Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
HOLSET: HX35WNumer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3101
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 18:53:35 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 19:53:52.674789 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 19:53:52.674847 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:53:52.674865 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197415" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 19:53:52.674887 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:53:52.674901 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 19:53:52.674912 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 19:53:52.674927 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 19:53:52.674939 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:53:52.674948 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:53:52.674960 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:53:52.674972 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:53:52.674988 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:53:52.674996 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:53:52.675003 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:53:52.675010 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:53:52.675016 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 19:53:52.675030 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:53:52.675048 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:53:52.675060 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:53:52.675068 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 19:53:52.675076 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 19:53:52.675087 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:53:52.675098 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:53:52.682543 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:53:52.682564 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:53:52.682574 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 19:53:52.682581 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:53:52.682586 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:53:52.682591 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:53:52.682595 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 19:53:52.682632 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 19:53:52.705876 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 19:53:52.705922 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 19:53:52.705934 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:53:52.705945 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:53:52.705955 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:53:52.705967 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:53:52.705977 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:53:52.705989 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:53:52.705999 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:53:52.706010 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:53:35 GMT 2019-02-19 19:53:52.706021 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:53:52.706030 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 19:53:52.706041 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:53:52.706058 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 19:53:52.706103 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 19:53:52.706133 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-19 19:53:52.713498 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:53:52.713915 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:53:52.720951 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:53:52.720993 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:52.721370 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:52.721396 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:53:52.721927 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:53:52.722049 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:53:52.722198 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:52.722239 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:52.728446 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:53:52.728493 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:53:52.728873 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:53:52.728918 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:52.729432 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:52.729687 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:52.729715 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:53:52.730263 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:53:52.730624 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:53:52.731084 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:53:52.731114 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:53:52.731666 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:53:52.735891 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:53:52.735930 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:53:52.736334 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:53:52.736688 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:53:52.736722 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:53:52.737124 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:53:52.737290 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:52.737323 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:53:52.737833 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:52.738062 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:53:52.738185 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:52.738448 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:52.738473 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:52.738910 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:52.738937 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:53:52.739247 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-19 19:53:52.739338 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:52.739367 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:52.739781 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-19 19:53:52.739800 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:53:52.739809 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 19:53:52.739936 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 19:53:52.739994 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:53:52.740017 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:53:52.740028 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:53:52.740053 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 19:53:52.740062 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 19:53:52.740291 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 19:53:52.740312 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 19:53:52.740384 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.740398 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 19:53:52.740440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.740497 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.740513 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.740539 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:53:52.740577 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.740589 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.740608 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:53:52.740636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.740681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.740704 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 19:53:52.740734 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.740746 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 19:53:52.740773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.740824 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:52.740837 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.740857 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 19:53:52.740883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.740911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.740932 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:53:52.740961 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.740972 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 19:53:52.740999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.741049 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.741061 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.741080 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:53:52.741114 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.741126 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.741144 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:53:52.741177 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.741188 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.741206 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:53:52.741231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.741280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.741301 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 19:53:52.741331 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.741341 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 19:53:52.741367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.741414 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:52.741439 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.741458 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 19:53:52.741485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.741512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.741532 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 19:53:52.741560 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.741571 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 19:53:52.741603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.741650 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.741662 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.741681 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:53:52.741714 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.741726 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.741745 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:53:52.741778 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.741790 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.741807 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:53:52.741841 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.741852 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.741870 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:53:52.741896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.741946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.741967 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:52.741997 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.742008 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:52.742035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.742079 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.742090 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.742115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.742163 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:53:52.742202 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:53:52.742233 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.742253 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:53:52.742276 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 19:53:52.742299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.742327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:53:52.742347 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:53:52.742375 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.742386 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 19:53:52.742411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.742468 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.742481 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.742499 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:53:52.742524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.742551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.742570 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:52.742604 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.742616 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 19:53:52.742641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.742689 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.742701 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.742720 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 19:53:52.742745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.742774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.742793 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:53:52.742821 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.742832 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 19:53:52.742857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.742902 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.742914 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.742932 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:53:52.742959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.742985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.743004 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 19:53:52.743032 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.743043 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:52.743069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.743117 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.743130 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.743148 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 19:53:52.743174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.743200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.743221 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 19:53:52.743250 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.743260 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 19:53:52.743285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.743360 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.743383 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.743403 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:53:52.743431 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.743439 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.743450 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:53:52.743465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.743487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.743498 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 19:53:52.743515 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.743522 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:52.743538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.743565 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.743572 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.743583 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 19:53:52.743596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.743612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.743623 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 19:53:52.743638 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.743644 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 19:53:52.743664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.743691 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.743699 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.743709 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:53:52.743729 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.743736 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.743747 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:53:52.743760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.743779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.743790 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 19:53:52.743805 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.743811 