Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
GARRETT: GT35Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3115
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 13 Aug 2020 08:02:56 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-08-13 10:02:57.436219 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-08-13 10:02:57.436273 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-13 10:02:57.436287 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197420" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-08-13 10:02:57.436305 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-13 10:02:57.436315 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-08-13 10:02:57.436324 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-08-13 10:02:57.436338 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-08-13 10:02:57.436346 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-13 10:02:57.436353 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-13 10:02:57.436362 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-13 10:02:57.436372 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-08-13 10:02:57.436384 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-08-13 10:02:57.436390 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-08-13 10:02:57.436395 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-08-13 10:02:57.436399 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-08-13 10:02:57.436403 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-08-13 10:02:57.436417 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-08-13 10:02:57.436433 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-13 10:02:57.436443 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-08-13 10:02:57.436448 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-08-13 10:02:57.436455 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-08-13 10:02:57.436464 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-08-13 10:02:57.436473 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-08-13 10:02:57.443548 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-08-13 10:02:57.443608 soap_transport_http: socket connected 2020-08-13 10:02:57.443632 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-08-13 10:02:57.443644 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-08-13 10:02:57.443654 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-13 10:02:57.443661 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-08-13 10:02:57.443669 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-08-13 10:02:57.443711 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-08-13 10:02:57.463153 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-08-13 10:02:57.463207 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-08-13 10:02:57.463223 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-08-13 10:02:57.463233 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-08-13 10:02:57.463242 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-08-13 10:02:57.463250 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-08-13 10:02:57.463259 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-08-13 10:02:57.463269 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-08-13 10:02:57.463277 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-08-13 10:02:57.463286 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 13 Aug 2020 08:02:56 GMT 2020-08-13 10:02:57.463295 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-08-13 10:02:57.463304 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-08-13 10:02:57.463313 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-08-13 10:02:57.463329 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-08-13 10:02:57.463374 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-08-13 10:02:57.463402 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-08-13 10:02:57.470093 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 10:02:57.470232 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-08-13 10:02:57.470295 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 10:02:57.470334 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 10:02:57.477477 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-08-13 10:02:57.477579 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-08-13 10:02:57.477607 soap_transport_http: read buffer of 3888 bytes 2020-08-13 10:02:57.484572 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 10:02:57.484720 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-08-13 10:02:57.484785 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-13 10:02:57.484832 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 10:02:57.484881 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 10:02:57.484940 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 10:02:57.484990 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 10:02:57.485038 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 10:02:57.485068 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 10:02:57.485113 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 10:02:57.485149 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 10:02:57.485198 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 10:02:57.485226 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 10:02:57.485273 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 10:02:57.485321 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 10:02:57.485358 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 10:02:57.491588 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 10:02:57.491783 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 10:02:57.491875 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 10:02:57.491907 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 10:02:57.491955 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 10:02:57.491991 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 10:02:57.492044 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 10:02:57.492098 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 10:02:57.492134 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 10:02:57.492250 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 10:02:57.492345 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 10:02:57.492397 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 10:02:57.492491 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-13 10:02:57.492554 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 10:02:57.492587 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 10:02:57.492659 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 10:02:57.492709 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 10:02:57.492746 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 10:02:57.492864 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 10:02:57.492912 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 10:02:57.492976 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2020-08-13 10:02:57.493026 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 10:02:57.493066 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 10:02:57.493153 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 10:02:57.493204 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-13 10:02:57.493254 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 10:02:57.493284 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 10:02:57.504179 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-08-13 10:02:57.504311 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-08-13 10:02:57.504363 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2020-08-13 10:02:57.504421 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-13 10:02:57.504526 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-08-13 10:02:57.504570 soap_transport_http: read buffer of 2869 bytes 2020-08-13 10:02:57.504586 soap_transport_http: read to EOF 2020-08-13 10:02:57.504595 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-08-13 10:02:57.504648 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-08-13 10:02:57.504702 soap_transport_http: closed socket 2020-08-13 10:02:57.504746 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-08-13 10:02:57.504756 soap_transport_http: end of send() 2020-08-13 10:02:57.504786 wsdl: got WSDL URL 2020-08-13 10:02:57.504794 wsdl: Parse WSDL 2020-08-13 10:02:57.505012 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-08-13 10:02:57.505032 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-08-13 10:02:57.505098 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.505110 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-08-13 10:02:57.505139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.505181 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.505194 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.505213 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-13 10:02:57.505241 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.505251 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.505265 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-13 10:02:57.505287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.505331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.505349 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-08-13 10:02:57.505371 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.505380 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.505400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.505446 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 10:02:57.505457 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.505472 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-08-13 10:02:57.505492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.505516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.505531 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-08-13 10:02:57.505553 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.505563 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-08-13 10:02:57.505587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.505624 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.505634 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.505648 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-13 10:02:57.505673 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.505683 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.505697 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-13 10:02:57.505722 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.505731 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.505744 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-08-13 10:02:57.505764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.505801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.505817 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-08-13 10:02:57.505839 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.505847 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-08-13 10:02:57.505868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.505904 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 10:02:57.505913 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.505927 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-08-13 10:02:57.505948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.505970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.505984 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-08-13 10:02:57.506005 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.506014 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-08-13 10:02:57.506033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.506068 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.506078 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.506091 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-13 10:02:57.506117 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.506126 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.506140 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-13 10:02:57.506165 