Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
HOLSET: HE351CWNumer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3195
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 24 Apr 2019 22:07:38 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 00:07:50.532081 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 00:07:50.532122 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:07:50.532134 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197538" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 00:07:50.532149 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:07:50.532158 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 00:07:50.532165 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 00:07:50.532176 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 00:07:50.532184 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:07:50.532190 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:07:50.532198 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:07:50.532205 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:07:50.532214 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:07:50.532220 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:07:50.532224 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:07:50.532228 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:07:50.532232 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 00:07:50.532242 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:07:50.532256 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:07:50.532263 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:07:50.532268 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 00:07:50.532273 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 00:07:50.532280 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:07:50.532287 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:07:50.540275 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:07:50.540291 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:07:50.540300 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 00:07:50.540305 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:07:50.540310 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:07:50.540315 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:07:50.540319 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 00:07:50.540357 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 00:07:50.572751 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 00:07:50.572776 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 00:07:50.572783 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:07:50.572788 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:07:50.572794 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:07:50.572799 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:07:50.572805 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:07:50.572812 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:07:50.572817 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:07:50.572823 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:07:38 GMT 2019-04-25 00:07:50.572828 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:07:50.572833 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 00:07:50.572840 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:07:50.572850 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 00:07:50.572880 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 00:07:50.572900 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-25 00:07:50.580598 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:07:50.580652 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:07:50.588248 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:07:50.588538 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:07:50.588580 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:07:50.588597 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-25 00:07:50.588631 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:07:50.588646 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 00:07:50.595858 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:07:50.595965 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:07:50.596227 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:07:50.596256 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:07:50.596286 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:07:50.596352 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:07:50.596379 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:07:50.596408 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:07:50.596422 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:07:50.596478 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:07:50.596508 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:07:50.603761 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:07:50.603848 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:07:50.603912 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:07:50.603950 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-25 00:07:50.603967 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 00:07:50.604161 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:07:50.604177 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 00:07:50.604255 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:07:50.604289 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:07:50.604349 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:07:50.604369 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:07:50.604425 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:07:50.604473 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-04-25 00:07:50.604879 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:07:50.604914 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-04-25 00:07:50.604926 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:07:50.604932 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 00:07:50.605028 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 00:07:50.605072 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:07:50.605089 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:07:50.605096 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:07:50.605117 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 00:07:50.605122 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 00:07:50.605308 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 00:07:50.605327 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 00:07:50.605379 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.605389 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 00:07:50.605410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.605442 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.605462 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.605478 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:07:50.605500 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.605508 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.605520 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:07:50.605536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.605569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.605581 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 00:07:50.605597 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.605605 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 00:07:50.605620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.605649 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:50.605656 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.605667 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 00:07:50.605681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.605698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.605708 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:07:50.605724 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.605730 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 00:07:50.605746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.605771 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.605779 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.605789 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:07:50.605807 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.605814 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.605824 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:07:50.605842 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.605849 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.605859 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:07:50.605872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.605898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.605908 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 00:07:50.605924 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.605931 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 00:07:50.605945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.605971 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:50.605978 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.605988 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 00:07:50.606001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.606017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.606027 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 00:07:50.606043 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.606049 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 00:07:50.606063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.606089 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.606096 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.606106 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:07:50.606125 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.606132 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.606142 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:07:50.606159 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.606166 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.606176 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:07:50.606194 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.606201 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.606210 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:07:50.606223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.606250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.606261 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:07:50.606276 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.606283 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 00:07:50.606303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.606328 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.606335 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.606350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.606377 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:07:50.606399 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:07:50.606416 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.606427 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:07:50.606438 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 00:07:50.606456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.606473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:07:50.606483 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:07:50.606499 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.606506 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 00:07:50.606521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.606547 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.606554 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.606564 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:07:50.606577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.606593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.606603 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 00:07:50.606618 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.606625 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 00:07:50.606639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.606664 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.606671 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.606682 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 00:07:50.606695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.606711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.606721 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:07:50.606736 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.606743 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 00:07:50.606758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.606783 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.606790 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.606800 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:07:50.606813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.606829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.606838 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 00:07:50.606854 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.606860 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 00:07:50.606875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.606901 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.606908 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.606918 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 00:07:50.606931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.606946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.606957 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 00:07:50.606972 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.606978 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 00:07:50.606992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.607017 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.607024 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.607035 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:07:50.607053 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.607060 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.607070 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:07:50.607083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.607102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.607112 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 00:07:50.607127 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.607134 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 00:07:50.607148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.607173 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.607180 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.607190 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 00:07:50.607203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.607218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.607228 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 00:07:50.607243 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.607249 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 00:07:50.607263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.607289 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.607296 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.607310 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:07:50.607330 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.607338 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.607348 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:07:50.607361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.607380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.607390 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 00:07:50.607406 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.607412 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 00:07:50.607426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.607457 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.607465 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.607475 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 00:07:50.607489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.607504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.607514 