Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
HOLSET: HX50/H2DNumer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3212
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 21:05:54 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 22:06:00.796030 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 22:06:00.796085 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:06:00.796108 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197723" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 22:06:00.796133 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:06:00.796148 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 22:06:00.796161 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 22:06:00.796179 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 22:06:00.796193 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:06:00.796204 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:06:00.796217 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:06:00.796230 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:06:00.796248 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:06:00.796257 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:06:00.796266 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:06:00.796274 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:06:00.796282 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 22:06:00.796299 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:06:00.796320 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:06:00.796333 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:06:00.796342 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 22:06:00.796352 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 22:06:00.796365 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:06:00.796378 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:06:00.804011 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:06:00.804045 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:06:00.804066 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 22:06:00.804075 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:06:00.804081 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:06:00.804086 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:06:00.804091 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 22:06:00.804121 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 22:06:00.852539 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 22:06:00.852602 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 22:06:00.852614 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:06:00.852623 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:06:00.852633 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:06:00.852643 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:06:00.852653 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:06:00.852664 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:06:00.852674 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:06:00.852684 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:05:54 GMT 2019-02-23 22:06:00.852694 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:06:00.852704 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 22:06:00.852715 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:06:00.852732 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 22:06:00.852776 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 22:06:00.860144 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:06:00.860218 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:06:00.867041 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-23 22:06:00.867382 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:06:00.867431 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:06:00.867870 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:06:00.868430 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:06:00.876467 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:06:00.876547 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:06:00.876578 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:06:00.876604 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:06:00.876634 soap_transport_http: read buffer of 536 bytes 2019-02-23 22:06:00.876822 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:06:00.876852 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:06:00.877169 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:06:00.877219 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:06:00.877745 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:06:00.883802 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:06:00.883889 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:06:00.884202 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:06:00.884237 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:06:00.884859 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:06:00.884899 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:06:00.885396 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:06:00.885437 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:06:00.885755 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:06:00.885780 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:06:00.886319 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:06:00.886368 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:06:00.886878 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:06:00.886896 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:06:00.887235 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:06:00.887262 soap_transport_http: read buffer of 3863 bytes 2019-02-23 22:06:00.887283 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:06:00.887295 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 22:06:00.887452 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 22:06:00.887520 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:06:00.887540 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:06:00.887548 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:06:00.887576 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 22:06:00.887587 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 22:06:00.887846 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 22:06:00.887865 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 22:06:00.887923 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.887933 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 22:06:00.887957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.888016 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.888034 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.888063 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:06:00.888092 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.888104 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.888125 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:06:00.888158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.888206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.888230 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 22:06:00.888250 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.888258 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 22:06:00.888278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.888323 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:00.888332 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.888344 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 22:06:00.888359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.888378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.888395 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:06:00.888435 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.888448 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 22:06:00.888477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.888517 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.888529 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.888549 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:06:00.888588 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.888602 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.888630 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:06:00.888664 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.888673 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.888688 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:06:00.888717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.888761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.888785 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 22:06:00.888806 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.888814 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 22:06:00.888830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.888877 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:00.888891 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.888912 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 22:06:00.888941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.888967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.888982 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 22:06:00.889011 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.889024 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 22:06:00.889052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.889098 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.889107 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.889119 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:06:00.889148 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.889162 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.889183 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:06:00.889219 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.889232 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.889251 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:06:00.889287 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.889300 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.889326 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:06:00.889352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.889401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.889430 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:06:00.889450 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.889458 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 22:06:00.889478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.889504 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.889513 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.889528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.889571 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:06:00.889618 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:06:00.889653 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.889669 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:06:00.889688 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 22:06:00.889715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.889746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:06:00.889770 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:06:00.889799 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.889807 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 22:06:00.889824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.889851 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.889858 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.889869 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:06:00.889883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.889907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.889930 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 22:06:00.889962 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.889976 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 22:06:00.890001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.890047 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.890062 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.890083 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 22:06:00.890111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.890138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.890155 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:06:00.890178 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.890190 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 22:06:00.890226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.890276 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.890286 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.890300 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:06:00.890318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.890344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.890367 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 22:06:00.890398 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.890411 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 22:06:00.890447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.890483 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.890496 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.890518 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 22:06:00.890546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.890574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.890590 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 22:06:00.890608 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.890616 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 22:06:00.890642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.890694 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.890708 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.890727 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:06:00.890765 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.890779 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.890799 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:06:00.890826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.890861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.890882 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 22:06:00.890901 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.890908 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 22:06:00.890923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.890950 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.890958 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.890969 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 22:06:00.890989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.891017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.891040 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 22:06:00.891071 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.891082 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 22:06:00.891102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.891153 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.891167 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.891188 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:06:00.891228 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.891239 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.891257 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:06:00.891272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.891293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.891309 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 22:06:00.891326 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.891333 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 22:06:00.891350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.891399 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.891413 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.891443 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 22:06:00.891464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.891489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.891512 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 22:06:00.891543 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.891555 