Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
HOLSET: HT60Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3103
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 27 May 2020 09:13:22 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-05-27 11:13:44.541242 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-05-27 11:13:44.541287 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 11:13:44.541299 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197416" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-05-27 11:13:44.541318 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 11:13:44.541327 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-05-27 11:13:44.541335 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-05-27 11:13:44.541346 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-05-27 11:13:44.541355 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 11:13:44.541360 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 11:13:44.541369 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 11:13:44.541376 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-27 11:13:44.541386 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-27 11:13:44.541392 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-27 11:13:44.541397 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-27 11:13:44.541401 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-27 11:13:44.541405 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-05-27 11:13:44.541415 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 11:13:44.541435 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 11:13:44.541443 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-27 11:13:44.541449 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-05-27 11:13:44.541454 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-05-27 11:13:44.541461 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-27 11:13:44.541469 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-27 11:13:44.547999 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-27 11:13:44.548011 soap_transport_http: socket connected 2020-05-27 11:13:44.548020 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-05-27 11:13:44.548025 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 11:13:44.548030 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 11:13:44.548034 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-27 11:13:44.548039 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-05-27 11:13:44.548062 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-05-27 11:13:44.711092 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-05-27 11:13:44.711208 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-05-27 11:13:44.711217 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 11:13:44.711223 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-27 11:13:44.711229 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-27 11:13:44.711235 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-27 11:13:44.711240 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-27 11:13:44.711246 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-27 11:13:44.711252 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-27 11:13:44.711258 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 27 May 2020 09:13:22 GMT 2020-05-27 11:13:44.711268 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-27 11:13:44.711273 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-05-27 11:13:44.711280 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-27 11:13:44.711293 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-05-27 11:13:44.711329 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-05-27 11:13:44.711353 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-05-27 11:13:44.717502 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.717578 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 11:13:44.717640 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.717671 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.717695 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.717719 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.724158 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.724187 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.724211 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.724241 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.724263 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.724285 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.724308 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.724329 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.724371 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.724395 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.724471 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:13:44.724522 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:13:44.724554 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.724577 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.730523 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.730621 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.730663 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.730687 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.730735 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.730926 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.730987 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.731028 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:13:44.731097 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:13:44.731139 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.731163 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.731200 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.731229 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:13:44.731253 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.731292 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.731321 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.731344 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:13:44.731414 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.731450 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:13:44.731617 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.731635 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.731690 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:13:44.731733 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:13:44.731763 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:13:44.743144 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.743193 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.743207 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.743253 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:13:44.743280 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.743307 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.743335 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.743376 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:13:44.743496 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:13:44.743530 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-27 11:13:44.743574 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:13:44.743604 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.743640 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.743654 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.743722 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 11:13:44.743752 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.743804 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:13:44.743844 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:13:44.743895 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-05-27 11:13:44.743920 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.743962 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.743991 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:13:44.744023 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.744051 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.744095 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:13:44.744117 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.744299 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:13:44.744339 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:13:44.749450 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.749478 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.749521 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.749650 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:13:44.749680 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:13:44.749708 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 11:13:44.749926 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.750006 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.750114 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.750138 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.750162 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.750194 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.750221 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:13:44.750265 soap_transport_http: read buffer of 1421 bytes 2020-05-27 11:13:44.750284 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-27 11:13:44.750293 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-05-27 11:13:44.750338 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-05-27 11:13:44.750390 soap_transport_http: closed socket 2020-05-27 11:13:44.750414 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-27 11:13:44.750426 soap_transport_http: end of send() 2020-05-27 11:13:44.750453 wsdl: got WSDL URL 2020-05-27 11:13:44.750462 wsdl: Parse WSDL 2020-05-27 11:13:44.750701 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-05-27 11:13:44.750723 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-05-27 11:13:44.750802 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.750817 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-05-27 11:13:44.750856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.750914 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.750932 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.750959 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 11:13:44.751000 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.751015 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.751037 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 11:13:44.751067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.751117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.751136 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-05-27 11:13:44.751156 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.751162 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.751179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.751219 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:13:44.751229 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.751241 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-05-27 11:13:44.751266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.751289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.751303 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-05-27 11:13:44.751323 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.751330 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-05-27 11:13:44.751346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.751373 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.751384 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.751402 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 11:13:44.751432 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.751441 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.751453 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 11:13:44.751473 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.751480 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.751490 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 11:13:44.751505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.751529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.751540 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-05-27 11:13:44.751564 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.751572 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-05-27 11:13:44.751587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.751615 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:13:44.751622 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.751632 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-05-27 11:13:44.751647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.751669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.751690 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-05-27 11:13:44.751709 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.751716 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-05-27 11:13:44.751736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.751770 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.751777 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.751788 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 11:13:44.751807 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.751814 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.751828 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 11:13:44.751848 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.751855 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.751864 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 11:13:44.751883 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.751889 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.751899 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:13:44.751913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.751941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.751953 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:13:44.751971 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.751983 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.752010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.752055 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.752068 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.752093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.752146 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:13:44.752190 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:13:44.752223 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.752240 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 11:13:44.752252 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-05-27 11:13:44.752265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.752281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 11:13:44.752294 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-27 11:13:44.752312 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.752319 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-05-27 11:13:44.752335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.752361 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.752368 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.752378 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 11:13:44.752392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.752407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.752418 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-05-27 11:13:44.752438 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.752444 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.752468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.752513 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.752525 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.752559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.752597 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:13:44.752636 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:13:44.752671 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.752692 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 11:13:44.752706 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-05-27 11:13:44.752720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.752742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 11:13:44.752762 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-05-27 11:13:44.752787 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.752798 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-05-27 11:13:44.752832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.752870 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.752884 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.752902 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 11:13:44.752924 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.752935 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.752952 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 11:13:44.752987 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.752997 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.753009 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 11:13:44.753036 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.753048 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.753065 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:13:44.753093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.753131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.753146 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:13:44.753172 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.753184 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.753217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.753262 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:13:44.753275 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.753293 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-05-27 11:13:44.753322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.753350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.753372 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-27 11:13:44.753399 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.753410 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-05-27 11:13:44.753437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.753482 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.753495 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.753513 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 11:13:44.753563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.753590 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.753602 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-05-27 11:13:44.753625 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.753633 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.753656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.753689 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.753698 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.753709 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-05-27 11:13:44.753723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.753740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.753750 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-05-27 11:13:44.753766 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.753773 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-05-27 11:13:44.753787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.753814 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.753821 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.753831 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:13:44.753845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.753861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.753871 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-05-27 11:13:44.753886 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.753892 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.753906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.753931 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.753939 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.753949 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-05-27 11:13:44.753962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.753977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.753988 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-05-27 11:13:44.754003 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.754009 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-05-27 11:13:44.754023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.754049 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.754056 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.754066 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 11:13:44.754084 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.754091 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.754100 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:13:44.754114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.754133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.754143 