Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
HOLSET: H1CNumer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3100
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 21:33:13 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 22:33:19.734241 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 22:33:19.734314 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:33:19.734332 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197414" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 22:33:19.734348 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:33:19.734360 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 22:33:19.734369 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 22:33:19.734384 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 22:33:19.734393 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:33:19.734400 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:33:19.734411 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:33:19.734425 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:33:19.734438 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:33:19.734444 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:33:19.734449 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:33:19.734453 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:33:19.734457 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 22:33:19.734470 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:33:19.734487 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:33:19.734496 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:33:19.734502 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 22:33:19.734508 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 22:33:19.734517 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:33:19.734525 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:33:19.742326 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:33:19.742371 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:33:19.742387 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 22:33:19.742395 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:33:19.742401 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:33:19.742405 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:33:19.742410 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 22:33:19.742447 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 22:33:19.760486 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 22:33:19.760518 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 22:33:19.760526 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:33:19.760532 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:33:19.760538 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:33:19.760543 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:33:19.760549 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:33:19.760556 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:33:19.760562 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:33:19.760568 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:33:13 GMT 2019-02-23 22:33:19.760573 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:33:19.760579 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 22:33:19.760585 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:33:19.760597 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 22:33:19.760628 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 22:33:19.767803 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:33:19.767903 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-02-23 22:33:19.767924 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:33:19.768441 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:33:19.775028 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:33:19.775117 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:33:19.775365 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:33:19.775954 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:33:19.776508 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:33:19.782735 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:33:19.783161 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:33:19.783510 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:33:19.783538 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:33:19.784067 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:33:19.784216 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:33:19.784722 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:33:19.784911 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:33:19.784949 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:33:19.785517 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:33:19.786086 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:33:19.790109 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:33:19.790149 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:33:19.790603 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:33:19.791046 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:33:19.791110 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:33:19.791604 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:33:19.791741 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:33:19.791802 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:33:19.792319 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:33:19.792346 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:33:19.792882 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:33:19.793345 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:33:19.793480 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:33:19.793718 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:33:19.794046 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-23 22:33:19.794059 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:33:19.794065 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 22:33:19.794170 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 22:33:19.794207 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:33:19.794223 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:33:19.794230 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:33:19.794248 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 22:33:19.794253 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 22:33:19.794426 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 22:33:19.794441 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 22:33:19.794490 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.794498 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 22:33:19.794518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.794550 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.794559 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.794574 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:33:19.794596 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.794604 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.794617 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:33:19.794633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.794663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.794675 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 22:33:19.794692 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.794699 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 22:33:19.794714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.794742 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:33:19.794750 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.794761 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 22:33:19.794775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.794791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.794801 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:33:19.794817 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.794823 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 22:33:19.794838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.794864 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.794872 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.794882 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:33:19.794901 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.794908 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.794918 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:33:19.794937 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.794943 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.794954 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:33:19.794967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.794992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.795003 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 22:33:19.795018 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.795025 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 22:33:19.795039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.795065 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:33:19.795072 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.795082 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 22:33:19.795096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.795111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.795121 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 22:33:19.795136 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.795143 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 22:33:19.795157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.795182 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.795190 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.795200 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:33:19.795218 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.795225 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.795235 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:33:19.795252 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.795259 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.795269 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:33:19.795287 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.795294 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.795303 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:33:19.795323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.795353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.795364 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:33:19.795379 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.795386 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 22:33:19.795402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.795426 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.795433 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.795447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.795475 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:33:19.795496 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:33:19.795514 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.795525 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:33:19.795536 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 22:33:19.795548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.795563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:33:19.795573 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:33:19.795588 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.795594 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 22:33:19.795609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.795634 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.795641 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.795651 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:33:19.795664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.795680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.795690 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 22:33:19.795706 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.795712 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 22:33:19.795726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.795751 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.795759 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.795769 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 22:33:19.795782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.795798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.795807 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:33:19.795823 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.795829 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 22:33:19.795843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.795867 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.795875 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.795885 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:33:19.795898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.795913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.795923 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 22:33:19.795938 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.795945 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 22:33:19.795959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.795984 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.795991 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.796001 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 22:33:19.796014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.796030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.796040 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 22:33:19.796055 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.796061 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 22:33:19.796075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.796100 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.796107 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.796117 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:33:19.796135 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.796142 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.796152 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:33:19.796165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.796184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.796194 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 22:33:19.796209 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.796215 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 22:33:19.796229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.796254 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.796261 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.796271 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 22:33:19.796285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.796300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.796310 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 22:33:19.796331 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.796338 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 22:33:19.796352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.796377 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.796384 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.796399 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:33:19.796419 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.796426 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.796437 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:33:19.796450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.796470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.796480 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 22:33:19.796495 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.796501 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 22:33:19.796515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.796540 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.796547 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.796557 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 22:33:19.796570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.796585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.796595 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 22:33:19.796610 