:01.426100 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:56:01.426117 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-08-14 01:56:01.426142 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-14 01:56:01.426149 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:56:01.426159 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-08-14 01:56:01.426176 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.426183 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:56:01.426192 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.426209 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.426216 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:56:01.426225 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:56:01.426247 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.426253 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:56:01.426263 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-08-14 01:56:01.426280 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.426287 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:56:01.426296 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-14 01:56:01.426312 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.426319 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:56:01.426328 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-14 01:56:01.426341 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:56:01.426447 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.426486 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.426493 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-08-14 01:56:01.426509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.426534 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.426541 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.426551 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-14 01:56:01.426568 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.426574 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.426584 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-08-14 01:56:01.426600 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.426607 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.426616 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-08-14 01:56:01.426665 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.426676 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.426687 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-08-14 01:56:01.426701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.426728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.426744 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.426759 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.426765 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.426779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.426803 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.426810 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.426819 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-08-14 01:56:01.426832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.426846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.426871 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-08-14 01:56:01.426900 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.426944 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.426956 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.426971 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.426985 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.427001 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.427016 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.427041 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.427048 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.427057 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-08-14 01:56:01.427074 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.427081 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.427090 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-08-14 01:56:01.427107 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.427113 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.427122 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-08-14 01:56:01.427139 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.427145 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.427155 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-08-14 01:56:01.427172 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:56:01.427178 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.427187 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-08-14 01:56:01.427203 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:56:01.427210 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.427219 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-08-14 01:56:01.427236 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.427242 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.427251 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:56:01.427268 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.427274 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.427283 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-08-14 01:56:01.427299 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.427305 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.427315 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-08-14 01:56:01.427331 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.427338 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.427346 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-14 01:56:01.427363 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.427369 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.427378 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-14 01:56:01.427390 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.427449 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.427473 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.427480 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-08-14 01:56:01.427494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.427518 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.427525 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.427534 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-14 01:56:01.427550 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.427557 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.427566 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:56:01.427583 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.427589 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.427598 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-14 01:56:01.427614 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:56:01.427621 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.427630 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-08-14 01:56:01.427642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.427668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.427678 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.427693 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.427698 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.427711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.427735 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.427742 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.427751 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-08-14 01:56:01.427764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.427778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.427788 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-08-14 01:56:01.427800 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.427827 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.427834 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.427843 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.427855 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.427872 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.427885 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.427930 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.427945 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.427962 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-08-14 01:56:01.427991 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.428002 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.428018 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-08-14 01:56:01.428037 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.428044 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.428053 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-08-14 01:56:01.428070 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.428077 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.428086 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-08-14 01:56:01.428103 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:56:01.428110 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.428119 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-08-14 01:56:01.428136 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:56:01.428142 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.428152 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-08-14 01:56:01.428191 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.428205 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.428221 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:56:01.428250 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.428261 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.428274 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-08-14 01:56:01.428292 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.428299 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.428309 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-08-14 01:56:01.428326 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:56:01.428333 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.428342 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-08-14 01:56:01.428359 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.428366 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.428375 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-14 01:56:01.428392 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.428398 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.428408 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-14 01:56:01.428420 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.428493 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.428512 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:56:01.428539 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:56:01.428546 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:56:01.428556 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:56:01.428569 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:56:01.428584 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.428598 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:56:01.428623 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.428630 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:56:01.428640 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-08-14 01:56:01.428657 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.428663 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:56:01.428672 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-08-14 01:56:01.428689 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.428696 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:56:01.428713 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-08-14 01:56:01.428732 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.428738 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:56:01.428747 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-08-14 01:56:01.428764 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.428771 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:56:01.428780 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-08-14 01:56:01.428797 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:56:01.428803 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:56:01.428812 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-08-14 01:56:01.428829 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.428836 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:56:01.428845 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-08-14 01:56:01.428861 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:56:01.428868 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:56:01.428876 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-08-14 01:56:01.428893 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:56:01.428900 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:56:01.428909 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-08-14 01:56:01.428926 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:56:01.428932 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:56:01.428941 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-08-14 01:56:01.428958 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:56:01.428964 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:56:01.428974 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-08-14 01:56:01.428991 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:56:01.428997 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:56:01.429006 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-08-14 01:56:01.429022 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.429029 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:56:01.429037 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:56:01.429054 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.429060 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:56:01.429069 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-08-14 01:56:01.429082 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:56:01.429147 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.429166 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.429172 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-08-14 01:56:01.429186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.429210 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.429217 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.429226 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-08-14 01:56:01.429239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.429253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.429263 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:56:01.429277 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.429284 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.429296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.429320 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:56:01.429327 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.429336 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-08-14 01:56:01.429349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.429364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.429373 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-08-14 01:56:01.429388 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.429394 