Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
HOLSET: 4LGZNumer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3117
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 01:57:51 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 03:58:04.683051 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 03:58:04.683095 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:58:04.683108 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197422" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 03:58:04.683122 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:58:04.683134 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 03:58:04.683146 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 03:58:04.683162 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 03:58:04.683177 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:58:04.683186 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:58:04.683194 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:58:04.683201 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 03:58:04.683212 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 03:58:04.683217 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 03:58:04.683222 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 03:58:04.683226 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 03:58:04.683233 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 03:58:04.683248 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:58:04.683265 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:58:04.683292 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 03:58:04.683299 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 03:58:04.683305 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 03:58:04.683313 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 03:58:04.683325 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 03:58:04.691164 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 03:58:04.691179 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 03:58:04.691189 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 03:58:04.691195 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:58:04.691200 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:58:04.691204 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 03:58:04.691208 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 03:58:04.691234 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 03:58:04.714508 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 03:58:04.714524 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 03:58:04.714530 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 03:58:04.714536 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 03:58:04.714540 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 03:58:04.714545 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 03:58:04.714550 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 03:58:04.714556 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 03:58:04.714561 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 03:58:04.714570 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 01:57:51 GMT 2019-04-25 03:58:04.714576 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 03:58:04.714581 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 03:58:04.714587 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 03:58:04.714595 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 03:58:04.714617 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 03:58:04.722199 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:58:04.722294 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:58:04.722307 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-04-25 03:58:04.730142 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:58:04.730172 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:58:04.730192 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-04-25 03:58:04.737618 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:58:04.737978 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:58:04.738035 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:58:04.738098 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:58:04.738155 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:58:04.738226 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:58:04.738248 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 03:58:04.745423 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:58:04.745685 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:58:04.745746 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:58:04.745813 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:58:04.745917 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:58:04.745971 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-25 03:58:04.746024 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:58:04.746043 soap_transport_http: read buffer of 2696 bytes 2019-04-25 03:58:04.746171 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-04-25 03:58:04.746191 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 03:58:04.746196 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 03:58:04.746326 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 03:58:04.746357 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 03:58:04.746370 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 03:58:04.746375 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 03:58:04.746386 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 03:58:04.746391 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 03:58:04.746542 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 03:58:04.746554 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 03:58:04.746620 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.746629 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 03:58:04.746647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.746677 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.746685 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.746699 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 03:58:04.746720 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.746727 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.746737 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 03:58:04.746753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.746775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.746786 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 03:58:04.746827 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.746839 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 03:58:04.746869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.746908 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:04.746916 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.746927 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 03:58:04.746940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.746961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.746972 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 03:58:04.746987 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.746994 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 03:58:04.747008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.747033 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.747040 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.747049 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 03:58:04.747067 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.747074 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.747083 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 03:58:04.747101 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.747107 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.747116 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 03:58:04.747129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.747152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.747162 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 03:58:04.747177 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.747183 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 03:58:04.747197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.747221 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:04.747228 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.747238 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 03:58:04.747251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.747266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.747286 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 03:58:04.747302 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.747309 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 03:58:04.747323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.747361 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.747368 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.747378 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 03:58:04.747396 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.747403 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.747412 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 03:58:04.747430 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.747437 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.747446 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 03:58:04.747464 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.747471 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.747480 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:58:04.747493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.747520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.747531 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:04.747546 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.747552 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:04.747566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.747590 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.747597 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.747610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.747650 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:58:04.747671 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:58:04.747687 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.747698 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:58:04.747708 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 03:58:04.747720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.747734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:58:04.747743 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 03:58:04.747758 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.747764 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 03:58:04.747779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.747803 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.747810 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.747820 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:58:04.747833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.747847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.747857 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:04.747872 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.747877 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 03:58:04.747891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.747915 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.747922 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.747931 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 03:58:04.747944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.747959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.747968 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 03:58:04.747983 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.747989 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 03:58:04.748003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.748031 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.748039 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.748049 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:58:04.748061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.748076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.748086 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 03:58:04.748100 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.748106 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:04.748119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.748143 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.748150 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.748160 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 03:58:04.748172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.748187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.748196 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 03:58:04.748211 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.748217 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 03:58:04.748230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.748253 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.748260 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.748270 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 03:58:04.748302 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.748309 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.748319 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:58:04.748331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.748350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.748359 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 03:58:04.748373 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.748379 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:04.748393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.748416 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.748423 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.748433 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 03:58:04.748445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.748460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.748469 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 03:58:04.748484 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.748489 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 03:58:04.748503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.748527 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.748533 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.748543 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 03:58:04.748561 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.748568 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.748578 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:58:04.748590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.748609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.748618 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 03:58:04.748633 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.748639 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 03:58:04.748656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.748681 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.748688 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.748698 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 03:58:04.748710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.748725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.748734 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 03:58:04.748749 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.748755 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 03:58:04.748768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.748791 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.748798 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.748808 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:58:04.748820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.748835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.748844 