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-05-27 11:13:44.754158 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.754164 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.754178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.754203 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.754210 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.754220 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-05-27 11:13:44.754233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.754249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.754259 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-05-27 11:13:44.754274 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.754280 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-05-27 11:13:44.754295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.754320 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.754327 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.754337 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 11:13:44.754354 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.754361 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.754371 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:13:44.754384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.754403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.754413 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-05-27 11:13:44.754428 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.754434 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.754448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.754473 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.754481 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.754490 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-05-27 11:13:44.754504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.754527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.754538 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-05-27 11:13:44.754554 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.754560 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-05-27 11:13:44.754574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.754598 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.754606 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.754615 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:13:44.754629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.754650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.754662 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-05-27 11:13:44.754678 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.754684 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.754698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.754723 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.754730 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.754740 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-05-27 11:13:44.754753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.754769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.754779 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-05-27 11:13:44.754793 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.754801 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-05-27 11:13:44.754815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.754839 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.754847 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.754857 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:13:44.754870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.754885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.754896 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-05-27 11:13:44.754911 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.754917 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.754931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.754956 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:13:44.754963 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.754973 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-05-27 11:13:44.754987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.755002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.755012 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-05-27 11:13:44.755026 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.755033 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-05-27 11:13:44.755046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.755072 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.755079 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.755089 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-27 11:13:44.755102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.755118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.755128 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:13:44.755143 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.755149 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.755162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.755187 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.755195 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.755204 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-05-27 11:13:44.755218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.755233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.755243 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-27 11:13:44.755258 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.755264 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-05-27 11:13:44.755278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.755303 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.755310 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.755319 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-27 11:13:44.755333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.755348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.755358 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-05-27 11:13:44.755373 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.755379 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.755393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.755418 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.755425 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.755435 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-05-27 11:13:44.755449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.755464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.755474 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-05-27 11:13:44.755489 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.755495 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-05-27 11:13:44.755515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.755542 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.755549 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.755559 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-05-27 11:13:44.755579 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.755586 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.755596 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-05-27 11:13:44.755610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.755630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.755645 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:13:44.755661 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.755667 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.755682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.755708 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:13:44.755716 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.755726 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-05-27 11:13:44.755740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.755756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.755766 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-27 11:13:44.755781 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.755787 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 11:13:44.755801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.755826 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.755834 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.755843 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:13:44.755857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.755872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.755882 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.755897 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.755903 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.755917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.755942 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.755949 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.755959 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 11:13:44.755973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.755988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.755998 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 11:13:44.756013 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.756019 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-05-27 11:13:44.756033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.756059 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 11:13:44.756066 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.756076 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-27 11:13:44.756089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.756104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.756114 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:13:44.756129 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.756136 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.756149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.756173 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.756180 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.756193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.756219 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:13:44.756240 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:13:44.756257 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.756268 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 11:13:44.756278 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-05-27 11:13:44.756291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.756305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 11:13:44.756316 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-05-27 11:13:44.756331 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.756337 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-05-27 11:13:44.756352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.756377 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 11:13:44.756385 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.756394 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 11:13:44.756408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.756423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.756433 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-05-27 11:13:44.756448 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.756454 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.756468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.756491 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.756498 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.756518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.756543 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:13:44.756564 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:13:44.756581 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.756592 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 11:13:44.756602 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-05-27 11:13:44.756615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.756630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 11:13:44.756645 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-05-27 11:13:44.756662 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.756668 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-05-27 11:13:44.756682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.756709 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 11:13:44.756716 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.756726 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-27 11:13:44.756740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.756756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.756766 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-05-27 11:13:44.756781 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.756788 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.756802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.756826 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.756833 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.756847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.756871 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:13:44.756891 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:13:44.756908 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.756919 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 11:13:44.756929 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-05-27 11:13:44.756942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.756956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 11:13:44.756966 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-05-27 11:13:44.756981 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.756988 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-05-27 11:13:44.757002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.757027 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.757034 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.757044 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-05-27 11:13:44.757062 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.757068 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.757078 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-05-27 11:13:44.757096 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.757103 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.757112 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 11:13:44.757130 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.757137 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.757147 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 11:13:44.757164 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.757171 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.757180 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-27 11:13:44.757198 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.757205 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.757214 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-05-27 11:13:44.757231 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.757238 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.757248 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:13:44.757261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.757299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.757310 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-05-27 11:13:44.757325 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.757331 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.757346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.757371 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.757378 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.757388 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-05-27 11:13:44.757402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.757417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.757427 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-05-27 11:13:44.757442 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.757448 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-05-27 11:13:44.757462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.757487 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.757494 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.757504 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-27 11:13:44.757529 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.757536 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.757546 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:13:44.757564 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.757571 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.757580 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 11:13:44.757594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.757617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.757628 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-05-27 11:13:44.757647 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.757654 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.757669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.757695 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.757702 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.757712 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-05-27 11:13:44.757725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.757741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.757751 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-05-27 11:13:44.757767 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.757774 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 11:13:44.757788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.757812 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.757819 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.757829 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:13:44.757842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.757858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.757868 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.757884 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.757890 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.757903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.757928 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.757936 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.757946 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 11:13:44.757959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.757974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.757985 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 11:13:44.758000 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.758006 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-05-27 11:13:44.758020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.758045 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.758052 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.758062 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:13:44.758080 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.758087 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.758096 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-05-27 11:13:44.758114 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.758121 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.758131 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-05-27 11:13:44.758148 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:13:44.758155 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.758165 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-05-27 11:13:44.758182 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.758189 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.758198 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-05-27 11:13:44.758212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.758242 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.758253 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:13:44.758268 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.758275 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.758289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.758314 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.758321 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.758331 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-05-27 11:13:44.758345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.758360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.758370 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-05-27 11:13:44.758385 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.758391 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 11:13:44.758405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.758430 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.758437 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.758447 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-27 11:13:44.758464 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.758471 