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 22:06:00.891584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.891626 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.891638 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.891659 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:06:00.891688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.891716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.891735 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 22:06:00.891752 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.891759 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 22:06:00.891780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.891835 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.891849 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.891870 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 22:06:00.891896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.891918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.891939 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 22:06:00.891970 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.891983 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 22:06:00.892011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.892043 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.892051 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.892069 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:06:00.892098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.892126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.892147 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 22:06:00.892176 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.892188 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 22:06:00.892216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.892267 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:00.892281 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.892302 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 22:06:00.892327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.892345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.892356 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:06:00.892374 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.892380 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 22:06:00.892396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.892430 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.892438 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.892451 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:06:00.892476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.892505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.892528 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:06:00.892558 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.892566 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:06:00.892587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.892639 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.892654 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.892674 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 22:06:00.892701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.892719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.892730 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:06:00.892747 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.892754 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 22:06:00.892768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.892795 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.892803 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.892820 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:06:00.892848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.892877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.892900 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 22:06:00.892925 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.892932 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:06:00.892959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.893011 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.893025 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.893045 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 22:06:00.893071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.893091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.893112 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:06:00.893144 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.893157 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 22:06:00.893185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.893217 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.893224 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.893235 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 22:06:00.893267 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.893280 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.893300 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 22:06:00.893326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.893362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.893385 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:06:00.893407 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.893426 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 22:06:00.893457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.893508 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:00.893517 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.893530 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 22:06:00.893545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.893572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.893595 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:06:00.893624 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.893636 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:06:00.893664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.893714 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.893727 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.893747 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:06:00.893775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.893804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.893819 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.893837 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.893843 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:06:00.893859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.893886 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.893894 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.893905 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:06:00.893918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.893939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.893961 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:06:00.893992 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.894004 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:06:00.894033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.894073 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:06:00.894086 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.894106 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:06:00.894136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.894165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.894185 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:06:00.894203 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.894210 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:06:00.894225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.894251 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.894258 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.894273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.894323 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:06:00.894365 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:06:00.894396 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.894414 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:06:00.894446 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 22:06:00.894474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.894504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:06:00.894527 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:06:00.894550 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.894562 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:06:00.894591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.894643 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:06:00.894656 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.894669 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:06:00.894683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.894704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.894724 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 22:06:00.894755 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.894768 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:06:00.894796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.894839 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.894851 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.894879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.894929 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:06:00.894960 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:06:00.894979 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.894996 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:06:00.895019 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 22:06:00.895047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.895074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:06:00.895096 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:06:00.895126 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.895138 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 22:06:00.895165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.895218 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.895234 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.895248 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 22:06:00.895269 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.895277 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.895287 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 22:06:00.895312 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.895320 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.895331 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:06:00.895362 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.895376 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.895396 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:06:00.895440 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.895450 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.895466 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:06:00.895503 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.895517 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.895537 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 22:06:00.895573 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.895586 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.895598 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:06:00.895613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.895652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.895663 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 22:06:00.895680 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.895687 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 22:06:00.895711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.895763 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.895777 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.895795 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 22:06:00.895814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.895841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.895864 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:06:00.895896 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.895908 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 22:06:00.895935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.895973 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.895987 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.896007 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:06:00.896044 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.896057 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.896073 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:06:00.896095 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.896102 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.896113 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:06:00.896137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.896179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.896204 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 22:06:00.896234 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.896244 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 22:06:00.896274 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.896326 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.896341 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.896361 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 22:06:00.896384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.896403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.896414 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:06:00.896454 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.896466 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:06:00.896493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.896543 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.896557 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.896579 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:06:00.896605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.896634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.896657 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.896686 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.896693 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:06:00.896709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.896737 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.896744 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.896755 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:06:00.896769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.896790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.896812 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:06:00.896843 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.896855 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:06:00.896883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.896924 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.896938 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.896959 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:06:00.896996 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.897010 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.897029 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:06:00.897053 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.897060 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.897071 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:06:00.897085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.897109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.897122 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.897151 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.897164 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:06:00.897193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.897239 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.897251 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.897271 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:06:00.897300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.897328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.897351 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:06:00.897381 