Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
GARRETT: GTA42Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3138
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 12:23:13 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 14:23:27.443301 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 14:23:27.443348 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:23:27.443362 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197433" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 14:23:27.443378 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:23:27.443387 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 14:23:27.443395 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 14:23:27.443407 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 14:23:27.443416 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:23:27.443421 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:23:27.443430 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:23:27.443438 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 14:23:27.443449 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 14:23:27.443455 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 14:23:27.443459 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 14:23:27.443464 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 14:23:27.443468 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 14:23:27.443479 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:23:27.443492 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:23:27.443501 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 14:23:27.443506 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 14:23:27.443511 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 14:23:27.443519 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 14:23:27.443527 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 14:23:27.449825 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 14:23:27.449864 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 14:23:27.449885 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 14:23:27.449898 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:23:27.449907 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:23:27.449915 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 14:23:27.449923 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 14:23:27.449965 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 14:23:27.466338 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 14:23:27.466410 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 14:23:27.466425 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:23:27.466436 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 14:23:27.466452 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 14:23:27.466458 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 14:23:27.466464 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 14:23:27.466471 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 14:23:27.466477 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 14:23:27.466482 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 12:23:13 GMT 2019-10-21 14:23:27.466488 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 14:23:27.466494 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 14:23:27.466500 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 14:23:27.466512 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 14:23:27.466547 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 14:23:27.466570 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-21 14:23:27.472662 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:23:27.472728 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-10-21 14:23:27.478991 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-21 14:23:27.479248 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:23:27.479278 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-10-21 14:23:27.485063 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:27.485100 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:27.485146 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:27.485190 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:27.485234 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:27.485264 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:27.485287 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:27.485324 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:27.485377 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:27.485418 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:27.485432 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:27.485472 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:27.485520 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:27.485552 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:27.485596 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:27.485621 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:27.485710 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:23:27.485773 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:27.491674 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:27.491828 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:23:27.491898 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:23:27.491970 soap_transport_http: read buffer of 3888 bytes 2019-10-21 14:23:27.491989 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:27.492019 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:27.492070 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:27.492123 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:27.492173 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:27.492245 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:23:27.492297 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:27.492349 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:27.492421 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-10-21 14:23:27.492472 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:27.492534 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:23:27.492592 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:27.492645 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:27.498008 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:27.498057 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-10-21 14:23:27.498075 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 14:23:27.498083 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 14:23:27.498153 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 14:23:27.498204 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 14:23:27.498228 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 14:23:27.498239 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 14:23:27.498264 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 14:23:27.498277 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 14:23:27.498521 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 14:23:27.498542 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 14:23:27.498622 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.498635 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 14:23:27.498664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.498710 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.498724 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.498748 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:23:27.498781 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.498792 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.498808 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:23:27.498832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.498876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.498894 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 14:23:27.498918 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.498927 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 14:23:27.498950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.498991 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:27.499026 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.499044 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 14:23:27.499067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.499093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.499109 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 14:23:27.499133 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.499143 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 14:23:27.499165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.499204 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.499215 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.499230 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:23:27.499257 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.499267 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.499282 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:23:27.499309 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.499319 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.499333 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:23:27.499354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.499394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.499410 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 14:23:27.499434 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.499443 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 14:23:27.499465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.499503 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:27.499514 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.499529 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 14:23:27.499550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.499581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.499598 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 14:23:27.499621 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.499631 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 14:23:27.499653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.499691 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.499702 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.499719 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:23:27.499747 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.499757 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.499772 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:23:27.499799 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.499809 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.499824 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:23:27.499851 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.499861 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.499875 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:23:27.499896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.499943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.499959 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:27.499982 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.499992 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:27.500013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.500050 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.500059 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.500084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.500126 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:27.500200 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:27.500250 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.500289 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:23:27.500308 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 14:23:27.500329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.500354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:23:27.500369 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 14:23:27.500393 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.500402 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 14:23:27.500424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.500462 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.500473 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.500488 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:23:27.500515 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.500525 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.500539 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:23:27.500565 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.500603 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.500622 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:23:27.500652 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.500663 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.500678 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:23:27.500703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.500748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.500764 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:27.500788 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.500797 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 14:23:27.500824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.500864 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:27.500874 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.500890 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 14:23:27.500910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.500935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.500951 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 14:23:27.500973 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.500982 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 14:23:27.501003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.501041 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.501051 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.501066 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:23:27.501086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.501111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.501127 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:27.501149 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.501158 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 14:23:27.501179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.501276 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.501288 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.501304 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 14:23:27.501326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.501356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.501372 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 14:23:27.501395 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.501405 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 14:23:27.501425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.501463 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.501473 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.501488 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:23:27.501509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.501533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.501548 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 14:23:27.501571 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.501587 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:27.501614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.501654 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.501664 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.501679 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 14:23:27.501705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.501730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.501746 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 14:23:27.501769 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.501778 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 14:23:27.501799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.501838 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.501848 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.501863 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:23:27.501891 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.501901 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.501916 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:23:27.501936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.501969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.501985 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 14:23:27.502007 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.502016 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:27.502037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.502075 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.502085 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.502100 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 