Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
HOLSET: HX50/55Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3272
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 20:47:21 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 21:47:27.669106 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 21:47:27.669137 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:47:27.669148 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197952" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 21:47:27.669161 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:47:27.669169 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 21:47:27.669174 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 21:47:27.669183 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 21:47:27.669191 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:47:27.669196 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:47:27.669203 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:47:27.669209 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:47:27.669218 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:47:27.669223 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:47:27.669227 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:47:27.669231 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:47:27.669234 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 21:47:27.669243 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:47:27.669254 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:47:27.669273 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:47:27.669278 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 21:47:27.669283 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 21:47:27.669290 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:47:27.669302 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:47:27.676738 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:47:27.676752 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:47:27.676760 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 21:47:27.676766 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:47:27.676770 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:47:27.676774 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:47:27.676778 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 21:47:27.676806 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 21:47:27.699218 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 21:47:27.699234 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 21:47:27.699240 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:47:27.699246 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:47:27.699251 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:47:27.699256 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:47:27.699261 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:47:27.699267 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:47:27.699278 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:47:27.699288 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:47:21 GMT 2019-02-23 21:47:27.699294 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:47:27.699299 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 21:47:27.699304 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:47:27.699312 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 21:47:27.699333 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 21:47:27.706692 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 21:47:27.707095 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 21:47:27.713864 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-23 21:47:27.714009 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:47:27.714557 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:47:27.714880 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:47:27.715006 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:47:27.715142 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:47:27.721234 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:47:27.721564 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:47:27.722033 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:47:27.722591 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:47:27.722722 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:47:27.722977 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:47:27.723494 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:47:27.723950 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:47:27.724527 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:47:27.728517 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:47:27.728943 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:47:27.729303 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:47:27.729899 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:47:27.730253 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:47:27.730837 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:47:27.731320 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:47:27.731513 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:47:27.731740 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-23 21:47:27.731911 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:47:27.732043 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:47:27.732058 soap_transport_http: read buffer of 3111 bytes 2019-02-23 21:47:27.732066 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:47:27.732071 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 21:47:27.732096 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 21:47:27.732127 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:47:27.732139 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:47:27.732144 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:47:27.732154 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 21:47:27.732158 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 21:47:27.732305 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 21:47:27.732316 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 21:47:27.732355 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.732363 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 21:47:27.732381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.732416 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.732424 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.732437 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:47:27.732458 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.732465 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.732475 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:47:27.732490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.732512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.732523 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 21:47:27.732539 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.732545 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 21:47:27.732561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.732587 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:27.732594 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.732604 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 21:47:27.732617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.732633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.732643 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:47:27.732658 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.732664 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 21:47:27.732678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.732705 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.732712 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.732722 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:47:27.732739 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.732746 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.732755 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:47:27.732772 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.732778 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.732788 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:47:27.732800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.732822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.732832 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 21:47:27.732847 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.732853 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 21:47:27.732867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.732891 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:27.732897 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.732907 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 21:47:27.732920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.732934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.732944 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 21:47:27.732958 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.732964 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 21:47:27.732978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733001 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.733008 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733018 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:47:27.733035 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.733042 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733051 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:47:27.733068 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.733074 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733084 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:47:27.733100 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.733107 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733116 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:47:27.733129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.733164 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:27.733179 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733185 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:27.733198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733221 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733228 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733266 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:47:27.733294 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:47:27.733311 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733322 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:47:27.733331 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 21:47:27.733343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:47:27.733366 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:47:27.733381 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733387 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 21:47:27.733401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733424 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.733431 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733440 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:47:27.733453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.733476 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:27.733491 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733498 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 21:47:27.733511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733535 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.733542 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733551 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 21:47:27.733563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.733587 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:47:27.733602 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733608 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 21:47:27.733625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733649 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.733656 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733665 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:47:27.733678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.733701 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 21:47:27.733716 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733722 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:27.733735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733758 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.733765 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733775 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 21:47:27.733787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.733810 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 21:47:27.733825 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733831 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 21:47:27.733844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733867 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.733874 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733884 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:47:27.733901 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.733907 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733917 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:47:27.733929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.733956 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 21:47:27.733970 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.733976 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:27.733989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734012 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.734019 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734028 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 21:47:27.734041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.734064 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 21:47:27.734079 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734085 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 21:47:27.734098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734121 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.734128 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734138 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:47:27.734156 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.734163 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734176 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:47:27.734189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.734216 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 21:47:27.734231 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734237 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 21:47:27.734250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734278 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.734286 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734296 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 21:47:27.734308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.734332 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 21:47:27.734347 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734353 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 21:47:27.734366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734389 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.734396 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734406 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:47:27.734418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.734441 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 21:47:27.734456 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734462 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 21:47:27.734475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734499 