Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
GARRETT: GT35Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3115
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:08:31 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:08:33.181191 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:08:33.181227 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:08:33.181239 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197420" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:08:33.181252 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:08:33.181260 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:08:33.181267 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:08:33.181279 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:08:33.181292 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:08:33.181298 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:08:33.181306 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:08:33.181313 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:08:33.181322 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:08:33.181328 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:08:33.181332 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:08:33.181336 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:08:33.181340 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:08:33.181349 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:08:33.181362 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:08:33.181368 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:08:33.181373 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:08:33.181378 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:08:33.181385 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:08:33.181392 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:08:33.188808 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:08:33.188824 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:08:33.188833 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:08:33.188839 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:08:33.188844 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:08:33.188848 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:08:33.188852 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:08:33.188881 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:08:33.206686 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:08:33.206709 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:08:33.206717 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:08:33.206722 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:08:33.206728 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:08:33.206733 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:08:33.206739 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:08:33.206751 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:08:33.206757 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:08:33.206762 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:08:31 GMT 2019-02-20 06:08:33.206777 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:08:33.206783 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:08:33.206789 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:08:33.206799 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:08:33.206827 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:08:33.213698 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:08:33.213926 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-02-20 06:08:33.213958 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:08:33.214381 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:08:33.220758 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:08:33.220882 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:08:33.221095 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:08:33.221373 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:08:33.221976 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:08:33.222272 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:08:33.227973 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:08:33.228008 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:08:33.228385 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:08:33.228531 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:08:33.228770 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:08:33.228817 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:08:33.229228 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:08:33.229267 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:08:33.229845 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:08:33.229870 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:08:33.230397 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:08:33.230465 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:08:33.230940 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:08:33.231092 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:08:33.231115 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:08:33.235173 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:08:33.235238 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:08:33.235612 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:08:33.235637 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:08:33.235994 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:08:33.236022 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:08:33.236547 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:08:33.236570 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:08:33.236922 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:08:33.236948 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:08:33.237449 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:08:33.237576 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:08:33.237600 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:08:33.237923 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:08:33.238152 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:08:33.238336 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:08:33.238361 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:08:33.238516 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:08:33.238751 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:08:33.238784 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:08:33.239095 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-20 06:08:33.239114 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:08:33.239123 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:08:33.239165 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:08:33.239238 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:08:33.239263 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:08:33.239275 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:08:33.239329 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:08:33.239339 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:08:33.239578 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:08:33.239601 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:08:33.239679 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.239693 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:08:33.239735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.239805 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.239820 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.239855 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:08:33.239888 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.239901 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.239918 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:08:33.239943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.239987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.240009 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:08:33.240035 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.240045 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:08:33.240069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.240114 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:33.240125 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.240144 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:08:33.240167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.240192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.240213 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:08:33.240238 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.240248 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:08:33.240272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.240367 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.240380 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.240402 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:08:33.240436 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.240448 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.240466 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:08:33.240497 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.240509 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.240526 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:08:33.240551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.240589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.240611 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:08:33.240640 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.240652 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:08:33.240680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.240734 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:33.240747 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.240779 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:08:33.240800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.240824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.240852 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:08:33.240875 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.240884 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:08:33.240906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.240944 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.240954 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.240970 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:08:33.240998 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.241008 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.241023 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:08:33.241051 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.241061 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.241076 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:08:33.241103 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.241113 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.241128 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:08:33.241149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.241189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.241206 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:08:33.241229 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.241239 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:08:33.241261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.241328 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.241346 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.241381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.241425 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:08:33.241461 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:08:33.241490 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.241508 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:08:33.241527 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:08:33.241549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.241574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:08:33.241594 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:08:33.241621 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.241631 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:08:33.241657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.241700 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.241720 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.241739 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:08:33.241777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.241802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.241820 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:08:33.241856 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.241866 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:08:33.241889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.241937 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.241949 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.241966 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:08:33.241987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.242011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.242028 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:08:33.242053 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.242062 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:08:33.242085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.242125 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.242136 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.242153 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:08:33.242175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.242198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.242215 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:08:33.242238 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.242248 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:08:33.242271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.242377 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.242390 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.242409 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:08:33.242435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.242461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.242480 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:08:33.242508 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.242518 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:08:33.242544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.242587 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.242599 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.242617 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:08:33.242649 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.242661 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.242680 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:08:33.242703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.242741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.242759 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:08:33.242801 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.242810 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:08:33.242845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.242886 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.242898 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.242915 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:08:33.242936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.242960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.242976 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:08:33.243000 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.243009 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:08:33.243039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.243081 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.243101 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.243117 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:08:33.243148 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.243158 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.243175 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:08:33.243197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.243225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.243244 