14:23:27.502121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.502151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.502167 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 14:23:27.502212 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.502223 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 14:23:27.502247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.502286 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.502296 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.502311 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:23:27.502338 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.502348 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.502362 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:23:27.502383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.502414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.502430 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 14:23:27.502452 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.502461 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 14:23:27.502482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.502520 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.502530 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.502545 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 14:23:27.502566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.502596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.502613 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 14:23:27.502636 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.502645 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 14:23:27.502667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.502704 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.502715 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.502730 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:23:27.502781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.502826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.502854 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 14:23:27.502887 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.502898 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 14:23:27.502926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.502973 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.502985 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.503003 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 14:23:27.503027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.503054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.503071 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 14:23:27.503096 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.503106 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 14:23:27.503130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.503173 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.503184 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.503201 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:23:27.503225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.503250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.503267 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:27.503292 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.503302 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:27.503326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.503368 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:27.503379 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.503396 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 14:23:27.503419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.503444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.503461 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 14:23:27.503486 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.503496 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 14:23:27.503519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.503562 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.503574 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.503591 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 14:23:27.503614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.503639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.503657 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:27.503683 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.503694 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 14:23:27.503717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.503793 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.503807 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.503821 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 14:23:27.503836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.503856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.503867 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 14:23:27.503883 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.503890 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 14:23:27.503905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.503933 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.503941 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.503951 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 14:23:27.503964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.503980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.503990 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:27.504005 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.504012 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 14:23:27.504026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.504051 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.504058 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.504069 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 14:23:27.504082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.504098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.504108 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 14:23:27.504123 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.504129 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 14:23:27.504142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.504167 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.504173 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.504183 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 14:23:27.504201 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.504208 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.504217 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 14:23:27.504230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.504250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.504260 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:27.504274 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.504281 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 14:23:27.504295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.504320 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:27.504327 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.504337 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 14:23:27.504349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.504365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.504375 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 14:23:27.504390 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.504396 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:23:27.504409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.504433 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.504440 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.504450 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:23:27.504463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.504479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.504488 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.504503 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.504509 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:23:27.504522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.504549 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.504557 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.504566 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:23:27.504580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.504595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.504605 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:23:27.504629 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.504637 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 14:23:27.504652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.504677 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:23:27.504685 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.504695 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 14:23:27.504708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.504723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.504734 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:27.504752 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.504759 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:27.504774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.504797 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.504804 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.504817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.504842 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:27.504863 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:27.504880 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.504891 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:23:27.504901 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 14:23:27.504913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.504928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:23:27.504938 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:23:27.504953 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.504959 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 14:23:27.504973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.504998 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:23:27.505005 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.505015 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:23:27.505028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.505043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.505053 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:27.505067 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.505074 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 14:23:27.505087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.505110 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.505116 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.505130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.505153 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:27.505173 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:27.505190 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.505201 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:23:27.505211 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 14:23:27.505223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.505237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:23:27.505247 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 14:23:27.505262 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.505268 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 14:23:27.505282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.505307 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:23:27.505314 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.505324 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 14:23:27.505337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.505352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.505361 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:27.505376 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.505382 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:27.505395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.505418 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.505424 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.505438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.505462 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:27.505481 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:27.505498 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.505509 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:23:27.505519 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 14:23:27.505531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.505546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:23:27.505555 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:23:27.505570 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.505576 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 14:23:27.505591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.505622 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.505630 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.505641 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 14:23:27.505659 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.505666 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.505675 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 14:23:27.505693 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.505699 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.505709 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:23:27.505726 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.505733 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.505744 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:23:27.505765 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.505772 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.505782 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 14:23:27.505798 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.505805 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.505815 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 14:23:27.505832 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.505838 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.505847 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:23:27.505860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.505901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.505911 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:27.505928 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.505934 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 14:23:27.505948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.505974 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.505980 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.505990 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 14:23:27.506003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.506019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.506029 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 14:23:27.506044 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.506050 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 14:23:27.506064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.506088 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.506095 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.506105 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 14:23:27.506122 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.506129 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.506138 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:23:27.506155 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.506162 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.506171 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:23:27.506184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.506206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.506216 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 14:23:27.506231 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.506237 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 14:23:27.506251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.506275 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.506282 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.506292 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 14:23:27.506305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.506320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.506330 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 14:23:27.506345 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.506351 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:23:27.506364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.506389 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.506396 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.506406 