Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
GARRETT: GTA3776Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3137
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 23 Oct 2019 23:56:31 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-24 01:56:54.777370 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-24 01:56:54.777436 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:56:54.777452 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197432" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-24 01:56:54.777470 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:56:54.777481 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-24 01:56:54.777490 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-24 01:56:54.777505 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-24 01:56:54.777514 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:56:54.777520 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:56:54.777530 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:56:54.777539 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:56:54.777550 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:56:54.777557 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:56:54.777561 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:56:54.777566 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:56:54.777570 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-24 01:56:54.777583 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:56:54.777599 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:56:54.777609 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:56:54.777614 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-24 01:56:54.777620 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-24 01:56:54.777631 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:56:54.777640 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:56:54.784035 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:56:54.784087 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:56:54.784107 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-24 01:56:54.784117 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:56:54.784124 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:56:54.784129 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:56:54.784134 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-24 01:56:54.784178 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-24 01:56:54.801225 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-24 01:56:54.801276 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-24 01:56:54.801290 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:56:54.801296 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:56:54.801302 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:56:54.801308 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:56:54.801314 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:56:54.801321 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:56:54.801327 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:56:54.801332 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:56:31 GMT 2019-10-24 01:56:54.801338 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:56:54.801343 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-24 01:56:54.801350 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:56:54.801363 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-24 01:56:54.801403 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-24 01:56:54.801429 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-24 01:56:54.807714 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:56:54.807798 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-10-24 01:56:54.813722 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.813799 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.813970 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.814004 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.814028 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.814050 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.814071 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.814094 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.814116 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.814139 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.814162 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.814193 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.814214 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.814234 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.814256 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.814279 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.819868 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:56:54.819949 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:56:54.820063 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.820119 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.820151 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:56:54.820189 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.820204 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.820506 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.820562 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.820628 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:56:54.820659 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.820683 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.820727 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.820758 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:56:54.820782 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.820810 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.820848 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:56:54.820883 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.820923 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:56:54.820951 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.820973 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.821673 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:56:54.825981 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.826056 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:56:54.826080 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.826123 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.826185 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.826207 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.826231 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.826251 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.826287 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.826312 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.826333 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.826356 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.826378 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.826410 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.826476 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.826585 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.826611 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.826634 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.826683 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.826917 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.826944 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.826965 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.826998 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.827047 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.827074 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.827095 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.827118 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.827146 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.827170 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.827213 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-10-24 01:56:54.827237 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.827262 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:56:54.827302 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.827325 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.827350 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.827370 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.827401 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.827424 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:56:54.827492 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-24 01:56:54.827510 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:56:54.827516 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-24 01:56:54.827558 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-24 01:56:54.827604 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:56:54.827626 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:56:54.827635 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:56:54.827660 wsdl: got WSDL URL 2019-10-24 01:56:54.827665 wsdl: Parse WSDL 2019-10-24 01:56:54.827872 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-24 01:56:54.827891 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-24 01:56:54.827947 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.827956 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-24 01:56:54.827979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.828011 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.828021 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.828036 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:56:54.828059 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.828066 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.828077 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:56:54.828093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.828127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.828140 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-24 01:56:54.828156 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.828164 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-24 01:56:54.828179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.828207 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:56:54.828215 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.828226 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-24 01:56:54.828240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.828256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.828266 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:56:54.828282 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.828288 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-24 01:56:54.828304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.828329 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.828337 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.828347 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:56:54.828365 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.828372 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.828382 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:56:54.828399 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.828406 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.828416 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:56:54.828429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.828453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.828463 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-24 01:56:54.828479 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.828486 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-24 01:56:54.828501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.828526 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:56:54.828533 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.828543 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-24 01:56:54.828557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.828572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.828591 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-24 01:56:54.828607 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.828613 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-24 01:56:54.828627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.828652 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.828659 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.828669 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:56:54.828687 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.828694 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.828707 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:56:54.828727 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.828734 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.828744 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:56:54.828761 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.828768 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.828782 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:56:54.828796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.828824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.828835 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:56:54.828850 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.828858 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-24 01:56:54.828873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.828897 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.828903 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.828917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.828945 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:56:54.828966 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:56:54.828983 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.828994 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:56:54.829005 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-24 01:56:54.829017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.829033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:56:54.829043 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:56:54.829057 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.829065 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-24 01:56:54.829084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.829110 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.829117 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.829127 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:56:54.829144 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.829151 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.829161 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:56:54.829178 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.829185 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.829194 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:56:54.829211 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.829218 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.829228 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:56:54.829241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.829267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.829277 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:56:54.829292 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.829298 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-24 01:56:54.829314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.829340 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:56:54.829347 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.829356 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-24 01:56:54.829370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.829385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.829395 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:56:54.829409 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.829415 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-24 01:56:54.829430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.829454 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.829461 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.829471 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:56:54.829484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.829500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.829510 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-24 01:56:54.829524 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.829531 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-24 01:56:54.829544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.829568 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.829583 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.829599 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-24 01:56:54.829614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.829629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.829639 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:56:54.829655 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.829661 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-24 01:56:54.829675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.829701 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.829711 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.829722 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:56:54.829736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.829751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.829761 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-24 