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:08:33.243268 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.243278 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:08:33.243330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.243380 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.243388 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.243398 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:08:33.243415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.243433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.243444 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:08:33.243460 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.243466 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:08:33.243481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.243506 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.243513 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.243523 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:08:33.243537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.243552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.243562 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:08:33.243577 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.243583 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:08:33.243597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.243622 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.243630 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.243639 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:08:33.243653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.243668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.243678 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:08:33.243693 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.243699 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:08:33.243722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.243747 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.243754 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.243764 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:08:33.243798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.243812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.243822 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:08:33.243836 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.243842 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:08:33.243856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.243880 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:33.243886 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.243896 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:08:33.243909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.243923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.243933 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:08:33.243947 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.243953 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:08:33.243967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.243991 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.243998 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.244007 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:08:33.244020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.244034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.244044 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:08:33.244058 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.244064 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:08:33.244078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.244101 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.244108 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.244118 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:08:33.244130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.244145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.244154 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:08:33.244169 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.244175 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:08:33.244188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.244212 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.244219 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.244229 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:08:33.244241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.244255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.244265 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:08:33.244279 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.244297 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:08:33.244326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.244357 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.244364 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.244374 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:08:33.244388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.244404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.244417 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:08:33.244434 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.244440 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:08:33.244454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.244479 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.244487 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.244497 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:08:33.244515 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.244522 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.244531 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:08:33.244545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.244565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.244575 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:08:33.244590 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.244596 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:08:33.244610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.244636 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:33.244644 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.244654 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:08:33.244667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.244682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.244692 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:08:33.244708 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.244720 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:08:33.244734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.244759 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.244766 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.244781 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:08:33.244807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.244821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.244831 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.244845 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.244851 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:08:33.244864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.244889 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.244896 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.244905 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:08:33.244918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.244932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.244942 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:08:33.244956 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.244962 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:08:33.244976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.245000 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:08:33.245006 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.245016 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:08:33.245029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.245043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.245053 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:08:33.245067 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.245073 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:08:33.245087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.245110 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.245116 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.245130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.245156 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:08:33.245177 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:08:33.245193 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.245204 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:08:33.245214 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:08:33.245226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.245240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:08:33.245249 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:08:33.245264 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.245271 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:08:33.245300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.245347 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:08:33.245354 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.245364 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:08:33.245378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.245394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.245404 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:08:33.245425 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.245432 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:08:33.245447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.245471 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.245477 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.245491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.245515 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:08:33.245536 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:08:33.245553 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.245564 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:08:33.245574 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:08:33.245586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.245601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:08:33.245610 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:08:33.245626 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.245632 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:08:33.245646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.245672 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.245679 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.245689 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:08:33.245716 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.245723 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.245733 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:08:33.245752 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.245759 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.245769 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:08:33.245799 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.245806 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.245816 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:08:33.245834 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.245840 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.245850 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:08:33.245866 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.245873 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.245882 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:08:33.245899 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.245906 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.245916 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:08:33.245928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.245965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.245976 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:08:33.245991 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.245997 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:08:33.246011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.246036 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.246043 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.246053 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:08:33.246065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.246080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.246089 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:08:33.246104 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.246110 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:08:33.246123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.246148 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.246155 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.246164 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:08:33.246182 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.246189 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.246198 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:08:33.246215 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.246222 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.246232 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:08:33.246244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.246266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.246276 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:08:33.246331 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.246339 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:08:33.246358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.246385 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.246392 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.246403 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:08:33.246421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.246439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.246449 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:08:33.246465 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.246471 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:08:33.246486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.246511 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.246518 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.246528 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:08:33.246541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.246556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.246566 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.246581 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.246587 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:08:33.246602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.246628 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.246635 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.246645 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:08:33.246659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.246674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.246684 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:08:33.246699 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.246705 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:08:33.246724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.246749 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.246756 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.246766 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:08:33.246803 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.246810 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.246820 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:08:33.246838 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.246845 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.246855 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:08:33.246867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.246889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.246899 