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 19:53:52.743825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.743850 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.743857 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.743867 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 19:53:52.743880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.743896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.743906 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 19:53:52.743921 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.743928 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 19:53:52.743942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.743966 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.743973 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.743983 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:53:52.743996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.744011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.744021 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 19:53:52.744036 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.744043 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 19:53:52.744056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.744082 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.744089 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.744099 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 19:53:52.744112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.744127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.744137 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 19:53:52.744152 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.744158 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 19:53:52.744172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.744197 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.744204 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.744214 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:53:52.744227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.744242 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.744252 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:52.744267 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.744273 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:52.744287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.744324 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:52.744332 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.744343 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 19:53:52.744357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.744372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.744390 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:53:52.744406 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.744412 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 19:53:52.744426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.744450 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.744458 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.744468 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:53:52.744480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.744496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.744506 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:52.744521 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.744527 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:53:52.744541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.744565 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.744573 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.744583 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 19:53:52.744596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.744611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.744621 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:53:52.744635 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.744642 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 19:53:52.744655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.744680 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.744687 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.744697 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:53:52.744710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.744725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.744735 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:52.744750 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.744757 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:53:52.744771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.744796 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.744803 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.744813 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 19:53:52.744826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.744842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.744852 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:53:52.744867 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.744873 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 19:53:52.744887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.744911 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.744919 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.744929 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 19:53:52.744947 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.744954 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.744964 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 19:53:52.744977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.744996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.745006 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:52.745021 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.745027 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 19:53:52.745041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.745066 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:52.745074 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.745084 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 19:53:52.745097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.745112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.745122 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:53:52.745137 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.745144 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:53:52.745158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.745191 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.745199 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.745208 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:53:52.745221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.745237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.745246 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.745261 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.745268 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:53:52.745282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.745320 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.745328 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.745339 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:53:52.745352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.745367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.745382 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:53:52.745399 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.745405 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:53:52.745420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.745445 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:53:52.745452 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.745462 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:53:52.745475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.745491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.745501 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:52.745516 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.745522 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:52.745536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.745559 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.745566 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.745579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.745606 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:53:52.745627 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:53:52.745644 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.745655 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:53:52.745665 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 19:53:52.745678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.745692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:53:52.745702 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:53:52.745717 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.745724 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:53:52.745739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.745764 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:53:52.745771 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.745781 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:53:52.745794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.745809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.745819 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:52.745834 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.745840 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:52.745854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.745878 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.745884 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.745898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.745921 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:53:52.745942 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:53:52.745958 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.745969 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:53:52.745979 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 19:53:52.745992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.746006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:53:52.746016 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:53:52.746031 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.746037 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 19:53:52.746052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.746077 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.746084 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.746095 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 19:53:52.746113 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.746120 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.746129 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 19:53:52.746147 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.746154 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.746164 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:53:52.746182 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.746188 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.746198 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:53:52.746216 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.746223 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.746232 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:53:52.746250 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.746256 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.746272 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 19:53:52.746293 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.746304 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.746319 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:53:52.746333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.746371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.746388 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:52.746405 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.746411 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 19:53:52.746426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.746451 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.746459 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.746469 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 19:53:52.746482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.746497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.746507 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:53:52.746522 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.746529 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 19:53:52.746542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.746567 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.746574 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.746584 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:53:52.746602 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.746609 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.746618 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:53:52.746636 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.746643 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.746653 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:53:52.746666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.746688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.746698 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 19:53:52.746713 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.746720 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 19:53:52.746733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.746758 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.746765 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.746776 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 19:53:52.746789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.746805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.746815 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:53:52.746830 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.746837 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:53:52.746851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.746876 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.746883 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.746893 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:53:52.746906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.746921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.746931 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.746946 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.746952 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:53:52.746966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.746991 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.746998 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.747008 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:53:52.747021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.747036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.747046 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:53:52.747061 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.747067 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:53:52.747081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.747112 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.747119 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.747129 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:53:52.747147 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.747154 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.747163 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:53:52.747182 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.747189 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.747199 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:53:52.747211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.747234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.747244 