01:56:54.829776 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.829782 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-24 01:56:54.829852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.829881 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.829888 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.829898 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-24 01:56:54.829912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.829928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.829937 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-24 01:56:54.829952 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.829958 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-24 01:56:54.829972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.829997 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.830004 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.830014 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:56:54.830032 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.830039 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.830048 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:56:54.830061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.830081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.830091 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-24 01:56:54.830106 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.830112 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-24 01:56:54.830126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.830150 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.830157 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.830167 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-24 01:56:54.830180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.830195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.830204 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-24 01:56:54.830219 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.830225 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-24 01:56:54.830240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.830264 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.830271 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.830280 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:56:54.830298 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.830305 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.830314 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:56:54.830327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.830345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.830355 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-24 01:56:54.830369 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.830376 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-24 01:56:54.830389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.830414 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.830421 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.830431 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-24 01:56:54.830444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.830459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.830469 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-24 01:56:54.830483 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.830489 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-24 01:56:54.830503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.830527 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.830534 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.830544 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:56:54.830624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.830650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.830671 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-24 01:56:54.830700 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.830711 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-24 01:56:54.830737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.830827 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.830840 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.830884 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-24 01:56:54.830915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.830940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.830958 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-24 01:56:54.830982 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.830992 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-24 01:56:54.831015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.831057 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.831068 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.831085 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:56:54.831109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.831135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.831157 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-24 01:56:54.831184 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.831191 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-24 01:56:54.831206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.831232 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:56:54.831245 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.831255 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-24 01:56:54.831269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.831284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.831294 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:56:54.831309 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.831315 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-24 01:56:54.831329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.831355 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.831362 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.831372 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:56:54.831385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.831401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.831411 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:56:54.831425 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.831431 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:56:54.831449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.831474 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.831482 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.831491 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-24 01:56:54.831504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.831520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.831529 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:56:54.831544 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.831551 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-24 01:56:54.831564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.831599 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.831606 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.831616 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:56:54.831629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.831644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.831654 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-24 01:56:54.831669 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.831675 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:56:54.831688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.831713 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.831720 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.831729 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-24 01:56:54.831742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.831757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.831767 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:56:54.831781 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.831787 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-24 01:56:54.831801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.831825 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.831832 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.831841 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-24 01:56:54.831858 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.831865 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.831874 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-24 01:56:54.831887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.831906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.831916 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:56:54.831930 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.831937 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-24 01:56:54.831950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.831974 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:56:54.831982 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.831991 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-24 01:56:54.832004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.832019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.832029 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:56:54.832044 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.832050 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:56:54.832064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.832088 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.832095 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.832105 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:56:54.832118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.832133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.832142 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.832157 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.832163 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:56:54.832176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.832204 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.832211 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.832221 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:56:54.832234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.832249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.832259 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:56:54.832274 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.832282 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:56:54.832296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.832321 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:56:54.832329 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.832339 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:56:54.832352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.832367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.832377 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:56:54.832391 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.832398 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:56:54.832411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.832434 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.832440 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.832454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.832479 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:56:54.832500 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:56:54.832517 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.832527 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:56:54.832537 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-24 01:56:54.832549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.832564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:56:54.832581 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:56:54.832597 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.832604 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-24 01:56:54.832618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.832643 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:56:54.832650 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.832660 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:56:54.832673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.832688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.832698 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-24 01:56:54.832713 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.832719 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-24 01:56:54.832733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.832757 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.832763 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.832777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.832801 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:56:54.832821 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:56:54.832838 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.832849 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:56:54.832859 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-24 01:56:54.832871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.832885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:56:54.832895 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:56:54.832910 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.832916 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:56:54.832930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.832956 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:56:54.832963 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.832973 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:56:54.832986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.833001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.833011 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-24 01:56:54.833026 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.833032 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:56:54.833045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.833069 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.833075 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.833089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.833112 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:56:54.833132 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:56:54.833149 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.833159 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:56:54.833169 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-24 01:56:54.833181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.833196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:56:54.833205 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:56:54.833220 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.833227 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-24 01:56:54.833240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.833266 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.833274 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.833283 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-24 01:56:54.833302 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.833309 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.833318 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-24 01:56:54.833336 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.833343 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.833352 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:56:54.833370 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.833377 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.833386 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:56:54.833404 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.833410 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.833420 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:56:54.833437 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.833444 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.833453 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-24 01:56:54.833470 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.833477 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.833487 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:56:54.833500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.833539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.833550 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-24 01:56:54.833567 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.833580 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-24 01:56:54.833596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.833622 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.833629 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.833639 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-24 01:56:54.833652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.833669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.833678 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:56:54.833693 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.833699 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-24 01:56:54.833713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.833738 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.833745 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.833754 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:56:54.833772 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.833779 