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.796616 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 22:33:19.796630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.796654 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.796661 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.796671 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:33:19.796684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.796699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.796709 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 22:33:19.796724 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.796730 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 22:33:19.796744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.796768 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.796776 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.796786 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 22:33:19.796799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.796814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.796824 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 22:33:19.796839 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.796845 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 22:33:19.796859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.796883 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.796890 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.796900 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:33:19.796913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.796928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.796938 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 22:33:19.796953 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.796959 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 22:33:19.796973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.796998 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:33:19.797005 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.797015 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 22:33:19.797028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.797044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.797053 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:33:19.797069 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.797075 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 22:33:19.797088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.797113 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.797120 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.797130 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:33:19.797143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.797158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.797168 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:33:19.797183 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.797189 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:33:19.797203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.797228 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.797235 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.797245 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 22:33:19.797258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.797273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.797283 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:33:19.797298 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.797304 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 22:33:19.797322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.797349 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.797356 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.797366 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:33:19.797379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.797394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.797404 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 22:33:19.797419 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.797426 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:33:19.797440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.797465 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.797472 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.797482 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 22:33:19.797495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.797512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.797522 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:33:19.797537 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.797543 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 22:33:19.797556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.797581 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.797588 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.797598 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 22:33:19.797616 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.797623 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.797633 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 22:33:19.797646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.797665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.797676 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:33:19.797691 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.797697 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 22:33:19.797711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.797737 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:33:19.797744 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.797754 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 22:33:19.797767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.797783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.797793 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:33:19.797808 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.797814 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:33:19.797829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.797853 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.797861 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.797871 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:33:19.797883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.797899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.797909 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.797923 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.797930 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:33:19.797944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.797969 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.797976 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.797986 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:33:19.797999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.798015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.798024 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:33:19.798039 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.798046 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:33:19.798059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.798084 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:33:19.798092 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.798102 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:33:19.798115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.798130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.798140 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:33:19.798156 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.798162 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:33:19.798175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.798199 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.798205 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.798219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.798245 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:33:19.798266 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:33:19.798284 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.798295 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:33:19.798305 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 22:33:19.798324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.798340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:33:19.798350 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:33:19.798366 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.798373 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:33:19.798388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.798413 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:33:19.798420 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.798430 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:33:19.798444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.798460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.798469 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 22:33:19.798484 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.798491 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:33:19.798504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.798528 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.798534 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.798548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.798572 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:33:19.798593 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:33:19.798610 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.798621 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:33:19.798631 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 22:33:19.798643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.798657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:33:19.798667 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:33:19.798682 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.798688 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 22:33:19.798702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.798728 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.798735 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.798745 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 22:33:19.798764 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.798770 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.798780 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 22:33:19.798799 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.798805 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.798815 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:33:19.798833 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.798840 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.798850 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:33:19.798868 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.798874 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.798884 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:33:19.798902 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.798909 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.798919 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 22:33:19.798936 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.798943 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.798953 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:33:19.798966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.799005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.799016 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 22:33:19.799032 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.799038 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 22:33:19.799053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.799078 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.799085 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.799095 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 22:33:19.799108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.799124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.799134 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:33:19.799149 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.799155 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 22:33:19.799169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.799193 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.799200 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.799210 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:33:19.799228 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.799235 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.799245 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:33:19.799263 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.799270 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.799279 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:33:19.799292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.799321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.799332 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 22:33:19.799347 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.799354 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 22:33:19.799368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.799393 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.799401 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.799411 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 22:33:19.799424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.799440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.799450 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:33:19.799466 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.799472 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:33:19.799486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.799511 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.799518 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.799528 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:33:19.799541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.799556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.799566 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.799581 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.799587 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:33:19.799601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.799626 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.799633 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.799643 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:33:19.799656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.799671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.799681 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:33:19.799696 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.799702 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:33:19.799716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.799740 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.799747 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.799758 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:33:19.799776 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.799783 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.799792 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:33:19.799811 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.799818 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.799828 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:33:19.799840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.799863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.799873 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.799889 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.799895 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:33:19.799910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.799935 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.799942 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.799952 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:33:19.799965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.799980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.799990 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:33:19.800005 