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.747259 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.747266 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:53:52.747281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.747317 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.747326 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.747337 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:53:52.747351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.747366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.747381 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:53:52.747398 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.747404 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 19:53:52.747419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.747444 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.747451 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.747461 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:53:52.747478 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.747485 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.747495 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:53:52.747512 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.747519 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.747529 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:53:52.747547 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.747553 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.747563 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:53:52.747590 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.747596 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.747606 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:53:52.747619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.747650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.747661 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:52.747676 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.747682 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:52.747696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.747721 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:53:52.747728 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.747738 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 19:53:52.747751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.747766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.747776 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:53:52.747790 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:53:52.747820 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 19:53:52.747828 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:53:52.747838 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 19:53:52.747851 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:53:52.747868 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.747882 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:52.747907 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.747915 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:52.747924 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:53:52.747942 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:52.747949 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:52.747959 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 19:53:52.747976 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:52.747983 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:52.747993 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 19:53:52.748010 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:52.748017 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:52.748027 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:53:52.748044 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:52.748051 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:52.748060 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 19:53:52.748078 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:53:52.748084 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:52.748094 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 19:53:52.748112 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.748118 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:52.748128 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.748146 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.748152 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:52.748162 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:53:52.748179 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.748186 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:52.748196 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:53:52.748214 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.748220 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:52.748230 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:53:52.748243 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:52.748297 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.748322 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.748329 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:53:52.748345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.748370 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.748382 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.748393 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:53:52.748412 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.748419 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.748429 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:53:52.748447 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.748453 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.748463 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:53:52.748481 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.748488 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.748498 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:53:52.748511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.748537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.748548 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.748563 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.748569 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:52.748584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.748609 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.748616 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.748626 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 19:53:52.748639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.748655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.748665 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:53:52.748678 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.748706 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.748713 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.748723 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.748736 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.748752 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.748766 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.748792 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.748799 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.748809 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:53:52.748827 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.748834 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.748844 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:53:52.748862 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.748868 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.748878 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:53:52.748895 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.748902 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.748912 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:53:52.748929 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:52.748936 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.748946 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:53:52.748963 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:52.748970 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.748980 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:53:52.748997 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.749004 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.749014 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:53:52.749031 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.749038 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.749047 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:53:52.749065 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.749072 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.749082 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:53:52.749099 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.749106 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.749115 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:53:52.749133 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.749139 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.749149 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:53:52.749162 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.749216 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.749235 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.749241 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:53:52.749255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.749280 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.749288 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.749304 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:53:52.749325 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.749332 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.749342 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:53:52.749360 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.749367 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.749381 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:53:52.749400 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:53:52.749407 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.749417 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:52.749430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.749457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.749467 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.749482 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.749489 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:52.749503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.749528 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.749535 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.749545 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 19:53:52.749558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.749574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.749584 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:53:52.749597 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.749625 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.749633 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.749643 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.749656 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.749672 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.749686 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.749712 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.749719 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.749729 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:53:52.749747 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.749754 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.749764 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:53:52.749785 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.749792 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.749802 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:53:52.749826 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.749833 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.749843 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:53:52.749860 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:52.749867 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.749877 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:53:52.749894 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:52.749901 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.749910 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:53:52.749928 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.749934 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.749945 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:53:52.749962 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.749969 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.749978 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:53:52.749996 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.750002 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.750012 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:53:52.750030 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:52.750036 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.750046 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 19:53:52.750064 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.750071 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.750080 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:53:52.750098 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.750104 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.750114 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:53:52.750127 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.750185 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.750202 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:52.750230 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:52.750237 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:52.750247 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:52.750260 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:52.750276 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.750293 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:52.750330 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.750338 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:52.750348 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 19:53:52.750366 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.750373 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:52.750388 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 19:53:52.750406 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.750413 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:52.750423 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:53:52.750440 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.750447 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:52.750457 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 19:53:52.750474 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.750481 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:52.750490 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 19:53:52.750508 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:52.750514 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:52.750524 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:53:52.750542 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.750548 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:52.750558 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 19:53:52.750579 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:52.750586 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:52.750596 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 19:53:52.750613 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:52.750620 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:52.750630 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 19:53:52.750647 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:52.750654 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:52.750663 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:53:52.750680 