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.758481 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:13:44.758498 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.758511 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.758523 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 11:13:44.758537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.758560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.758570 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.758586 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.758592 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.758606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.758632 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.758643 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.758656 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 11:13:44.758670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.758686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.758697 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 11:13:44.758713 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.758719 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-05-27 11:13:44.758733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.758760 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.758767 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.758777 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 11:13:44.758794 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.758801 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.758811 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 11:13:44.758828 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.758835 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.758844 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 11:13:44.758864 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.758870 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.758880 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 11:13:44.758898 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.758904 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.758914 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 11:13:44.758927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.758959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.758969 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:13:44.758985 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.758991 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.759005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.759031 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 11:13:44.759038 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.759048 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-05-27 11:13:44.759062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.759077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.759087 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 11:13:44.759102 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 11:13:44.759131 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-05-27 11:13:44.759138 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 11:13:44.759148 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-05-27 11:13:44.759162 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 11:13:44.759178 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.759192 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:13:44.759218 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.759225 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:13:44.759235 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:13:44.759253 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:13:44.759259 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:13:44.759270 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-05-27 11:13:44.759287 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:13:44.759294 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:13:44.759303 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-05-27 11:13:44.759320 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:13:44.759327 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:13:44.759336 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-27 11:13:44.759354 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:13:44.759360 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:13:44.759370 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-05-27 11:13:44.759388 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 11:13:44.759395 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:13:44.759405 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-05-27 11:13:44.759422 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.759430 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:13:44.759440 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.759457 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.759464 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:13:44.759474 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:13:44.759495 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.759502 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:13:44.759518 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-05-27 11:13:44.759538 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.759545 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:13:44.759554 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 11:13:44.759572 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.759578 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:13:44.759588 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 11:13:44.759602 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:13:44.759656 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.759674 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.759680 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-05-27 11:13:44.759697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.759722 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.759730 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.759739 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 11:13:44.759757 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.759764 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.759773 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 11:13:44.759791 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.759798 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.759808 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 11:13:44.759826 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.759833 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.759842 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 11:13:44.759856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.759883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.759894 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.759908 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.759915 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.759929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.759954 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.759962 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.759972 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-05-27 11:13:44.759985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.760001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.760011 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-05-27 11:13:44.760025 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.760052 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.760059 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.760069 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.760083 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.760099 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.760113 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.760139 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.760146 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.760156 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 11:13:44.760174 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.760180 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.760190 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-27 11:13:44.760208 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.760214 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.760224 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 11:13:44.760241 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.760248 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.760258 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-27 11:13:44.760275 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:13:44.760283 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.760292 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 11:13:44.760310 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:13:44.760317 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.760326 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 11:13:44.760344 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.760351 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.760360 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:13:44.760378 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.760385 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.760395 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-27 11:13:44.760412 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.760419 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.760429 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-27 11:13:44.760446 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.760453 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.760462 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 11:13:44.760480 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.760486 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.760496 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 11:13:44.760515 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.760569 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.760587 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.760593 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-27 11:13:44.760608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.760633 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.760640 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.760650 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 11:13:44.760668 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.760675 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.760684 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:13:44.760701 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.760708 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.760718 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 11:13:44.760735 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 11:13:44.760742 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.760752 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-05-27 11:13:44.760765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.760792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.760802 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.760817 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.760824 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.760838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.760864 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.760871 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.760881 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-05-27 11:13:44.760895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.760910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.760920 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-27 11:13:44.760934 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.760962 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.760969 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.760980 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.760993 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.761010 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.761024 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.761050 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.761057 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.761066 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 11:13:44.761084 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.761091 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.761100 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-27 11:13:44.761118 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.761124 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.761134 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 11:13:44.761159 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.761170 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.761185 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-27 11:13:44.761210 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:13:44.761220 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.761233 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 11:13:44.761260 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:13:44.761270 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.761285 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 11:13:44.761305 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.761311 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.761321 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:13:44.761339 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.761345 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.761355 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-27 11:13:44.761372 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.761380 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.761395 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-27 11:13:44.761415 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:13:44.761422 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.761434 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-05-27 11:13:44.761463 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.761472 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.761483 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 11:13:44.761501 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.761514 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.761525 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 11:13:44.761539 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.761597 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.761613 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:13:44.761647 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:13:44.761655 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:13:44.761666 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:13:44.761680 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:13:44.761696 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.761710 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:13:44.761737 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.761744 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:13:44.761754 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-05-27 11:13:44.761772 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.761779 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:13:44.761789 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-05-27 11:13:44.761806 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.761813 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:13:44.761823 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 11:13:44.761840 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.761847 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:13:44.761857 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-05-27 11:13:44.761874 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.761881 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:13:44.761891 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-05-27 11:13:44.761908 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:13:44.761915 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:13:44.761925 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 11:13:44.761942 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.761949 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:13:44.761959 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-05-27 11:13:44.761976 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:13:44.761983 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:13:44.761992 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-05-27 11:13:44.762009 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:13:44.762016 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:13:44.762026 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-05-27 11:13:44.762043 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:13:44.762050 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:13:44.762059 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 11:13:44.762077 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:13:44.762083 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:13:44.762093 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 11:13:44.762110 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:13:44.762118 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:13:44.762127 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-05-27 11:13:44.762145 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.762151 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:13:44.762161 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:13:44.762178 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.762185 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:13:44.762195 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-05-27 11:13:44.762208 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:13:44.762275 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.762294 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.762301 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-05-27 11:13:44.762316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.762341 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.762348 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.762358 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 11:13:44.762371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.762387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.762397 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:13:44.762413 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.762419 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.762432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.762458 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:13:44.762465 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.762475 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-05-27 11:13:44.762489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.762504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.762521 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-05-27 11:13:44.762537 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.762543 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-05-27 11:13:44.762557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.762582 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.762589 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.762598 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:13:44.762616 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.762623 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.762634 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 11:13:44.762657 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.762665 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.762675 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 11:13:44.762692 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 11:13:44.762699 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.762709 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 11:13:44.762722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.762749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.762760 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-05-27 11:13:44.762775 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.762781 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.762795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.762820 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 11:13:44.762828 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.762838 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-05-27 