Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
HOLSET: HX50/55Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3272
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 01 Apr 2020 16:32:03 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-04-01 18:32:11.530024 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-04-01 18:32:11.530114 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 18:32:11.530131 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197952" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-04-01 18:32:11.530148 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 18:32:11.530157 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-04-01 18:32:11.530166 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-04-01 18:32:11.530181 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-04-01 18:32:11.530190 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 18:32:11.530195 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 18:32:11.530203 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 18:32:11.530209 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-04-01 18:32:11.530223 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-04-01 18:32:11.530230 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-04-01 18:32:11.530235 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-04-01 18:32:11.530239 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-04-01 18:32:11.530243 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-04-01 18:32:11.530257 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 18:32:11.530418 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 18:32:11.530429 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-04-01 18:32:11.530434 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-04-01 18:32:11.530440 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-04-01 18:32:11.530447 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-04-01 18:32:11.530461 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-04-01 18:32:11.537299 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-04-01 18:32:11.537352 soap_transport_http: socket connected 2020-04-01 18:32:11.537368 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-04-01 18:32:11.537375 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 18:32:11.537381 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 18:32:11.537386 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-04-01 18:32:11.537390 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-04-01 18:32:11.537438 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-04-01 18:32:11.555229 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-04-01 18:32:11.555265 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-04-01 18:32:11.555273 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-04-01 18:32:11.555279 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-04-01 18:32:11.555284 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-04-01 18:32:11.555290 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-04-01 18:32:11.555295 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-04-01 18:32:11.555302 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-04-01 18:32:11.555307 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-04-01 18:32:11.555313 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 01 Apr 2020 16:32:03 GMT 2020-04-01 18:32:11.555319 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-04-01 18:32:11.555324 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 167374 2020-04-01 18:32:11.555330 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-04-01 18:32:11.555449 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-04-01 18:32:11.555485 soap_transport_http: want to read content of length 167374 2020-04-01 18:32:11.555511 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-04-01 18:32:11.561822 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.561845 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.561900 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.561967 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 18:32:11.562018 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.562068 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 18:32:11.568421 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.568469 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.568515 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.568568 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 18:32:11.568639 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.568683 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.568709 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.568744 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.568768 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.568840 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.568874 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.568913 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 18:32:11.568951 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.575233 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 18:32:11.575259 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.575314 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.575346 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 18:32:11.575373 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.575410 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 18:32:11.575460 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 18:32:11.575636 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.575688 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 18:32:11.575752 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 18:32:11.575781 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.575835 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.575866 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 18:32:11.575942 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 18:32:11.575986 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.576062 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.576113 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.576190 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.576234 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.587831 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.587863 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.587895 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.587945 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 18:32:11.587987 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.588013 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 18:32:11.588043 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.588075 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.588146 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 18:32:11.588164 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.588194 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.588229 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.588274 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 18:32:11.588350 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 18:32:11.588387 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 18:32:11.588438 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.588465 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 18:32:11.588521 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.588547 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.588586 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.588607 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.588665 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 18:32:11.588721 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2020-04-01 18:32:11.588789 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.588832 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 18:32:11.588869 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.588924 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.588939 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.589006 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 18:32:11.589037 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.589077 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.594560 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 18:32:11.594595 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 18:32:11.594827 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 18:32:11.594869 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.594942 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 18:32:11.594981 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.595011 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.595062 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:32:11.595076 soap_transport_http: read buffer of 1974 bytes 2020-04-01 18:32:11.595085 soap_transport_http: read to EOF 2020-04-01 18:32:11.595090 soap_transport_http: read body of length 167374 2020-04-01 18:32:11.595222 soap_transport_http: received a total of 167798 bytes of data from server 2020-04-01 18:32:11.595259 soap_transport_http: closed socket 2020-04-01 18:32:11.595275 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-04-01 18:32:11.595282 soap_transport_http: end of send() 2020-04-01 18:32:11.595306 wsdl: got WSDL URL 2020-04-01 18:32:11.595312 wsdl: Parse WSDL 2020-04-01 18:32:11.595800 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-04-01 18:32:11.595819 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-04-01 18:32:11.595968 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.595978 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-04-01 18:32:11.595999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.596028 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.596036 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.596051 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 18:32:11.596075 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.596082 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.596093 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 18:32:11.596111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.596143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.596155 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-04-01 18:32:11.596170 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.596177 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.596193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.596219 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:32:11.596226 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.596236 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-04-01 18:32:11.596248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.596264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.596274 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-04-01 18:32:11.596289 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.596295 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-04-01 18:32:11.596309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.596333 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.596340 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.596350 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 18:32:11.596367 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.596373 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.596382 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 18:32:11.596399 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.596405 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.596415 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-04-01 18:32:11.596445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.596470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.596482 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-04-01 18:32:11.596510 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.596517 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-04-01 18:32:11.596533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.596559 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:32:11.596566 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.596577 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-04-01 18:32:11.596590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.596606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.596617 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-04-01 18:32:11.596632 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.596638 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-04-01 18:32:11.596653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.596678 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.596685 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.596695 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 18:32:11.596713 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.596719 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.596729 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 18:32:11.596747 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.596754 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.596763 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-04-01 18:32:11.596781 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.596788 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.596801 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 18:32:11.596814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.596855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.596866 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-04-01 18:32:11.596882 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.596888 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.596915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.596938 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.596945 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.596959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.596984 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 18:32:11.597004 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 18:32:11.597020 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.597031 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 18:32:11.597041 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-04-01 18:32:11.597053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.597125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 18:32:11.597137 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-04-01 18:32:11.597152 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.597158 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-04-01 18:32:11.597172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.597195 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.597202 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.597211 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 18:32:11.597224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.597238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.597248 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-04-01 18:32:11.597262 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.597267 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.597280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.597303 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.597309 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.597322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.597344 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 18:32:11.597363 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 18:32:11.597378 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.597389 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 18:32:11.597398 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-04-01 18:32:11.597410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.597429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 18:32:11.597440 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-04-01 18:32:11.597468 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.597474 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-04-01 18:32:11.597488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.597525 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.597533 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.597543 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 18:32:11.597561 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.597568 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.597578 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 18:32:11.597595 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.597602 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.597611 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-04-01 18:32:11.597629 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.597636 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.597645 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 18:32:11.597658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.597685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.597696 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:32:11.597711 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.597717 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.597737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.597763 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:32:11.597771 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.597781 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-04-01 18:32:11.597794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.597810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.597820 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-04-01 18:32:11.597835 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.597841 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-04-01 18:32:11.597855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.597893 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.597900 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.597909 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 18:32:11.597934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.597948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.597958 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-04-01 18:32:11.597972 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.597978 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.597990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.598015 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.598022 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.598031 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-04-01 18:32:11.598044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.598058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.598067 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-04-01 18:32:11.598081 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.598087 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-04-01 18:32:11.598100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.598124 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.598130 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.598139 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 18:32:11.598152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.598167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.598176 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-04-01 18:32:11.598190 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.598196 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.598209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.598232 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.598239 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.598248 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-04-01 18:32:11.598260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.598274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.598283 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-04-01 18:32:11.598297 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.598303 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-04-01 18:32:11.598316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.598339 