Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
GARRETT: T3Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T1614
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 20:48:52 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 21:48:58.787255 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 21:48:58.787314 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:48:58.787336 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148697" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 21:48:58.787363 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:48:58.787379 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 21:48:58.787391 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 21:48:58.787410 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 21:48:58.787425 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:48:58.787435 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:48:58.787449 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:48:58.787469 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:48:58.787487 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:48:58.787497 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:48:58.787505 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:48:58.787513 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:48:58.787520 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 21:48:58.787539 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:48:58.787558 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:48:58.787569 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:48:58.787575 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 21:48:58.787583 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 21:48:58.787597 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:48:58.787611 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:48:58.795228 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:48:58.795280 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:48:58.795307 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 21:48:58.795320 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:48:58.795330 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:48:58.795337 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:48:58.795345 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 21:48:58.795398 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 21:48:58.812496 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 21:48:58.812533 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 21:48:58.812545 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:48:58.812551 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:48:58.812558 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:48:58.812563 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:48:58.812569 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:48:58.812577 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:48:58.812582 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:48:58.812588 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:48:52 GMT 2019-02-23 21:48:58.812594 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:48:58.812599 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 21:48:58.812605 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:48:58.812618 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 21:48:58.812650 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 21:48:58.819994 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 21:48:58.820423 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 21:48:58.827523 soap_transport_http: read buffer of 7808 bytes 2019-02-23 21:48:58.827903 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:48:58.828041 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:58.828071 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:58.828530 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:58.828583 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:48:58.829077 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:48:58.835132 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:48:58.835525 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:48:58.836107 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:58.836329 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:58.836571 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:48:58.837031 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:48:58.837640 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:48:58.838107 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:48:58.842398 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:48:58.842687 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:48:58.843268 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:58.843297 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:48:58.843914 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:48:58.844188 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:48:58.844655 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:58.844683 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:58.845111 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:48:58.845490 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:58.845510 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:58.845923 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:58.845942 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:58.846410 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:48:58.846504 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-23 21:48:58.846518 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:48:58.846524 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 21:48:58.846561 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 21:48:58.846603 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:48:58.846619 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:48:58.846626 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:48:58.846646 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 21:48:58.846651 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 21:48:58.846829 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 21:48:58.846845 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 21:48:58.846893 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.846901 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 21:48:58.846922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.846955 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.846964 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.846980 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:48:58.847002 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.847010 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.847021 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:48:58.847037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.847067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.847079 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 21:48:58.847095 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.847102 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 21:48:58.847120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.847149 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:58.847157 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.847168 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 21:48:58.847182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.847200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.847210 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:48:58.847226 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.847233 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 21:48:58.847248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.847281 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.847289 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.847301 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:48:58.847320 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.847327 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.847338 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:48:58.847356 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.847363 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.847373 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:48:58.847387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.847411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.847421 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 21:48:58.847437 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.847445 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 21:48:58.847460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.847486 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:58.847493 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.847504 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 21:48:58.847517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.847532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.847542 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 21:48:58.847557 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.847564 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 21:48:58.847578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.847604 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.847611 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.847622 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:48:58.847640 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.847647 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.847658 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:48:58.847676 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.847683 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.847693 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:48:58.847711 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.847718 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.847727 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:48:58.847740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.847767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.847777 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:58.847793 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.847799 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:58.847814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.847839 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.847846 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.847860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.847889 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:58.847911 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:58.847928 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.847939 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:48:58.847950 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 21:48:58.847962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.847976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:48:58.847986 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:48:58.848002 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.848008 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 21:48:58.848022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.848048 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.848055 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.848065 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:48:58.848078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.848093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.848103 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:58.848119 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.848125 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 21:48:58.848140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.848166 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.848173 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.848183 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 21:48:58.848196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.848212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.848222 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:48:58.848237 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.848244 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 21:48:58.848264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.848299 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.848306 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.848317 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:58.848330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.848346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.848355 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 21:48:58.848371 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.848377 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:58.848391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.848416 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.848424 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.848434 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 21:48:58.848446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.848461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.848471 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 21:48:58.848486 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.848493 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 21:48:58.848506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.848532 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.848539 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.848549 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:48:58.848567 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.848580 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.848592 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:58.848604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.848627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.848638 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 21:48:58.848654 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.848660 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:58.848675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.848701 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.848708 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.848748 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 21:48:58.848764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.848780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.848790 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 21:48:58.848806 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.848813 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 21:48:58.848827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.848853 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.848860 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.848870 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:48:58.848890 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.848897 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.848915 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:58.848928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.848947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.848957 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 21:48:58.848973 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.848979 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 21:48:58.848993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.849019 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.849026 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.849036 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 21:48:58.849049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.849064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.849074 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 21:48:58.849089 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.849095 