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.734506 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734515 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 21:47:27.734527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.734550 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 21:47:27.734565 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734571 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 21:47:27.734584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734607 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.734614 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734623 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:47:27.734636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.734659 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:27.734673 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734679 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:27.734692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734715 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:27.734744 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734758 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 21:47:27.734771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.734795 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:47:27.734811 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734817 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 21:47:27.734830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734854 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.734861 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734871 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:47:27.734883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734897 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.734906 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:27.734921 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734927 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:47:27.734940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734964 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.734971 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.734980 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 21:47:27.734992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.735015 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:47:27.735030 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735036 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 21:47:27.735049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735072 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.735078 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735088 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:47:27.735100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.735124 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:27.735138 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735144 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:47:27.735158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735181 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.735188 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735197 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 21:47:27.735210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.735233 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:47:27.735247 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735253 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 21:47:27.735266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735295 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.735302 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735312 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 21:47:27.735329 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.735335 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735345 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 21:47:27.735357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.735384 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:27.735398 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735404 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 21:47:27.735417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735441 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:27.735448 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735457 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 21:47:27.735469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.735493 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:47:27.735508 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735514 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:47:27.735527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735550 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.735557 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735567 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:47:27.735579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.735602 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.735617 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735622 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:47:27.735636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735659 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.735665 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735675 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:47:27.735687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.735711 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:47:27.735725 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735731 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:47:27.735744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735767 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:47:27.735774 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735784 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:47:27.735796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.735819 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:27.735834 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735840 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:27.735852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735874 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735880 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735917 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:47:27.735937 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:47:27.735953 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735963 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:47:27.735973 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 21:47:27.735984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.735998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:47:27.736007 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:47:27.736021 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.736028 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:47:27.736041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.736064 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:47:27.736071 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.736080 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:47:27.736093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.736107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.736116 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:27.736130 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.736136 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:27.736149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.736171 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.736177 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.736190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.736212 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:47:27.736232 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:47:27.736248 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.736258 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:47:27.736267 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 21:47:27.736286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.736300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:47:27.736310 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:47:27.736325 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.736330 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 21:47:27.736344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.736368 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.736374 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.736384 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 21:47:27.736401 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.736408 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.736417 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 21:47:27.736434 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.736440 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.736450 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:47:27.736466 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.736473 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.736482 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:47:27.736499 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.736505 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.736514 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:47:27.736530 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.736537 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.736546 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 21:47:27.736562 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.736569 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.736578 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:47:27.736590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.736626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.736636 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:27.736650 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.736663 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 21:47:27.736677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.736700 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.736706 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.736716 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 21:47:27.736728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.736742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.736752 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:47:27.736766 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.736772 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 21:47:27.736786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.736809 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.736816 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.736825 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:47:27.736842 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.736848 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.736857 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:47:27.736874 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.736881 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.736890 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:47:27.736902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.736923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.736933 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 21:47:27.736947 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.736953 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 21:47:27.736966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.736990 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.736997 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.737007 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 21:47:27.737019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.737033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.737043 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:47:27.737057 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.737063 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:47:27.737076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.737099 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.737106 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.737115 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:47:27.737127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.737141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.737150 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.737165 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.737171 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:47:27.737184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.737207 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.737214 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.737224 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:47:27.737236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.737250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.737259 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:47:27.737278 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.737285 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:47:27.737298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.737322 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.737329 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.737338 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:47:27.737355 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.737362 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.737371 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:47:27.737388 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.737395 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.737410 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:47:27.737422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.737444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.737453 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.737468 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.737474 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:47:27.737487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.737511 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.737517 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.737527 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:47:27.737539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.737554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.737563 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:47:27.737578 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.737584 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 21:47:27.737597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.737620 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.737627 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.737636 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:47:27.737653 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.737660 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.737669 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:47:27.737686 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.737701 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.737711 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:47:27.737727 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.737734 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.737743 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:47:27.737760 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.737766 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.737776 