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.598346 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.598355 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 18:32:11.598372 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.598378 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.598387 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 18:32:11.598399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.598417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.598432 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-04-01 18:32:11.598447 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.598466 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.598480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.598504 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.598523 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.598534 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-04-01 18:32:11.598547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.598563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.598573 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-04-01 18:32:11.598588 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.598594 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-04-01 18:32:11.598608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.598634 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.598641 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.598651 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 18:32:11.598669 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.598675 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.598685 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 18:32:11.598698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.598717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.598727 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-04-01 18:32:11.598742 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.598748 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.598762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.598786 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.598793 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.598803 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-04-01 18:32:11.598816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.598831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.598854 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-04-01 18:32:11.598869 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.598875 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-04-01 18:32:11.598888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.598924 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.598931 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.598940 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 18:32:11.598952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.598966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.598976 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-04-01 18:32:11.598990 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.598995 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.599008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.599033 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.599039 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.599049 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-04-01 18:32:11.599061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.599076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.599085 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-04-01 18:32:11.599099 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.599104 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-04-01 18:32:11.599117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.599140 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.599147 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.599156 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 18:32:11.599168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.599182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.599192 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-04-01 18:32:11.599206 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.599211 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.599224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.599248 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:32:11.599255 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.599264 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-04-01 18:32:11.599276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.599290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.599300 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-04-01 18:32:11.599314 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.599319 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-04-01 18:32:11.599332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.599355 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.599362 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.599371 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-04-01 18:32:11.599383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.599397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.599406 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-04-01 18:32:11.599420 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.599432 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.599460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.599485 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.599491 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.599501 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-04-01 18:32:11.599514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.599529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.599539 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-04-01 18:32:11.599567 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.599573 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-04-01 18:32:11.599587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.599612 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.599619 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.599629 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-04-01 18:32:11.599642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.599657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.599667 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-04-01 18:32:11.599682 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.599688 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.599702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.599727 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.599734 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.599757 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-04-01 18:32:11.599770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.599785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.599795 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-04-01 18:32:11.599809 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.599815 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-04-01 18:32:11.599828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.599876 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.599884 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.599894 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-04-01 18:32:11.599913 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.599920 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.599929 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-04-01 18:32:11.599941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.599961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.599970 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 18:32:11.599984 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.599990 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.600003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600027 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:32:11.600034 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600043 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-04-01 18:32:11.600055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.600080 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-04-01 18:32:11.600094 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600100 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-04-01 18:32:11.600112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600136 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.600143 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600153 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 18:32:11.600165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.600189 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.600203 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600208 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.600221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600244 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.600251 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600260 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-04-01 18:32:11.600272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.600296 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 18:32:11.600310 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600315 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-04-01 18:32:11.600328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600352 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 18:32:11.600359 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600368 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-04-01 18:32:11.600380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.600404 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-04-01 18:32:11.600418 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600428 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.600442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600465 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600471 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600507 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 18:32:11.600527 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 18:32:11.600543 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600565 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 18:32:11.600576 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-04-01 18:32:11.600588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 18:32:11.600613 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-04-01 18:32:11.600627 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600633 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-04-01 18:32:11.600647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600672 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 18:32:11.600679 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600688 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-04-01 18:32:11.600701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.600725 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-04-01 18:32:11.600740 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600746 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.600759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600782 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600788 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600824 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 18:32:11.600856 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 18:32:11.600872 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600882 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 18:32:11.600892 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-04-01 18:32:11.600904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 18:32:11.600926 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-04-01 18:32:11.600940 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600947 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-04-01 18:32:11.600960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.600984 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 18:32:11.600990 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.601000 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-04-01 18:32:11.601012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.601027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.601037 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-04-01 18:32:11.601051 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.601057 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.601069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.601091 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.601098 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.601110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.601133 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 18:32:11.601152 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 18:32:11.601168 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.601178 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 18:32:11.601188 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-04-01 18:32:11.601200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.601213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 18:32:11.601223 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-04-01 18:32:11.601237 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.601243 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-04-01 18:32:11.601256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.601278 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.601285 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.601294 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-04-01 18:32:11.601311 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.601317 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.601327 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-04-01 18:32:11.601343 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.601349 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.601358 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 18:32:11.601408 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.601417 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.601433 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-04-01 18:32:11.601465 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.601472 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.601481 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-04-01 18:32:11.601502 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.601509 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.601518 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-04-01 18:32:11.601535 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.601630 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.601646 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 18:32:11.601661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.601700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.601712 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-04-01 18:32:11.601729 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.601735 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.601763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.601788 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.601795 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.601804 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-04-01 18:32:11.601817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.601832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.601855 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-04-01 18:32:11.601869 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.601875 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-04-01 18:32:11.601888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.601911 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.601918 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.601927 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-04-01 18:32:11.601944 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.601950 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.601965 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 18:32:11.601982 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.601989 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.601998 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-04-01 18:32:11.602010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.602031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.602041 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-04-01 18:32:11.602055 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.602061 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.602074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.602098 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.602104 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.602186 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-04-01 18:32:11.602199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.602216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.602227 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-04-01 18:32:11.602255 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.602261 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-04-01 18:32:11.602276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.602302 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.602309 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.602319 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 18:32:11.602332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.602347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.602358 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.602373 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.602380 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.602394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.602420 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.602433 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.602444 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-04-01 18:32:11.602458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.602473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.602484 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 18:32:11.602500 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.602506 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-04-01 18:32:11.602520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.602546 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.602553 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.602563 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-04-01 18:32:11.602581 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.602588 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.602597 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 18:32:11.602615 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.602621 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.602631 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-04-01 18:32:11.602644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.602667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.602678 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.602692 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.602699 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.602713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.602738 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.602745 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.602755 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-04-01 18:32:11.602768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.602783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.602794 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 18:32:11.602809 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.602815 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-04-01 