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.897392 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 22:06:00.897413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.897476 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.897490 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.897510 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:06:00.897533 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.897541 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.897552 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:06:00.897583 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.897597 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.897617 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:06:00.897654 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.897668 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.897686 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:06:00.897716 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.897729 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.897749 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:06:00.897778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.897819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.897835 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:06:00.897862 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.897875 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:06:00.897904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.897954 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:06:00.897968 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.897988 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 22:06:00.898014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.898043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.898065 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:06:00.898095 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:06:00.898134 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 22:06:00.898142 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:06:00.898153 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 22:06:00.898167 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:06:00.898185 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.898206 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:06:00.898256 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.898270 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:06:00.898290 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:06:00.898321 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:00.898333 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:06:00.898353 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 22:06:00.898389 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:00.898403 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:06:00.898432 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 22:06:00.898462 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:00.898470 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:06:00.898481 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:06:00.898499 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:00.898507 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:06:00.898517 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 22:06:00.898535 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:06:00.898543 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:06:00.898560 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 22:06:00.898596 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.898610 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:06:00.898630 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.898659 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.898671 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:06:00.898690 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:06:00.898727 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.898741 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:06:00.898761 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:06:00.898795 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.898804 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:06:00.898822 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:06:00.898848 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:06:00.898937 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.898964 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.898973 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:06:00.899002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.899054 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.899069 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.899088 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:06:00.899115 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.899127 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.899147 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:06:00.899185 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.899199 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.899218 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:06:00.899241 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.899249 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.899261 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:06:00.899287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.899334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.899359 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.899389 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.899402 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:06:00.899439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.899493 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.899507 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.899525 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 22:06:00.899541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.899559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.899570 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:06:00.899585 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.899615 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.899623 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.899639 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.899669 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.899699 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.899729 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.899773 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.899787 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.899808 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:06:00.899845 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.899860 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.899878 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:06:00.899900 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.899907 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.899918 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:06:00.899936 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.899943 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.899953 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:06:00.899975 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:00.899987 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.900007 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:06:00.900043 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:00.900056 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.900072 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:06:00.900102 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.900115 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.900134 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:06:00.900171 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.900184 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.900204 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:06:00.900230 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.900241 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.900260 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:06:00.900296 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.900309 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.900329 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:06:00.900366 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.900374 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.900384 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:06:00.900408 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.900515 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.900550 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.900563 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:06:00.900592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.900640 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.900657 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.900668 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:06:00.900692 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.900705 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.900724 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:06:00.900760 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.900773 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.900792 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:06:00.900828 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:06:00.900842 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.900861 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 22:06:00.900890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.900931 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.900948 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.900966 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.900973 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:06:00.900989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.901016 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.901025 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.901043 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 22:06:00.901071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.901101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.901124 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:06:00.901144 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.901199 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.901213 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.901233 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.901261 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.901283 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.901302 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.901336 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.901344 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.901364 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:06:00.901399 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.901413 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.901441 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:06:00.901481 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.901494 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.901513 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:06:00.901550 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.901564 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.901584 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:06:00.901618 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:00.901627 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.901645 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:06:00.901680 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:00.901694 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.901714 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:06:00.901744 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.901754 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.901765 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:06:00.901792 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.901805 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.901826 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:06:00.901862 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.901876 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.901896 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:06:00.901925 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:00.901938 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.901959 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 22:06:00.901995 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.902008 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.902025 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:06:00.902046 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.902053 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.902069 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:06:00.902097 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.902204 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.902241 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:00.902294 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:00.902307 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:00.902320 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:00.902334 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:00.902352 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.902367 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:00.902394 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.902406 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:00.902433 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 22:06:00.902471 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.902484 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:00.902503 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 22:06:00.902531 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.902543 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:00.902563 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:06:00.902600 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.902615 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:00.902635 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 22:06:00.902664 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.902672 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:00.902682 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 22:06:00.902700 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:00.902707 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:00.902717 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:06:00.902739 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.902751 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:00.902771 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 22:06:00.902808 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:00.902821 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:00.902839 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 22:06:00.902868 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:00.902881 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:00.902902 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 22:06:00.902939 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:00.902952 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:00.902972 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:06:00.903000 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:00.903012 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:00.903032 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:06:00.903069 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:00.903083 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:00.903101 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 22:06:00.903123 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.903131 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:00.903143 