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:47:27.737788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.737817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.737827 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:27.737842 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.737848 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:27.737861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.737884 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:47:27.737891 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.737901 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 21:47:27.737913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.737928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.737937 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:47:27.737951 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:47:27.737978 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 21:47:27.737985 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:47:27.737995 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 21:47:27.738007 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:47:27.738023 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.738036 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:27.738059 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.738066 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:27.738075 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:47:27.738093 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:27.738099 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:27.738108 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 21:47:27.738125 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:27.738131 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:27.738141 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 21:47:27.738158 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:27.738164 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:27.738174 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:47:27.738190 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:27.738196 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:27.738206 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 21:47:27.738222 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:47:27.738229 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:27.738238 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 21:47:27.738255 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.738261 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:27.738270 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.738293 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.738299 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:27.738309 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:47:27.738325 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.738332 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:27.738341 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:47:27.738358 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.738364 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:27.738373 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:47:27.738385 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:27.738433 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.738450 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.738456 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:47:27.738470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.738493 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.738499 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.738509 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:47:27.738526 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.738533 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.738542 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:47:27.738559 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.738565 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.738575 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:47:27.738591 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.738598 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.738607 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:47:27.738619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.738644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.738653 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.738667 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.738673 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:27.738687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.738710 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.738717 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.738726 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 21:47:27.738738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.738753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.738762 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:47:27.738775 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.738801 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.738807 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.738817 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.738829 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.738844 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.738857 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.738882 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.738888 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.738897 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:47:27.738914 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.738921 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.738931 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:47:27.738947 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.738954 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.738963 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:47:27.738980 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.738986 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.738995 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:47:27.739012 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:27.739018 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.739027 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:47:27.739044 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:27.739050 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.739060 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:47:27.739076 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.739083 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.739092 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:47:27.739109 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.739115 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.739124 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:47:27.739140 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.739147 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.739156 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:47:27.739173 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.739179 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.739188 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:47:27.739204 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.739211 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.739220 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:47:27.739232 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.739287 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.739305 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.739311 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:47:27.739325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.739349 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.739355 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.739365 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:47:27.739382 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.739388 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.739398 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:47:27.739415 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.739421 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.739430 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:47:27.739447 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:47:27.739453 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.739463 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:27.739475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.739499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.739509 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.739523 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.739529 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:27.739542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.739566 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.739573 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.739582 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 21:47:27.739595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.739609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.739618 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:47:27.739632 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.739658 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.739665 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.739674 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.739687 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.739702 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.739716 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.739739 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.739746 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.739756 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:47:27.739772 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.739779 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.739788 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:47:27.739808 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.739814 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.739824 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:47:27.739841 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.739847 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.739857 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:47:27.739873 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:27.739880 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.739889 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:47:27.739905 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:27.739912 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.739921 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:47:27.739937 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.739944 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.739954 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:47:27.739970 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.739977 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.739986 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:47:27.740002 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.740009 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.740018 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:47:27.740035 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:27.740041 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.740050 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 21:47:27.740067 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.740073 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.740082 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:47:27.740099 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.740105 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.740114 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:47:27.740126 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.740181 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.740195 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:27.740222 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:27.740229 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:27.740238 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:27.740251 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:27.740266 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.740284 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:27.740309 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.740316 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:27.740325 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 21:47:27.740342 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.740349 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:27.740358 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 21:47:27.740375 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.740381 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:27.740390 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:47:27.740412 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.740419 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:27.740428 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 21:47:27.740444 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.740451 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:27.740460 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 21:47:27.740476 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:27.740483 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:27.740492 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:47:27.740509 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.740515 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:27.740524 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 21:47:27.740542 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:27.740548 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:27.740557 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 21:47:27.740574 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:27.740580 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:27.740589 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 21:47:27.740606 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:27.740612 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:27.740621 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:47:27.740638 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:27.740644 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:27.740653 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:47:27.740669 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:27.740675 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:27.740685 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 21:47:27.740701 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.740707 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:27.740716 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:47:27.740733 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.740739 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:27.740748 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 21:47:27.740760 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:27.740822 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.740839 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.740845 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 21:47:27.740859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.740883 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.740890 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.740899 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:47:27.740911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.740926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.740935 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:27.740949 