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 21:48:58.849109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.849134 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.849141 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.849151 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:58.849164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.849179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.849188 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 21:48:58.849203 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.849210 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 21:48:58.849224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.849250 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.849258 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.849268 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 21:48:58.849311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.849329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.849339 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 21:48:58.849355 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.849361 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 21:48:58.849376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.849401 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.849408 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.849418 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:58.849431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.849446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.849456 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:58.849471 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.849477 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:58.849492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.849518 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:58.849525 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.849535 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 21:48:58.849548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.849563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.849573 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:48:58.849588 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.849594 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 21:48:58.849608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.849633 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.849640 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.849650 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:48:58.849663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.849678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.849687 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:58.849702 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.849708 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:48:58.849722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.849747 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.849754 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.849764 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 21:48:58.849777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.849792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.849801 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:48:58.849816 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.849823 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 21:48:58.849836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.849870 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.849878 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.849888 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:48:58.849901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.849915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.849925 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:58.849941 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.849982 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:48:58.850017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.850044 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.850051 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.850062 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 21:48:58.850075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.850090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.850100 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:48:58.850115 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.850122 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 21:48:58.850135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.850161 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.850168 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.850178 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 21:48:58.850196 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.850203 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.850213 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 21:48:58.850226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.850245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.850255 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:58.850270 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.850289 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 21:48:58.850304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.850331 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:58.850338 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.850349 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 21:48:58.850362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.850377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.850387 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:48:58.850402 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.850409 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:48:58.850423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.850448 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.850455 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.850465 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:48:58.850478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.850493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.850502 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.850518 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.850524 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:48:58.850538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.850562 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.850569 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.850579 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:48:58.850592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.850607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.850617 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:48:58.850632 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.850638 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:48:58.850652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.850677 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:48:58.850684 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.850694 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:48:58.850708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.850723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.850733 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:58.850748 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.850754 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:58.850768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.850792 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.850799 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.850813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.850839 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:58.850860 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:58.850876 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.850887 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:48:58.850898 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 21:48:58.850909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.850924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:48:58.850934 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:48:58.850949 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.850957 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:48:58.850972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.850997 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:48:58.851004 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.851014 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:48:58.851027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.851043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.851053 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:58.851068 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.851074 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:58.851089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.851112 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.851119 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.851132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.851156 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:58.851177 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:58.851193 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.851204 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:48:58.851214 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 21:48:58.851226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.851240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:48:58.851249 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:48:58.851264 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.851271 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 21:48:58.851291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.851317 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.851325 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.851335 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 21:48:58.851354 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.851361 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.851371 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 21:48:58.851389 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.851396 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.851406 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:48:58.851424 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.851432 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.851442 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:48:58.851460 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.851467 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.851477 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:48:58.851494 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.851500 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.851510 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 21:48:58.851528 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.851534 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.851544 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:48:58.851557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.851595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.851606 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:58.851622 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.851628 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 21:48:58.851642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.851667 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.851675 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.851685 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 21:48:58.851698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.851713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.851722 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:48:58.851738 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.851744 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 21:48:58.851758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.851782 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.851790 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.851800 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:48:58.851818 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.851825 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.851835 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:58.851853 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.851859 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.851870 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:48:58.851882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.851905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.851915 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 21:48:58.851929 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.851935 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 21:48:58.851949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.851975 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.851982 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.851992 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 21:48:58.852005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.852020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.852030 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:48:58.852045 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.852052 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:48:58.852066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.852090 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.852097 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.852107 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:48:58.852120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.852135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.852145 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.852160 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.852167 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:48:58.852181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.852206 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.852213 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.852223 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:48:58.852236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.852251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.852261 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:48:58.852281 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.852288 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:48:58.852303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.852328 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.852335 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.852345 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:48:58.852363 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.852370 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.852379 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:58.852398 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.852405 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.852415 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:48:58.852428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.852450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.852460 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.852475 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.852483 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:48:58.852497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.852522 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.852529 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.852539 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:48:58.852552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.852568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.852577 