Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
GARRETT: GTP38Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3131
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 18:47:21 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 19:47:39.250898 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 19:47:39.250938 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:47:39.250950 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197429" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 19:47:39.250965 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:47:39.250975 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 19:47:39.250982 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 19:47:39.250992 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 19:47:39.251001 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:47:39.251007 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:47:39.251015 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:47:39.251022 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:47:39.251033 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:47:39.251038 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:47:39.251043 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:47:39.251047 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:47:39.251051 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 19:47:39.251061 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:47:39.251072 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:47:39.251080 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:47:39.251085 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 19:47:39.251090 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 19:47:39.251098 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:47:39.251106 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:47:39.258624 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:47:39.258641 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:47:39.258653 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 19:47:39.258660 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:47:39.258665 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:47:39.258669 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:47:39.258674 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 19:47:39.258707 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 19:47:39.275381 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 19:47:39.275407 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 19:47:39.275415 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:47:39.275421 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:47:39.275427 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:47:39.275434 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:47:39.275444 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:47:39.275461 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:47:39.275470 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:47:39.275477 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:47:21 GMT 2019-02-19 19:47:39.275483 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:47:39.275488 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 19:47:39.275494 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:47:39.275505 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 19:47:39.275532 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 19:47:39.282989 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 19:47:39.283422 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-19 19:47:39.283441 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:47:39.290325 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:39.290502 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:47:39.291014 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:47:39.291479 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:39.291657 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:47:39.298025 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:47:39.298461 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:47:39.299032 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:47:39.299523 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:47:39.300053 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:47:39.300214 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:47:39.300784 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:47:39.301231 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:47:39.305495 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:47:39.305951 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:47:39.306433 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:47:39.307042 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:47:39.307635 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:47:39.308038 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:47:39.308392 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:39.308414 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-02-19 19:47:39.308918 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:39.309140 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:39.309439 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-19 19:47:39.309463 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:47:39.309474 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 19:47:39.309611 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 19:47:39.309673 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:47:39.309696 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:47:39.309709 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:47:39.309738 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 19:47:39.309748 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 19:47:39.309987 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 19:47:39.310009 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 19:47:39.310096 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.310112 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 19:47:39.310148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.310210 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.310226 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.310254 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:47:39.310304 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.310320 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.310342 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:47:39.310375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.310421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.310447 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 19:47:39.310480 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.310493 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 19:47:39.310525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.310581 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:39.310595 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.310615 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 19:47:39.310644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.310674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.310698 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:47:39.310730 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.310742 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 19:47:39.310771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.310822 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.310837 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.310858 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:47:39.310897 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.310910 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.310930 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:47:39.310967 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.310981 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.311000 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:47:39.311026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.311069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.311093 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 19:47:39.311126 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.311138 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 19:47:39.311168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.311220 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:39.311235 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.311255 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 19:47:39.311285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.311327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.311351 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 19:47:39.311383 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.311395 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 19:47:39.311425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.311477 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.311491 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.311511 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:47:39.311549 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.311562 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.311584 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:47:39.311620 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.311634 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.311653 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:47:39.311690 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.311704 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.311725 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:39.311752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.311801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.311827 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:39.311858 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.311870 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:39.311900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.311950 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.311964 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.311993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.312047 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:39.312090 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:39.312125 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.312148 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:47:39.312170 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 19:47:39.312197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.312226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:47:39.312249 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:47:39.312280 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.312292 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 19:47:39.312331 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.312383 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.312398 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.312418 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:47:39.312445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.312474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.312497 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:39.312529 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.312542 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 19:47:39.312571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.312625 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.312639 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.312660 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 19:47:39.312688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.312717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.312739 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:47:39.312771 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.312783 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 19:47:39.312818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.312869 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.312882 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.312903 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:39.312931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.312960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.312983 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 19:47:39.313013 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.313025 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:39.313055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.313107 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.313121 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.313141 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 19:47:39.313168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.313197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.313218 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 19:47:39.313249 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.313261 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 19:47:39.313289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.313350 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.313365 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.313385 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:47:39.313421 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.313435 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.313454 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:39.313481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.313516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.313540 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 19:47:39.313570 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.313582 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:39.313611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.313661 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.313675 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.313695 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 19:47:39.313722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.313751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.313773 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 19:47:39.313804 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.313816 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 19:47:39.313844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.313896 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.313911 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.313932 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:47:39.313970 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.313983 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.314004 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:39.314030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.314066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.314088 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 19:47:39.314119 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.314130 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 19:47:39.314163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.314215 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.314228 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.314249 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 19:47:39.314277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.314314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.314338 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 19:47:39.314369 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.314381 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 19:47:39.314409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.314460 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.314474 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.314494 