11:13:44.762852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.762867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.762877 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-05-27 11:13:44.762891 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 11:13:44.762918 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-05-27 11:13:44.762925 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 11:13:44.762935 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-05-27 11:13:44.762949 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 11:13:44.762965 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.762979 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-05-27 11:13:44.763005 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.763012 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 11:13:44.763022 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-05-27 11:13:44.763040 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.763047 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-05-27 11:13:44.763056 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-05-27 11:13:44.763074 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.763081 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 11:13:44.763090 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-05-27 11:13:44.763110 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 11:13:44.763122 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-05-27 11:13:44.763136 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 11:13:44.763162 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.763172 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-05-27 11:13:44.763183 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-05-27 11:13:44.763202 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.763210 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-05-27 11:13:44.763227 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-05-27 11:13:44.763254 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.763261 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-05-27 11:13:44.763271 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 11:13:44.763289 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:13:44.763296 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 11:13:44.763306 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-05-27 11:13:44.763323 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:13:44.763330 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-05-27 11:13:44.763340 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-05-27 11:13:44.763357 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.763364 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-05-27 11:13:44.763373 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:13:44.763387 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-05-27 11:13:44.763438 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.763455 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.763461 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-05-27 11:13:44.763477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.763502 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.763515 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.763526 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:13:44.763540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.763556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.763566 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-05-27 11:13:44.763582 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.763588 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.763603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.763628 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 11:13:44.763638 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.763650 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-05-27 11:13:44.763664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.763680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.763690 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-05-27 11:13:44.763704 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-05-27 11:13:44.763731 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 11:13:44.763738 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-27 11:13:44.763748 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-05-27 11:13:44.763766 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 11:13:44.763773 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-05-27 11:13:44.763782 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-05-27 11:13:44.763800 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 11:13:44.763807 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-27 11:13:44.763817 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-05-27 11:13:44.763830 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-05-27 11:13:44.763859 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.763885 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.763893 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-05-27 11:13:44.763913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.763940 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.763952 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.763968 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:13:44.763992 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.763999 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.764009 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 11:13:44.764027 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.764034 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.764044 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 11:13:44.764057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.764081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.764091 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:13:44.764106 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.764113 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.764128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.764153 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 11:13:44.764160 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.764170 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-05-27 11:13:44.764184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.764199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.764209 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-27 11:13:44.764223 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 11:13:44.764250 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:13:44.764257 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 11:13:44.764266 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:13:44.764280 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 11:13:44.764296 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.764310 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:13:44.764335 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.764343 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:13:44.764353 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-05-27 11:13:44.764371 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.764377 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:13:44.764387 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-05-27 11:13:44.764404 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.764411 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:13:44.764421 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 11:13:44.764438 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.764445 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:13:44.764454 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-05-27 11:13:44.764471 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:13:44.764478 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:13:44.764487 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-27 11:13:44.764504 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.764518 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:13:44.764529 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-05-27 11:13:44.764547 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.764554 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:13:44.764564 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-05-27 11:13:44.764581 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.764588 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:13:44.764598 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 11:13:44.764615 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.764622 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:13:44.764633 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 11:13:44.764652 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:13:44.764700 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.764718 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.764724 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-05-27 11:13:44.764739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.764764 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.764771 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.764781 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 11:13:44.764799 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.764805 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.764815 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 11:13:44.764832 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.764839 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.764849 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 11:13:44.764867 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.764873 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.764883 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 11:13:44.764900 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.764907 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.764917 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 11:13:44.764930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.764961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.764972 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:13:44.764987 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.764993 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.765008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.765032 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.765039 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.765053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.765077 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:13:44.765098 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:13:44.765116 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.765127 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 11:13:44.765137 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-05-27 11:13:44.765151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.765165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 11:13:44.765175 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-27 11:13:44.765190 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.765196 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-05-27 11:13:44.765210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.765235 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.765242 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.765252 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-05-27 11:13:44.765266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.765281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.765292 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-05-27 11:13:44.765307 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.765313 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.765327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.765352 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 11:13:44.765359 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.765369 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-05-27 11:13:44.765382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.765398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.765408 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-05-27 11:13:44.765423 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.765429 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-05-27 11:13:44.765444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.765470 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.765477 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.765487 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 11:13:44.765505 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.765518 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.765528 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 11:13:44.765547 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.765554 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.765563 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-05-27 11:13:44.765577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.765601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.765611 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:13:44.765626 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.765634 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.765652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.765678 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.765685 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.765695 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-05-27 11:13:44.765709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.765725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.765735 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-05-27 11:13:44.765750 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.765756 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-05-27 11:13:44.765770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.765795 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.765802 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.765812 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:13:44.765825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.765841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.765851 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-05-27 11:13:44.765866 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.765872 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.765885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.765910 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 11:13:44.765917 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.765927 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-05-27 11:13:44.765941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.765956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.765966 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-05-27 11:13:44.765980 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 11:13:44.766008 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-05-27 11:13:44.766015 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 11:13:44.766025 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-05-27 11:13:44.766039 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 11:13:44.766054 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.766068 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:13:44.766093 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.766100 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:13:44.766110 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-05-27 11:13:44.766128 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.766135 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:13:44.766144 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-05-27 11:13:44.766162 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.766169 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:13:44.766179 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-05-27 11:13:44.766196 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.766203 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:13:44.766213 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-05-27 11:13:44.766230 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.766237 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:13:44.766246 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-05-27 11:13:44.766264 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 11:13:44.766271 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:13:44.766280 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-05-27 11:13:44.766297 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 11:13:44.766304 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:13:44.766313 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-05-27 11:13:44.766331 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 11:13:44.766337 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:13:44.766347 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-05-27 11:13:44.766364 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 11:13:44.766371 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:13:44.766381 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-05-27 11:13:44.766398 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.766405 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:13:44.766414 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-05-27 11:13:44.766432 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.766440 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:13:44.766449 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-05-27 11:13:44.766467 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.766473 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:13:44.766483 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-05-27 11:13:44.766500 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.766512 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:13:44.766523 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-05-27 11:13:44.766537 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:13:44.766598 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.766616 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.766623 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-05-27 11:13:44.766642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.766669 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.766677 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.766687 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 11:13:44.766704 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.766711 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.766721 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 11:13:44.766734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.766754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.766764 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-05-27 11:13:44.766779 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.766786 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.766799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.766824 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:13:44.766831 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.766841 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-05-27 11:13:44.766855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.766870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.766880 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-05-27 11:13:44.766894 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:13:44.766921 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-05-27 11:13:44.766928 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:13:44.766938 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-05-27 11:13:44.766951 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:13:44.766968 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.766981 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-05-27 11:13:44.767007 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.767014 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-05-27 11:13:44.767024 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-05-27 11:13:44.767041 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.767048 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-05-27 11:13:44.767058 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-27 11:13:44.767075 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.767082 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-05-27 11:13:44.767091 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-05-27 11:13:44.767109 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-27 11:13:44.767116 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-05-27 11:13:44.767125 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-05-27 11:13:44.767142 