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.506175 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.506189 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-08-13 10:02:57.506214 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.506223 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.506237 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-13 10:02:57.506256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.506299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.506315 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-08-13 10:02:57.506336 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.506345 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.506366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.506400 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.506409 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.506434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.506473 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-13 10:02:57.506505 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-13 10:02:57.506530 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.506546 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-13 10:02:57.506562 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-08-13 10:02:57.506581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.506603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-08-13 10:02:57.506618 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-08-13 10:02:57.506639 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.506647 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-08-13 10:02:57.506667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.506703 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.506713 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.506727 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-13 10:02:57.506746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.506768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.506783 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-08-13 10:02:57.506803 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.506811 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.506830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.506865 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.506874 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.506893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.506927 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-13 10:02:57.506956 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-13 10:02:57.506981 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.506996 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-13 10:02:57.507011 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-08-13 10:02:57.507029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.507051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-08-13 10:02:57.507065 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-08-13 10:02:57.507086 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.507095 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-08-13 10:02:57.507115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.507150 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.507160 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.507174 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-13 10:02:57.507200 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.507209 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.507222 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-13 10:02:57.507247 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.507257 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.507270 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-08-13 10:02:57.507295 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.507305 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.507318 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-13 10:02:57.507338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.507379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.507394 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 10:02:57.507415 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.507429 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.507450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.507486 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 10:02:57.507496 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.507509 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-08-13 10:02:57.507529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.507552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.507568 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-08-13 10:02:57.507589 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.507597 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-08-13 10:02:57.507623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.507660 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.507669 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.507683 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-13 10:02:57.507702 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.507726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.507740 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-08-13 10:02:57.507761 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.507771 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.507790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.507828 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.507838 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.507851 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-08-13 10:02:57.507871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.507894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.507908 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-08-13 10:02:57.507929 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.507938 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-08-13 10:02:57.507956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.507992 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.508002 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.508016 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-13 10:02:57.508035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.508058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.508073 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-08-13 10:02:57.508094 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.508102 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.508121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.508157 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.508166 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.508180 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-08-13 10:02:57.508200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.508222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.508236 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-08-13 10:02:57.508257 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.508265 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-08-13 10:02:57.508284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.508320 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.508329 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.508343 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-13 10:02:57.508368 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.508377 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.508390 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-13 10:02:57.508410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.508444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.508461 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-08-13 10:02:57.508481 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.508490 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.508509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.508544 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.508554 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.508568 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-08-13 10:02:57.508588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.508611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.508626 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-08-13 10:02:57.508647 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.508655 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-08-13 10:02:57.508675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.508710 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.508719 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.508733 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-13 10:02:57.508758 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.508767 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.508780 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-13 10:02:57.508800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.508829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.508843 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-08-13 10:02:57.508864 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.508872 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.508892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.508926 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.508935 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.508949 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-08-13 10:02:57.508968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.508991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.509006 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-08-13 10:02:57.509026 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.509034 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-08-13 10:02:57.509053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.509088 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.509098 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.509112 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-13 10:02:57.509131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.509154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.509168 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-08-13 10:02:57.509189 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.509197 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.509216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.509252 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.509262 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.509275 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-08-13 10:02:57.509295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.509317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.509332 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-08-13 10:02:57.509352 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.509361 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-08-13 10:02:57.509380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.509415 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.509430 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.509444 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-13 10:02:57.509464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.509488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.509502 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-08-13 10:02:57.509523 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.509532 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.509551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.509588 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 10:02:57.509598 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.509611 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-08-13 10:02:57.509632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.509654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.509669 