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 03:58:04.748858 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.748864 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 03:58:04.748877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.748901 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.748908 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.748917 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 03:58:04.748930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.748944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.748953 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 03:58:04.748968 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.748974 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 03:58:04.748987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749011 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.749017 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749027 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:58:04.749039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.749063 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:04.749077 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749083 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:04.749096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749120 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:04.749127 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749137 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 03:58:04.749150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.749174 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 03:58:04.749189 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749195 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 03:58:04.749208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749231 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.749238 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749247 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 03:58:04.749283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.749310 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:04.749325 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749332 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 03:58:04.749346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749370 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.749377 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749387 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 03:58:04.749400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.749425 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 03:58:04.749440 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749446 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 03:58:04.749459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749484 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.749491 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749500 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 03:58:04.749513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.749538 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:04.749552 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749571 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 03:58:04.749584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749608 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.749615 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749625 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 03:58:04.749637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749651 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.749661 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 03:58:04.749675 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749681 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 03:58:04.749694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749717 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.749724 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749733 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 03:58:04.749750 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.749757 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749766 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 03:58:04.749779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.749806 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:04.749821 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749827 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 03:58:04.749840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749864 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:04.749871 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749880 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 03:58:04.749893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.749917 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 03:58:04.749932 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749938 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 03:58:04.749951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749974 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.749981 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.749990 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:58:04.750002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.750017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.750026 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.750041 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.750047 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 03:58:04.750060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.750084 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.750091 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.750101 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 03:58:04.750113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.750128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.750137 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:58:04.750152 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.750157 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 03:58:04.750171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.750194 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:58:04.750201 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.750211 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 03:58:04.750223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.750238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.750247 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:04.750262 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.750268 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:04.750299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.750324 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.750330 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.750344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.750369 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:58:04.750391 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:58:04.750408 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.750419 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:58:04.750429 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 03:58:04.750441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.750455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:58:04.750465 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:58:04.750480 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.750487 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 03:58:04.750501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.750526 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:58:04.750533 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.750543 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 03:58:04.750556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.750576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.750585 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:04.750613 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.750619 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:04.750632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.750654 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.750660 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.750673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.750696 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:58:04.750715 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:58:04.750731 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.750742 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:58:04.750751 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 03:58:04.750763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.750777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:58:04.750786 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:58:04.750800 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.750806 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 03:58:04.750820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.750843 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.750850 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.750859 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 03:58:04.750877 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.750883 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.750893 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 03:58:04.750910 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.750917 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.750926 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 03:58:04.750943 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.750950 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.750960 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 03:58:04.750977 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.750983 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.750993 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 03:58:04.751009 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.751016 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.751025 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 03:58:04.751042 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.751048 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.751057 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:58:04.751069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.751105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.751116 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:04.751131 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.751137 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 03:58:04.751150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.751174 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.751181 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.751190 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 03:58:04.751203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.751218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.751227 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 03:58:04.751242 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.751248 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 03:58:04.751261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.751304 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.751312 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.751322 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 03:58:04.751340 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.751347 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.751356 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:58:04.751381 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.751388 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.751397 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 03:58:04.751410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.751433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.751443 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 03:58:04.751458 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.751464 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 03:58:04.751478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.751503 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.751510 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.751520 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 03:58:04.751533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.751549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.751558 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 03:58:04.751573 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.751580 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 03:58:04.751593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.751631 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.751638 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.751647 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:58:04.751660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.751674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.751683 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.751698 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.751704 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 03:58:04.751717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.751741 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.751748 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.751758 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 03:58:04.751771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.751785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.751795 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:58:04.751809 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.751815 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 03:58:04.751828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.751852 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.751858 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.751868 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 03:58:04.751884 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.751891 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.751900 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:58:04.751918 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.751925 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.751934 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 03:58:04.751946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.751968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.751978 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.751992 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.751998 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 03:58:04.752011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.752035 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.752042 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.752051 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 03:58:04.752064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.752079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.752088 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:58:04.752103 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.752108 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 03:58:04.752121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.752145 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.752152 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.752161 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 03:58:04.752178 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.752185 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.752194 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:58:04.752211 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.752217 