Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona.
Ilość nie została zmieniona.
Zgłosozno zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowano.
Koszyk jest pusty.GARRETT: GTP38Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3131
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 09 May 2021 00:31:24 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2021-05-09 02:31:30.427335 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2021-05-09 02:31:30.427401 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 02:31:30.427420 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197429" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2021-05-09 02:31:30.427439 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 02:31:30.427450 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2021-05-09 02:31:30.427459 wsdl: parse and process WSDL path= 2021-05-09 02:31:30.427475 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2021-05-09 02:31:30.427486 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 02:31:30.427492 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 02:31:30.427501 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 02:31:30.427511 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-05-09 02:31:30.427522 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-05-09 02:31:30.427529 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-05-09 02:31:30.427533 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-05-09 02:31:30.427537 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-05-09 02:31:30.427541 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2021-05-09 02:31:30.427553 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 02:31:30.427567 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 02:31:30.427576 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-05-09 02:31:30.427582 soap_transport_http: set header Connection: close 2021-05-09 02:31:30.427588 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2021-05-09 02:31:30.427604 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-05-09 02:31:30.427613 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-05-09 02:31:30.435354 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-05-09 02:31:30.435368 soap_transport_http: socket connected 2021-05-09 02:31:30.435379 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2021-05-09 02:31:30.435385 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 02:31:30.435390 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 02:31:30.435394 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-05-09 02:31:30.435398 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2021-05-09 02:31:30.435445 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2021-05-09 02:31:30.658557 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2021-05-09 02:31:30.658592 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2021-05-09 02:31:30.658604 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 02:31:30.658610 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-05-09 02:31:30.658615 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-05-09 02:31:30.658620 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-05-09 02:31:30.658625 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-05-09 02:31:30.658631 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-05-09 02:31:30.658636 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-05-09 02:31:30.658642 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 09 May 2021 00:31:24 GMT 2021-05-09 02:31:30.658647 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-05-09 02:31:30.658652 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 188091 2021-05-09 02:31:30.658658 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-05-09 02:31:30.658669 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2021-05-09 02:31:30.658700 soap_transport_http: want to read content of length 188091 2021-05-09 02:31:30.665971 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-05-09 02:31:30.665994 soap_transport_http: read buffer of 1520 bytes 2021-05-09 02:31:30.666027 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.666066 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.666081 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.666140 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:31:30.673630 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.673670 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.673713 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:31:30.673844 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:31:30.673914 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 02:31:30.673944 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.673994 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.674019 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.674031 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.674058 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.674087 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.681322 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 02:31:30.681375 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:31:30.681445 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:31:30.681492 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:31:30.681530 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.681633 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:31:30.681649 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.681767 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 02:31:30.681808 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:31:30.681887 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:31:30.681935 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:31:30.682057 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:31:30.688642 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:31:30.688666 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.688900 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.688970 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:31:30.688984 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.689115 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:31:30.689177 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:31:30.689349 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-05-09 02:31:30.689388 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2021-05-09 02:31:30.689400 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.689446 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:31:30.689682 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 02:31:30.689712 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.689741 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.689890 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2021-05-09 02:31:30.689905 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.689935 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.689959 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.689986 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.690014 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.690042 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.690066 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.690107 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.690131 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.690159 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.695943 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.695973 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.696015 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.696230 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.696273 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.696317 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.696374 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:31:30.696397 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.696459 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:31:30.696511 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:31:30.696547 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.696614 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:31:30.696637 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.696656 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.696688 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.696724 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.696795 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:31:30.696853 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:31:30.696874 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.696893 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.696914 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:31:30.696986 soap_transport_http: read buffer of 2419 bytes 2021-05-09 02:31:30.697002 soap_transport_http: read to EOF 2021-05-09 02:31:30.697011 soap_transport_http: read body of length 188091 2021-05-09 02:31:30.697056 soap_transport_http: received a total of 188515 bytes of data from server 2021-05-09 02:31:30.697104 soap_transport_http: closed socket 2021-05-09 02:31:30.697124 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-05-09 02:31:30.697134 soap_transport_http: end of send() 2021-05-09 02:31:30.697158 wsdl: got WSDL URL 2021-05-09 02:31:30.697167 wsdl: Parse WSDL 2021-05-09 02:31:30.697376 wsdl: Parsing WSDL schema 2021-05-09 02:31:30.697396 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2021-05-09 02:31:30.697475 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.697489 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2021-05-09 02:31:30.697521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.697578 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.697593 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.697616 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 02:31:30.697650 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.697661 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.697678 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 02:31:30.697703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.697754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.697773 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2021-05-09 02:31:30.697799 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.697810 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.697836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.697880 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:31:30.697891 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.697907 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2021-05-09 02:31:30.697931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.697958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.697975 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2021-05-09 02:31:30.698001 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.698011 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2021-05-09 02:31:30.698034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.698075 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.698086 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.698102 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 02:31:30.698131 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.698142 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.698158 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 02:31:30.698187 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.698197 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.698213 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 02:31:30.698236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.698276 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.698294 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2021-05-09 02:31:30.698319 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.698330 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2021-05-09 02:31:30.698355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.698396 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:31:30.698407 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.698424 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2021-05-09 02:31:30.698461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.698488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.698506 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2021-05-09 02:31:30.698532 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.698543 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2021-05-09 02:31:30.698573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.698619 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.698631 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.698648 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 02:31:30.698678 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.698690 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.698706 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 02:31:30.698737 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.698759 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.698775 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 02:31:30.698804 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.698815 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.698831 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:31:30.698853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.698898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.698916 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:31:30.698942 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.698952 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.698974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.699013 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.699023 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.699045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.699086 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:31:30.699119 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:31:30.699149 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.699166 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:31:30.699183 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2021-05-09 02:31:30.699205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.699230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:31:30.699247 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2021-05-09 02:31:30.699271 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.699283 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2021-05-09 02:31:30.699305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.699346 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.699358 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.699373 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 02:31:30.699396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.699421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.699439 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2021-05-09 02:31:30.699464 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.699474 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.699497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.699536 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.699546 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.699577 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.699615 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:31:30.699647 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:31:30.699676 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.699694 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:31:30.699711 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2021-05-09 02:31:30.699733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.699757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:31:30.699774 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2021-05-09 02:31:30.699798 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.699808 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2021-05-09 02:31:30.699837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.699878 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.699889 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.699905 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 02:31:30.699934 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.699945 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.699961 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 02:31:30.699991 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.700002 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.700019 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 02:31:30.700047 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.700058 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.700073 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:31:30.700096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.700141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.700159 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:31:30.700184 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.700194 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.700223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.700265 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:31:30.700276 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.700292 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2021-05-09 02:31:30.700316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.700341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.700358 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-05-09 02:31:30.700383 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.700393 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2021-05-09 02:31:30.700416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.700469 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.700482 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.700498 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 02:31:30.700522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.700557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.700576 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2021-05-09 02:31:30.700602 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.700613 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.700637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.700681 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.700693 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.700709 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2021-05-09 02:31:30.700734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.700760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.700778 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2021-05-09 02:31:30.700803 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.700813 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2021-05-09 02:31:30.700836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.700888 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.700899 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.700915 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:31:30.700938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.700964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.700981 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2021-05-09 02:31:30.701006 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.701016 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.701038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.701078 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.701089 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.701107 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2021-05-09 02:31:30.701131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.701156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.701172 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2021-05-09 02:31:30.701196 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.701218 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2021-05-09 02:31:30.701243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.701287 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.701298 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.701315 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 02:31:30.701346 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.701357 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.701373 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:31:30.701397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.701429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.701449 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2021-05-09 02:31:30.701474 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.701485 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.701507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.701554 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.701567 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.701584 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2021-05-09 02:31:30.701608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.701634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.701651 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2021-05-09 02:31:30.701676 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.701687 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2021-05-09 02:31:30.701722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.701763 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.701774 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.701790 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 02:31:30.701819 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.701829 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.701845 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:31:30.701868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.701899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.701916 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2021-05-09 02:31:30.701939 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.701949 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.701970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.702010 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.702021 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.702037 