18:32:11.602829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.602867 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.602874 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.602884 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 18:32:11.602901 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.602907 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.602916 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 18:32:11.602932 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.602939 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.602948 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 18:32:11.602965 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.602972 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.602981 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-04-01 18:32:11.603010 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.603018 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.603028 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 18:32:11.603041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.603072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.603083 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-04-01 18:32:11.603098 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.603105 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.603118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.603144 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 18:32:11.603151 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.603161 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-04-01 18:32:11.603174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.603189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.603200 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 18:32:11.603215 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 18:32:11.603245 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-04-01 18:32:11.603252 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 18:32:11.603262 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-04-01 18:32:11.603275 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 18:32:11.603292 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.603307 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-04-01 18:32:11.603347 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.603355 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-04-01 18:32:11.603365 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 18:32:11.603382 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:32:11.603389 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 18:32:11.603398 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-04-01 18:32:11.603414 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:32:11.603421 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 18:32:11.603436 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-04-01 18:32:11.603454 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:32:11.603461 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 18:32:11.603470 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-04-01 18:32:11.603500 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:32:11.603507 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 18:32:11.603517 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-04-01 18:32:11.603535 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 18:32:11.603542 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-04-01 18:32:11.603552 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-04-01 18:32:11.603569 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.603576 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-04-01 18:32:11.603585 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.603602 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.603609 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-04-01 18:32:11.603619 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 18:32:11.603636 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.603643 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-04-01 18:32:11.603653 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-04-01 18:32:11.603670 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.603677 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-04-01 18:32:11.603790 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 18:32:11.603814 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.603821 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-04-01 18:32:11.603831 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 18:32:11.603857 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-04-01 18:32:11.603911 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.603930 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.603937 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-04-01 18:32:11.603951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.603976 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.603982 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.603992 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 18:32:11.604009 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.604016 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.604026 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-04-01 18:32:11.604042 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.604049 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.604059 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-04-01 18:32:11.604075 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.604082 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.604104 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-04-01 18:32:11.604118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.604145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.604156 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.604171 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.604177 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.604192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.604222 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.604229 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.604239 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-04-01 18:32:11.604253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.604269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.604280 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-04-01 18:32:11.604293 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.604322 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.604329 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.604339 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.604353 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.604369 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.604389 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.604416 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.604430 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.604442 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-04-01 18:32:11.604461 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.604467 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.604477 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-04-01 18:32:11.604494 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.604501 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.604511 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-04-01 18:32:11.604528 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.604535 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.604544 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-04-01 18:32:11.604562 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:32:11.604568 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.604578 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-04-01 18:32:11.604595 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:32:11.604602 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.604612 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-04-01 18:32:11.604629 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.604636 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.604645 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 18:32:11.604662 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.604669 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.604679 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-04-01 18:32:11.604696 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.604703 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.604712 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-04-01 18:32:11.604730 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.604736 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.604746 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 18:32:11.604763 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.604770 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.604780 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 18:32:11.604793 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.604848 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.604866 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.604873 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-04-01 18:32:11.604888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.604912 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.604919 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.604929 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 18:32:11.605006 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.605014 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.605025 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 18:32:11.605043 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.605062 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.605072 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 18:32:11.605089 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 18:32:11.605095 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.605104 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-04-01 18:32:11.605130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.605155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.605165 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.605179 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.605185 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.605198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.605222 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.605229 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.605238 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-04-01 18:32:11.605250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.605264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.605274 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-04-01 18:32:11.605286 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.605312 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.605318 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.605327 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.605339 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.605354 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.605367 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.605391 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.605397 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.605406 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-04-01 18:32:11.605427 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.605434 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.605444 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-04-01 18:32:11.605461 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.605468 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.605477 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-04-01 18:32:11.605506 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.605513 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.605523 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-04-01 18:32:11.605539 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:32:11.605545 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.605568 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-04-01 18:32:11.605585 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:32:11.605593 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.605603 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-04-01 18:32:11.605620 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.605626 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.605636 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 18:32:11.605653 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.605659 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.605669 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-04-01 18:32:11.605686 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.605692 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.605702 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-04-01 18:32:11.605720 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 18:32:11.605726 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.605736 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-04-01 18:32:11.605753 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.605759 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.605769 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 18:32:11.605786 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.605793 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.605803 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 18:32:11.605816 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.605887 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.605915 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 18:32:11.605942 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:32:11.605949 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 18:32:11.605958 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:32:11.605970 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 18:32:11.605985 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.605998 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:32:11.606022 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.606029 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:32:11.606038 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-04-01 18:32:11.606054 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.606060 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:32:11.606069 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-04-01 18:32:11.606085 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.606092 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:32:11.606100 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-04-01 18:32:11.606171 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.606178 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:32:11.606188 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-04-01 18:32:11.606204 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.606211 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:32:11.606220 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-04-01 18:32:11.606236 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:32:11.606242 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:32:11.606251 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-04-01 18:32:11.606267 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.606274 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:32:11.606283 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-04-01 18:32:11.606299 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:32:11.606305 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:32:11.606314 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-04-01 18:32:11.606330 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:32:11.606336 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:32:11.606345 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-04-01 18:32:11.606361 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:32:11.606367 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:32:11.606376 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-04-01 18:32:11.606393 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:32:11.606399 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:32:11.606408 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-04-01 18:32:11.606432 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:32:11.606452 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:32:11.606463 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-04-01 18:32:11.606480 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.606487 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:32:11.606496 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 18:32:11.606526 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.606533 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:32:11.606543 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-04-01 18:32:11.606557 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:32:11.606623 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.606644 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.606650 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-04-01 18:32:11.606665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.606690 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.606697 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.606707 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-04-01 18:32:11.606720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.606736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.606747 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-04-01 18:32:11.606761 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.606767 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.606781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.606820 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 18:32:11.606826 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.606836 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-04-01 18:32:11.606849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.606876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.606887 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-04-01 18:32:11.606902 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.606907 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-04-01 18:32:11.606920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.606943 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.606949 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.606958 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 18:32:11.606974 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.606980 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.606989 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-04-01 18:32:11.607004 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.607011 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.607019 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-04-01 18:32:11.607036 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 18:32:11.607042 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.607051 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-04-01 18:32:11.607063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.607089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.607099 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-04-01 18:32:11.607112 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.607119 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.607131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.607155 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 18:32:11.607161 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.607170 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-04-01 18:32:11.607183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.607197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.607206 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-04-01 18:32:11.607219 