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.752226 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:58:04.752243 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.752249 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.752258 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 03:58:04.752293 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.752301 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.752311 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 03:58:04.752324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.752355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.752366 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:04.752381 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.752387 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:04.752401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.752426 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:58:04.752433 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.752443 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 03:58:04.752456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.752471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.752481 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 03:58:04.752495 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:58:04.752525 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 03:58:04.752532 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:58:04.752542 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 03:58:04.752555 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:58:04.752584 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.752599 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:04.752623 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.752630 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:04.752639 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:58:04.752657 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:04.752663 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:04.752684 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 03:58:04.752704 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:04.752711 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:04.752720 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 03:58:04.752738 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:04.752745 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:04.752754 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 03:58:04.752772 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:04.752778 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:04.752788 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 03:58:04.752823 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:58:04.752830 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:04.752839 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 03:58:04.752857 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.752864 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:04.752873 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.752891 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.752898 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:04.752907 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:58:04.752924 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.752931 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:04.752944 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:58:04.752962 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.752968 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:04.752978 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:58:04.752991 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:04.753055 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.753074 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.753081 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 03:58:04.753095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.753119 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.753126 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.753135 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:58:04.753152 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.753159 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.753168 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 03:58:04.753185 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.753191 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.753200 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 03:58:04.753217 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.753223 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.753233 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 03:58:04.753245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.753270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.753300 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.753316 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.753322 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:04.753337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.753361 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.753369 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.753378 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 03:58:04.753392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.753407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.753416 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 03:58:04.753430 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.753457 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.753465 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.753474 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.753487 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.753503 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.753518 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.753543 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.753551 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.753560 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 03:58:04.753578 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.753586 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.753595 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 03:58:04.753613 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.753620 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.753629 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 03:58:04.753655 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.753662 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.753672 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 03:58:04.753689 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:04.753696 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.753706 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 03:58:04.753723 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:04.753729 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.753739 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 03:58:04.753756 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.753762 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.753772 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:58:04.753789 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.753795 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.753808 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 03:58:04.753826 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.753833 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.753843 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 03:58:04.753895 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.753905 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.753917 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:58:04.753937 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.753944 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.753954 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:58:04.753980 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.754032 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.754050 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.754056 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 03:58:04.754070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.754094 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.754101 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.754111 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 03:58:04.754128 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.754134 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.754143 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:58:04.754159 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.754166 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.754175 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 03:58:04.754192 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:58:04.754198 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.754207 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:04.754220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.754245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.754255 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.754270 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.754294 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:04.754310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.754335 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.754343 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.754353 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 03:58:04.754366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.754381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.754391 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 03:58:04.754410 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.754439 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.754446 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.754456 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.754469 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.754485 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.754499 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.754525 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.754532 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.754542 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 03:58:04.754559 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.754566 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.754589 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 03:58:04.754609 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.754616 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.754626 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 03:58:04.754643 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.754649 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.754658 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 03:58:04.754675 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:04.754681 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.754690 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 03:58:04.754707 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:04.754714 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.754723 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 03:58:04.754740 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.754746 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.754756 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:58:04.754773 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.754779 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.754789 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 03:58:04.754805 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.754812 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.754821 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 03:58:04.754838 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:04.754845 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.754854 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 03:58:04.754870 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.754877 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.754886 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:58:04.754903 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.754909 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.754918 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:58:04.754930 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.754987 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.755002 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:04.755029 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:04.755036 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:04.755046 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:04.755058 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:04.755074 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.755087 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:04.755140 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.755148 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:04.755157 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 03:58:04.755174 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.755181 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:04.755190 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 03:58:04.755207 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.755214 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:04.755223 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 03:58:04.755240 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.755246 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:04.755256 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 03:58:04.755291 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.755300 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:04.755311 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 03:58:04.755329 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:04.755336 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:04.755353 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 03:58:04.755371 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.755378 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:04.755388 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 03:58:04.755413 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:04.755420 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:04.755429 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 03:58:04.755446 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:04.755453 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:04.755463 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 03:58:04.755480 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:04.755486 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:04.755496 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 03:58:04.755513 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:04.755520 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:04.755529 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 03:58:04.755546 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:04.755553 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:04.755563 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 03:58:04.755599 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.755605 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:04.755614 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:58:04.755631 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.755637 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:04.755646 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 03:58:04.755659 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:04.755722 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.755741 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.755748 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 