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.246914 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.246921 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:08:33.246935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.246959 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.246966 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.246976 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:08:33.246989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.247003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.247013 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:08:33.247028 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.247034 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:08:33.247048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.247072 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.247079 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.247089 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:08:33.247106 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.247113 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.247123 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:08:33.247140 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.247146 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.247156 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:08:33.247173 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.247180 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.247189 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:08:33.247206 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.247213 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.247223 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:08:33.247235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.247265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.247276 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:08:33.247301 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.247320 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:08:33.247336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.247362 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:08:33.247370 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.247379 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:08:33.247393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.247408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.247424 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:08:33.247439 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:08:33.247470 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:08:33.247478 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:08:33.247488 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:08:33.247501 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:08:33.247519 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.247533 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:08:33.247559 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.247566 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:08:33.247577 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:08:33.247595 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:33.247602 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:08:33.247612 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:08:33.247630 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:33.247637 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:08:33.247647 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:08:33.247664 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:33.247671 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:08:33.247681 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:08:33.247699 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:33.247706 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:08:33.247716 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:08:33.247735 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:08:33.247742 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:08:33.247752 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:08:33.247770 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.247776 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:08:33.247805 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.247822 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.247829 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:08:33.247838 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:08:33.247855 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.247862 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:08:33.247872 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:08:33.247889 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.247895 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:08:33.247904 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:08:33.247917 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:08:33.247966 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.247984 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.247990 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:08:33.248005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.248029 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.248036 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.248046 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:08:33.248063 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.248069 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.248079 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:08:33.248096 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.248103 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.248113 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:08:33.248129 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.248136 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.248146 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:08:33.248158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.248184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.248194 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.248209 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.248215 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:08:33.248229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.248253 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.248260 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.248270 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:08:33.248293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.248321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.248332 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:08:33.248346 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.248374 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.248382 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.248392 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.248405 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.248425 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.248441 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.248467 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.248475 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.248485 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:08:33.248503 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.248511 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.248520 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:08:33.248538 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.248545 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.248555 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:08:33.248572 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.248579 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.248589 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:08:33.248606 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:33.248613 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.248623 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:08:33.248641 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:33.248647 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.248657 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:08:33.248675 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.248681 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.248691 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:08:33.248709 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.248723 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.248733 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:08:33.248750 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.248757 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.248767 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:08:33.248800 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.248807 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.248817 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:08:33.248834 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.248841 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.248850 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:08:33.248863 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.248916 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.248934 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.248940 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:08:33.248954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.248979 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.248985 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.248995 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:08:33.249012 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.249019 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.249029 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:08:33.249046 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.249052 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.249062 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:08:33.249079 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:08:33.249085 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.249095 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:08:33.249108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.249133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.249143 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.249158 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.249164 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:08:33.249179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.249204 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.249211 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.249220 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:08:33.249233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.249247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.249257 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:08:33.249270 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.249324 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.249333 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.249350 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.249363 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.249379 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.249393 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.249425 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.249432 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.249443 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:08:33.249461 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.249468 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.249478 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:08:33.249501 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.249508 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.249519 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:08:33.249537 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.249544 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.249554 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:08:33.249572 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:33.249579 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.249589 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:08:33.249607 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:33.249613 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.249623 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:08:33.249641 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.249648 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.249659 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:08:33.249677 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.249683 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.249693 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:08:33.249711 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.249722 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.249732 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:08:33.249750 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:33.249756 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.249766 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:08:33.249800 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.249806 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.249816 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:08:33.249833 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.249840 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.249849 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:08:33.249861 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.249919 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.249935 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:33.249962 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:33.249969 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:33.249978 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:33.249991 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:33.250006 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.250020 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:33.250044 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.250051 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:33.250061 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:08:33.250078 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.250085 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:33.250094 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:08:33.250111 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.250118 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:33.250127 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:08:33.250144 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.250151 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:33.250160 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:08:33.250177 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.250184 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:33.250193 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:08:33.250210 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:33.250217 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:33.250227 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:08:33.250244 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.250251 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:33.250261 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:08:33.250278 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:33.250296 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:33.250320 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:08:33.250339 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:33.250346 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:33.250356 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:08:33.250374 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:33.250380 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:33.250390 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:08:33.250408 