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:23:27.506419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.506434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.506444 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.506458 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.506465 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:23:27.506479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.506504 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.506511 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.506521 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:23:27.506534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.506549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.506559 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:23:27.506574 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.506580 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:23:27.506593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.506624 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.506632 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.506642 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 14:23:27.506660 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.506666 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.506676 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:23:27.506693 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.506699 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.506709 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:23:27.506722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.506749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.506764 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.506781 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.506787 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:23:27.506802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.506827 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.506834 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.506844 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:23:27.506857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.506873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.506883 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:23:27.506897 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.506903 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 14:23:27.506917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.506941 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.506948 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.506958 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:23:27.506975 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.506982 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.506991 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:23:27.507009 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.507016 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.507025 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:23:27.507043 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.507050 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.507059 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:23:27.507076 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.507082 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.507092 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:23:27.507105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.507136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.507146 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:27.507161 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.507168 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:27.507181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.507205 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:23:27.507212 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.507222 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 14:23:27.507235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.507250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.507260 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 14:23:27.507275 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:23:27.507305 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 14:23:27.507312 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:23:27.507322 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 14:23:27.507335 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:23:27.507351 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.507365 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:27.507389 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.507396 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:27.507406 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:23:27.507424 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:27.507431 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:27.507440 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 14:23:27.507457 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:27.507464 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:27.507474 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 14:23:27.507491 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:27.507497 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:27.507506 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 14:23:27.507523 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:27.507530 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:27.507539 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 14:23:27.507556 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:23:27.507563 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:27.507574 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 14:23:27.507591 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.507597 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:27.507607 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.507630 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.507637 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:27.507647 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:23:27.507664 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.507671 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:27.507680 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 14:23:27.507697 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.507704 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:27.507713 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:23:27.507730 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.507736 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:27.507749 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:23:27.507763 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:27.507818 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.507836 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.507843 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 14:23:27.507857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.507881 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.507888 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.507898 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:23:27.507916 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.507922 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.507932 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:23:27.507949 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.507955 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.507965 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:23:27.507982 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.507988 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.507998 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 14:23:27.508011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.508038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.508049 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.508063 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.508069 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:27.508084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.508109 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.508116 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.508126 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 14:23:27.508139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.508155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.508165 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 14:23:27.508178 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.508204 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.508211 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.508221 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.508234 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.508250 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.508264 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.508289 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.508296 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.508305 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:23:27.508323 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.508329 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.508339 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 14:23:27.508355 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.508362 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.508371 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:23:27.508388 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.508395 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.508404 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 14:23:27.508421 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:27.508428 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.508437 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:23:27.508458 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:27.508465 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.508475 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:23:27.508492 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.508499 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.508508 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:23:27.508525 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.508532 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.508541 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 14:23:27.508558 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.508564 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.508574 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 14:23:27.508591 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.508597 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.508607 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:23:27.508630 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.508636 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.508646 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:23:27.508659 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.508715 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.508733 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.508739 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 14:23:27.508759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.508786 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.508793 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.508803 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:23:27.508821 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.508827 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.508836 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:23:27.508853 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.508860 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.508869 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:23:27.508886 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:23:27.508893 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.508902 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:27.508915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.508943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.508953 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.508968 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.508974 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:27.508989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.509014 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.509021 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.509031 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 14:23:27.509044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.509059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.509069 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 14:23:27.509082 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.509110 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.509117 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.509126 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.509139 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.509155 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.509169 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.509193 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.509200 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.509210 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:23:27.509227 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.509234 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.509243 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 14:23:27.509260 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.509267 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.509276 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:23:27.509293 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.509300 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.509309 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 14:23:27.509326 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:27.509333 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.509343 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:23:27.509360 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:27.509367 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.509376 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:23:27.509393 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.509399 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.509409 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:23:27.509426 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.509432 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.509442 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 14:23:27.509459 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.509465 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.509475 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 14:23:27.509492 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:27.509499 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.509508 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 14:23:27.509525 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.509531 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.509541 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:23:27.509558 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.509565 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.509574 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:23:27.509587 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.509648 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.509666 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:27.509693 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:27.509700 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:27.509710 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:27.509723 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:27.509740 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.509758 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:27.509784 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.509791 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:27.509800 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 14:23:27.509819 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.509825 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:27.509835 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 14:23:27.509852 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.509859 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:27.509868 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 14:23:27.509885 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.509892 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:27.509901 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 