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:48:58.852592 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.852599 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 21:48:58.852612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.852637 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.852644 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.852655 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:48:58.852672 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.852679 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.852689 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:48:58.852707 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.852713 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.852724 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:48:58.852742 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.852748 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.852758 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:48:58.852776 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.852783 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.852793 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:48:58.852805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.852836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.852847 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:58.852862 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.852869 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:58.852883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.852909 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:48:58.852916 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.852926 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 21:48:58.852939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.852954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.852964 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:48:58.852979 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:48:58.853010 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 21:48:58.853017 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:48:58.853027 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 21:48:58.853040 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:48:58.853057 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.853071 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:58.853096 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.853103 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:58.853113 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:58.853132 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:58.853139 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:58.853148 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 21:48:58.853166 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:58.853173 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:58.853183 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 21:48:58.853201 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:58.853207 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:58.853217 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:48:58.853235 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:58.853242 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:58.853251 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 21:48:58.853269 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:48:58.853281 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:58.853291 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 21:48:58.853310 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.853316 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:58.853326 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.853344 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.853350 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:58.853360 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:48:58.853378 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.853384 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:58.853394 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:48:58.853412 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.853419 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:58.853428 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:48:58.853441 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:58.853492 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.853511 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.853517 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:48:58.853534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.853559 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.853566 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.853576 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:48:58.853594 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.853601 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.853611 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:48:58.853628 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.853635 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.853645 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:48:58.853662 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.853669 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.853679 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:48:58.853691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.853767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.853784 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.853801 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.853808 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:58.853823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.853848 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.853856 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.853866 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 21:48:58.853879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.853895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.853905 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:48:58.853918 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.853946 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.853953 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.853963 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.853976 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.853992 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.854006 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.854032 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.854039 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.854049 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:48:58.854067 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.854075 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.854085 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:48:58.854103 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.854110 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.854119 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:48:58.854137 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.854144 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.854153 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:48:58.854171 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:58.854178 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.854187 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:48:58.854205 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:58.854212 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.854221 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:48:58.854239 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.854246 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.854255 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:48:58.854278 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.854286 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.854296 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:48:58.854314 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.854321 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.854331 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:48:58.854349 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.854355 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.854365 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:48:58.854383 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.854390 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.854400 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:48:58.854413 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.854467 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.854485 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.854492 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:48:58.854506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.854531 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.854538 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.854548 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:48:58.854566 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.854572 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.854582 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:48:58.854600 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.854607 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.854617 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:48:58.854634 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:48:58.854641 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.854651 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:58.854663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.854690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.854701 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.854716 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.854722 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:58.854738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.854763 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.854770 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.854780 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 21:48:58.854793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.854808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.854818 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:48:58.854832 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.854860 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.854868 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.854879 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.854891 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.854908 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.854922 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.854948 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.854955 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.854965 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:48:58.854983 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.854990 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.855000 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:48:58.855023 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.855030 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.855040 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:48:58.855058 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.855065 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.855075 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:48:58.855093 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:58.855100 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.855109 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:48:58.855127 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:58.855134 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.855144 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:48:58.855161 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.855168 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.855179 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:48:58.855197 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.855204 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.855214 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:48:58.855231 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.855238 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.855248 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:48:58.855266 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:58.855277 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.855288 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 21:48:58.855307 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.855314 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.855324 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:48:58.855342 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.855348 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.855358 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:48:58.855371 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.855430 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.855447 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:58.855475 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:58.855482 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:58.855492 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:58.855505 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:58.855521 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.855535 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:58.855561 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.855568 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:58.855578 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 21:48:58.855597 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.855604 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:58.855614 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 21:48:58.855632 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.855639 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:58.855648 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:48:58.855666 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.855673 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:58.855683 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 21:48:58.855701 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.855707 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:58.855717 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 21:48:58.855735 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:58.855742 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:58.855752 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:48:58.855769 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.855776 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:58.855786 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 21:48:58.855804 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:58.855811 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:58.855821 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 21:48:58.855839 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:58.855845 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:58.855855 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 21:48:58.855873 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:58.855879 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:58.855889 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:48:58.855907 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:58.855914 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:58.855924 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:48:58.855942 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:58.855949 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:58.855959 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 21:48:58.855976 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.855984 