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.767149 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-05-27 11:13:44.767158 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-05-27 11:13:44.767176 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-27 11:13:44.767183 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-05-27 11:13:44.767192 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-05-27 11:13:44.767210 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.767216 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-05-27 11:13:44.767226 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:13:44.767239 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-05-27 11:13:44.767278 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.767294 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.767300 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-05-27 11:13:44.767314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.767339 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.767346 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.767356 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 11:13:44.767374 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.767381 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.767391 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 11:13:44.767404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.767423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.767434 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-05-27 11:13:44.767449 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.767455 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-05-27 11:13:44.767469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.767494 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:13:44.767501 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.767516 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-05-27 11:13:44.767531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.767547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.767558 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-05-27 11:13:44.767574 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.767580 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-05-27 11:13:44.767594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.767620 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.767627 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.767640 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 11:13:44.767660 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.767667 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.767677 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 11:13:44.767690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.767710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.767720 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:13:44.767736 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.767742 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.767796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.767822 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 11:13:44.767829 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.767840 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-05-27 11:13:44.767853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.767868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.767879 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-27 11:13:44.767894 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.767900 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-05-27 11:13:44.767913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.767938 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.767945 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.767955 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 11:13:44.767973 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.767980 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.767990 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 11:13:44.768003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.768022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.768032 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:13:44.768047 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.768054 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.768068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.768094 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 11:13:44.768101 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.768111 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-05-27 11:13:44.768124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.768139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.768150 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 11:13:44.768167 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 11:13:44.768197 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-05-27 11:13:44.768204 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 11:13:44.768214 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-05-27 11:13:44.768227 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 11:13:44.768244 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.768258 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-05-27 11:13:44.768284 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.768291 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-05-27 11:13:44.768300 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:13:44.768318 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-05-27 11:13:44.768325 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-05-27 11:13:44.768335 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 11:13:44.768349 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-05-27 11:13:44.768369 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.768383 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 11:13:44.768410 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-05-27 11:13:44.768417 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 11:13:44.768427 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-05-27 11:13:44.768440 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 11:13:44.768456 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.768470 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-05-27 11:13:44.768495 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.768502 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-05-27 11:13:44.768518 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 11:13:44.768538 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.768545 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-05-27 11:13:44.768555 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 11:13:44.768568 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-05-27 11:13:44.768587 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.768603 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.768609 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-05-27 11:13:44.768623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.768655 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.768663 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.768673 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-05-27 11:13:44.768687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.768702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.768713 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:13:44.768728 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.768734 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.768748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.768773 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.768780 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.768790 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-05-27 11:13:44.768803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.768818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.768829 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-27 11:13:44.768844 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.768850 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-05-27 11:13:44.768864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.768888 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.768895 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.768905 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-05-27 11:13:44.768923 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.768930 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.768939 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 11:13:44.768957 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.768963 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.768973 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 11:13:44.768990 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.768997 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.769006 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 11:13:44.769020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.769046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.769056 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:13:44.769071 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.769077 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.769093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.769118 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 11:13:44.769125 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.769134 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-05-27 11:13:44.769148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.769163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.769173 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-27 11:13:44.769187 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 11:13:44.769214 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:13:44.769221 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 11:13:44.769230 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:13:44.769244 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 11:13:44.769260 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.769274 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:13:44.769299 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.769306 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:13:44.769316 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:13:44.769333 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.769340 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:13:44.769349 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:13:44.769367 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.769374 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:13:44.769384 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-05-27 11:13:44.769401 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:13:44.769408 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:13:44.769417 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-27 11:13:44.769435 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.769441 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:13:44.769451 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:13:44.769468 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.769475 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:13:44.769484 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 11:13:44.769502 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 11:13:44.769514 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:13:44.769524 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-05-27 11:13:44.769538 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:13:44.769577 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.769593 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.769600 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-05-27 11:13:44.769615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.769644 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.769652 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.769662 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-05-27 11:13:44.769681 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.769687 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.769697 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-05-27 11:13:44.769714 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.769721 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.769731 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-05-27 11:13:44.769748 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.769755 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.769764 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-05-27 11:13:44.769782 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.769789 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.769798 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-05-27 11:13:44.769815 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.769822 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.769831 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-05-27 11:13:44.769849 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.769856 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.769865 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 11:13:44.769882 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.769888 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.769898 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-27 11:13:44.769911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.769952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.769963 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:13:44.769978 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.769985 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-05-27 11:13:44.769999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.770024 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 11:13:44.770031 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.770041 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-05-27 11:13:44.770055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.770070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.770080 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-27 11:13:44.770097 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:13:44.770104 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-05-27 11:13:44.770114 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-05-27 11:13:44.770130 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.770135 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-05-27 11:13:44.770149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.770173 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:13:44.770193 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:13:44.770210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.770221 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 11:13:44.770231 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-05-27 11:13:44.770249 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.770255 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-05-27 11:13:44.770266 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-05-27 11:13:44.770282 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:13:44.770289 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-05-27 11:13:44.770298 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-05-27 11:13:44.770315 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 11:13:44.770322 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-05-27 11:13:44.770332 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 11:13:44.770349 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.770355 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-05-27 11:13:44.770365 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.770382 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.770388 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-27 11:13:44.770398 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.770415 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:13:44.770421 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-05-27 11:13:44.770431 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:13:44.770448 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 11:13:44.770455 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-05-27 11:13:44.770465 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 11:13:44.770481 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 11:13:44.770487 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-05-27 11:13:44.770497 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-05-27 11:13:44.770520 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 11:13:44.770527 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-05-27 11:13:44.770538 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 11:13:44.770555 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 11:13:44.770562 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-05-27 11:13:44.770572 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-05-27 11:13:44.770588 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 11:13:44.770595 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-05-27 11:13:44.770605 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 11:13:44.770622 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:13:44.770628 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-05-27 11:13:44.770642 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:13:44.770660 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 11:13:44.770667 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-05-27 11:13:44.770677 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-05-27 11:13:44.770694 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 11:13:44.770701 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-05-27 11:13:44.770711 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 11:13:44.770728 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 11:13:44.770735 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-05-27 11:13:44.770745 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 11:13:44.770758 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-05-27 11:13:44.770793 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-05-27 11:13:44.770822 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-05-27 11:13:44.770850 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-05-27 11:13:44.770878 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-05-27 11:13:44.770905 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:13:44.770932 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-27 11:13:44.770959 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-05-27 11:13:44.770985 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-05-27 11:13:44.771013 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:13:44.771040 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-27 11:13:44.771067 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-05-27 11:13:44.771094 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-05-27 11:13:44.771121 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-05-27 11:13:44.771148 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-05-27 11:13:44.771175 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-05-27 11:13:44.771202 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-05-27 11:13:44.771230 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-05-27 11:13:44.771257 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-05-27 11:13:44.771284 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-05-27 11:13:44.771311 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-05-27 11:13:44.771338 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-05-27 11:13:44.771366 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-05-27 11:13:44.771394 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:13:44.771421 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-27 11:13:44.771448 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-05-27 11:13:44.771474 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-05-27 11:13:44.771501 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:13:44.771535 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-27 11:13:44.771563 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.771590 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 11:13:44.771617 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:13:44.771650 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-05-27 11:13:44.771678 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-05-27 11:13:44.771705 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-05-27 11:13:44.771732 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-05-27 11:13:44.771759 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-05-27 