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:52.750687 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:52.750697 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:53:52.750714 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:52.750721 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:52.750731 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 19:53:52.750748 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.750755 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:52.750764 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:53:52.750782 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.750788 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:52.750798 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 19:53:52.750811 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:52.750877 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.750896 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.750902 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 19:53:52.750925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.750951 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.750958 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.750968 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:53:52.750982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.750997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.751008 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:52.751023 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.751029 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 19:53:52.751047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.751072 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:52.751079 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.751090 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 19:53:52.751103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.751118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.751128 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:53:52.751143 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.751149 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 19:53:52.751163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.751189 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.751196 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.751206 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:53:52.751224 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.751230 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.751240 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:53:52.751257 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.751264 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.751274 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:53:52.751294 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:53:52.751304 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.751318 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:53:52.751332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.751359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.751370 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 19:53:52.751390 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.751397 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 19:53:52.751416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.751442 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:53:52.751449 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.751459 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 19:53:52.751472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.751487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.751497 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 19:53:52.751511 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:53:52.751538 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 19:53:52.751545 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:53:52.751555 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 19:53:52.751567 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:53:52.751584 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.751598 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:52.751628 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.751635 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:52.751645 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 19:53:52.751663 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.751669 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:52.751679 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 19:53:52.751696 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.751703 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:52.751713 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 19:53:52.751731 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:53:52.751737 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:52.751747 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:53:52.751765 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.751772 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:52.751781 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 19:53:52.751799 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.751806 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:52.751815 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 19:53:52.751833 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.751839 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:52.751849 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:53:52.751867 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:52.751873 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:52.751883 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 19:53:52.751901 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:52.751907 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:52.751917 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 19:53:52.751935 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.751942 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:52.751951 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:53:52.751964 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:52.752013 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.752031 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.752037 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 19:53:52.752056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.752081 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.752089 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.752099 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:53:52.752112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.752127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.752137 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:52.752152 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.752158 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 19:53:52.752176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.752202 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:53:52.752209 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.752219 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 19:53:52.752232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.752247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.752257 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:53:52.752271 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 19:53:52.752303 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:53:52.752314 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:53:52.752326 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 19:53:52.752345 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:53:52.752352 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 19:53:52.752362 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 19:53:52.752384 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:53:52.752391 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:53:52.752401 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 19:53:52.752414 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 19:53:52.752439 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.752455 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.752461 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:53:52.752480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.752506 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.752513 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.752523 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:53:52.752541 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.752548 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.752558 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:53:52.752575 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.752582 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.752591 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:53:52.752604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.752627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.752637 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:52.752652 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.752658 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:52.752681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.752706 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:52.752713 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.752723 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 19:53:52.752737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.752752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.752762 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:53:52.752776 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:52.752803 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:52.752810 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:52.752819 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:52.752832 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:52.752848 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.752862 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:52.752888 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.752895 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:52.752905 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 19:53:52.752923 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.752929 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:52.752939 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 19:53:52.752957 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.752963 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:52.752973 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:53:52.752991 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.752998 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:52.753012 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 19:53:52.753030 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:52.753037 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:52.753046 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 19:53:52.753064 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.753070 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:52.753080 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 19:53:52.753098 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.753104 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:52.753114 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 19:53:52.753131 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.753138 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:52.753148 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:53:52.753166 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.753172 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:52.753182 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:53:52.753195 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:52.753242 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.753259 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.753265 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 19:53:52.753283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.753322 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.753331 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.753342 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:53:52.753360 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.753367 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.753381 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:53:52.753401 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.753408 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.753418 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:53:52.753435 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.753442 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.753451 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:53:52.753469 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.753475 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.753485 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:53:52.753498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.753529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.753540 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:52.753556 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.753562 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 19:53:52.753580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.753604 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.753611 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.753625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.753649 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:53:52.753670 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:53:52.753687 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.753698 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:53:52.753708 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 19:53:52.753721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.753735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:53:52.753745 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:53:52.753760 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.753766 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 19:53:52.753784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.753809 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.753817 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.753826 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 19:53:52.753839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.753855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.753865 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 19:53:52.753880 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.753886 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 19:53:52.753899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.753924 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:53:52.753931 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.753941 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 19:53:52.753954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.753969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.753979 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 19:53:52.753994 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.754000 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 19:53:52.754013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.754038 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.754045 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.754055 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:53:52.754068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.754083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.754093 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:52.754108 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.754114 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 19:53:52.754132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.754157 