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 18:32:11.607243 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-04-01 18:32:11.607250 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 18:32:11.607265 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-04-01 18:32:11.607277 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 18:32:11.607293 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.607306 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-04-01 18:32:11.607331 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.607337 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-04-01 18:32:11.607346 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-04-01 18:32:11.607363 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.607369 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-04-01 18:32:11.607378 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-04-01 18:32:11.607394 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.607400 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-04-01 18:32:11.607409 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-04-01 18:32:11.607430 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 18:32:11.607437 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-04-01 18:32:11.607447 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-04-01 18:32:11.607463 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.607470 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-04-01 18:32:11.607479 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-04-01 18:32:11.607507 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.607513 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-04-01 18:32:11.607523 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-04-01 18:32:11.607540 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.607547 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-04-01 18:32:11.607556 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 18:32:11.607586 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:32:11.607593 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-04-01 18:32:11.607603 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-04-01 18:32:11.607620 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:32:11.607627 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-04-01 18:32:11.607641 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-04-01 18:32:11.607659 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.607666 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-04-01 18:32:11.607675 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 18:32:11.607689 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-04-01 18:32:11.607739 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.607763 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.607769 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-04-01 18:32:11.607801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.607826 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.607833 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.607842 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 18:32:11.607855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.607881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.607892 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-04-01 18:32:11.607907 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.607912 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.607925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.607950 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 18:32:11.607956 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.607965 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-04-01 18:32:11.607978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.607993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.608003 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-04-01 18:32:11.608015 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-04-01 18:32:11.608038 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 18:32:11.608045 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-04-01 18:32:11.608054 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-04-01 18:32:11.608070 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 18:32:11.608076 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-04-01 18:32:11.608085 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-04-01 18:32:11.608101 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 18:32:11.608107 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-04-01 18:32:11.608120 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-04-01 18:32:11.608134 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-04-01 18:32:11.608155 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.608174 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.608180 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-04-01 18:32:11.608249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.608273 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.608280 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.608289 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 18:32:11.608306 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.608312 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.608321 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-04-01 18:32:11.608337 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.608343 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.608352 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-04-01 18:32:11.608364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.608385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.608395 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:32:11.608409 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.608414 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.608451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.608478 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 18:32:11.608485 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.608494 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-04-01 18:32:11.608521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.608536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.608547 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-04-01 18:32:11.608561 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 18:32:11.608588 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:32:11.608595 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 18:32:11.608605 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:32:11.608618 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 18:32:11.608635 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.608649 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:32:11.608675 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.608682 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:32:11.608696 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-04-01 18:32:11.608715 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.608722 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:32:11.608732 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-04-01 18:32:11.608750 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.608757 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:32:11.608766 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-04-01 18:32:11.608783 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.608790 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:32:11.608800 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-04-01 18:32:11.608817 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:32:11.608828 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:32:11.608838 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-04-01 18:32:11.608856 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.608863 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:32:11.608873 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-04-01 18:32:11.608890 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.608897 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:32:11.608906 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-04-01 18:32:11.608923 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.608940 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:32:11.608950 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 18:32:11.608968 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.608975 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:32:11.608985 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 18:32:11.608998 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:32:11.609064 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.609087 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.609094 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-04-01 18:32:11.609113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.609153 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.609160 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.609170 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 18:32:11.609199 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.609206 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.609215 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 18:32:11.609232 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.609238 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.609247 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 18:32:11.609262 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.609269 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.609278 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-04-01 18:32:11.609293 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.609300 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.609313 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 18:32:11.609325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.609355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.609365 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 18:32:11.609379 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.609385 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.609398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.609421 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.609433 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.609447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.609493 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 18:32:11.609512 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 18:32:11.609529 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.609553 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 18:32:11.609564 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-04-01 18:32:11.609576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.609591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 18:32:11.609601 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-04-01 18:32:11.609616 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.609622 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-04-01 18:32:11.609644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.609671 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.609678 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.609688 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-04-01 18:32:11.609701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.609717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.609727 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-04-01 18:32:11.609742 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.609749 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.609766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.609791 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-04-01 18:32:11.609798 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.609808 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-04-01 18:32:11.609834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.609849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.609860 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-04-01 18:32:11.609874 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.609892 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-04-01 18:32:11.609910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.609934 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.609940 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.609950 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 18:32:11.609962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.609976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.609986 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-04-01 18:32:11.610000 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.610006 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.610019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.610043 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 18:32:11.610049 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.610059 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-04-01 18:32:11.610071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.610085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.610095 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-04-01 18:32:11.610108 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 18:32:11.610133 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-04-01 18:32:11.610140 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 18:32:11.610149 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-04-01 18:32:11.610161 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 18:32:11.610176 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.610190 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 18:32:11.610219 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.610225 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 18:32:11.610234 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-04-01 18:32:11.610251 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.610257 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 18:32:11.610266 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-04-01 18:32:11.610282 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.610288 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 18:32:11.610297 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-04-01 18:32:11.610313 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.610319 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 18:32:11.610328 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-04-01 18:32:11.610344 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.610350 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 18:32:11.610359 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-04-01 18:32:11.610375 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 18:32:11.610382 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 18:32:11.610390 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-04-01 18:32:11.610406 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 18:32:11.610413 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 18:32:11.610422 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-04-01 18:32:11.610444 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 18:32:11.610517 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 18:32:11.610541 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-04-01 18:32:11.610562 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 18:32:11.610569 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 18:32:11.610579 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-04-01 18:32:11.610596 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.610603 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 18:32:11.610617 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-04-01 18:32:11.610635 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.610642 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 18:32:11.610652 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-04-01 18:32:11.610669 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.610675 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 18:32:11.610685 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-04-01 18:32:11.610702 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.610709 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 18:32:11.610719 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-04-01 18:32:11.610732 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 18:32:11.610805 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.610845 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.610851 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-04-01 18:32:11.610871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.610909 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.610916 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.610925 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-04-01 18:32:11.610941 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.610947 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.610956 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-04-01 18:32:11.610968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.610986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.610996 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-04-01 18:32:11.611010 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.611016 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.611033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.611057 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 18:32:11.611064 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.611073 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-04-01 18:32:11.611085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.611099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.611109 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-04-01 18:32:11.611122 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 18:32:11.611146 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-04-01 18:32:11.611153 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 18:32:11.611162 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-04-01 18:32:11.611174 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 18:32:11.611189 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.611202 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-04-01 18:32:11.611226 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.611233 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-04-01 18:32:11.611242 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-04-01 18:32:11.611259 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.611265 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-04-01 18:32:11.611274 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-04-01 18:32:11.611290 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.611296 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-04-01 18:32:11.611305 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-04-01 18:32:11.611321 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-04-01 18:32:11.611334 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-04-01 18:32:11.611346 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-04-01 18:32:11.611363 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.611369 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-04-01 18:32:11.611378 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-04-01 18:32:11.611394 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-04-01 18:32:11.611400 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-04-01 18:32:11.611409 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-04-01 18:32:11.611438 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.611457 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-04-01 18:32:11.611468 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 18:32:11.611481 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-04-01 18:32:11.611539 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.611558 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.611564 