Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
GARRETT: GTA42Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3138
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 11:53:42 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 13:53:56.747479 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 13:53:56.747529 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:53:56.747548 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197433" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 13:53:56.747571 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:53:56.747586 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 13:53:56.747598 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 13:53:56.747614 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 13:53:56.747627 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:53:56.747636 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:53:56.747648 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:53:56.747660 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 13:53:56.747676 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 13:53:56.747685 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 13:53:56.747692 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 13:53:56.747699 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 13:53:56.747705 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 13:53:56.747721 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:53:56.747738 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:53:56.747750 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 13:53:56.747758 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 13:53:56.747767 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 13:53:56.747779 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 13:53:56.747791 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 13:53:56.755768 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 13:53:56.755787 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 13:53:56.755799 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 13:53:56.755806 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:53:56.755811 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:53:56.755816 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 13:53:56.755820 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 13:53:56.755853 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 13:53:56.773921 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 13:53:56.773949 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 13:53:56.773956 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:53:56.773962 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 13:53:56.773968 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 13:53:56.773974 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 13:53:56.773979 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 13:53:56.773986 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 13:53:56.773992 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 13:53:56.773998 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 11:53:42 GMT 2019-04-25 13:53:56.774003 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 13:53:56.774009 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 13:53:56.774015 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 13:53:56.774024 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 13:53:56.774050 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 13:53:56.781845 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:53:56.781894 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:53:56.789588 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-04-25 13:53:56.789684 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:53:56.789715 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:53:56.789734 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 13:53:56.789855 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:53:56.789905 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 13:53:56.797635 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 13:53:56.797690 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:53:56.797724 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-04-25 13:53:56.797739 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 13:53:56.797783 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:53:56.797808 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 13:53:56.797830 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:53:56.797844 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 13:53:56.797903 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:53:56.797931 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 13:53:56.805323 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 13:53:56.805375 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 13:53:56.805412 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 13:53:56.805430 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 13:53:56.805466 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:53:56.805493 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 13:53:56.805547 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 13:53:56.805565 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:53:56.805640 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 13:53:56.805666 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:53:56.805682 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-25 13:53:56.805694 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-04-25 13:53:56.805956 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:53:56.805970 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:53:56.805984 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-04-25 13:53:56.805994 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 13:53:56.806000 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 13:53:56.806037 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 13:53:56.806068 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 13:53:56.806082 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 13:53:56.806089 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 13:53:56.806106 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 13:53:56.806111 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 13:53:56.806266 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 13:53:56.806280 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 13:53:56.806344 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.806354 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 13:53:56.806375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.806408 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.806418 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.806433 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:53:56.806455 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.806463 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.806474 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:53:56.806492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.806520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.806532 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 13:53:56.806549 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.806556 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 13:53:56.806575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.806605 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:56.806613 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.806624 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 13:53:56.806639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.806656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.806667 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 13:53:56.806683 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.806690 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 13:53:56.806705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.806731 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.806739 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.806749 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:53:56.806768 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.806776 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.806786 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:53:56.806804 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.806811 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.806822 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 13:53:56.806835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.806859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.806870 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 13:53:56.806886 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.806892 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 13:53:56.806907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.806932 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:56.806940 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.806950 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 13:53:56.806964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.806979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.806990 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 13:53:56.807005 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.807012 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 13:53:56.807026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.807051 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.807059 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.807069 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:53:56.807087 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.807095 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.807105 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:53:56.807123 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.807130 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.807140 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 13:53:56.807158 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.807165 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.807175 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:53:56.807188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.807215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.807225 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:56.807241 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.807248 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:56.807262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.807287 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.807298 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.807314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.807342 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:53:56.807363 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:53:56.807381 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.807392 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:53:56.807403 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 13:53:56.807416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.807431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:53:56.807441 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 13:53:56.807456 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.807462 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 13:53:56.807477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.807503 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.807511 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.807521 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:53:56.807534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.807549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.807559 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:56.807575 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.807581 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 13:53:56.807596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.807622 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.807629 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.807640 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 13:53:56.807653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.807668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.807678 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 13:53:56.807694 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.807700 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 13:53:56.807720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.807746 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.807753 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.807764 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:53:56.807777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.807793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.807803 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 13:53:56.807818 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.807824 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:56.807838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.807863 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.807871 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.807881 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 13:53:56.807895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.807910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.807920 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 13:53:56.807936 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.807942 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 13:53:56.807956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.807982 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.807989 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.807999 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:53:56.808018 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.808025 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.808035 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:53:56.808048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.808067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.808077 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 13:53:56.808092 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.808098 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:56.808112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.808137 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.808145 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.808155 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 13:53:56.808168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.808184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.808194 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 13:53:56.808209 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.808215 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 13:53:56.808229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.808254 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.808262 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.808272 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:53:56.808291 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.808303 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.808320 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:53:56.808334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.808353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.808363 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 13:53:56.808379 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.808386 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 13:53:56.808400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.808425 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.808433 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.808443 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 