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:06:00.903176 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.903189 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:00.903209 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 22:06:00.903238 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:00.903337 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.903384 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.903395 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 22:06:00.903430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.903478 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.903492 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.903512 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:06:00.903540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.903569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.903592 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:06:00.903624 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.903637 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 22:06:00.903672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.903709 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:00.903717 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.903734 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 22:06:00.903748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.903766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.903778 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:06:00.903806 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.903820 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 22:06:00.903849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.903893 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.903905 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.903924 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:06:00.903961 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.903974 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.903994 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:06:00.904027 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.904036 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.904047 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:06:00.904066 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:06:00.904073 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.904083 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:06:00.904097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.904140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.904165 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 22:06:00.904196 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.904209 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 22:06:00.904238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.904290 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:06:00.904304 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.904324 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 22:06:00.904356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.904382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.904398 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 22:06:00.904433 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:06:00.904488 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 22:06:00.904501 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:06:00.904513 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 22:06:00.904528 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:06:00.904552 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.904582 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 22:06:00.904636 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.904650 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:06:00.904668 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 22:06:00.904697 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.904710 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 22:06:00.904737 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 22:06:00.904775 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.904787 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:06:00.904799 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 22:06:00.904820 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:06:00.904830 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 22:06:00.904848 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:06:00.904886 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.904899 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 22:06:00.904919 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 22:06:00.904955 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.904968 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 22:06:00.904987 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 22:06:00.905023 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.905036 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 22:06:00.905056 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:06:00.905081 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:00.905088 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:06:00.905099 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 22:06:00.905117 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:00.905124 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 22:06:00.905135 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 22:06:00.905154 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.905165 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 22:06:00.905184 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:06:00.905213 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 22:06:00.905289 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.905326 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.905338 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 22:06:00.905383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.905435 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.905445 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.905456 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:06:00.905470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.905487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.905498 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 22:06:00.905516 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.905526 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 22:06:00.905560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.905614 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:06:00.905626 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.905641 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 22:06:00.905676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.905706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.905729 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:06:00.905757 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 22:06:00.905797 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:06:00.905810 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:06:00.905830 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 22:06:00.905868 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:06:00.905880 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 22:06:00.905896 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 22:06:00.905917 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:06:00.905925 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:06:00.905940 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 22:06:00.905969 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 22:06:00.906014 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.906047 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.906058 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:06:00.906089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.906144 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.906158 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.906175 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:06:00.906197 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.906204 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.906220 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:06:00.906256 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.906270 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.906289 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:06:00.906316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.906359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.906443 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:00.906535 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.906546 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:06:00.906573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.906609 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:00.906619 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.906633 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 22:06:00.906649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.906677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.906689 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:06:00.906704 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:00.906745 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:00.906753 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:00.906764 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:00.906778 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:00.906796 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.906811 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:00.906837 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.906845 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:00.906855 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 22:06:00.906874 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.906881 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:00.906891 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 22:06:00.906910 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.906917 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:00.906926 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:06:00.906944 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.906951 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:00.906961 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 22:06:00.906979 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:00.906986 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:00.907001 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 22:06:00.907020 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.907027 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:00.907037 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 22:06:00.907055 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.907062 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:00.907072 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 22:06:00.907090 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.907097 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:00.907107 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:06:00.907125 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.907133 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:00.907143 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:06:00.907157 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:00.907204 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.907223 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.907230 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 22:06:00.907249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.907276 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.907292 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.907304 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:06:00.907323 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.907330 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.907340 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:06:00.907358 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.907364 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.907374 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:06:00.907392 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.907399 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.907409 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:06:00.907427 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.907434 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.907443 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:06:00.907457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.907489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.907501 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:06:00.907518 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.907524 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 22:06:00.907543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.907568 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.907575 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.907589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.907615 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:06:00.907637 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:06:00.907655 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.907666 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:06:00.907677 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 22:06:00.907691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.907705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:06:00.907716 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:06:00.907731 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.907737 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 22:06:00.907751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.907777 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.907784 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.907798 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 22:06:00.907813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.907828 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.907838 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 22:06:00.907854 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.907860 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 22:06:00.907874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.907899 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:06:00.907906 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.907916 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 22:06:00.907930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.907946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.907956 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 22:06:00.907971 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.907978 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 22:06:00.907992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.908017 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.908024 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.908034 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:06:00.908048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.908063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.908073 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 22:06:00.908088 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.908094 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 22:06:00.908113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.908139 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:00.908146 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.908157 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 22:06:00.908171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.908186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.908196 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:06:00.908210 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:00.908238 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:00.908245 