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:58.855993 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:48:58.856011 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.856018 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:58.856028 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 21:48:58.856040 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:58.856107 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.856128 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.856135 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 21:48:58.856155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.856181 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.856189 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.856199 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:48:58.856212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.856228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.856238 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:58.856253 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.856259 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 21:48:58.856282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.856310 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:58.856317 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.856327 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 21:48:58.856341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.856356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.856366 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:48:58.856451 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.856458 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 21:48:58.856474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.856501 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.856508 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.856523 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:48:58.856543 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.856549 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.856559 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:48:58.856577 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.856584 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.856594 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:48:58.856612 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:48:58.856618 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.856628 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:48:58.856641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.856669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.856680 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 21:48:58.856696 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.856703 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 21:48:58.856717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.856742 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:48:58.856749 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.856759 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 21:48:58.856772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.856788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.856798 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 21:48:58.856811 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:48:58.856839 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 21:48:58.856845 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:48:58.856856 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 21:48:58.856869 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:48:58.856884 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.856899 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:58.856925 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.856932 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:58.856942 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 21:48:58.856960 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.856967 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:58.856977 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 21:48:58.856994 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.857002 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:58.857011 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 21:48:58.857029 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:48:58.857036 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:58.857046 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:48:58.857064 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.857070 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:58.857080 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 21:48:58.857098 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.857104 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:58.857114 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 21:48:58.857132 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.857139 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:58.857149 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:48:58.857166 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:58.857173 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:58.857183 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 21:48:58.857200 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:58.857207 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:58.857217 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 21:48:58.857235 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.857241 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:58.857251 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:48:58.857264 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:58.857320 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.857339 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.857345 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 21:48:58.857362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.857388 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.857427 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.857450 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:48:58.857473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.857497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.857516 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:58.857543 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.857553 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 21:48:58.857580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.857617 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:48:58.857625 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.857636 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 21:48:58.857654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.857670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.857680 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:48:58.857694 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 21:48:58.857723 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:48:58.857730 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:48:58.857740 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 21:48:58.857758 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:48:58.857765 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 21:48:58.857774 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 21:48:58.857792 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:48:58.857799 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:48:58.857809 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 21:48:58.857822 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 21:48:58.857847 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.857863 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.857870 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:48:58.857884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.857910 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.857917 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.857927 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:48:58.857945 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.857952 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.857962 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:48:58.857980 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.857987 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.857997 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:48:58.858010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.858033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.858044 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:58.858059 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.858065 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:58.858079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.858104 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:58.858111 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.858121 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 21:48:58.858134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.858149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.858159 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:48:58.858173 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:58.858201 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:58.858208 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:58.858218 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:58.858231 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:58.858247 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.858262 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:58.858301 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.858309 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:58.858319 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 21:48:58.858337 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.858344 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:58.858354 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 21:48:58.858372 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.858378 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:58.858388 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:48:58.858406 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.858413 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:58.858423 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 21:48:58.858441 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:58.858448 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:58.858457 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 21:48:58.858475 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.858482 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:58.858492 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 21:48:58.858510 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.858516 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:58.858526 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 21:48:58.858544 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.858551 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:58.858561 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:48:58.858579 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.858586 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:58.858596 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:48:58.858609 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:58.858655 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.858674 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.858680 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 21:48:58.858698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.858723 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.858731 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.858742 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:48:58.858760 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.858766 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.858776 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:48:58.858794 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.858801 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.858811 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:48:58.858829 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.858836 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.858846 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:48:58.858863 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.858870 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.858880 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:48:58.858892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.858924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.858935 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:58.858951 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.858957 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 21:48:58.858973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.858997 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.859004 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.859017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.859042 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:58.859063 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:58.859079 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.859090 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:48:58.859100 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 21:48:58.859113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.859128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:48:58.859137 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:48:58.859152 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.859159 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 21:48:58.859173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.859197 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.859204 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.859214 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 21:48:58.859227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.859242 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.859253 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 21:48:58.859268 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.859280 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 21:48:58.859295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.859321 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:48:58.859328 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.859337 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 21:48:58.859350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.859365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.859375 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 21:48:58.859391 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.859397 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 21:48:58.859412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.859436 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.859443 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.859454 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:48:58.859466 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.859481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.859491 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:58.859506 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.859513 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 21:48:58.859527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.859552 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:58.859560 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.859570 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 21:48:58.859582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.859597 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.859607 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:48:58.859621 