11:13:44.771787 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-05-27 11:13:44.771814 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-05-27 11:13:44.771841 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-05-27 11:13:44.771868 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-05-27 11:13:44.771895 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.771923 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 11:13:44.771951 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:13:44.771979 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-05-27 11:13:44.772006 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.772034 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 11:13:44.772061 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:13:44.772088 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 11:13:44.772115 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.772142 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-05-27 11:13:44.772168 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.772195 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-27 11:13:44.772222 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:13:44.772249 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-05-27 11:13:44.772276 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-05-27 11:13:44.772302 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-05-27 11:13:44.772329 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-05-27 11:13:44.772356 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-05-27 11:13:44.772383 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:13:44.772410 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-27 11:13:44.772437 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:13:44.772464 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-27 11:13:44.772491 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-05-27 11:13:44.772526 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-05-27 11:13:44.772555 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:13:44.772582 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-05-27 11:13:44.772609 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-05-27 11:13:44.772639 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-05-27 11:13:44.772669 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-05-27 11:13:44.772696 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-05-27 11:13:44.772722 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-05-27 11:13:44.772749 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-05-27 11:13:44.772776 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:13:44.772803 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-27 11:13:44.772830 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:13:44.772857 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 11:13:44.772883 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:13:44.772910 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-27 11:13:44.772937 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:13:44.772964 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-27 11:13:44.772991 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:13:44.773017 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-27 11:13:44.773046 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.773064 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.773090 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:13:44.773118 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.773136 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.773153 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.773180 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:13:44.773207 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.773224 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.773242 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.773258 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.773285 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:13:44.773312 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.773339 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:13:44.773366 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.773383 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.773400 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.773417 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.773443 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:13:44.773470 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.773497 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:13:44.773530 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.773557 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:13:44.773584 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.773601 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.773627 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:13:44.773660 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.773677 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.773704 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:13:44.773731 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.773757 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:13:44.773784 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.773811 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:13:44.773838 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.773865 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:13:44.773892 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.773919 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:13:44.773946 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.773963 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.773990 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:13:44.774017 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.774044 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:13:44.774070 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.774097 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:13:44.774124 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.774150 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:13:44.774177 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.774203 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:13:44.774230 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.774247 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.774264 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.774281 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.774298 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.774316 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.774333 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.774359 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:13:44.774386 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.774404 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.774422 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.774448 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:13:44.774474 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.774501 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:13:44.774534 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.774552 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.774569 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.774586 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.774602 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.774629 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:13:44.774656 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.774673 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.774690 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.774716 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:13:44.774745 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.774762 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.774779 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.774796 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.774812 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.774839 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 11:13:44.774865 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.774883 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.774899 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.774916 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.774943 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.774970 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.774987 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.775004 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.775021 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.775047 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.775074 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.775101 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:13:44.775129 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.775147 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.775164 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.775181 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.775207 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 11:13:44.775234 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.775261 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 11:13:44.775287 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.775304 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.775321 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.775347 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 11:13:44.775374 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.775391 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.775459 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.775476 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.775493 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.775525 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:13:44.775553 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.775580 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-27 11:13:44.775606 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.775624 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.775641 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.775667 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:13:44.775694 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.775721 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 11:13:44.775748 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.775765 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.775792 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:13:44.775819 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.775836 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.775863 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:13:44.775890 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.775907 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.775934 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 11:13:44.775961 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.775978 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.776005 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 11:13:44.776031 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.776058 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:13:44.776084 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.776102 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.776119 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.776135 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.776162 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 11:13:44.776188 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.776206 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.776222 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.776239 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.776256 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.776273 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.776290 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.776306 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.776333 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 11:13:44.776359 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.776377 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.776403 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:13:44.776430 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.776448 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.776465 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.776491 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:13:44.776523 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.776541 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.776558 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.776575 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.776602 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:13:44.776628 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.776655 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:13:44.776682 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.776699 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.776716 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.776733 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.776759 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:13:44.776786 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.776812 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:13:44.776839 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.776865 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:13:44.776892 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.776910 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.776936 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:13:44.776962 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.776979 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.777005 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:13:44.777032 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.777059 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:13:44.777087 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.777113 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:13:44.777139 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.777166 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:13:44.777194 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.777221 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:13:44.777247 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.777264 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.777291 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:13:44.777317 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.777344 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:13:44.777371 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.777398 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:13:44.777425 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.777452 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:13:44.777478 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.777505 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:13:44.777538 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.777555 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.777572 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.777589 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.777607 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.777624 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.777640 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.777667 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:13:44.777693 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.777710 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.777727 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.777753 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:13:44.777779 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.777806 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:13:44.777833 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.777851 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.777868 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.777885 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.777902 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.777928 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:13:44.777955 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.777972 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.777989 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.778015 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:13:44.778042 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.778059 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.778078 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.778096 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.778114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.778141 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 11:13:44.778167 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.778185 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.778202 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.778219 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.778245 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.778272 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.778290 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.778308 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.778325 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.778351 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.778378 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.778405 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:13:44.778431 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.778449 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.778465 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.778482 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.778513 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 11:13:44.778542 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.778569 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 11:13:44.778596 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.778614 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.778631 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.778657 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 11:13:44.778684 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.778701 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.778718 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.778735 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.778753 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.778780 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:13:44.778807 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.778834 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-27 11:13:44.778860 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.778878 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.778895 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.778921 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:13:44.778949 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.778975 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 11:13:44.779002 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.779019 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.779046 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:13:44.779073 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.779090 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.779116 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:13:44.779143 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.779160 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.779186 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 11:13:44.779213 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.779231 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.779258 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 11:13:44.779284 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.779311 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:13:44.779337 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.779354 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.779371 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.779388 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.779414 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 11:13:44.779441 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.779458 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.779475 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.779492 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.779514 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.779532 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.779549 