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.740955 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 21:47:27.740968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.740992 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:27.740998 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.741008 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 21:47:27.741020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.741034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.741043 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:47:27.741058 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.741065 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 21:47:27.741078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.741101 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.741107 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.741117 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:47:27.741134 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.741140 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.741149 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:47:27.741166 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.741172 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.741182 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:47:27.741198 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:47:27.741205 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.741214 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:47:27.741226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.741251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.741260 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 21:47:27.741295 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.741301 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 21:47:27.741315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.741340 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:47:27.741346 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.741356 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 21:47:27.741369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.741384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.741394 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 21:47:27.741407 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:47:27.741434 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 21:47:27.741440 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:47:27.741450 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 21:47:27.741463 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:47:27.741479 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.741493 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:27.741518 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.741525 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:27.741535 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 21:47:27.741552 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.741559 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:27.741569 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 21:47:27.741586 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.741593 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:27.741603 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 21:47:27.741620 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:47:27.741627 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:27.741637 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:47:27.741654 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.741661 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:27.741670 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 21:47:27.741688 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.741694 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:27.741704 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 21:47:27.741721 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.741728 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:27.741738 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:47:27.741755 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:27.741762 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:27.741771 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 21:47:27.741789 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:27.741795 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:27.741806 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 21:47:27.741823 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.741830 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:27.741839 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:47:27.741852 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:27.741901 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.741920 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.741926 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 21:47:27.741942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.741966 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.741973 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.741983 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:47:27.741996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.742011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.742021 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:27.742036 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.742042 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 21:47:27.742056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.742081 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:47:27.742089 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.742099 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 21:47:27.742112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.742127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.742136 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:47:27.742150 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 21:47:27.742175 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:47:27.742182 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:47:27.742192 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 21:47:27.742210 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:47:27.742216 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 21:47:27.742226 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 21:47:27.742243 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:47:27.742250 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:47:27.742259 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 21:47:27.742276 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 21:47:27.742300 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.742317 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.742323 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:47:27.742337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.742362 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.742369 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.742379 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:47:27.742402 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.742409 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.742418 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:47:27.742436 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.742443 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.742452 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:47:27.742465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.742487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.742497 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:27.742512 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.742518 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:27.742533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.742557 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:27.742564 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.742602 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 21:47:27.742617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.742633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.742643 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:47:27.742671 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:27.742705 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:27.742712 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:27.742721 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:27.742734 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:27.742749 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.742763 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:27.742787 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.742794 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:27.742803 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 21:47:27.742820 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.742826 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:27.742836 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 21:47:27.742852 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.742859 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:27.742868 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:47:27.742885 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.742891 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:27.742901 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 21:47:27.742917 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:27.742923 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:27.742932 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 21:47:27.742949 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.742956 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:27.742965 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 21:47:27.742982 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.742988 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:27.742998 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 21:47:27.743014 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.743021 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:27.743031 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:47:27.743047 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.743054 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:27.743063 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:47:27.743075 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:27.743119 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.743135 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.743141 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 21:47:27.743155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.743178 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.743186 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.743196 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:47:27.743213 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.743219 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.743228 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:47:27.743245 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.743252 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.743261 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:47:27.743283 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.743290 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.743299 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:47:27.743316 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.743323 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.743332 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:47:27.743344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.743373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.743383 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:27.743398 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.743404 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 21:47:27.743417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.743440 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.743446 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.743459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.743481 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:47:27.743501 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:47:27.743517 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.743527 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:47:27.743536 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 21:47:27.743548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.743562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:47:27.743571 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:47:27.743585 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.743591 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 21:47:27.743604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.743628 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.743635 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.743644 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 21:47:27.743657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.743671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.743680 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 21:47:27.743694 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.743706 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 21:47:27.743720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.743743 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:47:27.743750 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.743759 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 21:47:27.743772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.743786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.743795 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 21:47:27.743810 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.743816 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 21:47:27.743829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.743853 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.743859 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.743869 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:47:27.743881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.743895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.743904 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:27.743919 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.743925 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 21:47:27.743938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.743961 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:27.743968 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.743978 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 21:47:27.743990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.744005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.744014 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:47:27.744027 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:27.744053 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:27.744059 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:27.744069 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:27.744081 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:27.744096 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.744110 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:27.744136 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.744143 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:27.744152 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 21:47:27.744169 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.744176 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:27.744185 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 