Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
HOLSET: HX50Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3182
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 10 Jul 2020 19:47:12 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-07-10 21:47:15.636529 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-07-10 21:47:15.636673 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-10 21:47:15.636694 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197528" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-07-10 21:47:15.636711 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-10 21:47:15.636721 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-07-10 21:47:15.636730 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-07-10 21:47:15.636746 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-07-10 21:47:15.636755 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-10 21:47:15.636760 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-10 21:47:15.636769 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-10 21:47:15.636780 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-07-10 21:47:15.636794 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-07-10 21:47:15.636803 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-07-10 21:47:15.636808 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-07-10 21:47:15.636812 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-07-10 21:47:15.636816 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-07-10 21:47:15.636832 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-07-10 21:47:15.637031 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-10 21:47:15.637047 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-07-10 21:47:15.637053 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-07-10 21:47:15.637059 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-07-10 21:47:15.637069 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-07-10 21:47:15.637077 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-07-10 21:47:15.643741 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-07-10 21:47:15.643760 soap_transport_http: socket connected 2020-07-10 21:47:15.643770 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-07-10 21:47:15.643777 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-07-10 21:47:15.643782 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-10 21:47:15.643787 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-07-10 21:47:15.643791 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-07-10 21:47:15.643829 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-07-10 21:47:15.792838 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-07-10 21:47:15.792884 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-07-10 21:47:15.792893 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-07-10 21:47:15.792899 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-07-10 21:47:15.792905 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-07-10 21:47:15.792910 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-07-10 21:47:15.792916 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-07-10 21:47:15.792923 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-07-10 21:47:15.792928 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-07-10 21:47:15.792934 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 10 Jul 2020 19:47:12 GMT 2020-07-10 21:47:15.792945 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-07-10 21:47:15.792951 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-07-10 21:47:15.792958 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-07-10 21:47:15.793006 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-07-10 21:47:15.793040 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-07-10 21:47:15.793065 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-07-10 21:47:15.799255 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:15.799324 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:15.799368 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:15.799386 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:15.799437 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:15.805749 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:15.805817 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:15.805850 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:15.805882 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:15.805929 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:15.805958 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:15.805996 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:15.806058 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:15.806096 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:15.806128 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:15.812384 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:15.812517 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-10 21:47:15.812563 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-07-10 21:47:15.812604 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:15.812633 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:15.812660 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:15.812699 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:15.812727 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:15.812753 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:15.812791 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:15.812878 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-10 21:47:15.812916 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:15.812954 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:15.812982 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:15.813020 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:15.813051 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:15.813109 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:15.813125 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:15.819445 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-10 21:47:15.819519 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-07-10 21:47:15.819566 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:15.819599 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:15.819653 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:15.819668 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:15.819699 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:15.819736 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:15.819749 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:15.819786 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:15.819824 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:15.819876 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:15.819918 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:15.819936 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:15.819997 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:15.820026 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:15.820057 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:15.820095 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-07-10 21:47:15.820179 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:15.820214 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:15.820244 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:15.820282 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:15.820313 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:15.820525 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:15.820555 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:15.820592 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:15.820657 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:15.825797 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:15.825873 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:15.825913 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:15.825952 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:15.826129 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-10 21:47:15.826193 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:15.826227 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:15.826250 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:47:15.826307 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:47:15.826361 soap_transport_http: read buffer of 4317 bytes 2020-07-10 21:47:15.826377 soap_transport_http: read to EOF 2020-07-10 21:47:15.826383 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-07-10 21:47:15.826523 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-07-10 21:47:15.826562 soap_transport_http: closed socket 2020-07-10 21:47:15.826578 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-07-10 21:47:15.826586 soap_transport_http: end of send() 2020-07-10 21:47:15.826614 wsdl: got WSDL URL 2020-07-10 21:47:15.826619 wsdl: Parse WSDL 2020-07-10 21:47:15.827087 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-07-10 21:47:15.827106 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-07-10 21:47:15.827174 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.827183 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-07-10 21:47:15.827206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.827240 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.827250 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.827265 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-10 21:47:15.827293 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.827300 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.827312 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-10 21:47:15.827332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.827367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.827379 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-07-10 21:47:15.827396 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.827403 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.827429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.827463 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:15.827471 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.827482 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-07-10 21:47:15.827496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.827515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.827525 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-07-10 21:47:15.827541 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.827548 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-07-10 21:47:15.827562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.827597 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.827604 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.827614 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-10 21:47:15.827633 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.827640 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.827649 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-10 21:47:15.827667 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.827674 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.827684 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-10 21:47:15.827698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.827723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.827734 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-07-10 21:47:15.827749 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.827756 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-07-10 21:47:15.827771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.827797 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:15.827804 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.827814 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-07-10 21:47:15.827828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.827845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.827855 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-07-10 21:47:15.827870 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.827876 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-07-10 21:47:15.827890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.827915 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.827923 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.827932 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-10 21:47:15.827952 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.827958 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.827969 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-10 21:47:15.827986 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.827993 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.828003 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-10 21:47:15.828021 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.828028 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.828038 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 21:47:15.828051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.828081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.828092 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:47:15.828107 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.828114 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.828129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.828154 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.828161 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.828175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.828202 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:47:15.828226 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:47:15.828243 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.828255 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 21:47:15.828265 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-07-10 21:47:15.828277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.828293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-07-10 21:47:15.828303 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-07-10 21:47:15.828318 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.828325 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-07-10 21:47:15.828339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.828365 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.828372 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.828382 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-10 21:47:15.828395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.828411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.828421 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-07-10 21:47:15.828445 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.828451 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.828465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.828489 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.828496 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.828510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.828534 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:47:15.828555 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:47:15.828572 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.828583 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 21:47:15.828593 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-07-10 21:47:15.828605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.828621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-07-10 21:47:15.828631 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-07-10 21:47:15.828646 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.828652 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-07-10 21:47:15.828666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.828692 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.828699 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.828709 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-10 21:47:15.828727 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.828734 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.828744 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-10 21:47:15.828762 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.828769 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.828778 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-10 21:47:15.828796 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.828803 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.828812 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 21:47:15.828825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.828854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.828865 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:15.828880 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.828886 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.828901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.828931 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:15.828939 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.828950 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-07-10 21:47:15.828963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.828980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.828990 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-07-10 21:47:15.829005 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.829011 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-07-10 21:47:15.829025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.829050 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.829057 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.829066 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-10 21:47:15.829080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.829096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.829106 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-07-10 21:47:15.829121 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.829128 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.829141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.829169 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.829177 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.829187 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-07-10 21:47:15.829199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.829216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.829225 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-07-10 21:47:15.829240 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.829247 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-07-10 21:47:15.829261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.829286 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.829293 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.829303 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 21:47:15.829316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.829332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.829342 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-07-10 21:47:15.829357 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.829363 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.829377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.829401 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.829408 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.829418 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-07-10 21:47:15.829445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.829462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.829472 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-07-10 21:47:15.829487 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.829493 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-07-10 21:47:15.829507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.829533 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.829540 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.829550 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-10 21:47:15.829568 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.829574 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.829584 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 21:47:15.829599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.829619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.829629 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-07-10 21:47:15.829644 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.829650 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.829664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.829738 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.829766 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.829781 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-07-10 21:47:15.829796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.829813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.829823 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-07-10 21:47:15.829839 