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.800011 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 22:33:19.800025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.800050 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.800057 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.800067 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:33:19.800086 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.800092 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.800102 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:33:19.800120 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.800126 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.800136 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:33:19.800154 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.800161 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.800171 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:33:19.800189 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.800196 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.800206 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:33:19.800219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.800250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.800261 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:33:19.800276 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.800282 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:33:19.800296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.800327 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:33:19.800335 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.800345 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 22:33:19.800358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.800374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.800384 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:33:19.800399 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:33:19.800429 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 22:33:19.800436 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:33:19.800447 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 22:33:19.800460 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:33:19.800477 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.800491 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:33:19.800517 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.800524 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:33:19.800534 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:33:19.800552 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:33:19.800559 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:33:19.800569 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 22:33:19.800587 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:33:19.800594 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:33:19.800604 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 22:33:19.800622 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:33:19.800629 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:33:19.800638 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:33:19.800656 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:33:19.800663 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:33:19.800673 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 22:33:19.800690 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:33:19.800697 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:33:19.800707 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 22:33:19.800725 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.800732 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:33:19.800741 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.800759 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.800766 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:33:19.800775 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:33:19.800793 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.800800 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:33:19.800810 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:33:19.800827 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.800834 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:33:19.800844 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:33:19.800857 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:33:19.800909 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.800927 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.800933 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:33:19.800948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.800973 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.800980 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.800990 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:33:19.801008 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.801015 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.801025 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:33:19.801043 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.801050 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.801059 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:33:19.801077 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.801084 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.801094 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:33:19.801106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.801134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.801144 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.801159 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.801166 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:33:19.801180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.801205 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.801212 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.801222 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 22:33:19.801235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.801250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.801260 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:33:19.801274 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.801301 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.801308 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.801323 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.801337 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.801354 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.801368 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.801394 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.801402 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.801412 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:33:19.801429 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.801437 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.801447 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:33:19.801465 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.801471 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.801481 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:33:19.801499 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.801506 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.801515 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:33:19.801533 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:33:19.801540 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.801550 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:33:19.801567 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:33:19.801574 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.801584 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:33:19.801602 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.801608 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.801618 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:33:19.801636 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.801643 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.801653 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:33:19.801671 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.801677 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.801687 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:33:19.801705 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.801712 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.801722 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:33:19.801739 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.801746 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.801756 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:33:19.801769 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.801824 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.801842 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.801849 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:33:19.801863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.801888 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.801895 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.801905 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:33:19.801924 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.801930 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.801940 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:33:19.801958 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.801965 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.801975 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:33:19.801992 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:33:19.801999 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.802009 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 22:33:19.802022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.802049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.802059 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.802074 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.802081 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:33:19.802096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.802122 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.802129 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.802138 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 22:33:19.802152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.802167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.802177 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:33:19.802190 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.802219 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.802227 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.802237 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.802250 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.802267 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.802281 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.802306 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.802313 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.802329 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:33:19.802348 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.802355 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.802365 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:33:19.802387 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.802394 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.802404 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:33:19.802422 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.802429 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.802439 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:33:19.802457 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:33:19.802464 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.802474 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:33:19.802492 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:33:19.802499 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.802508 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:33:19.802526 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.802533 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.802543 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:33:19.802561 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.802568 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.802578 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:33:19.802595 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.802602 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.802612 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:33:19.802630 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:33:19.802637 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.802646 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 22:33:19.802664 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.802671 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.802681 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:33:19.802699 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.802705 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.802715 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:33:19.802728 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.802789 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.802804 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:33:19.802833 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:33:19.802840 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:33:19.802850 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:33:19.802863 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:33:19.802880 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.802894 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:33:19.802919 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.802926 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:33:19.802937 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 22:33:19.802955 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.802961 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:33:19.802971 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 22:33:19.802989 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.802996 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:33:19.803005 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:33:19.803023 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.803030 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:33:19.803040 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 22:33:19.803058 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.803065 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:33:19.803074 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 22:33:19.803093 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:33:19.803099 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:33:19.803109 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:33:19.803127 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.803134 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:33:19.803143 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 22:33:19.803161 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:33:19.803168 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:33:19.803178 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 22:33:19.803196 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:33:19.803202 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:33:19.803212 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 22:33:19.803230 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:33:19.803237 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:33:19.803247 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:33:19.803265 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:33:19.803272 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:33:19.803281 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:33:19.803299 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:33:19.803306 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:33:19.803320 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 22:33:19.803340 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.803347 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:33:19.803356 