Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
HOLSET: 4LGZNumer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3117
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 01 Apr 2020 13:54:48 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-04-01 15:54:55.936042 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-04-01 15:54:55.936094 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 15:54:55.936109 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197422" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-04-01 15:54:55.936126 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 15:54:55.936138 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-04-01 15:54:55.936147 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-04-01 15:54:55.936160 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-04-01 15:54:55.936169 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 15:54:55.936176 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 15:54:55.936185 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 15:54:55.936194 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-04-01 15:54:55.936205 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-04-01 15:54:55.936211 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-04-01 15:54:55.936215 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-04-01 15:54:55.936220 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-04-01 15:54:55.936224 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-04-01 15:54:55.936236 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 15:54:55.936251 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 15:54:55.936259 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-04-01 15:54:55.936265 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-04-01 15:54:55.936271 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-04-01 15:54:55.936281 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-04-01 15:54:55.936290 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-04-01 15:54:55.942819 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-04-01 15:54:55.942855 soap_transport_http: socket connected 2020-04-01 15:54:55.942875 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-04-01 15:54:55.942885 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 15:54:55.942891 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 15:54:55.942896 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-04-01 15:54:55.942901 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-04-01 15:54:55.942931 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-04-01 15:54:55.959983 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-04-01 15:54:55.960026 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-04-01 15:54:55.960034 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-04-01 15:54:55.960040 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-04-01 15:54:55.960046 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-04-01 15:54:55.960055 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-04-01 15:54:55.960066 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-04-01 15:54:55.960076 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-04-01 15:54:55.960086 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-04-01 15:54:55.960105 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 01 Apr 2020 13:54:48 GMT 2020-04-01 15:54:55.960112 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-04-01 15:54:55.960118 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 167374 2020-04-01 15:54:55.960125 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-04-01 15:54:55.960140 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-04-01 15:54:55.960178 soap_transport_http: want to read content of length 167374 2020-04-01 15:54:55.966298 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-04-01 15:54:55.966381 soap_transport_http: read buffer of 1520 bytes 2020-04-01 15:54:55.966414 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.966539 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.966602 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.966633 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 15:54:55.972837 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.973017 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-04-01 15:54:55.973068 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2020-04-01 15:54:55.973097 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.973179 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 15:54:55.973268 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.973285 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.979359 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 15:54:55.979443 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-04-01 15:54:55.979478 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.979598 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-04-01 15:54:55.979636 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 15:54:55.979711 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 15:54:55.979779 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 15:54:55.979926 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.979954 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.980017 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.980061 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 15:54:55.980085 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.980143 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 15:54:55.980167 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 15:54:55.980198 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.980224 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.980259 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 15:54:55.985738 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.985798 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 15:54:55.986047 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.986080 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.986127 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 15:54:55.986165 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.986211 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.986225 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.986271 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 15:54:55.986293 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.986338 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 15:54:55.986375 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.986403 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.986435 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.986458 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.986489 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.986526 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.986577 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 15:54:55.986609 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.986639 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.986671 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.986696 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.986726 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.986762 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-04-01 15:54:55.986811 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.986856 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 15:54:55.986900 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 15:54:55.986940 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.986981 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.986996 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.987065 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 15:54:55.987098 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.992301 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.992464 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-04-01 15:54:55.992519 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 15:54:55.992552 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.992600 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.992634 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:54:55.992695 soap_transport_http: read buffer of 1974 bytes 2020-04-01 15:54:55.992709 soap_transport_http: read to EOF 2020-04-01 15:54:55.992715 soap_transport_http: read body of length 167374 2020-04-01 15:54:55.992842 soap_transport_http: received a total of 167798 bytes of data from server 2020-04-01 15:54:55.992883 soap_transport_http: closed socket 2020-04-01 15:54:55.992901 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-04-01 15:54:55.992908 soap_transport_http: end of send() 2020-04-01 15:54:55.992930 wsdl: got WSDL URL 2020-04-01 15:54:55.992935 wsdl: Parse WSDL 2020-04-01 15:54:55.993118 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-04-01 15:54:55.993135 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-04-01 15:54:55.993195 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.993205 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-04-01 15:54:55.993226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.993258 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.993269 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.993284 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 15:54:55.993305 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.993312 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.993323 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 15:54:55.993339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.993372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.993385 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-04-01 15:54:55.993401 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.993408 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-04-01 15:54:55.993431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.993462 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:54:55.993470 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.993481 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-04-01 15:54:55.993495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.993513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.993524 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-04-01 15:54:55.993540 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.993546 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-04-01 15:54:55.993561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.993588 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.993595 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.993606 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 15:54:55.993630 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.993637 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.993647 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 15:54:55.993665 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.993672 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.993681 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-04-01 15:54:55.993695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.993719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.993730 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-04-01 15:54:55.993750 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.993757 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-04-01 15:54:55.993773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.993820 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:54:55.993830 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.993842 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-04-01 15:54:55.993856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.993873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.993884 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-04-01 15:54:55.993900 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.993906 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-04-01 15:54:55.993921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.993946 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.993953 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.993963 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 15:54:55.993982 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.993989 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.993999 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 15:54:55.994016 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.994023 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.994033 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-04-01 15:54:55.994051 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:55.994058 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.994067 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 15:54:55.994081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.994109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.994121 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-04-01 15:54:55.994136 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.994143 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-04-01 15:54:55.994162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.994187 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.994195 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.994209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.994238 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 15:54:55.994259 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 15:54:55.994277 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.994289 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 15:54:55.994299 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-04-01 15:54:55.994312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.994328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 15:54:55.994338 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-04-01 15:54:55.994353 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.994359 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-04-01 15:54:55.994374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.994399 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.994407 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.994417 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 15:54:55.994438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.994454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.994465 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-04-01 15:54:55.994480 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.994486 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-04-01 15:54:55.994501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.994526 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.994532 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.994545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.994569 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 15:54:55.994589 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 15:54:55.994606 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.994618 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 15:54:55.994628 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-04-01 15:54:55.994641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.994657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 15:54:55.994667 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-04-01 15:54:55.994682 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.994689 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-04-01 15:54:55.994704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.994729 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.994736 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.994746 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 15:54:55.994764 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.994771 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.994780 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 15:54:55.994798 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.994805 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.994814 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-04-01 15:54:55.994832 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:55.994839 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.994848 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 15:54:55.994862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.994889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.994900 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:54:55.994915 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.994921 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-04-01 15:54:55.994937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.994962 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:54:55.994969 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.994983 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-04-01 15:54:55.994997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.995013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.995024 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-04-01 15:54:55.995039 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.995045 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-04-01 15:54:55.995059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.995084 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.995091 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.995100 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 15:54:55.995114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.995129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.995140 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-04-01 15:54:55.995155 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.995161 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-04-01 15:54:55.995174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.995201 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:55.995208 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.995217 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-04-01 15:54:55.995231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.995246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.995256 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-04-01 15:54:55.995271 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.995278 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-04-01 15:54:55.995292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.995317 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.995324 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.995334 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 15:54:55.995347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.995362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.995373 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-04-01 15:54:55.995387 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.995393 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-04-01 15:54:55.995407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.995438 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:55.995446 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.995456 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-04-01 15:54:55.995470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.995485 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.995495 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-04-01 15:54:55.995510 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.995516 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-04-01 15:54:55.995530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.995555 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.995562 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.995572 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 15:54:55.995589 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.995596 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.995605 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 15:54:55.995619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.995638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.995648 