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2021-05-09 02:31:30.702060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.702085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.702102 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2021-05-09 02:31:30.702127 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.702137 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2021-05-09 02:31:30.702159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.702198 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.702209 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.702225 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:31:30.702248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.702273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.702290 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2021-05-09 02:31:30.702314 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.702323 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.702345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.702385 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.702396 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.702411 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2021-05-09 02:31:30.702447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.702474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.702491 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2021-05-09 02:31:30.702517 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.702527 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2021-05-09 02:31:30.702556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.702600 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.702612 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.702628 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:31:30.702652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.702678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.702697 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2021-05-09 02:31:30.702733 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.702743 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.702765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.702805 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:31:30.702816 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.702832 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2021-05-09 02:31:30.702855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.702880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.702898 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2021-05-09 02:31:30.702922 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.702932 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2021-05-09 02:31:30.702953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.702993 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.703005 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.703021 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-05-09 02:31:30.703044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.703069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.703085 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:31:30.703110 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.703121 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.703144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.703183 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.703194 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.703210 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2021-05-09 02:31:30.703233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.703258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.703275 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2021-05-09 02:31:30.703299 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.703309 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2021-05-09 02:31:30.703332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.703372 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.703383 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.703399 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-05-09 02:31:30.703421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.703457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.703475 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2021-05-09 02:31:30.703501 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.703511 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.703534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.703583 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.703595 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.703612 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2021-05-09 02:31:30.703635 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.703661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.703679 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2021-05-09 02:31:30.703704 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.703714 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2021-05-09 02:31:30.703747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.703793 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.703805 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.703821 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2021-05-09 02:31:30.703852 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.703863 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.703879 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2021-05-09 02:31:30.703902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.703933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.703950 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:31:30.703974 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.703984 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.704006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.704048 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:31:30.704059 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.704075 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2021-05-09 02:31:30.704098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.704122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.704139 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2021-05-09 02:31:30.704163 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.704175 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 02:31:30.704198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.704240 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.704252 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.704267 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:31:30.704290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.704315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.704332 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.704356 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.704367 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.704391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.704447 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.704462 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.704507 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 02:31:30.704529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.704548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.704559 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:31:30.704579 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.704586 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2021-05-09 02:31:30.704602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.704631 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:31:30.704639 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.704649 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 02:31:30.704662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.704677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.704687 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:31:30.704702 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.704708 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.704722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.704745 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.704752 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.704765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.704788 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:31:30.704807 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:31:30.704824 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.704834 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:31:30.704844 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2021-05-09 02:31:30.704856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.704870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:31:30.704880 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2021-05-09 02:31:30.704894 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazyn type _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.704900 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazyn to elements array 2021-05-09 02:31:30.704914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazyn named _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.704938 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:31:30.704945 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.704954 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 02:31:30.704967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.704982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.704992 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:31:30.705006 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResponse type _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705012 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.705025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResponse named _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705047 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResult type __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705053 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResult to complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResult named __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705089 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:31:30.705107 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:31:30.705123 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705134 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:31:30.705143 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResult 2021-05-09 02:31:30.705155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingZbieranieMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(29) "RankingZbieranieMagazynResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(111) "http://tempuri.org/:__RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:31:30.705178 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResponse 2021-05-09 02:31:30.705192 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705198 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2021-05-09 02:31:30.705211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705234 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:31:30.705241 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705250 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 02:31:30.705263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.705288 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2021-05-09 02:31:30.705303 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705309 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.705322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705344 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705350 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705385 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:31:30.705403 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:31:30.705419 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705429 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:31:30.705439 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2021-05-09 02:31:30.705459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:31:30.705483 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2021-05-09 02:31:30.705498 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705504 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2021-05-09 02:31:30.705517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705541 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:31:30.705548 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705557 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 02:31:30.705570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.705594 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2021-05-09 02:31:30.705620 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705627 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.705640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705664 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705670 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705706 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:31:30.705725 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:31:30.705742 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705753 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:31:30.705762 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2021-05-09 02:31:30.705775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:31:30.705799 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2021-05-09 02:31:30.705814 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705820 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2021-05-09 02:31:30.705833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705857 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.705864 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705874 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2021-05-09 02:31:30.705891 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.705898 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705908 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2021-05-09 02:31:30.705925 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.705931 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705940 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 02:31:30.705957 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.705963 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.705972 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 02:31:30.705989 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.705996 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.706005 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-05-09 02:31:30.706021 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.706028 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.706037 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2021-05-09 02:31:30.706054 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.706060 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.706069 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:31:30.706082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.706120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.706131 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2021-05-09 02:31:30.706146 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.706152 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.706166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.706190 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.706197 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.706207 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2021-05-09 02:31:30.706220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.706235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.706245 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2021-05-09 02:31:30.706259 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.706267 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2021-05-09 02:31:30.706280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.706304 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.706311 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.706320 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-05-09 02:31:30.706337 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.706344 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.706353 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:31:30.706370 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.706377 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.706386 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 02:31:30.706399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.706422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.706432 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2021-05-09 02:31:30.706452 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.706459 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.706473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.706497 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.706504 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.706514 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2021-05-09 02:31:30.706527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.706542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.706552 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2021-05-09 02:31:30.706567 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.706573 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 02:31:30.706587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.706611 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.706618 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.706627 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:31:30.706640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.706655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.706665 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.706680 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.706686 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.706700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.706724 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.706744 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.706754 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 02:31:30.706767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.706782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.706791 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:31:30.706805 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.706811 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2021-05-09 02:31:30.706823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.706846 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.706853 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.706862 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:31:30.706878 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.706885 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.706894 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2021-05-09 02:31:30.706910 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.706917 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.706926 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2021-05-09 02:31:30.706942 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:31:30.706948 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.706957 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2021-05-09 02:31:30.706973 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.706979 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.706988 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2021-05-09 02:31:30.707001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.707030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.707041 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:31:30.707055 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.707061 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.707075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.707098 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.707105 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.707114 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2021-05-09 02:31:30.707128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.707142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.707152 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2021-05-09 02:31:30.707166 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.707172 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 02:31:30.707185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.707208 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.707216 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.707225 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-05-09 02:31:30.707242 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.707248 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.707257 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:31:30.707273 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.707279 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.707288 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 02:31:30.707301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.707322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.707332 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.707346 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.707352 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.707365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.707389 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.707395 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.707404 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 02:31:30.707417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.707431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.707441 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:31:30.707475 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.707481 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2021-05-09 02:31:30.707495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.707519 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.707526 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.707535 