14:23:27.509918 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.509925 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:27.509934 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 14:23:27.509951 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:27.509957 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:27.509966 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:23:27.509983 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.509989 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:27.509999 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 14:23:27.510016 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:27.510022 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:27.510032 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 14:23:27.510049 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:27.510055 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:27.510065 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 14:23:27.510082 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:27.510089 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:27.510098 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:23:27.510115 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:27.510122 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:27.510132 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:23:27.510148 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:27.510155 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:27.510164 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 14:23:27.510181 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.510188 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:27.510197 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:23:27.510214 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.510220 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:27.510237 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 14:23:27.510251 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:27.510318 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.510337 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.510343 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 14:23:27.510362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.510387 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.510394 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.510404 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:23:27.510417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.510432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.510442 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:27.510457 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.510463 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 14:23:27.510477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.510501 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:27.510508 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.510518 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 14:23:27.510531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.510546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.510556 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 14:23:27.510570 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.510577 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 14:23:27.510595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.510624 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.510632 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.510642 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:23:27.510660 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.510667 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.510676 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:23:27.510693 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.510700 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.510709 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:23:27.510726 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:23:27.510733 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.510743 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:23:27.510760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.510786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.510796 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 14:23:27.510811 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.510818 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 14:23:27.510831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.510856 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:23:27.510863 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.510877 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 14:23:27.510891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.510906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.510916 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 14:23:27.510930 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:23:27.510957 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 14:23:27.510964 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:23:27.510974 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 14:23:27.510987 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:23:27.511004 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.511018 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:27.511042 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.511049 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:27.511059 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 14:23:27.511076 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.511082 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:27.511091 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 14:23:27.511108 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.511115 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:27.511125 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 14:23:27.511142 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:23:27.511148 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:27.511157 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:23:27.511175 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.511181 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:27.511194 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 14:23:27.511212 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.511218 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:27.511228 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 14:23:27.511245 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.511251 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:27.511260 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:23:27.511277 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:27.511284 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:27.511293 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 14:23:27.511310 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:27.511316 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:27.511326 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 14:23:27.511342 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.511349 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:27.511358 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:23:27.511371 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:27.511422 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.511439 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.511445 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 14:23:27.511463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.511489 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.511495 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.511505 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:23:27.511518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.511534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.511544 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:27.511558 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.511564 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 14:23:27.511578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.511602 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:23:27.511609 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.511624 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 14:23:27.511637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.511653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.511663 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 14:23:27.511676 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 14:23:27.511707 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:23:27.511714 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 14:23:27.511723 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 14:23:27.511741 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:23:27.511751 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 14:23:27.511762 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 14:23:27.511780 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:23:27.511787 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 14:23:27.511796 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 14:23:27.511809 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 14:23:27.511833 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.511848 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.511854 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 14:23:27.511868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.511892 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.511899 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.511909 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:23:27.511926 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.511933 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.511947 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:23:27.511965 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.511971 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.511981 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:23:27.511994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.512017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.512027 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:27.512042 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.512048 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:27.512061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.512086 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:27.512092 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.512102 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 14:23:27.512115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.512131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.512141 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 14:23:27.512154 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:27.512180 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:27.512187 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:27.512201 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:27.512214 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:27.512231 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.512245 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:27.512270 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.512277 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:27.512287 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 14:23:27.512304 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.512311 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:27.512320 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 14:23:27.512337 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.512343 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:27.512352 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 14:23:27.512369 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.512376 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:27.512385 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 14:23:27.512402 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:27.512408 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:27.512418 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 14:23:27.512434 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.512441 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:27.512450 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 14:23:27.512467 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.512474 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:27.512483 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 14:23:27.512500 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.512506 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:27.512516 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:23:27.512532 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.512539 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:27.512553 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:23:27.512566 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:27.512612 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.512635 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.512642 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 14:23:27.512656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.512680 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.512687 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.512701 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:23:27.512719 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.512725 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.512735 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:23:27.512756 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.512763 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.512773 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:23:27.512790 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.512797 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.512807 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:23:27.512824 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.512831 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.512840 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:23:27.512853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.512884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.512894 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:27.512909 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.512915 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 14:23:27.512929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.512957 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.512963 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.512977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.513001 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:27.513022 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:27.513038 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.513050 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:23:27.513060 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 14:23:27.513072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.513086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:23:27.513096 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 14:23:27.513111 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.513117 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 14:23:27.513130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.513154 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.513161 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.513170 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 14:23:27.513183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.513198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.513208 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 14:23:27.513223 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.513229 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 14:23:27.513246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.513272 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:23:27.513279 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.513288 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 14:23:27.513302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.513317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.513327 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 14:23:27.513341 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.513347 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 14:23:27.513360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.513385 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.513391 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.513401 