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:33:19.803374 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.803381 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:33:19.803391 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 22:33:19.803404 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:33:19.803471 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.803490 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.803497 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 22:33:19.803518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.803544 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.803551 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.803561 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:33:19.803574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.803590 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.803600 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:33:19.803615 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.803621 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 22:33:19.803635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.803678 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:33:19.803685 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.803695 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 22:33:19.803708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.803723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.803733 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:33:19.803747 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.803753 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 22:33:19.803766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.803791 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.803797 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.803807 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:33:19.803824 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.803831 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.803840 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:33:19.803857 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.803863 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.803873 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:33:19.803889 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:33:19.803896 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.803905 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:33:19.803918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.803944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.803954 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 22:33:19.803968 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.803975 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 22:33:19.803994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.804019 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:33:19.804026 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.804036 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 22:33:19.804048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.804063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.804073 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 22:33:19.804086 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:33:19.804112 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 22:33:19.804118 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:33:19.804128 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 22:33:19.804140 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:33:19.804156 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.804169 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 22:33:19.804194 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.804201 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:33:19.804210 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 22:33:19.804228 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.804234 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 22:33:19.804248 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 22:33:19.804266 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.804272 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:33:19.804295 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 22:33:19.804313 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:33:19.804326 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 22:33:19.804336 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:33:19.804354 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.804361 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 22:33:19.804371 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 22:33:19.804389 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.804395 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 22:33:19.804405 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 22:33:19.804423 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.804430 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 22:33:19.804439 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:33:19.804457 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:33:19.804464 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:33:19.804474 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 22:33:19.804492 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:33:19.804498 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 22:33:19.804508 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 22:33:19.804526 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.804533 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 22:33:19.804542 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:33:19.804556 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 22:33:19.804607 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.804624 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.804631 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 22:33:19.804662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.804687 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.804693 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.804703 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:33:19.804716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.804731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.804740 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 22:33:19.804755 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.804761 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 22:33:19.804778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.804803 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:33:19.804810 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.804820 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 22:33:19.804832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.804847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.804856 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:33:19.804870 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 22:33:19.804895 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:33:19.804902 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:33:19.804911 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 22:33:19.804929 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:33:19.804935 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 22:33:19.804945 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 22:33:19.804962 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:33:19.804969 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:33:19.804978 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 22:33:19.804990 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 22:33:19.805015 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.805030 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.805036 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:33:19.805054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.805079 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.805086 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.805096 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:33:19.805113 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.805120 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.805129 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:33:19.805147 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.805153 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.805163 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:33:19.805175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.805198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.805208 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:33:19.805222 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.805228 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:33:19.805241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.805266 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:33:19.805273 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.805301 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 22:33:19.805319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.805336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.805346 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:33:19.805360 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:33:19.805388 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:33:19.805395 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:33:19.805405 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:33:19.805418 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:33:19.805434 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.805449 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:33:19.805474 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.805482 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:33:19.805492 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 22:33:19.805510 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.805517 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:33:19.805527 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 22:33:19.805544 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.805551 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:33:19.805561 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:33:19.805579 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.805586 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:33:19.805595 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 22:33:19.805613 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:33:19.805620 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:33:19.805634 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 22:33:19.805666 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.805673 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:33:19.805683 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 22:33:19.805700 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.805707 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:33:19.805716 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 22:33:19.805733 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.805740 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:33:19.805749 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:33:19.805766 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.805773 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:33:19.805782 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:33:19.805795 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:33:19.805841 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.805858 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.805864 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 22:33:19.805882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.805906 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.805914 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.805923 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:33:19.805941 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.805947 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.805957 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:33:19.805974 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.805980 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.805989 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:33:19.806006 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.806013 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.806022 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:33:19.806039 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.806045 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.806055 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:33:19.806067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.806098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.806108 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:33:19.806123 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.806129 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 22:33:19.806146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.806169 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.806176 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.806189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.806212 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:33:19.806233 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:33:19.806249 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.806260 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:33:19.806270 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 22:33:19.806296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.806311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:33:19.806331 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:33:19.806347 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.806353 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 22:33:19.806367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.806400 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.806408 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.806418 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 22:33:19.806431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.806447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.806457 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 22:33:19.806472 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.806478 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 22:33:19.806492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.806517 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:33:19.806524 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.806534 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 22:33:19.806547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.806562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.806572 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 22:33:19.806587 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.806593 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 22:33:19.806607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.806632 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.806639 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.806661 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:33:19.806674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.806689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.806698 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 22:33:19.806712 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.806718 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 22:33:19.806736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.806761 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:33:19.806768 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.806778 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 22:33:19.806790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.806805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.806815 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:33:19.806828 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:33:19.806854 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 