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-04-01 15:54:55.995663 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.995669 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-04-01 15:54:55.995682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.995707 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:55.995714 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.995724 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-04-01 15:54:55.995737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.995753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.995763 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-04-01 15:54:55.995778 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.995784 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-04-01 15:54:55.995798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.995822 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.995829 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.995839 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 15:54:55.995857 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.995864 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.995873 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 15:54:55.995887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.995906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.995916 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-04-01 15:54:55.995931 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.995937 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-04-01 15:54:55.995951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.995975 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:55.995982 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.995992 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-04-01 15:54:55.996005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.996021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.996031 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-04-01 15:54:55.996046 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.996052 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-04-01 15:54:55.996065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.996089 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.996096 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.996106 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 15:54:55.996119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.996134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.996144 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-04-01 15:54:55.996159 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.996165 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-04-01 15:54:55.996179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.996203 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:55.996211 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.996221 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-04-01 15:54:55.996234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.996250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.996261 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-04-01 15:54:55.996275 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.996281 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-04-01 15:54:55.996295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.996319 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.996327 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.996336 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 15:54:55.996350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.996365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.996375 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-04-01 15:54:55.996391 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.996397 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-04-01 15:54:55.996410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.996442 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:54:55.996449 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.996459 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-04-01 15:54:55.996473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.996489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.996499 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-04-01 15:54:55.996514 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.996520 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-04-01 15:54:55.996534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.996558 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:55.996565 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.996575 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-04-01 15:54:55.996588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.996603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.996614 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-04-01 15:54:55.996629 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.996635 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-04-01 15:54:55.996648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.996673 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:55.996680 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.996690 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-04-01 15:54:55.996703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.996718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.996729 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-04-01 15:54:55.996743 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.996749 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-04-01 15:54:55.996763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.996788 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:55.996795 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.996805 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-04-01 15:54:55.996818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.996833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.996844 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-04-01 15:54:55.996858 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.996864 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-04-01 15:54:55.996878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.996902 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:55.996909 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.996919 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-04-01 15:54:55.996932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.996948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.996958 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-04-01 15:54:55.996973 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.996979 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-04-01 15:54:55.996993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997017 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:55.997025 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997034 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-04-01 15:54:55.997054 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.997061 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997070 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-04-01 15:54:55.997083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.997114 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 15:54:55.997129 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997135 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-04-01 15:54:55.997149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997174 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:54:55.997181 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997191 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-04-01 15:54:55.997205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.997232 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-04-01 15:54:55.997247 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997253 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-04-01 15:54:55.997267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997292 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.997299 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997308 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 15:54:55.997322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.997348 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:55.997362 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997368 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-04-01 15:54:55.997382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997407 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.997414 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997428 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-04-01 15:54:55.997443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.997470 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 15:54:55.997485 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997491 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-04-01 15:54:55.997505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997530 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 15:54:55.997538 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997547 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-04-01 15:54:55.997561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.997586 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-04-01 15:54:55.997601 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997607 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-04-01 15:54:55.997621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997644 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997651 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997688 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 15:54:55.997709 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 15:54:55.997726 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997737 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 15:54:55.997747 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-04-01 15:54:55.997760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 15:54:55.997785 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-04-01 15:54:55.997800 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997806 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-04-01 15:54:55.997821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997846 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 15:54:55.997853 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997862 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-04-01 15:54:55.997876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.997901 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-04-01 15:54:55.997916 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997922 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-04-01 15:54:55.997936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997959 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997966 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.997980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.998003 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 15:54:55.998023 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 15:54:55.998039 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.998050 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 15:54:55.998060 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-04-01 15:54:55.998073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.998087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 15:54:55.998097 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-04-01 15:54:55.998112 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.998120 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-04-01 15:54:55.998134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.998159 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 15:54:55.998166 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.998176 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-04-01 15:54:55.998189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.998204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.998215 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-04-01 15:54:55.998230 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.998236 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-04-01 15:54:55.998249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.998272 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.998279 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.998293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.998317 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 15:54:55.998337 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 15:54:55.998354 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.998365 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 15:54:55.998375 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-04-01 15:54:55.998388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.998403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 15:54:55.998413 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-04-01 15:54:55.998435 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.998442 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-04-01 15:54:55.998457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.998482 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.998489 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.998499 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-04-01 15:54:55.998517 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.998524 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.998534 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-04-01 15:54:55.998551 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.998558 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.998567 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 15:54:55.998585 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:55.998591 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.998601 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-04-01 15:54:55.998618 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:55.998624 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.998634 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-04-01 15:54:55.998651 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:55.998657 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.998666 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-04-01 15:54:55.998684 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:55.998690 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.998700 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 15:54:55.998713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.998751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.998763 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-04-01 15:54:55.998778 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.998784 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-04-01 15:54:55.998799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.998823 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.998831 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.998840 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-04-01 15:54:55.998854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.998869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.998879 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-04-01 15:54:55.998894 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.998900 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-04-01 15:54:55.998914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.998938 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.998946 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.998955 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-04-01 15:54:55.998973 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.998979 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.998989 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 15:54:55.999006 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.999013 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.999023 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-04-01 15:54:55.999036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.999059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.999070 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-04-01 15:54:55.999085 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.999091 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-04-01 15:54:55.999104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.999130 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.999136 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.999146 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-04-01 15:54:55.999160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.999175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.999186 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-04-01 15:54:55.999201 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.999207 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-04-01 15:54:55.999221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.999246 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.999253 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.999262 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 15:54:55.999275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.999291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.999301 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:55.999316 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.999323 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-04-01 15:54:55.999337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.999361 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.999369 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.999379 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-04-01 15:54:55.999392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.999407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.999418 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 15:54:55.999439 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.999446 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-04-01 15:54:55.999459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.999485 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.999492 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.999502 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-04-01 15:54:55.999519 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.999526 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.999536 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 15:54:55.999553 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.999560 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.999569 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-04-01 15:54:55.999582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.999605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.999616 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:55.999631 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.999637 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-04-01 15:54:55.999651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.999675 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.999682 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.999692 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-04-01 15:54:55.999705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.999721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.999731 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 15:54:55.999746 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.999752 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-04-01 15:54:55.999766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.999791 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:55.999798 