13:53:56.808456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.808471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.808481 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 13:53:56.808497 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.808503 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 13:53:56.808517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.808542 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.808550 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.808560 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:53:56.808573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.808588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.808598 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 13:53:56.808613 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.808620 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 13:53:56.808633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.808658 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.808666 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.808676 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 13:53:56.808690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.808705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.808715 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 13:53:56.808730 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.808736 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 13:53:56.808750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.808775 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.808783 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.808793 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:53:56.808806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.808821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.808831 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:56.808846 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.808852 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:56.808866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.808891 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:56.808899 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.808909 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 13:53:56.808922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.808938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.808948 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 13:53:56.808963 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.808969 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 13:53:56.808983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809008 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.809015 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809025 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 13:53:56.809039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.809064 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:56.809079 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809085 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 13:53:56.809099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809124 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.809131 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809141 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 13:53:56.809155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.809179 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 13:53:56.809194 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809200 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 13:53:56.809214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809239 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.809246 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809256 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 13:53:56.809269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.809298 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:56.809314 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809321 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 13:53:56.809336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809361 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.809369 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809379 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 13:53:56.809392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.809418 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 13:53:56.809433 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809439 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 13:53:56.809453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809477 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.809485 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809495 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 13:53:56.809513 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.809520 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809530 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 13:53:56.809544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.809572 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:56.809587 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809594 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 13:53:56.809608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809632 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:56.809640 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809650 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 13:53:56.809664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.809689 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 13:53:56.809704 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809710 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:53:56.809724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809749 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.809756 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809766 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:53:56.809779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.809804 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.809819 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809826 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:53:56.809840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809865 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.809872 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809882 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:53:56.809896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.809921 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:53:56.809936 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809942 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 13:53:56.809956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809981 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:53:56.809988 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.809998 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 13:53:56.810012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.810027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.810037 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:56.810052 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.810058 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:56.810072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.810095 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.810102 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.810116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.810141 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:53:56.810162 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:53:56.810179 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.810190 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:53:56.810200 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 13:53:56.810212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.810227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:53:56.810237 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:53:56.810252 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.810260 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 13:53:56.810273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.810303 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:53:56.810311 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.810322 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 13:53:56.810335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.810351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.810361 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:56.810376 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.810383 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:56.810397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.810420 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.810427 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.810441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.810464 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:53:56.810485 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:53:56.810502 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.810513 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:53:56.810523 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 13:53:56.810535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.810550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:53:56.810559 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:53:56.810575 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.810582 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 13:53:56.810595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.810620 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.810628 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.810638 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 13:53:56.810656 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.810663 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.810673 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 13:53:56.810693 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.810700 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.810709 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:53:56.810728 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.810735 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.810745 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:53:56.810763 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.810770 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.810779 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 13:53:56.810797 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.810804 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.810814 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 13:53:56.810832 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.810839 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.810849 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:53:56.810862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.810900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.810912 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:56.810928 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.810935 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 13:53:56.810949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.810975 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.810983 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.810992 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 13:53:56.811006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.811022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.811032 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 13:53:56.811047 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.811054 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 13:53:56.811068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.811093 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.811100 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.811110 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 13:53:56.811128 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.811135 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.811145 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:53:56.811163 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.811171 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.811181 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:53:56.811194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.811216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.811226 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 13:53:56.811241 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.811248 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 13:53:56.811262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.811288 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.811307 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.811319 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 13:53:56.811332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.811349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.811359 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 13:53:56.811375 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.811381 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:53:56.811395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.811421 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.811429 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.811439 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:53:56.811452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.811467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.811477 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.811493 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.811499 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:53:56.811513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.811539 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.811547 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.811557 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:53:56.811570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.811585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.811595 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:53:56.811610 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.811617 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:53:56.811630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.811656 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.811663 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.811674 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 13:53:56.811692 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.811700 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.811710 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:53:56.811728 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.811735 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.811745 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:53:56.811759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.811781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.811791 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.811806 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.811813 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:53:56.811828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.811853 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.811861 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.811871 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:53:56.811884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.811900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.811909 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:53:56.811924 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.811931 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 