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-08-14 01:56:01.429407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.429437 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.429444 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.429454 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:56:01.429473 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.429480 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.429489 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-08-14 01:56:01.429505 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.429512 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.429521 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-08-14 01:56:01.429538 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:56:01.429544 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.429553 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-08-14 01:56:01.429566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.429591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.429601 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-08-14 01:56:01.429615 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.429621 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.429634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.429658 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:56:01.429665 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.429674 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-08-14 01:56:01.429687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.429701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.429711 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-08-14 01:56:01.429724 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:56:01.429792 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-08-14 01:56:01.429804 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:56:01.429819 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-08-14 01:56:01.429841 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:56:01.429862 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.429879 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-08-14 01:56:01.429926 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.429935 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-08-14 01:56:01.429945 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-08-14 01:56:01.429964 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.429971 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-08-14 01:56:01.429980 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-08-14 01:56:01.430016 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.430024 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-08-14 01:56:01.430033 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-08-14 01:56:01.430050 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-14 01:56:01.430057 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-08-14 01:56:01.430066 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-08-14 01:56:01.430083 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.430089 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-08-14 01:56:01.430099 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-08-14 01:56:01.430116 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.430122 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-08-14 01:56:01.430186 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-08-14 01:56:01.430221 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.430232 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-08-14 01:56:01.430261 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-14 01:56:01.430289 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:56:01.430296 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-08-14 01:56:01.430306 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-08-14 01:56:01.430323 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:56:01.430368 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-08-14 01:56:01.430391 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-08-14 01:56:01.430417 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.430435 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-08-14 01:56:01.430446 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:56:01.430459 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-08-14 01:56:01.430512 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.430531 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.430537 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-08-14 01:56:01.430563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.431023 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.431041 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.431063 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:56:01.431090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.431119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.431143 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-08-14 01:56:01.431190 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.431203 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.431231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.431281 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-14 01:56:01.431394 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.431414 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-08-14 01:56:01.431452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.431686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.431711 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-08-14 01:56:01.431745 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-08-14 01:56:01.431820 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:56:01.431836 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-08-14 01:56:01.431868 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-08-14 01:56:01.431902 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-14 01:56:01.431914 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-08-14 01:56:01.431931 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-08-14 01:56:01.431964 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:56:01.431978 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-08-14 01:56:01.431998 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-08-14 01:56:01.432025 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-08-14 01:56:01.432066 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.432099 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.432111 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-08-14 01:56:01.432137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.432184 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.432197 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.432216 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:56:01.432261 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.432275 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.432293 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-08-14 01:56:01.432363 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.432373 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.432385 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-08-14 01:56:01.432399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.432422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.432440 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:56:01.432460 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.432466 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.432485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.432510 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:56:01.432517 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.432527 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-08-14 01:56:01.432540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.432559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.432571 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-08-14 01:56:01.432585 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:56:01.432612 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:56:01.432619 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:56:01.432628 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:56:01.432641 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:56:01.432656 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.432669 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:56:01.432698 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.432707 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:56:01.432716 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-08-14 01:56:01.432733 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.432739 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:56:01.432748 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-08-14 01:56:01.432765 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.432771 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:56:01.432780 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-08-14 01:56:01.432796 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.432803 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:56:01.432812 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-08-14 01:56:01.432828 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:56:01.432835 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:56:01.432844 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-08-14 01:56:01.432860 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.432867 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:56:01.432876 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-08-14 01:56:01.432892 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.432899 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:56:01.432908 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-08-14 01:56:01.432924 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.432931 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:56:01.432940 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-14 01:56:01.432956 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.432963 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:56:01.432972 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-14 01:56:01.432984 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:56:01.433030 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.433067 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.433076 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-08-14 01:56:01.433104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.433138 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.433146 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.433156 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-14 01:56:01.433173 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.433180 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.433189 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-14 01:56:01.433205 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.433212 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.433226 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-14 01:56:01.433243 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.433250 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.433259 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-08-14 01:56:01.433276 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.433283 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.433292 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-14 01:56:01.433304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.433334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.433344 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:56:01.433358 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.433364 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.433378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.433400 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.433407 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.433420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.433456 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:56:01.433477 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:56:01.433493 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.433504 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:56:01.433514 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-08-14 01:56:01.433526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.433539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 01:56:01.433550 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-08-14 01:56:01.433568 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.433574 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-08-14 01:56:01.433588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.433612 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.433618 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.433628 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-08-14 01:56:01.433641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.433655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.433665 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-08-14 01:56:01.433679 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.433685 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.433698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.433722 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-08-14 01:56:01.433729 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.433738 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-08-14 01:56:01.433751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.433765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.433775 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-08-14 01:56:01.433789 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.433796 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-08-14 01:56:01.433815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.433839 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.433846 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.433855 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-08-14 01:56:01.433872 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.433879 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.433887 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-08-14 01:56:01.433904 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.433911 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.433920 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-08-14 01:56:01.433932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.433955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.433965 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:56:01.433979 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.433985 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.434002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.434027 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.434034 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.434043 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-08-14 