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.833788 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:56:54.833805 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.833812 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.833821 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:56:54.833834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.833857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.833867 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-24 01:56:54.833881 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.833888 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-24 01:56:54.833901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.833925 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.833932 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.833942 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-24 01:56:54.833955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.833970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.833980 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:56:54.833995 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.834001 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:56:54.834016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.834041 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.834048 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.834057 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:56:54.834070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.834085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.834095 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.834109 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.834116 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:56:54.834129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.834154 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.834160 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.834170 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:56:54.834184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.834199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.834209 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:56:54.834223 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.834229 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:56:54.834242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.834268 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.834275 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.834284 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:56:54.834302 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.834308 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.834317 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:56:54.834334 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.834341 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.834350 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:56:54.834363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.834386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.834395 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.834410 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.834416 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:56:54.834431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.834455 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.834462 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.834471 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:56:54.834485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.834500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.834510 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:56:54.834524 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.834530 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-24 01:56:54.834544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.834569 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.834591 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.834602 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:56:54.834621 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.834627 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.834637 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:56:54.834654 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.834660 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.834669 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:56:54.834686 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.834694 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.834704 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:56:54.834721 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.834727 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.834737 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:56:54.834749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.834781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.834791 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:56:54.834806 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.834812 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:56:54.834826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.834851 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:56:54.834858 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.834868 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-24 01:56:54.834880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.834895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.834905 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:56:54.834920 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:56:54.834952 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-24 01:56:54.834959 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:56:54.834969 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-24 01:56:54.834982 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:56:54.834998 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.835011 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:56:54.835036 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.835043 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:56:54.835053 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:56:54.835070 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:56:54.835077 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:56:54.835087 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-24 01:56:54.835104 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:56:54.835110 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:56:54.835120 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-24 01:56:54.835137 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:56:54.835144 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:56:54.835153 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:56:54.835170 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:56:54.835177 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:56:54.835186 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-24 01:56:54.835203 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:56:54.835210 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:56:54.835221 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-24 01:56:54.835238 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.835245 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:56:54.835254 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.835271 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.835277 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:56:54.835287 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:56:54.835304 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.835310 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:56:54.835320 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-24 01:56:54.835337 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.835343 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:56:54.835353 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:56:54.835369 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.835376 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:56:54.835385 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:56:54.835398 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:56:54.835455 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.835473 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.835479 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:56:54.835493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.835517 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.835524 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.835534 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:56:54.835551 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.835558 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.835568 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:56:54.835598 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.835605 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.835615 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:56:54.835633 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.835639 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.835649 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:56:54.835662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.835689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.835700 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.835714 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.835721 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:56:54.835735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.835760 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.835767 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.835776 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-24 01:56:54.835789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.835804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.835814 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:56:54.835827 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.835854 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.835862 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.835872 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.835885 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.835901 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.835915 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.835941 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.835948 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.835957 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:56:54.835975 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.835982 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.835991 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:56:54.836008 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.836015 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.836024 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:56:54.836041 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.836048 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.836057 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:56:54.836075 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:56:54.836081 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.836090 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:56:54.836113 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:56:54.836120 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.836130 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:56:54.836148 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.836154 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.836164 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:56:54.836181 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.836188 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.836198 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:56:54.836215 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.836222 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.836231 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:56:54.836249 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.836255 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.836265 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:56:54.836282 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.836288 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.836298 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:56:54.836311 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.836366 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.836383 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.836389 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:56:54.836406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.836431 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.836438 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.836448 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:56:54.836465 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.836472 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.836481 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:56:54.836498 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.836504 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.836513 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:56:54.836530 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:56:54.836537 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.836546 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-24 01:56:54.836559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.836594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.836606 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.836621 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.836627 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:56:54.836642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.836710 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.836724 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.836740 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-24 01:56:54.836765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.836798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.836819 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:56:54.836841 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.836870 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.836877 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.836887 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.836929 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.836949 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.836965 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.837012 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.837020 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.837031 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:56:54.837049 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.837055 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.837065 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:56:54.837082 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.837088 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.837098 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:56:54.837115 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.837122 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.837131 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:56:54.837148 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:56:54.837155 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.837164 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:56:54.837181 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:56:54.837189 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.837198 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:56:54.837215 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.837222 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.837231 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:56:54.837248 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.837255 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.837264 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:56:54.837281 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.837287 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.837297 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:56:54.837314 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:56:54.837321 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.837330 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-24 01:56:54.837347 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.837354 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.837363 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:56:54.837380 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.837387 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.837396 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:56:54.837409 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.837467 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.837483 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:56:54.837510 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:56:54.837517 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:56:54.837527 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:56:54.837540 