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-08-13 10:02:57.509689 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.509698 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-08-13 10:02:57.509717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.509752 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.509762 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.509776 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-08-13 10:02:57.509795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.509818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.509832 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-08-13 10:02:57.509853 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.509861 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.509880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.509915 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.509925 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.509939 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-08-13 10:02:57.509958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.509981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.509995 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-08-13 10:02:57.510015 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.510024 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-08-13 10:02:57.510043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.510078 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.510088 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.510102 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-08-13 10:02:57.510121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.510144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.510158 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-08-13 10:02:57.510178 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.510187 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.510206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.510242 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.510252 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.510266 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-08-13 10:02:57.510286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.510308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.510322 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-08-13 10:02:57.510342 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.510351 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-08-13 10:02:57.510370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.510405 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.510415 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.510435 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-08-13 10:02:57.510463 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.510472 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.510486 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-08-13 10:02:57.510505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.510535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.510551 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-08-13 10:02:57.510573 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.510582 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.510602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.510637 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 10:02:57.510648 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.510662 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-08-13 10:02:57.510682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.510706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.510720 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-08-13 10:02:57.510789 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.510799 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-08-13 10:02:57.510822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.510858 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.510868 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.510882 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-13 10:02:57.510902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.510925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.510940 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.510961 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.510970 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.510989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.511025 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.511034 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.511048 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-08-13 10:02:57.511067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.511090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.511104 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-13 10:02:57.511125 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.511133 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-08-13 10:02:57.511152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.511188 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-13 10:02:57.511198 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.511212 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-08-13 10:02:57.511231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.511253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.511268 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-08-13 10:02:57.511289 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.511297 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.511316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.511350 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.511359 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.511377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.511413 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-13 10:02:57.511448 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-13 10:02:57.511474 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.511489 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-13 10:02:57.511504 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-08-13 10:02:57.511558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.511583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-08-13 10:02:57.511599 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-08-13 10:02:57.511622 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.511631 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-08-13 10:02:57.511651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.511687 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-13 10:02:57.511697 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.511711 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-08-13 10:02:57.511730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.511753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.511768 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-08-13 10:02:57.511788 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.511797 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.511816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.511850 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.511859 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.511878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.511911 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-13 10:02:57.511940 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-13 10:02:57.511964 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.511980 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-13 10:02:57.511994 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-08-13 10:02:57.512013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.512034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-08-13 10:02:57.512049 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-08-13 10:02:57.512069 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.512078 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-08-13 10:02:57.512097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.512134 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-13 10:02:57.512144 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.512158 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-08-13 10:02:57.512177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.512201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.512215 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-08-13 10:02:57.512235 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.512244 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.512263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.512296 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.512305 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.512324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.512358 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-13 10:02:57.512387 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-13 10:02:57.512411 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.512432 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-13 10:02:57.512448 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-08-13 10:02:57.512467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.512490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-08-13 10:02:57.512504 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-08-13 10:02:57.512525 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.512534 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-08-13 10:02:57.512553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.512591 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.512600 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.512614 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-08-13 10:02:57.512639 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.512649 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.512662 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-08-13 10:02:57.512688 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.512697 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.512711 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-13 10:02:57.512737 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.512746 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.512760 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-08-13 10:02:57.512785 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.512795 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.512808 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-08-13 10:02:57.512833 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.512842 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.512856 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-08-13 10:02:57.512881 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.512890 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.512903 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-13 10:02:57.512922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.512982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.512998 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-08-13 10:02:57.513019 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.513028 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.513048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.513083 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.513093 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.513106 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-08-13 10:02:57.513126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.513148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.513163 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-08-13 10:02:57.513183 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.513192 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-08-13 10:02:57.513211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.513246 