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 00:07:50.607530 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.607536 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 00:07:50.607550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.607575 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.607583 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.607593 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:07:50.607606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.607621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.607631 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 00:07:50.607647 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.607653 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 00:07:50.607667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.607692 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.607699 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.607710 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 00:07:50.607722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.607738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.607748 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 00:07:50.607763 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.607769 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 00:07:50.607783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.607808 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.607815 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.607825 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:07:50.607838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.607853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.607863 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 00:07:50.607879 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.607885 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 00:07:50.607899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.607924 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:50.607931 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.607941 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 00:07:50.607954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.607970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.607980 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:07:50.607995 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.608002 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 00:07:50.608015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.608040 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.608047 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.608057 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:07:50.608070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.608085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.608095 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:07:50.608110 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.608116 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:07:50.608130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.608155 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.608162 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.608172 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 00:07:50.608185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.608200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.608210 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:07:50.608225 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.608231 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 00:07:50.608245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.608270 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.608277 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.608287 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:07:50.608300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.608315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.608325 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 00:07:50.608341 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.608348 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:07:50.608362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.608388 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.608395 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.608405 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 00:07:50.608418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.608435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.608445 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:07:50.608466 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.608473 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 00:07:50.608487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.608512 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.608520 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.608529 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 00:07:50.608548 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.608555 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.608566 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 00:07:50.608579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.608598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.608609 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:07:50.608625 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.608631 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 00:07:50.608645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.608671 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:50.608678 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.608688 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 00:07:50.608701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.608717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.608727 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:07:50.608742 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.608749 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:07:50.608763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.608789 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.608796 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.608806 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:07:50.608819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.608834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.608844 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.608859 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.608865 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:07:50.608879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.608904 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.608912 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.608922 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:07:50.608935 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.608950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.608960 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:07:50.608975 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.608981 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:07:50.608995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.609020 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:07:50.609028 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.609038 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:07:50.609051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.609067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.609077 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:07:50.609092 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.609099 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:07:50.609112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.609137 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.609144 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.609158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.609184 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:07:50.609206 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:07:50.609223 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.609234 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:07:50.609244 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 00:07:50.609257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.609272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:07:50.609283 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:07:50.609298 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.609305 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:07:50.609319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.609345 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:07:50.609353 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.609363 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:07:50.609376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.609392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.609402 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 00:07:50.609417 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.609424 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:07:50.609438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.609469 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.609476 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.609490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.609515 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:07:50.609536 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:07:50.609553 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.609565 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:07:50.609575 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 00:07:50.609587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.609602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:07:50.609612 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:07:50.609627 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.609635 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 00:07:50.609649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.609675 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.609682 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.609692 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 00:07:50.609711 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.609718 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.609728 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 00:07:50.609748 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.609755 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.609765 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:07:50.609783 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.609790 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.609800 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:07:50.609818 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.609825 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.609835 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:07:50.609853 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.609859 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.609869 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 00:07:50.609887 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.609895 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.609905 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:07:50.609918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.609958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.609969 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 00:07:50.609985 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.609992 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 00:07:50.610006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.610032 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.610039 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.610049 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 00:07:50.610062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.610079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.610089 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:07:50.610105 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.610111 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 00:07:50.610125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.610151 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.610158 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.610168 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:07:50.610186 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.610193 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.610204 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:07:50.610222 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.610229 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.610239 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:07:50.610252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.610276 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.610286 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 00:07:50.610301 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.610307 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 00:07:50.610321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.610347 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.610355 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.610365 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 00:07:50.610378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.610395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.610405 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:07:50.610420 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.610426 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:07:50.610440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.610472 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.610480 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.610490 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:07:50.610503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.610519 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.610529 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.610544 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.610551 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:07:50.610566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.610592 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.610600 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.610610 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:07:50.610623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.610638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.610648 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:07:50.610663 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.610670 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:07:50.610684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.610709 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.610717 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.610727 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:07:50.610745 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.610753 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.610763 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:07:50.610782 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.610789 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.610799 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:07:50.610812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.610835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.610845 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.610861 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.610867 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:07:50.610882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.610908 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.610915 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.610925 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:07:50.610938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.610954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.610964 