03:58:04.755768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.755793 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.755800 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.755809 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 03:58:04.755822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.755837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.755847 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:04.755861 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.755867 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 03:58:04.755880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.755904 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:04.755938 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.755957 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 03:58:04.755980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.756004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.756022 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 03:58:04.756049 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.756059 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 03:58:04.756091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.756135 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.756146 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.756163 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:58:04.756194 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.756206 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.756222 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 03:58:04.756252 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.756263 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.756299 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 03:58:04.756343 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:58:04.756354 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.756372 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 03:58:04.756397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.756449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.756470 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 03:58:04.756498 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.756510 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 03:58:04.756541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.756596 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:58:04.756608 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.756637 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 03:58:04.756661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.756685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.756710 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 03:58:04.756733 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:58:04.756778 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 03:58:04.756789 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:58:04.756806 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 03:58:04.756830 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:58:04.756857 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.756881 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:04.756926 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.756938 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:04.756955 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 03:58:04.756985 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.756997 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:04.757014 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 03:58:04.757045 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.757056 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:04.757073 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 03:58:04.757103 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:58:04.757115 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:04.757137 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 03:58:04.757167 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.757178 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:04.757195 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 03:58:04.757224 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.757235 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:04.757252 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 03:58:04.757301 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.757313 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:04.757331 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:58:04.757371 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:04.757383 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:04.757401 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 03:58:04.757436 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:04.757448 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:04.757466 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 03:58:04.757497 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.757509 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:04.757526 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:58:04.757551 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:04.757649 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.757680 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.757696 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 03:58:04.757726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.757771 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.757783 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.757801 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:58:04.757825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.757850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.757868 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:04.757895 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.757905 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 03:58:04.757927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.757971 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:58:04.757983 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.757999 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 03:58:04.758023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.758046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.758064 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 03:58:04.758087 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 03:58:04.758137 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:58:04.758149 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 03:58:04.758165 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 03:58:04.758196 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:58:04.758207 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 03:58:04.758224 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 03:58:04.758254 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:58:04.758265 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 03:58:04.758301 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 03:58:04.758326 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 03:58:04.758376 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.758413 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.758424 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 03:58:04.758448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.758494 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.758506 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.758532 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:58:04.758565 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.758578 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.758615 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 03:58:04.758646 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.758658 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.758674 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 03:58:04.758704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.758739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.758757 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:04.758783 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.758793 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:04.758816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.758859 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:04.758870 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.758887 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 03:58:04.758910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.758934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.758951 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 03:58:04.758975 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:04.759027 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:04.759039 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:04.759056 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:04.759079 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:04.759105 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.759127 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:04.759173 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.759187 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:04.759208 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 03:58:04.759243 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.759256 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:04.759294 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 03:58:04.759330 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.759350 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:04.759370 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 03:58:04.759406 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.759418 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:04.759448 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 03:58:04.759484 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:04.759497 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:04.759515 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 03:58:04.759551 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.759563 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:04.759584 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 03:58:04.759636 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.759650 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:04.759668 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 03:58:04.759720 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.759732 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:04.759756 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:58:04.759792 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.759812 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:04.759832 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:58:04.759859 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:04.759938 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.759971 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.759983 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 03:58:04.760026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.760075 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.760089 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.760108 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 03:58:04.760142 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.760155 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.760173 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:58:04.760216 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.760228 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.760246 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:58:04.760300 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.760314 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.760332 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 03:58:04.760379 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.760393 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.760413 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 03:58:04.760441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.760495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.760518 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:04.760550 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.760563 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 03:58:04.760616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.760662 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.760674 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.760700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.760744 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:58:04.760793 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:58:04.760826 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.760846 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:58:04.760866 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 03:58:04.760892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.760918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:58:04.760937 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 03:58:04.760976 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.760988 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 03:58:04.761014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.761060 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.761073 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.761092 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 03:58:04.761119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.761154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.761176 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 03:58:04.761204 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.761215 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 03:58:04.761247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.761326 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 03:58:04.761347 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.761368 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 03:58:04.761396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.761426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.761447 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 03:58:04.761477 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.761489 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 03:58:04.761525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.761577 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.761597 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.761627 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:58:04.761653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.761680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.761709 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:04.761746 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.761758 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 03:58:04.761783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.761830 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:04.761842 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.761870 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 03:58:04.761898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.761926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.761946 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 03:58:04.761972 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:04.762027 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:04.762041 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:04.762060 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:04.762086 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:04.762115 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.762141 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:04.762190 