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-04-01 18:32:11.611578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.611602 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.611609 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.611619 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-04-01 18:32:11.611637 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.611643 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.611653 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-04-01 18:32:11.611666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.611690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.611702 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-04-01 18:32:11.611717 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.611724 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-04-01 18:32:11.611738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.611763 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 18:32:11.611770 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.611780 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-04-01 18:32:11.611808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.611824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.611834 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-04-01 18:32:11.611848 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.611854 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-04-01 18:32:11.611881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.611904 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.611911 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.611920 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-04-01 18:32:11.611936 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.611943 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.611952 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-04-01 18:32:11.611964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.611985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.611996 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 18:32:11.612010 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.612015 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.612071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.612097 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 18:32:11.612104 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.612114 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-04-01 18:32:11.612126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.612141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.612151 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-04-01 18:32:11.612164 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.612170 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-04-01 18:32:11.612182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.612205 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.612212 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.612221 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 18:32:11.612238 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.612244 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.612252 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 18:32:11.612264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.612285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.612296 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-04-01 18:32:11.612310 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.612316 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.612329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.612352 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 18:32:11.612359 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.612368 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-04-01 18:32:11.612380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.612394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.612404 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 18:32:11.612416 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 18:32:11.612447 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-04-01 18:32:11.612464 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 18:32:11.612487 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-04-01 18:32:11.612500 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 18:32:11.612519 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.612547 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-04-01 18:32:11.612747 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.612755 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-04-01 18:32:11.612765 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 18:32:11.612787 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-04-01 18:32:11.612793 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-04-01 18:32:11.612803 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-04-01 18:32:11.612816 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-04-01 18:32:11.612848 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.612863 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-04-01 18:32:11.612901 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-04-01 18:32:11.612908 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-04-01 18:32:11.612917 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-04-01 18:32:11.612929 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-04-01 18:32:11.612944 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.612957 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-04-01 18:32:11.612981 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.612987 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-04-01 18:32:11.613000 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 18:32:11.613017 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.613023 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-04-01 18:32:11.613032 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-04-01 18:32:11.613044 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-04-01 18:32:11.613062 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.613077 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.613083 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-04-01 18:32:11.613096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.613118 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.613125 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.613134 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-04-01 18:32:11.613146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.613160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.613170 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 18:32:11.613183 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.613189 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.613202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.613225 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.613231 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.613240 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-04-01 18:32:11.613252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.613266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.613276 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-04-01 18:32:11.613294 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.613300 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-04-01 18:32:11.613318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.613342 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.613348 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.613357 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-04-01 18:32:11.613374 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.613380 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.613389 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 18:32:11.613405 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.613411 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.613420 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 18:32:11.613455 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.613462 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.613472 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-04-01 18:32:11.613485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.613524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.613536 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:32:11.613553 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.613560 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.613579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.613605 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 18:32:11.613612 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.613621 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-04-01 18:32:11.613635 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.613650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.613661 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-04-01 18:32:11.613674 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 18:32:11.613702 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:32:11.613709 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 18:32:11.613719 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:32:11.613732 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 18:32:11.613748 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.613762 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:32:11.613808 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.613815 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:32:11.613824 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 18:32:11.613841 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.613847 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:32:11.613875 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 18:32:11.613893 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.613899 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:32:11.613908 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-04-01 18:32:11.613924 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:32:11.613930 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:32:11.613939 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-04-01 18:32:11.613955 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.613961 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:32:11.613970 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 18:32:11.613986 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.613992 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:32:11.614001 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-04-01 18:32:11.614017 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-04-01 18:32:11.614023 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:32:11.614032 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-04-01 18:32:11.614044 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:32:11.614079 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.614095 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.614101 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-04-01 18:32:11.614118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.614141 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.614147 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.614156 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-04-01 18:32:11.614173 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.614179 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.614187 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-04-01 18:32:11.614204 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.614210 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.614218 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-04-01 18:32:11.614234 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.614240 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.614249 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-04-01 18:32:11.614266 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.614272 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.614281 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-04-01 18:32:11.614297 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.614303 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.614312 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-04-01 18:32:11.614328 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.614334 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.614343 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-04-01 18:32:11.614359 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.614365 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.614374 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-04-01 18:32:11.614386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.614436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.614448 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-04-01 18:32:11.614463 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.614469 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-04-01 18:32:11.614487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.614511 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 18:32:11.614517 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.614527 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-04-01 18:32:11.614582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.614597 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.614608 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-04-01 18:32:11.614624 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:32:11.614630 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-04-01 18:32:11.614644 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-04-01 18:32:11.614659 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.614665 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-04-01 18:32:11.614678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.614700 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 18:32:11.614719 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 18:32:11.614734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.614744 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 18:32:11.614754 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-04-01 18:32:11.614770 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.614776 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-04-01 18:32:11.614786 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-04-01 18:32:11.614800 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:32:11.614807 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-04-01 18:32:11.614829 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-04-01 18:32:11.614846 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 18:32:11.614852 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-04-01 18:32:11.614862 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 18:32:11.614878 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.614884 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-04-01 18:32:11.614894 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.614910 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.614917 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-04-01 18:32:11.614926 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.614942 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 18:32:11.614948 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-04-01 18:32:11.614958 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 18:32:11.614974 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 18:32:11.614980 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-04-01 18:32:11.614993 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 18:32:11.615010 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 18:32:11.615016 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-04-01 18:32:11.615026 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-04-01 18:32:11.615042 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 18:32:11.615049 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-04-01 18:32:11.615058 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 18:32:11.615074 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-04-01 18:32:11.615081 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-04-01 18:32:11.615090 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-04-01 18:32:11.615106 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 18:32:11.615112 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-04-01 18:32:11.615121 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 18:32:11.615149 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 18:32:11.615156 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-04-01 18:32:11.615165 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 18:32:11.615180 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 18:32:11.615186 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-04-01 18:32:11.615195 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-04-01 18:32:11.615210 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 18:32:11.615216 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-04-01 18:32:11.615225 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 18:32:11.615240 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 18:32:11.615246 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-04-01 18:32:11.615255 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 18:32:11.615267 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-04-01 18:32:11.615297 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-04-01 18:32:11.615323 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-04-01 18:32:11.615348 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-04-01 18:32:11.615373 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-04-01 18:32:11.615398 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-04-01 18:32:11.615464 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-04-01 18:32:11.615563 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-04-01 18:32:11.615591 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-04-01 18:32:11.615618 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:32:11.615645 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-04-01 18:32:11.615672 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-04-01 18:32:11.615699 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-04-01 18:32:11.615726 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-04-01 18:32:11.615753 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-04-01 18:32:11.615779 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-04-01 18:32:11.615819 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-04-01 18:32:11.615845 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-04-01 18:32:11.615883 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-04-01 18:32:11.615908 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-04-01 18:32:11.615932 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-04-01 18:32:11.615956 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-04-01 18:32:11.615981 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-04-01 18:32:11.616005 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-04-01 18:32:11.616030 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-04-01 18:32:11.616055 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-04-01 18:32:11.616079 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-04-01 18:32:11.616105 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 18:32:11.616129 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-04-01 18:32:11.616193 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.616247 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 18:32:11.616275 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-04-01 18:32:11.616302 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-04-01 18:32:11.616332 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-04-01 18:32:11.616358 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-04-01 18:32:11.616390 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-04-01 