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:07:50.610979 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.610986 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 00:07:50.611000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.611025 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.611032 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.611042 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:07:50.611060 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.611067 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.611077 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:07:50.611095 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.611102 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.611112 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:07:50.611130 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.611137 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.611147 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:07:50.611165 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.611172 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.611182 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:07:50.611195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.611225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.611237 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:07:50.611253 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.611263 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:07:50.611286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.611330 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:07:50.611343 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.611360 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 00:07:50.611385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.611410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.611429 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:07:50.611462 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:07:50.611516 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 00:07:50.611528 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:07:50.611546 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 00:07:50.611573 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:07:50.611604 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.611632 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:07:50.611663 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.611670 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:07:50.611681 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:07:50.611700 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:50.611707 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:07:50.611717 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 00:07:50.611736 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:50.611743 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:07:50.611753 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 00:07:50.611772 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:50.611779 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:07:50.611789 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:07:50.611806 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:50.611814 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:07:50.611824 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 00:07:50.611842 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:07:50.611849 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:07:50.611859 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 00:07:50.611877 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.611884 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:07:50.611894 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.611912 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.611919 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:07:50.611929 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:07:50.611947 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.611954 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:07:50.611964 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:07:50.611982 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.611989 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:07:50.611999 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:07:50.612012 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:07:50.612064 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.612084 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.612090 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:07:50.612105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.612131 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.612138 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.612148 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:07:50.612166 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.612173 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.612183 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:07:50.612201 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.612208 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.612218 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:07:50.612236 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.612243 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.612253 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:07:50.612266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.612293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.612304 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.612319 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.612327 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:07:50.612347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.612375 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.612382 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.612392 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 00:07:50.612406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.612422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.612432 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:07:50.612446 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.612481 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.612489 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.612499 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.612512 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.612529 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.612544 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.612570 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.612577 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.612587 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:07:50.612606 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.612614 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.612624 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:07:50.612642 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.612649 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.612659 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:07:50.612677 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.612683 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.612693 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:07:50.612712 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:50.612718 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.612728 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:07:50.612746 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:50.612753 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.612763 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:07:50.612781 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.612788 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.612797 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:07:50.612815 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.612822 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.612832 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:07:50.612849 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.612857 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.612867 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:07:50.612885 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.612892 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.612902 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:07:50.612920 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.612927 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.612937 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:07:50.612950 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.613006 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.613024 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.613031 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:07:50.613045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.613070 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.613077 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.613087 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:07:50.613105 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.613112 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.613122 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:07:50.613140 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.613147 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.613157 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:07:50.613174 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:07:50.613181 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.613191 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 00:07:50.613204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.613232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.613242 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.613257 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.613264 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:07:50.613278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.613303 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.613310 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.613320 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 00:07:50.613338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.613354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.613365 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:07:50.613379 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.613410 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.613417 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.613427 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.613440 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.613462 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.613478 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.613504 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.613511 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.613521 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:07:50.613540 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.613547 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.613557 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:07:50.613580 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.613587 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.613598 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:07:50.613616 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.613623 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.613634 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:07:50.613652 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:50.613659 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.613669 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:07:50.613687 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:50.613694 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.613704 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:07:50.613722 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.613730 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.613740 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:07:50.613758 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.613765 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.613775 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:07:50.613792 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.613799 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.613809 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:07:50.613828 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:50.613835 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.613845 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 00:07:50.613863 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.613870 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.613879 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:07:50.613898 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.613904 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.613914 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:07:50.613927 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.613988 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.614005 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:50.614034 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:50.614042 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:50.614052 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:50.614065 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:50.614082 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.614097 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:50.614122 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.614130 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:50.614140 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 00:07:50.614158 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.614165 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:50.614175 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 00:07:50.614193 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.614200 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:50.614210 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:07:50.614228 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.614235 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:50.614245 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 00:07:50.614264 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.614271 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:50.614281 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 00:07:50.614299 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:50.614306 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:50.614316 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:07:50.614340 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.614353 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:50.614367 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 00:07:50.614387 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:50.614394 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:50.614404 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 00:07:50.614423 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:50.614430 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:50.614440 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 00:07:50.614463 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:50.614471 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:50.614481 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:07:50.614500 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:50.614507 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:50.614517 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:07:50.614535 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:50.614542 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:50.614551 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 00:07:50.614569 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.614576 