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:33.250418 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:33.250430 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:08:33.250448 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:33.250455 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:33.250466 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:08:33.250484 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.250490 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:33.250500 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:08:33.250518 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.250524 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:33.250534 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:08:33.250548 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:33.250615 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.250635 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.250641 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:08:33.250656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.250682 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.250689 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.250699 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:08:33.250712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.250727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.250738 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:08:33.250753 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.250759 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:08:33.250773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.250813 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:33.250820 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.250830 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:08:33.250842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.250857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.250866 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:08:33.250881 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.250887 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:08:33.250901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.250926 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.250933 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.250943 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:08:33.250960 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.250967 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.250976 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:08:33.250993 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.251000 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.251009 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:08:33.251026 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:08:33.251032 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.251042 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:08:33.251054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.251081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.251091 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:08:33.251105 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.251124 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:08:33.251139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.251165 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:08:33.251172 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.251182 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:08:33.251195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.251211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.251221 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:08:33.251234 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:08:33.251262 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:08:33.251269 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:08:33.251292 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:08:33.251306 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:08:33.251323 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.251337 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:08:33.251372 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.251379 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:08:33.251390 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:08:33.251408 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.251418 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:08:33.251430 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:08:33.251450 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.251456 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:08:33.251466 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:08:33.251485 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:08:33.251491 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:08:33.251501 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:08:33.251520 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.251527 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:08:33.251538 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:08:33.251555 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.251562 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:08:33.251572 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:08:33.251590 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.251597 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:08:33.251607 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:08:33.251625 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:33.251632 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:08:33.251642 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:08:33.251660 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:33.251666 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:08:33.251677 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:08:33.251694 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.251701 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:08:33.251711 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:08:33.251724 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:08:33.251780 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.251811 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.251817 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:08:33.251832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.251856 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.251863 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.251873 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:08:33.251886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.251900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.251910 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:08:33.251925 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.251931 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:08:33.251944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.251969 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:08:33.251976 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.251985 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:08:33.251998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.252012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.252022 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:08:33.252035 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:08:33.252062 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:08:33.252069 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:08:33.252078 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:08:33.252096 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:08:33.252102 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:08:33.252112 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:08:33.252129 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:08:33.252135 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:08:33.252145 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:08:33.252158 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:08:33.252181 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.252197 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.252203 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:08:33.252217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.252242 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.252249 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.252259 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:08:33.252289 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.252297 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.252320 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:08:33.252339 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.252346 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.252356 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:08:33.252369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.252392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.252402 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:33.252422 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.252429 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:08:33.252445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.252471 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:33.252479 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.252489 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:08:33.252502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.252517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.252527 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:08:33.252541 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:33.252569 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:33.252576 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:33.252586 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:33.252599 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:33.252615 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.252629 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:33.252656 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.252663 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:33.252673 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:08:33.252691 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.252698 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:33.252708 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:08:33.252726 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.252733 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:33.252750 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:08:33.252767 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.252774 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:33.252784 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:08:33.252822 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:33.252829 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:33.252838 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:08:33.252855 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.252862 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:33.252872 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:08:33.252889 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.252895 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:33.252905 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:08:33.252922 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.252929 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:33.252939 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:08:33.252956 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.252963 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:33.252972 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:08:33.252985 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:33.253030 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.253048 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.253054 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:08:33.253070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.253094 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.253102 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.253112 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:08:33.253129 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.253135 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.253145 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:08:33.253162 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.253168 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.253178 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:08:33.253195 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.253202 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.253211 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:08:33.253228 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.253235 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.253244 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:08:33.253257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.253297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.253322 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:08:33.253339 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.253345 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:08:33.253360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.253385 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.253392 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.253406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.253445 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:08:33.253467 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:08:33.253484 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.253495 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:08:33.253505 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:08:33.253518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.253533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:08:33.253543 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:08:33.253558 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.253564 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:08:33.253579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.253604 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.253611 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.253622 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:08:33.253634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.253649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.253659 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:08:33.253675 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.253681 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:08:33.253695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.253721 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:08:33.253728 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.253738 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:08:33.253751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.253766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.253776 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:08:33.253811 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.253818 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:08:33.253831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.253856 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.253862 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.253873 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:08:33.253885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.253899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.253909 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:08:33.253923 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.253929 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:08:33.253943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.253967 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:33.253975 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.253984 