18:32:11.616415 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-04-01 18:32:11.616455 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-04-01 18:32:11.616482 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-04-01 18:32:11.616507 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-04-01 18:32:11.616533 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-04-01 18:32:11.616558 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.616584 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 18:32:11.616610 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.616636 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 18:32:11.616662 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-04-01 18:32:11.616687 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 18:32:11.616721 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.616746 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-04-01 18:32:11.616771 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.616797 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-04-01 18:32:11.616822 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-04-01 18:32:11.616847 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-04-01 18:32:11.616873 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-04-01 18:32:11.616898 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-04-01 18:32:11.616924 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-04-01 18:32:11.616949 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-04-01 18:32:11.616975 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:32:11.617000 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-04-01 18:32:11.617026 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 18:32:11.617052 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-04-01 18:32:11.617123 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-04-01 18:32:11.617156 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-04-01 18:32:11.617182 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-04-01 18:32:11.617209 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-04-01 18:32:11.617235 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-04-01 18:32:11.617261 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-04-01 18:32:11.617286 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-04-01 18:32:11.617312 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-04-01 18:32:11.617356 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 18:32:11.617386 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-04-01 18:32:11.617411 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-04-01 18:32:11.617462 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 18:32:11.617489 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 18:32:11.617516 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-04-01 18:32:11.617543 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:32:11.617570 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-04-01 18:32:11.617597 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-04-01 18:32:11.617624 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-04-01 18:32:11.617651 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.617669 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.617696 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 18:32:11.617723 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.617753 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.617770 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.617795 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 18:32:11.617821 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.617837 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.617854 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.617870 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.617901 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 18:32:11.617926 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.617952 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 18:32:11.617977 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.617994 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.618010 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.618026 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.618055 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 18:32:11.618081 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.618106 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 18:32:11.618132 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.618157 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 18:32:11.618205 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.618223 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.618249 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 18:32:11.618277 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.618294 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.618321 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 18:32:11.618347 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.618375 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 18:32:11.618401 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.618446 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 18:32:11.618472 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.618498 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 18:32:11.618523 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.618548 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 18:32:11.618587 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.618605 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.618631 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 18:32:11.618658 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.618685 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 18:32:11.618716 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.618743 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 18:32:11.618769 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.618795 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 18:32:11.618822 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.618849 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 18:32:11.618888 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.618906 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.618922 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.618939 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.618956 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.618972 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.618988 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.619013 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 18:32:11.619038 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.619055 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.619071 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.619098 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 18:32:11.619124 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.619150 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 18:32:11.619176 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.619192 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.619209 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.619234 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 18:32:11.619259 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.619276 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.619292 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.619356 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.619377 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.619403 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 18:32:11.619433 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.619450 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.619467 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.619483 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.619508 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.619534 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.619550 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.619566 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.619596 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.619623 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.619651 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.619678 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 18:32:11.619705 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.619722 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.619739 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.619755 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.619781 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 18:32:11.619807 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.619834 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 18:32:11.619873 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.619890 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.619907 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.619932 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 18:32:11.619958 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.619974 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.619990 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.620006 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.620027 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.620053 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 18:32:11.620078 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.620103 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-04-01 18:32:11.620128 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.620154 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 18:32:11.620179 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.620196 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.620222 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 18:32:11.620247 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.620264 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.620289 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 18:32:11.620315 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.620333 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.620377 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 18:32:11.620402 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.620419 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.620464 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 18:32:11.620490 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.620516 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 18:32:11.620543 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.620560 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.620577 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.620594 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.620620 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 18:32:11.620646 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.620663 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.620680 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.620697 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.621027 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.621047 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.621064 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.621081 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.621108 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 18:32:11.621134 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.621151 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.621178 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 18:32:11.621204 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.621221 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.621237 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.621263 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 18:32:11.621289 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.621307 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.621324 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.621341 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.621368 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 18:32:11.621394 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.621433 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 18:32:11.621460 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.621478 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.621519 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.621537 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.621564 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 18:32:11.621590 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.621621 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 18:32:11.621647 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.621673 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 18:32:11.621701 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.621718 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.621749 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 18:32:11.621779 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.621797 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.621823 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 18:32:11.621849 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.621887 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 18:32:11.621913 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.621938 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 18:32:11.621963 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.621993 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 18:32:11.622019 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.622044 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 18:32:11.622070 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.622087 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.622113 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 18:32:11.622188 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.622215 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 18:32:11.622240 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.622265 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 18:32:11.622290 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.622316 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 18:32:11.622341 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.622366 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 18:32:11.622391 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.622408 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.622430 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.622461 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.622478 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.622494 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.622511 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.622542 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 18:32:11.622572 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.622589 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.622609 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.622637 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 18:32:11.622663 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.622690 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 18:32:11.622716 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.622733 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.622750 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.622776 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 18:32:11.622802 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.622820 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.622836 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.622853 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.622883 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.622908 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 18:32:11.622933 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.622949 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.622966 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.622982 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.623007 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.623032 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.623049 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.623065 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.623081 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.623106 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.623132 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.623163 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 18:32:11.623189 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.623205 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.623221 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.623237 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.623262 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 18:32:11.623290 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.623316 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 18:32:11.623341 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.623358 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.623373 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.623479 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 18:32:11.623505 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.623523 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.623540 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.623556 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.623574 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.623600 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 18:32:11.623626 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.623652 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-04-01 18:32:11.623702 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.623730 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 18:32:11.623757 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.623774 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.623804 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 18:32:11.623830 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.623848 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.623874 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 18:32:11.623900 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.623922 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.623949 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 18:32:11.623975 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.624005 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.624031 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 18:32:11.624057 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.624082 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 18:32:11.624107 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.624124 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.624140 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.624155 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.624180 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 18:32:11.624206 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.624222 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.624239 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.624256 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.624272 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.624288 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.624305 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.624321 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:32:11.624346 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 18:32:11.624372 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-04-01 18:32:11.624438 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-04-01 18:32:11.624502 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 18:32:11.624552 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-04-01 