01:56:01.434069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.434098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.434118 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-08-14 01:56:01.434141 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.434151 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-08-14 01:56:01.434172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.434198 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.434205 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.434214 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:56:01.434227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.434242 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.434252 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-08-14 01:56:01.434266 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.434272 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.434285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.434349 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:56:01.434359 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.434371 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-08-14 01:56:01.434385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.434400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.434410 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-08-14 01:56:01.434434 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:56:01.434471 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-08-14 01:56:01.434479 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:56:01.434489 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-08-14 01:56:01.434549 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:56:01.434571 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.434588 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:56:01.434614 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.434622 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:56:01.434632 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-08-14 01:56:01.434653 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.434660 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:56:01.434670 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-08-14 01:56:01.434687 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.434694 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:56:01.434799 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-08-14 01:56:01.434837 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.434849 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:56:01.434865 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-08-14 01:56:01.434950 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.434960 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:56:01.434972 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-08-14 01:56:01.434990 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-14 01:56:01.434997 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:56:01.435011 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-08-14 01:56:01.435029 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-14 01:56:01.435036 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:56:01.435045 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-08-14 01:56:01.435066 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-14 01:56:01.435073 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:56:01.435143 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-08-14 01:56:01.435165 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:56:01.435172 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:56:01.435182 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-08-14 01:56:01.435198 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.435205 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:56:01.435215 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-08-14 01:56:01.435232 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.435239 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:56:01.435248 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-08-14 01:56:01.435308 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.435317 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:56:01.435328 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-08-14 01:56:01.435347 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.435353 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:56:01.435363 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-08-14 01:56:01.435375 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:56:01.435511 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.435538 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.435545 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-08-14 01:56:01.435567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.435593 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.435600 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.435610 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-08-14 01:56:01.435627 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.435634 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.435643 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-08-14 01:56:01.435656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.435675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.435685 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-08-14 01:56:01.435700 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.435706 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.435722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.435747 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:56:01.435754 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.435763 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-08-14 01:56:01.435776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.435791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.435801 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-08-14 01:56:01.435814 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:56:01.435840 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-08-14 01:56:01.435847 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:56:01.435856 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-08-14 01:56:01.435869 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:56:01.435884 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.435897 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-08-14 01:56:01.435926 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.435934 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:56:01.435943 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-08-14 01:56:01.435960 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.435967 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:56:01.435976 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-08-14 01:56:01.435993 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.435999 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:56:01.436008 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-08-14 01:56:01.436025 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-08-14 01:56:01.436032 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:56:01.436041 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-08-14 01:56:01.436087 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.436101 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:56:01.436116 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-08-14 01:56:01.436145 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-08-14 01:56:01.436157 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:56:01.436169 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-08-14 01:56:01.436187 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.436194 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:56:01.436204 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:56:01.436216 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-08-14 01:56:01.436252 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.436269 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.436275 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-08-14 01:56:01.436294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.436320 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.436327 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.436336 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-08-14 01:56:01.436354 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.436360 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.436369 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-08-14 01:56:01.436382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.436400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.436410 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-08-14 01:56:01.436430 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.436437 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-08-14 01:56:01.436451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.436476 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:56:01.436484 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.436493 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-08-14 01:56:01.436506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.436522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.436532 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-08-14 01:56:01.436546 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.436554 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-08-14 01:56:01.436575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.436600 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.436607 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.436616 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-08-14 01:56:01.436633 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.436639 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.436648 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-08-14 01:56:01.436661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.436680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.436689 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:56:01.436703 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.436723 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.436753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.436794 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:56:01.436806 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.436822 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-08-14 01:56:01.436837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.436852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.436862 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-08-14 01:56:01.436877 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.436883 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-08-14 01:56:01.436901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.436926 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.436933 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.436943 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-14 01:56:01.436960 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.436967 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.436976 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-14 01:56:01.436989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.437007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.437017 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:56:01.437031 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.437037 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.437050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.437075 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:56:01.437081 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.437091 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-08-14 01:56:01.437103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.437118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.437128 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-08-14 01:56:01.437171 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:56:01.437697 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-08-14 01:56:01.437707 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:56:01.437722 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-08-14 01:56:01.437737 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:56:01.437755 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.437769 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-08-14 01:56:01.437796 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.437803 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-08-14 01:56:01.437813 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:56:01.437831 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-08-14 01:56:01.437842 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-08-14 01:56:01.437852 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-08-14 01:56:01.437867 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-08-14 01:56:01.437887 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.437902 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-08-14 01:56:01.437950 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-08-14 01:56:01.437959 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-08-14 01:56:01.437975 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-08-14 01:56:01.437989 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-08-14 01:56:01.438006 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.438020 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-08-14 01:56:01.438091 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.438103 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-08-14 01:56:01.438119 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-14 01:56:01.438148 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.438158 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-08-14 01:56:01.438170 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-08-14 01:56:01.438183 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-08-14 01:56:01.438202 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.438218 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.438224 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-08-14 01:56:01.438238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.438262 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.438269 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.438278 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-08-14 01:56:01.438291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.438305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.438315 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:56:01.438329 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.438335 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.438353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.438377 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.438384 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.438393 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-08-14 