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:08:33.253997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.254012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.254021 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:08:33.254034 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:33.254062 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:33.254069 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:33.254078 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:33.254091 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:33.254107 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.254120 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:33.254147 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.254155 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:33.254165 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:08:33.254182 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.254189 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:33.254199 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:08:33.254216 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.254222 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:33.254232 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:08:33.254249 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.254255 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:33.254265 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:08:33.254282 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.254300 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:33.254324 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:08:33.254350 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:08:33.254358 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:33.254368 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:08:33.254386 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:08:33.254393 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:33.254403 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:08:33.254421 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:08:33.254428 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:33.254438 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:08:33.254455 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:08:33.254462 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:33.254473 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:08:33.254490 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.254497 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:33.254507 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:08:33.254525 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.254531 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:33.254542 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:08:33.254560 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.254566 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:33.254576 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:08:33.254594 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.254600 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:33.254611 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:08:33.254624 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:33.254688 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.254707 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.254713 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:08:33.254729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.254756 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.254776 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.254786 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:08:33.254799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.254814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.254823 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:08:33.254838 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.254844 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:08:33.254858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.254881 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.254888 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.254898 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:08:33.254910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.254925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.254934 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:08:33.254949 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.254955 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:08:33.254969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.254993 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.255000 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.255010 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:08:33.255027 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.255034 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.255043 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:08:33.255060 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.255067 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.255076 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:08:33.255094 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.255100 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.255110 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:08:33.255122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.255148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.255158 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:33.255172 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.255179 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:08:33.255193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.255217 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:33.255224 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.255234 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:08:33.255247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.255261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.255271 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:08:33.255295 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:33.255339 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:33.255346 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:33.255357 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:33.255370 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:33.255388 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.255402 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:33.255428 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.255436 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:33.255446 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:08:33.255463 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.255470 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:33.255480 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:08:33.255498 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.255505 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:33.255514 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:08:33.255532 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:33.255539 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:33.255549 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:08:33.255575 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.255582 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:33.255592 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:08:33.255609 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.255616 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:33.255626 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:08:33.255644 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:08:33.255651 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:33.255660 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:08:33.255673 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:33.255712 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.255729 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.255743 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:08:33.255757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.255796 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.255803 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.255812 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:08:33.255830 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.255836 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.255846 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:08:33.255863 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.255870 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.255879 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:08:33.255897 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.255903 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.255913 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:08:33.255930 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.255936 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.255946 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:08:33.255963 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.255970 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.255980 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:08:33.255996 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.256003 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.256013 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:08:33.256030 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.256036 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.256046 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:08:33.256059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.256099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.256109 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:08:33.256124 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.256131 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:08:33.256147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.256171 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:08:33.256178 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.256188 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:08:33.256200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.256215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.256224 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:08:33.256241 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:08:33.256247 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:08:33.256258 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:08:33.256273 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.256293 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:08:33.256321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.256353 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:08:33.256374 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:08:33.256391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.256402 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:08:33.256411 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:08:33.256429 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.256436 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:08:33.256448 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:08:33.256464 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:08:33.256471 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:08:33.256481 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:08:33.256498 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:08:33.256505 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:08:33.256515 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:08:33.256532 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.256539 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:08:33.256549 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.256566 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.256573 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:08:33.256583 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.256601 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:33.256608 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:08:33.256617 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:33.256635 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:08:33.256641 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:08:33.256656 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:08:33.256673 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:08:33.256680 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:08:33.256690 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:08:33.256706 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:33.256713 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:08:33.256723 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:33.256747 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:08:33.256754 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:08:33.256764 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:08:33.256793 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:33.256800 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:08:33.256809 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:33.256825 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:33.256832 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:08:33.256841 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:33.256857 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:08:33.256863 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:08:33.256873 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:08:33.256886 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:08:33.256920 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:08:33.256949 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:08:33.256976 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:08:33.257003 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:08:33.257029 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:08:33.257056 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:08:33.257082 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:08:33.257109 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:08:33.257150 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:08:33.257177 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:08:33.257205 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:08:33.257232 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:08:33.257259 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:08:33.257298 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:08:33.257327 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:08:33.257354 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:08:33.257382 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:08:33.257409 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:08:33.257437 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:08:33.257463 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:08:33.257490 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:08:33.257517 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:08:33.257544 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:08:33.257574 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:08:33.257601 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.257628 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:08:33.257655 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:08:33.257681 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:08:33.257709 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:08:33.257736 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:08:33.257782 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:08:33.257810 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:08:33.257837 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:08:33.257863 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:08:33.257888 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.257917 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:08:33.257943 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.257971 