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:58.859648 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:58.859655 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:58.859665 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:58.859678 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:58.859694 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.859708 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:58.859735 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.859744 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:58.859754 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 21:48:58.859772 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.859779 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:58.859789 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 21:48:58.859807 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.859814 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:58.859824 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 21:48:58.859842 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.859849 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:58.859859 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 21:48:58.859876 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.859883 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:58.859893 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 21:48:58.859911 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:48:58.859918 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:58.859927 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 21:48:58.859945 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:48:58.859952 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:58.859962 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 21:48:58.859979 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:48:58.859986 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:58.859996 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 21:48:58.860013 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:48:58.860020 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:58.860031 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 21:48:58.860048 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.860055 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:58.860065 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 21:48:58.860083 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.860089 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:58.860099 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 21:48:58.860117 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.860125 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:58.860134 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 21:48:58.860152 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.860159 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:58.860169 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 21:48:58.860182 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:58.860244 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.860264 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.860270 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 21:48:58.860294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.860321 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.860328 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.860339 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 21:48:58.860352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.860368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.860378 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:58.860393 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.860451 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:58.860472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.860499 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.860507 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.860517 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 21:48:58.860530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.860546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.860556 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:48:58.860572 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.860578 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:48:58.860593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.860618 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.860625 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.860635 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 21:48:58.860654 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.860661 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.860671 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:48:58.860809 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.860819 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.860831 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:48:58.860858 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.860866 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.860877 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:48:58.860890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.860917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.860928 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:58.860949 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.860957 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:58.860979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.861006 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:58.861013 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.861023 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 21:48:58.861065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.861084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.861101 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:48:58.861117 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:58.861148 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:58.861155 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:58.861165 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:58.861181 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:58.861199 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.861219 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:58.861246 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.861254 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:58.861264 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:58.861288 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.861295 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:58.861308 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:48:58.861327 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.861334 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:58.861344 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 21:48:58.861362 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:58.861369 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:58.861379 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:48:58.861397 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.861403 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:58.861413 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:48:58.861431 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.861438 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:58.861447 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 21:48:58.861465 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:48:58.861472 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:58.861482 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 21:48:58.861495 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:58.861534 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.861552 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.861559 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 21:48:58.861573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.861598 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.861605 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.861615 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 21:48:58.861634 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.861640 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.861650 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 21:48:58.861668 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.861675 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.861685 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 21:48:58.861703 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.861709 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.861719 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 21:48:58.861737 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.861744 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.861755 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 21:48:58.861772 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.861779 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.861789 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 21:48:58.861807 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.861814 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.861824 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:48:58.861842 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.861849 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.861860 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:48:58.861872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.861914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.861926 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:58.861941 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.861949 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 21:48:58.861964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.861990 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:48:58.861998 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.862008 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 21:48:58.862021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.862036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.862046 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:48:58.862063 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:58.862070 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 21:48:58.862083 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 21:48:58.862099 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.862106 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 21:48:58.862119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.862144 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:58.862164 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:58.862181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.862192 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:48:58.862202 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 21:48:58.862219 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.862229 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 21:48:58.862240 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 21:48:58.862257 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:58.862263 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 21:48:58.862278 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 21:48:58.862298 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:48:58.862305 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 21:48:58.862315 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:48:58.862332 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.862339 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:48:58.862349 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.862367 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.862374 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:48:58.862384 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.862402 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:58.862408 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 21:48:58.862418 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:58.862436 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:48:58.862442 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 21:48:58.862452 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:48:58.862469 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:48:58.862476 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 21:48:58.862486 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 21:48:58.862503 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:58.862510 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:48:58.862519 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:58.862537 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:48:58.862543 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 21:48:58.862553 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 21:48:58.862570 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:58.862577 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 21:48:58.862587 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:58.862606 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:58.862613 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:48:58.862623 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:58.862639 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:48:58.862645 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 21:48:58.862655 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 21:48:58.862671 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 21:48:58.862708 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 21:48:58.862738 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:48:58.862764 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:48:58.862791 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 21:48:58.862818 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:58.862844 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:48:58.862871 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:58.862897 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:48:58.862924 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 21:48:58.862950 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 21:48:58.862976 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 21:48:58.863002 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 21:48:58.863029 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 21:48:58.863056 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 21:48:58.863083 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 21:48:58.863110 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 21:48:58.863137 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:58.863163 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:48:58.863189 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:58.863215 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:48:58.863240 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:58.863266 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:48:58.863299 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:58.863386 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:48:58.863412 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.863439 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:48:58.863465 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:58.863492 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:48:58.863517 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:58.863543 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:48:58.863569 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:58.863597 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:48:58.863623 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 21:48:58.863648 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:48:58.863675 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.863702 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:48:58.863729 