22:33:19.806861 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:33:19.806870 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 22:33:19.806882 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:33:19.806898 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.806912 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:33:19.806937 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.806944 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:33:19.806954 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 22:33:19.806971 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.806978 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:33:19.806991 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 22:33:19.807009 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.807016 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:33:19.807025 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 22:33:19.807043 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.807049 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:33:19.807058 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 22:33:19.807075 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.807082 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:33:19.807092 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 22:33:19.807109 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:33:19.807116 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:33:19.807125 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 22:33:19.807142 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:33:19.807149 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:33:19.807158 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 22:33:19.807175 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:33:19.807181 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:33:19.807191 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 22:33:19.807208 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:33:19.807215 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:33:19.807224 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 22:33:19.807241 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.807247 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:33:19.807257 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 22:33:19.807274 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.807295 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:33:19.807312 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 22:33:19.807346 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.807353 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:33:19.807364 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 22:33:19.807382 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.807389 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:33:19.807398 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 22:33:19.807412 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:33:19.807476 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.807494 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.807500 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 22:33:19.807522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.807548 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.807555 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.807565 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 22:33:19.807579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.807594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.807604 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:33:19.807619 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.807625 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 22:33:19.807639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.807676 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.807683 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.807693 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 22:33:19.807706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.807720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.807730 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:33:19.807744 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.807750 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:33:19.807763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.807787 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.807793 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.807808 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 22:33:19.807827 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.807833 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.807843 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:33:19.807860 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.807867 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.807876 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:33:19.807893 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.807900 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.807909 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:33:19.807922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.807947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.807957 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:33:19.807972 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.807978 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:33:19.807992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.808016 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:33:19.808023 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.808032 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 22:33:19.808045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.808059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.808069 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:33:19.808082 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:33:19.808114 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:33:19.808121 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:33:19.808131 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:33:19.808144 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:33:19.808160 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.808174 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:33:19.808198 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.808205 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:33:19.808215 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:33:19.808232 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.808238 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:33:19.808247 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:33:19.808264 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.808271 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:33:19.808294 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 22:33:19.808312 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:33:19.808325 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:33:19.808336 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:33:19.808354 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.808361 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:33:19.808371 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:33:19.808389 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.808395 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:33:19.808409 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 22:33:19.808428 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:33:19.808435 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:33:19.808445 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 22:33:19.808457 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:33:19.808497 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.808514 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.808521 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 22:33:19.808535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.808559 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.808567 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.808576 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 22:33:19.808594 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.808601 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.808615 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 22:33:19.808634 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.808640 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.808663 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 22:33:19.808680 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.808687 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.808696 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 22:33:19.808713 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.808720 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.808729 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 22:33:19.808746 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.808752 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.808762 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 22:33:19.808779 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.808785 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.808795 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:33:19.808812 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.808818 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.808828 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:33:19.808840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.808881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.808892 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:33:19.808906 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.808912 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 22:33:19.808930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.808955 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:33:19.808962 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.808972 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 22:33:19.808985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.809000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.809009 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:33:19.809025 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:33:19.809032 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 22:33:19.809043 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 22:33:19.809058 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.809064 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 22:33:19.809077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.809100 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:33:19.809120 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:33:19.809136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.809146 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:33:19.809156 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 22:33:19.809172 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.809179 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 22:33:19.809194 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 22:33:19.809210 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:33:19.809217 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 22:33:19.809226 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 22:33:19.809243 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:33:19.809249 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 22:33:19.809259 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:33:19.809275 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.809294 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:33:19.809304 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.809327 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.809334 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:33:19.809345 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.809362 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:33:19.809369 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 22:33:19.809379 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:33:19.809396 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:33:19.809402 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 22:33:19.809412 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:33:19.809429 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:33:19.809435 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 22:33:19.809445 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 22:33:19.809462 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:33:19.809469 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:33:19.809479 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:33:19.809496 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:33:19.809503 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 22:33:19.809512 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 22:33:19.809529 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:33:19.809536 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 22:33:19.809550 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:33:19.809568 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:33:19.809575 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:33:19.809585 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:33:19.809601 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:33:19.809607 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 22:33:19.809617 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 22:33:19.809630 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 22:33:19.809676 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 22:33:19.809705 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:33:19.809731 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:33:19.809757 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 22:33:19.809783 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:33:19.809810 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:33:19.809835 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 22:33:19.809860 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:33:19.809886 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 22:33:19.809912 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 22:33:19.809938 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 22:33:19.809963 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 22:33:19.809988 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 22:33:19.810014 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 22:33:19.810039 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 22:33:19.810065 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 22:33:19.810091 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 22:33:19.810116 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:33:19.810141 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:33:19.810167 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:33:19.810192 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 22:33:19.810222 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:33:19.810248 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:33:19.810288 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:33:19.810322 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.810350 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:33:19.810377 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:33:19.810404 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:33:19.810431 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 22:33:19.810457 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:33:19.810483 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 22:33:19.810511 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:33:19.810538 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 22:33:19.810564 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:33:19.810590 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.810631 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:33:19.810662 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.810689 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:33:19.810716 