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:39.314521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.314550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.314573 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 19:47:39.314603 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.314617 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 19:47:39.314646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.314697 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.314712 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.314732 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 19:47:39.314759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.314788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.314810 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 19:47:39.314841 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.314853 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 19:47:39.314882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.314932 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.314946 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.314967 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:39.314993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.315023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.315045 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:39.315076 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.315087 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:39.315113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.315164 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:39.315178 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.315198 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 19:47:39.315226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.315254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.315277 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:47:39.315322 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.315335 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 19:47:39.315364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.315415 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.315429 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.315449 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:47:39.315477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.315506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.315528 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:39.315560 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.315571 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:47:39.315600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.315650 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.315664 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.315684 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 19:47:39.315712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.315741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.315764 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:47:39.315794 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.315806 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 19:47:39.315835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.315885 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.315899 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.315919 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:47:39.315946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.315975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.315997 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:39.316028 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.316041 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:47:39.316071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.316122 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.316136 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.316157 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 19:47:39.316185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.316213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.316235 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:47:39.316266 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.316278 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 19:47:39.316314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.316366 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.316375 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.316387 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 19:47:39.316407 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.316416 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.316433 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 19:47:39.316460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.316496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.316518 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:39.316541 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.316552 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 19:47:39.316580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.316629 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:39.316640 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.316659 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 19:47:39.316686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.316714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.316734 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:47:39.316757 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.316770 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:47:39.316798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.316843 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.316855 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.316875 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:39.316902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.316930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.316951 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.316976 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.316987 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:47:39.317014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.317062 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.317075 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.317095 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:47:39.317123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.317149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.317170 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:47:39.317201 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.317213 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:47:39.317234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.317283 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:47:39.317303 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.317317 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:47:39.317332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.317349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.317359 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:39.317376 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.317383 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:39.317398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.317422 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.317429 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.317443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.317469 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:39.317491 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:39.317508 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.317519 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:47:39.317530 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 19:47:39.317542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.317557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:47:39.317568 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:47:39.317583 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.317591 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:47:39.317605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.317631 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:47:39.317638 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.317649 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:47:39.317662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.317678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.317688 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:39.317704 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.317710 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:39.317724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.317748 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.317754 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.317768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.317792 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:39.317813 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:39.317829 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.317841 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:47:39.317851 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 19:47:39.317863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.317879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:47:39.317889 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:47:39.317904 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.317911 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 19:47:39.317925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.317951 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.317958 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.317968 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 19:47:39.317987 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.317994 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.318004 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 19:47:39.318022 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.318030 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.318040 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:47:39.318058 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.318065 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.318075 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:47:39.318092 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.318099 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.318109 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:47:39.318127 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.318134 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.318143 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 19:47:39.318161 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.318168 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.318179 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:39.318191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.318230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.318241 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:39.318258 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.318264 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 19:47:39.318279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.318311 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.318319 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.318329 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 19:47:39.318343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.318358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.318369 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:47:39.318384 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.318391 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 19:47:39.318405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.318430 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.318438 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.318448 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:47:39.318466 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.318473 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.318483 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:39.318501 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.318508 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.318518 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:47:39.318531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.318554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.318564 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 19:47:39.318579 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.318586 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 19:47:39.318600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.318626 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.318634 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.318644 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 19:47:39.318657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.318674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.318684 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:47:39.318699 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.318706 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:47:39.318720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.318745 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.318752 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.318763 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:39.318776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.318791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.318801 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.318816 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.318823 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:47:39.318837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.318862 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.318869 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.318880 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:47:39.318893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.318908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.318918 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:47:39.318934 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.318940 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:47:39.318955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.318980 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.318987 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.318997 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:47:39.319016 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.319023 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.319033 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:39.319051 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.319058 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.319068 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:47:39.319081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.319104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.319115 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.319130 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.319137 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:47:39.319152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.319176 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.319184 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.319194 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:47:39.319207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.319222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.319232 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:47:39.319248 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.319254 