21:47:27.744202 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.744208 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:27.744218 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 21:47:27.744235 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.744241 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:27.744251 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 21:47:27.744268 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.744279 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:27.744289 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 21:47:27.744307 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:47:27.744313 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:27.744322 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 21:47:27.744340 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:47:27.744346 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:27.744355 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 21:47:27.744372 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:47:27.744378 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:27.744387 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 21:47:27.744411 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:47:27.744418 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:27.744427 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 21:47:27.744444 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.744450 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:27.744460 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 21:47:27.744476 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.744483 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:27.744492 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 21:47:27.744509 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.744515 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:27.744524 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 21:47:27.744541 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.744547 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:27.744557 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 21:47:27.744569 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:27.744627 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.744645 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.744651 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 21:47:27.744665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.744689 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.744704 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.744714 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 21:47:27.744726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.744741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.744750 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:27.744765 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.744771 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:27.744784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.744808 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.744815 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.744825 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 21:47:27.744837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.744851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.744861 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:47:27.744875 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.744881 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:47:27.744894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.744917 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.744924 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.744933 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 21:47:27.744950 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.744956 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.744966 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:47:27.744982 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.744989 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.744998 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:47:27.745015 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.745021 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.745030 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:47:27.745042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.745067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.745077 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:27.745091 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.745097 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:27.745110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.745134 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:27.745141 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.745150 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 21:47:27.745162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.745177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.745186 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:47:27.745199 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:27.745226 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:27.745233 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:27.745243 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:27.745255 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:27.745271 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.745290 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:27.745315 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.745321 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:27.745331 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:47:27.745348 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.745354 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:27.745364 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:47:27.745380 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.745387 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:27.745396 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 21:47:27.745413 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:27.745419 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:27.745428 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:47:27.745445 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.745451 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:27.745461 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:47:27.745477 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.745484 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:27.745493 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 21:47:27.745510 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:47:27.745516 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:27.745526 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 21:47:27.745538 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:27.745574 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.745590 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.745596 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 21:47:27.745610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.745633 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.745640 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.745649 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 21:47:27.745666 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.745673 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.745682 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 21:47:27.745701 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.745707 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.745716 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 21:47:27.745733 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.745740 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.745749 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 21:47:27.745766 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.745772 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.745782 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 21:47:27.745798 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.745805 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.745814 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 21:47:27.745830 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.745837 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.745846 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:47:27.745863 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.745869 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.745879 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:47:27.745891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.745930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.745940 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:27.745954 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.745961 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 21:47:27.745976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.745999 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:47:27.746006 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.746015 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 21:47:27.746027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.746042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.746051 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:47:27.746067 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:27.746074 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 21:47:27.746085 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 21:47:27.746101 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.746106 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 21:47:27.746120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.746142 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:47:27.746161 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:47:27.746177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.746187 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:47:27.746197 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 21:47:27.746213 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.746220 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 21:47:27.746230 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 21:47:27.746246 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:27.746252 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 21:47:27.746261 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 21:47:27.746282 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:47:27.746289 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 21:47:27.746299 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:47:27.746316 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.746322 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:47:27.746331 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.746348 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.746354 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:47:27.746364 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.746380 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:27.746387 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 21:47:27.746396 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:27.746413 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:47:27.746419 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 21:47:27.746428 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:47:27.746444 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:47:27.746450 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 21:47:27.746459 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 21:47:27.746476 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:27.746482 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:47:27.746491 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:27.746507 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:47:27.746513 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 21:47:27.746522 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 21:47:27.746538 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:27.746544 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 21:47:27.746554 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:27.746570 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:27.746576 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:47:27.746585 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:27.746601 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:47:27.746607 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 21:47:27.746616 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 21:47:27.746627 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 21:47:27.746657 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 21:47:27.746684 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:47:27.746710 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:47:27.746735 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 21:47:27.746760 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:27.746786 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:47:27.746811 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:27.746836 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:47:27.746861 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 21:47:27.746886 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 21:47:27.746911 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 21:47:27.746936 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 21:47:27.746961 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 21:47:27.746987 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 21:47:27.747011 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 21:47:27.747036 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 21:47:27.747062 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:27.747086 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:47:27.747112 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:27.747136 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:47:27.747161 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:27.747185 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:47:27.747210 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:27.747235 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:47:27.747319 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.747346 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:47:27.747372 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:27.747406 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:47:27.747431 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:27.747456 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:47:27.747482 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:27.747509 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:47:27.747535 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 21:47:27.747560 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:47:27.747587 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.747626 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:47:27.747651 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.747677 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:47:27.747703 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:27.747728 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:47:27.747753 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.747778 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:47:27.747803 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.747827 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:47:27.747852 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:27.747876 