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.829846 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-07-10 21:47:15.829870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.829896 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.829903 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.829913 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-10 21:47:15.829931 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.829938 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.829948 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 21:47:15.829980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.830003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.830013 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-07-10 21:47:15.830029 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.830036 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.830050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.830076 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.830083 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.830093 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-07-10 21:47:15.830106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.830122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.830132 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-07-10 21:47:15.830147 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.830153 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-07-10 21:47:15.830167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.830191 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.830224 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.830238 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 21:47:15.830252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.830269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.830279 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-07-10 21:47:15.830295 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.830301 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.830320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.830347 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.830354 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.830364 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-07-10 21:47:15.830377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.830393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.830403 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-07-10 21:47:15.830418 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.830433 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-07-10 21:47:15.830449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.830474 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.830482 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.830492 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 21:47:15.830505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.830522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.830532 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-07-10 21:47:15.830547 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.830553 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.830567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.830593 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:15.830607 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.830616 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-07-10 21:47:15.830630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.830645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.830655 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-07-10 21:47:15.830670 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.830676 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-07-10 21:47:15.830690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.830716 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.830723 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.830733 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-07-10 21:47:15.830746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.830761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.830771 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:47:15.830786 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.830792 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.830806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.830831 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.830838 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.830853 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-07-10 21:47:15.830866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.830882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.830892 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-07-10 21:47:15.830907 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.830913 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-07-10 21:47:15.830927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.830953 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.830959 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.830969 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-07-10 21:47:15.830982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.830998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.831008 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-07-10 21:47:15.831022 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.831029 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.831043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.831068 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.831075 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.831085 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-07-10 21:47:15.831098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.831114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.831124 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-07-10 21:47:15.831138 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.831145 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-07-10 21:47:15.831158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.831183 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.831191 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.831200 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-07-10 21:47:15.831219 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.831227 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.831236 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-07-10 21:47:15.831249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.831270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.831280 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:47:15.831295 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.831301 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.831315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.831341 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:15.831349 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.831359 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-07-10 21:47:15.831372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.831390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.831400 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-07-10 21:47:15.831414 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.831420 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-10 21:47:15.831452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.831487 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.831495 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.831505 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 21:47:15.831518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.831535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.831545 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.831560 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.831566 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.831581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.831610 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.831617 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.831627 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-07-10 21:47:15.831640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.831656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.831666 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-10 21:47:15.831681 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.831688 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-07-10 21:47:15.831701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.831727 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-10 21:47:15.831734 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.831744 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-07-10 21:47:15.831757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.831772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.831782 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:47:15.831797 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.831804 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.831817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.831849 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.831855 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.831869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.831894 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:47:15.831915 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:47:15.831931 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.831942 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 21:47:15.831952 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-07-10 21:47:15.831964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.831979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-07-10 21:47:15.831989 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-07-10 21:47:15.832004 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.832011 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-07-10 21:47:15.832025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.832051 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-10 21:47:15.832059 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.832069 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-10 21:47:15.832082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.832098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.832108 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-07-10 21:47:15.832122 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.832129 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.832143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.832167 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.832173 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.832187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.832211 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:47:15.832231 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:47:15.832248 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.832259 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 21:47:15.832269 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-07-10 21:47:15.832281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.832297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-07-10 21:47:15.832307 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-07-10 21:47:15.832322 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.832329 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-07-10 21:47:15.832342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.832369 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-10 21:47:15.832377 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.832388 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-07-10 21:47:15.832401 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.832418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.832436 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-07-10 21:47:15.832452 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.832459 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.832473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.832497 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.832503 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.832517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.832557 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:47:15.832579 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:47:15.832595 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.832607 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 21:47:15.832617 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-07-10 21:47:15.832629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.832645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-07-10 21:47:15.832655 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-07-10 21:47:15.832670 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.832676 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-07-10 21:47:15.832690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.832716 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.832723 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.832733 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-07-10 21:47:15.832751 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.832758 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.832767 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-07-10 21:47:15.832785 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.832792 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.832801 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-10 21:47:15.832819 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.832852 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.832867 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-10 21:47:15.832888 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.832895 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.832905 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-07-10 21:47:15.832923 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.832930 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.832940 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-07-10 21:47:15.832957 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.832964 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.832974 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 21:47:15.832987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.833030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.833040 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-07-10 21:47:15.833056 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.833062 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.833077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.833102 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.833109 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.833119 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-07-10 21:47:15.833132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.833149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.833158 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-07-10 21:47:15.833173 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.833180 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-07-10 21:47:15.833193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.833218 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.833225 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.833235 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-07-10 21:47:15.833253 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.833260 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.833277 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 21:47:15.833295 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.833302 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.833312 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-10 21:47:15.833325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.833350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.833360 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-07-10 21:47:15.833375 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.833381 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.833395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.833420 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.833438 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.833449 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-07-10 21:47:15.833463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.833479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.833489 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-07-10 21:47:15.833506 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.833513 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-10 21:47:15.833527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.833553 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.833560 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.833570 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 21:47:15.833583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.833608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.833619 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.833634 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.833641 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.833655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.833681 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.833688 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.833698 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-07-10 21:47:15.833711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.833728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.833738 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-10 21:47:15.833753 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.833759 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-07-10 21:47:15.833773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.833798 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.833805 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.833815 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 21:47:15.833833 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.833839 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.833849 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-07-10 21:47:15.833867 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.833874 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.833884 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-07-10 21:47:15.833901 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:15.833909 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.833918 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-07-10 21:47:15.833936 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.833943 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.833952 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-07-10 21:47:15.833965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.833999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.834011 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:47:15.834026 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.834033 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.834047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.834072 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.834079 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.834089 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-07-10 21:47:15.834102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.834118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.834128 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-07-10 21:47:15.834143 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.834150 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-10 21:47:15.834163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.834189 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.834197 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.834206 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-07-10 21:47:15.834224 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.834231 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.834240 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 21:47:15.834258 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.834265 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.834275 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-10 21:47:15.834287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.834312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.834322 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.834337 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.834344 