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:56:54.837556 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.837570 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:56:54.837605 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.837612 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:56:54.837622 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-24 01:56:54.837641 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.837647 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:56:54.837657 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-24 01:56:54.837674 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.837681 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:56:54.837690 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:56:54.837707 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.837714 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:56:54.837724 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-24 01:56:54.837741 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.837747 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:56:54.837756 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-24 01:56:54.837773 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:56:54.837780 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:56:54.837789 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:56:54.837806 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.837812 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:56:54.837822 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-24 01:56:54.837839 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:56:54.837846 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:56:54.837855 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-24 01:56:54.837872 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:56:54.837879 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:56:54.837888 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-24 01:56:54.837905 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:56:54.837912 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:56:54.837921 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:56:54.837939 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:56:54.837945 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:56:54.837955 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:56:54.837972 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:56:54.837979 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:56:54.837988 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-24 01:56:54.838005 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.838012 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:56:54.838021 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:56:54.838038 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.838045 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:56:54.838054 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-24 01:56:54.838067 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:56:54.838135 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.838156 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.838162 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-24 01:56:54.838178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.838203 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.838210 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.838220 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:56:54.838233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.838248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.838258 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:56:54.838273 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.838279 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-24 01:56:54.838292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.838317 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:56:54.838324 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.838333 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-24 01:56:54.838347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.838361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.838371 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:56:54.838386 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.838392 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-24 01:56:54.838406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.838430 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.838437 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.838447 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:56:54.838464 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.838471 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.838481 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:56:54.838498 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.838505 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.838514 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:56:54.838531 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:56:54.838538 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.838548 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:56:54.838561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.838600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.838612 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-24 01:56:54.838627 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.838634 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-24 01:56:54.838648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.838674 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:56:54.838681 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.838690 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-24 01:56:54.838704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.838719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.838729 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-24 01:56:54.838742 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:56:54.838770 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-24 01:56:54.838777 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:56:54.838787 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-24 01:56:54.838800 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:56:54.838818 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.838831 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-24 01:56:54.838856 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.838863 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:56:54.838872 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-24 01:56:54.838890 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.838897 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-24 01:56:54.838928 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-24 01:56:54.838951 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.838959 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:56:54.838969 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-24 01:56:54.838986 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:56:54.838993 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-24 01:56:54.839003 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:56:54.839034 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.839043 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-24 01:56:54.839055 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-24 01:56:54.839074 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.839081 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-24 01:56:54.839091 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-24 01:56:54.839109 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.839115 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-24 01:56:54.839125 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:56:54.839156 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:56:54.839164 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:56:54.839175 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-24 01:56:54.839194 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:56:54.839201 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-24 01:56:54.839212 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-24 01:56:54.839229 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.839236 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-24 01:56:54.839245 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:56:54.839258 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-24 01:56:54.839327 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.839350 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.839357 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-24 01:56:54.839372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.839397 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.839404 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.839414 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:56:54.839427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.839442 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.839452 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-24 01:56:54.839467 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.839473 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-24 01:56:54.839487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.839512 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:56:54.839519 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.839528 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-24 01:56:54.839541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.839556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.839566 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:56:54.839586 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-24 01:56:54.839614 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:56:54.839622 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:56:54.839631 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-24 01:56:54.839649 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:56:54.839656 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-24 01:56:54.839666 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-24 01:56:54.839683 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:56:54.839690 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:56:54.839699 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-24 01:56:54.839712 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-24 01:56:54.839736 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.839751 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.839757 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:56:54.839771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.839796 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.839803 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.839813 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:56:54.839830 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.839838 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.839848 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:56:54.839865 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.839871 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.839881 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:56:54.839893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.839918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.839928 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:56:54.839942 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.839949 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:56:54.839963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.839988 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:56:54.839994 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.840004 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-24 01:56:54.840017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.840032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.840042 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:56:54.840055 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:56:54.840082 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:56:54.840089 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:56:54.840099 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:56:54.840112 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:56:54.840128 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.840142 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:56:54.840168 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.840175 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:56:54.840185 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-24 01:56:54.840202 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.840209 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:56:54.840219 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-24 01:56:54.840236 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.840243 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:56:54.840252 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:56:54.840269 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.840277 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:56:54.840287 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-24 01:56:54.840304 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:56:54.840310 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:56:54.840320 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-24 01:56:54.840336 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.840343 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:56:54.840352 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-24 01:56:54.840369 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.840376 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:56:54.840385 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-24 01:56:54.840402 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.840408 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:56:54.840418 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:56:54.840461 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.840492 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:56:54.840541 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:56:54.840568 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:56:54.840653 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.840688 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.840698 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-24 01:56:54.840722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.840761 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.840772 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.840788 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:56:54.840816 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.840833 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.840853 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:56:54.840883 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.840891 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.840901 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:56:54.840919 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.840926 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.840940 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:56:54.840958 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.840965 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.840975 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:56:54.840989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.841020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.841031 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:56:54.841046 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.841053 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-24 01:56:54.841067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.841090 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.841097 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.841110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.841135 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:56:54.841157 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:56:54.841173 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.841184 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:56:54.841194 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-24 01:56:54.841207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.841222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:56:54.841231 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:56:54.841246 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.841252 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-24 01:56:54.841266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.841290 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.841297 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.841306 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-24 01:56:54.841319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.841334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.841344 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-24 01:56:54.841359 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.841365 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-24 01:56:54.841378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.841403 