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.863756 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:48:58.863783 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:58.863808 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:48:58.863835 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.863860 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:48:58.863886 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.863912 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:48:58.863937 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:58.863964 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:48:58.863990 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 21:48:58.864016 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 21:48:58.864042 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:58.864068 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:48:58.864094 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:58.864175 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:48:58.864202 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:58.864229 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:48:58.864255 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 21:48:58.864290 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 21:48:58.864318 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:58.864344 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:48:58.864371 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:58.864397 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:48:58.864424 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:58.864450 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:48:58.864532 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:58.864563 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:48:58.864593 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.864617 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.864644 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:48:58.864670 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.864687 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.864704 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.864730 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:48:58.864756 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.864774 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.864791 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.864808 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.864833 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:48:58.864859 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.864885 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:58.864911 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.864937 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:58.864963 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.864980 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.865007 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:58.865034 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.865051 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.865076 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:58.865102 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.865128 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:58.865154 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.865180 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:48:58.865206 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.865231 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:58.865257 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.865292 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:58.865320 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.865337 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.865364 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:48:58.865390 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.865416 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:58.865442 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.865483 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:48:58.865529 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.865557 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:48:58.865583 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.865600 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.865618 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.865640 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.865658 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.865674 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.865691 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.865717 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:58.865743 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.865765 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.865782 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.865808 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:58.865834 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.865860 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:58.865916 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.865934 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.865951 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.865976 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:58.866002 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.866019 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.866037 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.866053 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.866070 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.866096 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:48:58.866122 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.866139 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.866156 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.866172 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.866198 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.866224 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.866242 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.866258 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.866282 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.866310 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.866336 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.866362 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:58.866390 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.866407 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.866425 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.866442 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.866471 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:48:58.866498 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.866524 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:48:58.866549 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.866567 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.866584 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.866609 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:58.866635 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.866653 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.866669 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.866686 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.866703 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.866729 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:48:58.866754 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.866780 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:48:58.866806 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.866832 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:58.866859 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.866884 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:58.866910 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.866927 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.866944 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.866961 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.866986 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:58.867013 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.867031 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.867050 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.867067 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.867084 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.867101 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.867118 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.867135 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.867161 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:48:58.867188 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.867205 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.867231 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:48:58.867257 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.867280 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.867298 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.867324 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:48:58.867349 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.867366 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.867383 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.867399 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.867425 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:48:58.867451 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.867477 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:58.867503 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.867529 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:58.867555 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.867572 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.867597 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:58.867623 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.867639 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.867665 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:58.867691 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.867717 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:58.867744 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.867770 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:48:58.867796 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.867822 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:58.867848 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.867874 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:58.867900 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.867917 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.867943 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:48:58.867969 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.867995 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:58.868021 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.868047 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:48:58.868073 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.868099 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:48:58.868124 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.868142 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.868159 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.868175 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.868192 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.868208 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.868225 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.868251 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:58.868291 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.868311 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.868328 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.868353 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:58.868380 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.868407 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:58.868433 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.868450 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.868467 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.868493 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:58.868519 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.868536 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.868610 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.868627 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.868644 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.868670 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:48:58.868696 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.868713 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.868730 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.868747 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.868773 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.868799 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.868817 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.868833 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.868850 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.868876 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.868901 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.868927 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:58.868952 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.868971 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.868988 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.869005 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.869030 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:48:58.869056 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.869082 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:48:58.869107 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.869126 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.869143 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.869168 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:58.869194 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.869211 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.869228 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.869245 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.869262 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.869295 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:48:58.869322 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.869348 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:48:58.869373 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.869399 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:58.869425 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.869451 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:58.869476 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.869493 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.869510 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.869527 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.869553 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:58.869580 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.869597 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.869614 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.869631 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.869648 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.869664 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.869681 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.869709 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:58.869771 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:48:58.869829 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 21:48:58.869958 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:48:58.870069 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:58.870215 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:58.870338 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 21:48:58.870463 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 