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:50.614586 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:07:50.614604 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.614611 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:50.614621 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 00:07:50.614634 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:50.614702 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.614722 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.614729 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 00:07:50.614749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.614775 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.614782 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.614792 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:07:50.614805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.614821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.614832 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:07:50.614847 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.614854 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 00:07:50.614868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.614898 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:50.614905 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.614915 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 00:07:50.614929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.614944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.614954 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:07:50.614970 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.614978 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 00:07:50.614992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.615017 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.615024 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.615034 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:07:50.615052 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.615058 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.615068 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:07:50.615086 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.615092 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.615102 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:07:50.615120 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:07:50.615126 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.615136 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:07:50.615149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.615178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.615188 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 00:07:50.615203 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.615210 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 00:07:50.615228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.615254 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:07:50.615262 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.615272 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 00:07:50.615285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.615301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.615311 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 00:07:50.615325 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:07:50.615357 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 00:07:50.615365 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:07:50.615375 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 00:07:50.615388 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:07:50.615405 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.615419 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 00:07:50.615446 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.615458 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:07:50.615469 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 00:07:50.615488 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.615495 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 00:07:50.615510 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 00:07:50.615528 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.615536 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:07:50.615546 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 00:07:50.615564 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:07:50.615571 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 00:07:50.615581 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:07:50.615600 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.615607 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 00:07:50.615617 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 00:07:50.615635 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.615642 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 00:07:50.615652 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 00:07:50.615670 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.615677 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 00:07:50.615687 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:07:50.615705 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:50.615712 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:07:50.615722 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 00:07:50.615740 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:50.615748 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 00:07:50.615758 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 00:07:50.615776 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.615783 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 00:07:50.615792 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:07:50.615805 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 00:07:50.615856 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.615875 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.615881 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 00:07:50.615900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.615926 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.615933 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.615944 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:07:50.615957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.615972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.615982 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 00:07:50.615997 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.616004 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 00:07:50.616022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.616048 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:07:50.616056 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.616066 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 00:07:50.616080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.616096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.616106 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:07:50.616120 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 00:07:50.616147 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:07:50.616154 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:07:50.616164 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 00:07:50.616182 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:07:50.616189 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 00:07:50.616199 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 00:07:50.616218 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:07:50.616224 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:07:50.616234 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 00:07:50.616247 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 00:07:50.616271 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.616287 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.616294 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:07:50.616313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.616347 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.616356 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.616366 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:07:50.616385 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.616392 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.616402 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:07:50.616420 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.616427 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.616437 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:07:50.616454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.616478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.616489 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:50.616505 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.616511 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:07:50.616526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.616552 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:50.616559 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.616573 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 00:07:50.616587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.616603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.616613 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:07:50.616627 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:50.616655 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:50.616662 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:50.616672 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:50.616685 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:50.616702 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.616716 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:50.616742 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.616750 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:50.616760 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 00:07:50.616778 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.616785 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:50.616795 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 00:07:50.616814 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.616821 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:50.616831 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:07:50.616849 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.616856 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:50.616866 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 00:07:50.616884 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:50.616891 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:50.616905 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 00:07:50.616924 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.616931 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:50.616941 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 00:07:50.616959 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.616967 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:50.616977 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 00:07:50.616995 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.617002 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:50.617012 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:07:50.617030 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.617037 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:50.617047 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:07:50.617060 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:50.617107 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.617126 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.617132 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 00:07:50.617151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.617177 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.617185 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.617195 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:07:50.617214 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.617220 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.617230 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:07:50.617249 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.617255 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.617265 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:07:50.617283 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.617290 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.617300 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:07:50.617318 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.617325 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.617340 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:07:50.617353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.617385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.617396 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:07:50.617412 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.617418 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 00:07:50.617437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.617467 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.617475 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.617489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.617514 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:07:50.617535 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:07:50.617552 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.617564 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:07:50.617574 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 00:07:50.617587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.617601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:07:50.617612 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:07:50.617627 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.617633 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 00:07:50.617647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.617677 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.617685 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.617695 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 00:07:50.617708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.617723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.617734 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 00:07:50.617749 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.617756 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 00:07:50.617770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.617795 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:07:50.617803 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.617813 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 00:07:50.617826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.617841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.617851 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 00:07:50.617867 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.617874 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 00:07:50.617888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.617913 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.617921 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.617931 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:07:50.617944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.617959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.617969 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 00:07:50.617985 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.617991 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 00:07:50.618009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.618035 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:50.618043 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.618053 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 00:07:50.618067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.618082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.618092 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:07:50.618107 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:50.618136 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:50.618143 