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:08:33.257998 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:08:33.258024 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:08:33.258050 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.258076 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:08:33.258152 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.258178 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:08:33.258204 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:08:33.258230 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:08:33.258255 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:08:33.258295 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:08:33.258337 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:08:33.258364 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:08:33.258391 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:33.258418 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:08:33.258445 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:08:33.258481 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:08:33.258509 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:08:33.258535 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:08:33.258563 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:08:33.258594 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:08:33.258622 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:08:33.258649 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:08:33.258676 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:33.258703 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:08:33.258730 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:08:33.258760 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:08:33.258801 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.258819 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.258844 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:08:33.258870 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.258887 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.258904 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.258930 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:08:33.258956 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.258972 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.258989 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.259005 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.259031 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:08:33.259056 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.259082 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:08:33.259108 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.259133 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:08:33.259158 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.259175 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.259202 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:08:33.259227 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.259244 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.259269 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:08:33.259318 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.259354 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:08:33.259381 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.259408 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:08:33.259435 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.259462 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:08:33.259488 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.259515 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:08:33.259542 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.259559 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.259586 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:08:33.259612 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.259640 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:08:33.259668 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.259695 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:08:33.259722 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.259757 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:08:33.259796 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.259813 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.259830 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.259847 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.259863 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.259880 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.259896 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.259922 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:08:33.259948 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.259965 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.259982 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.260007 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:08:33.260033 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.260059 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:08:33.260085 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.260101 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.260118 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.260144 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:08:33.260169 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.260186 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.260202 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.260219 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.260235 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.260261 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:08:33.260316 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.260346 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.260374 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.260403 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.260459 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.260501 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.260520 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.260537 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.260554 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.260581 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.260614 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.260640 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:33.260668 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.260686 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.260704 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.260721 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.260756 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:08:33.260796 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.260822 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:08:33.260847 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.260864 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.260880 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.260905 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:33.260931 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.260948 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.260964 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.260981 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.260997 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.261023 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:08:33.261048 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.261073 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:08:33.261099 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.261125 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:33.261150 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.261176 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:08:33.261201 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.261218 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.261234 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.261251 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.261277 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:33.261331 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.261349 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.261368 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.261386 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.261403 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.261420 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.261438 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.261455 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.261482 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:08:33.261510 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.261528 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.261554 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:08:33.261581 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.261598 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.261615 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.261641 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:08:33.261677 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.261694 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.261712 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.261729 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.261757 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:08:33.261795 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.261821 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:08:33.261846 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.261872 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:08:33.261898 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.261914 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.261939 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:08:33.261964 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.261981 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.262007 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:08:33.262033 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.262058 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:08:33.262085 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.262110 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:08:33.262136 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.262161 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:08:33.262187 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.262213 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:08:33.262238 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.262255 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.262292 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:08:33.262333 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.262368 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:08:33.262395 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.262421 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:08:33.262448 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.262476 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:08:33.262503 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.262521 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.262538 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.262555 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.262572 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.262589 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.262606 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.262633 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:08:33.262659 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.262677 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.262694 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.262721 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:08:33.262749 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.262789 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:08:33.262815 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.262832 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.262848 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.262874 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:08:33.262900 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.262916 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.262933 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.262950 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.262966 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.262992 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:08:33.263017 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.263034 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.263050 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.263067 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.263092 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.263118 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.263135 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.263152 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.263168 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.263194 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.263220 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.263245 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:08:33.263271 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.263296 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.263328 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.263345 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.263373 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:08:33.263400 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.263428 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:08:33.263454 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.263473 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.263490 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.263516 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:33.263543 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.263561 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.263578 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.263600 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.263618 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.263644 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:08:33.263671 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.263698 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:08:33.263724 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.263751 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:08:33.263791 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.263817 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:08:33.263842 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.263859 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.263876 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.263893 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.263918 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:33.263944 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.263961 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.263978 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.263994 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.264011 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.264028 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.264044 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.264060 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:08:33.264086 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:08:33.264114 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:08:33.264173 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:08:33.264224 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:08:33.264273 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:08:33.264351 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:08:33.264401 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:08:33.264450 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:08:33.264499 