13:53:56.811945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.811970 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.811977 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.811987 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:53:56.812005 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.812012 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.812022 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:53:56.812040 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.812047 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.812057 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:53:56.812075 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.812081 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.812091 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:53:56.812109 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.812116 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.812126 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:53:56.812139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.812169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.812180 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:56.812196 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.812202 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:56.812217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.812242 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:53:56.812250 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.812260 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 13:53:56.812274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.812289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.812304 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 13:53:56.812319 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:53:56.812350 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 13:53:56.812357 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:53:56.812368 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 13:53:56.812381 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:53:56.812398 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.812412 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:56.812438 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.812445 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:56.812456 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:53:56.812474 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:56.812481 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:56.812491 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 13:53:56.812509 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:56.812516 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:56.812526 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 13:53:56.812543 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:56.812550 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:56.812561 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 13:53:56.812578 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:56.812585 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:56.812595 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 13:53:56.812613 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:53:56.812620 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:56.812629 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 13:53:56.812647 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.812654 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:56.812664 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.812682 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.812689 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:56.812699 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:53:56.812716 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.812723 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:56.812734 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:53:56.812752 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.812759 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:56.812769 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:53:56.812782 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:56.812832 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.812850 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.812857 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 13:53:56.812872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.812898 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.812905 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.812916 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:53:56.812934 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.812941 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.812950 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:53:56.812968 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.812975 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.812985 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:53:56.813002 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.813009 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.813019 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 13:53:56.813032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.813059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.813069 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.813084 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.813091 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:56.813105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.813131 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.813138 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.813148 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 13:53:56.813162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.813177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.813187 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 13:53:56.813200 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.813228 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.813235 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.813245 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.813259 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.813274 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.813289 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.813321 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.813329 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.813339 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:53:56.813358 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.813366 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.813376 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 13:53:56.813394 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.813401 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.813410 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:53:56.813428 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.813435 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.813445 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 13:53:56.813463 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:56.813470 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.813480 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:53:56.813498 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:56.813504 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.813515 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:53:56.813532 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.813539 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.813549 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:53:56.813567 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.813574 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.813584 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 13:53:56.813601 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.813608 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.813618 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 13:53:56.813636 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.813643 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.813653 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:53:56.813671 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.813678 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.813688 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:53:56.813701 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.813755 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.813773 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.813780 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 13:53:56.813795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.813820 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.813827 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.813838 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:53:56.813856 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.813863 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.813873 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:53:56.813891 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.813898 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.813909 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:53:56.813926 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:53:56.813933 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.813943 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:56.813957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.813983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.813993 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.814008 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.814015 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:56.814029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.814055 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.814062 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.814072 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 13:53:56.814085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.814101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.814111 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 13:53:56.814124 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.814153 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.814161 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.814172 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.814185 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.814201 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.814215 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.814242 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.814249 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.814259 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:53:56.814278 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.814285 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.814299 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 13:53:56.814323 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.814331 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.814342 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:53:56.814361 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.814368 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.814378 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 13:53:56.814396 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:56.814403 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.814413 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:53:56.814432 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:56.814439 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.814449 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:53:56.814467 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.814474 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.814486 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:53:56.814504 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.814511 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.814521 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 13:53:56.814539 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.814546 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.814556 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 13:53:56.814575 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:56.814582 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.814592 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 13:53:56.814610 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.814617 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.814627 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:53:56.814645 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.814652 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.814662 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:53:56.814675 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.814733 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.814750 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:56.814778 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:56.814786 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:56.814796 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:56.814809 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:56.814826 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.814840 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:56.814866 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.814873 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:56.814884 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 13:53:56.814902 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.814909 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:56.814919 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 13:53:56.814937 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.814944 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:56.814954 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 13:53:56.814972 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.814979 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:56.814989 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 13:53:56.815007 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.815014 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:56.815024 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 13:53:56.815042 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:56.815049 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:56.815059 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:53:56.815078 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.815084 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:56.815094 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 13:53:56.815112 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:56.815119 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:56.815129 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 13:53:56.815147 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:56.815154 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:56.815165 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 13:53:56.815183 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:56.815190 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:56.815200 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:53:56.815218 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:56.815225 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:56.815235 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:53:56.815253 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:56.815259 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:56.815270 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 13:53:56.815287 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.815298 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:56.815309 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:53:56.815328 