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 02:31:30.707552 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.707559 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.707568 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 02:31:30.707585 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.707591 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.707601 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 02:31:30.707618 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.707625 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.707634 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 02:31:30.707650 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.707656 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.707666 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 02:31:30.707679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.707709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.707719 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:31:30.707746 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.707752 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.707766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.707789 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:31:30.707796 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.707805 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2021-05-09 02:31:30.707818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.707832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.707842 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 02:31:30.707855 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:31:30.707887 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2021-05-09 02:31:30.707894 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:31:30.707904 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2021-05-09 02:31:30.707917 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:31:30.707932 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.707946 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:31:30.707970 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.707976 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:31:30.707985 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:31:30.708002 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:31:30.708008 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:31:30.708017 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2021-05-09 02:31:30.708033 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:31:30.708039 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:31:30.708048 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2021-05-09 02:31:30.708064 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:31:30.708070 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:31:30.708079 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-05-09 02:31:30.708095 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:31:30.708102 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:31:30.708111 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2021-05-09 02:31:30.708127 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:31:30.708133 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:31:30.708142 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2021-05-09 02:31:30.708158 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.708164 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:31:30.708173 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.708189 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.708196 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:31:30.708205 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:31:30.708221 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.708227 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:31:30.708236 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2021-05-09 02:31:30.708253 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.708259 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:31:30.708268 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 02:31:30.708285 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.708291 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:31:30.708300 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 02:31:30.708312 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:31:30.708364 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.708380 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.708386 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2021-05-09 02:31:30.708400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.708423 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.708429 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.708439 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 02:31:30.708478 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.708485 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.708494 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 02:31:30.708512 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.708518 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.708528 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 02:31:30.708544 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.708551 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.708560 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 02:31:30.708573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.708600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.708610 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.708625 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.708631 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.708645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.708669 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.708676 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.708686 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2021-05-09 02:31:30.708699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.708714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.708724 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2021-05-09 02:31:30.708750 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.708775 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.708782 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.708791 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.708817 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.708834 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.708849 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.708900 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.708911 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.708927 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 02:31:30.708947 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.708953 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.708963 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-05-09 02:31:30.708980 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.708987 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.708996 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 02:31:30.709013 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.709020 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.709030 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-05-09 02:31:30.709047 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:31:30.709053 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.709063 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 02:31:30.709079 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:31:30.709086 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.709095 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 02:31:30.709112 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.709118 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.709128 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:31:30.709144 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.709151 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.709160 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-05-09 02:31:30.709180 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.709187 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.709196 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-05-09 02:31:30.709213 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.709219 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.709228 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 02:31:30.709245 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.709252 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.709261 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 02:31:30.709274 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.709329 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.709346 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.709352 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2021-05-09 02:31:30.709366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.709390 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.709398 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.709408 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 02:31:30.709425 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.709432 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.709441 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:31:30.709473 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.709480 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.709489 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 02:31:30.709506 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:31:30.709513 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.709523 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2021-05-09 02:31:30.709536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.709563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.709576 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.709596 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.709602 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.709616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.709641 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.709648 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.709658 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2021-05-09 02:31:30.709672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.709688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.709698 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2021-05-09 02:31:30.709711 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.709739 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.709746 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.709756 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.709769 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.709797 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.709811 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.709834 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.709841 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.709850 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 02:31:30.709866 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.709873 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.709882 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-05-09 02:31:30.709898 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.709904 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.709913 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 02:31:30.709929 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.709936 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.709944 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-05-09 02:31:30.709960 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:31:30.709967 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.709975 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 02:31:30.709991 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:31:30.709998 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.710006 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 02:31:30.710022 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.710029 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.710037 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:31:30.710054 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.710060 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.710069 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-05-09 02:31:30.710085 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.710091 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.710100 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-05-09 02:31:30.710117 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:31:30.710123 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.710131 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2021-05-09 02:31:30.710147 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.710154 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.710162 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 02:31:30.710178 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.710185 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.710193 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 02:31:30.710206 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.710261 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.710277 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:31:30.710303 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:31:30.710310 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:31:30.710319 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:31:30.710332 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:31:30.710348 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.710361 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:31:30.710385 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.710392 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:31:30.710401 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2021-05-09 02:31:30.710417 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.710423 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:31:30.710434 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2021-05-09 02:31:30.710470 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.710477 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:31:30.710488 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 02:31:30.710505 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.710512 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:31:30.710521 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2021-05-09 02:31:30.710538 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.710545 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:31:30.710554 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2021-05-09 02:31:30.710573 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:31:30.710582 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:31:30.710592 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 02:31:30.710610 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.710616 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:31:30.710626 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2021-05-09 02:31:30.710643 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:31:30.710649 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:31:30.710658 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2021-05-09 02:31:30.710675 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:31:30.710682 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:31:30.710692 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2021-05-09 02:31:30.710708 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:31:30.710715 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:31:30.710724 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 02:31:30.710746 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:31:30.710752 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:31:30.710762 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 02:31:30.710778 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:31:30.710785 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:31:30.710794 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2021-05-09 02:31:30.710811 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.710817 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:31:30.710826 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:31:30.710843 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.710849 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:31:30.710858 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2021-05-09 02:31:30.710872 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:31:30.710937 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.710955 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.710962 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2021-05-09 02:31:30.710977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.711002 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.711009 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.711018 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 02:31:30.711032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.711047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.711057 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:31:30.711071 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.711077 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.711091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.711115 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:31:30.711122 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.711131 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2021-05-09 02:31:30.711145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.711160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.711170 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2021-05-09 02:31:30.711184 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.711190 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2021-05-09 02:31:30.711203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.711227 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.711234 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.711243 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:31:30.711260 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.711267 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.711276 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 02:31:30.711293 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.711299 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.711308 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 02:31:30.711325 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:31:30.711332 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.711341 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 02:31:30.711354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.711380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.711390 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2021-05-09 02:31:30.711405 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.711411 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.711425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.711463 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:31:30.711471 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.711481 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2021-05-09 02:31:30.711495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.711510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.711520 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2021-05-09 02:31:30.711533 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:31:30.711559 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2021-05-09 02:31:30.711568 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:31:30.711583 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2021-05-09 02:31:30.711597 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:31:30.711614 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.711628 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2021-05-09 02:31:30.711653 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.711660 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 02:31:30.711669 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2021-05-09 02:31:30.711687 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.711693 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2021-05-09 02:31:30.711703 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2021-05-09 02:31:30.711720 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.711726 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 02:31:30.711736 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2021-05-09 02:31:30.711753 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:31:30.711759 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2021-05-09 02:31:30.711769 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 02:31:30.711798 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.711805 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2021-05-09 02:31:30.711814 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2021-05-09 02:31:30.711830 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.711848 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2021-05-09 02:31:30.711858 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2021-05-09 02:31:30.711873 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.711883 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2021-05-09 02:31:30.711891 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 02:31:30.711907 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:31:30.711913 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 02:31:30.711921 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2021-05-09 02:31:30.711937 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:31:30.711943 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2021-05-09 02:31:30.711951 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2021-05-09 02:31:30.711967 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.711973 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2021-05-09 02:31:30.711982 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:31:30.711994 