01:56:01.438406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.438420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.438440 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-08-14 01:56:01.438455 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.438461 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-08-14 01:56:01.438474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.438497 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.438504 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.438513 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-08-14 01:56:01.438530 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.438536 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.438545 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-14 01:56:01.438567 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.438574 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.438583 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-14 01:56:01.438600 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.438607 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.438615 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-08-14 01:56:01.438628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.438653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.438663 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:56:01.438677 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.438683 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.438702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.438726 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:56:01.438733 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.438742 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-08-14 01:56:01.438754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.438769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.438778 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-08-14 01:56:01.438791 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:56:01.438817 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:56:01.438823 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:56:01.438833 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:56:01.438845 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:56:01.438861 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.438874 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:56:01.438903 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.438910 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:56:01.438919 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:56:01.438936 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.438943 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:56:01.438952 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:56:01.438969 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.438976 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:56:01.438985 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-08-14 01:56:01.439001 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:56:01.439008 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:56:01.439017 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-08-14 01:56:01.439034 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.439041 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:56:01.439051 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:56:01.439092 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.439106 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:56:01.439123 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-08-14 01:56:01.439151 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-08-14 01:56:01.439162 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:56:01.439177 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-08-14 01:56:01.439191 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:56:01.439228 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.439244 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.439250 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-08-14 01:56:01.439269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.439293 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.439300 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.439309 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-08-14 01:56:01.439326 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.439332 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.439341 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-08-14 01:56:01.439357 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.439364 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.439372 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-08-14 01:56:01.439389 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.439395 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.439404 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-08-14 01:56:01.439421 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.439434 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.439444 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-08-14 01:56:01.439462 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.439469 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.439482 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-08-14 01:56:01.439499 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.439506 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.439515 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-08-14 01:56:01.439531 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.439537 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.439546 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-08-14 01:56:01.439563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.439603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.439613 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:56:01.439628 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.439635 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-08-14 01:56:01.439654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.439678 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:56:01.439684 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.439694 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-08-14 01:56:01.439706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.439735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.439758 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-08-14 01:56:01.439894 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:56:01.439924 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-08-14 01:56:01.439945 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-08-14 01:56:01.439981 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.439991 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-08-14 01:56:01.440016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.440061 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:56:01.440082 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:56:01.440098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.440113 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:56:01.440124 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-08-14 01:56:01.440141 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.440148 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-08-14 01:56:01.440158 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-08-14 01:56:01.440173 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:56:01.440180 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-08-14 01:56:01.440189 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-08-14 01:56:01.440205 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:56:01.440211 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-08-14 01:56:01.440220 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:56:01.440275 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.440282 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-08-14 01:56:01.440297 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.440318 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.440325 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-08-14 01:56:01.440335 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.440355 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:56:01.440361 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-08-14 01:56:01.440371 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:56:01.440404 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:56:01.440418 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-08-14 01:56:01.440446 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:56:01.440546 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-14 01:56:01.440562 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-08-14 01:56:01.440575 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-08-14 01:56:01.440594 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:56:01.440601 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-08-14 01:56:01.440610 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:56:01.440626 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-08-14 01:56:01.440633 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-08-14 01:56:01.440642 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-08-14 01:56:01.440710 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:56:01.440719 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-08-14 01:56:01.440734 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:56:01.440752 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:56:01.440759 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-08-14 01:56:01.440768 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:56:01.440784 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:56:01.440791 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-08-14 01:56:01.440801 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-08-14 01:56:01.440821 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:56:01.440828 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-08-14 01:56:01.440837 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:56:01.440854 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:56:01.440921 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-08-14 01:56:01.440940 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:56:01.440978 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-08-14 01:56:01.441149 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-08-14 01:56:01.441205 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-08-14 01:56:01.441280 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-08-14 01:56:01.441308 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-08-14 01:56:01.441333 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:56:01.441363 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-08-14 01:56:01.441389 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-08-14 01:56:01.441474 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-08-14 01:56:01.441504 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:56:01.441529 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-08-14 01:56:01.441559 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-08-14 01:56:01.441589 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-08-14 01:56:01.441615 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-08-14 01:56:01.441640 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-08-14 01:56:01.441665 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-08-14 01:56:01.441690 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-08-14 01:56:01.441732 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-08-14 01:56:01.441784 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-08-14 01:56:01.441866 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-08-14 01:56:01.441924 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-08-14 01:56:01.441967 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-08-14 01:56:01.442035 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-08-14 01:56:01.442061 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:56:01.442086 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-08-14 01:56:01.442115 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-08-14 01:56:01.442141 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-08-14 01:56:01.442173 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:56:01.442199 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-08-14 01:56:01.442224 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.442249 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 01:56:01.442274 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:56:01.442301 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-08-14 01:56:01.442440 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-08-14 01:56:01.442496 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-08-14 01:56:01.442530 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-08-14 01:56:01.442561 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-08-14 01:56:01.442589 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-08-14 01:56:01.442615 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-08-14 01:56:01.442641 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-08-14 01:56:01.442666 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-08-14 01:56:01.442692 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.442795 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 01:56:01.442823 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:56:01.442853 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-08-14 01:56:01.442879 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.442905 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 01:56:01.442930 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:56:01.442956 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-08-14 01:56:01.442981 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.443006 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-08-14 01:56:01.443031 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.443055 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-08-14 01:56:01.443087 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:56:01.443111 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-08-14 01:56:01.443136 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-08-14 01:56:01.443161 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-08-14 01:56:01.443186 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-08-14 01:56:01.443211 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-08-14 01:56:01.443236 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:56:01.443260 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-08-14 01:56:01.443285 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:56:01.443311 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-08-14 01:56:01.443336 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-08-14 01:56:01.443362 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-08-14 01:56:01.443388 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:56:01.443461 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-08-14 