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:56:54.841410 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.841420 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-24 01:56:54.841433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.841448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.841458 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-24 01:56:54.841472 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.841478 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-24 01:56:54.841492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.841517 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.841523 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.841533 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:56:54.841546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.841561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.841570 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-24 01:56:54.841593 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.841600 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-24 01:56:54.841614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.841639 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:56:54.841646 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.841656 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-24 01:56:54.841669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.841684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.841694 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:56:54.841707 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:56:54.841735 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-24 01:56:54.841742 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:56:54.841752 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-24 01:56:54.841765 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:56:54.841781 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.841794 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:56:54.841819 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.841826 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:56:54.841836 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-24 01:56:54.841853 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.841860 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:56:54.841869 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-24 01:56:54.841886 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.841893 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:56:54.841903 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-24 01:56:54.841950 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.841959 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:56:54.841969 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-24 01:56:54.841987 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.841994 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:56:54.842003 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-24 01:56:54.842021 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:56:54.842028 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:56:54.842037 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-24 01:56:54.842055 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:56:54.842062 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:56:54.842072 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-24 01:56:54.842089 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:56:54.842096 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:56:54.842106 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-24 01:56:54.842123 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:56:54.842130 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:56:54.842140 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-24 01:56:54.842157 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.842163 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:56:54.842174 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-24 01:56:54.842191 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.842198 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:56:54.842207 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-24 01:56:54.842224 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.842230 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:56:54.842240 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-24 01:56:54.842257 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.842264 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:56:54.842273 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-24 01:56:54.842286 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:56:54.842350 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.842369 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.842376 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-24 01:56:54.842392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.842417 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.842423 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.842433 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-24 01:56:54.842446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.842465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.842476 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:56:54.842491 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.842498 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-24 01:56:54.842512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.842536 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.842543 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.842553 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-24 01:56:54.842566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.842593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.842605 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:56:54.842620 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.842626 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:56:54.842641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.842666 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.842673 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.842682 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-24 01:56:54.842700 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.842711 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.842720 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:56:54.842738 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.842745 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.842754 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:56:54.842771 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.842778 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.842787 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:56:54.842800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.842827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.842838 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:56:54.842852 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.842859 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:56:54.842874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.842899 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:56:54.842906 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.842916 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-24 01:56:54.842929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.842944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.842954 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:56:54.842967 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:56:54.842994 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:56:54.843001 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:56:54.843011 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:56:54.843024 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:56:54.843040 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.843053 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:56:54.843078 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.843085 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:56:54.843095 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:56:54.843112 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.843119 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:56:54.843128 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:56:54.843145 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.843152 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:56:54.843162 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-24 01:56:54.843179 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:56:54.843186 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:56:54.843195 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:56:54.843212 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.843219 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:56:54.843230 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:56:54.843247 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.843254 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:56:54.843263 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-24 01:56:54.843280 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:56:54.843287 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:56:54.843296 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-24 01:56:54.843309 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:56:54.843348 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.843365 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.843372 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-24 01:56:54.843388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.843412 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.843419 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.843429 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-24 01:56:54.843446 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.843453 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.843462 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-24 01:56:54.843479 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.843486 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.843495 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-24 01:56:54.843512 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.843519 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.843528 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-24 01:56:54.843545 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.843552 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.843561 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-24 01:56:54.843585 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.843593 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.843603 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-24 01:56:54.843620 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.843627 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.843637 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:56:54.843654 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.843660 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.843670 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:56:54.843683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.843725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.843736 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:56:54.843751 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.843758 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-24 01:56:54.843773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.843798 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:56:54.843805 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.843814 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-24 01:56:54.843828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.843843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.843852 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:56:54.843945 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:56:54.843955 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-24 01:56:54.843968 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-24 01:56:54.843987 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.843993 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-24 01:56:54.844007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.844036 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:56:54.844056 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:56:54.844072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.844084 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:56:54.844094 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-24 01:56:54.844111 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.844118 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-24 01:56:54.844128 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-24 01:56:54.844143 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:56:54.844150 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-24 01:56:54.844160 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-24 01:56:54.844176 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:56:54.844183 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-24 01:56:54.844192 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:56:54.844209 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.844216 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:56:54.844226 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.844242 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.844248 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:56:54.844258 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.844274 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:56:54.844281 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-24 01:56:54.844290 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:56:54.844307 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:56:54.844313 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-24 01:56:54.844323 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:56:54.844340 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:56:54.844346 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-24 01:56:54.844356 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-24 01:56:54.844372 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:56:54.844379 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:56:54.844389 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:56:54.844405 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:56:54.844411 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-24 01:56:54.844421 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-24 01:56:54.844437 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:56:54.844445 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-24 01:56:54.844455 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:56:54.844472 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:56:54.844478 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:56:54.844488 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:56:54.844503 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:56:54.844510 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-24 01:56:54.844520 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-24 01:56:54.844537 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-24 01:56:54.844580 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-24 01:56:54.844611 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:56:54.844638 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:56:54.844665 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-24 01:56:54.844692 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:56:54.844718 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:56:54.844744 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:56:54.844770 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:56:54.844797 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-24 01:56:54.844823 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:56:54.844849 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-24 01:56:54.844875 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-24 01:56:54.844902 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-24 01:56:54.844927 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-24 01:56:54.844953 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-24 01:56:54.844980 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-24 01:56:54.845007 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-24 01:56:54.845033 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-24 01:56:54.845059 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-24 01:56:54.845085 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:56:54.845113 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:56:54.845140 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:56:54.845167 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-24 01:56:54.845193 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:56:54.845219 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:56:54.845245 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:56:54.845271 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.845298 