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:39.319268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.319299 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.319307 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.319317 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:47:39.319336 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.319343 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.319353 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:47:39.319371 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.319378 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.319388 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:47:39.319406 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.319413 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.319423 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:47:39.319441 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.319448 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.319458 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:47:39.319471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.319502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.319513 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:39.319529 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.319535 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:39.319550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.319575 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:39.319582 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.319593 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 19:47:39.319606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.319621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.319632 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:39.319646 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:39.319677 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 19:47:39.319684 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:39.319695 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 19:47:39.319709 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:39.319726 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.319740 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:39.319766 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.319773 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:39.319783 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:39.319802 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:39.319809 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:39.319819 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 19:47:39.319837 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:39.319844 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:39.319854 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 19:47:39.319872 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:39.319879 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:39.319889 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:47:39.319906 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:39.319913 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:39.319923 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 19:47:39.319941 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:47:39.319948 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:39.319958 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 19:47:39.319975 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.319982 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:39.319992 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.320010 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.320017 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:39.320026 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:39.320043 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.320050 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:39.320060 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:47:39.320078 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.320084 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:39.320094 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:47:39.320107 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:39.320159 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.320177 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.320184 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:39.320199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.320224 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.320231 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.320241 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:47:39.320259 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.320266 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.320276 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:47:39.320302 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.320310 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.320321 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:47:39.320340 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.320347 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.320357 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:47:39.320370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.320397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.320408 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.320423 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.320430 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:39.320444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.320469 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.320476 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.320486 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 19:47:39.320499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.320515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.320525 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:39.320539 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.320567 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.320574 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.320585 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.320598 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.320614 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.320628 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.320654 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.320662 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.320672 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:47:39.320690 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.320698 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.320708 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:47:39.320726 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.320733 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.320743 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:47:39.320760 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.320767 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.320777 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:47:39.320794 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:39.320801 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.320811 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:47:39.320829 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:39.320836 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.320845 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:47:39.320863 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.320870 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.320880 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:39.320897 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.320904 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.320914 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:47:39.320931 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.320938 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.320948 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:47:39.320966 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.320973 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.320982 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:47:39.321000 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.321007 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.321017 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:47:39.321030 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.321085 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.321103 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.321109 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:39.321124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.321149 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.321156 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.321167 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:47:39.321184 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.321191 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.321202 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:39.321219 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.321226 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.321236 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:47:39.321254 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:39.321261 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.321271 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:39.321284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.321315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.321327 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.321343 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.321349 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:39.321363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.321389 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.321396 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.321406 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 19:47:39.321419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.321435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.321445 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:39.321459 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.321488 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.321496 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.321506 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.321519 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.321536 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.321550 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.321576 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.321583 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.321593 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:47:39.321611 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.321619 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.321628 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:47:39.321650 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.321657 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.321667 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:47:39.321686 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.321693 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.321703 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:47:39.321721 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:39.321728 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.321737 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:47:39.321755 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:39.321762 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.321771 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:47:39.321789 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.321796 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.321806 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:39.321824 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.321831 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.321841 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:47:39.321858 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.321865 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.321875 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:47:39.321892 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:39.321899 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.321909 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 19:47:39.321927 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.321934 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.321943 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:47:39.321961 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.321968 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.321977 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:47:39.321990 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.322048 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.322065 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:39.322092 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:39.322099 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:39.322110 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:39.322123 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:39.322139 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.322154 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:39.322180 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.322187 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:39.322197 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 19:47:39.322214 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.322221 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:39.322231 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 19:47:39.322249 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.322256 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:39.322265 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:47:39.322289 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.322303 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:39.322315 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 19:47:39.322334 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.322341 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:39.322351 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 19:47:39.322369 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:39.322376 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:39.322386 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:47:39.322403 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.322411 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:39.322422 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 19:47:39.322444 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:39.322451 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:39.322461 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 19:47:39.322479 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:39.322486 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:39.322496 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 19:47:39.322514 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:39.322521 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:39.322530 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:47:39.322547 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:39.322554 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:39.322564 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:47:39.322581 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:39.322588 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:39.322598 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 19:47:39.322615 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.322622 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:39.322632 