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:52.754165 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.754174 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 19:53:52.754188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.754203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.754213 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:53:52.754226 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:52.754253 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:52.754260 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:52.754270 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:52.754283 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:52.754306 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.754325 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:52.754352 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.754360 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:52.754381 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 19:53:52.754401 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.754408 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:52.754418 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 19:53:52.754436 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.754443 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:52.754453 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 19:53:52.754470 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.754477 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:52.754486 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 19:53:52.754504 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.754511 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:52.754520 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 19:53:52.754538 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:53:52.754544 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:52.754554 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 19:53:52.754571 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:53:52.754578 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:52.754588 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 19:53:52.754605 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:53:52.754612 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:52.754621 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 19:53:52.754639 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:53:52.754645 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:52.754655 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 19:53:52.754673 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.754680 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:52.754689 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 19:53:52.754707 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.754713 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:52.754723 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 19:53:52.754741 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.754747 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:52.754761 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 19:53:52.754779 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.754786 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:52.754796 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 19:53:52.754809 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:52.754871 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.754889 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.754896 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 19:53:52.754915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.754941 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.754948 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.754958 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 19:53:52.754971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.754986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.754996 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:52.755012 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.755018 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:52.755032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.755056 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.755063 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.755073 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 19:53:52.755087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.755102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.755112 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:53:52.755127 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.755133 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:53:52.755151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.755176 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.755183 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.755194 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 19:53:52.755211 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.755218 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.755228 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:53:52.755245 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.755252 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.755262 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:53:52.755279 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.755286 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.755302 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:53:52.755319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.755345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.755356 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:52.755372 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.755384 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:52.755399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.755430 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:52.755437 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.755447 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 19:53:52.755460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.755476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.755486 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:53:52.755499 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:52.755527 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:52.755535 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:52.755545 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:52.755558 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:52.755576 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.755590 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:52.755615 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.755622 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:52.755632 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:53:52.755650 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.755657 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:52.755667 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:53:52.755684 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.755691 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:52.755701 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 19:53:52.755718 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:52.755725 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:52.755738 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:53:52.755757 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.755763 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:52.755773 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:53:52.755790 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.755797 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:52.755807 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 19:53:52.755824 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:53:52.755831 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:52.755841 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 19:53:52.755854 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:52.755892 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.755909 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.755915 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 19:53:52.755929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.755954 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.755961 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.755975 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 19:53:52.755994 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.756000 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.756010 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 19:53:52.756027 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.756034 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.756043 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 19:53:52.756061 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.756068 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.756077 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 19:53:52.756095 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.756101 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.756111 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 19:53:52.756128 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.756135 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.756145 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 19:53:52.756162 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.756169 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.756179 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:53:52.756196 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.756203 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.756212 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:53:52.756225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.756267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.756277 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:52.756295 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.756305 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 19:53:52.756327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.756354 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:53:52.756361 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.756371 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 19:53:52.756389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.756405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.756415 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:53:52.756432 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:52.756439 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 19:53:52.756451 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 19:53:52.756467 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.756473 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 19:53:52.756487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.756515 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:53:52.756536 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:53:52.756553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.756564 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:53:52.756574 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 19:53:52.756591 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.756598 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 19:53:52.756609 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 19:53:52.756625 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:52.756632 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 19:53:52.756642 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 19:53:52.756658 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:53:52.756665 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 19:53:52.756675 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:53:52.756692 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.756698 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:53:52.756709 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.756726 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.756732 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:53:52.756742 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.756759 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:52.756766 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 19:53:52.756776 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:52.756793 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:53:52.756800 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 19:53:52.756809 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:53:52.756826 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:53:52.756832 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 19:53:52.756842 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 19:53:52.756859 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:52.756866 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:53:52.756879 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:52.756897 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:53:52.756903 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 19:53:52.756913 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 19:53:52.756930 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:52.756936 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 19:53:52.756946 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:52.756963 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:52.756969 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:53:52.756979 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:52.756995 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:53:52.757001 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 19:53:52.757011 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 19:53:52.757026 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 19:53:52.757062 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 19:53:52.757091 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:53:52.757118 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:53:52.757145 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 19:53:52.757172 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:52.757198 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:53:52.757224 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:52.757251 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:53:52.757277 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 19:53:52.757316 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 19:53:52.757347 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 19:53:52.757374 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 19:53:52.757407 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 19:53:52.757435 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 19:53:52.757460 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 19:53:52.757487 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 19:53:52.757514 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:52.757545 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:53:52.757571 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:52.757597 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:53:52.757623 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:52.757649 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:53:52.757675 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:52.757702 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:53:52.757728 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.757754 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:53:52.757781 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:52.757807 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:53:52.757833 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:52.757859 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:53:52.757885 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:52.757913 