21:48:58.870574 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 21:48:58.870669 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 21:48:58.870792 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:58.870926 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:58.871036 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:58.871141 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:58.871241 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.871348 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:58.871451 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:58.871549 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:58.871647 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:48:58.871747 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.871908 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.872008 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:58.872159 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.872220 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.872287 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:58.872387 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 21:48:58.872471 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:58.872561 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:58.872801 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:58.872922 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 21:48:58.873146 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:58.873286 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:58.873420 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:58.873473 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:58.873541 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 21:48:58.873590 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:48:58.873647 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:58.873754 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:58.873858 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 21:48:58.873969 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 21:48:58.874078 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 21:48:58.874194 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 21:48:58.874395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:58.874495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:58.874594 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:58.874693 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:58.874790 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.874889 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:58.874984 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:58.875082 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:58.875181 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:48:58.875296 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.875399 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.875579 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:58.875692 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.875793 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.875854 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:58.875946 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 21:48:58.876006 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:58.876058 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:58.876107 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:58.876157 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 21:48:58.876205 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:58.876257 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:58.876312 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:58.876361 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:58.876421 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 21:48:58.876470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:48:58.876539 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:58.876595 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:58.876642 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 21:48:58.876690 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 21:48:58.876738 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 21:48:58.876786 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 21:48:58.876833 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:58.876881 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:58.876932 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:58.876980 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:58.877053 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.877103 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:58.877151 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:58.877198 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:58.877288 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:48:58.877397 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.877540 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.877640 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:58.877736 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.877841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.877978 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:58.878113 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 21:48:58.878207 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:58.878317 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:58.878411 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:58.878509 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 21:48:58.878625 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:58.878772 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:58.878874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:58.878971 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:58.879091 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:48:58.879145 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:48:58.879267 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:48:58.879392 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:58.879501 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:58.879611 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:48:58.879717 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:48:58.879814 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:48:58.879911 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:48:58.880010 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:58.880110 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:58.880220 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:58.880291 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:58.880346 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.880401 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:58.880461 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:58.880514 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:58.880595 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:48:58.880705 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.880813 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.880919 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:58.881014 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.881128 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.881241 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:58.881362 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:48:58.881472 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:58.881580 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:58.881708 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:58.881820 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:48:58.881931 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:58.882126 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:58.882189 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:58.882243 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:58.882577 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:48:58.882634 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:48:58.882940 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:48:58.883191 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:58.883374 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:58.883531 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:48:58.883661 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:48:58.883787 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:48:58.883925 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:48:58.884054 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:58.884264 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:58.884382 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:58.884497 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:58.884611 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.884724 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:58.884837 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:58.884947 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:58.885061 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:48:58.885163 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.885284 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.885397 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:58.885508 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.885622 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.885789 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:58.885884 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:48:58.885994 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:58.886104 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:58.886211 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:58.886329 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:48:58.886502 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:58.886619 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:58.886729 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:58.886842 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:58.886980 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 21:48:58.887027 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:48:58.887129 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:48:58.887226 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:58.887337 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:58.887479 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:48:58.887539 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:48:58.887588 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:48:58.887637 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:48:58.887685 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:58.887734 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:58.887781 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:58.887830 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:58.887879 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.887929 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:58.887976 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:58.888025 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:58.888072 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:48:58.888121 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.888169 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.888217 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:58.888265 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.888323 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.888373 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:58.888421 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:48:58.888469 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:58.888517 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:58.888566 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:58.888614 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:48:58.888662 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:58.888710 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:58.888758 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:58.888808 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:58.888871 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 21:48:58.888894 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:48:58.888946 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:48:58.888996 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:58.889045 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:58.889096 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:48:58.889145 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:48:58.889195 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:48:58.889244 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:48:58.889302 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:58.889355 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:58.889406 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:58.889456 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:58.889505 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.889556 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:58.889605 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:58.889655 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:58.889705 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:48:58.889758 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.889808 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.889858 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:58.889909 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.889959 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.890008 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:58.890058 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:48:58.890108 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:58.890158 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:58.890209 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:58.890259 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:48:58.890315 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:58.890366 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:58.890418 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:58.890468 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:58.890523 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 21:48:58.890543 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 21:48:58.890575 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 21:48:58.890604 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 21:48:58.890631 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 21:48:58.890659 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 21:48:58.890681 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:48:58.890701 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:48:58.890711 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:58.890722 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:58.890732 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:48:58.890743 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:48:58.890753 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:48:58.890763 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:48:58.890772 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:58.890781 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:58.890790 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:58.890799 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:58.890809 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.890819 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:58.890829 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:58.890838 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:58.890847 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:48:58.890855 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.890865 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.890875 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:58.890884 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.890892 