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:00.908256 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:00.908269 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:00.908291 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.908307 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:00.908334 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.908342 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:00.908352 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 22:06:00.908370 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.908377 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:00.908387 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 22:06:00.908405 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.908412 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:00.908426 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 22:06:00.908445 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.908452 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:00.908462 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 22:06:00.908480 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.908486 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:00.908497 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 22:06:00.908514 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:06:00.908521 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:00.908531 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 22:06:00.908549 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:06:00.908556 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:00.908566 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 22:06:00.908584 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:06:00.908590 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:00.908600 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 22:06:00.908618 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:06:00.908625 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:00.908635 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 22:06:00.908653 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.908660 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:00.908669 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 22:06:00.908687 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.908694 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:00.908704 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 22:06:00.908722 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.908729 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:00.908738 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 22:06:00.908756 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.908763 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:00.908773 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 22:06:00.908787 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:00.908849 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.908868 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.908875 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 22:06:00.908896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.908922 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.908930 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.908940 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 22:06:00.908954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.908969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.908980 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:06:00.908995 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.909002 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 22:06:00.909016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.909041 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.909048 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.909059 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 22:06:00.909073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.909088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.909098 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:06:00.909113 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.909120 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:06:00.909134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.909159 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.909166 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.909181 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 22:06:00.909199 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.909206 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.909216 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:06:00.909234 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.909241 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.909251 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:06:00.909269 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.909276 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.909296 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:06:00.909311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.909338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.909349 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:00.909364 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.909371 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:06:00.909385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.909411 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:00.909418 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.909429 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 22:06:00.909442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.909458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.909468 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:06:00.909482 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:00.909515 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:00.909523 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:00.909534 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:00.909548 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:00.909565 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.909579 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:00.909605 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.909612 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:00.909622 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:06:00.909640 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.909647 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:00.909657 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:06:00.909675 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.909682 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:00.909692 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 22:06:00.909709 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:00.909716 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:00.909726 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:06:00.909744 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.909751 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:00.909761 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:06:00.909778 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.909785 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:00.909799 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 22:06:00.909818 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:06:00.909825 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:00.909835 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 22:06:00.909848 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:00.909886 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.909904 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.909911 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 22:06:00.909925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.909950 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.909957 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.909967 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 22:06:00.909985 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.909992 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.910002 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 22:06:00.910020 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.910026 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.910041 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 22:06:00.910059 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.910066 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.910076 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 22:06:00.910094 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.910101 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.910110 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 22:06:00.910128 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.910135 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.910145 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 22:06:00.910162 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.910169 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.910179 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:06:00.910197 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.910204 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.910214 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:06:00.910228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.910269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.910280 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:06:00.910302 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.910309 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 22:06:00.910330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.910356 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:06:00.910364 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.910374 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 22:06:00.910388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.910404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.910414 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:06:00.910431 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:00.910438 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 22:06:00.910449 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 22:06:00.910466 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.910472 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 22:06:00.910486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.910510 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:06:00.910531 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:06:00.910548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.910559 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:06:00.910569 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 22:06:00.910587 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.910595 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 22:06:00.910610 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 22:06:00.910627 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:00.910634 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 22:06:00.910644 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 22:06:00.910662 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:06:00.910668 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 22:06:00.910678 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:06:00.910696 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.910703 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:06:00.910713 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.910730 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.910737 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:06:00.910748 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.910765 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:00.910772 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 22:06:00.910782 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:00.910799 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:06:00.910805 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 22:06:00.910815 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:06:00.910832 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:06:00.910839 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 22:06:00.910849 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 22:06:00.910866 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:00.910873 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:06:00.910882 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:00.910900 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:06:00.910906 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 22:06:00.910916 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 22:06:00.910934 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:00.910940 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 22:06:00.910954 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:00.910972 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:00.910979 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:06:00.910989 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:00.911005 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:06:00.911012 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 22:06:00.911022 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 22:06:00.911039 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 22:06:00.911077 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 22:06:00.911107 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:06:00.911135 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:06:00.911162 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 22:06:00.911190 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:06:00.911217 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:06:00.911244 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 22:06:00.911272 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:06:00.911305 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 22:06:00.911333 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 22:06:00.911360 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 22:06:00.911387 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 22:06:00.911414 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 22:06:00.911457 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 22:06:00.911484 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 22:06:00.911511 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 22:06:00.911538 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 22:06:00.911566 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:06:00.911593 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:06:00.911620 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:06:00.911647 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 22:06:00.911673 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:06:00.911869 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:06:00.911897 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:06:00.911924 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.911951 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:06:00.911979 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:06:00.912006 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:06:00.912033 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 22:06:00.912059 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:06:00.912086 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 22:06:00.912114 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:06:00.912142 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 22:06:00.912168 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:06:00.912196 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.912223 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:06:00.912250 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.912278 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:06:00.912313 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:06:00.912341 