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.834358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.834384 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.834391 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.834401 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-07-10 21:47:15.834415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.834437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.834449 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-10 21:47:15.834465 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.834471 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-07-10 21:47:15.834485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.834512 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.834519 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.834529 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-10 21:47:15.834547 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.834553 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.834563 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-10 21:47:15.834580 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.834586 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.834596 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-10 21:47:15.834615 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.834622 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.834632 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-10 21:47:15.834650 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.834656 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.834666 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-10 21:47:15.834679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.834714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.834724 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:15.834740 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.834754 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.834768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.834795 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 21:47:15.834803 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.834812 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-07-10 21:47:15.834825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.834842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.834852 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-07-10 21:47:15.834866 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 21:47:15.834896 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-07-10 21:47:15.834903 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 21:47:15.834913 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-07-10 21:47:15.834926 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 21:47:15.834944 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.834958 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:47:15.834984 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.834991 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:47:15.835001 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 21:47:15.835020 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:15.835027 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:47:15.835037 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-07-10 21:47:15.835055 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:15.835068 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:47:15.835077 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-07-10 21:47:15.835095 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:15.835102 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:47:15.835111 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-07-10 21:47:15.835128 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:15.835135 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:47:15.835145 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-07-10 21:47:15.835163 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-10 21:47:15.835169 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:47:15.835179 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-07-10 21:47:15.835196 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.835203 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:47:15.835213 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.835231 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.835238 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:47:15.835247 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 21:47:15.835271 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.835278 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:47:15.835288 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-07-10 21:47:15.835306 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.835313 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:47:15.835323 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-10 21:47:15.835340 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.835347 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:47:15.835357 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-10 21:47:15.835370 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:47:15.835440 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.835459 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.835466 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-07-10 21:47:15.835481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.835507 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.835514 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.835524 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-10 21:47:15.835542 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.835549 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.835559 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-10 21:47:15.835576 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.835582 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.835593 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-10 21:47:15.835611 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.835618 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.835627 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-10 21:47:15.835640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.835671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.835681 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.835696 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.835702 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.835716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.835742 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.835749 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.835759 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-07-10 21:47:15.835772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.835788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.835798 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-07-10 21:47:15.835812 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.835839 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.835846 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.835856 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.835869 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.835886 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.835900 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.835927 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.835934 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.835944 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-10 21:47:15.835963 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.835970 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.835979 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-07-10 21:47:15.835997 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.836003 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.836012 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-10 21:47:15.836030 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.836037 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.836047 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-07-10 21:47:15.836065 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:15.836072 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.836081 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-10 21:47:15.836099 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:15.836105 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.836115 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-10 21:47:15.836132 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.836139 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.836148 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 21:47:15.836166 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.836173 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.836182 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-07-10 21:47:15.836200 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.836206 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.836216 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-07-10 21:47:15.836233 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.836240 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.836249 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-10 21:47:15.836266 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.836273 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.836283 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-10 21:47:15.836296 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.836356 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.836372 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.836379 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-07-10 21:47:15.836394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.836420 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.836434 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.836444 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-10 21:47:15.836463 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.836469 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.836479 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 21:47:15.836497 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.836504 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.836513 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-10 21:47:15.836589 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 21:47:15.836598 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.836609 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-07-10 21:47:15.836623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.836653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.836667 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.836684 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.836690 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.836705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.836731 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.836738 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.836748 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-07-10 21:47:15.836761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.836777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.836787 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-07-10 21:47:15.836801 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.836830 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.836837 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.836847 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.836861 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.836880 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.836894 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.836920 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.836927 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.836936 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-10 21:47:15.836954 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.836961 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.836970 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-07-10 21:47:15.836988 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.836995 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.837004 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-10 21:47:15.837022 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.837029 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.837038 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-07-10 21:47:15.837056 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:15.837063 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.837073 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-10 21:47:15.837090 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:15.837098 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.837107 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-10 21:47:15.837125 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.837132 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.837141 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 21:47:15.837159 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.837166 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.837175 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-07-10 21:47:15.837193 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.837200 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.837209 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-07-10 21:47:15.837228 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:15.837235 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.837244 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-07-10 21:47:15.837262 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.837270 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.837280 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-10 21:47:15.837297 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.837304 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.837314 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-10 21:47:15.837327 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.837391 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.837406 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:15.837448 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:15.837456 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:15.837466 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:15.837480 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:15.837497 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.837512 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:15.837540 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.837547 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:15.837557 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-07-10 21:47:15.837575 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.837582 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:15.837592 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-07-10 21:47:15.837610 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.837616 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:15.837626 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-10 21:47:15.837644 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.837650 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:15.837660 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-07-10 21:47:15.837678 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.837684 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:15.837694 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-07-10 21:47:15.837712 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:15.837719 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:15.837728 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-10 21:47:15.837746 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.837753 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:15.837762 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-07-10 21:47:15.837780 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:15.837787 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:15.837797 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-07-10 21:47:15.837814 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:15.837821 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:15.837831 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-07-10 21:47:15.837849 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:15.837855 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:15.837864 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-10 21:47:15.837882 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:15.837888 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:15.837898 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-10 21:47:15.837915 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:15.837924 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:15.837933 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-07-10 21:47:15.837951 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.837958 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:15.837967 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 21:47:15.837985 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.837992 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:15.838001 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-07-10 21:47:15.838014 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:15.838088 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.838108 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.838115 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-07-10 21:47:15.838130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.838156 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.838162 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.838172 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-10 21:47:15.838185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.838201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.838211 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:47:15.838226 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.838233 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.838247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.838272 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:15.838279 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.838289 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-07-10 21:47:15.838302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.838318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.838328 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-07-10 21:47:15.838343 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.838349 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-07-10 21:47:15.838363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.838388 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.838395 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.838405 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 21:47:15.838429 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.838437 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.838447 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-10 21:47:15.838466 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.838473 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.838482 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-10 21:47:15.838500 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 21:47:15.838507 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.838517 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-10 21:47:15.838530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.838559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.838569 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-07-10 21:47:15.838584 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.838590 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.838605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.838631 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 21:47:15.838638 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.838648 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-07-10 21:47:15.838661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.838677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.838687 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-07-10 21:47:15.838701 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 21:47:15.838729 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-07-10 21:47:15.838736 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 21:47:15.838746 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-07-10 21:47:15.838759 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 21:47:15.838777 