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:39.322649 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.322656 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:39.322666 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 19:47:39.322679 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:39.322746 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.322765 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.322772 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 19:47:39.322788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.322814 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.322821 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.322831 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:47:39.322844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.322860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.322870 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:39.322886 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.322892 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 19:47:39.322906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.322931 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:39.322938 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.322948 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 19:47:39.322961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.322977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.322987 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:47:39.323002 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.323009 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 19:47:39.323023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.323048 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.323055 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.323065 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:39.323083 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.323090 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.323100 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:47:39.323117 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.323124 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.323134 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:47:39.323151 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:39.323158 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.323168 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:47:39.323181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.323209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.323219 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 19:47:39.323234 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.323240 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 19:47:39.323256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.323282 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:39.323289 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.323305 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 19:47:39.323319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.323335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.323345 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 19:47:39.323359 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:39.323387 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 19:47:39.323394 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:39.323404 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 19:47:39.323417 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:39.323437 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.323453 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:39.323480 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.323488 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:39.323498 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 19:47:39.323516 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.323523 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:39.323533 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 19:47:39.323550 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.323557 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:39.323567 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 19:47:39.323585 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:47:39.323592 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:39.323602 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:47:39.323620 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.323627 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:39.323637 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 19:47:39.323654 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.323661 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:39.323671 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 19:47:39.323688 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.323695 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:39.323705 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:47:39.323723 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:39.323730 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:39.323740 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 19:47:39.323757 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:39.323764 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:39.323774 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 19:47:39.323792 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.323799 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:39.323808 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:39.323822 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:39.323872 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.323889 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.323896 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 19:47:39.323911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.323936 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.323943 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.323953 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:39.323966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.323982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.323992 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:39.324007 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.324014 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 19:47:39.324029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.324054 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:47:39.324061 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.324071 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 19:47:39.324084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.324100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.324110 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:47:39.324124 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 19:47:39.324151 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:39.324158 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:47:39.324168 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 19:47:39.324186 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:47:39.324192 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 19:47:39.324202 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 19:47:39.324220 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:39.324227 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:47:39.324237 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 19:47:39.324250 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 19:47:39.324275 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.324291 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.324303 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:47:39.324319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.324345 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.324352 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.324362 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:39.324380 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.324388 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.324398 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:47:39.324415 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.324425 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.324437 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:47:39.324450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.324474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.324484 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:39.324499 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.324506 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:39.324520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.324545 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:39.324552 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.324563 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 19:47:39.324576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.324592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.324602 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:47:39.324616 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:39.324643 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:39.324650 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:39.324660 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:39.324673 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:39.324690 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.324704 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:39.324730 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.324737 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:39.324747 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 19:47:39.324765 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.324772 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:39.324782 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 19:47:39.324799 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.324807 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:39.324817 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:47:39.324834 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.324841 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:39.324851 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 19:47:39.324869 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:39.324876 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:39.324886 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 19:47:39.324903 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.324910 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:39.324920 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 19:47:39.324937 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.324944 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:39.324954 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 19:47:39.324972 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.324979 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:39.324989 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:47:39.325007 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.325014 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:39.325024 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:47:39.325037 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:39.325084 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.325102 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.325108 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 19:47:39.325123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.325148 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.325156 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.325166 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:47:39.325184 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.325191 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.325201 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:47:39.325219 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.325226 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.325236 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:47:39.325254 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.325261 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.325271 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:47:39.325289 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.325301 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.325312 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:47:39.325331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.325364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.325375 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:39.325391 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.325397 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 19:47:39.325412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.325441 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.325454 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.325469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.325493 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:39.325515 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:39.325531 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.325543 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:47:39.325553 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 19:47:39.325571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.325586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:47:39.325597 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:47:39.325613 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.325619 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 19:47:39.325635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.325660 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.325667 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.325677 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 19:47:39.325695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.325711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.325722 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 19:47:39.325738 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.325744 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 19:47:39.325758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.325783 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:47:39.325790 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.325800 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 19:47:39.325813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.325829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.325839 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 19:47:39.325854 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.325860 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 19:47:39.325874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.325899 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.325906 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.325917 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:39.325930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.325945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.325955 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:39.325970 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.325977 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 19:47:39.325990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.326015 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:39.326023 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.326033 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 19:47:39.326046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.326062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.326072 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:47:39.326086 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:39.326114 