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:56:54.845324 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:56:54.845350 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:56:54.845376 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-24 01:56:54.845403 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:56:54.845430 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-24 01:56:54.845455 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:56:54.845481 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-24 01:56:54.845508 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:56:54.845534 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-24 01:56:54.845560 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:56:54.845599 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.845627 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:56:54.845653 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.845681 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:56:54.845707 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:56:54.845734 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:56:54.845761 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.845787 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:56:54.845813 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.845839 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:56:54.845865 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:56:54.845891 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:56:54.845917 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-24 01:56:54.845943 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-24 01:56:54.845970 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-24 01:56:54.845997 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:56:54.846023 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:56:54.846049 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:56:54.846076 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:56:54.846102 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:56:54.846128 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-24 01:56:54.846155 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-24 01:56:54.846181 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-24 01:56:54.846206 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:56:54.846232 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:56:54.846261 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:56:54.846289 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:56:54.846368 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:56:54.846394 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:56:54.846420 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:56:54.846446 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.846464 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.846490 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:56:54.846516 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.846533 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.846549 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.846644 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:56:54.846679 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.846697 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.846713 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.846737 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.846763 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:56:54.846789 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.846806 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.846823 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.846839 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.846865 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:56:54.846891 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.846917 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:56:54.846942 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.846968 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:56:54.846993 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.847011 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.847037 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:56:54.847062 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.847080 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.847105 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:56:54.847131 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.847156 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:56:54.847182 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.847207 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:56:54.847233 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.847258 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:56:54.847284 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.847309 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:56:54.847335 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.847352 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.847377 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:56:54.847403 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.847428 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:56:54.847454 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.847480 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:56:54.847506 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.847531 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:56:54.847557 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.847591 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:56:54.847618 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.847634 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.847651 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.847668 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.847684 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.847700 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.847717 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.847743 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:56:54.847768 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.847785 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.847801 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.847827 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:56:54.847853 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.847879 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:56:54.847904 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.847921 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.847937 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.847963 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:56:54.847988 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848005 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848021 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848038 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848054 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848080 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:56:54.848106 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848122 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848139 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848157 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848183 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.848209 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848226 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848243 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848260 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848286 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.848313 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848339 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:56:54.848365 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848381 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848398 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848414 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848440 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:56:54.848465 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848491 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:56:54.848516 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848533 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848549 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848580 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:56:54.848607 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848624 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848640 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848657 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848673 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848699 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:56:54.848725 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848750 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:56:54.848777 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848803 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:56:54.848829 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848855 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:56:54.848880 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848897 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848913 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848930 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848956 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:56:54.848982 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.848999 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.849015 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.849032 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.849048 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.849065 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.849081 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.849098 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.849123 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:56:54.849148 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.849165 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.849190 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:56:54.849215 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.849232 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.849248 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.849274 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:56:54.849300 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.849316 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.849332 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.849349 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.849375 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:56:54.849400 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.849417 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.849433 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.849450 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.849476 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:56:54.849501 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.849527 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:56:54.849553 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.849585 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:56:54.849612 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.849629 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.849656 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:56:54.849681 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.849698 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.849724 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:56:54.849749 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.849775 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:56:54.849800 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.849826 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:56:54.849851 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.849933 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:56:54.849986 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.850043 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:56:54.850090 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.850118 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.850158 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:56:54.850242 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.850296 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:56:54.850346 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.850400 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:56:54.850459 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.850508 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:56:54.850558 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.850626 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:56:54.850684 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.850719 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.850754 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.850786 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.850818 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.850851 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.850883 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.850934 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:56:54.850994 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.851015 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.851032 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.851062 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:56:54.851089 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.851116 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:56:54.851142 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.851158 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.851175 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.851201 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:56:54.851226 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.851243 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.851259 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.851276 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.851293 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.851318 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:56:54.851345 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.851388 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.851408 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.851425 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.851451 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.851476 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.851493 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.851510 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.851526 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.851552 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.851586 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.851614 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:56:54.851640 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.851657 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.851673 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.851690 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.851722 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:56:54.851749 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.851774 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:56:54.851800 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.851816 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.851833 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.851859 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:56:54.851884 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.851901 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.851917 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.851934 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.851950 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.851976 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:56:54.852001 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.852028 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:56:54.852053 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.852079 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:56:54.852105 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.852130 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:56:54.852156 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.852172 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.852189 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.852205 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.852231 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:56:54.852258 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.852274 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.852291 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.852308 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.852324 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.852341 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.852357 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.852374 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:56:54.852399 