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:23:27.513414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.513429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.513439 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:27.513454 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.513460 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 14:23:27.513473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.513497 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:27.513504 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.513514 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 14:23:27.513527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.513542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.513552 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 14:23:27.513565 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:27.513598 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:27.513605 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:27.513619 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:27.513633 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:27.513650 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.513664 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:27.513689 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.513696 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:27.513706 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 14:23:27.513723 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.513730 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:27.513739 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 14:23:27.513761 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.513768 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:27.513778 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 14:23:27.513795 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.513802 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:27.513811 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 14:23:27.513828 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.513835 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:27.513844 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 14:23:27.513861 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:23:27.513868 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:27.513882 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 14:23:27.513900 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:23:27.513907 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:27.513916 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 14:23:27.513933 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:23:27.513940 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:27.513949 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 14:23:27.513966 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:23:27.513973 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:27.513982 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 14:23:27.513999 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.514005 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:27.514016 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 14:23:27.514033 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.514039 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:27.514049 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 14:23:27.514066 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.514072 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:27.514081 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 14:23:27.514098 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.514104 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:27.514114 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 14:23:27.514126 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:27.514190 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.514208 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.514214 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 14:23:27.514232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.514257 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.514263 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.514273 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 14:23:27.514286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.514302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.514312 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:27.514326 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.514332 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:27.514350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.514374 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.514381 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.514391 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 14:23:27.514404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.514420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.514430 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 14:23:27.514444 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.514450 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 14:23:27.514464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.514488 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.514495 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.514504 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 14:23:27.514522 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.514528 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.514538 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:23:27.514555 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.514561 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.514571 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:23:27.514588 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.514595 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.514608 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:23:27.514627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.514654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.514664 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:27.514680 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.514686 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:27.514700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.514724 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:27.514731 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.514742 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 14:23:27.514760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.514776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.514785 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 14:23:27.514799 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:27.514826 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:27.514833 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:27.514843 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:27.514856 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:27.514872 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.514885 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:27.514915 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.514923 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:27.514932 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:23:27.514949 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.514956 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:27.514965 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:23:27.514982 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.514989 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:27.514998 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 14:23:27.515015 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:27.515022 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:27.515031 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 14:23:27.515048 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.515055 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:27.515065 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:23:27.515082 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.515089 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:27.515098 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 14:23:27.515115 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:23:27.515122 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:27.515131 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 14:23:27.515144 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:27.515182 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.515198 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.515205 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 14:23:27.515223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.515247 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.515254 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.515263 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 14:23:27.515281 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.515287 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.515296 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 14:23:27.515313 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.515320 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.515329 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 14:23:27.515346 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.515352 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.515362 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 14:23:27.515378 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.515385 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.515394 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 14:23:27.515411 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.515418 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.515431 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 14:23:27.515449 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.515455 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.515465 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 14:23:27.515482 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.515488 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.515497 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 14:23:27.515510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.515552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.515563 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:27.515578 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.515584 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 14:23:27.515603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.515637 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:23:27.515644 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.515654 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 14:23:27.515668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.515683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.515693 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 14:23:27.515710 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:27.515716 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 14:23:27.515726 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 14:23:27.515742 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.515748 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 14:23:27.515761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.515784 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:27.515803 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:27.515820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.515831 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:23:27.515841 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 14:23:27.515858 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.515864 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 14:23:27.515874 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 14:23:27.515890 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:27.515896 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 14:23:27.515906 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 14:23:27.515923 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:23:27.515929 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 14:23:27.515938 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:23:27.515955 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.515961 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 14:23:27.515975 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.515992 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.515999 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 14:23:27.516009 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.516025 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:27.516031 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 14:23:27.516041 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:27.516057 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:23:27.516064 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 14:23:27.516073 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:23:27.516090 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:23:27.516096 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 14:23:27.516105 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 14:23:27.516122 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:27.516128 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 14:23:27.516137 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:27.516153 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:23:27.516160 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 14:23:27.516169 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 14:23:27.516185 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:27.516192 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 14:23:27.516202 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:27.516218 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:27.516225 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 14:23:27.516235 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:27.516250 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:23:27.516256 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 14:23:27.516266 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 14:23:27.516280 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 14:23:27.516315 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 14:23:27.516348 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 14:23:27.516375 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:23:27.516402 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 14:23:27.516429 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:27.516455 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 14:23:27.516482 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:27.516509 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 14:23:27.516535 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:27.516561 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 14:23:27.516588 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 14:23:27.516613 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 14:23:27.516646 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 14:23:27.516672 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 14:23:27.516698 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 14:23:27.516724 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 14:23:27.516751 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 14:23:27.516777 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 14:23:27.516803 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:27.516829 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 14:23:27.516856 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:27.516882 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 14:23:27.516908 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:27.516934 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 14:23:27.516960 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:27.516986 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 14:23:27.517013 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.517039 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:23:27.517065 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:27.517097 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:23:27.517123 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:27.517150 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 14:23:27.517177 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:27.517203 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:23:27.517229 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:27.517254 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 14:23:27.517280 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 