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.838791 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-07-10 21:47:15.838816 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.838824 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-10 21:47:15.838834 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-07-10 21:47:15.838852 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.838859 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-07-10 21:47:15.838869 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-07-10 21:47:15.838886 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.838894 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-10 21:47:15.838903 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-07-10 21:47:15.838921 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-10 21:47:15.838928 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-07-10 21:47:15.838937 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-10 21:47:15.838955 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.838961 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-07-10 21:47:15.838976 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-07-10 21:47:15.838995 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.839003 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-07-10 21:47:15.839012 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-07-10 21:47:15.839030 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.839037 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-07-10 21:47:15.839046 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-10 21:47:15.839064 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:15.839071 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-10 21:47:15.839080 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-07-10 21:47:15.839098 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:15.839104 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-07-10 21:47:15.839114 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-07-10 21:47:15.839132 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.839138 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-07-10 21:47:15.839148 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 21:47:15.839161 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-07-10 21:47:15.839218 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.839241 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.839247 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-07-10 21:47:15.839266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.839291 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.839298 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.839308 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 21:47:15.839321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.839337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.839348 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-07-10 21:47:15.839363 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.839369 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.839383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.839408 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-10 21:47:15.839415 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.839431 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-07-10 21:47:15.839445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.839461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.839471 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-07-10 21:47:15.839486 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-07-10 21:47:15.839517 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 21:47:15.839524 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-07-10 21:47:15.839534 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-07-10 21:47:15.839552 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-10 21:47:15.839559 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-07-10 21:47:15.839569 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-07-10 21:47:15.839587 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 21:47:15.839594 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-07-10 21:47:15.839603 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-07-10 21:47:15.839617 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-07-10 21:47:15.839642 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.839657 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.839664 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-07-10 21:47:15.839678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.839704 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.839712 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.839722 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 21:47:15.839739 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.839747 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.839760 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-10 21:47:15.839779 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.839786 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.839796 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-10 21:47:15.839809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.839833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.839843 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:15.839858 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.839864 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.839878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.839904 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:15.839911 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.839921 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-07-10 21:47:15.839934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.839951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.839960 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-07-10 21:47:15.839974 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:15.840003 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:15.840010 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:15.840024 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:15.840037 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:15.840055 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.840069 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:15.840095 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.840104 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:15.840114 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-07-10 21:47:15.840131 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.840138 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:15.840147 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-07-10 21:47:15.840165 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.840172 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:15.840181 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-10 21:47:15.840199 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.840205 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:15.840214 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-07-10 21:47:15.840232 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:15.840239 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:15.840248 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-07-10 21:47:15.840266 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.840272 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:15.840281 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-07-10 21:47:15.840299 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.840305 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:15.840315 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-07-10 21:47:15.840332 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.840339 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:15.840349 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-10 21:47:15.840366 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.840373 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:15.840387 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-10 21:47:15.840401 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:15.840462 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.840481 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.840488 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-07-10 21:47:15.840502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.840529 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.840536 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.840550 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-10 21:47:15.840568 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.840575 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.840585 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-10 21:47:15.840605 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.840612 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.840621 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-10 21:47:15.840639 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.840646 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.840656 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-10 21:47:15.840673 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.840680 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.840690 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-10 21:47:15.840703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.840736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.840746 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:47:15.840762 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.840768 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.840782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.840811 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.840818 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.840832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.840857 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:47:15.840878 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:47:15.840895 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.840906 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 21:47:15.840916 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-07-10 21:47:15.840928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.840943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-07-10 21:47:15.840954 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-07-10 21:47:15.840969 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.840975 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-07-10 21:47:15.840989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.841014 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.841022 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.841032 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-07-10 21:47:15.841045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.841061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.841071 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-07-10 21:47:15.841086 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.841092 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.841112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.841139 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-10 21:47:15.841147 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.841157 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-07-10 21:47:15.841170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.841186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.841196 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-07-10 21:47:15.841211 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.841217 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-07-10 21:47:15.841232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.841259 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.841266 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.841276 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-10 21:47:15.841294 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.841301 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.841310 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-10 21:47:15.841328 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.841335 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.841345 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-07-10 21:47:15.841358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.841384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.841394 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:47:15.841409 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.841415 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.841444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.841471 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.841479 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.841488 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-07-10 21:47:15.841502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.841518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.841528 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-07-10 21:47:15.841543 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.841550 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-07-10 21:47:15.841563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.841596 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.841603 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.841613 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 21:47:15.841625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.841641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.841651 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-07-10 21:47:15.841666 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.841672 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.841686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.841712 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:15.841720 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.841734 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-07-10 21:47:15.841747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.841763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.841773 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-07-10 21:47:15.841787 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:15.841814 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:15.841821 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:15.841831 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:15.841844 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:15.841862 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.841876 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:15.841904 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.841911 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:15.841921 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-07-10 21:47:15.841939 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.841946 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:15.841956 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-07-10 21:47:15.841974 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.841981 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:15.841991 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-07-10 21:47:15.842008 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.842015 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:15.842024 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-07-10 21:47:15.842042 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.842049 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:15.842063 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-07-10 21:47:15.842082 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-10 21:47:15.842089 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:15.842099 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-07-10 21:47:15.842116 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-10 21:47:15.842123 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:15.842133 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-07-10 21:47:15.842151 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-10 21:47:15.842158 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:15.842167 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-07-10 21:47:15.842185 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 21:47:15.842192 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:15.842202 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-07-10 21:47:15.842219 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.842226 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:15.842235 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-07-10 21:47:15.842253 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.842261 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:15.842270 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-07-10 21:47:15.842288 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.842295 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:15.842304 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-07-10 21:47:15.842321 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.842328 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:15.842337 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-07-10 21:47:15.842350 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:15.842420 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.842447 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.842454 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-07-10 21:47:15.842473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.842500 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.842507 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.842520 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-10 21:47:15.842539 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.842547 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.842556 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-10 21:47:15.842569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.842590 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.842604 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-07-10 21:47:15.842619 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.842625 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.842639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.842665 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 21:47:15.842672 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.842682 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-07-10 21:47:15.842695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.842711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.842721 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-07-10 21:47:15.842735 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 21:47:15.842762 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-07-10 21:47:15.842769 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 21:47:15.842779 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-07-10 21:47:15.842792 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 21:47:15.842809 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.842823 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-07-10 21:47:15.842860 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.842868 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-07-10 21:47:15.842877 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-07-10 21:47:15.842896 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.842902 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-07-10 21:47:15.842912 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-07-10 21:47:15.842930 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.842936 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-07-10 21:47:15.842946 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-07-10 21:47:15.842963 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-07-10 21:47:15.842970 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-07-10 21:47:15.842980 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-07-10 21:47:15.842997 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.843004 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-07-10 21:47:15.843014 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-07-10 21:47:15.843032 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-07-10 21:47:15.843038 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-07-10 21:47:15.843048 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-07-10 21:47:15.843066 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.843073 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-07-10 