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.999808 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 15:54:55.999826 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.999832 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.999842 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 15:54:55.999859 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:55.999866 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.999875 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 15:54:55.999893 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:55.999900 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.999909 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-04-01 15:54:55.999926 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:55.999933 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.999942 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 15:54:55.999956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:55.999987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:55.999999 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-04-01 15:54:56.000014 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.000020 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 15:54:56.000034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.000059 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 15:54:56.000066 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.000076 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-04-01 15:54:56.000089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.000105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.000115 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 15:54:56.000129 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 15:54:56.000160 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-04-01 15:54:56.000167 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 15:54:56.000177 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-04-01 15:54:56.000191 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 15:54:56.000207 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.000222 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-04-01 15:54:56.000248 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.000255 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-04-01 15:54:56.000265 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 15:54:56.000283 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:54:56.000290 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 15:54:56.000300 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-04-01 15:54:56.000317 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:54:56.000324 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 15:54:56.000334 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-04-01 15:54:56.000351 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:54:56.000358 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 15:54:56.000367 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-04-01 15:54:56.000384 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:54:56.000391 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 15:54:56.000400 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-04-01 15:54:56.000417 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 15:54:56.000429 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-04-01 15:54:56.000440 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-04-01 15:54:56.000458 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.000464 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-04-01 15:54:56.000474 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.000491 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.000498 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-04-01 15:54:56.000507 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 15:54:56.000525 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.000532 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-04-01 15:54:56.000541 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-04-01 15:54:56.000559 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.000566 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-04-01 15:54:56.000576 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 15:54:56.000593 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.000600 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-04-01 15:54:56.000610 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 15:54:56.000623 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-04-01 15:54:56.000679 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.000697 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.000704 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-04-01 15:54:56.000719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.000744 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.000751 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.000760 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 15:54:56.000778 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.000785 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.000794 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-04-01 15:54:56.000812 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.000818 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.000828 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-04-01 15:54:56.000846 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.000852 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.000862 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-04-01 15:54:56.000875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.000903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.000914 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.000929 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.000935 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 15:54:56.000950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.000979 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.000987 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.000997 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-04-01 15:54:56.001010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.001027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.001038 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-04-01 15:54:56.001052 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.001079 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.001087 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.001097 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.001110 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.001127 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.001141 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.001240 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.001249 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.001259 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-04-01 15:54:56.001279 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.001286 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.001300 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-04-01 15:54:56.001319 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.001326 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.001335 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-04-01 15:54:56.001353 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.001360 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.001370 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-04-01 15:54:56.001388 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:54:56.001394 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.001404 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-04-01 15:54:56.001421 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:54:56.001434 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.001444 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-04-01 15:54:56.001462 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.001469 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.001479 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 15:54:56.001496 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.001503 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.001513 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-04-01 15:54:56.001530 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.001537 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.001547 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-04-01 15:54:56.001564 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.001571 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.001581 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 15:54:56.001598 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.001605 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.001614 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 15:54:56.001628 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.001684 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.001702 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.001708 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-04-01 15:54:56.001726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.001750 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.001757 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.001767 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 15:54:56.001785 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.001792 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.001801 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 15:54:56.001819 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.001826 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.001835 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 15:54:56.001853 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 15:54:56.001859 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.001869 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-04-01 15:54:56.001882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.001910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.001921 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.001936 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.001942 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 15:54:56.001958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.001983 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.001990 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.002000 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-04-01 15:54:56.002013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.002029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.002039 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-04-01 15:54:56.002053 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.002081 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.002088 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.002098 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.002111 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.002128 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.002142 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.002167 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.002174 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.002184 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-04-01 15:54:56.002202 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.002209 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.002219 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-04-01 15:54:56.002236 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.002243 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.002252 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-04-01 15:54:56.002270 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.002277 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.002286 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-04-01 15:54:56.002304 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:54:56.002311 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.002320 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-04-01 15:54:56.002337 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:54:56.002344 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.002355 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-04-01 15:54:56.002372 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.002379 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.002388 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 15:54:56.002405 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.002412 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.002421 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-04-01 15:54:56.002446 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.002453 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.002463 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-04-01 15:54:56.002481 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 15:54:56.002487 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.002497 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-04-01 15:54:56.002514 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.002520 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.002530 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 15:54:56.002547 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.002553 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.002563 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 15:54:56.002576 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.002636 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.002652 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 15:54:56.002680 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:54:56.002687 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 15:54:56.002697 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:54:56.002710 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 15:54:56.002727 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.002741 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:54:56.002768 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.002775 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:54:56.002785 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-04-01 15:54:56.002802 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.002809 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:54:56.002819 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-04-01 15:54:56.002836 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.002842 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:54:56.002852 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-04-01 15:54:56.002869 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.002876 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:54:56.002885 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-04-01 15:54:56.002903 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.002909 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:54:56.002919 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-04-01 15:54:56.002936 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:54:56.002943 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:54:56.002952 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-04-01 15:54:56.002970 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.002977 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:54:56.002986 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-04-01 15:54:56.003003 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:54:56.003010 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:54:56.003019 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-04-01 15:54:56.003037 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:54:56.003043 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:54:56.003054 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-04-01 15:54:56.003071 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:54:56.003078 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:54:56.003087 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-04-01 15:54:56.003104 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:54:56.003112 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:54:56.003121 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-04-01 15:54:56.003139 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:54:56.003146 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:54:56.003156 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-04-01 15:54:56.003173 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.003180 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:54:56.003190 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 15:54:56.003207 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.003214 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:54:56.003224 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-04-01 15:54:56.003237 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:54:56.003304 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.003322 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.003329 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-04-01 15:54:56.003344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.003370 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.003377 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.003386 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-04-01 15:54:56.003400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.003416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.003433 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-04-01 15:54:56.003449 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.003455 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-04-01 15:54:56.003469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.003496 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 15:54:56.003503 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.003513 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-04-01 15:54:56.003526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.003542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.003553 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-04-01 15:54:56.003567 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.003575 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-04-01 15:54:56.003589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.003613 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.003619 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.003629 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 15:54:56.003646 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.003653 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.003662 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-04-01 15:54:56.003679 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.003686 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.003695 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-04-01 15:54:56.003713 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 15:54:56.003720 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.003729 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-04-01 15:54:56.003742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.003770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.003781 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-04-01 15:54:56.003796 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.003803 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-04-01 15:54:56.003817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.003841 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 15:54:56.003849 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.003858 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-04-01 15:54:56.003871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.003887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.003897 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-04-01 15:54:56.003911 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 15:54:56.003937 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-04-01 