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:06:00.912368 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.912395 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:06:00.912421 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.912448 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:06:00.912475 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:06:00.912501 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:06:00.912528 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 22:06:00.912554 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 22:06:00.912586 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 22:06:00.912613 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:06:00.912640 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:00.912666 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:06:00.912693 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:06:00.912720 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:06:00.912747 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 22:06:00.912773 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 22:06:00.912800 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 22:06:00.912827 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:06:00.912854 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:06:00.912881 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:06:00.912907 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:00.912935 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:06:00.912962 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:06:00.912990 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:06:00.913019 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.913038 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.913065 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:06:00.913091 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.913109 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.913126 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.913153 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:06:00.913179 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.913197 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.913214 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.913231 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.913258 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:06:00.913290 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.913323 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:06:00.913350 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.913376 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:06:00.913403 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.913421 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.913447 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:06:00.913473 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.913490 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.913517 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:06:00.913544 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.913571 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:06:00.913598 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.913624 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:06:00.913650 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.913676 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:06:00.913703 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.913729 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:06:00.913756 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.913774 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.913801 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:06:00.913827 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.913854 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:06:00.913880 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.913907 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:06:00.913934 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.913960 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:06:00.913987 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914004 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914023 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914040 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914062 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914080 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914097 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914124 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:06:00.914151 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914168 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914186 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914212 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:06:00.914239 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914266 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:06:00.914298 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914316 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914334 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914360 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:06:00.914387 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914405 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914422 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914440 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914457 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914484 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:06:00.914510 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914528 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914545 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914562 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914588 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.914615 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914633 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914650 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914668 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914700 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.914727 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914754 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:00.914781 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914799 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914816 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914833 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914863 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:06:00.914889 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914916 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:06:00.914943 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914960 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.914977 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.915004 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:00.915030 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.915048 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.915066 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.915083 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.915101 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.915128 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:06:00.915154 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.915181 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:06:00.915207 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.915234 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:00.915260 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.915292 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:06:00.915320 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.915337 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.915354 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.915378 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.915405 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:00.915432 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.915450 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.915469 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.915487 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.915504 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.915522 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.915539 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.915557 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.915584 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:06:00.915611 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.915629 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.915656 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:06:00.915682 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.915699 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.915717 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.915743 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:06:00.915770 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.915787 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.915804 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.915822 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.915848 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:06:00.915875 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.915902 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:06:00.915928 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.915955 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:06:00.915981 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.915999 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.916025 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:06:00.916056 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.916074 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.916101 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:06:00.916127 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.916154 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:06:00.916182 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.916209 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:06:00.916236 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.916263 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:06:00.916294 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.916322 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:06:00.916348 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.916366 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.916393 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:06:00.916419 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.916446 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:06:00.916472 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.916499 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:06:00.916525 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.916552 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:06:00.916579 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.916596 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.916614 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.916631 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.916648 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.916666 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.916683 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.916709 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:06:00.916736 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.916754 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.916776 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.916802 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:06:00.916830 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.916857 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:06:00.916883 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.916901 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.916918 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.916945 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:06:00.916972 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.916989 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.917007 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.917024 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.917042 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.917069 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:06:00.917095 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.917113 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.917130 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.917148 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.917174 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.917201 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.917218 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.917236 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.917253 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.917280 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.917312 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.917339 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:00.917366 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.917384 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.917406 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.917425 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.917452 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:06:00.917478 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.917505 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:06:00.917532 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.917549 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.917567 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.917593 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:00.917619 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.917637 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.917654 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.917672 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.917689 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.917715 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:06:00.917742 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.917768 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:06:00.917794 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.917820 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:00.917847 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.917874 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:06:00.917900 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.917917 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.917934 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.917951 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.917978 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:00.918005 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.918023 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.918040 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.918062 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.918080 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.918098 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.918115 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.918132 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:00.918159 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:06:00.918186 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 22:06:00.918249 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:06:00.918307 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:06:00.918359 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:06:00.918407 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 22:06:00.918456 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 22:06:00.918506 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 22:06:00.918555 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 22:06:00.918622 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:06:00.918672 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:06:00.918722 