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:08:33.264554 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:08:33.264603 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:08:33.264658 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:08:33.264706 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:08:33.264754 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.264816 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:08:33.264863 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:08:33.264910 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:08:33.264957 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:08:33.265004 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.265053 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.265101 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:08:33.265150 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.265204 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.265258 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:08:33.265326 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:08:33.265375 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:08:33.265423 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:33.265478 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:08:33.265588 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:08:33.265640 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:08:33.265693 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:08:33.265748 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:33.265809 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:08:33.265865 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:08:33.265912 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:08:33.265959 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:08:33.266007 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:08:33.266052 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:08:33.266101 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:08:33.266148 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:08:33.266195 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:08:33.266242 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:08:33.266298 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:08:33.266366 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:08:33.266414 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:08:33.266462 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.266511 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:08:33.266559 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:08:33.266608 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:08:33.266657 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:08:33.266706 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.266756 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.266817 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:08:33.266865 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.266916 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.266967 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:08:33.267013 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:08:33.267061 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:08:33.267107 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:33.267153 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:08:33.267202 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:08:33.267249 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:08:33.267323 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:08:33.267372 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:33.267422 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:08:33.267480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:08:33.267530 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:08:33.267581 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:08:33.267630 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:08:33.267678 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:08:33.267727 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:08:33.267789 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:08:33.267837 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:08:33.267884 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:08:33.267931 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:08:33.267979 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:08:33.268025 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:08:33.268071 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.268119 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:08:33.268166 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:08:33.268212 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:08:33.268259 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:08:33.268333 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.268383 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.268434 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:08:33.268484 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.268537 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.268590 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:08:33.268638 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:08:33.268686 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:08:33.268734 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:33.268800 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:08:33.268848 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:08:33.268897 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:08:33.268951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:08:33.268998 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:33.269046 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:08:33.269102 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:08:33.269128 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:08:33.269189 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:08:33.269244 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:08:33.269325 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:08:33.269392 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:08:33.269447 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:08:33.269503 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:08:33.269559 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:08:33.269614 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:08:33.269670 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:08:33.269725 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:08:33.269800 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:08:33.269853 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.269906 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:08:33.269959 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:08:33.270012 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:08:33.270065 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:08:33.270118 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.270172 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.270226 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:08:33.270278 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.270356 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.270412 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:08:33.270467 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:08:33.270522 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:08:33.270578 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:33.270643 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:08:33.270706 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:08:33.270840 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:08:33.270893 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:08:33.270946 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:33.270999 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:08:33.271061 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:08:33.271084 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:08:33.271137 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:08:33.271191 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:08:33.271245 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:08:33.271312 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:08:33.271367 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:08:33.271421 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:08:33.271490 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:08:33.271545 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:08:33.271601 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:08:33.271656 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:08:33.271711 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:08:33.271784 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.271837 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:08:33.271893 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:08:33.271945 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:08:33.271998 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:08:33.272052 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.272104 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.272157 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:08:33.272211 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.272265 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.272324 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:08:33.272378 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:08:33.272431 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:08:33.272510 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:33.272574 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:08:33.272629 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:08:33.272685 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:08:33.272746 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:08:33.272813 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:33.272866 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:08:33.272926 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:08:33.272948 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:08:33.272997 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:08:33.273045 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:08:33.273093 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:08:33.273142 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:08:33.273190 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:08:33.273238 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:08:33.273293 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:08:33.273349 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:08:33.273397 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:08:33.273445 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:08:33.273509 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:08:33.273560 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.273610 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:08:33.273667 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:08:33.273717 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:08:33.273780 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:08:33.273829 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.273876 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.273924 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:08:33.273972 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.274021 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.274070 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:08:33.274117 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:08:33.274165 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:08:33.274213 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:33.274261 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:08:33.274316 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:08:33.274364 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:08:33.274413 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:08:33.274477 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:33.274528 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:08:33.274586 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:08:33.274608 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:08:33.274661 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:08:33.274712 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:08:33.274784 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:08:33.274834 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:08:33.274884 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:08:33.274933 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:08:33.274983 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:08:33.275034 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:08:33.275085 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:08:33.275134 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:08:33.275184 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:08:33.275233 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.275300 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:08:33.275362 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:08:33.275413 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:08:33.275484 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:08:33.275538 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.275590 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.275642 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:08:33.275695 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.275747 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.275809 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:08:33.275859 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:08:33.275908 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:08:33.275958 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:33.276008 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:08:33.276058 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:08:33.276108 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:08:33.276157 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:08:33.276208 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:33.276257 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:08:33.276318 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:08:33.276335 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:08:33.276374 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:08:33.276402 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:08:33.276429 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:08:33.276468 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:08:33.276490 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:08:33.276507 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:08:33.276517 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:08:33.276527 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:08:33.276536 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:08:33.276546 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:08:33.276556 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:08:33.276565 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:08:33.276573 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:08:33.276582 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:08:33.276590 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:08:33.276599 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:08:33.276608 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.276616 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:08:33.276625 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:08:33.276633 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:08:33.276651 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:08:33.276659 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.276668 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.276677 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:08:33.276686 