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:39.326121 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:39.326132 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:39.326145 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:39.326161 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.326175 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:39.326202 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.326210 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:39.326221 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 19:47:39.326238 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.326245 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:39.326255 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 19:47:39.326273 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.326279 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:39.326289 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 19:47:39.326313 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.326320 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:39.326330 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 19:47:39.326348 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.326356 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:39.326365 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 19:47:39.326383 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:47:39.326390 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:39.326400 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 19:47:39.326418 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:47:39.326428 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:39.326440 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 19:47:39.326458 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:47:39.326465 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:39.326475 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 19:47:39.326492 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:39.326499 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:39.326509 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 19:47:39.326527 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.326534 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:39.326544 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 19:47:39.326561 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.326568 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:39.326578 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 19:47:39.326596 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.326603 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:39.326613 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 19:47:39.326630 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.326637 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:39.326647 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 19:47:39.326661 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:39.326724 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.326742 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.326749 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 19:47:39.326765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.326791 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.326798 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.326808 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 19:47:39.326821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.326837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.326847 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:39.326862 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.326869 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:39.326883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.326908 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.326915 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.326925 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 19:47:39.326938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.326954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.326964 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:47:39.326979 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.326985 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:39.326999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.327024 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.327031 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.327042 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 19:47:39.327060 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.327067 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.327077 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:47:39.327094 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.327101 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.327111 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:47:39.327129 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.327136 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.327146 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:47:39.327159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.327185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.327196 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:39.327211 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.327217 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:39.327232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.327257 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:39.327264 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.327275 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 19:47:39.327288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.327309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.327320 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:39.327334 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:39.327364 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:39.327372 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:39.327382 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:39.327395 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:39.327413 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.327430 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:39.327458 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.327466 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:39.327476 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:39.327494 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.327501 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:39.327511 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:39.327529 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.327536 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:39.327546 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 19:47:39.327563 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:39.327570 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:39.327580 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:47:39.327597 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.327605 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:39.327615 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:39.327632 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.327639 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:39.327649 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 19:47:39.327666 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:47:39.327673 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:39.327683 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 19:47:39.327696 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:39.327734 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.327751 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.327757 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 19:47:39.327772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.327797 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.327804 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.327814 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 19:47:39.327832 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.327839 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.327849 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 19:47:39.327867 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.327874 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.327884 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 19:47:39.327901 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.327908 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.327918 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 19:47:39.327936 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.327943 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.327953 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 19:47:39.327971 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.327978 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.327988 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 19:47:39.328005 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.328012 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.328022 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:47:39.328040 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.328047 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.328057 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:47:39.328070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.328112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.328123 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:39.328139 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.328146 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 19:47:39.328162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.328187 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:39.328194 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.328204 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 19:47:39.328217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.328233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.328242 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:47:39.328260 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:39.328267 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 19:47:39.328279 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 19:47:39.328300 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.328307 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 19:47:39.328322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.328345 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:39.328366 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:39.328382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.328394 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:47:39.328404 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 19:47:39.328423 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.328433 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 19:47:39.328445 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 19:47:39.328462 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:39.328469 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 19:47:39.328479 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 19:47:39.328497 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:39.328503 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:39.328513 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:39.328531 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.328537 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:39.328548 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.328565 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.328571 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:39.328582 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.328599 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:39.328606 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 19:47:39.328616 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:39.328633 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:39.328640 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 19:47:39.328650 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:39.328667 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:47:39.328673 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 19:47:39.328683 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 19:47:39.328700 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:39.328707 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:47:39.328716 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:39.328733 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:47:39.328740 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 19:47:39.328750 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 19:47:39.328767 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:39.328774 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 19:47:39.328783 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:39.328800 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:39.328807 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:39.328816 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:39.328833 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:39.328839 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 19:47:39.328849 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 19:47:39.328861 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 19:47:39.328896 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 19:47:39.328926 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:47:39.328953 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:47:39.328981 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 19:47:39.329008 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:39.329036 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:47:39.329062 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:39.329090 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:47:39.329117 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 19:47:39.329145 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 19:47:39.329171 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 19:47:39.329199 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 19:47:39.329227 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 19:47:39.329255 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 19:47:39.329282 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 19:47:39.329315 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 19:47:39.329344 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:39.329371 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:47:39.329398 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:39.329428 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:47:39.329457 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:39.329483 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:47:39.329510 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:39.329537 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:47:39.329564 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.329591 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:47:39.329618 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:39.329645 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:47:39.329672 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:39.329699 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:47:39.329726 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:39.329754 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:47:39.329781 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 19:47:39.329809 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:47:39.329836 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.329865 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:47:39.329892 