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2021-05-09 02:31:30.712040 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.712055 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.712061 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2021-05-09 02:31:30.712074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.712097 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.712103 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.712112 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:31:30.712125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.712139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.712148 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2021-05-09 02:31:30.712161 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.712167 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.712179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.712201 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 02:31:30.712208 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.712217 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2021-05-09 02:31:30.712229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.712243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.712252 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2021-05-09 02:31:30.712264 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2021-05-09 02:31:30.712287 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:31:30.712294 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2021-05-09 02:31:30.712302 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2021-05-09 02:31:30.712319 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 02:31:30.712325 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2021-05-09 02:31:30.712333 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2021-05-09 02:31:30.712349 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:31:30.712356 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2021-05-09 02:31:30.712364 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2021-05-09 02:31:30.712377 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2021-05-09 02:31:30.712398 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.712426 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.712432 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2021-05-09 02:31:30.712458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.712498 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.712505 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.712515 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:31:30.712533 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.712539 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.712549 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 02:31:30.712566 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.712574 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.712596 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 02:31:30.712609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.712632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.712642 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:31:30.712657 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.712663 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.712677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.712701 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:31:30.712708 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.712718 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2021-05-09 02:31:30.712731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.712752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.712762 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2021-05-09 02:31:30.712787 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:31:30.712813 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:31:30.712820 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:31:30.712829 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:31:30.712854 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:31:30.712869 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.712882 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:31:30.712905 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.712912 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:31:30.712921 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2021-05-09 02:31:30.712937 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.712943 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:31:30.712952 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2021-05-09 02:31:30.712968 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.712974 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:31:30.712983 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 02:31:30.712999 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.713005 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:31:30.713013 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2021-05-09 02:31:30.713029 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:31:30.713035 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:31:30.713044 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-05-09 02:31:30.713060 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.713066 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:31:30.713075 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2021-05-09 02:31:30.713090 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.713096 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:31:30.713105 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2021-05-09 02:31:30.713121 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.713127 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:31:30.713135 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 02:31:30.713151 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.713157 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:31:30.713166 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 02:31:30.713178 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:31:30.713221 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.713236 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.713242 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2021-05-09 02:31:30.713255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.713278 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.713284 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.713293 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 02:31:30.713309 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.713315 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.713324 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 02:31:30.713340 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.713346 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.713354 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 02:31:30.713370 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.713376 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.713385 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 02:31:30.713401 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.713419 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.713429 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 02:31:30.713442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.713498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.713510 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:31:30.713525 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.713532 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.713547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.713572 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.713581 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.713600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.713624 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:31:30.713645 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:31:30.713662 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.713673 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:31:30.713683 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2021-05-09 02:31:30.713696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.713710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:31:30.713720 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-05-09 02:31:30.713734 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.713742 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2021-05-09 02:31:30.713758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.713796 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.713802 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.713812 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2021-05-09 02:31:30.713825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.713839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.713849 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2021-05-09 02:31:30.713863 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.713869 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.713884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.713908 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 02:31:30.713915 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.713924 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2021-05-09 02:31:30.713937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.713951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.713960 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2021-05-09 02:31:30.713974 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.713980 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2021-05-09 02:31:30.713992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.714016 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.714022 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.714032 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 02:31:30.714048 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.714055 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.714063 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 02:31:30.714079 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.714086 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.714094 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2021-05-09 02:31:30.714107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.714129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.714139 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:31:30.714152 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.714158 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.714171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.714194 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.714201 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.714210 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2021-05-09 02:31:30.714223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.714237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.714247 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2021-05-09 02:31:30.714261 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.714266 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2021-05-09 02:31:30.714280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.714303 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.714309 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.714318 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:31:30.714331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.714345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.714354 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2021-05-09 02:31:30.714368 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.714374 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.714387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.714410 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:31:30.714417 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.714426 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2021-05-09 02:31:30.714439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.714479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.714491 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2021-05-09 02:31:30.714504 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:31:30.714531 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2021-05-09 02:31:30.714538 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:31:30.714548 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2021-05-09 02:31:30.714561 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:31:30.714581 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.714596 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:31:30.714622 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.714629 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:31:30.714638 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2021-05-09 02:31:30.714655 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.714673 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:31:30.714683 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2021-05-09 02:31:30.714701 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.714708 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:31:30.714717 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2021-05-09 02:31:30.714734 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.714749 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:31:30.714759 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2021-05-09 02:31:30.714789 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.714795 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:31:30.714805 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2021-05-09 02:31:30.714821 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 02:31:30.714828 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:31:30.714837 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2021-05-09 02:31:30.714853 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 02:31:30.714859 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:31:30.714868 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2021-05-09 02:31:30.714888 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 02:31:30.714894 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:31:30.714903 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2021-05-09 02:31:30.714919 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:31:30.714926 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:31:30.714935 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2021-05-09 02:31:30.714951 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.714957 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:31:30.714966 nusoap_xmlschema: done processing element description 2021-05-09 02:31:30.714983 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.714989 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:31:30.714998 nusoap_xmlschema: done processing element type 2021-05-09 02:31:30.715014 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.715020 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:31:30.715029 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2021-05-09 02:31:30.715045 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.715052 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:31:30.715061 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2021-05-09 02:31:30.715073 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:31:30.715132 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.715149 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.715155 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2021-05-09 02:31:30.715169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.715192 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.715199 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.715208 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 02:31:30.715224 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.715231 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.715240 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 02:31:30.715253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.715271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.715281 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2021-05-09 02:31:30.715295 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.715301 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.715313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.715336 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:31:30.715343 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.715352 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2021-05-09 02:31:30.715365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.715379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.715389 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2021-05-09 02:31:30.715401 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:31:30.715426 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2021-05-09 02:31:30.715433 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:31:30.715442 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2021-05-09 02:31:30.715483 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:31:30.715499 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.715513 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2021-05-09 02:31:30.715538 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.715545 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:31:30.715554 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2021-05-09 02:31:30.715574 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.715583 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:31:30.715593 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-05-09 02:31:30.715611 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.715617 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:31:30.715627 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2021-05-09 02:31:30.715644 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-05-09 02:31:30.715651 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:31:30.715660 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2021-05-09 02:31:30.715677 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.715683 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:31:30.715692 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2021-05-09 02:31:30.715709 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-05-09 02:31:30.715716 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:31:30.715725 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2021-05-09 02:31:30.715744 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.715752 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:31:30.715761 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:31:30.715787 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2021-05-09 02:31:30.715824 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.715839 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKh type _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.715845 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKh to elements array 2021-05-09 02:31:30.715906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKh named _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.715930 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.715937 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.715947 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 02:31:30.715963 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.715970 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.715978 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 02:31:30.715994 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.716000 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.716009 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 02:31:30.716022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.716044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.716054 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:31:30.716068 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhResponse type _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.716074 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.716088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhResponse named _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.716112 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 02:31:30.716118 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResult to complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.716128 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResult 2021-05-09 02:31:30.716141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.716155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "SprawdzObrotKhResult" ["type"]=> string(32) "http://tempuri.org/:ArrayOfObrot" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.716164 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResponse 2021-05-09 02:31:30.716177 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 02:31:30.716202 nusoap_xmlschema: processing typed element Obrot of type http://tempuri.org/:Obrot 2021-05-09 02:31:30.716209 nusoap_xmlschema: add element Obrot to complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 02:31:30.716218 nusoap_xmlschema: done processing element Obrot 2021-05-09 02:31:30.716231 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 02:31:30.716246 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(12) "ArrayOfObrot" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Obrot"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(5) "Obrot" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(25) "http://tempuri.org/:Obrot" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.716259 nusoap_xmlschema: processing named complexType Obrot 2021-05-09 02:31:30.716288 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.716296 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType Obrot 2021-05-09 02:31:30.716306 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:31:30.716323 nusoap_xmlschema: processing typed element obrotNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:31:30.716330 nusoap_xmlschema: add element obrotNetto to complexType Obrot 2021-05-09 02:31:30.716339 nusoap_xmlschema: done processing element