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:53:52.757939 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 19:53:52.757965 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:53:52.757991 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.758035 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:53:52.758061 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.758088 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:53:52.758116 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:52.758142 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:53:52.758168 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.758194 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:53:52.758220 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.758245 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:53:52.758453 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:52.758481 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:53:52.758507 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 19:53:52.758533 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 19:53:52.758559 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:52.758585 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:53:52.758610 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:52.758636 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:53:52.758662 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:52.758688 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:53:52.758714 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 19:53:52.758740 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 19:53:52.758767 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:52.758793 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:53:52.758819 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:52.758845 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:53:52.758872 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:52.758898 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:53:52.758924 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:52.758951 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:53:52.758979 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.758997 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.759023 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:53:52.759049 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.759066 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.759083 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.759108 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:53:52.759135 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.759156 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.759173 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.759190 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.759216 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:53:52.759242 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.759267 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:52.759297 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.759328 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:52.759354 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.759371 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.759403 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:52.759429 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.759446 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.759471 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:52.759498 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.759524 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:52.759549 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.759576 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:53:52.759602 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.759628 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:52.759653 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.759679 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:52.759704 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.759721 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.759747 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:53:52.759773 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.759799 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:52.759825 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.759851 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:53:52.759876 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.759907 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:53:52.759933 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.759950 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.759967 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.759984 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760000 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760017 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760033 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760059 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:52.760085 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760102 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760118 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760144 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:52.760169 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760196 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:52.760221 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760238 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760255 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760281 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:52.760316 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760334 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760351 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760368 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760390 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760417 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:53:52.760442 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760459 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760476 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760492 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760522 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.760548 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760565 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760582 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760598 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760624 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.760650 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760675 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:52.760701 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760718 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760736 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760752 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760780 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:53:52.760806 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760832 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:53:52.760857 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760874 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760891 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760916 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:52.760942 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760959 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760976 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.760992 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.761009 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.761035 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:53:52.761060 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.761086 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:53:52.761112 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.761138 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:52.761168 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.761195 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:52.761220 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.761237 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.761254 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.761270 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.761302 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:52.761333 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.761350 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.761367 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.761389 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.761407 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.761424 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.761441 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.761457 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.761484 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:53:52.761511 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.761527 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.761553 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:53:52.761579 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.761596 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.761613 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.761638 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:53:52.761664 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.761680 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.761697 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.761713 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.761739 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:53:52.761764 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.761790 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:52.761821 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.761846 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:52.761872 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.761888 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.761914 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:52.761939 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.761956 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.761981 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:52.762007 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.762033 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:52.762060 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.762085 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:53:52.762111 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.762137 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:52.762162 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.762188 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:52.762213 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.762230 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.762256 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:53:52.762281 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.762319 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:52.762346 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.762372 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:53:52.762403 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.762429 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:53:52.762455 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.762472 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.762489 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.762506 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.762522 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.762543 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.762560 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.762586 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:52.762612 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.762628 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.762645 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.762671 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:52.762697 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.762723 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:52.762750 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.762766 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.762783 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.762809 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:52.762835 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.762852 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.762869 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.762886 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.762903 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.762928 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:53:52.762954 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.762971 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.762988 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763004 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763030 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.763055 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763072 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763088 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763105 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763135 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.763161 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763186 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:52.763212 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763230 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763246 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763263 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763290 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:53:52.763325 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763351 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:53:52.763382 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763401 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763419 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763444 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:52.763469 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763486 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763503 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763520 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763536 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763562 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:53:52.763588 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763613 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:53:52.763639 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763665 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:52.763691 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763716 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:52.763742 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763759 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763775 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763796 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763822 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:52.763848 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763865 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763882 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763898 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763915 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763932 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763948 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763964 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:52.763990 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:53:52.764016 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 19:53:52.764074 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:53:52.764124 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:52.764172 