14:23:27.517306 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 14:23:27.517333 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.517359 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:23:27.517385 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.517430 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:23:27.517458 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:27.517485 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 14:23:27.517511 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.517538 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 14:23:27.517563 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.517589 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 14:23:27.517619 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:27.517647 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 14:23:27.517673 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 14:23:27.517699 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 14:23:27.517725 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:27.517751 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 14:23:27.517777 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:27.517803 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 14:23:27.518001 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:27.518028 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 14:23:27.518054 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 14:23:27.518080 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 14:23:27.518106 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:27.518132 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 14:23:27.518158 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:27.518187 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 14:23:27.518213 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:27.518240 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 14:23:27.518266 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:27.518292 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 14:23:27.518319 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.518337 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.518362 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:23:27.518388 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.518405 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.518421 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.518447 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:23:27.518473 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.518489 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.518506 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.518522 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.518548 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:23:27.518573 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.518590 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.518607 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.518629 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.518660 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:23:27.518686 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.518712 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:27.518738 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.518763 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:27.518789 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.518806 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.518832 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:27.518858 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.518875 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.518901 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:27.518926 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.518952 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:27.518978 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.519003 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:23:27.519029 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.519055 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:27.519081 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.519106 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:27.519132 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.519149 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.519175 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:23:27.519200 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.519226 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:27.519251 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.519278 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:23:27.519303 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.519329 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:23:27.519355 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.519382 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:23:27.519408 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.519429 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.519446 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.519462 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.519478 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.519495 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.519511 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.519537 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:27.519563 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.519579 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.519596 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.519625 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:27.519652 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.519679 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:27.519705 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.519721 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.519738 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.519764 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:27.519790 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.519806 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.519823 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.519839 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.519856 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.519882 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:23:27.519908 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.519924 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.519941 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.519958 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.519984 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.520010 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.520031 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.520048 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.520065 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.520091 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.520117 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.520143 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:27.520169 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.520186 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.520202 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.520218 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.520243 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:23:27.520269 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.520295 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:23:27.520321 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.520337 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.520353 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.520379 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:27.520405 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.520421 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.520437 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.520454 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.520470 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.520496 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:23:27.520522 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.520548 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 14:23:27.520575 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.520601 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:27.520632 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.520659 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:27.520690 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.520707 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.520723 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.520740 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.520766 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:27.520792 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.520809 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.520825 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.520842 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.520859 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.520875 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.520892 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.520908 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.520934 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 14:23:27.520959 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.520976 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.521001 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:23:27.521026 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.521043 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.521059 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.521085 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:23:27.521111 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.521128 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.521144 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.521160 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.521186 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:23:27.521212 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.521228 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.521244 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.521265 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.521291 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:23:27.521316 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.521343 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:27.521368 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.521394 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:27.521420 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.521437 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.521463 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:27.521489 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.521506 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.521531 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:27.521557 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.521583 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:27.521609 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.521640 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:23:27.521666 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.521691 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:27.521717 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.521743 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:27.521769 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.521786 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.521811 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:23:27.521837 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.521863 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:27.521889 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.521915 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:23:27.521940 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.521966 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:23:27.521992 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522024 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:23:27.522050 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522067 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522084 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522100 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522117 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522133 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522149 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522175 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:27.522201 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522217 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522234 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522259 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:27.522285 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522311 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:27.522337 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522353 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522370 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522396 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:27.522421 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522438 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522454 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522471 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522487 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522514 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:23:27.522539 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522556 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522572 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522589 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522624 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.522651 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522668 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522684 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522701 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522727 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.522753 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522779 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:27.522805 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522822 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522838 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522854 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522879 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:23:27.522905 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522930 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:23:27.522956 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522973 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.522989 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.523015 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:27.523040 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.523057 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.523073 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.523090 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.523107 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.523133 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:23:27.523159 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.523185 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 14:23:27.523211 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.523237 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:27.523267 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.523293 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:27.523319 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.523335 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.523352 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.523368 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.523394 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:27.523420 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.523437 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.523453 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.523469 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.523486 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.523502 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.523518 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.523535 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:27.523560 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 14:23:27.523589 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 14:23:27.523651 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:23:27.523701 