obrotNetto 2021-05-09 02:31:30.716351 nusoap_xmlschema: done processing complexType Obrot 2021-05-09 02:31:30.716370 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(5) "Obrot" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["obrotNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "obrotNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.716385 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhAgrofinder type _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.716391 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinder to elements array 2021-05-09 02:31:30.716404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhAgrofinder named _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.716428 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.716435 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.716470 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 02:31:30.716490 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.716496 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.716506 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 02:31:30.716523 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.716529 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.716539 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 02:31:30.716552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.716579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.716591 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:31:30.716607 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse type _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.716613 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.716627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse named _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.716651 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhAgrofinderResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:31:30.716659 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinderResult to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.716668 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinderResult 2021-05-09 02:31:30.716681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.716696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhAgrofinderResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(30) "SprawdzObrotKhAgrofinderResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.716706 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse 2021-05-09 02:31:30.716721 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.716727 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2021-05-09 02:31:30.716740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.716769 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.716788 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.716798 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 02:31:30.716814 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.716821 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.716831 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 02:31:30.716844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.716861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.716871 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2021-05-09 02:31:30.716885 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.716890 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2021-05-09 02:31:30.716904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.716926 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:31:30.716933 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.716942 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2021-05-09 02:31:30.716955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.716969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.716978 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2021-05-09 02:31:30.716992 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.716998 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2021-05-09 02:31:30.717011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.717035 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.717041 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.717050 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 02:31:30.717067 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.717073 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.717082 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 02:31:30.717095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.717113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.717122 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:31:30.717136 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.717142 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.717155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.717177 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:31:30.717184 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.717193 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2021-05-09 02:31:30.717206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.717220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.717230 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-05-09 02:31:30.717243 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.717249 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2021-05-09 02:31:30.717262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.717285 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.717291 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.717300 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 02:31:30.717317 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.717323 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.717332 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 02:31:30.717345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.717362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.717372 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:31:30.717386 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.717391 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.717404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.717427 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:31:30.717434 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.717448 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2021-05-09 02:31:30.717476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.717491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.717501 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 02:31:30.717515 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:31:30.717542 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2021-05-09 02:31:30.717549 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:31:30.717558 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2021-05-09 02:31:30.717572 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:31:30.717588 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.717601 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2021-05-09 02:31:30.717626 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.717633 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2021-05-09 02:31:30.717643 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:31:30.717660 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2021-05-09 02:31:30.717667 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2021-05-09 02:31:30.717676 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 02:31:30.717689 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2021-05-09 02:31:30.717708 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.717722 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 02:31:30.717748 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2021-05-09 02:31:30.717755 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 02:31:30.717776 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2021-05-09 02:31:30.717790 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 02:31:30.717805 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.717818 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2021-05-09 02:31:30.717841 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.717848 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2021-05-09 02:31:30.717857 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 02:31:30.717873 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.717879 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2021-05-09 02:31:30.717888 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 02:31:30.717901 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2021-05-09 02:31:30.717919 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.717933 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.717939 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2021-05-09 02:31:30.717952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.717975 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.717982 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.717992 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2021-05-09 02:31:30.718004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.718019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.718028 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:31:30.718042 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.718048 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.718061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.718084 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.718091 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.718100 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2021-05-09 02:31:30.718113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.718127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.718136 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-05-09 02:31:30.718150 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.718156 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2021-05-09 02:31:30.718168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.718191 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.718198 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.718207 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2021-05-09 02:31:30.718224 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.718230 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.718239 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 02:31:30.718255 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.718262 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.718270 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 02:31:30.718287 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.718293 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.718302 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 02:31:30.718314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.718339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.718349 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:31:30.718363 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.718369 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.718382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.718405 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:31:30.718415 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.718424 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2021-05-09 02:31:30.718437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.718457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.718482 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2021-05-09 02:31:30.718496 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:31:30.718522 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:31:30.718529 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:31:30.718538 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:31:30.718552 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:31:30.718567 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.718581 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:31:30.718606 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.718613 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:31:30.718622 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:31:30.718639 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.718646 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:31:30.718655 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:31:30.718672 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.718678 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:31:30.718687 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2021-05-09 02:31:30.718704 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:31:30.718712 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:31:30.718721 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-05-09 02:31:30.718738 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.718744 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:31:30.718754 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:31:30.718783 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.718790 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:31:30.718798 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 02:31:30.718815 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 02:31:30.718821 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:31:30.718830 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2021-05-09 02:31:30.718843 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:31:30.718880 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.718894 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.718900 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2021-05-09 02:31:30.718915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.718938 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.718944 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.718954 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2021-05-09 02:31:30.718970 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.718976 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.718985 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2021-05-09 02:31:30.719001 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.719008 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.719016 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2021-05-09 02:31:30.719032 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.719038 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.719047 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2021-05-09 02:31:30.719064 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.719071 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.719079 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2021-05-09 02:31:30.719096 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.719102 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.719111 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2021-05-09 02:31:30.719127 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.719133 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.719142 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 02:31:30.719158 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.719164 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.719173 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-05-09 02:31:30.719185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.719225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.719235 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:31:30.719249 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.719256 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2021-05-09 02:31:30.719269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.719293 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:31:30.719299 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.719308 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2021-05-09 02:31:30.719321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.719335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.719345 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2021-05-09 02:31:30.719360 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:31:30.719367 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2021-05-09 02:31:30.719377 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2021-05-09 02:31:30.719392 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.719398 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2021-05-09 02:31:30.719410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.719432 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:31:30.719473 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:31:30.719492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.719502 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:31:30.719512 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2021-05-09 02:31:30.719529 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.719536 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2021-05-09 02:31:30.719545 nusoap_xmlschema: done processing element string 2021-05-09 02:31:30.719561 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:31:30.719567 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2021-05-09 02:31:30.719577 nusoap_xmlschema: done processing element int 2021-05-09 02:31:30.719593 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:31:30.719599 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2021-05-09 02:31:30.719609 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:31:30.719625 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.719631 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2021-05-09 02:31:30.719641 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.719657 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.719663 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2021-05-09 02:31:30.719672 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.719688 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:31:30.719694 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2021-05-09 02:31:30.719704 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:31:30.719720 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:31:30.719726 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2021-05-09 02:31:30.719735 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:31:30.719751 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 02:31:30.719769 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2021-05-09 02:31:30.719779 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2021-05-09 02:31:30.719795 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:31:30.719801 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2021-05-09 02:31:30.719810 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:31:30.719840 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 02:31:30.719846 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2021-05-09 02:31:30.719856 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2021-05-09 02:31:30.719872 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:31:30.719879 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2021-05-09 02:31:30.719888 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:31:30.719904 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:31:30.719910 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2021-05-09 02:31:30.719920 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:31:30.719936 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfObrot of type http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 02:31:30.719942 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfObrot to elements array 2021-05-09 02:31:30.719951 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfObrot 2021-05-09 02:31:30.719967 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:31:30.719973 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2021-05-09 02:31:30.719982 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2021-05-09 02:31:30.719999 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:31:30.720005 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2021-05-09 02:31:30.720015 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:31:30.720031 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:31:30.720037 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2021-05-09 02:31:30.720046 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:31:30.720059 wsdl: Parsing WSDL schema done 2021-05-09 02:31:30.720090 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2021-05-09 02:31:30.720119 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2021-05-09 02:31:30.720146 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2021-05-09 02:31:30.720173 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2021-05-09 02:31:30.720200 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:31:30.720226 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2021-05-09 02:31:30.720253 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2021-05-09 02:31:30.720279 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2021-05-09 02:31:30.720306 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:31:30.720345 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-05-09 02:31:30.720371 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2021-05-09 02:31:30.720396 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2021-05-09 02:31:30.720421 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2021-05-09 02:31:30.720451 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2021-05-09 02:31:30.720478 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2021-05-09 02:31:30.720504 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2021-05-09 02:31:30.720529 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2021-05-09 02:31:30.720555 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2021-05-09 02:31:30.720580 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2021-05-09 02:31:30.720604 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2021-05-09 02:31:30.720629 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2021-05-09 02:31:30.720654 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2021-05-09 02:31:30.720679 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:31:30.720704 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2021-05-09 02:31:30.720729 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2021-05-09 