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.815335 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:56.815345 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 13:53:56.815359 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:56.815423 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.815443 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.815450 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 13:53:56.815466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.815491 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.815498 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.815509 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:53:56.815522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.815537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.815547 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:56.815563 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.815569 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 13:53:56.815583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.815608 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:56.815616 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.815626 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 13:53:56.815639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.815655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.815665 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 13:53:56.815680 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.815686 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 13:53:56.815701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.815727 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.815734 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.815744 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:53:56.815762 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.815769 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.815779 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:53:56.815797 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.815804 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.815814 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:53:56.815832 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:53:56.815839 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.815849 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 13:53:56.815862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.815889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.815900 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 13:53:56.815915 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.815921 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 13:53:56.815938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.815963 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:53:56.815971 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.815981 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 13:53:56.815994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.816009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.816019 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 13:53:56.816033 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:53:56.816060 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 13:53:56.816067 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:53:56.816078 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 13:53:56.816091 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:53:56.816107 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.816121 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:56.816147 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.816155 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:56.816165 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 13:53:56.816183 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.816190 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:56.816201 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 13:53:56.816219 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.816226 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:56.816236 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 13:53:56.816254 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:53:56.816261 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:56.816271 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 13:53:56.816289 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.816300 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:56.816312 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 13:53:56.816330 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.816337 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:56.816347 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 13:53:56.816366 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.816373 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:56.816383 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:53:56.816401 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:56.816408 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:56.816418 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 13:53:56.816436 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:56.816443 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:56.816453 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 13:53:56.816471 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.816478 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:56.816488 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:53:56.816501 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:56.816551 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.816568 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.816575 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 13:53:56.816592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.816617 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.816625 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.816635 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:53:56.816648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.816663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.816673 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:56.816689 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.816695 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 13:53:56.816709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.816735 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:53:56.816742 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.816752 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 13:53:56.816766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.816781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.816791 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 13:53:56.816804 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 13:53:56.816832 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:53:56.816839 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 13:53:56.816849 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 13:53:56.816868 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:53:56.816875 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 13:53:56.816885 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 13:53:56.816903 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:53:56.816910 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 13:53:56.816920 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 13:53:56.816934 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 13:53:56.816958 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.816974 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.816980 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 13:53:56.816994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.817021 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.817028 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.817038 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:53:56.817057 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.817064 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.817074 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:53:56.817092 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.817099 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.817108 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:53:56.817121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.817144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.817155 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:56.817170 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.817176 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:56.817191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.817216 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:56.817223 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.817234 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 13:53:56.817247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.817262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.817272 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 13:53:56.817286 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:56.817320 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:56.817328 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:56.817338 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:56.817352 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:56.817368 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.817382 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:56.817409 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.817416 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:56.817427 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 13:53:56.817445 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.817452 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:56.817462 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 13:53:56.817480 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.817487 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:56.817497 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 13:53:56.817515 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.817522 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:56.817532 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 13:53:56.817550 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:56.817557 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:56.817566 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 13:53:56.817584 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.817591 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:56.817602 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 13:53:56.817619 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.817627 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:56.817637 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 13:53:56.817655 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.817662 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:56.817672 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:53:56.817690 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.817697 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:56.817708 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:53:56.817721 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:56.817766 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.817784 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.817791 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 13:53:56.817809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.817834 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.817842 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.817853 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:53:56.817871 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.817878 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.817888 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:53:56.817906 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.817912 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.817922 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:53:56.817940 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.817947 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.817957 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:53:56.817975 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.817982 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.817992 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:53:56.818005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.818036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.818047 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:56.818063 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.818069 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 13:53:56.818083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.818108 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.818115 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.818128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.818154 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:53:56.818175 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:53:56.818192 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.818203 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:53:56.818213 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 13:53:56.818226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.818241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:53:56.818251 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 13:53:56.818266 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.818273 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 13:53:56.818287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.818331 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.818339 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.818349 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 13:53:56.818363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.818378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.818388 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 13:53:56.818404 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.818410 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 13:53:56.818424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.818450 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:53:56.818457 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.818467 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 13:53:56.818480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.818495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.818505 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 13:53:56.818521 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.818527 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 13:53:56.818541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.818566 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.818573 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.818583 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:53:56.818596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.818611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.818621 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:56.818636 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.818642 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 13:53:56.818656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.818682 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:56.818689 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.818699 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 13:53:56.818712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.818727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.818737 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 13:53:56.818751 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:56.818779 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:56.818786 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:56.818797 