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.762215 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:04.762233 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 03:58:04.762261 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.762271 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:04.762304 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 03:58:04.762341 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.762352 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:04.762367 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 03:58:04.762394 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.762415 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:04.762431 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 03:58:04.762459 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.762469 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:04.762491 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 03:58:04.762520 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:58:04.762530 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:04.762545 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 03:58:04.762584 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:58:04.762593 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:04.762617 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 03:58:04.762643 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:58:04.762653 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:04.762668 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 03:58:04.762695 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:58:04.762711 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:04.762726 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 03:58:04.762752 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.762774 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:04.762789 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 03:58:04.762816 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.762827 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:04.762841 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 03:58:04.762869 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.762879 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:04.762894 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 03:58:04.762922 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.762932 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:04.762946 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 03:58:04.762967 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:04.763061 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.763103 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.763113 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 03:58:04.763140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.763179 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.763189 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.763209 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 03:58:04.763230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.763252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.763267 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:04.763309 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.763320 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:04.763341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.763380 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.763391 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.763407 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 03:58:04.763429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.763451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.763467 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 03:58:04.763490 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.763500 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 03:58:04.763521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.763560 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.763581 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.763596 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 03:58:04.763623 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.763634 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.763653 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:58:04.763688 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.763701 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.763725 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:58:04.763758 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.763771 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.763790 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 03:58:04.763815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.763870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.763892 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:04.763922 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.763933 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:04.763959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.764007 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:04.764021 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.764049 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 03:58:04.764076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.764103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.764124 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 03:58:04.764150 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:04.764203 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:04.764224 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:04.764251 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:04.764296 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:04.764328 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.764355 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:04.764386 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.764394 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:04.764404 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:58:04.764422 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.764429 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:04.764438 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:58:04.764456 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.764463 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:04.764473 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 03:58:04.764490 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:04.764497 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:04.764506 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 03:58:04.764524 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.764530 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:04.764540 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:58:04.764557 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.764564 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:04.764580 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 03:58:04.764599 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 03:58:04.764606 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:04.764615 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 03:58:04.764628 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:04.764667 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.764683 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.764690 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 03:58:04.764709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.764734 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.764742 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.764752 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 03:58:04.764770 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.764777 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.764787 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 03:58:04.764804 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.764811 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.764821 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 03:58:04.764838 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.764845 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.764854 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 03:58:04.764872 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.764878 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.764892 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 03:58:04.764910 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.764917 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.764927 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 03:58:04.764944 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.764951 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.764960 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 03:58:04.764978 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.764984 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.764994 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 03:58:04.765007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.765048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.765058 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:04.765074 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.765081 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 03:58:04.765101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.765127 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:58:04.765134 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.765144 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 03:58:04.765157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.765172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.765182 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 03:58:04.765199 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:04.765206 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 03:58:04.765217 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 03:58:04.765233 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.765240 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 03:58:04.765253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.765283 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:58:04.765305 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:58:04.765322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.765333 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:58:04.765343 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 03:58:04.765360 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.765368 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 03:58:04.765379 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 03:58:04.765395 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:04.765402 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 03:58:04.765411 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 03:58:04.765429 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:58:04.765435 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 03:58:04.765449 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:58:04.765467 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.765474 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 03:58:04.765484 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.765501 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.765507 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 03:58:04.765517 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.765534 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:04.765540 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 03:58:04.765550 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:04.765580 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:58:04.765586 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 03:58:04.765596 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:58:04.765612 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:58:04.765618 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 03:58:04.765628 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 03:58:04.765644 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:04.765651 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 03:58:04.765660 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:04.765677 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 03:58:04.765683 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 03:58:04.765693 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 03:58:04.765709 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:04.765715 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 03:58:04.765724 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:04.765741 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:04.765747 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 03:58:04.765756 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:04.765772 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:58:04.765778 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 03:58:04.765791 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 03:58:04.765803 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 03:58:04.765835 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 03:58:04.765864 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 03:58:04.765890 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:58:04.765918 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 03:58:04.765944 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:04.765970 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 03:58:04.765996 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:04.766022 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 03:58:04.766048 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 03:58:04.766074 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 03:58:04.766100 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 03:58:04.766126 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 03:58:04.766151 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 03:58:04.766190 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 03:58:04.766217 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 03:58:04.766243 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 03:58:04.766269 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:04.766321 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 03:58:04.766348 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:04.766375 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 03:58:04.766402 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:04.766428 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 03:58:04.766455 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:04.766481 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 03:58:04.766508 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.766535 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:58:04.766561 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:04.766761 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:58:04.766788 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:04.766814 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:58:04.766839 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:04.766866 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 03:58:04.766892 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 03:58:04.766918 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 03:58:04.766944 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.766971 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:58:04.766997 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.767023 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:58:04.767050 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:04.767075 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 03:58:04.767101 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.767127 