21:47:15.843082 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 21:47:15.843095 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-07-10 21:47:15.843171 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.843194 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.843202 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-07-10 21:47:15.843225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.843253 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.843261 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.843271 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-10 21:47:15.843290 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.843297 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.843306 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-10 21:47:15.843320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.843340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.843351 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-07-10 21:47:15.843366 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.843372 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-07-10 21:47:15.843386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.843416 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 21:47:15.843430 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.843441 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-07-10 21:47:15.843455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.843471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.843481 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-07-10 21:47:15.843498 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.843504 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-07-10 21:47:15.843519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.843544 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.843551 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.843561 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-10 21:47:15.843579 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.843585 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.843595 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-10 21:47:15.843607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.843629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.843639 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:47:15.843654 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.843660 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.843674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.843704 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 21:47:15.843712 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.843721 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-07-10 21:47:15.843735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.843751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.843761 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-07-10 21:47:15.843776 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.843782 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-07-10 21:47:15.843796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.843821 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.843828 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.843838 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-10 21:47:15.843862 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.843869 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.843878 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-10 21:47:15.843891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.843911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.843921 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:15.843936 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.843943 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.843957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.843991 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 21:47:15.843999 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.844008 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-07-10 21:47:15.844021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.844038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.844048 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-07-10 21:47:15.844091 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 21:47:15.844121 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-07-10 21:47:15.844128 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 21:47:15.844138 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-07-10 21:47:15.844152 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 21:47:15.844169 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.844183 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-07-10 21:47:15.844209 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.844217 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-07-10 21:47:15.844227 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 21:47:15.844244 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-07-10 21:47:15.844251 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-07-10 21:47:15.844260 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-10 21:47:15.844275 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-07-10 21:47:15.844296 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.844310 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-10 21:47:15.844530 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-07-10 21:47:15.844539 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-10 21:47:15.844549 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-07-10 21:47:15.844562 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-10 21:47:15.844580 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.844594 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-07-10 21:47:15.844624 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.844631 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-07-10 21:47:15.844641 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-10 21:47:15.844659 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.844666 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-07-10 21:47:15.844675 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-10 21:47:15.844688 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-07-10 21:47:15.844709 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.844725 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.844731 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-07-10 21:47:15.844745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.844770 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.844778 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.844793 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-07-10 21:47:15.844806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.844823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.844833 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:47:15.844848 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.844854 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.844868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.844893 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.844900 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.844910 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-07-10 21:47:15.844923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.844939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.844949 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-07-10 21:47:15.844964 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.844970 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-07-10 21:47:15.844984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.845009 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.845017 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.845026 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-07-10 21:47:15.845044 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.845051 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.845060 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-10 21:47:15.845077 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.845084 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.845098 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-10 21:47:15.845116 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.845123 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.845132 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-10 21:47:15.845145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.845174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.845184 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:15.845199 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.845205 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.845219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.845244 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:15.845251 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.845261 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-07-10 21:47:15.845274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.845290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.845300 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-07-10 21:47:15.845314 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:15.845346 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:15.845353 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:15.845363 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:15.845376 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:15.845393 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.845407 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:15.845441 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.845449 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:15.845459 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 21:47:15.845477 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.845484 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:15.845494 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 21:47:15.845511 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.845518 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:15.845528 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-07-10 21:47:15.845545 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:15.845553 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:15.845563 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-07-10 21:47:15.845581 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.845588 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:15.845604 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 21:47:15.845621 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.845628 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:15.845637 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-10 21:47:15.845655 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-10 21:47:15.845661 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:15.845671 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-07-10 21:47:15.845684 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:15.845726 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.845742 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.845749 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-07-10 21:47:15.845768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.845794 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.845801 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.845810 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-07-10 21:47:15.845828 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.845835 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.845854 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-07-10 21:47:15.845872 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.845878 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.845888 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-07-10 21:47:15.845905 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.845912 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.845921 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-07-10 21:47:15.845939 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.845945 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.845959 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-07-10 21:47:15.845978 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.845985 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.845994 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-07-10 21:47:15.846012 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.846019 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.846028 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-10 21:47:15.846045 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.846052 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.846061 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-07-10 21:47:15.846074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.846120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.846131 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:47:15.846146 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.846153 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-07-10 21:47:15.846172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.846198 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 21:47:15.846205 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.846215 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-07-10 21:47:15.846228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.846244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.846254 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-07-10 21:47:15.846271 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:47:15.846278 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-07-10 21:47:15.846288 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-07-10 21:47:15.846303 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.846309 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-07-10 21:47:15.846323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.846347 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:47:15.846367 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:47:15.846383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.846394 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 21:47:15.846404 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-07-10 21:47:15.846421 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.846435 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-07-10 21:47:15.846446 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-07-10 21:47:15.846463 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:47:15.846469 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-07-10 21:47:15.846483 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-07-10 21:47:15.846502 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 21:47:15.846508 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-07-10 21:47:15.846518 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 21:47:15.846535 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.846542 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-07-10 21:47:15.846552 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.846569 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.846575 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-07-10 21:47:15.846585 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.846607 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:15.846614 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-07-10 21:47:15.846623 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:15.846640 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 21:47:15.846647 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-07-10 21:47:15.846656 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 21:47:15.846673 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-10 21:47:15.846680 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-07-10 21:47:15.846690 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-07-10 21:47:15.846707 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:15.846713 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-07-10 21:47:15.846723 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:15.846739 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-10 21:47:15.846746 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-07-10 21:47:15.846755 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-07-10 21:47:15.846772 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:15.846779 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-07-10 21:47:15.846789 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:15.846805 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 21:47:15.846813 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-07-10 21:47:15.846822 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 21:47:15.846838 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 21:47:15.846845 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-07-10 21:47:15.846870 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-07-10 21:47:15.846887 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 21:47:15.846894 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-07-10 21:47:15.846904 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 21:47:15.846921 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:15.846928 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-07-10 21:47:15.846937 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:15.846952 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-07-10 21:47:15.846988 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-07-10 21:47:15.847018 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-07-10 21:47:15.847045 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-07-10 21:47:15.847072 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-07-10 21:47:15.847099 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:47:15.847126 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-07-10 21:47:15.847153 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-07-10 21:47:15.847180 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-07-10 21:47:15.847207 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:15.847234 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-07-10 21:47:15.847260 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-07-10 21:47:15.847287 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-07-10 21:47:15.847313 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-07-10 21:47:15.847339 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-07-10 21:47:15.847366 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-07-10 21:47:15.847393 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-07-10 21:47:15.847420 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-07-10 21:47:15.847454 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-07-10 21:47:15.847481 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-07-10 21:47:15.847508 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-07-10 21:47:15.847536 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-07-10 21:47:15.847562 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-07-10 21:47:15.847604 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:47:15.847630 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-07-10 21:47:15.847657 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-07-10 21:47:15.847683 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-07-10 21:47:15.847710 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:47:15.847737 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-07-10 21:47:15.847763 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.847790 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-10 21:47:15.847987 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:47:15.848041 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-07-10 21:47:15.848071 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-07-10 21:47:15.848098 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-07-10 21:47:15.848125 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-07-10 21:47:15.848151 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-07-10 21:47:15.848178 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-07-10 21:47:15.848209 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-07-10 21:47:15.848237 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-07-10 21:47:15.848269 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-07-10 21:47:15.848313 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.848343 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-10 21:47:15.848371 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:47:15.848398 