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:56:54.852433 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-24 01:56:54.852494 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:56:54.852544 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:56:54.852600 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:56:54.852650 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:56:54.852696 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-24 01:56:54.852748 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-24 01:56:54.852796 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-24 01:56:54.852843 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-24 01:56:54.852891 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:56:54.852936 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:56:54.852983 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:56:54.853032 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:56:54.853079 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.853128 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:56:54.853175 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:56:54.853224 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:56:54.853271 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:56:54.853318 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:56:54.853365 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.853412 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.853459 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:56:54.853507 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.853563 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.853627 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:56:54.853674 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-24 01:56:54.853728 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:56:54.853774 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:56:54.853853 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:56:54.853904 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-24 01:56:54.853956 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:56:54.854007 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:56:54.854077 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:56:54.854129 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:56:54.854186 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-24 01:56:54.854234 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:56:54.854281 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:56:54.854388 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:56:54.854436 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:56:54.854482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-24 01:56:54.854529 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-24 01:56:54.854589 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-24 01:56:54.854639 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-24 01:56:54.854722 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:56:54.854770 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:56:54.854817 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:56:54.854863 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:56:54.854909 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.854957 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:56:54.855004 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:56:54.855051 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:56:54.855097 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:56:54.855145 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:56:54.855193 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.855241 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.855288 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:56:54.855336 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.855387 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.855438 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:56:54.855483 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-24 01:56:54.855528 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:56:54.855581 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:56:54.855629 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:56:54.855678 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-24 01:56:54.855731 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:56:54.855782 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:56:54.855828 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:56:54.855876 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:56:54.855931 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-24 01:56:54.855979 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:56:54.856026 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:56:54.856074 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:56:54.856122 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:56:54.856167 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-24 01:56:54.856214 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-24 01:56:54.856287 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-24 01:56:54.856335 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-24 01:56:54.856382 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:56:54.856428 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:56:54.856476 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:56:54.856523 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:56:54.856569 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.856625 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:56:54.856673 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:56:54.856725 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:56:54.856780 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:56:54.856827 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:56:54.856912 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.856963 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.857011 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:56:54.857060 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.857111 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.857162 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:56:54.857208 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-24 01:56:54.857253 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:56:54.857299 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:56:54.857345 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:56:54.857393 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-24 01:56:54.857441 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:56:54.857491 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:56:54.857537 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:56:54.857593 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:56:54.857648 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:56:54.857676 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:56:54.857743 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:56:54.857799 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:56:54.857853 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:56:54.857907 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:56:54.857959 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:56:54.858012 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:56:54.858064 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:56:54.858116 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:56:54.858169 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:56:54.858223 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:56:54.858276 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:56:54.858328 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:56:54.858381 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.858434 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:56:54.858486 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:56:54.858538 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:56:54.858605 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:56:54.858659 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:56:54.858717 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.858771 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.858824 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:56:54.858876 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.858929 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.858982 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:56:54.859035 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:56:54.859089 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:56:54.859142 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:56:54.859194 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:56:54.859247 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:56:54.859299 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:56:54.859352 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:56:54.859405 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:56:54.859565 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:56:54.859636 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:56:54.859660 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:56:54.859725 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:56:54.859779 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:56:54.859832 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:56:54.859885 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:56:54.859943 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:56:54.860038 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:56:54.860094 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:56:54.860217 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:56:54.860332 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:56:54.860427 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:56:54.860527 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:56:54.860635 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:56:54.860695 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.860756 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:56:54.860809 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:56:54.860862 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:56:54.860915 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:56:54.860968 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:56:54.861022 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.861080 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.861133 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:56:54.861186 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.861239 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.861292 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:56:54.861344 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:56:54.861398 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:56:54.861450 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:56:54.861503 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:56:54.861556 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:56:54.861619 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:56:54.861672 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:56:54.861733 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:56:54.861788 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:56:54.861849 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-24 01:56:54.861872 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:56:54.861922 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:56:54.861971 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:56:54.862019 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:56:54.862066 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:56:54.862114 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:56:54.862162 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:56:54.862209 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:56:54.862258 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:56:54.862306 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:56:54.862353 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:56:54.862401 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:56:54.862448 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:56:54.862496 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.862543 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:56:54.862602 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:56:54.862701 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:56:54.862750 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:56:54.862798 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:56:54.862846 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.862893 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.862940 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:56:54.862987 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.863034 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.863081 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:56:54.863129 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:56:54.863178 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:56:54.863226 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:56:54.863273 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:56:54.863320 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:56:54.863367 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:56:54.863413 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:56:54.863461 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:56:54.863510 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:56:54.863564 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-24 01:56:54.863593 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:56:54.863646 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:56:54.863696 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:56:54.863746 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:56:54.863795 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:56:54.863844 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:56:54.863893 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:56:54.863942 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:56:54.863992 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:56:54.864041 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:56:54.864092 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:56:54.864142 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:56:54.864191 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:56:54.864241 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.864290 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:56:54.864340 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:56:54.864389 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:56:54.864439 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:56:54.864488 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:56:54.864539 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.864595 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.864645 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:56:54.864694 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.864743 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.864793 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:56:54.864842 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:56:54.864892 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:56:54.864940 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:56:54.864991 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:56:54.865040 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:56:54.865090 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:56:54.865139 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:56:54.865189 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:56:54.865239 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:56:54.865292 wsdl: current service: Service1 2019-10-24 01:56:54.865309 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-24 01:56:54.865345 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-24 01:56:54.865373 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-24 01:56:54.865402 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-24 01:56:54.865449 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-24 01:56:54.865481 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:56:54.865499 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:56:54.865509 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:56:54.865518 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:56:54.865527 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:56:54.865535 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:56:54.865547 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:56:54.865557 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:56:54.865565 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:56:54.865587 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:56:54.865615 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:56:54.865627 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:56:54.865635 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:56:54.865644 