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:56.818810 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:56.818826 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.818840 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:56.818866 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.818874 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:56.818884 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 13:53:56.818902 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.818909 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:56.818919 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 13:53:56.818937 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.818944 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:56.818954 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 13:53:56.818972 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.818978 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:56.818988 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 13:53:56.819006 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.819013 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:56.819023 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 13:53:56.819041 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:53:56.819048 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:56.819058 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 13:53:56.819075 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:53:56.819082 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:56.819092 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 13:53:56.819110 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:53:56.819117 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:56.819126 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 13:53:56.819144 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:53:56.819151 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:56.819162 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 13:53:56.819179 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.819186 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:56.819196 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 13:53:56.819214 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.819221 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:56.819231 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 13:53:56.819249 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.819255 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:56.819265 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 13:53:56.819283 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.819290 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:56.819305 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 13:53:56.819318 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:56.819380 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.819400 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.819406 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 13:53:56.819422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.819447 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.819454 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.819465 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 13:53:56.819478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.819493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.819503 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:56.819518 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.819525 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:56.819539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.819564 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.819571 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.819581 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 13:53:56.819594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.819609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.819619 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 13:53:56.819634 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.819641 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 13:53:56.819656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.819681 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.819688 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.819699 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 13:53:56.819717 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.819723 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.819733 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:53:56.819751 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.819758 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.819768 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:53:56.819786 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.819793 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.819803 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:53:56.819816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.819842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.819852 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:56.819868 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.819874 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:56.819889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.819915 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:56.819923 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.819933 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 13:53:56.819947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.819962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.819972 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 13:53:56.819985 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:56.820014 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:56.820021 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:56.820031 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:56.820044 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:56.820062 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.820076 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:56.820101 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.820109 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:56.820119 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:53:56.820137 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.820144 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:56.820154 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:53:56.820172 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.820179 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:56.820189 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 13:53:56.820207 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:56.820213 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:56.820223 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 13:53:56.820241 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.820248 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:56.820258 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:53:56.820276 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.820283 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:56.820297 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 13:53:56.820317 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:53:56.820324 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:56.820334 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 13:53:56.820347 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:56.820387 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.820404 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.820411 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 13:53:56.820426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.820451 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.820458 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.820468 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 13:53:56.820486 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.820493 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.820503 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 13:53:56.820521 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.820528 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.820538 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 13:53:56.820555 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.820562 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.820572 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 13:53:56.820590 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.820597 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.820607 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 13:53:56.820624 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.820632 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.820641 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 13:53:56.820659 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.820666 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.820676 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 13:53:56.820694 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.820701 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.820711 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 13:53:56.820724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.820766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.820777 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:56.820793 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.820800 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 13:53:56.820814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.820840 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:53:56.820847 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.820857 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 13:53:56.820870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.820886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.820896 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 13:53:56.820913 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:56.820920 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 13:53:56.820932 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 13:53:56.820948 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.820955 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 13:53:56.820968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.820992 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:53:56.821012 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:53:56.821029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.821040 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:53:56.821050 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 13:53:56.821067 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.821075 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 13:53:56.821134 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 13:53:56.821152 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:56.821159 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 13:53:56.821170 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 13:53:56.821187 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:53:56.821194 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 13:53:56.821204 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:53:56.821222 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.821229 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 13:53:56.821239 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.821256 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.821263 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 13:53:56.821274 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.821291 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:56.821304 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 13:53:56.821315 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:56.821333 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:53:56.821340 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 13:53:56.821350 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:53:56.821367 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:53:56.821374 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 13:53:56.821384 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 13:53:56.821402 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:56.821409 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 13:53:56.821419 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:56.821436 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:53:56.821443 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 13:53:56.821453 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 13:53:56.821470 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:56.821477 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 13:53:56.821487 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:56.821504 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:56.821511 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 13:53:56.821521 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:56.821537 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:53:56.821544 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 13:53:56.821554 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 13:53:56.821569 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 13:53:56.821606 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 13:53:56.821637 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 13:53:56.821665 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:53:56.821693 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 13:53:56.821720 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:56.821748 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 13:53:56.821775 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:56.821803 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 13:53:56.821831 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 13:53:56.821858 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 13:53:56.821886 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 13:53:56.821912 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 13:53:56.821939 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 13:53:56.821967 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 13:53:56.821993 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 13:53:56.822021 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 13:53:56.822048 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:56.822075 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 13:53:56.822102 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:56.822129 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 13:53:56.822156 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:56.822182 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 13:53:56.822210 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:56.822237 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 13:53:56.822264 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.822291 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:53:56.822324 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:56.822351 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:53:56.822379 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:56.822405 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:53:56.822432 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:56.822460 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 13:53:56.822488 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 13:53:56.822514 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 13:53:56.822541 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.822570 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:53:56.822597 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.822625 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:53:56.822653 