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:50.618154 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:50.618167 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:50.618183 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.618197 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:50.618224 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.618232 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:50.618242 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 00:07:50.618260 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.618267 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:50.618281 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 00:07:50.618300 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.618307 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:50.618317 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 00:07:50.618339 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.618347 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:50.618358 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 00:07:50.618377 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.618384 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:50.618394 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 00:07:50.618412 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:07:50.618419 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:50.618429 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 00:07:50.618447 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:07:50.618460 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:50.618470 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 00:07:50.618489 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:07:50.618496 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:50.618506 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 00:07:50.618524 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:07:50.618532 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:50.618542 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 00:07:50.618560 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.618567 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:50.618577 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 00:07:50.618595 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.618602 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:50.618612 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 00:07:50.618630 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.618637 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:50.618646 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 00:07:50.618664 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.618671 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:50.618682 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 00:07:50.618695 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:50.618759 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.618778 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.618785 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 00:07:50.618806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.618832 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.618840 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.618850 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 00:07:50.618863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.618879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.618889 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:07:50.618904 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.618910 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 00:07:50.618924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.618949 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.618957 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.618967 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 00:07:50.618980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.618995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.619005 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:07:50.619020 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.619027 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:07:50.619041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.619066 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.619073 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.619087 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 00:07:50.619106 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.619113 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.619123 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:07:50.619141 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.619148 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.619158 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:07:50.619176 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.619183 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.619193 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:07:50.619206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.619232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.619242 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:50.619258 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.619264 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:07:50.619278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.619304 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:50.619312 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.619322 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 00:07:50.619342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.619359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.619369 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:07:50.619384 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:50.619418 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:50.619425 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:50.619435 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:50.619449 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:50.619472 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.619487 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:50.619514 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.619521 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:50.619531 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:07:50.619550 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.619557 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:50.619567 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:07:50.619584 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.619592 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:50.619602 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 00:07:50.619620 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:50.619627 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:50.619637 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:07:50.619655 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.619662 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:50.619672 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:07:50.619690 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.619697 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:50.619711 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 00:07:50.619730 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:07:50.619737 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:50.619746 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 00:07:50.619759 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:50.619799 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.619815 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.619822 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 00:07:50.619836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.619862 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.619869 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.619879 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 00:07:50.619898 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.619905 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.619919 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 00:07:50.619937 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.619944 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.619954 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 00:07:50.619972 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.619979 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.619989 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 00:07:50.620007 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.620014 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.620024 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 00:07:50.620042 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.620049 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.620059 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 00:07:50.620077 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.620084 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.620094 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:07:50.620112 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.620119 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.620129 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:07:50.620142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.620184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.620195 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:07:50.620211 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.620218 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 00:07:50.620237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.620264 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:07:50.620271 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.620281 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 00:07:50.620294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.620310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.620320 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:07:50.620337 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:07:50.620344 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 00:07:50.620356 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 00:07:50.620372 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.620379 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 00:07:50.620393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.620417 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:07:50.620438 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:07:50.620460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.620472 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:07:50.620482 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 00:07:50.620500 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.620508 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 00:07:50.620523 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 00:07:50.620541 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:07:50.620547 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 00:07:50.620558 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 00:07:50.620576 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:07:50.620582 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 00:07:50.620592 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:07:50.620610 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.620617 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:07:50.620627 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.620644 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.620651 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:07:50.620661 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.620678 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:50.620685 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 00:07:50.620695 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:50.620712 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:07:50.620719 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 00:07:50.620729 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:07:50.620746 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:07:50.620753 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 00:07:50.620763 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 00:07:50.620780 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:50.620787 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:07:50.620797 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:50.620815 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:07:50.620821 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 00:07:50.620831 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 00:07:50.620848 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:50.620855 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 00:07:50.620869 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:50.620888 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:50.620895 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:07:50.620905 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:50.620921 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:07:50.620928 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 00:07:50.620938 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 00:07:50.620950 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 00:07:50.620982 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 00:07:50.621012 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:07:50.621040 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:07:50.621067 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 00:07:50.621095 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:07:50.621122 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:07:50.621149 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 00:07:50.621176 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:07:50.621204 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 00:07:50.621231 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 00:07:50.621258 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 00:07:50.621285 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 00:07:50.621312 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 00:07:50.621353 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 00:07:50.621379 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 00:07:50.621407 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 00:07:50.621434 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 00:07:50.621466 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:07:50.621493 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:07:50.621520 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:07:50.621547 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 00:07:50.621729 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:07:50.621757 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:07:50.621783 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:07:50.621809 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.621836 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:07:50.621863 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:07:50.621890 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:07:50.621916 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 00:07:50.621943 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:07:50.621970 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 00:07:50.621998 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:07:50.622025 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 00:07:50.622051 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:07:50.622079 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.622106 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:07:50.622133 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.622161 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:07:50.622189 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:07:50.622216 