15:54:56.003944 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 15:54:56.003954 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-04-01 15:54:56.003967 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 15:54:56.003984 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.003998 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-04-01 15:54:56.004036 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.004043 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-04-01 15:54:56.004053 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-04-01 15:54:56.004071 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.004078 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-04-01 15:54:56.004088 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-04-01 15:54:56.004105 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.004112 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-04-01 15:54:56.004121 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-04-01 15:54:56.004139 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 15:54:56.004146 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-04-01 15:54:56.004155 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-04-01 15:54:56.004172 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.004179 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-04-01 15:54:56.004189 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-04-01 15:54:56.004206 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.004213 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-04-01 15:54:56.004222 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-04-01 15:54:56.004240 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.004247 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-04-01 15:54:56.004256 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 15:54:56.004273 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:54:56.004280 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-04-01 15:54:56.004289 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-04-01 15:54:56.004307 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:54:56.004314 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-04-01 15:54:56.004323 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-04-01 15:54:56.004341 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.004347 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-04-01 15:54:56.004357 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 15:54:56.004370 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-04-01 15:54:56.004421 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.004453 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.004461 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-04-01 15:54:56.004481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.004507 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.004515 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.004524 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 15:54:56.004538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.004554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.004565 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-04-01 15:54:56.004580 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.004586 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-04-01 15:54:56.004604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.004630 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 15:54:56.004639 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.004649 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-04-01 15:54:56.004663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.004679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.004690 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-04-01 15:54:56.004703 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-04-01 15:54:56.004728 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 15:54:56.004735 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-04-01 15:54:56.004745 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-04-01 15:54:56.004762 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 15:54:56.004769 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-04-01 15:54:56.004778 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-04-01 15:54:56.004796 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 15:54:56.004802 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-04-01 15:54:56.004812 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-04-01 15:54:56.004825 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-04-01 15:54:56.004849 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.004865 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.004871 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-04-01 15:54:56.004889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.004915 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.004922 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.004932 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 15:54:56.004950 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.004957 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.004967 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-04-01 15:54:56.004984 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.004991 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.005000 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-04-01 15:54:56.005014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.005036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.005047 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:54:56.005062 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.005068 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-04-01 15:54:56.005086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.005112 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 15:54:56.005119 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.005129 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-04-01 15:54:56.005142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.005158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.005169 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-04-01 15:54:56.005182 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 15:54:56.005209 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:54:56.005216 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 15:54:56.005226 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:54:56.005239 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 15:54:56.005256 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.005270 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:54:56.005295 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.005302 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:54:56.005312 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-04-01 15:54:56.005329 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.005337 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:54:56.005346 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-04-01 15:54:56.005364 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.005371 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:54:56.005384 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-04-01 15:54:56.005402 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.005409 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:54:56.005419 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-04-01 15:54:56.005443 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:54:56.005450 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:54:56.005460 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-04-01 15:54:56.005478 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.005485 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:54:56.005494 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-04-01 15:54:56.005511 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.005518 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:54:56.005528 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-04-01 15:54:56.005545 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.005552 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:54:56.005561 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 15:54:56.005579 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.005586 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:54:56.005596 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 15:54:56.005609 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:54:56.005656 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.005674 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.005680 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-04-01 15:54:56.005699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.005726 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.005733 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.005743 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 15:54:56.005760 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.005767 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.005776 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 15:54:56.005794 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.005800 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.005810 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 15:54:56.005827 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.005833 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.005843 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-04-01 15:54:56.005860 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.005866 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.005875 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 15:54:56.005889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.005921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.005932 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 15:54:56.005947 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.005953 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-04-01 15:54:56.005971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.005995 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.006002 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.006016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.006041 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 15:54:56.006062 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 15:54:56.006079 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.006090 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 15:54:56.006100 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-04-01 15:54:56.006113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.006127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 15:54:56.006138 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-04-01 15:54:56.006152 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.006158 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-04-01 15:54:56.006177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.006203 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.006210 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.006220 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-04-01 15:54:56.006297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.006316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.006329 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-04-01 15:54:56.006346 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.006353 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-04-01 15:54:56.006367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.006392 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-04-01 15:54:56.006399 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.006409 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-04-01 15:54:56.006427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.006443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.006455 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-04-01 15:54:56.006470 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.006477 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-04-01 15:54:56.006490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.006514 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.006522 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.006539 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 15:54:56.006553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.006568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.006579 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-04-01 15:54:56.006594 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.006601 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-04-01 15:54:56.006615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.006640 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 15:54:56.006647 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.006657 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-04-01 15:54:56.006670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.006686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.006696 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-04-01 15:54:56.006709 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 15:54:56.006737 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-04-01 15:54:56.006745 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 15:54:56.006754 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-04-01 15:54:56.006768 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 15:54:56.006784 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.006798 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 15:54:56.006829 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.006837 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 15:54:56.006847 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-04-01 15:54:56.006864 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.006871 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 15:54:56.006880 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-04-01 15:54:56.006898 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.006905 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 15:54:56.006914 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-04-01 15:54:56.006931 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.006938 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 15:54:56.006948 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-04-01 15:54:56.006965 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.006972 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 15:54:56.006981 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-04-01 15:54:56.006999 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 15:54:56.007006 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 15:54:56.007015 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-04-01 15:54:56.007033 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 15:54:56.007040 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 15:54:56.007049 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-04-01 15:54:56.007066 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 15:54:56.007073 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 15:54:56.007082 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-04-01 15:54:56.007100 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 15:54:56.007107 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 15:54:56.007116 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-04-01 15:54:56.007133 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.007140 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 15:54:56.007150 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-04-01 15:54:56.007167 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.007174 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 15:54:56.007183 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-04-01 15:54:56.007200 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.007207 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 15:54:56.007220 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-04-01 15:54:56.007238 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.007245 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 15:54:56.007255 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-04-01 15:54:56.007268 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 15:54:56.007331 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.007349 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.007356 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-04-01 15:54:56.007376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.007401 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.007409 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.007419 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-04-01 15:54:56.007442 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.007449 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.007459 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-04-01 15:54:56.007472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.007492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.007503 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-04-01 15:54:56.007518 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.007524 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-04-01 15:54:56.007537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.007562 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 15:54:56.007570 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.007580 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-04-01 15:54:56.007593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.007608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.007619 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-04-01 15:54:56.007632 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 15:54:56.007664 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-04-01 15:54:56.007671 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 15:54:56.007681 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-04-01 15:54:56.007694 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 15:54:56.007711 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.007725 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-04-01 15:54:56.007750 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.007758 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-04-01 15:54:56.007768 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-04-01 15:54:56.007785 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.007792 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-04-01 15:54:56.007802 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-04-01 15:54:56.007819 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.007826 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-04-01 15:54:56.007835 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-04-01 15:54:56.007853 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-04-01 15:54:56.007860 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-04-01 15:54:56.007875 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-04-01 15:54:56.007893 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.007899 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-04-01 15:54:56.007909 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-04-01 15:54:56.007926 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-04-01 15:54:56.007933 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-04-01 15:54:56.007946 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-04-01 15:54:56.007964 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.007971 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-04-01 15:54:56.007980 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 15:54:56.007993 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-04-01 15:54:56.008036 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.008054 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.008060 