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 03:58:04.767153 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.767178 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 03:58:04.767204 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:04.767236 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 03:58:04.767262 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 03:58:04.767295 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 03:58:04.767322 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:04.767347 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 03:58:04.767373 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:04.767398 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 03:58:04.767424 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:04.767449 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 03:58:04.767480 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 03:58:04.767553 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 03:58:04.767666 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:04.767693 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 03:58:04.767770 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:04.767919 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 03:58:04.768028 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:04.768056 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 03:58:04.768130 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:04.768236 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 03:58:04.768319 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.768339 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.768491 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:58:04.768596 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.768620 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.768637 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.768708 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:58:04.768812 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.768834 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.768850 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.768866 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.769018 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:58:04.769088 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.769120 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:04.769224 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.769342 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:04.769372 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.769389 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.769440 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:04.769495 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.769517 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.769545 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:04.769587 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.769620 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:04.769673 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.769719 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:58:04.769746 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.769773 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:04.769836 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.769915 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:04.769947 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.769994 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.770025 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:58:04.770144 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.770308 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:04.770444 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.770473 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:58:04.770500 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.770527 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:58:04.770553 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.770571 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.770589 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.770606 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.770623 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.770640 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.770656 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.770683 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:04.770710 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.770727 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.770750 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.770776 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:04.770803 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.770830 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:04.770857 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.770874 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.770891 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.770918 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:04.770944 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.770962 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.770991 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.771008 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.771025 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.771052 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:58:04.771079 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.771096 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.771113 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.771130 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.771156 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.771182 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.771200 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.771217 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.771234 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.771260 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.771293 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.771321 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:04.771349 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.771371 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.771388 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.771409 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.771438 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:58:04.771464 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.771491 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:58:04.771518 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.771535 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.771551 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.771590 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:04.771616 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.771633 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.771649 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.771665 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.771681 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.771707 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:58:04.771732 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.771757 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 03:58:04.771783 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.771808 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:04.771834 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.771860 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:04.771885 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.771958 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.772056 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.772077 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.772103 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:04.772176 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.772269 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.772384 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.772439 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.772467 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.772484 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.772554 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.772577 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.772675 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 03:58:04.772728 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.772748 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.772773 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:58:04.772841 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.772859 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.772875 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.772901 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:58:04.772930 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.772947 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.772962 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.772978 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.773004 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:58:04.773029 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.773055 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:04.773080 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.773106 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:04.773131 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.773148 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.773173 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:04.773198 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.773214 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.773239 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:04.773265 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.773322 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:04.773350 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.773382 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:58:04.773408 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.773435 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:04.773461 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.773488 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:04.773514 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.773532 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.773558 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:58:04.773597 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.773626 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:04.773651 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.773684 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:58:04.773710 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.773735 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:58:04.773761 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.773777 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.773793 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.773809 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.773825 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.773841 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.773858 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.773883 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:04.773909 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.773925 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.773941 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.773966 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:04.773993 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.774019 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:04.774044 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.774066 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.774083 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.774108 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:04.774134 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.774150 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.774166 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.774183 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.774199 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.774224 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:58:04.774250 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.774267 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.774304 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.774322 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.774348 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.774375 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.774392 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.774409 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.774426 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.774452 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.774479 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.774507 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:04.774533 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.774550 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.774568 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.774585 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.774623 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:58:04.774650 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.774675 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:58:04.774700 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.774722 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.774738 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.774764 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:04.774789 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.774806 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.774822 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.774838 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.774854 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.774880 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:58:04.774905 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.774931 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 03:58:04.774956 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.774981 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:04.775007 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.775032 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:04.775057 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.775074 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.775090 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.775106 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.775132 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:04.775158 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.775174 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.775190 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.775207 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.775223 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.775239 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.775255 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.775271 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:04.775325 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 03:58:04.775359 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 03:58:04.775416 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:58:04.775467 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:04.775517 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:04.775576 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 03:58:04.775632 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 03:58:04.775678 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 03:58:04.775724 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 03:58:04.775788 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:04.775834 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:04.776020 