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:56.822680 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 13:53:56.822707 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.822734 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 13:53:56.822761 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.822788 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 13:53:56.822815 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:56.822842 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 13:53:56.822869 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 13:53:56.822896 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 13:53:56.822923 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:56.822950 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 13:53:56.822977 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:56.823004 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 13:53:56.823030 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:56.823057 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 13:53:56.823084 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 13:53:56.823110 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 13:53:56.823138 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:56.823165 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 13:53:56.823192 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:56.823220 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 13:53:56.823248 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:56.823275 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 13:53:56.823307 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:56.823335 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 13:53:56.823364 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.823383 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.823410 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:53:56.823437 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.823455 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.823472 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.823499 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:53:56.823525 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.823543 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.823561 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.823579 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.823605 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:53:56.823632 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.823659 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:56.823685 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.823712 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:56.823738 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.823756 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.823784 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:56.823811 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.823828 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.823855 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:56.823883 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.823909 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:56.823936 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.823963 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:53:56.823990 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.824017 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:56.824043 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.824070 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:56.824097 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.824115 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.824142 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:53:56.824168 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.824195 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:56.824222 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.824249 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:53:56.824275 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.824307 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:53:56.824334 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.824352 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.824371 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.824388 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.824406 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.824423 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.824440 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.824468 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:56.824494 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.824512 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.824530 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.824556 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:56.824583 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.824610 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:56.824637 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.824655 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.824672 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.824699 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:56.824725 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.824743 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.824761 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.824778 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.824796 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.824822 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:53:56.824849 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.824867 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.824884 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.824902 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.824929 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.824955 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.824973 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.824991 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.825008 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.825035 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.825062 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.825089 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:56.825118 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.825136 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.825153 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.825171 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.825200 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:53:56.825226 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.825253 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:53:56.825279 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.825302 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.825321 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.825348 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:56.825375 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.825393 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.825411 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.825428 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.825446 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.825473 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:53:56.825500 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.825527 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 13:53:56.825554 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.825581 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:56.825608 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.825635 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:56.825662 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.825680 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.825697 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.825715 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.825741 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:56.825769 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.825787 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.825806 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.825825 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.825842 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.825860 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.825878 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.825896 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.825923 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 13:53:56.825951 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.825969 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.825996 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:53:56.826022 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.826040 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.826058 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.826085 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:53:56.826111 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.826129 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.826146 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.826164 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.826191 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:53:56.826217 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.826244 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:56.826271 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.826303 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:56.826331 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.826349 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.826376 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:56.826403 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.826421 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.826448 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:56.826475 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.826502 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:56.826530 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.826557 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:53:56.826584 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.826611 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:56.826638 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.826665 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:56.826691 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.826709 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.826736 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:53:56.826762 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.826790 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:56.826817 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.826844 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:53:56.826871 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.826898 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:53:56.826925 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.826943 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.826961 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.826978 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.826996 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.827013 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.827032 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.827059 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:56.827085 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.827103 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.827121 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.827148 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:56.827176 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.827203 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:56.827230 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.827248 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.827266 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.827292 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:56.827330 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.827348 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.827366 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.827384 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.827401 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.827428 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:53:56.827454 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.827472 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.827490 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.827507 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.827534 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.827561 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.827579 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.827596 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.827614 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.827641 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.827668 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.827696 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:56.827723 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.827741 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.827758 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.827776 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.827804 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:53:56.827830 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.827857 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:53:56.827884 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.827904 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.827921 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.827948 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:56.827975 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.827993 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.828010 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.828027 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.828045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.828072 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:53:56.828098 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.828125 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 13:53:56.828152 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.828179 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:56.828206 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.828232 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:56.828260 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.828277 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.828300 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.828319 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.828347 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:56.828374 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.828392 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.828409 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.828427 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.828444 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.828462 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.828479 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.828497 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:56.828524 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 13:53:56.828552 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 13:53:56.828614 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:53:56.828665 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:56.828715 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:56.828763 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 13:53:56.828812 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 13:53:56.828861 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 13:53:56.828910 