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:33:19.810756 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:33:19.810782 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.810807 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:33:19.810833 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.810858 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:33:19.810884 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:33:19.810910 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:33:19.810935 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 22:33:19.811124 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 22:33:19.811151 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 22:33:19.811176 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:33:19.811202 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:33:19.811227 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:33:19.811253 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:33:19.811278 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:33:19.811323 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 22:33:19.811351 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 22:33:19.811379 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 22:33:19.811405 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:33:19.811432 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:33:19.811459 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:33:19.811486 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:33:19.811512 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:33:19.811539 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:33:19.811566 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:33:19.811595 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.811614 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.811641 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:33:19.811667 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.811697 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.811715 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.811740 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:33:19.811765 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.811782 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.811798 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.811815 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.811840 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:33:19.811870 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.811896 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:33:19.811921 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.811947 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:33:19.811972 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.811988 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.812014 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:33:19.812039 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.812055 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.812081 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:33:19.812107 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.812132 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:33:19.812158 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.812182 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:33:19.812208 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.812233 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:33:19.812258 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.812301 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:33:19.812334 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.812352 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.812379 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:33:19.812405 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.812432 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:33:19.812458 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.812485 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:33:19.812511 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.812538 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:33:19.812564 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.812581 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.812599 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.812621 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.812638 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.812655 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.812672 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.812712 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:33:19.812738 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.812755 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.812771 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.812796 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:33:19.812822 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.812847 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:33:19.812873 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.812889 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.812906 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.812931 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:33:19.812956 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.812973 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.812989 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.813006 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.813022 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.813048 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:33:19.813073 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.813090 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.813106 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.813122 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.813148 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.813173 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.813190 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.813206 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.813227 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.813254 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.813298 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.813330 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:33:19.813358 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.813375 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.813393 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.813410 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.813438 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:33:19.813465 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.813491 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:33:19.813517 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.813534 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.813551 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.813577 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:33:19.813604 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.813621 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.813638 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.813656 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.813673 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.813699 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:33:19.813726 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.813752 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:33:19.813778 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.813805 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:33:19.813831 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.813858 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:33:19.813884 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.813901 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.813923 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.813940 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.813967 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:33:19.813994 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.814011 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.814029 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.814046 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.814064 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.814081 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.814098 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.814116 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.814142 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:33:19.814170 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.814187 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.814214 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:33:19.814240 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.814257 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.814274 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.814300 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:33:19.814332 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.814349 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.814367 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.814384 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.814410 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:33:19.814437 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.814463 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:33:19.814489 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.814516 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:33:19.814542 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.814559 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.814590 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:33:19.814616 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.814642 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.814668 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:33:19.814696 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.814722 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:33:19.814749 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.814776 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:33:19.814802 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.814828 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:33:19.814855 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.814881 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:33:19.814908 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.814925 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.814951 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:33:19.814978 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815005 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:33:19.815031 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815058 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:33:19.815084 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815110 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:33:19.815136 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815153 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815170 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815187 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815205 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815222 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815239 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815266 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:33:19.815298 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815320 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815339 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815365 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:33:19.815392 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815419 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:33:19.815445 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815463 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815480 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815506 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:33:19.815532 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815549 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815566 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815584 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815601 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815627 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:33:19.815653 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815671 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815688 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815705 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815731 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.815757 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815775 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815792 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815809 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815835 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.815862 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815888 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:33:19.815914 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815937 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815955 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815972 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.815998 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:33:19.816024 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.816051 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:33:19.816077 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.816095 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.816112 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.816138 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:33:19.816165 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.816182 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.816199 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.816216 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.816234 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.816260 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:33:19.816286 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.816317 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:33:19.816345 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.816372 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:33:19.816398 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.816424 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:33:19.816450 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.816468 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.816485 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.816502 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.816528 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:33:19.816555 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.816573 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.816594 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.816612 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.816629 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.816646 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.816663 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.816680 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:33:19.816707 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:33:19.816733 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 22:33:19.816793 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:33:19.816844 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:33:19.816895 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:33:19.816942 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 22:33:19.816992 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 22:33:19.817040 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 22:33:19.817089 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 22:33:19.817155 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:33:19.817203 