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.329920 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:47:39.329949 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:39.329976 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:39.330003 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.330030 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:39.330057 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.330083 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:39.330110 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:39.330137 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:47:39.330164 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 19:47:39.330192 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 19:47:39.330218 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:39.330245 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:47:39.330272 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:39.330346 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:47:39.330374 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:39.330401 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:47:39.330432 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 19:47:39.330461 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 19:47:39.330488 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:39.330515 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:47:39.330542 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:39.330569 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:47:39.330597 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:39.330624 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:39.330651 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:39.330679 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:47:39.330708 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.330727 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.330754 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:39.330781 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.330798 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.330816 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.330843 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:39.330870 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.330887 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.330905 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.330922 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.330949 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:39.330976 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.331003 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:39.331030 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.331056 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:39.331083 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.331101 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.331128 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:39.331154 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.331172 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.331198 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:39.331226 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.331253 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:39.331279 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.331313 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:39.331340 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.331367 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:39.331393 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.331422 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:39.331452 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.331470 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.331497 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:39.331523 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.331550 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:39.331576 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.331603 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:39.331629 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.331656 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:39.331682 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.331700 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.331718 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.331735 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.331752 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.331769 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.331786 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.331813 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:39.331840 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.331857 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.331875 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.331901 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:39.331928 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.331955 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:39.331982 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.331999 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.332016 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.332043 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:39.332069 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.332087 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.332104 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.332121 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.332139 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.332165 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:39.332192 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.332210 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.332226 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.332243 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.332270 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.332302 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.332320 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.332338 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.332355 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.332382 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.332409 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.332440 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:39.332468 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.332486 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.332504 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.332521 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.332550 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:39.332576 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.332603 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:47:39.332629 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.332647 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.332664 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.332690 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:39.332717 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.332735 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.332751 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.332768 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.332786 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.332812 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:39.332839 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.332865 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:47:39.332892 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.332919 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:39.332945 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.332972 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:39.332999 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.333016 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.333033 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.333050 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.333077 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:39.333104 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.333122 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.333140 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.333157 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.333175 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.333193 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.333210 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.333228 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.333255 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:47:39.333283 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.333306 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.333333 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:39.333360 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.333377 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.333394 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.333422 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:39.333453 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.333471 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.333488 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.333505 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.333532 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:39.333559 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.333585 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:39.333611 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.333638 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:39.333664 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.333682 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.333708 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:39.333734 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.333752 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.333778 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:39.333805 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.333832 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:39.333859 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.333886 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:39.333912 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.333939 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:39.333965 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.333992 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:39.334018 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.334036 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.334063 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:39.334089 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.334115 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:39.334142 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.334169 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:39.334195 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.334221 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:39.334248 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.334265 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.334282 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.334304 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.334323 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.334340 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.334357 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.334385 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:39.334411 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.334429 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.334446 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.334472 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:39.334499 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.334526 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:39.334553 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.334570 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.334588 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.334614 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:39.334640 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.334658 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.334675 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.334692 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.334709 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.334736 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:39.334763 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.334780 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.334798 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.334815 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.334841 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.334867 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.334885 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.334902 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.334919 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.334946 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.334972 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.334999 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:39.335025 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.335043 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.335061 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.335078 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.335104 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:39.335131 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.335157 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:47:39.335184 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.335202 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.335219 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.335245 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:39.335272 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.335289 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.335312 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.335329 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.335347 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.335374 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:39.335401 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.335427 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:47:39.335454 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.335481 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:39.335508 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.335535 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:39.335561 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.335578 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.335595 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.335613 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.335639 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:39.335666 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.335684 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.335701 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.335719 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.335736 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.335753 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.335770 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.335787 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:39.335813 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:47:39.335839 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:39.335898 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:39.335948 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:39.335998 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:39.336046 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:39.336095 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:39.336144 