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.513256 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.513269 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-08-13 10:02:57.513295 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.513304 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.513318 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-13 10:02:57.513342 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.513352 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.513365 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-08-13 10:02:57.513384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.513440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.513458 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-08-13 10:02:57.513480 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.513490 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.513509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.513545 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.513555 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.513570 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-08-13 10:02:57.513590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.513613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.513627 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-08-13 10:02:57.513649 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.513658 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-08-13 10:02:57.513677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.513712 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.513721 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.513735 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-13 10:02:57.513755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.513779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.513793 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.513814 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.513823 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.513843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.513878 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.513888 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.513902 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-08-13 10:02:57.513921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.513944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.513958 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-13 10:02:57.513979 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.513987 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-08-13 10:02:57.514008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.514044 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.514053 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.514067 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-13 10:02:57.514093 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.514102 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.514116 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-08-13 10:02:57.514141 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.514151 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.514165 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-08-13 10:02:57.514190 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 10:02:57.514200 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.514214 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-08-13 10:02:57.514238 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.514248 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.514261 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-08-13 10:02:57.514280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.514328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.514344 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-08-13 10:02:57.514365 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.514374 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.514393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.514434 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.514444 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.514458 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-08-13 10:02:57.514478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.514501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.514516 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-08-13 10:02:57.514537 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.514546 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-08-13 10:02:57.514567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.514603 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.514612 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.514627 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-08-13 10:02:57.514652 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.514661 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.514674 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-13 10:02:57.514699 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.514709 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.514722 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-08-13 10:02:57.514742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.514777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.514792 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.514813 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.514821 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.514840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.514877 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.514886 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.514900 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-08-13 10:02:57.514920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.514943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.514957 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-13 10:02:57.514978 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.514986 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-08-13 10:02:57.515006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.515042 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.515051 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.515065 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-13 10:02:57.515090 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.515099 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.515113 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-13 10:02:57.515138 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.515147 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.515160 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-13 10:02:57.515187 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.515196 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.515210 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-08-13 10:02:57.515236 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.515245 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.515258 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-13 10:02:57.515278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.515327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.515342 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-08-13 10:02:57.515363 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.515372 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.515392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.515435 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-13 10:02:57.515445 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.515460 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-08-13 10:02:57.515480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.515502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.515517 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-08-13 10:02:57.515537 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-08-13 10:02:57.515583 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-08-13 10:02:57.515593 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-08-13 10:02:57.515608 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-08-13 10:02:57.515627 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-08-13 10:02:57.515652 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.515672 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-08-13 10:02:57.515710 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.515720 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-08-13 10:02:57.515734 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-13 10:02:57.515760 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 10:02:57.515769 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-08-13 10:02:57.515782 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-08-13 10:02:57.515808 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 10:02:57.515818 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-08-13 10:02:57.515831 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-08-13 10:02:57.515857 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 10:02:57.515866 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-08-13 10:02:57.515879 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-08-13 10:02:57.515904 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 10:02:57.515913 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-08-13 10:02:57.515928 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-08-13 10:02:57.515954 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-13 10:02:57.515963 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-08-13 10:02:57.515976 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-08-13 10:02:57.516002 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.516011 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-08-13 10:02:57.516025 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.516050 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.516060 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-08-13 10:02:57.516073 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-13 10:02:57.516103 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.516112 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-08-13 10:02:57.516127 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-08-13 10:02:57.516153 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.516162 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-08-13 10:02:57.516175 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-13 10:02:57.516200 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.516209 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-08-13 10:02:57.516223 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-13 10:02:57.516243 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-08-13 10:02:57.516330 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.516354 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.516362 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-08-13 10:02:57.516383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.516419 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.516435 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.516450 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-13 10:02:57.516476 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.516485 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.516498 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-08-13 10:02:57.516523 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.516532 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.516547 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-08-13 10:02:57.516574 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.516584 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.516598 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-08-13 10:02:57.516618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.516661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.516676 