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.779566 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:13:44.779593 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 11:13:44.779619 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-05-27 11:13:44.779677 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-05-27 11:13:44.779729 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:13:44.779780 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-05-27 11:13:44.779831 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:13:44.779882 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-05-27 11:13:44.779930 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-05-27 11:13:44.779980 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-05-27 11:13:44.780030 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-05-27 11:13:44.780080 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-05-27 11:13:44.780130 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 11:13:44.780179 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:13:44.780228 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 11:13:44.780277 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:13:44.780326 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.780377 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:13:44.780428 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-05-27 11:13:44.780478 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-05-27 11:13:44.780533 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-05-27 11:13:44.780583 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-05-27 11:13:44.780633 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.780684 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:13:44.780732 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.780782 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:13:44.780833 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.780890 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.780943 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:13:44.780992 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-05-27 11:13:44.781041 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-05-27 11:13:44.781089 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:13:44.781139 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:13:44.781189 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-05-27 11:13:44.781239 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:13:44.781291 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 11:13:44.781344 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-05-27 11:13:44.781392 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-05-27 11:13:44.781440 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:13:44.781489 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:13:44.781546 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:13:44.781596 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:13:44.781646 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:13:44.781705 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-05-27 11:13:44.781754 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-05-27 11:13:44.781804 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:13:44.781854 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-05-27 11:13:44.781903 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:13:44.781953 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-05-27 11:13:44.782001 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-05-27 11:13:44.782051 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-05-27 11:13:44.782102 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-05-27 11:13:44.782153 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-05-27 11:13:44.782203 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 11:13:44.782251 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:13:44.782301 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 11:13:44.782349 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:13:44.782398 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.782448 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:13:44.782500 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-05-27 11:13:44.782557 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-05-27 11:13:44.782607 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-05-27 11:13:44.782657 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-05-27 11:13:44.782707 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.782756 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:13:44.782805 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.782855 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:13:44.782905 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.782959 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.783013 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:13:44.783061 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-05-27 11:13:44.783111 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-05-27 11:13:44.783159 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:13:44.783207 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:13:44.783258 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-05-27 11:13:44.783308 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:13:44.783359 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 11:13:44.783412 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-05-27 11:13:44.783461 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-05-27 11:13:44.783515 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:13:44.783566 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:13:44.783617 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:13:44.783666 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:13:44.783717 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:13:44.783933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-05-27 11:13:44.783984 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-05-27 11:13:44.784034 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:13:44.784085 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-05-27 11:13:44.784149 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:13:44.784201 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-05-27 11:13:44.784249 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-05-27 11:13:44.784299 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-05-27 11:13:44.784348 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-05-27 11:13:44.784398 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-05-27 11:13:44.784448 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 11:13:44.784496 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:13:44.784553 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 11:13:44.784606 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:13:44.784669 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.784719 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:13:44.784770 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-05-27 11:13:44.784820 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-05-27 11:13:44.784868 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-05-27 11:13:44.784918 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-05-27 11:13:44.784994 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.785045 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:13:44.785094 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.785145 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:13:44.785196 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.785250 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.785304 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:13:44.785352 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-05-27 11:13:44.785401 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-05-27 11:13:44.785449 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:13:44.785498 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:13:44.785555 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-05-27 11:13:44.785623 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:13:44.785674 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 11:13:44.785728 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-05-27 11:13:44.785776 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-05-27 11:13:44.785825 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:13:44.785874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:13:44.785925 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:13:44.785974 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:13:44.786024 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:13:44.786095 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-27 11:13:44.786124 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 11:13:44.786186 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 11:13:44.786243 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:13:44.786299 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 11:13:44.786355 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:13:44.786741 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 11:13:44.786799 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 11:13:44.786872 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 11:13:44.786927 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 11:13:44.786983 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 11:13:44.787039 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 11:13:44.787094 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:13:44.787149 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 11:13:44.787209 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:13:44.787266 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.787322 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:13:44.787378 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 11:13:44.787433 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 11:13:44.787488 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 11:13:44.787549 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 11:13:44.787605 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.787666 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:13:44.787722 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.787778 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:13:44.787833 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.787888 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.787943 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:13:44.787997 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 11:13:44.788058 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 11:13:44.788115 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:13:44.788171 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:13:44.788226 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 11:13:44.788281 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:13:44.788337 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 11:13:44.788393 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 11:13:44.788450 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 11:13:44.788509 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:13:44.788568 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:13:44.788623 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:13:44.788679 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:13:44.788735 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:13:44.788798 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-27 11:13:44.788822 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 11:13:44.788879 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 11:13:44.788935 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:13:44.788991 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 11:13:44.789047 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:13:44.789103 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 11:13:44.789159 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 11:13:44.789215 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 11:13:44.789276 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 11:13:44.789332 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 11:13:44.789388 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 11:13:44.789444 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:13:44.789499 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 11:13:44.789561 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:13:44.789617 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.789674 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:13:44.789729 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 11:13:44.789790 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 11:13:44.789847 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 11:13:44.789903 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 11:13:44.789960 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.790016 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:13:44.790072 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.790129 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:13:44.790184 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.790240 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.790297 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:13:44.790352 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 11:13:44.790408 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 11:13:44.790468 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:13:44.790531 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:13:44.790587 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 11:13:44.790643 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:13:44.790699 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 11:13:44.790756 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 11:13:44.790812 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 11:13:44.790867 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:13:44.790924 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:13:44.790980 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:13:44.791035 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:13:44.791092 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:13:44.791154 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-05-27 11:13:44.791178 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 11:13:44.791229 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 11:13:44.791280 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:13:44.791330 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 11:13:44.791380 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:13:44.791430 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 11:13:44.791481 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 11:13:44.791537 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 11:13:44.791587 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 11:13:44.791641 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 11:13:44.791691 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 11:13:44.791741 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:13:44.791791 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 11:13:44.791841 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:13:44.791892 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.791941 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:13:44.791991 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 11:13:44.792041 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 11:13:44.792091 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 11:13:44.792140 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 11:13:44.792191 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.792241 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:13:44.792292 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.792342 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:13:44.792392 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.792441 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.792491 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:13:44.792546 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 11:13:44.792601 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 11:13:44.792651 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:13:44.792700 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:13:44.792755 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 11:13:44.792805 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:13:44.792855 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 11:13:44.792905 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 11:13:44.792955 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 11:13:44.793005 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:13:44.793054 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:13:44.793104 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:13:44.793154 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:13:44.793204 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:13:44.793261 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-05-27 11:13:44.793284 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 11:13:44.793336 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 11:13:44.793388 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:13:44.793440 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 11:13:44.793492 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:13:44.793550 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 11:13:44.793602 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 11:13:44.793655 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 11:13:44.793706 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 11:13:44.793758 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 11:13:44.793811 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 11:13:44.793868 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:13:44.793920 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 11:13:44.793973 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:13:44.794025 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.794078 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:13:44.794130 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 11:13:44.794183 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 11:13:44.794235 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 11:13:44.794287 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 11:13:44.794339 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.794391 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:13:44.794444 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.794496 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:13:44.794554 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.794607 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.794659 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:13:44.794711 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 11:13:44.794763 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 11:13:44.794815 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:13:44.794866 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:13:44.794918 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 11:13:44.794981 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:13:44.795034 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 11:13:44.795087 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 11:13:44.795139 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 11:13:44.795190 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:13:44.795242 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:13:44.795294 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:13:44.795350 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:13:44.795402 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:13:44.795456 wsdl: current service: Service1 2020-05-27 11:13:44.795474 wsdl: current port: Service1Soap 2020-05-27 11:13:44.795504 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-05-27 11:13:44.795539 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-05-27 11:13:44.795567 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-05-27 11:13:44.795593 wsdl: Parsing WSDL done 2020-05-27 11:13:44.795614 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 11:13:44.795630 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 11:13:44.795639 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:13:44.795648 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 11:13:44.795656 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:13:44.795664 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 11:13:44.795671 