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:07:50.622243 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.622269 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:07:50.622296 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.622322 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:07:50.622348 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:07:50.622389 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:07:50.622418 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 00:07:50.622449 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 00:07:50.622481 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 00:07:50.622508 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:07:50.622535 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:50.622561 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:07:50.622588 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:07:50.622614 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:07:50.622640 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 00:07:50.622667 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 00:07:50.622695 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 00:07:50.622721 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:07:50.622748 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:07:50.622776 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:07:50.622802 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:50.622829 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:07:50.622856 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:07:50.622884 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:07:50.622913 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.622932 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.622958 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:07:50.622986 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.623004 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.623021 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.623047 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:07:50.623074 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.623091 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.623109 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.623126 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.623152 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:07:50.623183 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.623210 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:07:50.623236 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.623262 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:07:50.623289 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.623307 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.623333 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:07:50.623360 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.623377 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.623403 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:07:50.623430 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.623460 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:07:50.623488 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.623514 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:07:50.623541 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.623567 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:07:50.623594 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.623620 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:07:50.623647 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.623665 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.623691 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:07:50.623717 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.623744 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:07:50.623770 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.623797 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:07:50.623823 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.623849 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:07:50.623875 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.623892 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.623910 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.623932 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.623949 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.623966 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.623982 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.624031 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:07:50.624083 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.624115 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.624147 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.624198 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:07:50.624251 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.624305 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:07:50.624349 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.624370 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.624387 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.624414 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:07:50.624440 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.624464 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.624482 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.624499 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.624516 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.624543 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:07:50.624569 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.624586 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.624604 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.624620 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.624647 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.624673 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.624690 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.624707 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.624730 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.624757 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.624784 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.624810 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:50.624838 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.624856 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.624873 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.624890 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.624918 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:07:50.624945 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.624971 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:07:50.624997 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.625014 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.625031 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.625057 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:50.625083 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.625100 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.625117 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.625134 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.625151 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.625178 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:07:50.625204 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.625230 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:07:50.625257 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.625283 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:50.625310 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.625342 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:07:50.625369 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.625386 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.625410 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.625427 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.625458 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:50.625486 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.625504 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.625521 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.625539 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.625556 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.625573 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.625591 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.625608 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.625634 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:07:50.625662 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.625679 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.625705 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:07:50.625732 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.625749 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.625766 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.625792 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:07:50.625818 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.625836 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.625852 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.625869 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.625895 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:07:50.625921 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.625947 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:07:50.625974 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.626000 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:07:50.626026 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.626043 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.626074 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:07:50.626100 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.626118 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.626144 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:07:50.626171 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.626197 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:07:50.626224 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.626250 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:07:50.626277 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.626303 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:07:50.626333 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.626372 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:07:50.626399 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.626416 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.626443 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:07:50.626475 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.626502 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:07:50.626529 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.626555 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:07:50.626581 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.626608 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:07:50.626634 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.626652 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.626669 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.626686 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.626703 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.626720 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.626737 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.626764 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:07:50.626795 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.626813 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.626830 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.626856 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:07:50.626884 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.626910 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:07:50.626937 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.626955 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.626972 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.626998 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:07:50.627025 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.627042 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.627059 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.627076 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.627093 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.627120 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:07:50.627146 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.627163 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.627180 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.627197 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.627223 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.627250 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.627267 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.627284 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.627301 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.627329 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.627359 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.627387 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:07:50.627413 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.627435 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.627457 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.627475 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.627503 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:07:50.627530 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.627556 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:07:50.627583 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.627600 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.627617 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.627644 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:50.627670 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.627688 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.627705 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.627723 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.627740 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.627766 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:07:50.627792 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.627819 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:07:50.627845 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.627872 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:07:50.627898 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.627924 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:07:50.627950 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.627968 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.627985 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.628002 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.628029 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:50.628056 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.628073 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.628098 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.628116 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.628133 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.628150 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.628167 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.628184 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:07:50.628210 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:07:50.628237 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 00:07:50.628295 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:07:50.628353 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:07:50.628404 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:07:50.628456 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 00:07:50.628507 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 00:07:50.628555 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 00:07:50.628604 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 00:07:50.628670 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:07:50.628719 