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 19:47:39.336193 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:39.336247 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:39.336300 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:39.336400 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:39.336495 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:39.336594 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.336693 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:39.336793 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:39.336889 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:39.336984 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:39.337085 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.337185 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.337285 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:39.337388 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.337504 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.337616 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:39.337712 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:39.337806 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:39.337885 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:39.337983 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:39.338084 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:39.338184 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:39.338311 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:39.338408 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:39.338520 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:39.338641 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:39.338753 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:39.338861 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:39.338968 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:39.339074 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:39.339181 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:39.339285 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 19:47:39.339393 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:39.339494 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:39.339589 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:39.339688 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:39.339784 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:39.339943 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.340046 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:39.340144 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:39.340235 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:39.340345 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:39.340443 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.340543 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.340642 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:39.340743 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.340854 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.340960 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:39.341056 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:39.341149 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:39.341243 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:39.341346 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:39.341447 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:39.341540 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:39.341648 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:39.341744 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:39.341847 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:39.341966 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:39.342068 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:39.342168 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:39.342268 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:39.342340 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:39.342391 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:39.342440 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 19:47:39.342489 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:39.342537 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:39.342585 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:39.342635 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:39.342682 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:39.342730 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.342779 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:39.342828 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:39.342875 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:39.342923 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:39.342972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.343021 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.343071 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:39.343120 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.343173 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.343225 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:39.343273 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:39.343326 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:39.343374 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:39.343421 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:39.343470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:39.343520 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:39.343575 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:39.343623 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:39.343672 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:39.343729 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:47:39.343757 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:39.343819 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:39.343874 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:39.343929 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:39.343983 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:39.344037 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:39.344090 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:47:39.344143 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:39.344197 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:39.344251 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:39.344311 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:39.344367 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:39.344421 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.344475 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:39.344528 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:39.344582 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:39.344636 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:39.344690 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.344745 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.344799 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:39.344852 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.344905 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.344960 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:39.345014 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:39.345067 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:39.345121 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:39.345182 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:39.345237 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:39.345291 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:39.345357 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:39.345411 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:39.345506 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:39.345592 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:47:39.345618 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:39.345672 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:39.345726 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:39.345781 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:39.345835 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:39.345888 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:39.345943 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:47:39.345997 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:39.346051 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:39.346106 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:39.346160 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:39.346214 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:39.346268 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.346330 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:39.346437 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:39.346491 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:39.346545 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:39.346599 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.346654 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.346708 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:39.346762 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.346816 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.346870 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:39.346924 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:39.346977 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:39.347032 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:39.347086 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:39.347140 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:39.347194 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:39.347248 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:39.347307 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:39.347362 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:39.347423 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 19:47:39.347448 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:39.347499 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:39.347548 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:39.347597 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:39.347646 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:39.347695 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:39.347743 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:47:39.347792 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:39.347840 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:39.347889 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:39.347937 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:39.347986 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:39.348035 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.348084 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:39.348134 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:39.348182 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:39.348230 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:39.348279 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.348333 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.348383 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:39.348432 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.348481 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.348531 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:39.348580 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:39.348628 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:39.348677 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:39.348726 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:39.348775 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:39.348823 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:39.348871 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:39.348919 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:39.348969 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:39.349025 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 19:47:39.349048 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:39.349099 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:39.349150 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:39.349200 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:39.349251 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:39.349307 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:39.349358 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:47:39.349409 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:39.349460 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:39.349511 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:39.349561 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:39.349612 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:39.349663 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.349714 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:39.349765 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:39.349816 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:39.349867 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:39.349919 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.349969 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.350020 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:39.350072 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.350122 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.350173 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:39.350223 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:39.350274 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:39.350330 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:39.350382 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:39.350433 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:39.350484 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:39.350535 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:39.350586 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:39.350637 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:39.350690 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 19:47:39.350707 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 19:47:39.350737 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 19:47:39.350766 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 19:47:39.350793 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 19:47:39.350819 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 19:47:39.350838 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:47:39.350854 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:47:39.350863 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:39.350873 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:39.350882 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:47:39.350891 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:47:39.350901 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:47:39.350910 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:47:39.350918 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:39.350926 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:39.350935 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:39.350944 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:39.350952 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.350960 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:39.350969 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:39.350977 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:39.350986 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:47:39.350994 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.351002 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.351011 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:39.351019 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.351027 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.351035 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:39.351043 