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:47:27.747901 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 21:47:27.747926 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 21:47:27.747951 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:27.747975 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:47:27.748000 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:27.748024 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:47:27.748048 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:27.748073 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:47:27.748098 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 21:47:27.748123 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 21:47:27.748148 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:27.748173 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:47:27.748197 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:27.748222 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:47:27.748247 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:27.748276 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:47:27.748302 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:27.748342 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:47:27.748369 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.748387 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.748413 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:47:27.748438 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.748455 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.748471 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.748497 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:47:27.748522 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.748539 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.748555 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.748572 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.748597 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:47:27.748636 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.748660 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:27.748685 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.748709 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:27.748734 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.748750 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.748774 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:27.748799 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.748815 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.748839 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:27.748864 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.748889 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:27.748913 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.748938 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:47:27.748963 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.748987 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:27.749011 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.749036 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:27.749061 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.749077 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.749102 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:47:27.749126 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.749150 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:27.749175 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.749199 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:47:27.749224 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.749248 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:47:27.749276 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.749294 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.749311 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.749341 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.749357 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.749374 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.749391 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.749416 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:27.749442 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.749458 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.749475 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.749500 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:27.749525 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.749551 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:27.749577 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.749594 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.749623 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.749648 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:27.749673 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.749689 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.749707 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.749723 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.749738 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.749763 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:47:27.749787 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.749803 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.749819 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.749834 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.749858 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.749883 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.749899 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.749914 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.749930 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.749954 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.749979 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750003 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:27.750028 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750045 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750061 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750077 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750103 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:47:27.750128 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750153 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:47:27.750177 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750193 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750209 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750233 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:27.750258 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750279 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750296 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750313 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750343 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750368 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:47:27.750393 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750427 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:47:27.750452 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750477 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:27.750502 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750528 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:27.750553 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750570 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750586 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750615 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750640 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:27.750665 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750682 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750698 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750718 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750734 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750750 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750766 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750782 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750806 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:47:27.750831 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750847 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750871 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:47:27.750896 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750912 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750928 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750952 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:47:27.750976 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.750992 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.751008 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.751023 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.751048 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:47:27.751072 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.751096 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:27.751121 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.751145 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:27.751170 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.751185 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.751210 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:27.751234 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.751249 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.751278 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:27.751304 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.751343 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:27.751369 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.751394 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:47:27.751425 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.751451 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:27.751477 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.751502 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:27.751528 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.751545 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.751570 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:47:27.751596 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.751634 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:27.751658 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.751683 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:47:27.751707 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.751732 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:47:27.751756 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.751772 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.751789 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.751804 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.751820 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.751836 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.751852 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.751876 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:27.751901 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.751917 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.751933 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.751957 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:27.751983 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.752008 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:27.752032 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.752048 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.752065 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.752089 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:27.752114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.752130 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.752146 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.752162 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.752178 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.752202 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:47:27.752227 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.752243 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.752258 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.752278 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.752304 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.752342 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.752359 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.752375 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.752392 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.752417 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.752443 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.752468 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:27.752493 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.752511 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.752527 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.752543 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.752569 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:47:27.752594 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.752633 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:47:27.752658 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.752674 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.752690 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.752721 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:27.752745 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.752761 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.752777 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.752793 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.752808 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.752833 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:47:27.752857 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.752882 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:47:27.752907 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.752931 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:27.752956 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.752980 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:27.753004 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.753020 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.753036 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.753052 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.753076 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:27.753101 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.753117 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.753133 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.753150 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.753166 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.753182 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.753198 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.753214 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:27.753238 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:47:27.753262 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 21:47:27.753320 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:47:27.753369 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:27.753416 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:27.753461 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 21:47:27.753506 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 21:47:27.753552 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 21:47:27.753597 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 21:47:27.753648 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:27.753702 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:27.753749 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:27.753793 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:27.753838 