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-04-01 15:54:56.008074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.008098 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.008105 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.008114 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-04-01 15:54:56.008132 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.008139 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.008149 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-04-01 15:54:56.008162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.008181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.008192 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-04-01 15:54:56.008206 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.008213 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-04-01 15:54:56.008226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.008251 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 15:54:56.008258 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.008268 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-04-01 15:54:56.008281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.008301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.008312 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-04-01 15:54:56.008327 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.008333 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-04-01 15:54:56.008347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.008372 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.008379 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.008389 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-04-01 15:54:56.008407 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.008414 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.008428 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-04-01 15:54:56.008442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.008462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.008472 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 15:54:56.008488 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.008494 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-04-01 15:54:56.008508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.008532 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 15:54:56.008539 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.008549 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-04-01 15:54:56.008562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.008581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.008593 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-04-01 15:54:56.008608 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.008614 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-04-01 15:54:56.008628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.008653 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.008660 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.008670 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 15:54:56.008688 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.008695 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.008704 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 15:54:56.008717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.008736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.008747 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-04-01 15:54:56.008762 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.008768 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 15:54:56.008782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.008806 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 15:54:56.008813 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.008823 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-04-01 15:54:56.008836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.008856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.008867 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 15:54:56.008881 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 15:54:56.008908 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-04-01 15:54:56.008927 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 15:54:56.008938 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-04-01 15:54:56.008952 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 15:54:56.008972 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.008987 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-04-01 15:54:56.009181 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.009189 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-04-01 15:54:56.009199 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 15:54:56.009217 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-04-01 15:54:56.009224 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-04-01 15:54:56.009234 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-04-01 15:54:56.009247 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-04-01 15:54:56.009267 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.009282 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-04-01 15:54:56.009308 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-04-01 15:54:56.009315 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-04-01 15:54:56.009324 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-04-01 15:54:56.009338 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-04-01 15:54:56.009354 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.009368 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-04-01 15:54:56.009393 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.009400 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-04-01 15:54:56.009409 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 15:54:56.009432 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.009439 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-04-01 15:54:56.009449 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-04-01 15:54:56.009463 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-04-01 15:54:56.009482 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.009499 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.009505 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-04-01 15:54:56.009523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.009548 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.009555 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.009565 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-04-01 15:54:56.009578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.009593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.009604 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 15:54:56.009619 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.009625 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-04-01 15:54:56.009638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.009663 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.009670 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.009680 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-04-01 15:54:56.009693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.009709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.009719 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-04-01 15:54:56.009740 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.009746 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-04-01 15:54:56.009765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.009791 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.009798 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.009808 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-04-01 15:54:56.009825 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.009832 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.009841 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 15:54:56.009858 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.009865 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.009874 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 15:54:56.009892 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.009898 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.009907 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-04-01 15:54:56.009921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.009948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.009959 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:54:56.009976 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.009982 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 15:54:56.009996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.010029 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 15:54:56.010036 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.010046 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-04-01 15:54:56.010060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.010075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.010086 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-04-01 15:54:56.010100 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 15:54:56.010126 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:54:56.010134 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 15:54:56.010143 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:54:56.010157 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 15:54:56.010173 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.010188 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:54:56.010213 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.010220 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:54:56.010229 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 15:54:56.010247 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.010253 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:54:56.010263 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 15:54:56.010280 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.010286 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:54:56.010296 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-04-01 15:54:56.010313 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:54:56.010319 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:54:56.010333 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-04-01 15:54:56.010351 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.010358 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:54:56.010367 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 15:54:56.010384 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.010391 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:54:56.010400 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-04-01 15:54:56.010417 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-04-01 15:54:56.010428 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:54:56.010439 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-04-01 15:54:56.010452 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:54:56.010492 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.010508 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.010515 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-04-01 15:54:56.010529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.010557 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.010565 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.010574 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-04-01 15:54:56.010592 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.010598 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.010607 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-04-01 15:54:56.010624 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.010631 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.010641 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-04-01 15:54:56.010658 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.010665 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.010674 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-04-01 15:54:56.010691 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.010697 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.010707 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-04-01 15:54:56.010724 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.010731 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.010740 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-04-01 15:54:56.010757 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.010764 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.010773 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-04-01 15:54:56.010790 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.010797 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.010806 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-04-01 15:54:56.010820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.010862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.010873 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-04-01 15:54:56.010888 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.010895 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-04-01 15:54:56.010914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.010939 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 15:54:56.010947 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.010956 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-04-01 15:54:56.010970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.010986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.010996 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-04-01 15:54:56.011013 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:54:56.011020 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-04-01 15:54:56.011030 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-04-01 15:54:56.011052 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.011062 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-04-01 15:54:56.011091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.011128 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 15:54:56.011156 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 15:54:56.011174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.011185 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 15:54:56.011196 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-04-01 15:54:56.011214 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.011221 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-04-01 15:54:56.011231 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-04-01 15:54:56.011247 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:54:56.011255 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-04-01 15:54:56.011264 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-04-01 15:54:56.011281 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 15:54:56.011288 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-04-01 15:54:56.011297 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 15:54:56.011319 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.011326 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-04-01 15:54:56.011336 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.011353 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.011360 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-04-01 15:54:56.011370 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.011413 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 15:54:56.011422 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-04-01 15:54:56.011439 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 15:54:56.011457 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 15:54:56.011464 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-04-01 15:54:56.011474 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 15:54:56.011490 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 15:54:56.011496 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-04-01 15:54:56.011506 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-04-01 15:54:56.011523 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 15:54:56.011529 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-04-01 15:54:56.011543 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 15:54:56.011561 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-04-01 15:54:56.011567 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-04-01 15:54:56.011577 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-04-01 15:54:56.011593 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 15:54:56.011600 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-04-01 15:54:56.011610 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 15:54:56.011627 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 15:54:56.011634 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-04-01 15:54:56.011643 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 15:54:56.011659 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 15:54:56.011666 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-04-01 15:54:56.011675 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-04-01 15:54:56.011692 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 15:54:56.011698 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-04-01 15:54:56.011708 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 15:54:56.011724 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 15:54:56.011731 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-04-01 15:54:56.011740 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 15:54:56.011757 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-04-01 15:54:56.011806 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-04-01 15:54:56.011835 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-04-01 15:54:56.011861 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-04-01 15:54:56.011887 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-04-01 15:54:56.011913 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-04-01 15:54:56.011939 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-04-01 15:54:56.011965 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-04-01 15:54:56.011990 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-04-01 15:54:56.012016 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:54:56.012042 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-04-01 15:54:56.012067 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-04-01 15:54:56.012098 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-04-01 15:54:56.012123 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-04-01 15:54:56.012150 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-04-01 15:54:56.012175 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-04-01 15:54:56.012203 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-04-01 15:54:56.012228 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-04-01 15:54:56.012253 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-04-01 15:54:56.012279 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-04-01 15:54:56.012304 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-04-01 15:54:56.012330 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-04-01 15:54:56.012355 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-04-01 15:54:56.012381 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-04-01 15:54:56.012406 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-04-01 15:54:56.012437 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-04-01 15:54:56.012463 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-04-01 15:54:56.012503 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 15:54:56.012530 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-04-01 15:54:56.012557 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.012583 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 15:54:56.012610 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-04-01 15:54:56.012638 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-04-01 15:54:56.012665 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-04-01 15:54:56.012691 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-04-01 15:54:56.012718 