01:56:01.443506 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-08-14 01:56:01.443534 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-08-14 01:56:01.443563 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-08-14 01:56:01.443589 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-08-14 01:56:01.443614 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-08-14 01:56:01.443638 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-08-14 01:56:01.443663 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:56:01.443689 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-08-14 01:56:01.443714 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:56:01.443739 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-08-14 01:56:01.443764 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:56:01.443789 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-08-14 01:56:01.443813 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:56:01.443845 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-08-14 01:56:01.443870 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:56:01.443895 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-08-14 01:56:01.443921 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.443938 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.443963 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:56:01.443988 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.444004 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.444020 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.444045 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:56:01.444151 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.444179 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.444208 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.444225 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.444300 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:56:01.444327 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.444351 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:56:01.444375 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.444395 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.444412 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.444507 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.444539 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:56:01.444570 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.444595 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:56:01.444619 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.444712 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:56:01.444776 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.444811 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.444918 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:56:01.444944 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.444969 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.444994 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:56:01.445023 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.445048 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:56:01.445074 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.445099 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:56:01.445124 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.445149 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:56:01.445173 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.445198 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:56:01.445223 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.445239 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.445263 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:56:01.445288 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.445313 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:56:01.445337 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.445362 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:56:01.445403 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.445463 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:56:01.445504 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.445530 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:56:01.445559 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.445576 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.445592 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.445607 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.445623 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.445640 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.445656 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.445681 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:56:01.445706 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.445733 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.445749 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.445773 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:56:01.445798 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.445823 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:56:01.445848 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.445864 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.445880 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.445896 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.445911 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.445935 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:56:01.445960 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.445976 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.445992 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.446016 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:56:01.446042 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.446086 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.446117 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.446145 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.446196 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.446245 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:56:01.446295 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.446322 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.446348 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.446370 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.446394 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.446420 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.446475 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.446506 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.446547 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.446597 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.446640 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.446669 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:56:01.446694 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.446710 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.446758 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.446787 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.446829 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:56:01.446856 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.446880 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-14 01:56:01.446905 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.446921 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.446936 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.446960 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:56:01.446985 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.447001 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.447017 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.447032 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.447048 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.447073 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:56:01.447097 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.447122 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-08-14 01:56:01.447146 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.447163 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.447178 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.447203 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:56:01.447227 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.447252 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:56:01.447283 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.447299 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.447325 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:56:01.447349 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.447366 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.447391 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:56:01.447416 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.447440 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.447466 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-14 01:56:01.447490 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.447507 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.447531 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:56:01.447556 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.447580 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:56:01.447605 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.447621 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.447636 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.447652 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.447676 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:56:01.447700 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.447716 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.447732 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.447780 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.447810 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.447857 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.447893 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.447924 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.447976 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-14 01:56:01.448017 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.448049 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.448076 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:56:01.448100 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.448140 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.448172 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.448221 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:56:01.448267 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.448295 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.448324 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.448354 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.448452 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:56:01.448505 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.448559 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:56:01.448615 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.448649 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.448681 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.448710 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.448773 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:56:01.448826 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.448874 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:56:01.448937 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.448991 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:56:01.449040 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.449097 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.449153 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:56:01.449203 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.449232 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.449312 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:56:01.449366 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.449416 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:56:01.450373 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.450471 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:56:01.450528 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.450576 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:56:01.450624 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.450672 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:56:01.450718 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.450749 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.451175 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:56:01.451204 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.451235 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:56:01.451261 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.451286 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:56:01.451312 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.451337 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:56:01.451363 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.451389 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:56:01.451540 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.451565 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.451583 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.451600 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.451616 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.451637 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.451654 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.451718 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:56:01.451745 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.451762 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.451778 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.451807 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:56:01.451833 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.451866 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:56:01.451892 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.451909 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.451926 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.451942 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.451958 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.451984 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:56:01.452010 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.452026 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.452043 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.452134 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:56:01.452162 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.452179 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.452219 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.452238 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.452254 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.452280 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:56:01.452305 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.452321 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.452337 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.452354 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.452380 