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:07:50.628767 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:07:50.628815 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:07:50.628862 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.628911 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:07:50.628960 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:07:50.629007 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:07:50.629056 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:07:50.629104 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.629154 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.629217 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:07:50.629268 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.629323 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.629384 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:07:50.629433 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 00:07:50.629487 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:07:50.629535 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:50.629582 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:07:50.629631 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 00:07:50.629681 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:07:50.629747 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:07:50.629795 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:50.629844 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:07:50.629901 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 00:07:50.629950 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:07:50.629999 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:07:50.630047 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:07:50.630094 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 00:07:50.630332 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 00:07:50.630386 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 00:07:50.630439 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 00:07:50.630493 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:07:50.630541 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:07:50.630589 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:07:50.630636 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:07:50.630683 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.630732 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:07:50.630781 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:07:50.630829 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:07:50.630877 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:07:50.630926 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.630975 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.631023 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:07:50.631072 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.631125 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.631177 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:07:50.631224 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 00:07:50.631272 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:07:50.631319 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:50.631372 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:07:50.631421 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 00:07:50.631475 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:07:50.631528 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:07:50.631575 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:50.631624 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:07:50.631680 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 00:07:50.631729 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:07:50.631777 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:07:50.631826 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:07:50.631873 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 00:07:50.631921 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 00:07:50.631969 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 00:07:50.632022 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 00:07:50.632070 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:07:50.632118 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:07:50.632167 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:07:50.632214 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:07:50.632262 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.632311 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:07:50.632368 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:07:50.632416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:07:50.632471 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:07:50.632520 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.632568 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.632618 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:07:50.632672 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.632724 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.632777 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:07:50.632824 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 00:07:50.632871 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:07:50.632918 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:50.632965 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:07:50.633014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 00:07:50.633063 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:07:50.633118 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:07:50.633166 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:50.633215 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:07:50.633271 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:07:50.633298 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:07:50.633359 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:07:50.633415 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:07:50.633476 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:07:50.633536 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:07:50.633592 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:07:50.633646 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:07:50.633700 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:07:50.633754 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:07:50.633809 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:07:50.633863 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:07:50.633918 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:07:50.633972 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.634027 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:07:50.634081 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:07:50.634135 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:07:50.634189 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:07:50.634243 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.634299 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.634353 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:07:50.634408 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.634467 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.634522 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:07:50.634596 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:07:50.634652 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:07:50.634707 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:50.634797 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:07:50.634852 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:07:50.634906 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:07:50.634961 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:07:50.635015 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:50.635069 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:07:50.635132 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:07:50.635156 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:07:50.635212 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:07:50.635267 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:07:50.635322 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:07:50.635376 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:07:50.635431 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:07:50.635663 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:07:50.635720 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:07:50.635775 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:07:50.635831 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:07:50.635886 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:07:50.635940 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:07:50.635995 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.636049 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:07:50.636105 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:07:50.636164 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:07:50.636218 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:07:50.636273 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.636350 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.636407 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:07:50.636467 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.636523 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.636578 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:07:50.636632 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:07:50.636686 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:07:50.636740 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:50.636795 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:07:50.636850 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:07:50.636905 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:07:50.636960 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:07:50.637013 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:50.637067 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:07:50.637130 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 00:07:50.637152 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:07:50.637203 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:07:50.637252 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:07:50.637311 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:07:50.637365 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:07:50.637414 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:07:50.637469 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:07:50.637518 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:07:50.637566 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:07:50.637615 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:07:50.637664 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:07:50.637713 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:07:50.637762 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.637811 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:07:50.637859 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:07:50.637908 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:07:50.637955 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:07:50.638004 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.638053 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.638102 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:07:50.638150 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.638199 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.638249 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:07:50.638308 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:07:50.638360 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:07:50.638414 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:50.638472 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:07:50.638522 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:07:50.638571 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:07:50.638620 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:07:50.638669 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:50.638718 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:07:50.638775 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 00:07:50.638797 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:07:50.638848 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:07:50.638899 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:07:50.638950 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:07:50.639001 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:07:50.639052 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:07:50.639102 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:07:50.639153 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:07:50.639203 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:07:50.639255 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:07:50.639305 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:07:50.639356 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:07:50.639407 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.639475 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:07:50.639539 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:07:50.639590 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:07:50.639641 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:07:50.639693 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.639744 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.639796 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:07:50.639847 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.639897 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.639948 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:07:50.639998 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:07:50.640049 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:07:50.640100 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:50.640151 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:07:50.640202 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:07:50.640252 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:07:50.640317 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:07:50.640371 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:50.640422 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:07:50.640483 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 00:07:50.640502 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 00:07:50.640533 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 00:07:50.640561 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 00:07:50.640589 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 00:07:50.640615 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 00:07:50.640638 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:07:50.640656 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:07:50.640666 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:07:50.640676 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:07:50.640685 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:07:50.640694 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:07:50.640704 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:07:50.640712 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:07:50.640721 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:07:50.640734 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:07:50.640743 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:07:50.640752 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:07:50.640762 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.640771 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:07:50.640780 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:07:50.640789 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:07:50.640797 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:07:50.640805 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.640814 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.640822 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:07:50.640830 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.640838 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.640845 