02:31:30.720755 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2021-05-09 02:31:30.720780 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:31:30.720805 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2021-05-09 02:31:30.720831 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.720856 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:31:30.720881 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:31:30.720907 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2021-05-09 02:31:30.720933 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:31:30.720958 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazynResponse 2021-05-09 02:31:30.720983 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2021-05-09 02:31:30.721008 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2021-05-09 02:31:30.721033 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2021-05-09 02:31:30.721058 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2021-05-09 02:31:30.721084 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2021-05-09 02:31:30.721109 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2021-05-09 02:31:30.721134 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2021-05-09 02:31:30.721159 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2021-05-09 02:31:30.721185 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.721210 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:31:30.721235 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:31:30.721260 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2021-05-09 02:31:30.721286 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.721311 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:31:30.721338 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:31:30.721363 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 02:31:30.721389 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.721413 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2021-05-09 02:31:30.721438 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.721483 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2021-05-09 02:31:30.721510 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:31:30.721536 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2021-05-09 02:31:30.721562 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2021-05-09 02:31:30.721588 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2021-05-09 02:31:30.721614 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2021-05-09 02:31:30.721640 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2021-05-09 02:31:30.721666 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:31:30.721692 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2021-05-09 02:31:30.721719 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:31:30.721746 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-05-09 02:31:30.721786 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2021-05-09 02:31:30.721811 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2021-05-09 02:31:30.721836 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:31:30.721862 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2021-05-09 02:31:30.721887 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2021-05-09 02:31:30.721912 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2021-05-09 02:31:30.721937 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2021-05-09 02:31:30.721962 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2021-05-09 02:31:30.721987 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:31:30.722012 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhResponse 2021-05-09 02:31:30.722037 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:31:30.722063 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhAgrofinderResponse 2021-05-09 02:31:30.722088 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2021-05-09 02:31:30.722112 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2021-05-09 02:31:30.722137 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:31:30.722162 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-05-09 02:31:30.722188 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:31:30.722213 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 02:31:30.722238 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:31:30.722263 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-05-09 02:31:30.722288 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:31:30.722313 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2021-05-09 02:31:30.722338 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:31:30.722364 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2021-05-09 02:31:30.722390 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.722406 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.722431 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:31:30.722477 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.722494 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.722510 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.722536 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:31:30.722562 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.722578 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.722594 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.722610 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.722636 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:31:30.722662 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.722688 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:31:30.722714 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.722731 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.722747 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.722776 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.722800 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:31:30.722825 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.722850 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:31:30.722875 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.722899 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:31:30.722924 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.722940 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.722964 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:31:30.722988 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.723004 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.723028 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:31:30.723053 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.723079 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:31:30.723103 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.723128 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:31:30.723152 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.723177 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:31:30.723201 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.723226 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:31:30.723250 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.723266 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.723291 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:31:30.723315 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.723340 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:31:30.723364 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.723389 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:31:30.723414 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.723442 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:31:30.723487 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.723513 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:31:30.723539 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.723565 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:31:30.723592 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.723608 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.723625 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.723641 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.723657 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.723673 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.723703 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.723727 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:31:30.723766 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.723781 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.723797 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.723821 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:31:30.723845 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.723869 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:31:30.723892 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.723972 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.723989 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724004 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724019 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724043 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:31:30.724067 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724082 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724097 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724121 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:31:30.724145 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724161 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724176 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724192 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724207 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724231 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:31:30.724255 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724270 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724285 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724300 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724324 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.724348 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724364 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724379 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724394 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724430 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.724461 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724487 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:31:30.724511 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724527 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724543 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724558 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724583 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:31:30.724607 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724632 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 02:31:30.724657 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724672 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724688 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724725 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:31:30.724749 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724765 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724780 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724795 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724810 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724834 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:31:30.724858 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724881 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-05-09 02:31:30.724905 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724921 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724936 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.724960 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:31:30.724983 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725007 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:31:30.725031 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725046 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725070 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:31:30.725094 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725109 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725124 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725148 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 02:31:30.725172 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725188 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725203 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725226 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:31:30.725250 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725266 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725290 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:31:30.725313 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725329 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725352 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 02:31:30.725376 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725391 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725415 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:31:30.725459 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725497 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:31:30.725525 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725541 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725558 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725574 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725600 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:31:30.725625 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725642 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725658 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725674 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725691 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725720 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725736 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725752 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725776 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 02:31:30.725813 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725829 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725852 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:31:30.725876 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725891 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725906 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725930 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:31:30.725953 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725969 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725984 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.725999 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.726022 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:31:30.726046 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.726070 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:31:30.726094 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.726109 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.726125 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.726140 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.726164 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:31:30.726188 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.726212 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:31:30.726236 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.726260 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:31:30.726284 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.726300 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.726323 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:31:30.726347 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.726362 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.726385 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:31:30.726409 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.726452 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:31:30.726491 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.726518 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:31:30.726544 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.726569 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:31:30.726595 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.726621 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:31:30.726647 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.726663 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.726689 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:31:30.726726 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.726753 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:31:30.726790 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.726814 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:31:30.726838 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.726862 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:31:30.726886 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.726910 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:31:30.726933 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.726957 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:31:30.726981 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.726996 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727012 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727027 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727044 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727059 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727075 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727099 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:31:30.727123 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727138 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727153 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727177 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:31:30.727201 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727225 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:31:30.727249 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727264 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727279 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727294 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727310 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727334 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:31:30.727359 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727374 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727389 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727413 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:31:30.727456 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727473 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727501 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727518 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727535 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727561 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:31:30.727587 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727603 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727619 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727635 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727661 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.727687 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727703 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727719 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727736 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727761 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.727800 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727825 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:31:30.727850 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727866 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727882 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727897 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727922 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:31:30.727947 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.727973 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 02:31:30.727997 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.728013 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.728029 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.728053 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:31:30.728079 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.728094 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.728110 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.728125 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.728141 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.728166 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:31:30.728191 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.728215 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-05-09 02:31:30.728240 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.728256 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.728271 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.728295 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:31:30.728320 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.728345 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:31:30.728369 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.728385 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.728411 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:31:30.728436 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.728457 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.728473 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.728498 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 02:31:30.728523 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.728539 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.728555 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.728584 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:31:30.728610 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.728626 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.728650 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:31:30.728675 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.728692 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.728716 