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.890900 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:58.890908 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:48:58.890917 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:58.890925 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:58.890933 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:58.890943 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:48:58.890952 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:58.890960 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:58.890969 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:58.890978 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:58.890987 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:48:58.890998 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:48:58.891006 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:58.891015 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:58.891023 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:48:58.891032 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:48:58.891041 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:48:58.891049 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:48:58.891057 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:58.891065 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:58.891074 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:58.891081 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:58.891089 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.891098 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:58.891106 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:58.891114 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:58.891122 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:48:58.891129 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.891137 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.891145 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:58.891153 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.891160 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.891168 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:58.891176 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:48:58.891184 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:58.891192 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:58.891200 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:58.891208 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:48:58.891216 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:58.891224 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:58.891232 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:58.891240 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:58.891249 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:48:58.891259 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:48:58.891268 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:58.891277 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:58.891284 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:48:58.891292 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:48:58.891306 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:48:58.891314 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:48:58.891322 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:58.891330 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:58.891337 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:58.891345 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:58.891353 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.891361 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:58.891368 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:58.891375 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:58.891382 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:48:58.891389 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.891396 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.891404 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:58.891411 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.891417 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.891425 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:58.891434 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:48:58.891441 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:58.891448 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:58.891455 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:58.891462 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:48:58.891469 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:58.891476 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:58.891483 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:58.891490 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:58.891498 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:48:58.891506 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:48:58.891514 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:58.891522 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:58.891529 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:48:58.891536 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:48:58.891544 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:48:58.891551 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:48:58.891558 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:58.891566 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:58.891573 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:58.891581 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:58.891589 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.891597 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:58.891605 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:58.891613 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:58.891620 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:48:58.891627 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.891634 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:58.891642 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:58.891648 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:58.891655 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:58.891662 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:58.891669 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:48:58.891675 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:58.891682 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:58.891689 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:58.891695 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:48:58.891702 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:58.891709 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:58.891716 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:58.891723 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:58.891831 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 21:48:58.891842 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:48:58.891848 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:48:58.891853 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:48:58.891860 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 21:48:58.891865 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:48:58.891869 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:48:58.891880 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 21:48:58.891889 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:48:58.891932 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 21:48:58.891940 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148697" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:48:58.891955 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:48:58.891976 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 21:48:58.891983 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 21:48:58.891988 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 21:48:58.891992 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 21:48:58.891997 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148697" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:48:58.892010 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:48:58.892016 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:48:58.892021 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:48:58.892033 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:48:58.892042 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:48:58.892047 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 21:48:58.892071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.892080 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:48:58.892085 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.892107 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:48:58.892113 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 21:48:58.892117 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 21:48:58.892121 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 21:48:58.892125 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 21:48:58.892129 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 21:48:58.892133 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 21:48:58.892138 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 21:48:58.892144 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148697" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:48:58.892153 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:48:58.892160 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:48:58.892164 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:48:58.892170 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:48:58.892176 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:48:58.892180 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:58.892203 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:48:58.892210 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:48:58.892215 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:48:58.892220 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:48:58.892225 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:48:58.892235 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:48:58.892243 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:48:58.892247 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:48:58.892252 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:48:58.892259 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "148697" 2019-02-23 21:48:58.892266 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:48:58.892270 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:48:58.892275 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:48:58.892281 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:48:58.892285 wsdl: in serializeType: returning: 148697 2019-02-23 21:48:58.892292 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:48:58.892306 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:48:58.892310 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:48:58.892314 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:48:58.892319 wsdl: in serializeType: returning: 148697 2019-02-23 21:48:58.892324 wsdl: serializeRPCParameters returning: 148697 2019-02-23 21:48:58.892337 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=148697 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 21:48:58.892341 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 21:48:58.892347 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1113"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 21:48:58.892360 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 21:48:58.892366 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=148697 2019-02-23 21:48:58.892378 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 21:48:58.892454 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 21:48:58.892391 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:48:58.892403 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:48:58.892408 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:48:58.892413 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:48:58.892417 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:48:58.892423 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:48:58.892433 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:48:58.892441 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:48:58.892446 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:48:58.892460 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 21:48:58.892470 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:48:58.892477 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:48:58.900511 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:48:58.900545 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:48:58.900561 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 21:48:58.900567 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 21:48:58.900573 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:48:58.900578 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:48:58.900583 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:48:58.900587 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:48:58.900592 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 21:48:58.900624 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 21:48:58.910054 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 21:48:58.910097 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 21:48:58.910108 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:48:58.910118 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:48:58.910128 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:48:58.910137 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:48:58.910149 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:48:58.910160 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:48:58.910170 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:48:58.910180 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:48:52 GMT 2019-02-23 21:48:58.910192 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:48:58.910202 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 21:48:58.910213 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:48:58.910229 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 21:48:58.910270 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 21:48:58.910295 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 21:48:58.910311 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:48:58.910320 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 21:48:58.910329 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 21:48:58.910384 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:48:58.910401 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:48:58.910410 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:48:58.910532 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:48:58.910544 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 20:48:52 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 21:48:58.910588 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 21:48:58.910603 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 21:48:58.910633 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 21:48:58.910644 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 21:48:58.910786 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 21:48:58.910953 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 21:48:58.910964 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 21:48:58.910978 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 21:48:58.910994 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:48:58.911033 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 21:48:58.911123 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 21:48:58.911155 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:48:58.911174 nusoap_client: got fault 2019-02-23 21:48:58.911187 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 21:48:58.911195 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 21:48:58.911205 nusoap_client: detail =