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.516697 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.516706 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.516727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.516763 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.516772 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.516786 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-08-13 10:02:57.516806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.516828 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.516843 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-08-13 10:02:57.516862 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.516901 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.516910 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.516924 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.516944 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.516968 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.516988 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.517025 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.517034 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.517048 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-08-13 10:02:57.517073 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.517082 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.517096 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-08-13 10:02:57.517122 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.517131 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.517145 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-08-13 10:02:57.517170 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.517180 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.517193 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-08-13 10:02:57.517218 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 10:02:57.517228 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.517241 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-08-13 10:02:57.517267 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 10:02:57.517276 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.517290 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-08-13 10:02:57.517315 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.517324 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.517338 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-13 10:02:57.517363 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.517372 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.517386 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-08-13 10:02:57.517411 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.517420 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.517440 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-08-13 10:02:57.517466 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.517475 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.517489 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-13 10:02:57.517514 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.517523 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.517537 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-13 10:02:57.517558 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.517645 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.517669 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.517678 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-08-13 10:02:57.517700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.517736 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.517746 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.517760 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-13 10:02:57.517785 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.517794 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.517807 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-13 10:02:57.517832 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.517841 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.517855 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-13 10:02:57.517880 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-13 10:02:57.517889 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.517903 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-08-13 10:02:57.517923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.517964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.517979 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.518000 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.518009 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.518029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.518064 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.518074 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.518087 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-08-13 10:02:57.518107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.518129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.518143 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-08-13 10:02:57.518162 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.518202 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.518212 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.518225 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.518245 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.518270 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.518290 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.518327 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.518336 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.518351 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-08-13 10:02:57.518376 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.518385 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.518399 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-08-13 10:02:57.518429 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.518439 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.518453 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-08-13 10:02:57.518479 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.518489 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.518503 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-08-13 10:02:57.518528 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 10:02:57.518537 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.518551 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-08-13 10:02:57.518578 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 10:02:57.518587 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.518601 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-08-13 10:02:57.518626 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.518635 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.518649 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-13 10:02:57.518674 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.518683 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.518697 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-08-13 10:02:57.518721 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.518730 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.518744 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-08-13 10:02:57.518770 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-13 10:02:57.518780 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.518793 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-08-13 10:02:57.518819 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.518828 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.518842 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-13 10:02:57.518867 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.518876 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.518890 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-13 10:02:57.518909 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.519001 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.519023 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-13 10:02:57.519063 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-08-13 10:02:57.519073 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-13 10:02:57.519087 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-08-13 10:02:57.519106 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-13 10:02:57.519130 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.519150 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-08-13 10:02:57.519189 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.519199 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-13 10:02:57.519213 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-08-13 10:02:57.519238 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.519247 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-13 10:02:57.519261 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-08-13 10:02:57.519286 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.519296 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-13 10:02:57.519310 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-08-13 10:02:57.519335 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.519344 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-13 10:02:57.519358 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-08-13 10:02:57.519382 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.519392 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-13 10:02:57.519405 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-08-13 10:02:57.519436 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 10:02:57.519446 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-13 10:02:57.519461 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-08-13 10:02:57.519487 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.519496 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-13 10:02:57.519510 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-08-13 10:02:57.519590 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 10:02:57.519601 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-13 10:02:57.519617 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-08-13 10:02:57.519644 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 10:02:57.519654 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-13 10:02:57.519668 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-08-13 10:02:57.519693 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 10:02:57.519702 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-13 10:02:57.519716 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-08-13 10:02:57.519741 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 10:02:57.519751 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-13 10:02:57.519765 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-08-13 10:02:57.519790 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 10:02:57.519800 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-13 10:02:57.519814 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-08-13 10:02:57.519839 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.519848 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-13 10:02:57.519862 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-13 10:02:57.519887 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.519896 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-13 10:02:57.519910 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-08-13 10:02:57.519930 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-08-13 10:02:57.520038 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.520064 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.520073 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-08-13 10:02:57.520096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.520132 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.520142 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.520155 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-08-13 