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:33:19.817253 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:33:19.817301 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:33:19.817378 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.817466 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:33:19.817556 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:33:19.817640 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:33:19.817709 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:33:19.817760 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.817811 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.817860 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:33:19.817912 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.817967 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.818024 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:33:19.818071 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 22:33:19.818119 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:33:19.818167 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:33:19.818214 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:33:19.818264 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 22:33:19.818320 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:33:19.818393 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:33:19.818442 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:33:19.818495 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:33:19.818554 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 22:33:19.818602 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:33:19.818651 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:33:19.818700 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:33:19.818747 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 22:33:19.818987 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 22:33:19.819037 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 22:33:19.819090 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 22:33:19.819139 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:33:19.819187 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:33:19.819236 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:33:19.819283 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:33:19.819337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.819388 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:33:19.819437 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:33:19.819491 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:33:19.819540 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:33:19.819589 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.819638 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.819688 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:33:19.819737 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.819790 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.819842 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:33:19.819889 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 22:33:19.819938 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:33:19.819985 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:33:19.820032 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:33:19.820082 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 22:33:19.820132 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:33:19.820185 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:33:19.820233 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:33:19.820282 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:33:19.820346 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 22:33:19.820396 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:33:19.820448 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:33:19.820514 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:33:19.820563 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 22:33:19.820611 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 22:33:19.820660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 22:33:19.820715 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 22:33:19.820765 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:33:19.820812 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:33:19.820862 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:33:19.820910 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:33:19.820958 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.821008 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:33:19.821056 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:33:19.821104 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:33:19.821153 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:33:19.821202 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.821252 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.821302 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:33:19.821363 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.821417 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.821477 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:33:19.821525 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 22:33:19.821572 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:33:19.821620 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:33:19.821668 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:33:19.821717 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 22:33:19.821767 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:33:19.821823 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:33:19.821871 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:33:19.821920 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:33:19.821978 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:33:19.822005 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:33:19.822066 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:33:19.822122 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:33:19.822177 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:33:19.822236 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:33:19.822292 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:33:19.822353 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:33:19.822408 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:33:19.822467 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:33:19.822522 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:33:19.822576 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:33:19.822631 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:33:19.822686 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.822740 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:33:19.822795 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:33:19.822848 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:33:19.822903 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:33:19.822957 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.823013 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.823068 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:33:19.823122 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.823176 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.823230 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:33:19.823283 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:33:19.823343 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:33:19.823399 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:33:19.823490 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:33:19.823545 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:33:19.823599 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:33:19.823653 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:33:19.823706 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:33:19.823760 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:33:19.823823 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:33:19.823848 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:33:19.823904 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:33:19.823958 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:33:19.824013 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:33:19.824067 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:33:19.824122 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:33:19.824382 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:33:19.824439 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:33:19.824498 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:33:19.824554 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:33:19.824609 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:33:19.824664 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:33:19.824719 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.824773 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:33:19.824828 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:33:19.824887 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:33:19.824941 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:33:19.824997 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.825052 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.825107 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:33:19.825162 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.825217 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.825272 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:33:19.825333 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:33:19.825388 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:33:19.825447 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:33:19.825505 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:33:19.825560 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:33:19.825615 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:33:19.825670 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:33:19.825724 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:33:19.825778 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:33:19.825841 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 22:33:19.825863 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:33:19.825914 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:33:19.825963 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:33:19.826012 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:33:19.826070 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:33:19.826118 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:33:19.826167 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:33:19.826215 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:33:19.826263 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:33:19.826312 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:33:19.826375 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:33:19.826425 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:33:19.826485 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.826537 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:33:19.826591 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:33:19.826639 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:33:19.826692 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:33:19.826743 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.826793 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.826847 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:33:19.826895 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.826950 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.827000 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:33:19.827052 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:33:19.827102 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:33:19.827155 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:33:19.827213 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:33:19.827263 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:33:19.827321 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:33:19.827372 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:33:19.827426 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:33:19.827477 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:33:19.827538 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 22:33:19.827562 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:33:19.827613 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:33:19.827665 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:33:19.827716 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:33:19.827767 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:33:19.827818 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:33:19.827869 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:33:19.827920 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:33:19.827971 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:33:19.828023 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:33:19.828073 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:33:19.828124 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:33:19.828175 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.828226 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:33:19.828281 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:33:19.828338 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:33:19.828390 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:33:19.828442 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.828494 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.828545 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:33:19.828597 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.828648 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.828699 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:33:19.828750 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:33:19.828801 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:33:19.828851 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:33:19.828903 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:33:19.828954 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:33:19.829004 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:33:19.829055 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:33:19.829107 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:33:19.829158 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:33:19.829213 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 22:33:19.829231 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 22:33:19.829261 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 22:33:19.829289 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 22:33:19.829322 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 22:33:19.829349 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 22:33:19.829369 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:33:19.829386 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:33:19.829396 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:33:19.829406 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:33:19.829415 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:33:19.829424 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:33:19.829434 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:33:19.829442 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:33:19.829451 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:33:19.829464 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:33:19.829473 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:33:19.829482 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:33:19.829491 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.829500 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:33:19.829509 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:33:19.829517 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:33:19.829525 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:33:19.829534 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.829542 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.829551 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:33:19.829559 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.829567 