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:04.776399 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:04.776590 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.776735 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:04.776871 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:04.777052 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:04.777372 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:58:04.777471 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.777714 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.777841 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:04.778079 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.778224 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.778510 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:04.778695 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 03:58:04.778881 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:04.779026 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:04.779160 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:04.779264 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 03:58:04.779462 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:04.779541 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:04.779589 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:04.779659 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:04.779714 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 03:58:04.779761 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:58:04.779807 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:04.779854 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:04.779899 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 03:58:04.779959 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 03:58:04.780007 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 03:58:04.780058 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 03:58:04.780104 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:04.780150 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:04.780196 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:04.780412 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:04.780489 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.780544 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:04.780606 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:04.780667 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:04.781026 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:58:04.781093 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.781146 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.781193 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:04.781241 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.781313 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.781367 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:04.781415 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 03:58:04.781463 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:04.781510 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:04.781557 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:04.781619 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 03:58:04.781666 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:04.781716 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:04.781762 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:04.781809 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:04.781864 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 03:58:04.781911 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:58:04.781957 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:04.782004 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:04.782049 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 03:58:04.782095 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 03:58:04.782142 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 03:58:04.782193 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 03:58:04.782240 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:04.782309 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:04.782359 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:04.782406 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:04.782453 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.782502 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:04.782550 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:04.782609 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:04.782656 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:58:04.782703 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.782749 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.782797 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:04.782845 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.782896 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.782946 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:04.782991 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 03:58:04.783036 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:04.783082 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:04.783127 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:04.783174 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 03:58:04.783221 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:04.783291 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:04.783342 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:04.783391 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:04.783452 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 03:58:04.783478 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:58:04.783540 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:58:04.783609 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:04.783662 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:04.783719 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:58:04.783773 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:58:04.783826 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:58:04.783919 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:58:04.784013 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:04.784107 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:04.784214 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:04.784312 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:04.784373 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.784435 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:04.784490 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:04.784608 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:04.784662 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:58:04.784715 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.784769 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.784822 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:04.784875 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.784928 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.784980 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:04.785033 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:58:04.785085 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:04.785138 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:04.785224 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:04.785302 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:58:04.785358 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:04.785413 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:04.785468 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:04.785522 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:04.785599 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 03:58:04.785623 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:58:04.785677 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:58:04.785735 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:04.785787 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:04.785840 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:58:04.786025 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:58:04.786106 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:58:04.786192 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:58:04.786325 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:04.786418 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:04.786520 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:04.786597 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:04.786697 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.786770 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:04.786850 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:04.786950 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:04.787038 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:58:04.787129 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.787480 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.787564 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:04.787669 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.787752 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.787853 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:04.787943 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:58:04.788037 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:04.788119 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:04.788307 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:04.788418 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:58:04.788495 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:04.788579 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:04.788633 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:04.788685 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:04.788747 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 03:58:04.788769 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:58:04.788818 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:58:04.788866 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:04.788914 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:04.788970 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:58:04.789081 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:58:04.789133 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:58:04.789213 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:58:04.789262 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:04.789318 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:04.789393 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:04.789459 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:04.789507 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.789556 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:04.789604 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:04.789651 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:04.789698 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:58:04.789746 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.789794 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.789841 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:04.789889 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.789936 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.789984 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:04.790031 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:58:04.790079 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:04.790133 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:04.790180 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:04.790228 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:58:04.790283 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:04.790331 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:04.790379 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:04.790428 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:04.790483 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 03:58:04.790504 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:58:04.790554 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:58:04.790603 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:04.790653 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:04.790703 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:58:04.790757 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:58:04.790807 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:58:04.790858 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:58:04.790908 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:04.790958 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:04.791008 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:04.791058 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:04.791108 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.791157 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:04.791211 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:04.791261 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:04.791319 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:58:04.791371 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.791421 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.791471 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:04.791521 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.791571 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.791620 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:04.791670 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:58:04.791719 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:04.791769 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:04.791819 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:04.791868 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:58:04.791918 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:04.791968 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:04.792017 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:04.792067 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:04.792120 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 03:58:04.792137 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 03:58:04.792166 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 03:58:04.792194 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 03:58:04.792220 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 03:58:04.792245 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 03:58:04.792262 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:58:04.792288 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:58:04.792297 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:04.792305 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:04.792313 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:58:04.792320 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:58:04.792328 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:58:04.792336 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:58:04.792343 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:04.792350 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:04.792358 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:04.792365 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:04.792372 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.792380 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:04.792388 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:04.792395 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:04.792402 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:58:04.792409 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.792417 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.792424 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:04.792431 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.792442 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.792449 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:04.792457 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:58:04.792464 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:04.792471 