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-04-01 15:54:56.012745 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-04-01 15:54:56.012771 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-04-01 15:54:56.012811 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-04-01 15:54:56.012837 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-04-01 15:54:56.012869 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-04-01 15:54:56.012895 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.012921 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 15:54:56.012947 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.012973 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 15:54:56.012999 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-04-01 15:54:56.013025 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 15:54:56.013050 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.013076 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-04-01 15:54:56.013101 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.013127 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-04-01 15:54:56.013152 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-04-01 15:54:56.013178 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-04-01 15:54:56.013203 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-04-01 15:54:56.013229 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-04-01 15:54:56.013254 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-04-01 15:54:56.013280 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-04-01 15:54:56.013306 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:54:56.013331 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-04-01 15:54:56.013357 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 15:54:56.013383 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-04-01 15:54:56.013409 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-04-01 15:54:56.013439 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-04-01 15:54:56.013477 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-04-01 15:54:56.013506 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-04-01 15:54:56.013534 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-04-01 15:54:56.013560 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-04-01 15:54:56.013593 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-04-01 15:54:56.013619 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-04-01 15:54:56.013646 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 15:54:56.013672 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-04-01 15:54:56.013699 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-04-01 15:54:56.013726 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 15:54:56.013753 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 15:54:56.013779 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-04-01 15:54:56.013819 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:54:56.013844 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-04-01 15:54:56.013870 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-04-01 15:54:56.013896 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-04-01 15:54:56.013922 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.013939 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.013964 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 15:54:56.013990 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.014007 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.014023 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.014048 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 15:54:56.014073 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.014090 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.014106 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.014123 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.014148 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 15:54:56.014172 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.014198 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 15:54:56.014223 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.014240 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.014261 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.014277 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.014302 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 15:54:56.014327 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.014353 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 15:54:56.014378 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.014404 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 15:54:56.014435 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.014452 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.014491 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 15:54:56.014517 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.014536 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.014562 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 15:54:56.014589 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.014616 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 15:54:56.014642 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.014669 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 15:54:56.014695 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.014722 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 15:54:56.014748 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.014775 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 15:54:56.014814 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.014831 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.014856 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 15:54:56.014882 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.014908 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 15:54:56.014933 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.014960 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 15:54:56.014985 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015010 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 15:54:56.015036 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015066 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 15:54:56.015091 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015108 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015125 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015141 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015158 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015174 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015190 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015215 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 15:54:56.015240 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015257 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015273 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015299 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 15:54:56.015324 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015350 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 15:54:56.015375 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015392 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015408 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015438 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 15:54:56.015464 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015494 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015511 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015527 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015544 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015571 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 15:54:56.015597 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015614 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015631 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015647 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015678 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.015705 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015722 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015738 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015755 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015781 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.015822 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015848 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 15:54:56.015874 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015890 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015906 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015922 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015947 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 15:54:56.015972 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.015997 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 15:54:56.016022 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.016039 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.016055 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.016080 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 15:54:56.016105 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.016122 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.016138 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.016154 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.016170 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.016196 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 15:54:56.016221 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.016247 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-04-01 15:54:56.016272 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.016297 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 15:54:56.016327 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.016343 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.016369 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 15:54:56.016394 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.016411 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.016441 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 15:54:56.016467 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.016499 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.016540 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 15:54:56.016566 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.016583 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.016609 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 15:54:56.016635 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.016661 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 15:54:56.016687 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.016704 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.016721 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.016738 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.016764 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 15:54:56.016790 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.016820 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.016836 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.016852 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.016868 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.016884 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.016901 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.016917 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.016942 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 15:54:56.017193 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.017211 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.017237 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 15:54:56.017263 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.017280 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.017297 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.017323 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 15:54:56.017349 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.017365 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.017382 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.017400 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.017430 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 15:54:56.017457 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.017484 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 15:54:56.017510 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.017528 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.017544 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.017561 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.017587 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 15:54:56.017613 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.017639 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 15:54:56.017665 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.017692 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 15:54:56.017718 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.017736 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.017761 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 15:54:56.017787 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.017817 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.017842 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 15:54:56.017867 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.017892 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 15:54:56.017922 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.017947 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 15:54:56.017973 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.018002 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 15:54:56.018027 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.018053 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 15:54:56.018078 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.018095 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.018120 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 15:54:56.018145 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.018170 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 15:54:56.018195 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.018221 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 15:54:56.018246 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.018271 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 15:54:56.018296 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.018322 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 15:54:56.018347 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.018363 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.018380 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.018396 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.018430 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.018448 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.018465 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.018490 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 15:54:56.018520 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.018538 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.018555 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.018585 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 15:54:56.018614 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.018641 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 15:54:56.018668 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.018685 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.018702 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.018728 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 15:54:56.018754 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.018771 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.018788 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.018805 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.018821 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.018847 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 15:54:56.018873 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.018890 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.018907 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.018923 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.018949 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.018975 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.018993 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.019009 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.019026 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.019052 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.019078 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.019105 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 15:54:56.019131 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.019148 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.019165 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.019194 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.019223 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 15:54:56.019289 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.019316 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 15:54:56.019341 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.019358 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.019374 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.019399 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 15:54:56.019429 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.019447 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.019463 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.019479 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.019495 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.019535 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 15:54:56.019561 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.019587 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-04-01 15:54:56.019613 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.019639 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 15:54:56.019665 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.019683 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.019709 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 15:54:56.019736 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.019753 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.019779 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 15:54:56.019817 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.019834 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.019860 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 15:54:56.019885 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.019901 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.019927 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 15:54:56.019958 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.019984 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 15:54:56.020009 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.020025 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.020041 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.020057 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.020082 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 15:54:56.020107 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.020124 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.020140 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.020156 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.020173 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.020189 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.020205 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.020221 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:54:56.020246 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 15:54:56.020272 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-04-01 15:54:56.020326 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-04-01 15:54:56.020375 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 15:54:56.020427 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-04-01 