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:06:00.918770 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:06:00.918819 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.918868 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:06:00.918918 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:06:00.918965 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:06:00.919014 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:06:00.919063 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.919113 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.919177 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:06:00.919229 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.919290 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.919347 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:06:00.919395 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 22:06:00.919443 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:06:00.919491 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:00.919539 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:06:00.919590 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 22:06:00.919639 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:06:00.919708 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:06:00.919756 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:00.919805 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:06:00.919863 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 22:06:00.919911 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:06:00.919960 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:06:00.920010 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:06:00.920057 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 22:06:00.920120 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 22:06:00.920170 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 22:06:00.920423 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 22:06:00.920473 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:06:00.920521 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:06:00.920570 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:06:00.920617 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:06:00.920665 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.920714 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:06:00.920763 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:06:00.920813 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:06:00.920861 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:06:00.920910 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.920960 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.921008 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:06:00.921058 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.921111 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.921164 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:06:00.921212 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 22:06:00.921261 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:06:00.921314 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:00.921363 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:06:00.921412 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 22:06:00.921461 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:06:00.921513 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:06:00.921561 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:00.921611 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:06:00.921669 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 22:06:00.921719 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:06:00.921768 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:06:00.921817 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:06:00.921864 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 22:06:00.921913 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 22:06:00.921962 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 22:06:00.922017 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 22:06:00.922066 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:06:00.922114 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:06:00.922164 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:06:00.922211 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:06:00.922259 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.922315 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:06:00.922365 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:06:00.922412 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:06:00.922460 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:06:00.922510 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.922559 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.922609 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:06:00.922659 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.922712 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.922769 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:06:00.922817 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 22:06:00.922865 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:06:00.922912 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:00.922960 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:06:00.923010 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 22:06:00.923060 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:06:00.923115 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:06:00.923163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:00.923213 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:06:00.923270 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:06:00.923305 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:06:00.923368 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:06:00.923424 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:06:00.923481 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:06:00.923540 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:06:00.923596 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:06:00.923650 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:06:00.923704 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:06:00.923759 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:06:00.923814 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:06:00.923868 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:06:00.923923 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:06:00.923978 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.924032 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:06:00.924088 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:06:00.924142 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:06:00.924197 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:06:00.924252 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.924314 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.924369 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:06:00.924424 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.924478 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.924533 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:06:00.924587 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:06:00.924641 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:06:00.924696 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:00.924782 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:06:00.924838 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:06:00.924892 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:06:00.924947 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:06:00.925002 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:00.925057 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:06:00.925120 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:06:00.925145 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:06:00.925202 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:06:00.925258 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:06:00.925324 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:06:00.925380 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:06:00.925435 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:06:00.925490 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:06:00.925545 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:06:00.925800 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:06:00.925857 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:06:00.925912 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:06:00.925968 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:06:00.926023 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.926078 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:06:00.926134 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:06:00.926194 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:06:00.926249 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:06:00.926311 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.926367 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.926422 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:06:00.926476 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.926532 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.926586 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:06:00.926641 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:06:00.926696 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:06:00.926751 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:00.926806 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:06:00.926861 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:06:00.926916 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:06:00.926971 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:06:00.927026 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:00.927081 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:06:00.927143 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 22:06:00.927167 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:06:00.927219 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:06:00.927269 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:06:00.927325 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:06:00.927381 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:06:00.927430 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:06:00.927480 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:06:00.927530 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:06:00.927579 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:06:00.927629 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:06:00.927678 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:06:00.927729 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:06:00.927778 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.927829 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:06:00.927878 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:06:00.927928 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:06:00.927977 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:06:00.928027 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.928077 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.928126 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:06:00.928175 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.928224 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.928274 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:06:00.928329 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:06:00.928379 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:06:00.928434 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:00.928483 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:06:00.928533 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:06:00.928587 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:06:00.928636 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:06:00.928685 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:00.928737 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:06:00.928794 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 22:06:00.928817 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:06:00.928869 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:06:00.928921 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:06:00.928973 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:06:00.929024 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:06:00.929075 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:06:00.929127 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:06:00.929178 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:06:00.929230 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:06:00.929281 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:06:00.929340 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:06:00.929391 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:06:00.929443 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.929495 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:06:00.929552 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:06:00.929603 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:06:00.929655 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:06:00.929708 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.929760 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.929811 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:06:00.929864 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.929915 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.929967 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:06:00.930019 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:06:00.930070 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:06:00.930122 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:00.930174 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:06:00.930226 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:06:00.930278 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:06:00.930335 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:06:00.930388 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:00.930440 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:06:00.930495 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 22:06:00.930513 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 22:06:00.930544 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 22:06:00.930572 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 22:06:00.930599 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 22:06:00.930626 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 22:06:00.930649 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:06:00.930665 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:06:00.930674 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:06:00.930684 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:06:00.930693 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:06:00.930701 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:06:00.930710 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:06:00.930718 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:06:00.930727 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:06:00.930736 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:06:00.930745 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:06:00.930759 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:06:00.930768 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.930777 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:06:00.930786 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:06:00.930794 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:06:00.930803 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:06:00.930811 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.930820 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.930828 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:06:00.930836 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.930844 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.930852 