18:32:11.624601 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:32:11.624651 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-04-01 18:32:11.624703 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-04-01 18:32:11.624752 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-04-01 18:32:11.624801 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-04-01 18:32:11.624850 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-04-01 18:32:11.624898 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 18:32:11.624950 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 18:32:11.624998 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 18:32:11.625050 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 18:32:11.625098 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.625147 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 18:32:11.625196 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-04-01 18:32:11.625246 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-04-01 18:32:11.625296 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-04-01 18:32:11.625442 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-04-01 18:32:11.625493 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.625542 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.625591 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 18:32:11.625640 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.625710 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.625771 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 18:32:11.625819 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-04-01 18:32:11.625880 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-04-01 18:32:11.625924 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:32:11.625970 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 18:32:11.626017 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-04-01 18:32:11.626064 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 18:32:11.626114 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-04-01 18:32:11.626159 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-04-01 18:32:11.626204 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 18:32:11.626250 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 18:32:11.626360 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 18:32:11.626420 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:32:11.626477 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 18:32:11.626534 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-04-01 18:32:11.626582 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-04-01 18:32:11.626631 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 18:32:11.626679 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-04-01 18:32:11.626740 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:32:11.626788 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-04-01 18:32:11.626834 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-04-01 18:32:11.626893 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-04-01 18:32:11.626937 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-04-01 18:32:11.626982 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-04-01 18:32:11.627027 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 18:32:11.627070 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 18:32:11.627115 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 18:32:11.627158 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 18:32:11.627202 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.627248 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 18:32:11.627293 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-04-01 18:32:11.627338 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-04-01 18:32:11.627381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-04-01 18:32:11.627430 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-04-01 18:32:11.627491 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.627553 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.627607 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 18:32:11.627657 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.627710 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.627814 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 18:32:11.627865 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-04-01 18:32:11.627914 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-04-01 18:32:11.627959 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:32:11.628005 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 18:32:11.628052 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-04-01 18:32:11.628111 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 18:32:11.628159 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-04-01 18:32:11.628221 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-04-01 18:32:11.628265 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 18:32:11.628309 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 18:32:11.628354 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 18:32:11.628398 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:32:11.628464 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 18:32:11.628533 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-04-01 18:32:11.628582 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-04-01 18:32:11.628630 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 18:32:11.628694 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-04-01 18:32:11.628743 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:32:11.628792 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-04-01 18:32:11.628851 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-04-01 18:32:11.628910 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-04-01 18:32:11.628955 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-04-01 18:32:11.629000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-04-01 18:32:11.629044 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 18:32:11.629087 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 18:32:11.629145 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 18:32:11.629189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 18:32:11.629233 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.629278 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 18:32:11.629324 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-04-01 18:32:11.629369 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-04-01 18:32:11.629420 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-04-01 18:32:11.629529 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-04-01 18:32:11.629579 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.629650 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.629700 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 18:32:11.629749 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.629813 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.629864 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 18:32:11.629909 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-04-01 18:32:11.629954 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-04-01 18:32:11.629999 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:32:11.630044 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 18:32:11.630108 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-04-01 18:32:11.630378 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 18:32:11.630448 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-04-01 18:32:11.630526 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-04-01 18:32:11.630574 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 18:32:11.630621 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 18:32:11.630670 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 18:32:11.630717 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:32:11.630778 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 18:32:11.630833 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-04-01 18:32:11.630873 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 18:32:11.630931 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 18:32:11.630986 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 18:32:11.631037 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 18:32:11.631087 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:32:11.631137 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 18:32:11.631186 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 18:32:11.631252 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 18:32:11.631360 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 18:32:11.631412 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 18:32:11.631545 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 18:32:11.631601 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 18:32:11.631654 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 18:32:11.631712 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 18:32:11.631794 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.631846 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 18:32:11.631909 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 18:32:11.631963 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 18:32:11.632012 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 18:32:11.632062 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 18:32:11.632111 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.632174 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.632229 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 18:32:11.632278 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.632328 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.632377 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 18:32:11.632430 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 18:32:11.632507 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 18:32:11.632654 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:32:11.632710 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 18:32:11.632780 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 18:32:11.632832 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 18:32:11.632895 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 18:32:11.632946 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 18:32:11.632995 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 18:32:11.633058 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 18:32:11.633109 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 18:32:11.633159 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:32:11.633215 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 18:32:11.633275 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-04-01 18:32:11.633298 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 18:32:11.633349 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 18:32:11.633399 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 18:32:11.633799 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 18:32:11.633852 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:32:11.633916 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 18:32:11.633970 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 18:32:11.634021 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 18:32:11.634071 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 18:32:11.634121 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 18:32:11.634226 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 18:32:11.634277 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 18:32:11.634327 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 18:32:11.634376 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 18:32:11.634437 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.634502 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 18:32:11.634569 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 18:32:11.634625 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 18:32:11.634679 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 18:32:11.634733 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 18:32:11.634803 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.634875 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.634926 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 18:32:11.634976 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.635041 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.635094 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 18:32:11.635146 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 18:32:11.635203 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 18:32:11.635255 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:32:11.635306 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 18:32:11.635369 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 18:32:11.635419 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 18:32:11.635490 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 18:32:11.635562 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 18:32:11.635616 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 18:32:11.635670 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 18:32:11.635723 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 18:32:11.635778 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:32:11.635852 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 18:32:11.635923 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-04-01 18:32:11.635971 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 18:32:11.636036 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 18:32:11.636087 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 18:32:11.636132 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 18:32:11.636177 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:32:11.636221 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 18:32:11.636266 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 18:32:11.636311 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 18:32:11.636357 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 18:32:11.636401 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 18:32:11.636465 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 18:32:11.636512 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 18:32:11.636558 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 18:32:11.636604 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 18:32:11.636650 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.636697 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 18:32:11.636748 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 18:32:11.636874 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 18:32:11.636921 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 18:32:11.636966 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 18:32:11.637011 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.637056 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.637101 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 18:32:11.637149 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.637195 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.637239 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 18:32:11.637283 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 18:32:11.637328 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 18:32:11.637373 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:32:11.637419 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 18:32:11.637487 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 18:32:11.637548 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 18:32:11.637597 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 18:32:11.637646 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 18:32:11.637694 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 18:32:11.637743 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 18:32:11.637792 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 18:32:11.637923 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:32:11.637968 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 18:32:11.638021 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-04-01 18:32:11.638041 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 18:32:11.638088 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 18:32:11.638135 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 18:32:11.638181 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 18:32:11.638228 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:32:11.638279 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 18:32:11.638327 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 18:32:11.638374 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 18:32:11.638421 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 18:32:11.638494 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 18:32:11.638543 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 18:32:11.638591 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 18:32:11.638639 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 18:32:11.638687 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 18:32:11.638735 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.638784 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 18:32:11.638833 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 18:32:11.638896 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 18:32:11.638944 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 18:32:11.638990 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 18:32:11.639037 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.639085 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.639135 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 18:32:11.639181 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.639228 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.639275 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 18:32:11.639321 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 18:32:11.639372 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 18:32:11.639419 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:32:11.639493 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 18:32:11.639543 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 18:32:11.639592 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 18:32:11.639641 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 18:32:11.639695 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 18:32:11.639744 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 18:32:11.639792 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 18:32:11.639840 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 18:32:11.639901 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:32:11.639947 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 18:32:11.639996 wsdl: current service: Service1 2020-04-01 18:32:11.640012 wsdl: current port: Service1Soap 2020-04-01 18:32:11.640040 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-04-01 18:32:11.640066 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-04-01 18:32:11.640092 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-04-01 18:32:11.640118 wsdl: Parsing WSDL done 2020-04-01 18:32:11.640138 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 18:32:11.640155 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 18:32:11.640164 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 18:32:11.640172 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 18:32:11.640179 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:32:11.640187 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 18:32:11.640194 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 18:32:11.640202 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 18:32:11.640209 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 18:32:11.640217 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 18:32:11.640224 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 18:32:11.640231 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 18:32:11.640238 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 18:32:11.640246 