15:54:56.020477 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:54:56.020539 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-04-01 15:54:56.020586 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-04-01 15:54:56.020635 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-04-01 15:54:56.020683 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-04-01 15:54:56.020732 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-04-01 15:54:56.020779 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 15:54:56.020839 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 15:54:56.020886 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 15:54:56.020931 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 15:54:56.020976 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.021023 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 15:54:56.021070 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-04-01 15:54:56.021117 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-04-01 15:54:56.021163 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-04-01 15:54:56.021209 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-04-01 15:54:56.021256 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.021303 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.021355 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 15:54:56.021403 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.021462 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.021529 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 15:54:56.021576 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-04-01 15:54:56.021624 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-04-01 15:54:56.021670 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:54:56.021717 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 15:54:56.021767 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-04-01 15:54:56.021828 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 15:54:56.021878 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-04-01 15:54:56.021924 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-04-01 15:54:56.021969 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 15:54:56.022014 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 15:54:56.022062 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 15:54:56.022107 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:54:56.022154 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 15:54:56.022209 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-04-01 15:54:56.022255 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-04-01 15:54:56.022301 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 15:54:56.022348 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-04-01 15:54:56.022395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:54:56.022449 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-04-01 15:54:56.022495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-04-01 15:54:56.022541 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-04-01 15:54:56.022588 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-04-01 15:54:56.022634 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-04-01 15:54:56.022680 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 15:54:56.022725 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 15:54:56.022771 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 15:54:56.022816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 15:54:56.022861 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.022909 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 15:54:56.022955 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-04-01 15:54:56.023002 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-04-01 15:54:56.023047 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-04-01 15:54:56.023093 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-04-01 15:54:56.023139 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.023186 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.023232 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 15:54:56.023280 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.023332 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.023397 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 15:54:56.023449 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-04-01 15:54:56.023495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-04-01 15:54:56.023540 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:54:56.023585 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 15:54:56.023632 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-04-01 15:54:56.023898 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 15:54:56.023950 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-04-01 15:54:56.024011 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-04-01 15:54:56.024056 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 15:54:56.024102 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 15:54:56.024149 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 15:54:56.024194 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:54:56.024240 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 15:54:56.024294 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-04-01 15:54:56.024340 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-04-01 15:54:56.024387 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 15:54:56.024453 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-04-01 15:54:56.024500 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:54:56.024547 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-04-01 15:54:56.024592 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-04-01 15:54:56.024638 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-04-01 15:54:56.024685 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-04-01 15:54:56.024731 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-04-01 15:54:56.024777 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 15:54:56.024822 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 15:54:56.024882 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 15:54:56.024927 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 15:54:56.024972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.025019 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 15:54:56.025065 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-04-01 15:54:56.025112 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-04-01 15:54:56.025156 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-04-01 15:54:56.025203 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-04-01 15:54:56.025249 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.025312 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.025359 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 15:54:56.025406 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.025462 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.025514 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 15:54:56.025558 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-04-01 15:54:56.025603 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-04-01 15:54:56.025649 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:54:56.025693 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 15:54:56.025757 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-04-01 15:54:56.025804 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 15:54:56.025854 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-04-01 15:54:56.025928 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-04-01 15:54:56.025974 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 15:54:56.026019 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 15:54:56.026067 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 15:54:56.026112 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:54:56.026159 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 15:54:56.026213 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-04-01 15:54:56.026554 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 15:54:56.026617 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 15:54:56.026673 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 15:54:56.026739 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 15:54:56.026792 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:54:56.026844 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 15:54:56.026895 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 15:54:56.026964 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 15:54:56.027016 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 15:54:56.027068 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 15:54:56.027120 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 15:54:56.027171 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 15:54:56.027222 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 15:54:56.027274 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 15:54:56.027339 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.027392 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 15:54:56.027449 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 15:54:56.027505 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 15:54:56.027557 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 15:54:56.027608 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 15:54:56.027659 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.027724 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.027781 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 15:54:56.027833 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.027884 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.027935 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 15:54:56.027987 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 15:54:56.028038 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 15:54:56.028102 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:54:56.028155 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 15:54:56.028210 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 15:54:56.028261 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 15:54:56.028335 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 15:54:56.028391 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 15:54:56.028449 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 15:54:56.028501 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 15:54:56.028569 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 15:54:56.028625 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:54:56.028683 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 15:54:56.028743 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-04-01 15:54:56.028766 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 15:54:56.028818 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 15:54:56.028870 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 15:54:56.028939 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 15:54:56.028992 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:54:56.029044 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 15:54:56.029096 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 15:54:56.029148 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 15:54:56.029201 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 15:54:56.029253 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 15:54:56.029305 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 15:54:56.029357 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 15:54:56.029409 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 15:54:56.029470 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 15:54:56.029523 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.029575 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 15:54:56.029627 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 15:54:56.029679 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 15:54:56.029732 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 15:54:56.029783 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 15:54:56.029839 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.029891 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.029944 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 15:54:56.029996 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.030048 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.030100 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 15:54:56.030244 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 15:54:56.030302 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 15:54:56.030356 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:54:56.030416 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 15:54:56.030477 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 15:54:56.030532 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 15:54:56.030586 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 15:54:56.030641 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 15:54:56.030707 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 15:54:56.030759 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 15:54:56.030811 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 15:54:56.030863 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:54:56.030915 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 15:54:56.030975 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-04-01 15:54:56.030997 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 15:54:56.031045 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 15:54:56.031108 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 15:54:56.031156 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 15:54:56.031203 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:54:56.031249 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 15:54:56.031295 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 15:54:56.031350 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 15:54:56.031398 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 15:54:56.031450 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 15:54:56.031505 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 15:54:56.031552 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 15:54:56.031598 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 15:54:56.031650 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 15:54:56.031700 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.031746 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 15:54:56.031793 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 15:54:56.031840 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 15:54:56.031895 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 15:54:56.031942 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 15:54:56.031988 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.032035 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.032082 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 15:54:56.032132 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.032179 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.032226 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 15:54:56.032276 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 15:54:56.032324 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 15:54:56.032371 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:54:56.032418 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 15:54:56.032469 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 15:54:56.032516 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 15:54:56.032562 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 15:54:56.032610 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 15:54:56.032656 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 15:54:56.032702 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 15:54:56.032749 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 15:54:56.032795 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:54:56.032842 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 15:54:56.032896 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-04-01 15:54:56.032918 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 15:54:56.032967 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 15:54:56.033016 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 15:54:56.033065 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 15:54:56.033113 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:54:56.033167 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 15:54:56.033217 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 15:54:56.033266 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 15:54:56.033314 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 15:54:56.033363 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 15:54:56.033432 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 15:54:56.033484 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 15:54:56.033534 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 15:54:56.033585 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 15:54:56.033635 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.033687 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 15:54:56.033750 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 15:54:56.033799 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 15:54:56.033848 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 15:54:56.033896 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 15:54:56.033946 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.033994 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.034043 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 15:54:56.034092 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.034141 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.034189 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 15:54:56.034237 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 15:54:56.034290 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 15:54:56.034339 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:54:56.034388 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 15:54:56.034442 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 15:54:56.034491 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 15:54:56.034539 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 15:54:56.034589 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 15:54:56.034638 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 15:54:56.034686 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 15:54:56.034735 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 15:54:56.034783 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:54:56.034831 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 15:54:56.034888 wsdl: current service: Service1 2020-04-01 15:54:56.034905 wsdl: current port: Service1Soap 2020-04-01 15:54:56.034933 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-04-01 15:54:56.034960 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-04-01 15:54:56.034986 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-04-01 15:54:56.035011 wsdl: Parsing WSDL done 2020-04-01 15:54:56.035032 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 15:54:56.035048 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 15:54:56.035057 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 15:54:56.035066 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 15:54:56.035074 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:54:56.035082 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 15:54:56.035089 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 15:54:56.035097 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 15:54:56.035105 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 15:54:56.035113 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 15:54:56.035121 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 15:54:56.035129 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 15:54:56.035136 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 