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:27.523751 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:27.523800 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:27.523846 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 14:23:27.523893 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 14:23:27.523941 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 14:23:27.523988 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 14:23:27.524035 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:27.524081 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:27.524128 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:27.524176 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:27.524223 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.524272 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:27.524319 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:27.524380 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:27.524428 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:27.524475 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:23:27.524522 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.524569 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.524812 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:27.524862 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.524917 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.524969 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:27.525015 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 14:23:27.525062 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:27.525108 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:27.525154 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:27.525202 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 14:23:27.525250 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:27.525301 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:27.525347 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:27.525396 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:27.525452 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 14:23:27.525499 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:23:27.525546 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:27.525593 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:27.525646 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:27.525692 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 14:23:27.525739 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 14:23:27.525786 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 14:23:27.525833 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 14:23:27.525881 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:27.525927 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:27.525974 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:27.526019 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:27.526065 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.526112 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:27.526159 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:27.526205 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:27.526251 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:27.526299 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:23:27.526346 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.526394 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.526441 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:27.526489 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.526540 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.526590 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:27.526642 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 14:23:27.526688 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:27.526735 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:27.526781 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:27.526829 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 14:23:27.526877 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:27.526927 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:27.526973 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:27.527020 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:27.527075 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 14:23:27.527127 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:23:27.527175 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:27.527223 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:27.527270 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:27.527315 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 14:23:27.527362 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 14:23:27.527409 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 14:23:27.527457 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 14:23:27.527504 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:27.527550 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:27.527598 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:27.527650 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:27.527697 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.527745 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:27.527792 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:27.527839 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:27.527888 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:27.527935 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:23:27.527982 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.528031 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.528079 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:27.528126 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.528177 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.528228 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:27.528274 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 14:23:27.528319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:27.528365 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:27.528411 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:27.528460 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 14:23:27.528507 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:27.528558 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:27.528604 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:27.528658 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:27.528713 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 14:23:27.528739 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:23:27.528798 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:23:27.528852 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:27.528906 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:27.528960 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:27.529013 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:23:27.529066 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:23:27.529118 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:23:27.529170 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:23:27.529223 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:27.529275 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:27.529328 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:27.529381 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:27.529434 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.529487 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:27.529544 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:27.529597 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:27.529686 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:27.529740 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:23:27.529792 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.529845 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.529899 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:27.529951 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.530003 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.530056 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:27.530109 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:23:27.530162 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:27.530214 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:27.530268 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:27.530321 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:23:27.530374 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:27.530426 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:27.530480 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:27.530534 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:27.530595 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 14:23:27.530623 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:23:27.530678 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:23:27.530732 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:27.530784 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:27.530842 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:27.530909 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:23:27.530965 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:23:27.531019 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:23:27.531071 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:23:27.531125 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:27.531177 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:27.531230 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:27.531297 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:27.531350 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.531408 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:27.531461 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:27.531514 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:27.531567 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:27.531625 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:23:27.531692 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.531746 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.531799 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:27.531856 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.531910 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.531962 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:27.532019 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:23:27.532086 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:27.532140 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:27.532193 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:27.532247 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:23:27.532304 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:27.532361 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:27.532414 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:27.532688 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:27.532750 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 14:23:27.532772 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:23:27.532821 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:23:27.532869 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:27.532917 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:27.532971 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:27.533019 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:23:27.533067 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:23:27.533114 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:23:27.533175 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:23:27.533223 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:27.533270 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:27.533318 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:27.533369 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:27.533417 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.533469 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:27.533517 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:27.533565 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:27.533630 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:27.533678 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:23:27.533726 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.533774 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.533822 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:27.533870 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.533918 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.533966 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:27.534018 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:23:27.534083 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:27.534131 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:27.534178 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:27.534226 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:23:27.534273 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:27.534321 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:27.534368 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:27.534423 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:27.534479 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 14:23:27.534501 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:23:27.534568 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:23:27.534623 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:27.534674 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:27.534724 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:27.534773 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:23:27.534823 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:23:27.534872 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:23:27.534922 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:23:27.534972 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:27.535037 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:27.535090 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:27.535140 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:27.535190 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.535240 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:27.535290 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:27.535592 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:27.535650 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:27.535701 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:23:27.535767 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.535820 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.535874 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:27.535924 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.535974 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.536024 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:27.536073 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:23:27.536123 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:27.536173 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:27.536236 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:27.536286 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:23:27.536336 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:27.536386 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:27.536436 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:27.536486 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:27.536539 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 14:23:27.536556 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 14:23:27.536585 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 14:23:27.536614 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 14:23:27.536647 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 14:23:27.536673 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 14:23:27.536693 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:23:27.536709 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:23:27.536718 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:27.536728 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:27.536737 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:27.536745 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:23:27.536754 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:23:27.536762 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:23:27.536770 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:23:27.536778 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:27.536787 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:27.536795 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:27.536803 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:27.536811 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.536820 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:27.536829 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:27.536837 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:27.536845 