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.829575 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:33:19.829583 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:33:19.829592 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:33:19.829600 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:33:19.829608 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:33:19.829616 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:33:19.829624 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:33:19.829632 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:33:19.829641 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:33:19.829649 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:33:19.829658 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:33:19.829667 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:33:19.829674 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:33:19.829684 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:33:19.829691 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:33:19.829699 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:33:19.829708 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:33:19.829716 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:33:19.829723 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:33:19.829731 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:33:19.829738 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:33:19.829746 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:33:19.829753 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.829761 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:33:19.829768 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:33:19.829776 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:33:19.829784 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:33:19.829791 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.829799 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.829806 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:33:19.829814 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.829821 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.829828 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:33:19.829836 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:33:19.829843 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:33:19.829850 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:33:19.829857 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:33:19.829865 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:33:19.829872 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:33:19.829883 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:33:19.829892 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:33:19.829900 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:33:19.829908 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:33:19.829918 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:33:19.829926 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:33:19.829934 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:33:19.829941 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:33:19.829949 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:33:19.829956 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:33:19.829964 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:33:19.829971 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:33:19.829977 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:33:19.829985 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:33:19.829992 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:33:19.829999 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.830006 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:33:19.830013 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:33:19.830020 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:33:19.830027 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:33:19.830033 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.830041 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.830048 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:33:19.830055 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.830062 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.830070 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:33:19.830078 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:33:19.830084 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:33:19.830091 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:33:19.830098 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:33:19.830105 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:33:19.830112 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:33:19.830119 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:33:19.830126 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:33:19.830133 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:33:19.830140 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:33:19.830148 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:33:19.830155 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:33:19.830163 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:33:19.830170 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:33:19.830177 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:33:19.830184 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:33:19.830191 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:33:19.830197 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:33:19.830204 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:33:19.830211 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:33:19.830217 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:33:19.830238 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.830246 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:33:19.830253 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:33:19.830260 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:33:19.830267 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:33:19.830481 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.830491 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:33:19.830498 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:33:19.830505 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:33:19.830512 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:33:19.830519 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:33:19.830526 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:33:19.830533 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:33:19.830539 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:33:19.830546 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:33:19.830553 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:33:19.830559 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:33:19.830566 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:33:19.830573 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:33:19.830579 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:33:19.830882 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 22:33:19.830894 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:33:19.830899 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:33:19.830904 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:33:19.830910 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 22:33:19.830915 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:33:19.830920 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:33:19.830929 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 22:33:19.830938 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:33:19.830975 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 22:33:19.830982 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197414" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:33:19.830994 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:33:19.831015 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 22:33:19.831021 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 22:33:19.831025 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 22:33:19.831029 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 22:33:19.831034 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197414" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:33:19.831044 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:33:19.831050 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:33:19.831055 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:33:19.831066 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:33:19.831074 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:33:19.831079 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 22:33:19.831101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.831109 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:33:19.831114 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.831136 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:33:19.831142 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 22:33:19.831145 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 22:33:19.831149 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 22:33:19.831153 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 22:33:19.831157 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 22:33:19.831161 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 22:33:19.831165 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 22:33:19.831171 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197414" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:33:19.831180 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:33:19.831187 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:33:19.831191 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:33:19.831197 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:33:19.831202 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:33:19.831206 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:33:19.831228 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:33:19.831235 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:33:19.831239 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:33:19.831244 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:33:19.831249 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:33:19.831271 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:33:19.831280 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:33:19.831285 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:33:19.831289 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:33:19.831296 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "197414" 2019-02-23 22:33:19.831303 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:33:19.831307 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:33:19.831312 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:33:19.831324 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:33:19.831329 wsdl: in serializeType: returning: 197414 2019-02-23 22:33:19.831335 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:33:19.831343 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:33:19.831347 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:33:19.831351 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:33:19.831356 wsdl: in serializeType: returning: 197414 2019-02-23 22:33:19.831361 wsdl: serializeRPCParameters returning: 197414 2019-02-23 22:33:19.831381 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=197414 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 22:33:19.831387 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 22:33:19.831393 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1695"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 22:33:19.831406 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 22:33:19.831412 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=197414 2019-02-23 22:33:19.831421 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 22:33:19.831493 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 22:33:19.831433 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:33:19.831443 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:33:19.831449 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:33:19.831454 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:33:19.831458 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:33:19.831464 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:33:19.831474 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:33:19.831481 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:33:19.831487 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:33:19.831499 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 22:33:19.831509 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:33:19.831516 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:33:19.838922 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:33:19.838946 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:33:19.838962 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 22:33:19.838970 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 22:33:19.838982 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:33:19.838991 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:33:19.838997 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:33:19.839004 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:33:19.839011 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 22:33:19.839050 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 22:33:19.848216 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 22:33:19.848243 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 22:33:19.848251 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:33:19.848265 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:33:19.848284 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:33:19.848291 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:33:19.848297 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:33:19.848303 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:33:19.848309 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:33:19.848315 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:33:13 GMT 2019-02-23 22:33:19.848322 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:33:19.848327 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 22:33:19.848340 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:33:19.848350 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 22:33:19.848386 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 22:33:19.848402 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 22:33:19.848417 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:33:19.848425 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 22:33:19.848434 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 22:33:19.848481 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:33:19.848497 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:33:19.848506 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:33:19.848541 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:33:19.848558 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 21:33:13 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 22:33:19.848596 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 22:33:19.848606 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 22:33:19.848627 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 22:33:19.848634 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 22:33:19.848731 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 22:33:19.848835 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 22:33:19.848842 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 22:33:19.848855 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 22:33:19.848891 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:33:19.848917 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 22:33:19.848974 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 22:33:19.849001 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:33:19.849015 nusoap_client: got fault 2019-02-23 22:33:19.849023 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 22:33:19.849028 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 22:33:19.849033 nusoap_client: detail =