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:04.792477 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:04.792485 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:58:04.792492 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:04.792499 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:04.792506 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:04.792513 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:04.792520 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:58:04.792528 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:58:04.792535 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:04.792543 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:04.792550 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:58:04.792558 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:58:04.792565 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:58:04.792573 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:58:04.792580 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:04.792587 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:04.792594 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:04.792600 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:04.792608 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.792615 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:04.792622 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:04.792629 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:04.792636 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:58:04.792643 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.792650 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.792657 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:04.792664 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.792671 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.792678 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:04.792685 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:58:04.792691 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:04.792698 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:04.792705 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:04.792712 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:58:04.792719 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:04.792727 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:04.792734 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:04.792741 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:04.792748 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:58:04.792756 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:58:04.792763 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:04.792770 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:04.792777 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:58:04.792784 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:58:04.792790 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:58:04.792797 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:58:04.792803 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:04.792813 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:04.792820 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:04.792826 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:04.792833 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.792839 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:04.792846 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:04.792852 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:04.792858 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:58:04.792864 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.792871 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.792877 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:04.792883 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.792890 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.792896 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:04.792903 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:58:04.792909 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:04.792916 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:04.792922 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:04.792928 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:58:04.792934 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:04.792940 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:04.792947 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:04.792953 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:04.792959 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:58:04.792966 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:58:04.792972 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:04.792979 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:04.792985 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:58:04.792991 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:58:04.792998 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:58:04.793004 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:58:04.793010 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:04.793017 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:04.793023 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:04.793029 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:04.793036 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.793043 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:04.793049 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:04.793055 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:04.793061 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:58:04.793068 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.793074 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:04.793080 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:04.793086 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:04.793092 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:04.793099 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:04.793105 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:58:04.793111 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:04.793117 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:04.793123 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:04.793129 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:58:04.793139 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:04.793146 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:04.793152 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:04.793158 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:04.793391 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 03:58:04.793401 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 03:58:04.793406 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 03:58:04.793411 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 03:58:04.793417 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 03:58:04.793422 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 03:58:04.793426 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 03:58:04.793434 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 03:58:04.793442 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 03:58:04.793479 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 03:58:04.793486 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197422" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 03:58:04.793498 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 03:58:04.793518 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 03:58:04.793524 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 03:58:04.793528 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 03:58:04.793532 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 03:58:04.793536 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197422" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 03:58:04.793545 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:58:04.793552 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:58:04.793556 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:58:04.793565 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 03:58:04.793572 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:58:04.793577 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 03:58:04.793598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.793606 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 03:58:04.793610 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.793636 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 03:58:04.793642 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 03:58:04.793646 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 03:58:04.793650 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 03:58:04.793654 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 03:58:04.793657 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 03:58:04.793662 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 03:58:04.793666 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 03:58:04.793672 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197422" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 03:58:04.793681 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:58:04.793687 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:58:04.793691 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:58:04.793697 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 03:58:04.793702 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 03:58:04.793706 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:04.793728 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 03:58:04.793735 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:58:04.793740 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:58:04.793745 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:58:04.793750 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:58:04.793759 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 03:58:04.793766 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:58:04.793770 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 03:58:04.793775 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 03:58:04.793781 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "197422" 2019-04-25 03:58:04.793787 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:58:04.793791 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 03:58:04.793796 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:58:04.793801 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:58:04.793806 wsdl: in serializeType: returning: 197422 2019-04-25 03:58:04.793812 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 03:58:04.793819 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:58:04.793822 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 03:58:04.793826 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 03:58:04.793831 wsdl: in serializeType: returning: 197422 2019-04-25 03:58:04.793835 wsdl: serializeRPCParameters returning: 197422 2019-04-25 03:58:04.793854 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=197422 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 03:58:04.793858 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 03:58:04.793864 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5858"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 03:58:04.793878 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 03:58:04.793884 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=197422 2019-04-25 03:58:04.793893 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 03:58:04.793959 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 03:58:04.793903 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 03:58:04.793913 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 03:58:04.793918 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 03:58:04.793922 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 03:58:04.793926 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 03:58:04.793932 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:58:04.793941 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:58:04.793948 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 03:58:04.793954 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 03:58:04.793965 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 03:58:04.793974 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 03:58:04.793981 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 03:58:04.801756 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 03:58:04.801770 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 03:58:04.801780 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 03:58:04.801786 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 03:58:04.801801 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:58:04.801806 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:58:04.801810 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 03:58:04.801814 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 03:58:04.801818 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 03:58:04.801843 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 03:58:04.811883 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 03:58:04.811898 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 03:58:04.811905 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 03:58:04.811910 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 03:58:04.811915 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 03:58:04.811920 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 03:58:04.811925 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 03:58:04.811930 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 03:58:04.811935 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 03:58:04.811940 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 01:57:51 GMT 2019-04-25 03:58:04.811949 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 03:58:04.811954 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 03:58:04.811959 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 03:58:04.811966 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 03:58:04.811986 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 03:58:04.811994 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 03:58:04.812002 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 03:58:04.812006 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 03:58:04.812010 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 03:58:04.812037 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 03:58:04.812047 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 03:58:04.812052 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 03:58:04.812070 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 03:58:04.812077 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 01:57:51 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 03:58:04.812101 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 03:58:04.812112 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 03:58:04.812130 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 03:58:04.812135 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 03:58:04.812210 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 03:58:04.812330 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 03:58:04.812337 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 03:58:04.812345 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 03:58:04.812354 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 03:58:04.812381 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 03:58:04.812441 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 03:58:04.812802 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 03:58:04.812834 nusoap_client: got fault 2019-04-25 03:58:04.812877 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 03:58:04.812885 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 03:58:04.812893 nusoap_client: detail =