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 13:53:56.828964 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:56.829012 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:56.829061 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:56.829109 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:56.829156 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.829205 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:56.829254 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:56.829307 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:56.829356 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:53:56.829405 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.829455 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.829504 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:56.829556 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.829612 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.829668 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:56.829716 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 13:53:56.829764 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:56.829812 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:56.829860 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:56.829910 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 13:53:56.829959 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:56.830013 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:56.830061 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:56.830111 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:56.830168 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 13:53:56.830216 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:53:56.830265 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:56.830321 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:56.830369 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 13:53:56.830418 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 13:53:56.830468 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 13:53:56.830578 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 13:53:56.830627 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:56.830675 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:56.830724 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:56.830771 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:56.830819 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.830868 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:56.830918 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:56.830966 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:56.831015 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:53:56.831063 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.831112 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.831161 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:56.831210 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.831264 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.831322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:56.831372 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 13:53:56.831420 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:56.831467 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:56.831516 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:56.831565 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 13:53:56.831615 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:56.831668 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:56.831716 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:56.831765 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:56.831822 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 13:53:56.831872 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:53:56.831920 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:56.831969 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:56.832016 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 13:53:56.832064 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 13:53:56.832113 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 13:53:56.832162 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 13:53:56.832210 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:56.832257 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:56.832312 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:56.832361 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:56.832408 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.832457 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:56.832506 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:56.832553 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:56.832601 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:53:56.832650 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.832700 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.832750 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:56.832800 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.832852 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.832905 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:56.832953 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 13:53:56.833001 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:56.833048 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:56.833095 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:56.833144 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 13:53:56.833194 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:56.833250 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:56.833302 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:56.833353 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:56.833410 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 13:53:56.833437 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:53:56.833500 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:53:56.833555 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:56.833610 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:56.833665 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:53:56.833720 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:53:56.833774 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:53:56.833829 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:53:56.833882 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:56.833937 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:56.833992 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:56.834047 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:56.834102 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.834155 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:56.834210 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:56.834264 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:56.834324 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:53:56.834380 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.834436 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.834491 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:56.834545 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.834599 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.834652 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:56.834706 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:53:56.834760 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:56.834816 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:56.834878 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:56.834933 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:53:56.834988 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:56.835043 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:56.835097 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:56.835151 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:56.835214 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 13:53:56.835238 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:53:56.835298 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:53:56.835355 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:56.835410 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:56.835464 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:53:56.835518 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:53:56.835573 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:53:56.835629 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:53:56.835742 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:56.835798 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:56.835852 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:56.835906 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:56.835961 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.836016 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:56.836072 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:56.836126 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:56.836180 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:53:56.836236 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.836291 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.836352 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:56.836406 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.836461 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.836515 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:56.836570 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:53:56.836624 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:56.836680 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:56.836735 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:56.836789 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:53:56.836843 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:56.836898 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:56.836952 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:56.837006 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:56.837069 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 13:53:56.837093 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:53:56.837143 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:53:56.837192 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:56.837241 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:56.837290 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:53:56.837345 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:53:56.837393 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:53:56.837441 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:53:56.837490 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:56.837538 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:56.837587 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:56.837636 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:56.837685 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.837734 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:56.837782 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:56.837831 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:56.837879 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:53:56.837929 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.837978 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.838026 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:56.838075 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.838124 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.838173 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:56.838221 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:53:56.838270 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:56.838324 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:56.838373 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:56.838421 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:53:56.838470 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:56.838518 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:56.838567 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:56.838617 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:56.838674 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 13:53:56.838697 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:53:56.838748 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:53:56.838799 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:56.838849 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:56.838900 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:53:56.838951 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:53:56.839001 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:53:56.839052 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:53:56.839103 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:56.839155 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:56.839206 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:56.839256 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:56.839313 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.839365 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:56.839415 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:56.839466 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:56.839516 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:53:56.839569 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.839620 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.839671 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:56.839721 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.839772 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.839822 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:56.839874 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:53:56.839924 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:56.839975 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:56.840026 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:56.840076 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:53:56.840127 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:56.840178 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:56.840229 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:56.840280 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:56.840341 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 13:53:56.840359 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 13:53:56.840390 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 13:53:56.840419 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 13:53:56.840448 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 13:53:56.840475 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 13:53:56.840494 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:53:56.840512 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:53:56.840522 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:56.840533 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:56.840542 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:53:56.840553 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:53:56.840562 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:53:56.840571 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:53:56.840580 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:56.840590 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:56.840598 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:56.840607 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:56.840617 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.840627 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:56.840637 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:56.840646 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:56.840655 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:53:56.840664 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.840674 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.840683 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:56.840692 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.840700 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.840709 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:56.840718 