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 02:31:30.728743 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.728759 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.728784 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:31:30.728810 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.728835 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:31:30.728859 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.728875 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.728891 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.728906 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.728931 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:31:30.728956 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.728971 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.728987 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.729002 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.729017 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.729037 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.729053 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.729069 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:31:30.729093 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 02:31:30.729118 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2021-05-09 02:31:30.729171 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:31:30.729219 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:31:30.729266 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2021-05-09 02:31:30.729314 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:31:30.729360 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:31:30.729406 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2021-05-09 02:31:30.729470 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2021-05-09 02:31:30.729521 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2021-05-09 02:31:30.729569 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2021-05-09 02:31:30.729617 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:31:30.729664 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:31:30.729712 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:31:30.729760 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:31:30.729819 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.729865 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:31:30.729912 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:31:30.729958 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:31:30.730005 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:31:30.730050 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:31:30.730096 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:31:30.730142 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.730189 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:31:30.730233 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.730280 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:31:30.730327 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.730379 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.730429 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:31:30.730495 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2021-05-09 02:31:30.730542 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:31:30.730588 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:31:30.730636 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:31:30.730698 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2021-05-09 02:31:30.730746 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:31:30.730803 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:31:30.730851 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2021-05-09 02:31:30.730894 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:31:30.730939 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:31:30.730984 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:31:30.731027 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:31:30.731071 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:31:30.731118 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:31:30.731161 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:31:30.731206 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:31:30.731258 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2021-05-09 02:31:30.731304 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:31:30.731349 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:31:30.731393 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2021-05-09 02:31:30.731458 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:31:30.731521 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:31:30.731568 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2021-05-09 02:31:30.731616 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2021-05-09 02:31:30.731664 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2021-05-09 02:31:30.731725 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2021-05-09 02:31:30.731771 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:31:30.731828 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:31:30.731872 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:31:30.731916 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:31:30.731960 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.732006 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:31:30.732051 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:31:30.732095 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:31:30.732139 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:31:30.732182 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:31:30.732226 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:31:30.732271 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.732316 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:31:30.732360 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.732405 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:31:30.732470 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.732520 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.732570 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:31:30.732615 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2021-05-09 02:31:30.732660 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:31:30.732718 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:31:30.732761 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:31:30.732806 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2021-05-09 02:31:30.732852 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:31:30.732897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:31:30.732945 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2021-05-09 02:31:30.732988 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:31:30.733319 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:31:30.733367 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:31:30.733412 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:31:30.733478 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:31:30.733528 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:31:30.733576 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:31:30.733625 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:31:30.733681 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2021-05-09 02:31:30.733740 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:31:30.733799 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:31:30.733851 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2021-05-09 02:31:30.733897 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:31:30.733942 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:31:30.733985 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2021-05-09 02:31:30.734030 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2021-05-09 02:31:30.734075 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2021-05-09 02:31:30.734119 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2021-05-09 02:31:30.734163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:31:30.734207 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:31:30.734251 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:31:30.734294 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:31:30.734338 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.734383 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:31:30.734429 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:31:30.734494 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:31:30.734541 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:31:30.734586 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:31:30.734632 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:31:30.734678 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.734724 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:31:30.734782 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.734827 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:31:30.734873 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.734922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.734969 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:31:30.735012 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2021-05-09 02:31:30.735056 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:31:30.735099 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:31:30.735143 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:31:30.735187 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2021-05-09 02:31:30.735233 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:31:30.735279 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:31:30.735327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2021-05-09 02:31:30.735370 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:31:30.735414 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:31:30.735479 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:31:30.735525 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:31:30.735576 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:31:30.735624 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:31:30.735669 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:31:30.735717 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:31:30.735784 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-05-09 02:31:30.735808 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 02:31:30.735864 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:31:30.735915 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:31:30.735966 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 02:31:30.736017 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:31:30.736067 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:31:30.736117 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 02:31:30.736168 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 02:31:30.736218 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 02:31:30.736268 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 02:31:30.736318 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:31:30.736367 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:31:30.736417 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:31:30.736474 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:31:30.736526 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.736576 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:31:30.736625 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:31:30.736675 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:31:30.736726 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:31:30.736776 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:31:30.736827 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:31:30.736876 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.736927 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:31:30.736977 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.737028 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:31:30.737078 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.737128 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.737178 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:31:30.737229 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 02:31:30.737279 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:31:30.737330 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:31:30.737380 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:31:30.737430 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 02:31:30.737501 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:31:30.737554 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:31:30.737606 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 02:31:30.737659 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:31:30.737710 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:31:30.737776 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:31:30.737826 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:31:30.737875 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:31:30.737924 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:31:30.737974 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:31:30.738024 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:31:30.738080 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-05-09 02:31:30.738102 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 02:31:30.738153 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:31:30.738209 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:31:30.738260 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 02:31:30.738310 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:31:30.738361 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:31:30.738410 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 02:31:30.738480 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 02:31:30.738533 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 02:31:30.738600 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 02:31:30.738654 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:31:30.738709 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:31:30.738776 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:31:30.738828 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:31:30.738893 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.738943 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:31:30.738993 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:31:30.739043 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:31:30.739093 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:31:30.739157 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:31:30.739210 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:31:30.739261 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.739313 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:31:30.739365 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.739418 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:31:30.739491 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.739546 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.739600 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:31:30.739655 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 02:31:30.739721 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:31:30.739785 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:31:30.739835 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:31:30.739886 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 02:31:30.739937 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:31:30.740002 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:31:30.740054 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 02:31:30.740105 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:31:30.740157 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:31:30.740209 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:31:30.740261 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:31:30.740313 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:31:30.740366 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:31:30.740418 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:31:30.740476 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:31:30.740536 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2021-05-09 02:31:30.740557 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 02:31:30.740605 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:31:30.740652 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:31:30.740712 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 02:31:30.740758 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:31:30.740803 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:31:30.740848 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 02:31:30.740893 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 02:31:30.740938 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 02:31:30.740984 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 02:31:30.741034 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:31:30.741080 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:31:30.741125 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:31:30.741170 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:31:30.741216 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.741261 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:31:30.741307 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:31:30.741352 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:31:30.741397 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:31:30.741461 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:31:30.741524 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:31:30.741574 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.741623 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:31:30.741672 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.741734 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:31:30.741781 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.741839 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.741883 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:31:30.741929 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 02:31:30.741974 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:31:30.742019 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:31:30.742065 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:31:30.742110 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 02:31:30.742156 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:31:30.742201 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:31:30.742246 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 02:31:30.742291 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:31:30.742336 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:31:30.742381 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:31:30.742440 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:31:30.742507 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:31:30.742556 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:31:30.742604 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:31:30.742653 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:31:30.742722 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2021-05-09 02:31:30.742743 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 02:31:30.742805 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:31:30.742866 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:31:30.742914 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 02:31:30.742963 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:31:30.743013 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:31:30.743062 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 02:31:30.743110 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 02:31:30.743159 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 02:31:30.743208 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 02:31:30.743303 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:31:30.743352 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:31:30.743402 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:31:30.743470 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:31:30.743523 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.743574 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:31:30.743624 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:31:30.743675 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:31:30.743989 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:31:30.744038 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:31:30.744100 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:31:30.744164 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.744215 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:31:30.744267 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.744317 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:31:30.744368 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.744432 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.744501 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:31:30.744553 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 02:31:30.744603 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:31:30.744665 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:31:30.744718 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:31:30.744768 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 02:31:30.744829 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:31:30.744876 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:31:30.744923 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 02:31:30.744970 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:31:30.745017 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:31:30.745064 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:31:30.745111 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:31:30.745157 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:31:30.745205 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:31:30.745252 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:31:30.745299 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:31:30.745348 wsdl: current service: Service1 2021-05-09 02:31:30.745364 wsdl: current port: Service1Soap 2021-05-09 02:31:30.745391 wsdl: current port: Service1Soap12 2021-05-09 02:31:30.745416 