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.452405 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.452422 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.452447 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.452464 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.452489 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.452515 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.452890 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:56:01.452917 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.452934 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.452950 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.452967 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.452992 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:56:01.453017 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.453043 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-14 01:56:01.453069 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.453086 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.453102 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.453127 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:56:01.453153 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.453169 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.453186 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.453202 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.453219 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.453244 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:56:01.453270 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.453295 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-08-14 01:56:01.453321 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.453337 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.453353 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.453379 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:56:01.453420 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.453455 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:56:01.453480 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.453497 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.453522 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:56:01.453557 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.453576 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.453602 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:56:01.453628 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.453644 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.453670 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-14 01:56:01.453695 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.453712 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.453739 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:56:01.453764 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.453865 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:56:01.453936 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.453992 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.454026 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.454056 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.454125 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:56:01.454256 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.454281 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.454298 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.454314 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.454331 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.454359 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.454464 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.454481 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:56:01.454507 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-14 01:56:01.454534 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-08-14 01:56:01.454679 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:56:01.454731 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:56:01.454780 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-08-14 01:56:01.454829 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:56:01.454886 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:56:01.454938 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-08-14 01:56:01.454987 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-08-14 01:56:01.455034 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-08-14 01:56:01.455096 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-08-14 01:56:01.455144 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:56:01.455190 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:56:01.455238 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:56:01.455295 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:56:01.455346 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.455395 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:56:01.455456 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:56:01.455509 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:56:01.455561 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:56:01.455611 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:56:01.455658 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.455710 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:56:01.455757 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.455808 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:56:01.455857 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.455912 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.455964 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:56:01.456011 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-08-14 01:56:01.456057 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:56:01.456104 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:56:01.456154 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:56:01.456203 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-08-14 01:56:01.456252 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:56:01.456304 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:56:01.456356 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-08-14 01:56:01.456406 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:56:01.456460 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:56:01.456507 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:56:01.456567 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:56:01.456614 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:56:01.456670 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:56:01.456726 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-08-14 01:56:01.456774 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:56:01.456833 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:56:01.456879 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-08-14 01:56:01.456924 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:56:01.456970 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:56:01.457015 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-08-14 01:56:01.457060 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-08-14 01:56:01.457105 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-08-14 01:56:01.457152 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-08-14 01:56:01.457197 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:56:01.457241 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:56:01.457287 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:56:01.457331 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:56:01.457381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.457447 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:56:01.457500 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:56:01.457549 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:56:01.457601 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:56:01.457648 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:56:01.457696 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.457755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:56:01.457800 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.457845 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:56:01.457926 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.458030 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.458083 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:56:01.458132 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-08-14 01:56:01.458252 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:56:01.458304 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:56:01.458352 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:56:01.458478 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-08-14 01:56:01.458533 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:56:01.458597 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:56:01.458739 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-08-14 01:56:01.458787 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:56:01.458915 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:56:01.458963 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:56:01.459013 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:56:01.459094 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:56:01.459143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:56:01.459201 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-08-14 01:56:01.459246 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:56:01.459293 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:56:01.459339 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-08-14 01:56:01.459385 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:56:01.460287 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:56:01.460369 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-08-14 01:56:01.460507 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-08-14 01:56:01.460557 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-08-14 01:56:01.460674 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-08-14 01:56:01.460725 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:56:01.460806 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:56:01.460925 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:56:01.461021 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:56:01.461217 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.461318 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:56:01.461568 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:56:01.461707 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:56:01.461773 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:56:01.461825 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:56:01.461903 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.462391 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:56:01.462468 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.462534 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:56:01.462583 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.462635 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.462687 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:56:01.462733 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-08-14 01:56:01.462779 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:56:01.462838 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:56:01.462887 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:56:01.462934 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-08-14 01:56:01.462997 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:56:01.463044 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:56:01.463093 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-08-14 01:56:01.463137 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:56:01.463181 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:56:01.463226 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:56:01.463273 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:56:01.463322 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:56:01.463398 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:56:01.463489 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-08-14 01:56:01.463517 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-14 01:56:01.463615 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:56:01.463669 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:56:01.463728 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-14 01:56:01.463854 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:56:01.463982 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:56:01.464073 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-14 01:56:01.464261 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-14 01:56:01.464318 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-14 01:56:01.464373 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-14 01:56:01.464518 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:56:01.464673 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:56:01.464850 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:56:01.464903 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:56:01.465026 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.465078 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:56:01.465165 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:56:01.465222 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:56:01.465278 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:56:01.465413 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:56:01.465487 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.465559 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:56:01.465610 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.465661 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:56:01.465712 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.465774 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.465825 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:56:01.465875 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-14 01:56:01.465947 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:56:01.466023 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:56:01.466075 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:56:01.466126 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-14 01:56:01.466176 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:56:01.466253 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:56:01.466305 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-14 01:56:01.466377 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:56:01.466448 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:56:01.466514 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:56:01.466566 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:56:01.466619 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:56:01.466671 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:56:01.466730 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-08-14 01:56:01.466754 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-14 01:56:01.466837 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:56:01.466894 