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:27.536853 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:23:27.536860 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.536869 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.536876 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:27.536884 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.536892 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.536900 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:27.536908 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:23:27.536917 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:27.536924 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:27.536932 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:27.536945 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:23:27.536954 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:27.536962 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:27.536969 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:27.536978 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:27.536986 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:23:27.536996 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:23:27.537004 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:27.537013 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:27.537021 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:27.537028 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:23:27.537036 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:23:27.537043 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:23:27.537051 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:23:27.537058 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:27.537066 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:27.537074 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:27.537081 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:27.537089 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.537096 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:27.537104 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:27.537112 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:27.537119 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:27.537127 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:23:27.537134 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.537141 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.537148 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:27.537156 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.537163 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.537170 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:27.537178 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:23:27.537185 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:27.537192 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:27.537200 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:27.537208 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:23:27.537215 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:27.537222 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:27.537230 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:27.537238 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:27.537245 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:23:27.537256 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:23:27.537263 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:27.537271 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:27.537278 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:27.537285 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:23:27.537292 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:23:27.537299 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:23:27.537306 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:23:27.537313 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:27.537321 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:27.537328 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:27.537335 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:27.537343 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.537353 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:27.537361 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:27.537368 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:27.537376 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:27.537383 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:23:27.537390 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.537397 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.537406 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:27.537412 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.537419 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.537426 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:27.537433 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:23:27.537440 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:27.537447 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:27.537454 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:27.537461 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:23:27.537468 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:27.537475 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:27.537481 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:27.537488 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:27.537495 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:23:27.537503 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:23:27.537511 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:27.537518 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:27.537525 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:27.537532 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:23:27.537538 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:23:27.537546 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:23:27.537554 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:23:27.537560 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:27.537567 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:27.537573 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:27.537580 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:27.537587 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.537594 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:27.537601 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:27.537608 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:27.537619 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:27.537627 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:23:27.537634 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.537641 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:27.537648 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:27.537655 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:27.537661 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:27.537668 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:27.537675 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:23:27.537681 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:27.537688 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:27.537694 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:27.537702 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:23:27.537709 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:27.537720 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:27.537727 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:27.537734 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:27.537972 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 14:23:27.537982 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:23:27.537987 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:23:27.537992 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:23:27.537999 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 14:23:27.538003 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 14:23:27.538007 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 14:23:27.538017 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 14:23:27.538025 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 14:23:27.538062 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 14:23:27.538069 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197433" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:23:27.538082 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 14:23:27.538103 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 14:23:27.538110 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 14:23:27.538114 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 14:23:27.538118 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 14:23:27.538124 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197433" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:23:27.538134 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:23:27.538141 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:23:27.538145 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:23:27.538156 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 14:23:27.538164 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:23:27.538169 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 14:23:27.538192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.538201 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 14:23:27.538205 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.538228 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 14:23:27.538233 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 14:23:27.538238 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 14:23:27.538241 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 14:23:27.538246 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 14:23:27.538250 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 14:23:27.538255 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 14:23:27.538259 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 14:23:27.538265 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197433" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:23:27.538275 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:23:27.538281 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:23:27.538286 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:23:27.538292 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 14:23:27.538297 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 14:23:27.538302 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:27.538324 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 14:23:27.538331 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:23:27.538335 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:23:27.538341 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:23:27.538345 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:23:27.538356 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 14:23:27.538364 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:23:27.538368 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:23:27.538373 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 14:23:27.538380 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "197433" 2019-10-21 14:23:27.538387 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:23:27.538391 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:23:27.538396 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:23:27.538403 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:23:27.538407 wsdl: in serializeType: returning: 197433 2019-10-21 14:23:27.538414 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 14:23:27.538421 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:23:27.538425 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:23:27.538429 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 14:23:27.538434 wsdl: in serializeType: returning: 197433 2019-10-21 14:23:27.538438 wsdl: serializeRPCParameters returning: 197433 2019-10-21 14:23:27.538459 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=197433 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 14:23:27.538464 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 14:23:27.538470 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5930"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 14:23:27.538484 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 14:23:27.538490 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=197433 2019-10-21 14:23:27.538499 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 14:23:27.538572 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 14:23:27.538512 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 14:23:27.538522 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 14:23:27.538528 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 14:23:27.538533 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 14:23:27.538536 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 14:23:27.538543 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:23:27.538553 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:23:27.538560 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 14:23:27.538566 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 14:23:27.538578 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 14:23:27.538586 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 14:23:27.538594 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 14:23:27.544846 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 14:23:27.544884 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 14:23:27.544907 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 14:23:27.544917 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 14:23:27.544927 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:23:27.544935 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:23:27.544942 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 14:23:27.544950 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 14:23:27.544958 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 14:23:27.544992 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 14:23:27.553739 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 14:23:27.553778 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 14:23:27.553792 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:23:27.553802 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 14:23:27.553811 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 14:23:27.553820 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 14:23:27.553830 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 14:23:27.553839 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 14:23:27.553849 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 14:23:27.553858 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 12:23:13 GMT 2019-10-21 14:23:27.553869 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 14:23:27.553878 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 14:23:27.553888 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 14:23:27.553901 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 14:23:27.553940 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 14:23:27.553955 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 14:23:27.553968 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 14:23:27.553976 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 14:23:27.553984 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 14:23:27.554027 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 14:23:27.554043 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 14:23:27.554052 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 14:23:27.554087 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:23:27.554101 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 12:23:13 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 14:23:27.554144 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 14:23:27.554157 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 14:23:27.554186 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 14:23:27.554196 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 14:23:27.554331 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 14:23:27.554481 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 14:23:27.554490 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 14:23:27.554503 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 14:23:27.554519 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 14:23:27.554552 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 14:23:27.554655 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 14:23:27.554691 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 14:23:27.554713 nusoap_client: got fault 2019-10-21 14:23:27.554724 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 14:23:27.554732 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 14:23:27.554739 nusoap_client: detail =