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-07-10 21:47:15.848434 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.848463 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-10 21:47:15.848500 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:15.848526 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-07-10 21:47:15.848564 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.848592 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-07-10 21:47:15.848619 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.848646 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-07-10 21:47:15.848673 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:47:15.848699 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-07-10 21:47:15.848726 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-07-10 21:47:15.848752 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-07-10 21:47:15.848779 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-07-10 21:47:15.848806 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-07-10 21:47:15.848833 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:15.848864 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-07-10 21:47:15.848891 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:47:15.848922 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-07-10 21:47:15.848949 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-07-10 21:47:15.848978 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-07-10 21:47:15.849007 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:47:15.849034 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-07-10 21:47:15.849061 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-07-10 21:47:15.849087 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-07-10 21:47:15.849114 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-07-10 21:47:15.849140 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-07-10 21:47:15.849167 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-07-10 21:47:15.849193 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-07-10 21:47:15.849219 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:47:15.849246 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-07-10 21:47:15.849273 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:15.849300 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-07-10 21:47:15.849332 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:47:15.849359 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-07-10 21:47:15.849386 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:15.849419 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-07-10 21:47:15.849455 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:47:15.849483 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-07-10 21:47:15.849511 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.849529 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.849559 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 21:47:15.849588 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.849607 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.849624 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.849650 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 21:47:15.849676 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.849693 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.849710 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.849727 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.849753 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:47:15.849779 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.849813 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:47:15.849839 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.849856 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.849873 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.849890 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.849916 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 21:47:15.849942 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.849968 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:47:15.849994 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.850021 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:47:15.850053 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.850071 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.850097 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:47:15.850123 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.850140 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.850166 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:47:15.850192 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.850219 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:47:15.850247 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.850273 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 21:47:15.850299 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.850325 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:47:15.850352 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.850378 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:47:15.850412 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.850438 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.850466 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 21:47:15.850492 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.850519 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:47:15.850545 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.850578 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:47:15.850604 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.850631 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:47:15.850657 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.850683 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:47:15.850710 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.850727 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.850745 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.850761 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.850778 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.850810 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.850828 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.850855 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:47:15.850882 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.850900 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.850917 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.850943 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:47:15.850970 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.850996 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:47:15.851022 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851039 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851056 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851073 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851090 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851116 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:47:15.851142 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851159 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851176 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851202 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:47:15.851229 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851246 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851263 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851279 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851296 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851322 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 21:47:15.851348 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851365 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851382 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851399 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851435 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.851463 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851481 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851498 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851515 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851542 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.851573 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851600 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:15.851628 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851645 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851662 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851679 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851705 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 21:47:15.851731 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851758 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-10 21:47:15.851784 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851802 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851818 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851845 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:15.851872 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851889 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851906 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851923 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851940 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.851966 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:47:15.852025 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.852054 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-07-10 21:47:15.852080 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.852102 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.852124 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.852151 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:47:15.852178 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.852448 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:15.852483 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.852501 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.852540 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 21:47:15.852599 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.852619 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.852650 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 21:47:15.852679 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.852697 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.852743 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-10 21:47:15.852771 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.852789 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.852815 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 21:47:15.852842 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.852868 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:47:15.852894 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.852911 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.852928 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.852944 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.852971 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:15.852997 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.853014 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.853032 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.853049 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.853065 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.853087 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.853105 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.853122 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.853148 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-10 21:47:15.853175 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.853193 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.853219 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 21:47:15.853245 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.853262 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.853302 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.853340 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 21:47:15.853367 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.853385 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.853402 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.853419 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.853458 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:47:15.853485 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.853511 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:47:15.853538 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.853568 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.853586 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.853603 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.853630 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 21:47:15.853655 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.853681 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:47:15.853707 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.853733 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:47:15.853759 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.853776 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.853801 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:47:15.853836 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.853853 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.853879 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:47:15.853906 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.853932 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:47:15.853958 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.853984 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 21:47:15.854010 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.854037 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:47:15.854063 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.854090 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:47:15.854116 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.854133 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.854160 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 21:47:15.854186 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.854212 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:47:15.854239 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.854265 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:47:15.854291 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.854317 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:47:15.854343 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.854370 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:47:15.854397 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.854414 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.854439 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.854457 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.854474 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.854491 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.854507 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.854534 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:47:15.854564 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.854582 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.854598 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.854624 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:47:15.854650 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.854677 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:47:15.854703 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.854721 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.854738 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.854755 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.854772 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.854798 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:47:15.854824 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.854842 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.854859 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.854885 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:47:15.854911 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.854928 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.854960 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.854978 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.854996 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.855022 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 21:47:15.855048 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.855065 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.855082 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.855099 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.855126 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.855152 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.855170 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.855428 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.855449 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.855476 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.855502 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.855529 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 21:47:15.855555 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.855572 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.855589 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.855606 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.855632 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 21:47:15.855657 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.855684 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-10 21:47:15.855710 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.855728 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.855745 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.855771 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:15.855798 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.855816 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.855833 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.855850 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.855874 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.855900 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:47:15.855927 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.855953 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-07-10 21:47:15.855980 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.855998 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.856015 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.856041 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:47:15.856067 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.856099 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 21:47:15.856125 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.856142 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.856168 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 21:47:15.856194 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.856211 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.856237 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 21:47:15.856263 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.856280 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.856307 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-10 21:47:15.856333 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.856351 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.856378 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 21:47:15.856404 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.856438 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:47:15.856465 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.856482 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.856499 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.856516 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.856542 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:15.856569 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.856586 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.856603 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.856620 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.856637 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.856658 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.856676 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.856693 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:47:15.856723 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-10 21:47:15.856749 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-07-10 21:47:15.856806 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-07-10 21:47:15.856863 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:47:15.856913 