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.276693 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.276702 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:08:33.276710 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:08:33.276718 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:08:33.276726 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:33.276742 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:08:33.276763 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:08:33.276771 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:08:33.276779 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:08:33.276787 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:33.276795 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:08:33.276803 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:08:33.276813 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:08:33.276820 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:08:33.276830 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:08:33.276837 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:08:33.276844 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:08:33.276853 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:08:33.276860 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:08:33.276868 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:08:33.276875 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:08:33.276883 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:08:33.276890 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:08:33.276898 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.276906 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:08:33.276913 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:08:33.276921 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:08:33.276929 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:08:33.276936 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.276943 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.276951 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:08:33.276958 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.276965 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.276972 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:08:33.276980 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:08:33.276987 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:08:33.276994 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:33.277001 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:08:33.277009 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:08:33.277016 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:08:33.277023 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:08:33.277031 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:33.277039 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:08:33.277047 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:08:33.277056 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:08:33.277064 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:08:33.277072 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:08:33.277079 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:08:33.277086 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:08:33.277094 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:08:33.277101 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:08:33.277108 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:08:33.277115 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:08:33.277121 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:08:33.277128 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:08:33.277135 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.277142 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:08:33.277149 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:08:33.277156 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:08:33.277163 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:08:33.277170 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.277177 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.277185 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:08:33.277192 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.277199 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.277206 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:08:33.277214 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:08:33.277221 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:08:33.277227 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:33.277234 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:08:33.277241 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:08:33.277248 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:08:33.277254 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:08:33.277260 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:33.277267 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:08:33.277273 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:08:33.277294 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:08:33.277301 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:08:33.277308 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:08:33.277315 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:08:33.277322 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:08:33.277329 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:08:33.277336 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:08:33.277343 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:08:33.277349 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:08:33.277356 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:08:33.277363 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:08:33.277371 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.277378 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:08:33.277386 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:08:33.277393 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:08:33.277400 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:08:33.277407 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.277413 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:08:33.277420 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:08:33.277427 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:08:33.277433 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:08:33.277440 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:08:33.277466 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:08:33.277474 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:08:33.277480 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:08:33.277488 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:08:33.277495 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:08:33.277501 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:08:33.277509 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:08:33.277515 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:08:33.277522 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:08:33.277621 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:08:33.277638 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:08:33.277643 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:08:33.277648 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:08:33.277654 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:08:33.277659 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:08:33.277663 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:08:33.277673 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:08:33.277681 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:08:33.277722 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:08:33.277729 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197420" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:08:33.277764 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:08:33.277787 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:08:33.277793 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:08:33.277798 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:08:33.277802 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:08:33.277808 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197420" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:08:33.277818 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:08:33.277824 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:08:33.277829 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:08:33.277840 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:08:33.277849 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:08:33.277854 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:08:33.277876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.277885 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:08:33.277889 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.277913 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:08:33.277919 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:08:33.277922 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:08:33.277926 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:08:33.277930 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:08:33.277933 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:08:33.277938 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:08:33.277942 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:08:33.277948 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197420" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:08:33.277958 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:08:33.277965 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:08:33.277969 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:08:33.277974 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:08:33.277980 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:08:33.277984 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:08:33.278009 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:08:33.278015 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:08:33.278020 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:08:33.278026 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:08:33.278030 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:08:33.278049 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:08:33.278057 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:08:33.278061 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:08:33.278066 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:08:33.278072 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "197420" 2019-02-20 06:08:33.278079 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:08:33.278083 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:08:33.278088 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:08:33.278094 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:08:33.278099 wsdl: in serializeType: returning: 197420 2019-02-20 06:08:33.278105 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:08:33.278112 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:08:33.278116 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:08:33.278119 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:08:33.278124 wsdl: in serializeType: returning: 197420 2019-02-20 06:08:33.278129 wsdl: serializeRPCParameters returning: 197420 2019-02-20 06:08:33.278200 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=197420 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:08:33.278205 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:08:33.278211 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7211"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:08:33.278225 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:08:33.278231 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=197420 2019-02-20 06:08:33.278241 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:08:33.278330 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:08:33.278254 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:08:33.278265 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:08:33.278270 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:08:33.278275 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:08:33.278291 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:08:33.278299 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:08:33.278309 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:08:33.278317 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:08:33.278323 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:08:33.278336 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:08:33.278350 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:08:33.278358 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:08:33.285644 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:08:33.285665 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:08:33.285677 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:08:33.285683 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:08:33.285688 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:08:33.285694 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:08:33.285698 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:08:33.285701 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:08:33.285706 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:08:33.285752 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:08:33.294831 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:08:33.294855 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:08:33.294861 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:08:33.294866 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:08:33.294871 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:08:33.294876 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:08:33.294882 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:08:33.294888 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:08:33.294893 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:08:33.294899 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:08:31 GMT 2019-02-20 06:08:33.294905 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:08:33.294910 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:08:33.294915 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:08:33.294923 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:08:33.294947 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:08:33.294956 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:08:33.294965 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:08:33.294970 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:08:33.294975 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:08:33.295026 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:08:33.295040 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:08:33.295045 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:08:33.295065 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:08:33.295071 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:08:31 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:08:33.295102 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:08:33.295111 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:08:33.295134 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:08:33.295140 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:08:33.295235 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:08:33.295347 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:08:33.295353 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:08:33.295362 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:08:33.295373 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:08:33.295396 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:08:33.295451 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:08:33.295473 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:08:33.295484 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:08:33.295491 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:08:33.295496 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:08:33.295500 nusoap_client: detail =