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:52.764218 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 19:53:52.764265 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 19:53:52.764326 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 19:53:52.764374 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 19:53:52.764447 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:52.764494 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:52.764543 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:52.764589 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:52.764636 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.764684 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:52.764731 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:52.764777 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:52.764823 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:53:52.764870 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.764918 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.764966 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:52.765016 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.765070 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.765124 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:52.765170 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 19:53:52.765216 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:52.765263 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:52.765323 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:52.765372 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 19:53:52.765426 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:52.765493 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:52.765731 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:52.765781 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:52.765837 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 19:53:52.765884 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:53:52.765932 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:52.765980 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:52.766025 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 19:53:52.766074 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 19:53:52.766121 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 19:53:52.766173 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 19:53:52.766220 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:52.766267 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:52.766326 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:52.766373 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:52.766426 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.766474 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:52.766522 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:52.766568 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:52.766615 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:53:52.766662 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.766710 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.766757 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:52.766805 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.766857 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.766908 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:52.766954 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 19:53:52.767001 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:52.767047 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:52.767093 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:52.767140 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 19:53:52.767188 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:52.767239 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:52.767285 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:52.767343 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:52.767405 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 19:53:52.767453 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:53:52.767501 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:52.767548 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:52.767593 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 19:53:52.767641 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 19:53:52.767688 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 19:53:52.767740 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 19:53:52.767787 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:52.767833 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:52.767881 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:52.767926 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:52.767972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.768020 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:52.768067 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:52.768117 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:52.768164 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:53:52.768211 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.768258 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.768321 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:52.768371 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.768428 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.768480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:52.768526 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 19:53:52.768572 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:52.768618 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:52.768664 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:52.768712 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 19:53:52.768761 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:52.768814 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:52.768860 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:52.768908 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:52.768962 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:53:52.768989 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:53:52.769049 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:53:52.769103 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:52.769158 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:52.769215 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:53:52.769269 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:53:52.769337 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:53:52.769397 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:53:52.769450 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:52.769504 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:52.769557 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:52.769611 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:52.769664 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.769718 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:52.769770 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:52.769823 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:52.769876 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:53:52.769930 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.769984 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.770037 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:52.770090 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.770143 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.770197 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:52.770250 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:53:52.770316 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:52.770370 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:52.770460 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:52.770514 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:53:52.770567 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:52.770620 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:52.770673 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:52.770726 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:52.770983 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:53:52.771008 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:53:52.771061 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:53:52.771116 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:52.771169 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:52.771222 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:53:52.771274 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:53:52.771339 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:53:52.771398 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:53:52.771452 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:52.771506 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:52.771559 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:52.771611 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:52.771665 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.771718 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:52.771771 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:52.771829 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:52.771882 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:53:52.771936 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.771989 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.772043 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:52.772095 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.772149 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.772202 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:52.772254 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:53:52.772319 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:52.772373 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:52.772433 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:52.772486 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:53:52.772539 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:52.772592 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:52.772645 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:52.772699 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:52.772758 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 19:53:52.772781 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:53:52.772830 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:53:52.772879 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:52.772927 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:52.772981 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:53:52.773029 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:53:52.773077 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:53:52.773125 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:53:52.773173 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:52.773221 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:52.773269 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:52.773329 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:52.773383 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.773434 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:52.773483 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:52.773531 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:52.773579 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:53:52.773627 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.773676 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.773729 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:52.773778 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.773827 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.773875 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:52.773924 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:53:52.773971 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:52.774024 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:52.774072 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:52.774120 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:53:52.774168 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:52.774215 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:52.774263 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:52.774325 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:52.774386 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 19:53:52.774409 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:53:52.774460 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:53:52.774510 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:52.774560 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:52.774610 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:53:52.774660 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:53:52.774710 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:53:52.774760 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:53:52.774811 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:52.774862 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:52.774913 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:52.774963 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:52.775013 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.775063 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:52.775118 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:52.775168 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:52.775217 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:53:52.775268 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.775328 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.775384 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:52.775437 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.775487 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.775537 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:52.775587 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:53:52.775637 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:52.775724 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:52.775819 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:52.775873 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:53:52.775923 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:52.775973 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:52.776024 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:52.776073 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:52.776127 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 19:53:52.776144 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 19:53:52.776174 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 19:53:52.776201 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 19:53:52.776228 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 19:53:52.776254 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 19:53:52.776274 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:53:52.776289 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:53:52.776298 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:52.776313 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:52.776322 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:53:52.776330 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:53:52.776339 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:53:52.776347 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:53:52.776355 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:52.776363 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:52.776371 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:52.776384 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:52.776393 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.776402 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:52.776411 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:52.776419 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:52.776427 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:53:52.776435 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.776443 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.776452 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:52.776460 