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.753884 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:27.753930 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:27.753975 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:27.754020 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:47:27.754066 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.754113 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.754160 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:27.754207 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.754259 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.754328 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:27.754374 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 21:47:27.754432 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:27.754477 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:27.754521 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:27.754567 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 21:47:27.754614 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:27.754665 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:27.754711 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:27.754757 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:27.754810 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 21:47:27.754856 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:47:27.754902 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:27.754948 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:27.754992 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 21:47:27.755039 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 21:47:27.755085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 21:47:27.755131 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 21:47:27.755176 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:27.755221 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:27.755317 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:27.755363 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:27.755422 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.755470 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:27.755515 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:27.755561 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:27.755607 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:47:27.755652 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.755699 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.755744 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:27.755791 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.755841 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.755890 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:27.755935 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 21:47:27.755981 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:27.756025 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:27.756070 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:27.756116 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 21:47:27.756162 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:27.756211 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:27.756257 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:27.756309 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:27.756363 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 21:47:27.756416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:47:27.756463 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:27.756509 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:27.756553 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 21:47:27.756598 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 21:47:27.756644 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 21:47:27.756689 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 21:47:27.756734 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:27.756779 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:27.756826 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:27.756870 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:27.756915 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.756960 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:27.757006 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:27.757050 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:27.757130 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:47:27.757225 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.757328 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.757380 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:27.757447 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.757500 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.757551 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:27.757598 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 21:47:27.757643 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:27.757690 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:27.757736 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:27.757784 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 21:47:27.757832 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:27.757886 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:27.757933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:27.757981 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:27.758036 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:47:27.758061 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:47:27.758120 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:47:27.758174 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:27.758227 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:27.758317 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:47:27.758445 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:47:27.758557 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:47:27.758615 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:47:27.758674 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:27.758736 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:27.758816 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:27.758876 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:27.758942 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.759000 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:27.759058 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:27.759120 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:27.759176 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:47:27.759229 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.759289 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.759343 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:27.759394 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.759455 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.759507 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:27.759560 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:47:27.759619 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:27.759671 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:27.759776 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:27.759834 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:47:27.759885 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:27.759935 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:27.759985 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:27.760035 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:27.760094 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:47:27.760117 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:47:27.760169 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:47:27.760220 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:27.760271 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:27.760344 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:47:27.760398 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:47:27.760456 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:47:27.760509 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:47:27.760562 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:27.760616 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:27.760668 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:27.760733 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:27.760830 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.760882 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:27.760933 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:27.760984 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:27.761034 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:47:27.761086 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.761182 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.761244 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:27.761359 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.761430 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.761528 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:27.761587 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:47:27.761646 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:27.761716 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:27.761808 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:27.761871 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:47:27.761922 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:27.762015 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:27.762071 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:27.762128 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:27.762188 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 21:47:27.762211 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:47:27.762265 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:47:27.762337 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:27.762392 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:27.762449 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:47:27.762502 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:47:27.762552 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:47:27.762608 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:47:27.762656 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:27.762724 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:27.762771 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:27.762820 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:27.762866 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.762913 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:27.762959 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:27.763005 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:27.763050 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:47:27.763096 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.763141 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.763187 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:27.763233 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.763299 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.763348 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:27.763396 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:47:27.763452 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:27.763500 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:27.763547 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:27.763595 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:47:27.763649 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:27.763709 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:27.763754 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:27.763801 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:27.763854 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 21:47:27.763875 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:47:27.763923 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:47:27.763970 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:27.764017 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:27.764065 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:47:27.764112 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:47:27.764159 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:47:27.764206 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:47:27.764253 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:27.764322 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:27.764372 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:27.764422 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:27.764471 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.764521 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:27.764570 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:27.764619 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:27.764668 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:47:27.764731 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.764778 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.764826 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:27.764873 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.764921 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.764968 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:27.765016 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:47:27.765063 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:27.765110 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:27.765158 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:27.765206 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:47:27.765253 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:27.765327 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:27.765377 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:27.765427 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:27.765478 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 21:47:27.765496 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 21:47:27.765525 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 21:47:27.765553 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 21:47:27.765580 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 21:47:27.765603 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 21:47:27.765619 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:47:27.765632 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:47:27.765640 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:27.765657 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:27.765664 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:47:27.765672 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:47:27.765680 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:47:27.765701 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:47:27.765708 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:27.765715 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:27.765722 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:27.765729 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:27.765737 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.765744 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:27.765752 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:27.765759 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:27.765766 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:47:27.765773 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.765780 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.765787 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:27.765794 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.765801 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.765808 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:27.765815 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:47:27.765821 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:27.765828 