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:07:50.640853 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:07:50.640862 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:07:50.640870 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:50.640878 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:07:50.640887 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:07:50.640895 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:07:50.640902 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:07:50.640911 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:50.640919 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:07:50.640927 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:07:50.640936 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:07:50.640945 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:07:50.640953 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:07:50.640961 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:07:50.640970 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:07:50.640978 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:07:50.640986 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:07:50.640994 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:07:50.641002 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:07:50.641009 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:07:50.641017 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:07:50.641025 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.641033 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:07:50.641040 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:07:50.641048 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:07:50.641056 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:07:50.641064 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.641071 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.641079 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:07:50.641087 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.641094 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.641102 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:07:50.641109 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:07:50.641117 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:07:50.641124 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:50.641131 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:07:50.641139 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:07:50.641146 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:07:50.641158 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:07:50.641166 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:50.641174 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:07:50.641182 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:07:50.641191 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:07:50.641200 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:07:50.641208 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:07:50.641216 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:07:50.641223 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:07:50.641231 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:07:50.641238 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:07:50.641245 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:07:50.641252 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:07:50.641259 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:07:50.641266 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:07:50.641273 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.641280 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:07:50.641287 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:07:50.641294 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:07:50.641301 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:07:50.641308 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.641316 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.641323 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:07:50.641330 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.641338 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.641345 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:07:50.641354 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:07:50.641360 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:07:50.641367 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:50.641374 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:07:50.641381 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:07:50.641388 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:07:50.641395 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:07:50.641402 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:50.641409 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:07:50.641416 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:07:50.641424 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:07:50.641430 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:07:50.641438 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:07:50.641445 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:07:50.641457 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:07:50.641465 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:07:50.641472 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:07:50.641479 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:07:50.641486 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:07:50.641493 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:07:50.641500 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:07:50.641521 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.641531 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:07:50.641538 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:07:50.641546 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:07:50.641553 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:07:50.641741 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.641749 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:07:50.641757 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:07:50.641764 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:07:50.641771 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:07:50.641778 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:07:50.641786 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:07:50.641793 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:07:50.641800 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:07:50.641806 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:07:50.641814 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:07:50.641820 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:07:50.641827 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:07:50.641834 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:07:50.641841 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:07:50.642111 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 00:07:50.642122 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:07:50.642127 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:07:50.642133 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:07:50.642140 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 00:07:50.642144 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:07:50.642149 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:07:50.642158 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 00:07:50.642167 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:07:50.642209 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 00:07:50.642216 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197538" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:07:50.642231 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:07:50.642253 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 00:07:50.642260 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 00:07:50.642264 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 00:07:50.642268 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 00:07:50.642274 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197538" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:07:50.642285 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:07:50.642295 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:07:50.642303 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:07:50.642318 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:07:50.642329 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:07:50.642334 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 00:07:50.642359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.642367 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:07:50.642372 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.642396 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:07:50.642402 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 00:07:50.642407 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 00:07:50.642410 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 00:07:50.642415 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 00:07:50.642419 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 00:07:50.642424 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 00:07:50.642428 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 00:07:50.642435 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197538" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:07:50.642445 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:07:50.642456 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:07:50.642461 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:07:50.642467 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:07:50.642473 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:07:50.642477 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:07:50.642501 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:07:50.642508 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:07:50.642513 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:07:50.642520 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:07:50.642524 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:07:50.642536 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:07:50.642544 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:07:50.642549 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:07:50.642553 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:07:50.642560 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "197538" 2019-04-25 00:07:50.642567 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:07:50.642572 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:07:50.642577 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:07:50.642583 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:07:50.642588 wsdl: in serializeType: returning: 197538 2019-04-25 00:07:50.642594 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:07:50.642601 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:07:50.642605 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:07:50.642609 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:07:50.642614 wsdl: in serializeType: returning: 197538 2019-04-25 00:07:50.642619 wsdl: serializeRPCParameters returning: 197538 2019-04-25 00:07:50.642639 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=197538 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 00:07:50.642644 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 00:07:50.642650 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5540"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 00:07:50.642665 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 00:07:50.642671 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=197538 2019-04-25 00:07:50.642681 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 00:07:50.642757 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 00:07:50.642694 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:07:50.642705 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:07:50.642710 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:07:50.642715 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:07:50.642719 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:07:50.642726 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:07:50.642735 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:07:50.642744 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:07:50.642750 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:07:50.642763 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 00:07:50.642772 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:07:50.642779 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:07:50.650835 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:07:50.650851 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:07:50.650862 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 00:07:50.650868 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 00:07:50.650874 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:07:50.650878 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:07:50.650883 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:07:50.650887 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:07:50.650891 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 00:07:50.650926 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 00:07:50.666848 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 00:07:50.666887 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 00:07:50.666894 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:07:50.666899 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:07:50.666904 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:07:50.666910 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:07:50.666917 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:07:50.666923 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:07:50.666928 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:07:50.666934 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:07:38 GMT 2019-04-25 00:07:50.666941 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:07:50.666946 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 00:07:50.666952 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:07:50.666963 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 00:07:50.666994 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 00:07:50.667007 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 00:07:50.667018 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:07:50.667023 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 00:07:50.667028 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 00:07:50.667091 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:07:50.667104 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:07:50.667110 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:07:50.667139 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:07:50.667147 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 24 Apr 2019 22:07:38 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 00:07:50.667181 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 00:07:50.667191 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 00:07:50.667217 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 00:07:50.667223 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 00:07:50.667342 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 00:07:50.667439 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 00:07:50.667445 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 00:07:50.667462 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 00:07:50.667473 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:07:50.667498 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 00:07:50.667556 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 00:07:50.667584 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:07:50.667598 nusoap_client: got fault 2019-04-25 00:07:50.667606 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 00:07:50.667611 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 00:07:50.667615 nusoap_client: detail =