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-07-10 21:47:15.856963 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:15.857013 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-07-10 21:47:15.857065 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-07-10 21:47:15.857114 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-07-10 21:47:15.857163 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-07-10 21:47:15.857222 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-07-10 21:47:15.857271 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 21:47:15.857319 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:47:15.857368 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 21:47:15.857416 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:47:15.857479 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.857529 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:47:15.857578 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-07-10 21:47:15.857628 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-07-10 21:47:15.857675 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-07-10 21:47:15.857728 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-07-10 21:47:15.857777 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.857832 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:47:15.857880 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.857930 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:15.857979 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.858063 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.858117 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:47:15.858165 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-07-10 21:47:15.858213 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-07-10 21:47:15.858261 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:15.858309 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:47:15.858358 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-07-10 21:47:15.858408 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:47:15.858468 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 21:47:15.858526 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-07-10 21:47:15.858574 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-07-10 21:47:15.858622 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:47:15.858670 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:15.858725 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:47:15.858773 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:15.858822 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:47:15.858880 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-07-10 21:47:15.858929 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-07-10 21:47:15.858978 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:47:15.859027 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-07-10 21:47:15.859077 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:15.859126 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-07-10 21:47:15.859173 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-07-10 21:47:15.859227 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-07-10 21:47:15.859276 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-07-10 21:47:15.859325 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-07-10 21:47:15.859374 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 21:47:15.859421 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:47:15.859478 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 21:47:15.859526 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:47:15.859573 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.859626 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:47:15.859678 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-07-10 21:47:15.859727 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-07-10 21:47:15.859774 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-07-10 21:47:15.859823 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-07-10 21:47:15.859872 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.859921 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:47:15.859968 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.860018 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:15.860067 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.860121 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.860174 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:47:15.860222 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-07-10 21:47:15.860270 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-07-10 21:47:15.860322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:15.860370 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:47:15.860419 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-07-10 21:47:15.860477 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:47:15.860527 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 21:47:15.860580 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-07-10 21:47:15.860627 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-07-10 21:47:15.860675 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:47:15.860723 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:15.860772 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:47:15.860820 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:15.860869 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:47:15.860926 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-07-10 21:47:15.860974 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-07-10 21:47:15.861023 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:47:15.861072 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-07-10 21:47:15.861121 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:15.861170 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-07-10 21:47:15.861217 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-07-10 21:47:15.861265 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-07-10 21:47:15.861314 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-07-10 21:47:15.861362 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-07-10 21:47:15.861411 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 21:47:15.861469 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:47:15.861518 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 21:47:15.861571 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:47:15.861625 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.861674 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:47:15.861724 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-07-10 21:47:15.861773 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-07-10 21:47:15.861820 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-07-10 21:47:15.861872 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-07-10 21:47:15.861949 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.862000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:47:15.862047 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.862097 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:15.862146 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.862199 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.862251 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:47:15.862299 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-07-10 21:47:15.862346 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-07-10 21:47:15.862394 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:15.862452 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:47:15.862502 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-07-10 21:47:15.862551 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:47:15.862600 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 21:47:15.862653 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-07-10 21:47:15.862701 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-07-10 21:47:15.862747 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:47:15.862795 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:15.862844 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:47:15.862892 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:15.862941 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:47:15.862997 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-07-10 21:47:15.863025 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-10 21:47:15.863087 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-10 21:47:15.863144 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:47:15.863199 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-10 21:47:15.863253 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:15.863308 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-10 21:47:15.863362 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-10 21:47:15.863444 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-10 21:47:15.863499 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-10 21:47:15.863555 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-10 21:47:15.863609 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 21:47:15.863664 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:47:15.863719 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 21:47:15.863774 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:47:15.863843 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.863898 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:47:15.863953 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-10 21:47:15.864009 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-10 21:47:15.864063 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-10 21:47:15.864118 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-10 21:47:15.864177 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.864579 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:47:15.864635 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.864690 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:15.864749 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.864804 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.864858 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:47:15.864913 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-10 21:47:15.864993 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-10 21:47:15.865048 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:15.865102 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:47:15.865157 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-10 21:47:15.865211 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:47:15.865265 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 21:47:15.865320 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-10 21:47:15.865389 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-10 21:47:15.865456 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:47:15.865512 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:15.865566 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:47:15.865621 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:15.865675 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:47:15.865737 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-07-10 21:47:15.865761 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-10 21:47:15.865832 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-10 21:47:15.865893 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:47:15.865949 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-10 21:47:15.866005 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:15.866060 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-10 21:47:15.866115 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-10 21:47:15.866170 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-10 21:47:15.866243 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-10 21:47:15.866299 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-10 21:47:15.866360 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 21:47:15.866416 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:47:15.866479 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 21:47:15.866534 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:47:15.866589 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.866658 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:47:15.866713 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-10 21:47:15.866777 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-10 21:47:15.866837 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-10 21:47:15.866901 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-10 21:47:15.866956 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.867011 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:47:15.867079 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.867135 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:15.867190 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.867250 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.867305 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:47:15.867360 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-10 21:47:15.867415 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-10 21:47:15.867492 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:15.867549 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:47:15.867604 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-10 21:47:15.867664 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:47:15.867725 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 21:47:15.867780 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-10 21:47:15.867835 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-10 21:47:15.867890 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:47:15.867960 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:15.868015 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:47:15.868070 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:15.868124 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:47:15.868191 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-07-10 21:47:15.868215 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-10 21:47:15.868265 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-10 21:47:15.868314 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:47:15.868378 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-10 21:47:15.868433 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:15.868482 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-10 21:47:15.868532 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-10 21:47:15.868580 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-10 21:47:15.868629 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-10 21:47:15.868682 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-10 21:47:15.868736 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 21:47:15.868784 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:47:15.868850 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 21:47:15.868902 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:47:15.868952 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.869001 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:47:15.869050 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-10 21:47:15.869099 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-10 21:47:15.869147 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-10 21:47:15.869195 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-10 21:47:15.869248 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.869298 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:47:15.869347 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.869396 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:15.869453 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.869503 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.869551 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:47:15.869600 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-10 21:47:15.869648 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-10 21:47:15.869696 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:15.869749 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:47:15.869804 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-10 21:47:15.869878 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:47:15.869929 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 21:47:15.869978 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-10 21:47:15.870027 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-10 21:47:15.870075 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:47:15.870124 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:15.870172 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:47:15.870222 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:15.870270 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:47:15.870332 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-07-10 21:47:15.870355 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-10 21:47:15.870412 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-10 21:47:15.870472 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:47:15.870523 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-10 21:47:15.870575 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:15.870626 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-10 21:47:15.870677 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-10 21:47:15.870733 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-10 21:47:15.870784 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-10 21:47:15.870835 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-10 21:47:15.870892 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 21:47:15.870948 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:47:15.870999 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 21:47:15.871050 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:47:15.871102 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.871153 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:47:15.871205 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-10 21:47:15.871256 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-10 21:47:15.871307 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-10 21:47:15.871358 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-10 21:47:15.871410 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.871467 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:47:15.871520 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.871571 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:15.871622 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.871674 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.871725 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:47:15.871776 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-10 21:47:15.871827 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-10 21:47:15.871877 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:15.871929 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:47:15.871980 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-10 21:47:15.872043 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:47:15.872095 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 21:47:15.872146 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-10 21:47:15.872198 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-10 21:47:15.872249 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:47:15.872300 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:15.872351 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:47:15.872401 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:15.872476 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:47:15.872538 wsdl: current service: Service1 2020-07-10 21:47:15.872556 wsdl: current port: Service1Soap 2020-07-10 21:47:15.872586 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-07-10 21:47:15.872614 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-07-10 21:47:15.872642 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-07-10 21:47:15.872672 wsdl: Parsing WSDL done 2020-07-10 21:47:15.872695 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-10 21:47:15.872714 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-10 21:47:15.872723 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:47:15.872731 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-10 21:47:15.872739 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:15.872747 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-10 21:47:15.872755 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-10 21:47:15.872763 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-10 21:47:15.872771 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-10 21:47:15.872786 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-10 21:47:15.872794 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-10 