15:54:56.035144 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 15:54:56.035152 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.035160 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 15:54:56.035168 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 15:54:56.035176 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 15:54:56.035184 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 15:54:56.035191 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 15:54:56.035199 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.035206 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.035215 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 15:54:56.035223 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.035231 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.035238 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 15:54:56.035246 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 15:54:56.035253 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 15:54:56.035260 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:54:56.035268 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 15:54:56.035276 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 15:54:56.035284 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 15:54:56.035291 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 15:54:56.035298 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 15:54:56.035306 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 15:54:56.035314 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 15:54:56.035322 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 15:54:56.035329 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:54:56.035337 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 15:54:56.035345 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 15:54:56.035355 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 15:54:56.035363 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 15:54:56.035371 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 15:54:56.035379 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:54:56.035387 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 15:54:56.035394 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 15:54:56.035402 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 15:54:56.035413 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 15:54:56.035422 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 15:54:56.035435 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 15:54:56.035443 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 15:54:56.035451 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 15:54:56.035458 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 15:54:56.035466 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.035474 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 15:54:56.035482 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 15:54:56.035490 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 15:54:56.035497 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 15:54:56.035505 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 15:54:56.035512 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.035520 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.035527 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 15:54:56.035535 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.035542 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.035550 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 15:54:56.035557 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 15:54:56.035566 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 15:54:56.035574 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:54:56.035581 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 15:54:56.035589 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 15:54:56.035597 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 15:54:56.035605 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 15:54:56.035613 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 15:54:56.035620 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 15:54:56.035628 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 15:54:56.035636 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 15:54:56.035643 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:54:56.035651 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 15:54:56.035658 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 15:54:56.035667 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 15:54:56.035674 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 15:54:56.035682 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 15:54:56.035689 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:54:56.035696 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 15:54:56.035703 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 15:54:56.035709 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 15:54:56.035716 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 15:54:56.035723 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 15:54:56.035729 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 15:54:56.035736 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 15:54:56.035743 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 15:54:56.035750 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 15:54:56.035759 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.035766 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 15:54:56.035773 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 15:54:56.035780 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 15:54:56.035786 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 15:54:56.035793 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 15:54:56.035799 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.035810 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.035818 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 15:54:56.035825 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.035832 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.035839 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 15:54:56.035846 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 15:54:56.035852 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 15:54:56.035859 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:54:56.035866 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 15:54:56.035873 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 15:54:56.035879 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 15:54:56.035886 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 15:54:56.035893 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 15:54:56.035899 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 15:54:56.035907 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 15:54:56.035913 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 15:54:56.035920 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:54:56.035927 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 15:54:56.035934 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 15:54:56.035942 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 15:54:56.035949 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 15:54:56.035956 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 15:54:56.035962 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:54:56.035969 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 15:54:56.035976 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 15:54:56.035982 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 15:54:56.035989 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 15:54:56.035995 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 15:54:56.036002 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 15:54:56.036009 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 15:54:56.036015 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 15:54:56.036022 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 15:54:56.036029 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.036036 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 15:54:56.036042 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 15:54:56.036049 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 15:54:56.036056 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 15:54:56.036062 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 15:54:56.036069 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.036076 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:54:56.036082 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 15:54:56.036090 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 15:54:56.036096 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:54:56.036103 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 15:54:56.036110 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 15:54:56.036116 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 15:54:56.036123 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:54:56.036130 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 15:54:56.036136 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 15:54:56.036143 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 15:54:56.036150 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 15:54:56.036156 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 15:54:56.036166 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 15:54:56.036174 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 15:54:56.036180 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 15:54:56.036187 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:54:56.036194 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 15:54:56.036483 nusoap_client: checkWSDL 2020-04-01 15:54:56.036495 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-04-01 15:54:56.036500 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-04-01 15:54:56.036505 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-04-01 15:54:56.036512 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-04-01 15:54:56.036516 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-04-01 15:54:56.036520 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-04-01 15:54:56.036543 nusoap_client: got 39 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-04-01 15:54:56.036551 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-04-01 15:54:56.036583 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:54:56.036590 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197422" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-04-01 15:54:56.036605 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-04-01 15:54:56.036627 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-04-01 15:54:56.036633 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-04-01 15:54:56.036637 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-04-01 15:54:56.036641 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-04-01 15:54:56.036647 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197422" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-04-01 15:54:56.036657 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-04-01 15:54:56.036664 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-04-01 15:54:56.036669 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-04-01 15:54:56.036678 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:54:56.036687 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 15:54:56.036691 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-04-01 15:54:56.036719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.036727 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-04-01 15:54:56.036732 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.036758 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-04-01 15:54:56.036764 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-04-01 15:54:56.036768 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-04-01 15:54:56.036772 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-04-01 15:54:56.036776 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-04-01 15:54:56.036780 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-04-01 15:54:56.036784 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-04-01 15:54:56.036789 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-04-01 15:54:56.036793 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-04-01 15:54:56.036799 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197422" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-04-01 15:54:56.036810 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-04-01 15:54:56.036816 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-04-01 15:54:56.036820 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-04-01 15:54:56.036826 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:54:56.036831 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-04-01 15:54:56.036836 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:54:56.036861 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-04-01 15:54:56.036868 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:54:56.036873 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:54:56.036878 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:54:56.036882 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:54:56.036893 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-04-01 15:54:56.036901 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 15:54:56.036905 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 15:54:56.036922 wsdl: in serializeType: returning: 2020-04-01 15:54:56.036930 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "197422" 2020-04-01 15:54:56.036937 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 15:54:56.036942 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 15:54:56.036947 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 15:54:56.036953 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 15:54:56.036958 wsdl: in serializeType: returning: 197422 2020-04-01 15:54:56.036965 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-04-01 15:54:56.036972 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 15:54:56.036976 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 15:54:56.036980 wsdl: in serializeType: returning: 2020-04-01 15:54:56.036986 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-04-01 15:54:56.036994 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 15:54:56.036998 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 15:54:56.037008 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 15:54:56.037013 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 15:54:56.037018 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-04-01 15:54:56.037023 wsdl: in serializeType: returning: 197422PLN 2020-04-01 15:54:56.037028 wsdl: serializeRPCParameters returning: 197422PLN 2020-04-01 15:54:56.037049 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=197422PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-04-01 15:54:56.037054 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-04-01 15:54:56.037060 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7921"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-04-01 15:54:56.037074 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-04-01 15:54:56.037080 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=197422PLN 2020-04-01 15:54:56.037093 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-04-01 15:54:56.037170 nusoap_client: sending message, length=499 2020-04-01 15:54:56.037108 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-04-01 15:54:56.037119 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-04-01 15:54:56.037125 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-04-01 15:54:56.037130 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-04-01 15:54:56.037134 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-04-01 15:54:56.037141 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 15:54:56.037150 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 15:54:56.037158 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-04-01 15:54:56.037164 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-04-01 15:54:56.037177 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-04-01 15:54:56.037186 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-04-01 15:54:56.037193 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-04-01 15:54:56.043643 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-04-01 15:54:56.043659 soap_transport_http: socket connected 2020-04-01 15:54:56.043670 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-04-01 15:54:56.043675 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-04-01 15:54:56.043681 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 15:54:56.043686 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 15:54:56.043690 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-04-01 15:54:56.043694 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-04-01 15:54:56.043699 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-04-01 15:54:56.043728 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-04-01 15:54:56.051872 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-04-01 15:54:56.051888 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-04-01 15:54:56.051894 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-04-01 15:54:56.051900 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-04-01 15:54:56.051905 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-04-01 15:54:56.051911 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-04-01 15:54:56.051916 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-04-01 15:54:56.051921 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-04-01 15:54:56.051927 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-04-01 15:54:56.051932 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 01 Apr 2020 13:54:48 GMT 2020-04-01 15:54:56.051942 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-04-01 15:54:56.051947 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-04-01 15:54:56.051953 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-04-01 15:54:56.051960 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-04-01 15:54:56.051983 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-04-01 15:54:56.051994 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-04-01 15:54:56.052003 soap_transport_http: read to EOF 2020-04-01 15:54:56.052008 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-04-01 15:54:56.052012 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-04-01 15:54:56.052039 soap_transport_http: closed socket 2020-04-01 15:54:56.052051 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-04-01 15:54:56.052056 soap_transport_http: end of send() 2020-04-01 15:54:56.052076 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-04-01 15:54:56.052082 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 01 Apr 2020 13:54:48 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-04-01 15:54:56.052104 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-04-01 15:54:56.052116 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-04-01 15:54:56.052135 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-04-01 15:54:56.052141 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-04-01 15:54:56.052220 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-04-01 15:54:56.052313 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-04-01 15:54:56.052319 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-04-01 15:54:56.052327 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-04-01 15:54:56.052337 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-04-01 15:54:56.052359 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-04-01 15:54:56.052432 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-04-01 15:54:56.052459 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-04-01 15:54:56.052471 nusoap_client: got fault 2020-04-01 15:54:56.052479 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-04-01 15:54:56.052484 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-04-01 15:54:56.052492 nusoap_client: detail =