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:27.765835 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:27.765842 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:47:27.765849 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:27.765856 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:27.765863 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:27.765870 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:27.765878 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:47:27.765886 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:47:27.765893 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:27.765900 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:27.765907 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:47:27.765914 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:47:27.765922 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:47:27.765929 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:47:27.765936 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:27.765943 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:27.765950 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:27.765957 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:27.765964 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.765971 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:27.765978 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:27.765985 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:27.765992 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:47:27.765999 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.766006 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.766013 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:27.766019 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.766026 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.766033 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:27.766040 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:47:27.766046 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:27.766053 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:27.766060 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:27.766067 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:47:27.766073 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:27.766080 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:27.766087 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:27.766094 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:27.766101 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:47:27.766109 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:47:27.766116 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:27.766123 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:27.766129 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:47:27.766136 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:47:27.766142 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:47:27.766148 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:47:27.766154 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:27.766161 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:27.766167 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:27.766173 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:27.766179 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.766186 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:27.766192 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:27.766198 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:27.766204 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:47:27.766210 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.766216 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.766223 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:27.766229 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.766235 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.766241 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:27.766248 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:47:27.766254 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:27.766260 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:27.766266 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:27.766289 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:47:27.766298 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:27.766305 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:27.766312 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:27.766318 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:27.766325 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:47:27.766332 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:47:27.766339 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:27.766346 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:27.766352 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:47:27.766359 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:47:27.766365 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:47:27.766372 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:47:27.766378 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:27.766385 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:27.766391 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:27.766397 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:27.766404 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.766411 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:27.766418 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:27.766424 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:27.766431 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:47:27.766437 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.766443 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:27.766450 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:27.766456 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:27.766463 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:27.766469 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:27.766475 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:47:27.766482 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:27.766488 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:27.766494 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:27.766500 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:47:27.766507 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:27.766513 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:27.766519 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:27.766525 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:27.766596 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 21:47:27.766604 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:47:27.766609 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:47:27.766613 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:47:27.766619 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 21:47:27.766623 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:47:27.766627 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:47:27.766635 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 21:47:27.766642 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:47:27.766672 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 21:47:27.766679 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197952" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:47:27.766711 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:47:27.766731 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 21:47:27.766737 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 21:47:27.766741 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 21:47:27.766744 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 21:47:27.766749 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197952" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:47:27.766758 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:47:27.766763 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:47:27.766768 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:47:27.766775 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:47:27.766782 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:47:27.766787 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 21:47:27.766807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.766814 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:47:27.766819 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.766841 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:47:27.766846 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 21:47:27.766850 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 21:47:27.766853 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 21:47:27.766857 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 21:47:27.766860 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 21:47:27.766864 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 21:47:27.766868 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 21:47:27.766874 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197952" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:47:27.766883 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:47:27.766889 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:47:27.766893 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:47:27.766898 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:47:27.766904 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:47:27.766907 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:27.766929 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:47:27.766936 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:47:27.766940 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:47:27.766945 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:47:27.766949 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:47:27.766957 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:47:27.766964 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:47:27.766968 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:47:27.766973 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:47:27.766978 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "197952" 2019-02-23 21:47:27.766985 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:47:27.766989 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:47:27.766994 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:47:27.766999 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:47:27.767004 wsdl: in serializeType: returning: 197952 2019-02-23 21:47:27.767009 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:47:27.767016 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:47:27.767020 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:47:27.767024 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:47:27.767029 wsdl: in serializeType: returning: 197952 2019-02-23 21:47:27.767033 wsdl: serializeRPCParameters returning: 197952 2019-02-23 21:47:27.767045 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=197952 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 21:47:27.767050 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 21:47:27.767055 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2072"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 21:47:27.767067 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 21:47:27.767072 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=197952 2019-02-23 21:47:27.767079 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 21:47:27.767140 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 21:47:27.767087 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:47:27.767097 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:47:27.767102 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:47:27.767106 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:47:27.767110 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:47:27.767115 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:47:27.767123 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:47:27.767130 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:47:27.767134 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:47:27.767146 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 21:47:27.767152 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:47:27.767158 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:47:27.774543 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:47:27.774556 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:47:27.774564 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 21:47:27.774570 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 21:47:27.774575 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:47:27.774579 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:47:27.774583 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:47:27.774587 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:47:27.774591 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 21:47:27.774618 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 21:47:27.793694 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 21:47:27.793710 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 21:47:27.793716 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:47:27.793721 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:47:27.793726 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:47:27.793731 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:47:27.793736 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:47:27.793741 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:47:27.793746 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:47:27.793751 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:47:21 GMT 2019-02-23 21:47:27.793757 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:47:27.793766 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 21:47:27.793771 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:47:27.793778 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 21:47:27.793797 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 21:47:27.793805 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 21:47:27.793813 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:47:27.793817 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 21:47:27.793821 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 21:47:27.793848 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:47:27.793858 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:47:27.793863 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:47:27.793927 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:47:27.793933 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 20:47:21 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 21:47:27.793954 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 21:47:27.793961 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 21:47:27.793976 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 21:47:27.793982 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 21:47:27.794049 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 21:47:27.794133 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 21:47:27.794139 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 21:47:27.794146 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 21:47:27.794154 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:47:27.794175 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 21:47:27.794228 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 21:47:27.794244 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:47:27.794255 nusoap_client: got fault 2019-02-23 21:47:27.794262 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 21:47:27.794266 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 21:47:27.794270 nusoap_client: detail =