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:47:39.351051 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:39.351059 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:39.351067 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:39.351076 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:47:39.351084 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:39.351092 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:39.351100 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:39.351108 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:39.351116 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:47:39.351125 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:47:39.351132 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:39.351142 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:39.351149 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:47:39.351158 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:47:39.351166 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:47:39.351174 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:47:39.351182 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:39.351189 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:39.351197 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:39.351205 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:39.351213 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.351221 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:39.351228 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:39.351236 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:39.351244 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:47:39.351252 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.351259 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.351267 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:39.351275 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.351283 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.351290 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:39.351303 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:47:39.351311 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:39.351319 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:39.351326 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:39.351334 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:47:39.351342 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:39.351349 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:39.351357 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:39.351365 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:39.351373 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:47:39.351382 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:47:39.351390 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:39.351399 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:39.351406 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:47:39.351414 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:47:39.351421 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:47:39.351428 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:47:39.351435 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:39.351443 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:39.351450 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:39.351457 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:39.351464 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.351471 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:39.351479 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:39.351486 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:39.351494 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:47:39.351500 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.351508 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.351515 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:39.351522 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.351529 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.351536 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:39.351544 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:47:39.351551 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:39.351558 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:39.351565 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:39.351572 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:47:39.351579 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:39.351586 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:39.351593 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:39.351599 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:39.351606 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:47:39.351614 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:47:39.351621 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:39.351629 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:39.351636 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:47:39.351643 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:47:39.351650 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:47:39.351657 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:47:39.351664 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:39.351671 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:39.351678 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:39.351684 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:39.351692 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.351700 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:39.351708 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:39.351715 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:39.351722 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:47:39.351729 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.351736 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:39.351743 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:39.351750 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:39.351757 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:39.351764 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:39.351770 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:47:39.351777 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:39.351784 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:39.351790 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:39.351797 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:47:39.351804 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:39.351810 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:39.351817 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:39.351824 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:39.351898 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 19:47:39.351907 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:47:39.351913 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:47:39.351917 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:47:39.351924 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 19:47:39.351929 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:47:39.351933 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:47:39.351942 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 19:47:39.351950 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:47:39.351990 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 19:47:39.351997 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197429" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:47:39.352010 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:47:39.352032 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 19:47:39.352039 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 19:47:39.352043 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 19:47:39.352047 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 19:47:39.352053 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197429" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:47:39.352063 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:47:39.352070 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:47:39.352075 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:47:39.352087 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:47:39.352096 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:39.352101 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 19:47:39.352126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.352136 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:47:39.352140 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.352165 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:47:39.352170 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 19:47:39.352174 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 19:47:39.352178 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 19:47:39.352182 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 19:47:39.352186 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 19:47:39.352191 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 19:47:39.352195 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 19:47:39.352202 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197429" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:47:39.352212 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:47:39.352218 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:47:39.352223 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:47:39.352229 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:47:39.352234 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:47:39.352239 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:39.352263 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:47:39.352269 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:47:39.352274 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:47:39.352280 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:47:39.352284 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:47:39.352298 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:47:39.352307 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:47:39.352312 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:47:39.352317 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:47:39.352324 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "197429" 2019-02-19 19:47:39.352331 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:47:39.352336 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:47:39.352341 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:47:39.352348 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:47:39.352357 wsdl: in serializeType: returning: 197429 2019-02-19 19:47:39.352367 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:47:39.352380 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:47:39.352388 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:47:39.352395 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:47:39.352403 wsdl: in serializeType: returning: 197429 2019-02-19 19:47:39.352412 wsdl: serializeRPCParameters returning: 197429 2019-02-19 19:47:39.352479 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=197429 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 19:47:39.352485 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 19:47:39.352492 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2118"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 19:47:39.352507 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 19:47:39.352513 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=197429 2019-02-19 19:47:39.352522 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 19:47:39.352594 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 19:47:39.352534 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:47:39.352545 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:47:39.352549 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:47:39.352554 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:47:39.352558 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:47:39.352565 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:47:39.352575 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:47:39.352583 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:47:39.352588 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:47:39.352601 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 19:47:39.352611 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:47:39.352619 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:47:39.360037 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:47:39.360065 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:47:39.360079 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 19:47:39.360089 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 19:47:39.360096 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:47:39.360102 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:47:39.360107 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:47:39.360111 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:47:39.360117 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 19:47:39.360146 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 19:47:39.369533 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 19:47:39.369569 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 19:47:39.369580 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:47:39.369586 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:47:39.369592 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:47:39.369598 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:47:39.369605 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:47:39.369610 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:47:39.369616 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:47:39.369622 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:47:21 GMT 2019-02-19 19:47:39.369628 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:47:39.369634 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 19:47:39.369639 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:47:39.369651 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 19:47:39.369676 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 19:47:39.369761 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 19:47:39.369772 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:47:39.369777 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 19:47:39.369786 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 19:47:39.369821 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:47:39.369833 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:47:39.369839 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:47:39.369868 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:47:39.369875 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 18:47:21 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 19:47:39.369907 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 19:47:39.369917 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 19:47:39.369943 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 19:47:39.369950 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 19:47:39.370068 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 19:47:39.370176 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 19:47:39.370183 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 19:47:39.370192 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 19:47:39.370202 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:47:39.370233 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 19:47:39.370303 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 19:47:39.370332 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:47:39.370344 nusoap_client: got fault 2019-02-19 19:47:39.370352 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 19:47:39.370357 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 19:47:39.370363 nusoap_client: detail =