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:06:00.930860 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:06:00.930868 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:06:00.930876 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:00.930884 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:06:00.930892 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:06:00.930900 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:06:00.930908 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:06:00.930916 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:00.930923 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:06:00.930931 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:06:00.930941 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:06:00.930950 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:06:00.930958 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:06:00.930966 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:06:00.930974 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:06:00.930983 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:06:00.930992 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:06:00.930999 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:06:00.931008 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:06:00.931015 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:06:00.931023 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:06:00.931031 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.931039 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:06:00.931047 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:06:00.931055 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:06:00.931063 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:06:00.931071 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.931079 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.931087 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:06:00.931094 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.931102 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.931110 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:06:00.931118 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:06:00.931125 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:06:00.931133 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:00.931141 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:06:00.931149 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:06:00.931157 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:06:00.931164 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:06:00.931176 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:00.931185 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:06:00.931193 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:06:00.931203 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:06:00.931212 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:06:00.931220 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:06:00.931227 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:06:00.931235 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:06:00.931242 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:06:00.931250 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:06:00.931257 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:06:00.931264 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:06:00.931271 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:06:00.931278 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:06:00.931290 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.931298 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:06:00.931305 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:06:00.931313 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:06:00.931320 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:06:00.931327 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.931334 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.931342 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:06:00.931349 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.931356 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.931363 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:06:00.931372 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:06:00.931380 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:06:00.931387 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:00.931393 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:06:00.931400 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:06:00.931408 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:06:00.931415 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:06:00.931422 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:00.931428 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:06:00.931436 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:06:00.931444 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:06:00.931451 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:06:00.931459 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:06:00.931466 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:06:00.931473 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:06:00.931479 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:06:00.931487 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:06:00.931493 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:06:00.931500 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:06:00.931507 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:06:00.931514 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:06:00.931522 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.931529 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:06:00.931537 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:06:00.931544 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:06:00.931551 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:06:00.931558 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.931568 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:00.931576 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:06:00.931584 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:00.931591 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:00.931598 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:06:00.931605 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:06:00.931611 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:06:00.931619 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:00.931625 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:06:00.931632 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:06:00.931639 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:06:00.931646 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:06:00.931653 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:00.931660 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:06:00.931895 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 22:06:00.931906 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:06:00.931912 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:06:00.931916 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:06:00.931923 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 22:06:00.931928 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:06:00.931932 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:06:00.931942 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 22:06:00.931952 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:06:00.931992 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 22:06:00.931999 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197723" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:06:00.932012 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:06:00.932034 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 22:06:00.932041 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 22:06:00.932045 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 22:06:00.932050 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 22:06:00.932056 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197723" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:06:00.932067 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:06:00.932074 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:06:00.932079 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:06:00.932090 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:06:00.932099 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:06:00.932104 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 22:06:00.932128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.932137 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:06:00.932142 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.932167 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:06:00.932172 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 22:06:00.932177 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 22:06:00.932181 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 22:06:00.932185 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 22:06:00.932189 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 22:06:00.932193 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 22:06:00.932197 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 22:06:00.932204 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197723" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:06:00.932218 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:06:00.932226 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:06:00.932230 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:06:00.932237 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:06:00.932242 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:06:00.932247 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:00.932272 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:06:00.932291 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:06:00.932296 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:06:00.932303 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:06:00.932307 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:06:00.932319 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:06:00.932329 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:06:00.932333 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:06:00.932338 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:06:00.932345 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "197723" 2019-02-23 22:06:00.932353 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:06:00.932357 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:06:00.932362 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:06:00.932369 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:06:00.932374 wsdl: in serializeType: returning: 197723 2019-02-23 22:06:00.932380 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:06:00.932387 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:06:00.932392 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:06:00.932396 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:06:00.932401 wsdl: in serializeType: returning: 197723 2019-02-23 22:06:00.932406 wsdl: serializeRPCParameters returning: 197723 2019-02-23 22:06:00.932425 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=197723 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 22:06:00.932430 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 22:06:00.932439 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2216"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 22:06:00.932453 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 22:06:00.932459 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=197723 2019-02-23 22:06:00.932470 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 22:06:00.932547 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 22:06:00.932484 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:06:00.932495 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:06:00.932500 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:06:00.932505 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:06:00.932509 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:06:00.932516 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:06:00.932526 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:06:00.932535 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:06:00.932540 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:06:00.932553 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 22:06:00.932563 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:06:00.932570 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:06:00.940058 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:06:00.940228 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:06:00.940252 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 22:06:00.940261 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 22:06:00.940333 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:06:00.940343 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:06:00.940351 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:06:00.940359 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:06:00.940368 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 22:06:00.940408 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 22:06:00.949719 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 22:06:00.949770 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 22:06:00.949781 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:06:00.949790 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:06:00.949800 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:06:00.949811 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:06:00.949823 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:06:00.949833 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:06:00.949843 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:06:00.949853 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:05:54 GMT 2019-02-23 22:06:00.949864 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:06:00.949874 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 22:06:00.949884 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:06:00.949900 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 22:06:00.949939 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 22:06:00.949956 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 22:06:00.949973 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:06:00.949980 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 22:06:00.949989 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 22:06:00.950041 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:06:00.950059 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:06:00.950070 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:06:00.950503 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:06:00.950518 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 21:05:54 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 22:06:00.950568 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 22:06:00.950583 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 22:06:00.950626 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 22:06:00.950638 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 22:06:00.950789 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 22:06:00.950983 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 22:06:00.950995 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 22:06:00.951009 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 22:06:00.951027 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:06:00.951073 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 22:06:00.951171 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 22:06:00.951217 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:06:00.951245 nusoap_client: got fault 2019-02-23 22:06:00.951259 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 22:06:00.951267 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 22:06:00.951284 nusoap_client: detail =