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:53:56.840727 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:56.840736 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:56.840745 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:56.840754 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:53:56.840763 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:56.840772 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:56.840781 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:56.840790 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:56.840799 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:53:56.840809 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:53:56.840818 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:56.840827 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:56.840835 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:53:56.840845 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:53:56.840853 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:53:56.840861 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:53:56.840869 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:56.840878 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:56.840886 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:56.840894 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:56.840902 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.840910 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:56.840918 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:56.840926 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:56.840935 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:53:56.840942 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.840950 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.840958 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:56.840966 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.840974 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.840981 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:56.840989 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:53:56.840997 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:56.841005 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:56.841013 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:56.841021 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:53:56.841028 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:56.841037 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:56.841045 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:56.841053 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:56.841061 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:53:56.841072 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:53:56.841081 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:56.841090 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:56.841098 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:53:56.841106 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:53:56.841114 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:53:56.841122 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:53:56.841130 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:56.841138 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:56.841146 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:56.841153 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:56.841161 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.841169 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:56.841176 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:56.841183 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:56.841192 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:53:56.841199 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.841206 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.841214 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:56.841221 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.841229 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.841237 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:56.841245 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:53:56.841253 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:56.841261 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:56.841268 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:56.841275 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:53:56.841283 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:56.841290 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:56.841303 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:56.841311 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:56.841319 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:53:56.841329 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:53:56.841337 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:56.841345 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:56.841354 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:53:56.841361 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:53:56.841369 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:53:56.841376 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:53:56.841384 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:56.841392 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:56.841399 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:56.841406 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:56.841415 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.841423 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:56.841431 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:56.841438 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:56.841446 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:53:56.841453 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.841460 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:56.841468 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:56.841475 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:56.841483 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:56.841490 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:56.841497 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:53:56.841504 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:56.841511 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:56.841518 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:56.841525 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:53:56.841533 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:56.841540 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:56.841547 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:56.841554 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:56.841644 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 13:53:56.841654 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:53:56.841659 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:53:56.841664 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:53:56.841671 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 13:53:56.841676 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 13:53:56.841681 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 13:53:56.841691 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 13:53:56.841699 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 13:53:56.841743 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 13:53:56.841750 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197433" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:53:56.841764 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 13:53:56.841786 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 13:53:56.841793 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 13:53:56.841797 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 13:53:56.841802 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 13:53:56.841808 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197433" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:53:56.841818 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:53:56.841825 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:53:56.841830 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:53:56.841842 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 13:53:56.841852 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:53:56.841857 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 13:53:56.841881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.841891 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 13:53:56.841896 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.841920 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 13:53:56.841925 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 13:53:56.841930 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 13:53:56.841934 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 13:53:56.841938 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 13:53:56.841942 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 13:53:56.841947 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 13:53:56.841951 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 13:53:56.841958 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197433" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:53:56.841968 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:53:56.841975 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:53:56.841979 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:53:56.841986 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 13:53:56.841992 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 13:53:56.841996 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:56.842020 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 13:53:56.842027 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:53:56.842032 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:53:56.842038 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:53:56.842042 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:53:56.842053 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 13:53:56.842063 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:53:56.842067 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:53:56.842072 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 13:53:56.842079 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "197433" 2019-04-25 13:53:56.842086 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:53:56.842091 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:53:56.842096 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:53:56.842102 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:53:56.842108 wsdl: in serializeType: returning: 197433 2019-04-25 13:53:56.842114 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 13:53:56.842121 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:53:56.842126 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:53:56.842130 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 13:53:56.842135 wsdl: in serializeType: returning: 197433 2019-04-25 13:53:56.842140 wsdl: serializeRPCParameters returning: 197433 2019-04-25 13:53:56.842420 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=197433 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 13:53:56.842427 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 13:53:56.842434 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5923"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 13:53:56.842449 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 13:53:56.842455 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=197433 2019-04-25 13:53:56.842465 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 13:53:56.842538 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 13:53:56.842476 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 13:53:56.842488 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 13:53:56.842493 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 13:53:56.842498 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 13:53:56.842502 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 13:53:56.842509 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:53:56.842519 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:53:56.842526 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 13:53:56.842532 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 13:53:56.842545 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 13:53:56.842555 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 13:53:56.842563 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 13:53:56.850514 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 13:53:56.850537 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 13:53:56.850551 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 13:53:56.850557 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 13:53:56.850563 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:53:56.850568 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:53:56.850573 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 13:53:56.850578 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 13:53:56.850583 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 13:53:56.850616 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 13:53:56.860597 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 13:53:56.860626 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 13:53:56.860633 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:53:56.860639 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 13:53:56.860644 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 13:53:56.860650 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 13:53:56.860656 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 13:53:56.860662 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 13:53:56.860668 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 13:53:56.860674 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 11:53:42 GMT 2019-04-25 13:53:56.860680 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 13:53:56.860686 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 13:53:56.860692 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 13:53:56.860701 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 13:53:56.860724 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 13:53:56.860735 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 13:53:56.860744 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 13:53:56.860749 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 13:53:56.860755 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 13:53:56.860797 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 13:53:56.860809 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 13:53:56.860815 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 13:53:56.860843 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:53:56.860851 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 11:53:42 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 13:53:56.860881 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 13:53:56.860890 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 13:53:56.860912 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 13:53:56.860919 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 13:53:56.861030 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 13:53:56.861129 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 13:53:56.861135 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 13:53:56.861144 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 13:53:56.861154 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 13:53:56.861178 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 13:53:56.861234 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 13:53:56.861261 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 13:53:56.861276 nusoap_client: got fault 2019-04-25 13:53:56.861284 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 13:53:56.861289 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 13:53:56.861303 nusoap_client: detail =