21:47:15.872802 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:47:15.872810 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-10 21:47:15.872818 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:47:15.872826 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.872834 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:47:15.872843 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-10 21:47:15.872850 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-10 21:47:15.872859 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-10 21:47:15.872866 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-10 21:47:15.872874 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.872882 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:47:15.872890 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.872897 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:15.872905 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.872913 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.872921 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:47:15.872928 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-10 21:47:15.872936 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-10 21:47:15.872943 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:15.872951 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:47:15.872959 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-10 21:47:15.872966 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:47:15.872974 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-10 21:47:15.872982 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-10 21:47:15.872989 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-10 21:47:15.872997 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:47:15.873004 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:15.873012 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:47:15.873020 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:15.873027 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:47:15.873035 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-10 21:47:15.873046 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-10 21:47:15.873053 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:47:15.873061 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-10 21:47:15.873069 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:15.873077 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-10 21:47:15.873084 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-10 21:47:15.873091 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-10 21:47:15.873099 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-10 21:47:15.873106 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-10 21:47:15.873114 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-10 21:47:15.873121 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:47:15.873129 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-10 21:47:15.873136 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:47:15.873144 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.873152 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:47:15.873160 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-10 21:47:15.873167 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-10 21:47:15.873175 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-10 21:47:15.873186 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-10 21:47:15.873194 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.873202 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:47:15.873209 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.873217 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:15.873225 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.873233 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.873240 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:47:15.873248 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-10 21:47:15.873255 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-10 21:47:15.873262 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:15.873270 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:47:15.873278 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-10 21:47:15.873286 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:47:15.873293 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-10 21:47:15.873300 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-10 21:47:15.873308 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-10 21:47:15.873315 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:47:15.873323 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:15.873334 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:47:15.873342 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:15.873350 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:47:15.873358 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-10 21:47:15.873367 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-10 21:47:15.873374 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:47:15.873382 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-10 21:47:15.873389 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:15.873396 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-10 21:47:15.873403 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-10 21:47:15.873410 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-10 21:47:15.873418 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-10 21:47:15.873431 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-10 21:47:15.873439 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-10 21:47:15.873447 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:47:15.873455 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-10 21:47:15.873461 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:47:15.873469 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.873477 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:47:15.873483 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-10 21:47:15.873491 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-10 21:47:15.873498 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-10 21:47:15.873505 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-10 21:47:15.873512 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.873519 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:47:15.873526 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.873532 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:15.873540 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.873547 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.873554 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:47:15.873561 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-10 21:47:15.873567 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-10 21:47:15.873574 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:15.873585 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:47:15.873594 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-10 21:47:15.873601 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:47:15.873609 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-10 21:47:15.873616 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-10 21:47:15.873623 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-10 21:47:15.873630 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:47:15.873637 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:15.873644 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:47:15.873650 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:15.873657 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:47:15.873664 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-10 21:47:15.873673 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-10 21:47:15.873680 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:47:15.873687 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-10 21:47:15.873694 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:15.873701 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-10 21:47:15.873707 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-10 21:47:15.873714 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-10 21:47:15.873721 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-10 21:47:15.873728 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-10 21:47:15.873734 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-10 21:47:15.873742 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:47:15.873749 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-10 21:47:15.873756 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:47:15.873764 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.873771 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:47:15.873778 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-10 21:47:15.873785 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-10 21:47:15.873792 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-10 21:47:15.873799 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-10 21:47:15.873806 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.873813 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:47:15.873819 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:47:15.873826 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:15.873833 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-10 21:47:15.873840 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:47:15.873847 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:47:15.873853 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-10 21:47:15.873860 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-10 21:47:15.873867 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:47:15.873874 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:47:15.873881 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-10 21:47:15.873888 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:47:15.873895 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-10 21:47:15.873902 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-10 21:47:15.873909 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-10 21:47:15.873915 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:47:15.873922 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:47:15.873929 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:47:15.873937 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:47:15.873947 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:47:15.874241 nusoap_client: checkWSDL 2020-07-10 21:47:15.874252 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-10 21:47:15.874257 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-10 21:47:15.874262 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-10 21:47:15.874269 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-07-10 21:47:15.874274 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-07-10 21:47:15.874278 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-07-10 21:47:15.874289 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-07-10 21:47:15.874298 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-07-10 21:47:15.874360 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:15.874369 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197528" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-10 21:47:15.874389 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-07-10 21:47:15.874414 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-07-10 21:47:15.874421 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-07-10 21:47:15.874432 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-07-10 21:47:15.874437 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-07-10 21:47:15.874443 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197528" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-10 21:47:15.874459 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-07-10 21:47:15.874466 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-07-10 21:47:15.874471 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-07-10 21:47:15.874495 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:15.874505 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 21:47:15.874510 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-07-10 21:47:15.874542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.874553 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-10 21:47:15.874558 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.874589 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-07-10 21:47:15.874595 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-07-10 21:47:15.874600 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-07-10 21:47:15.874604 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-07-10 21:47:15.874608 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-07-10 21:47:15.874612 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-07-10 21:47:15.874616 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-07-10 21:47:15.874622 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-10 21:47:15.874626 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-07-10 21:47:15.874632 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197528" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-10 21:47:15.874644 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-07-10 21:47:15.874650 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-07-10 21:47:15.874654 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-07-10 21:47:15.874661 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:15.874666 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-10 21:47:15.874671 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:47:15.874701 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-07-10 21:47:15.874707 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:15.874712 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:15.874718 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:15.874722 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:47:15.874733 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-07-10 21:47:15.874741 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 21:47:15.874745 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-10 21:47:15.874750 wsdl: in serializeType: returning: 2020-07-10 21:47:15.874757 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "197528" 2020-07-10 21:47:15.874764 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 21:47:15.874768 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-10 21:47:15.874785 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 21:47:15.874795 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 21:47:15.874800 wsdl: in serializeType: returning: 197528 2020-07-10 21:47:15.874807 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-07-10 21:47:15.874814 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 21:47:15.874819 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-10 21:47:15.874823 wsdl: in serializeType: returning: 2020-07-10 21:47:15.874829 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-07-10 21:47:15.874836 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 21:47:15.874840 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-10 21:47:15.874853 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 21:47:15.874858 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 21:47:15.874862 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-07-10 21:47:15.874867 wsdl: in serializeType: returning: 197528PLN 2020-07-10 21:47:15.874872 wsdl: serializeRPCParameters returning: 197528PLN 2020-07-10 21:47:15.874893 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=197528PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-07-10 21:47:15.874897 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-07-10 21:47:15.874904 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3760"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-07-10 21:47:15.874919 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-07-10 21:47:15.874925 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=197528PLN 2020-07-10 21:47:15.874990 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-07-10 21:47:15.875079 nusoap_client: sending message, length=499 2020-07-10 21:47:15.875010 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-07-10 21:47:15.875022 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-07-10 21:47:15.875028 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-07-10 21:47:15.875033 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-07-10 21:47:15.875038 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-07-10 21:47:15.875046 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-07-10 21:47:15.875056 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-10 21:47:15.875065 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-07-10 21:47:15.875072 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-07-10 21:47:15.875106 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-07-10 21:47:15.875120 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-07-10 21:47:15.875129 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-07-10 21:47:15.881885 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-07-10 21:47:15.881897 soap_transport_http: socket connected 2020-07-10 21:47:15.881909 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-07-10 21:47:15.881914 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-07-10 21:47:15.881920 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-07-10 21:47:15.881925 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-10 21:47:15.881930 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-07-10 21:47:15.881934 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-07-10 21:47:15.881938 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-07-10 21:47:15.881965 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-07-10 21:47:15.979959 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-07-10 21:47:15.980010 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-07-10 21:47:15.980017 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-07-10 21:47:15.980023 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-07-10 21:47:15.980028 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-07-10 21:47:15.980035 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-07-10 21:47:15.980041 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-07-10 21:47:15.980047 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-07-10 21:47:15.980053 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-07-10 21:47:15.980058 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 10 Jul 2020 19:47:12 GMT 2020-07-10 21:47:15.980065 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-07-10 21:47:15.980070 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-07-10 21:47:15.980076 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-07-10 21:47:15.980088 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-07-10 21:47:15.980120 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-07-10 21:47:15.980133 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-07-10 21:47:15.980145 soap_transport_http: read to EOF 2020-07-10 21:47:15.980150 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-07-10 21:47:15.980157 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-07-10 21:47:15.980188 soap_transport_http: closed socket 2020-07-10 21:47:15.980201 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-07-10 21:47:15.980208 soap_transport_http: end of send() 2020-07-10 21:47:15.980246 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-07-10 21:47:15.980257 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 10 Jul 2020 19:47:12 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-07-10 21:47:15.980299 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-07-10 21:47:15.980387 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-07-10 21:47:15.980468 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-07-10 21:47:15.980490 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-07-10 21:47:15.980645 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-07-10 21:47:15.980757 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-07-10 21:47:15.980763 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-07-10 21:47:15.980773 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-07-10 21:47:15.980786 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-07-10 21:47:15.980810 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-07-10 21:47:15.980873 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-07-10 21:47:15.980904 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-07-10 21:47:15.980917 nusoap_client: got fault 2020-07-10 21:47:15.980926 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-07-10 21:47:15.980930 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-07-10 21:47:15.980936 nusoap_client: detail =