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.776467 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.776475 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:52.776483 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:53:52.776491 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:52.776499 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:52.776510 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:52.776525 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:53:52.776535 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:52.776543 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:52.776552 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:52.776559 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:52.776568 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:53:52.776577 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:53:52.776584 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:52.776593 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:52.776601 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:53:52.776608 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:53:52.776617 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:53:52.776625 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:53:52.776632 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:52.776640 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:52.776648 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:52.776655 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:52.776663 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.776670 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:52.776678 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:52.776685 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:52.776693 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:53:52.776700 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.776708 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.776715 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:52.776722 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.776730 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.776741 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:52.776749 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:53:52.776757 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:52.776764 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:52.776771 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:52.776779 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:53:52.776786 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:52.776793 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:52.776802 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:52.776809 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:52.776817 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:53:52.776826 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:53:52.776834 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:52.776841 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:52.776848 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:53:52.776856 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:53:52.776863 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:53:52.776870 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:53:52.776877 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:52.776883 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:52.776890 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:52.776897 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:52.776904 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.776911 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:52.776918 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:52.776925 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:52.776932 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:53:52.776938 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.776945 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.776952 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:52.776959 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.776965 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.776973 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:52.776981 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:53:52.776988 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:52.776995 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:52.777002 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:52.777009 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:53:52.777016 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:52.777023 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:52.777029 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:52.777036 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:52.777043 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:53:52.777051 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:53:52.777058 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:52.777065 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:52.777072 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:53:52.777079 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:53:52.777086 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:53:52.777092 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:53:52.777099 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:52.777106 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:52.777118 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:52.777126 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:52.777144 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.777152 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:52.777159 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:52.777166 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:52.777173 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:53:52.777180 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.777186 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:52.777193 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:52.777200 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:52.777206 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:52.777213 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:52.777220 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:53:52.777226 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:52.777232 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:52.777239 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:52.777246 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:53:52.777252 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:52.777258 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:52.777265 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:52.777271 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:52.777509 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 19:53:52.777522 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:53:52.777527 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:53:52.777532 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:53:52.777539 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 19:53:52.777544 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:53:52.777548 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:53:52.777557 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 19:53:52.777566 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:53:52.777610 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 19:53:52.777617 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197415" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:53:52.777638 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:53:52.777660 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 19:53:52.777667 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 19:53:52.777671 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 19:53:52.777675 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 19:53:52.777681 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197415" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:53:52.777692 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:53:52.777699 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:53:52.777703 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:53:52.777714 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:53:52.777723 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:53:52.777728 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 19:53:52.777751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.777760 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:53:52.777765 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.777792 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:53:52.777798 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 19:53:52.777802 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 19:53:52.777806 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 19:53:52.777810 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 19:53:52.777814 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 19:53:52.777818 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 19:53:52.777823 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 19:53:52.777828 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197415" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:53:52.777842 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:53:52.777848 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:53:52.777852 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:53:52.777858 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:53:52.777864 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:53:52.777868 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:52.777891 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:53:52.777898 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:53:52.777902 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:53:52.777908 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:53:52.777912 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:53:52.777923 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:53:52.777934 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:53:52.777940 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:53:52.777944 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:53:52.777951 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "197415" 2019-02-19 19:53:52.777958 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:53:52.777963 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:53:52.777968 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:53:52.777974 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:53:52.777979 wsdl: in serializeType: returning: 197415 2019-02-19 19:53:52.777985 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:53:52.777992 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:53:52.777996 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:53:52.778000 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:53:52.778005 wsdl: in serializeType: returning: 197415 2019-02-19 19:53:52.778010 wsdl: serializeRPCParameters returning: 197415 2019-02-19 19:53:52.778291 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=197415 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 19:53:52.778297 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 19:53:52.778304 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8820"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 19:53:52.778319 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 19:53:52.778325 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=197415 2019-02-19 19:53:52.778334 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 19:53:52.778411 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 19:53:52.778346 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:53:52.778356 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:53:52.778361 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:53:52.778366 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:53:52.778370 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:53:52.778381 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:53:52.778391 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:53:52.778399 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:53:52.778404 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:53:52.778417 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 19:53:52.778426 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:53:52.778433 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:53:52.785881 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:53:52.785898 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:53:52.785908 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 19:53:52.785913 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 19:53:52.785919 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:53:52.785924 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:53:52.785928 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:53:52.785932 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:53:52.785937 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 19:53:52.785971 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 19:53:52.872704 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 19:53:52.872744 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 19:53:52.872751 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:53:52.872756 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:53:52.872762 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:53:52.872767 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:53:52.872774 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:53:52.872780 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:53:52.872785 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:53:52.872791 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:53:35 GMT 2019-02-19 19:53:52.872797 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:53:52.872803 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 19:53:52.872808 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:53:52.872820 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 19:53:52.872847 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 19:53:52.872858 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 19:53:52.872869 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:53:52.872873 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 19:53:52.872878 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 19:53:52.872921 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:53:52.872933 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:53:52.872939 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:53:52.872968 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:53:52.872975 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 18:53:35 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 19:53:52.873012 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 19:53:52.873021 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 19:53:52.873044 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 19:53:52.873051 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 19:53:52.873162 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 19:53:52.873257 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 19:53:52.873264 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 19:53:52.873272 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 19:53:52.873283 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:53:52.873306 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 19:53:52.873369 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 19:53:52.873397 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:53:52.873409 nusoap_client: got fault 2019-02-19 19:53:52.873417 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 19:53:52.873422 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 19:53:52.873427 nusoap_client: detail =