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 11:13:44.795679 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 11:13:44.795687 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 11:13:44.795695 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 11:13:44.795702 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 11:13:44.795710 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:13:44.795718 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 11:13:44.795725 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:13:44.795733 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.795741 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:13:44.795749 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 11:13:44.795757 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 11:13:44.795764 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 11:13:44.795772 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 11:13:44.795780 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.795788 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:13:44.795795 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.795803 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:13:44.795811 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.795818 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.795826 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:13:44.795833 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 11:13:44.795841 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 11:13:44.795848 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:13:44.795855 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:13:44.795863 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 11:13:44.795871 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:13:44.795879 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 11:13:44.795886 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 11:13:44.795894 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 11:13:44.795901 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:13:44.795909 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:13:44.795916 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:13:44.795924 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:13:44.795932 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:13:44.795940 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 11:13:44.795949 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 11:13:44.795957 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:13:44.795965 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 11:13:44.795977 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:13:44.795985 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 11:13:44.795992 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 11:13:44.795999 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 11:13:44.796007 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 11:13:44.796014 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 11:13:44.796022 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 11:13:44.796029 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:13:44.796037 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 11:13:44.796044 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:13:44.796052 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.796060 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:13:44.796067 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 11:13:44.796075 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 11:13:44.796082 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 11:13:44.796090 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 11:13:44.796097 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.796104 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:13:44.796112 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.796119 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:13:44.796127 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.796134 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.796142 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:13:44.796149 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 11:13:44.796157 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 11:13:44.796164 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:13:44.796171 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:13:44.796179 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 11:13:44.796187 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:13:44.796194 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 11:13:44.796201 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 11:13:44.796209 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 11:13:44.796216 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:13:44.796224 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:13:44.796231 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:13:44.796238 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:13:44.796245 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:13:44.796253 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 11:13:44.796262 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 11:13:44.796269 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:13:44.796276 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 11:13:44.796283 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:13:44.796291 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 11:13:44.796297 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 11:13:44.796304 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 11:13:44.796311 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 11:13:44.796318 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 11:13:44.796326 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 11:13:44.796333 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:13:44.796340 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 11:13:44.796347 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:13:44.796355 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.796366 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:13:44.796374 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 11:13:44.796381 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 11:13:44.796388 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 11:13:44.796395 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 11:13:44.796402 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.796408 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:13:44.796415 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.796422 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:13:44.796430 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.796436 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.796443 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:13:44.796450 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 11:13:44.796456 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 11:13:44.796463 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:13:44.796470 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:13:44.796478 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 11:13:44.796485 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:13:44.796492 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 11:13:44.796499 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 11:13:44.796510 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 11:13:44.796518 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:13:44.796526 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:13:44.796533 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:13:44.796540 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:13:44.796546 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:13:44.796554 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 11:13:44.796561 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 11:13:44.796568 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:13:44.796576 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 11:13:44.796583 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:13:44.796590 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 11:13:44.796596 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 11:13:44.796603 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 11:13:44.796610 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 11:13:44.796617 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 11:13:44.796623 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 11:13:44.796631 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:13:44.796638 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 11:13:44.796645 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:13:44.796652 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.796659 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:13:44.796666 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 11:13:44.796674 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 11:13:44.796680 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 11:13:44.796687 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 11:13:44.796694 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.796701 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:13:44.796708 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:13:44.796715 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:13:44.796722 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 11:13:44.796733 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:13:44.796740 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:13:44.796747 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 11:13:44.796753 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 11:13:44.796760 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:13:44.796767 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:13:44.796774 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 11:13:44.796780 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:13:44.796788 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 11:13:44.796795 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 11:13:44.796801 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 11:13:44.796808 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:13:44.796815 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:13:44.796822 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:13:44.796828 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:13:44.796835 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:13:44.797119 nusoap_client: checkWSDL 2020-05-27 11:13:44.797130 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 11:13:44.797135 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 11:13:44.797139 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 11:13:44.797147 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-05-27 11:13:44.797151 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-27 11:13:44.797156 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-27 11:13:44.797164 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-05-27 11:13:44.797172 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-27 11:13:44.797206 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:13:44.797213 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197416" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 11:13:44.797228 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-27 11:13:44.797249 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-05-27 11:13:44.797256 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-05-27 11:13:44.797260 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-05-27 11:13:44.797265 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-05-27 11:13:44.797270 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197416" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 11:13:44.797281 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-27 11:13:44.797287 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-27 11:13:44.797291 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-27 11:13:44.797301 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:13:44.797309 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 11:13:44.797314 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-05-27 11:13:44.797341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.797350 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 11:13:44.797355 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.797382 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-27 11:13:44.797387 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-05-27 11:13:44.797392 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-05-27 11:13:44.797395 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-05-27 11:13:44.797399 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-05-27 11:13:44.797403 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-05-27 11:13:44.797407 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-05-27 11:13:44.797412 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 11:13:44.797416 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-05-27 11:13:44.797422 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197416" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 11:13:44.797433 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-27 11:13:44.797439 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-27 11:13:44.797444 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-27 11:13:44.797449 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:13:44.797455 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 11:13:44.797459 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:13:44.797486 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-27 11:13:44.797492 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:13:44.797497 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:13:44.797503 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:13:44.797512 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:13:44.797524 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-27 11:13:44.797532 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 11:13:44.797537 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 11:13:44.797541 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-27 11:13:44.797548 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "197416" 2020-05-27 11:13:44.797555 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 11:13:44.797560 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 11:13:44.797565 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 11:13:44.797571 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 11:13:44.797576 wsdl: in serializeType: returning: 197416 2020-05-27 11:13:44.797583 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-27 11:13:44.797590 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 11:13:44.797594 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 11:13:44.797598 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-27 11:13:44.797604 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-05-27 11:13:44.797612 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 11:13:44.797616 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 11:13:44.797626 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 11:13:44.797631 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 11:13:44.797635 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-05-27 11:13:44.797640 wsdl: in serializeType: returning: 197416PLN 2020-05-27 11:13:44.797645 wsdl: serializeRPCParameters returning: 197416PLN 2020-05-27 11:13:44.797666 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=197416PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-05-27 11:13:44.797673 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-05-27 11:13:44.797680 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1906"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-05-27 11:13:44.797693 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-05-27 11:13:44.797699 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=197416PLN 2020-05-27 11:13:44.797708 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-05-27 11:13:44.797781 nusoap_client: sending message, length=499 2020-05-27 11:13:44.797720 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-27 11:13:44.797730 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-27 11:13:44.797736 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-27 11:13:44.797741 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-27 11:13:44.797745 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-27 11:13:44.797752 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 11:13:44.797762 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 11:13:44.797770 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-27 11:13:44.797775 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-27 11:13:44.797788 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-05-27 11:13:44.797796 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-27 11:13:44.797803 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-27 11:13:44.804245 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-27 11:13:44.804261 soap_transport_http: socket connected 2020-05-27 11:13:44.804271 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-05-27 11:13:44.804276 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-05-27 11:13:44.804282 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 11:13:44.804287 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 11:13:44.804291 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-27 11:13:44.804295 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-27 11:13:44.804300 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-05-27 11:13:44.804326 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-05-27 11:13:44.844307 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-05-27 11:13:44.844340 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-05-27 11:13:44.844347 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 11:13:44.844352 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-27 11:13:44.844361 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-27 11:13:44.844368 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-27 11:13:44.844374 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-27 11:13:44.844380 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-27 11:13:44.844386 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-27 11:13:44.844391 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 27 May 2020 09:13:22 GMT 2020-05-27 11:13:44.844398 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-27 11:13:44.844403 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-05-27 11:13:44.844409 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-27 11:13:44.844419 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-05-27 11:13:44.844456 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-05-27 11:13:44.844468 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-05-27 11:13:44.844479 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-27 11:13:44.844483 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-05-27 11:13:44.844489 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-05-27 11:13:44.844520 soap_transport_http: closed socket 2020-05-27 11:13:44.844532 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-27 11:13:44.844538 soap_transport_http: end of send() 2020-05-27 11:13:44.844569 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 11:13:44.844577 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 27 May 2020 09:13:22 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-05-27 11:13:44.844639 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-05-27 11:13:44.844650 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-05-27 11:13:44.844671 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-05-27 11:13:44.844678 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-05-27 11:13:44.844787 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-05-27 11:13:44.844884 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-05-27 11:13:44.844891 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-05-27 11:13:44.844900 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-05-27 11:13:44.844911 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-27 11:13:44.844934 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-05-27 11:13:44.844990 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-05-27 11:13:44.845017 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-27 11:13:44.845029 nusoap_client: got fault 2020-05-27 11:13:44.845037 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-05-27 11:13:44.845042 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-05-27 11:13:44.845050 nusoap_client: detail =