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.865653 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:56:54.865662 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:56:54.865670 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:56:54.865678 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:56:54.865686 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:56:54.865694 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.865703 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.865711 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:56:54.865719 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.865726 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.865734 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:56:54.865742 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:56:54.865750 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:56:54.865758 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:56:54.865765 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:56:54.865774 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:56:54.865782 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:56:54.865790 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:56:54.865798 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:56:54.865806 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:56:54.865814 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:56:54.865825 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:56:54.865832 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:56:54.865840 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:56:54.865849 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:56:54.865856 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:56:54.865864 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:56:54.865871 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:56:54.865879 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:56:54.865887 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:56:54.865894 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:56:54.865902 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:56:54.865909 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:56:54.865916 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.865924 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:56:54.865931 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:56:54.865939 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:56:54.865946 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:56:54.865954 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:56:54.865961 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.865968 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.865975 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:56:54.865982 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.865990 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.865997 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:56:54.866004 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:56:54.866012 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:56:54.866019 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:56:54.866027 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:56:54.866035 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:56:54.866043 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:56:54.866050 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:56:54.866057 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:56:54.866065 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:56:54.866073 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:56:54.866083 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:56:54.866090 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:56:54.866098 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:56:54.866106 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:56:54.866113 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:56:54.866119 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:56:54.866126 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:56:54.866133 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:56:54.866140 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:56:54.866147 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:56:54.866154 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:56:54.866161 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:56:54.866168 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.866175 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:56:54.866182 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:56:54.866189 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:56:54.866196 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:56:54.866203 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:56:54.866210 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.866217 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.866225 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:56:54.866232 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.866239 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.866246 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:56:54.866253 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:56:54.866259 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:56:54.866266 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:56:54.866273 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:56:54.866279 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:56:54.866286 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:56:54.866293 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:56:54.866300 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:56:54.866306 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:56:54.866313 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:56:54.866321 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:56:54.866328 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:56:54.866335 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:56:54.866343 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:56:54.866349 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:56:54.866356 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:56:54.866363 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:56:54.866371 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:56:54.866378 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:56:54.866385 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:56:54.866391 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:56:54.866398 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:56:54.866405 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.866412 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:56:54.866419 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:56:54.866426 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:56:54.866432 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:56:54.866439 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:56:54.866446 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.866452 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:56:54.866459 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:56:54.866466 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:56:54.866473 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:56:54.866479 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:56:54.866486 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:56:54.866492 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:56:54.866499 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:56:54.866505 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:56:54.866513 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:56:54.866519 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:56:54.866526 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:56:54.866533 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:56:54.866539 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:56:54.866626 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-24 01:56:54.866636 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:56:54.866642 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:56:54.866647 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:56:54.866654 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-24 01:56:54.866659 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:56:54.866662 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:56:54.866672 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-24 01:56:54.866680 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:56:54.866722 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-24 01:56:54.866729 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197432" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:56:54.866743 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:56:54.866765 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-24 01:56:54.866772 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-24 01:56:54.866777 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-24 01:56:54.866781 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-24 01:56:54.866786 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197432" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:56:54.866797 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:56:54.866804 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:56:54.866809 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:56:54.866821 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:56:54.866831 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:56:54.866836 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-24 01:56:54.866860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.866869 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:56:54.866874 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.866897 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:56:54.866903 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-24 01:56:54.866907 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-24 01:56:54.866911 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-24 01:56:54.866915 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-24 01:56:54.866919 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-24 01:56:54.866923 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-24 01:56:54.866928 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-24 01:56:54.866934 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197432" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:56:54.866944 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:56:54.866950 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:56:54.866954 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:56:54.866960 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:56:54.866966 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:56:54.866970 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:56:54.866993 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:56:54.866999 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:56:54.867004 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:56:54.867010 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:56:54.867015 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:56:54.867026 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:56:54.867033 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:56:54.867038 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:56:54.867043 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:56:54.867050 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "197432" 2019-10-24 01:56:54.867057 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:56:54.867061 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:56:54.867066 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:56:54.867073 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:56:54.867078 wsdl: in serializeType: returning: 197432 2019-10-24 01:56:54.867084 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:56:54.867091 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:56:54.867095 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:56:54.867099 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:56:54.867104 wsdl: in serializeType: returning: 197432 2019-10-24 01:56:54.867108 wsdl: serializeRPCParameters returning: 197432 2019-10-24 01:56:54.867121 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=197432 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-24 01:56:54.867126 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-24 01:56:54.867132 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8499"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-24 01:56:54.867146 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-24 01:56:54.867152 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=197432 2019-10-24 01:56:54.867162 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-24 01:56:54.867240 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-24 01:56:54.867176 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:56:54.867187 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:56:54.867193 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:56:54.867198 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:56:54.867202 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:56:54.867209 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:56:54.867220 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:56:54.867228 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:56:54.867234 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:56:54.867247 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-24 01:56:54.867257 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:56:54.867265 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:56:54.873344 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:56:54.873361 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:56:54.873372 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-24 01:56:54.873377 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-24 01:56:54.873382 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:56:54.873387 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:56:54.873391 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:56:54.873395 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:56:54.873400 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-24 01:56:54.873427 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-24 01:56:54.881493 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-24 01:56:54.881529 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-24 01:56:54.881540 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:56:54.881549 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:56:54.881558 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:56:54.881568 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:56:54.881591 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:56:54.881601 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:56:54.881611 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:56:54.881622 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:56:31 GMT 2019-10-24 01:56:54.881633 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:56:54.881643 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-24 01:56:54.881653 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:56:54.881670 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-24 01:56:54.881720 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-24 01:56:54.881747 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-24 01:56:54.881761 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:56:54.881769 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-24 01:56:54.881777 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-24 01:56:54.881821 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:56:54.881839 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:56:54.881850 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:56:54.881882 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:56:54.881892 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 23 Oct 2019 23:56:31 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-24 01:56:54.881939 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-24 01:56:54.881954 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-24 01:56:54.881987 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-24 01:56:54.881997 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-24 01:56:54.882150 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-24 01:56:54.882311 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-24 01:56:54.882322 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-24 01:56:54.882335 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-24 01:56:54.882354 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:56:54.882393 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-24 01:56:54.882484 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-24 01:56:54.882516 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:56:54.882534 nusoap_client: got fault 2019-10-24 01:56:54.882546 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-24 01:56:54.882554 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-24 01:56:54.882572 nusoap_client: detail =