wsdl: current port: Service1HttpGet 2021-05-09 02:31:30.745441 wsdl: current port: Service1HttpPost 2021-05-09 02:31:30.745484 wsdl: Parsing WSDL done 2021-05-09 02:31:30.745502 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 02:31:30.745516 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 02:31:30.745525 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:31:30.745533 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 02:31:30.745540 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:31:30.745548 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 02:31:30.745555 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 02:31:30.745563 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 02:31:30.745570 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 02:31:30.745578 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 02:31:30.745585 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 02:31:30.745592 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:31:30.745600 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 02:31:30.745607 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:31:30.745615 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.745623 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:31:30.745631 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:31:30.745638 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 02:31:30.745645 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 02:31:30.745652 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 02:31:30.745660 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 02:31:30.745667 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.745678 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:31:30.745686 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.745693 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:31:30.745701 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.745708 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.745715 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:31:30.745723 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 02:31:30.745730 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 02:31:30.745737 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:31:30.745743 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:31:30.745751 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 02:31:30.745758 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:31:30.745778 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 02:31:30.745785 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 02:31:30.745792 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:31:30.745799 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:31:30.745806 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 02:31:30.745812 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:31:30.745821 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:31:30.745827 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:31:30.745834 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:31:30.745841 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:31:30.745849 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 02:31:30.745857 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 02:31:30.745864 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:31:30.745871 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 02:31:30.745878 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:31:30.745885 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 02:31:30.745892 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 02:31:30.745899 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 02:31:30.745906 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 02:31:30.745913 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 02:31:30.745919 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 02:31:30.745926 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:31:30.745933 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 02:31:30.745940 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:31:30.745947 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.745954 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:31:30.745961 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:31:30.745968 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 02:31:30.745975 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 02:31:30.745982 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 02:31:30.745989 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 02:31:30.745995 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.746002 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:31:30.746009 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.746016 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:31:30.746023 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.746030 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.746037 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:31:30.746044 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 02:31:30.746058 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 02:31:30.746065 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:31:30.746072 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:31:30.746079 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 02:31:30.746086 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:31:30.746093 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 02:31:30.746100 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 02:31:30.746107 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:31:30.746113 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:31:30.746120 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 02:31:30.746127 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:31:30.746134 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:31:30.746141 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:31:30.746147 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:31:30.746154 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:31:30.746162 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 02:31:30.746170 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 02:31:30.746176 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:31:30.746183 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 02:31:30.746190 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:31:30.746196 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 02:31:30.746202 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 02:31:30.746208 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 02:31:30.746214 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 02:31:30.746220 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 02:31:30.746226 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 02:31:30.746232 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:31:30.746239 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 02:31:30.746245 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:31:30.746252 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.746258 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:31:30.746264 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:31:30.746270 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 02:31:30.746277 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 02:31:30.746282 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 02:31:30.746289 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 02:31:30.746295 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.746301 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:31:30.746307 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.746313 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:31:30.746320 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.746326 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.746332 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:31:30.746338 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 02:31:30.746344 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 02:31:30.746350 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:31:30.746356 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:31:30.746363 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 02:31:30.746369 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:31:30.746375 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 02:31:30.746381 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 02:31:30.746387 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:31:30.746396 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:31:30.746403 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 02:31:30.746409 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:31:30.746416 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:31:30.746422 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:31:30.746428 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:31:30.746435 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:31:30.746441 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 02:31:30.746453 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 02:31:30.746473 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:31:30.746480 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 02:31:30.746487 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:31:30.746493 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 02:31:30.746500 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 02:31:30.746506 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 02:31:30.746512 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 02:31:30.746518 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 02:31:30.746525 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 02:31:30.746531 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:31:30.746537 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 02:31:30.746544 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:31:30.746551 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.746557 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:31:30.746563 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:31:30.746570 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 02:31:30.746576 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 02:31:30.746583 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 02:31:30.746589 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 02:31:30.746595 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.746601 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:31:30.746608 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:31:30.746614 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:31:30.746621 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 02:31:30.746627 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:31:30.746634 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:31:30.746640 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 02:31:30.746646 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 02:31:30.746652 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:31:30.746658 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:31:30.746665 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 02:31:30.746671 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:31:30.746678 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 02:31:30.746684 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 02:31:30.746690 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:31:30.746696 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:31:30.746702 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 02:31:30.746709 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:31:30.746715 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:31:30.746721 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:31:30.746727 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:31:30.746733 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:31:30.747024 nusoap_client: checkWSDL 2021-05-09 02:31:30.747034 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 02:31:30.747039 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 02:31:30.747044 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 02:31:30.747050 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2021-05-09 02:31:30.747054 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-05-09 02:31:30.747058 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-05-09 02:31:30.747067 nusoap_client: got 44 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2021-05-09 02:31:30.747075 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-05-09 02:31:30.747105 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:31:30.747112 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197429" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 02:31:30.747125 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-05-09 02:31:30.747146 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2021-05-09 02:31:30.747152 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2021-05-09 02:31:30.747156 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2021-05-09 02:31:30.747160 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2021-05-09 02:31:30.747164 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197429" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 02:31:30.747174 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:31:30.747180 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:31:30.747184 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:31:30.747192 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:31:30.747200 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:31:30.747204 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2021-05-09 02:31:30.747228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.747235 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 02:31:30.747240 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.747265 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-05-09 02:31:30.747270 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2021-05-09 02:31:30.747274 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2021-05-09 02:31:30.747277 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2021-05-09 02:31:30.747280 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2021-05-09 02:31:30.747284 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2021-05-09 02:31:30.747288 wsdl: wrap the parameters for the caller 2021-05-09 02:31:30.747292 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 02:31:30.747296 wsdl: calling serializeType w/named param 2021-05-09 02:31:30.747302 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197429" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 02:31:30.747312 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:31:30.747319 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:31:30.747323 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:31:30.747328 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:31:30.747334 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 02:31:30.747338 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:31:30.747363 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-05-09 02:31:30.747370 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:31:30.747374 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:31:30.747380 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:31:30.747384 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:31:30.747393 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-05-09 02:31:30.747400 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:31:30.747404 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 02:31:30.747409 wsdl: in serializeType: returning: 2021-05-09 02:31:30.747415 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "197429" 2021-05-09 02:31:30.747421 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:31:30.747425 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 02:31:30.747429 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:31:30.747435 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:31:30.747440 wsdl: in serializeType: returning: 197429 2021-05-09 02:31:30.747451 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-05-09 02:31:30.747471 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:31:30.747476 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 02:31:30.747479 wsdl: in serializeType: returning: 2021-05-09 02:31:30.747485 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2021-05-09 02:31:30.747492 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:31:30.747496 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 02:31:30.747505 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:31:30.747510 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:31:30.747514 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2021-05-09 02:31:30.747519 wsdl: in serializeType: returning: 197429PLN 2021-05-09 02:31:30.747524 wsdl: serializeRPCParameters returning: 197429PLN 2021-05-09 02:31:30.747546 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=197429PLN style=document use=literal encodingStyle= 2021-05-09 02:31:30.747551 nusoap_client: headers: bool(false) 2021-05-09 02:31:30.747557 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1423"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2021-05-09 02:31:30.747570 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2021-05-09 02:31:30.747576 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=197429PLN 2021-05-09 02:31:30.747585 nusoap_client: transporting via HTTP 2021-05-09 02:31:30.747653 nusoap_client: sending message, length=499 2021-05-09 02:31:30.747595 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-05-09 02:31:30.747605 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-05-09 02:31:30.747610 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-05-09 02:31:30.747614 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-05-09 02:31:30.747617 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-05-09 02:31:30.747625 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 02:31:30.747633 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 02:31:30.747641 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-05-09 02:31:30.747647 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-05-09 02:31:30.747659 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2021-05-09 02:31:30.747667 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-05-09 02:31:30.747674 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-05-09 02:31:30.755178 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-05-09 02:31:30.755191 soap_transport_http: socket connected 2021-05-09 02:31:30.755201 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2021-05-09 02:31:30.755206 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2021-05-09 02:31:30.755211 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 02:31:30.755216 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 02:31:30.755220 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-05-09 02:31:30.755223 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-05-09 02:31:30.755227 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2021-05-09 02:31:30.755251 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2021-05-09 02:31:30.763938 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2021-05-09 02:31:30.763953 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2021-05-09 02:31:30.763959 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 02:31:30.763964 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-05-09 02:31:30.763969 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-05-09 02:31:30.763975 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-05-09 02:31:30.763980 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-05-09 02:31:30.763984 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-05-09 02:31:30.763989 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-05-09 02:31:30.763994 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 09 May 2021 00:31:24 GMT 2021-05-09 02:31:30.763999 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-05-09 02:31:30.764007 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2021-05-09 02:31:30.764013 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-05-09 02:31:30.764020 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2021-05-09 02:31:30.764038 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2021-05-09 02:31:30.764046 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2021-05-09 02:31:30.764053 soap_transport_http: read to EOF 2021-05-09 02:31:30.764058 soap_transport_http: read body of length 1510 2021-05-09 02:31:30.764062 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2021-05-09 02:31:30.764087 soap_transport_http: closed socket 2021-05-09 02:31:30.764096 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-05-09 02:31:30.764101 soap_transport_http: end of send() 2021-05-09 02:31:30.764119 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 02:31:30.764127 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 09 May 2021 00:31:24 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2021-05-09 02:31:30.764148 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2021-05-09 02:31:30.764156 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2021-05-09 02:31:30.764176 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2021-05-09 02:31:30.764182 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2021-05-09 02:31:30.764252 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2021-05-09 02:31:30.764336 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2021-05-09 02:31:30.764342 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2021-05-09 02:31:30.764350 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2021-05-09 02:31:30.764359 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-05-09 02:31:30.764380 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2021-05-09 02:31:30.764449 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2021-05-09 02:31:30.764474 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-05-09 02:31:30.764486 nusoap_client: got fault 2021-05-09 02:31:30.764494 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2021-05-09 02:31:30.764498 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2021-05-09 02:31:30.764503 nusoap_client: detail =