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:56:01.466960 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-14 01:56:01.467013 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:56:01.467066 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:56:01.467119 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-14 01:56:01.467172 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-14 01:56:01.467246 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-14 01:56:01.467300 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-14 01:56:01.467358 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:56:01.467411 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:56:01.467503 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:56:01.467558 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:56:01.467616 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.467689 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:56:01.467800 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:56:01.467861 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:56:01.467982 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:56:01.468034 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:56:01.468090 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.468273 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:56:01.468535 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.468878 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:56:01.468981 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.469087 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.469221 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:56:01.469336 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-14 01:56:01.469465 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:56:01.469604 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:56:01.469667 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:56:01.469777 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-14 01:56:01.469831 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:56:01.469892 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:56:01.469960 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-14 01:56:01.470015 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:56:01.470177 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:56:01.470236 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:56:01.470288 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:56:01.470339 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:56:01.470396 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:56:01.470604 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-08-14 01:56:01.470659 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-14 01:56:01.470717 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:56:01.470770 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:56:01.470831 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-14 01:56:01.470943 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:56:01.470992 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:56:01.471038 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-14 01:56:01.471139 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-14 01:56:01.471186 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-14 01:56:01.471290 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-14 01:56:01.471343 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:56:01.471393 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:56:01.471464 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:56:01.471512 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:56:01.471560 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.471613 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:56:01.471700 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:56:01.471765 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:56:01.471843 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:56:01.471894 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:56:01.471948 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.471994 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:56:01.472088 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.472134 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:56:01.472184 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.472257 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.472307 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:56:01.472353 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-14 01:56:01.472399 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:56:01.472473 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:56:01.472522 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:56:01.472575 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-14 01:56:01.472623 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:56:01.472671 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:56:01.472719 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-14 01:56:01.472766 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:56:01.472826 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:56:01.472872 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:56:01.472917 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:56:01.472964 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:56:01.473128 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:56:01.473222 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-08-14 01:56:01.473244 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-14 01:56:01.473300 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:56:01.473410 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:56:01.473533 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-14 01:56:01.473621 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:56:01.473946 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:56:01.474132 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-14 01:56:01.474221 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-14 01:56:01.474373 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-14 01:56:01.474471 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-14 01:56:01.474560 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:56:01.474693 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:56:01.474744 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:56:01.474812 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:56:01.474903 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.474953 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:56:01.475066 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:56:01.475116 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:56:01.475166 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:56:01.475252 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:56:01.475304 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.475356 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:56:01.475404 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.475459 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:56:01.475507 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.475555 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.475603 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:56:01.475650 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-14 01:56:01.475697 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:56:01.475745 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:56:01.475791 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:56:01.475839 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-14 01:56:01.475899 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:56:01.475948 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:56:01.475996 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-14 01:56:01.476044 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:56:01.476091 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:56:01.476139 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:56:01.476186 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:56:01.476234 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:56:01.476281 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:56:01.476332 wsdl: current service: Service1 2020-08-14 01:56:01.476349 wsdl: current port: Service1Soap 2020-08-14 01:56:01.476378 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-08-14 01:56:01.476405 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-08-14 01:56:01.476438 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-08-14 01:56:01.476464 wsdl: Parsing WSDL done 2020-08-14 01:56:01.476500 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-14 01:56:01.476520 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-14 01:56:01.476530 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:56:01.476539 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-14 01:56:01.476548 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:56:01.476556 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-14 01:56:01.476564 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-14 01:56:01.476573 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-14 01:56:01.476581 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-14 01:56:01.476589 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-14 01:56:01.476597 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-14 01:56:01.476606 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:56:01.476614 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-14 01:56:01.476622 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:56:01.476631 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.476639 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:56:01.476652 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-14 01:56:01.476661 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-14 01:56:01.476669 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-14 01:56:01.476677 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-14 01:56:01.476685 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.476694 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:56:01.476702 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.476710 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:56:01.476719 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.476727 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.476734 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:56:01.476742 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-14 01:56:01.476750 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-14 01:56:01.476758 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:56:01.476765 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:56:01.476774 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-14 01:56:01.476795 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:56:01.476804 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-14 01:56:01.476811 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-14 01:56:01.476819 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-14 01:56:01.476827 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:56:01.476835 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:56:01.476843 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:56:01.476850 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:56:01.476858 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:56:01.476866 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-14 01:56:01.476876 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-14 01:56:01.476883 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:56:01.476891 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-14 01:56:01.476898 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:56:01.476906 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-14 01:56:01.476913 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-14 01:56:01.476919 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-14 01:56:01.476926 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-14 01:56:01.476934 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-14 01:56:01.476941 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-14 01:56:01.476948 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:56:01.476955 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-14 01:56:01.476962 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:56:01.476970 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.476977 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:56:01.476985 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-14 01:56:01.476992 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-14 01:56:01.476999 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-14 01:56:01.477006 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-14 01:56:01.477013 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.477020 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:56:01.477055 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.477065 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:56:01.477073 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.477080 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.477092 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:56:01.477100 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-14 01:56:01.477107 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-14 01:56:01.477114 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:56:01.477122 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:56:01.477129 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-14 01:56:01.477137 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:56:01.477147 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-14 01:56:01.477154 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-14 01:56:01.477161 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-14 01:56:01.477168 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:56:01.477176 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:56:01.477183 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:56:01.477190 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:56:01.477197 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:56:01.477204 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-14 01:56:01.477214 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-14 01:56:01.477222 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:56:01.477229 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-14 01:56:01.477236 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:56:01.477243 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-14 01:56:01.477250 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-14 01:56:01.477257 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-14 01:56:01.477264 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-14 01:56:01.477271 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-14 01:56:01.477306 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-14 01:56:01.477316 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:56:01.477323 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-14 