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 18:32:11.640254 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.640261 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 18:32:11.640269 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 18:32:11.640276 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 18:32:11.640283 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 18:32:11.640293 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 18:32:11.640300 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.640308 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.640320 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 18:32:11.640327 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.640335 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.640342 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 18:32:11.640349 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 18:32:11.640356 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 18:32:11.640363 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:32:11.640399 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 18:32:11.640409 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 18:32:11.640416 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 18:32:11.640428 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 18:32:11.640449 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 18:32:11.640458 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 18:32:11.640466 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 18:32:11.640474 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 18:32:11.640481 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:32:11.640493 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 18:32:11.640515 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 18:32:11.640526 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 18:32:11.640534 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 18:32:11.640543 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 18:32:11.640551 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:32:11.640559 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 18:32:11.640566 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 18:32:11.640574 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 18:32:11.640582 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 18:32:11.640590 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 18:32:11.640598 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 18:32:11.640609 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 18:32:11.640617 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 18:32:11.640625 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 18:32:11.640633 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.640641 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 18:32:11.640649 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 18:32:11.640657 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 18:32:11.640664 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 18:32:11.640672 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 18:32:11.640680 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.640688 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.640696 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 18:32:11.640704 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.640712 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.640720 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 18:32:11.640727 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 18:32:11.640736 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 18:32:11.640743 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:32:11.640751 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 18:32:11.640759 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 18:32:11.640767 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 18:32:11.640775 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 18:32:11.640783 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 18:32:11.640790 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 18:32:11.640798 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 18:32:11.640806 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 18:32:11.640829 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:32:11.640837 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 18:32:11.640845 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 18:32:11.640854 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 18:32:11.640861 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 18:32:11.640869 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 18:32:11.640888 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:32:11.640895 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 18:32:11.640902 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 18:32:11.640908 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 18:32:11.640914 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 18:32:11.640921 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 18:32:11.640927 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 18:32:11.640934 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 18:32:11.640947 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 18:32:11.640955 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 18:32:11.640965 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.640972 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 18:32:11.640979 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 18:32:11.640985 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 18:32:11.640992 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 18:32:11.640998 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 18:32:11.641005 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.641011 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.641021 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 18:32:11.641028 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.641035 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.641044 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 18:32:11.641050 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 18:32:11.641057 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 18:32:11.641063 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:32:11.641070 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 18:32:11.641077 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 18:32:11.641083 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 18:32:11.641090 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 18:32:11.641096 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 18:32:11.641102 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 18:32:11.641110 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 18:32:11.641116 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 18:32:11.641123 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:32:11.641129 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 18:32:11.641136 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 18:32:11.641143 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 18:32:11.641150 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 18:32:11.641156 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 18:32:11.641163 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:32:11.641170 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 18:32:11.641176 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 18:32:11.641182 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 18:32:11.641189 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 18:32:11.641195 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 18:32:11.641201 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 18:32:11.641208 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 18:32:11.641214 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 18:32:11.641221 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 18:32:11.641227 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.641234 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 18:32:11.641240 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 18:32:11.641247 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 18:32:11.641254 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 18:32:11.641260 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 18:32:11.641267 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.641273 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:32:11.641280 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 18:32:11.641286 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 18:32:11.641296 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:32:11.641303 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 18:32:11.641310 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 18:32:11.641316 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 18:32:11.641323 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:32:11.641329 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 18:32:11.641336 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 18:32:11.641342 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 18:32:11.641348 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 18:32:11.641354 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 18:32:11.641361 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 18:32:11.641367 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 18:32:11.641374 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 18:32:11.641380 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:32:11.641387 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 18:32:11.641671 nusoap_client: checkWSDL 2020-04-01 18:32:11.641682 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-04-01 18:32:11.641687 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-04-01 18:32:11.641692 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-04-01 18:32:11.641699 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-04-01 18:32:11.641703 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-04-01 18:32:11.641707 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-04-01 18:32:11.641716 nusoap_client: got 39 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-04-01 18:32:11.641726 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-04-01 18:32:11.641786 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:32:11.641794 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197952" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-04-01 18:32:11.641813 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-04-01 18:32:11.641843 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-04-01 18:32:11.641849 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-04-01 18:32:11.641854 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-04-01 18:32:11.641871 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-04-01 18:32:11.641877 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197952" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-04-01 18:32:11.641889 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-04-01 18:32:11.641896 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-04-01 18:32:11.641901 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-04-01 18:32:11.641910 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:32:11.641918 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 18:32:11.641923 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-04-01 18:32:11.641947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.641956 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-04-01 18:32:11.641961 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.641986 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-04-01 18:32:11.641992 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-04-01 18:32:11.641996 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-04-01 18:32:11.642000 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-04-01 18:32:11.642003 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-04-01 18:32:11.642007 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-04-01 18:32:11.642011 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-04-01 18:32:11.642016 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-04-01 18:32:11.642020 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-04-01 18:32:11.642026 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197952" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-04-01 18:32:11.642037 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-04-01 18:32:11.642043 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-04-01 18:32:11.642048 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-04-01 18:32:11.642053 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:32:11.642059 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-04-01 18:32:11.642063 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:32:11.642088 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-04-01 18:32:11.642098 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:32:11.642103 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:32:11.642109 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:32:11.642113 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:32:11.642123 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-04-01 18:32:11.642130 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 18:32:11.642135 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 18:32:11.642139 wsdl: in serializeType: returning: 2020-04-01 18:32:11.642146 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "197952" 2020-04-01 18:32:11.642153 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 18:32:11.642157 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 18:32:11.642162 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 18:32:11.642170 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 18:32:11.642176 wsdl: in serializeType: returning: 197952 2020-04-01 18:32:11.642182 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-04-01 18:32:11.642189 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 18:32:11.642193 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 18:32:11.642197 wsdl: in serializeType: returning: 2020-04-01 18:32:11.642203 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-04-01 18:32:11.642209 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 18:32:11.642213 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 18:32:11.642224 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 18:32:11.642229 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 18:32:11.642233 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-04-01 18:32:11.642238 wsdl: in serializeType: returning: 197952PLN 2020-04-01 18:32:11.642242 wsdl: serializeRPCParameters returning: 197952PLN 2020-04-01 18:32:11.642267 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=197952PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-04-01 18:32:11.642274 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-04-01 18:32:11.642281 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1180"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-04-01 18:32:11.642294 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-04-01 18:32:11.642299 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=197952PLN 2020-04-01 18:32:11.642339 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-04-01 18:32:11.642454 nusoap_client: sending message, length=499 2020-04-01 18:32:11.642351 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-04-01 18:32:11.642372 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-04-01 18:32:11.642378 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-04-01 18:32:11.642382 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-04-01 18:32:11.642386 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-04-01 18:32:11.642393 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 18:32:11.642403 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 18:32:11.642411 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-04-01 18:32:11.642421 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-04-01 18:32:11.642479 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-04-01 18:32:11.642491 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-04-01 18:32:11.642499 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-04-01 18:32:11.649147 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-04-01 18:32:11.649158 soap_transport_http: socket connected 2020-04-01 18:32:11.649167 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-04-01 18:32:11.649172 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-04-01 18:32:11.649177 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 18:32:11.649182 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 18:32:11.649186 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-04-01 18:32:11.649190 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-04-01 18:32:11.649194 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-04-01 18:32:11.649218 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-04-01 18:32:11.657888 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-04-01 18:32:11.657899 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-04-01 18:32:11.657905 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-04-01 18:32:11.657910 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-04-01 18:32:11.657915 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-04-01 18:32:11.657921 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-04-01 18:32:11.657927 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-04-01 18:32:11.657932 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-04-01 18:32:11.657937 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-04-01 18:32:11.657943 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 01 Apr 2020 16:32:03 GMT 2020-04-01 18:32:11.657949 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-04-01 18:32:11.657960 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-04-01 18:32:11.657966 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-04-01 18:32:11.657978 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-04-01 18:32:11.657997 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-04-01 18:32:11.658006 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-04-01 18:32:11.658014 soap_transport_http: read to EOF 2020-04-01 18:32:11.658018 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-04-01 18:32:11.658023 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-04-01 18:32:11.658047 soap_transport_http: closed socket 2020-04-01 18:32:11.658058 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-04-01 18:32:11.658063 soap_transport_http: end of send() 2020-04-01 18:32:11.658082 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-04-01 18:32:11.658088 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 01 Apr 2020 16:32:03 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-04-01 18:32:11.658108 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-04-01 18:32:11.658158 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-04-01 18:32:11.658218 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-04-01 18:32:11.658227 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-04-01 18:32:11.658334 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-04-01 18:32:11.658430 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-04-01 18:32:11.658449 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-04-01 18:32:11.658458 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-04-01 18:32:11.658469 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-04-01 18:32:11.658492 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-04-01 18:32:11.658544 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-04-01 18:32:11.658581 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-04-01 18:32:11.658594 nusoap_client: got fault 2020-04-01 18:32:11.658602 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-04-01 18:32:11.658607 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-04-01 18:32:11.658615 nusoap_client: detail =