01:56:01.477331 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:56:01.477339 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.477347 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:56:01.477355 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-14 01:56:01.477362 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-14 01:56:01.477369 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-14 01:56:01.477376 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-14 01:56:01.477383 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.477390 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:56:01.477400 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.477407 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:56:01.477415 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.477427 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.477435 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:56:01.477443 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-14 01:56:01.477450 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-14 01:56:01.477457 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:56:01.477464 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:56:01.477473 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-14 01:56:01.477514 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:56:01.477525 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-14 01:56:01.477533 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-14 01:56:01.477539 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-14 01:56:01.477547 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:56:01.477559 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:56:01.477567 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:56:01.477573 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:56:01.477581 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:56:01.477589 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-14 01:56:01.477597 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-14 01:56:01.477604 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:56:01.477642 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-14 01:56:01.477653 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:56:01.477660 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-14 01:56:01.477667 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-14 01:56:01.477674 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-14 01:56:01.477681 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-14 01:56:01.477688 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-14 01:56:01.477694 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-14 01:56:01.477703 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:56:01.477766 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-14 01:56:01.477777 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:56:01.477786 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.477794 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:56:01.477801 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-14 01:56:01.477808 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-14 01:56:01.477815 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-14 01:56:01.477822 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-14 01:56:01.477829 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.477836 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:56:01.477843 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:56:01.477864 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:56:01.477879 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-14 01:56:01.477954 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:56:01.477967 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:56:01.477974 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-14 01:56:01.477981 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-14 01:56:01.477988 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:56:01.477995 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:56:01.478002 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-14 01:56:01.478011 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:56:01.478017 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-14 01:56:01.478024 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-14 01:56:01.478030 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-14 01:56:01.478037 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:56:01.478043 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:56:01.478053 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:56:01.478060 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:56:01.478067 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:56:01.478598 nusoap_client: checkWSDL 2020-08-14 01:56:01.478611 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-08-14 01:56:01.478616 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-08-14 01:56:01.478621 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-08-14 01:56:01.478633 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-08-14 01:56:01.478637 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-08-14 01:56:01.478642 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-08-14 01:56:01.478652 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-08-14 01:56:01.478695 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-08-14 01:56:01.478741 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:56:01.478749 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197723" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-08-14 01:56:01.478765 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-08-14 01:56:01.478792 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-08-14 01:56:01.478800 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-08-14 01:56:01.478804 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-08-14 01:56:01.478809 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-08-14 01:56:01.478815 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197723" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-08-14 01:56:01.478827 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-08-14 01:56:01.478834 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-08-14 01:56:01.478840 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-08-14 01:56:01.478883 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:56:01.478896 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:56:01.478901 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-08-14 01:56:01.478933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.478945 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-08-14 01:56:01.478951 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.478984 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-08-14 01:56:01.478990 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-08-14 01:56:01.478994 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-08-14 01:56:01.478998 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-08-14 01:56:01.479002 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-08-14 01:56:01.479007 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-08-14 01:56:01.479011 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-08-14 01:56:01.479016 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-08-14 01:56:01.479021 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-08-14 01:56:01.479028 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197723" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-08-14 01:56:01.479040 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-08-14 01:56:01.479048 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-08-14 01:56:01.479052 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-08-14 01:56:01.479058 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:56:01.479080 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-08-14 01:56:01.479091 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:56:01.479138 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-08-14 01:56:01.479152 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:56:01.479161 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:56:01.479172 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:56:01.479181 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:56:01.479195 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-08-14 01:56:01.479205 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:56:01.479210 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-14 01:56:01.479216 wsdl: in serializeType: returning: 2020-08-14 01:56:01.479222 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "197723" 2020-08-14 01:56:01.479230 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:56:01.479234 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-14 01:56:01.479243 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:56:01.479251 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:56:01.479256 wsdl: in serializeType: returning: 197723 2020-08-14 01:56:01.479263 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-08-14 01:56:01.479270 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:56:01.479287 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-14 01:56:01.479292 wsdl: in serializeType: returning: 2020-08-14 01:56:01.479298 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-08-14 01:56:01.479305 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:56:01.479309 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-14 01:56:01.479320 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:56:01.479325 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:56:01.479329 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-08-14 01:56:01.479334 wsdl: in serializeType: returning: 197723PLN 2020-08-14 01:56:01.479339 wsdl: serializeRPCParameters returning: 197723PLN 2020-08-14 01:56:01.479364 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=197723PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-08-14 01:56:01.479368 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-08-14 01:56:01.479375 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2892"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-08-14 01:56:01.479389 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-08-14 01:56:01.479395 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=197723PLN 2020-08-14 01:56:01.479405 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-08-14 01:56:01.479494 nusoap_client: sending message, length=499 2020-08-14 01:56:01.479421 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-08-14 01:56:01.479439 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-08-14 01:56:01.479445 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-08-14 01:56:01.479450 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-08-14 01:56:01.479454 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-08-14 01:56:01.479462 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-08-14 01:56:01.479474 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-14 01:56:01.479482 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-08-14 01:56:01.479487 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-08-14 01:56:01.479501 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-08-14 01:56:01.479510 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-08-14 01:56:01.479518 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-08-14 01:56:01.486777 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-08-14 01:56:01.486791 soap_transport_http: socket connected 2020-08-14 01:56:01.486801 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-08-14 01:56:01.486807 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-08-14 01:56:01.486813 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-08-14 01:56:01.486818 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-14 01:56:01.486822 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-08-14 01:56:01.486827 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-08-14 01:56:01.486831 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-08-14 01:56:01.486879 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-08-14 01:56:01.496117 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-08-14 01:56:01.496131 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-08-14 01:56:01.496137 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-08-14 01:56:01.496142 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-08-14 01:56:01.496147 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-08-14 01:56:01.496153 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-08-14 01:56:01.496158 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-08-14 01:56:01.496163 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-08-14 01:56:01.496168 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-08-14 01:56:01.496173 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 13 Aug 2020 23:55:57 GMT 2020-08-14 01:56:01.496206 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-08-14 01:56:01.496213 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-08-14 01:56:01.496219 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-08-14 01:56:01.496226 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-08-14 01:56:01.496250 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-08-14 01:56:01.496261 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-08-14 01:56:01.496270 soap_transport_http: read to EOF 2020-08-14 01:56:01.496275 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-08-14 01:56:01.496280 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-08-14 01:56:01.496309 soap_transport_http: closed socket 2020-08-14 01:56:01.496321 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-08-14 01:56:01.496327 soap_transport_http: end of send() 2020-08-14 01:56:01.496349 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-08-14 01:56:01.496355 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 13 Aug 2020 23:55:57 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-08-14 01:56:01.496385 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-08-14 01:56:01.496395 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-08-14 01:56:01.496414 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-08-14 01:56:01.496420 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-08-14 01:56:01.496512 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-08-14 01:56:01.496675 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-08-14 01:56:01.496683 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-08-14 01:56:01.496693 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-08-14 01:56:01.496703 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-08-14 01:56:01.496726 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-08-14 01:56:01.496784 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-08-14 01:56:01.496811 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-08-14 01:56:01.496823 nusoap_client: got fault 2020-08-14 01:56:01.496831 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-08-14 01:56:01.496835 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-08-14 01:56:01.496840 nusoap_client: detail =