10:02:57.520175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.520198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.520213 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-08-13 10:02:57.520234 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.520242 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.520261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.520297 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-13 10:02:57.520307 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.520320 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-08-13 10:02:57.520340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.520363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.520377 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-08-13 10:02:57.520398 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.520406 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-08-13 10:02:57.520432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.520469 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.520479 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.520493 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-13 10:02:57.520518 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.520527 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.520542 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-08-13 10:02:57.520568 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.520578 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.520592 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-08-13 10:02:57.520618 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-13 10:02:57.520627 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.520641 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-08-13 10:02:57.520660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.520704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.520720 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-08-13 10:02:57.520741 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.520749 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.520772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.520808 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-13 10:02:57.520817 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.520831 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-08-13 10:02:57.520851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.520874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.520889 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-08-13 10:02:57.520907 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-08-13 10:02:57.520946 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-08-13 10:02:57.520955 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-08-13 10:02:57.520969 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-08-13 10:02:57.520988 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-08-13 10:02:57.521013 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.521032 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-08-13 10:02:57.521068 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.521078 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-08-13 10:02:57.521092 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-08-13 10:02:57.521118 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.521127 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-08-13 10:02:57.521141 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-08-13 10:02:57.521166 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.521175 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-08-13 10:02:57.521189 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-08-13 10:02:57.521214 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-13 10:02:57.521223 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-08-13 10:02:57.521236 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-08-13 10:02:57.521261 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.521270 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-08-13 10:02:57.521284 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-08-13 10:02:57.521308 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.521318 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-08-13 10:02:57.521332 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-08-13 10:02:57.521357 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.521366 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-08-13 10:02:57.521380 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-13 10:02:57.521405 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 10:02:57.521414 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-08-13 10:02:57.521434 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-08-13 10:02:57.521460 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 10:02:57.521469 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-08-13 10:02:57.521484 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-08-13 10:02:57.521509 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.521517 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-08-13 10:02:57.521531 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-13 10:02:57.521551 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-08-13 10:02:57.521633 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.521657 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.521666 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-08-13 10:02:57.521687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.521721 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.521731 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.521745 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-13 10:02:57.521765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.521788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.521802 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-08-13 10:02:57.521823 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.521831 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.521852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.521887 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-13 10:02:57.521897 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.521910 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-08-13 10:02:57.521930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.521953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.521967 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-08-13 10:02:57.521986 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-08-13 10:02:57.522021 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-13 10:02:57.522031 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-08-13 10:02:57.522045 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-08-13 10:02:57.522070 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-13 10:02:57.522079 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-08-13 10:02:57.522093 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-08-13 10:02:57.522118 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-13 10:02:57.522128 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-08-13 10:02:57.522141 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-08-13 10:02:57.522161 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-08-13 10:02:57.522197 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.522219 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.522228 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-08-13 10:02:57.522247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.522282 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.522292 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.522306 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-13 10:02:57.522331 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.522340 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.522354 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-08-13 10:02:57.522379 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.522389 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.522403 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-08-13 10:02:57.522427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.522464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.522480 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-08-13 10:02:57.522501 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.522509 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.522529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.522566 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-13 10:02:57.522576 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.522591 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-08-13 10:02:57.522611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.522634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.522648 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-08-13 10:02:57.522667 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-13 10:02:57.522706 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-08-13 10:02:57.522716 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-13 10:02:57.522729 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-08-13 10:02:57.522749 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-13 10:02:57.522773 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.522792 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-08-13 10:02:57.522830 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.522840 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-13 10:02:57.522854 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-08-13 10:02:57.522879 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.522888 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-13 10:02:57.522902 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-08-13 10:02:57.522927 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.522936 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-13 10:02:57.522950 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-08-13 10:02:57.522976 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.522984 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-13 10:02:57.522998 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-08-13 10:02:57.523023 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 10:02:57.523032 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-13 10:02:57.523046 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-08-13 10:02:57.523071 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.523080 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-13 10:02:57.523094 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-08-13 10:02:57.523119 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.523128 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-13 10:02:57.523142 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-08-13 10:02:57.523167 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.523176 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-13 10:02:57.523190 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-13 10:02:57.523215 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.523225 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-13 10:02:57.523239 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-13 10:02:57.523258 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-08-13 10:02:57.523334 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.523357 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.523366 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-08-13 10:02:57.523387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.523428 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.523438 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.523452 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-13 10:02:57.523478 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.523488 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.523502 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-13 10:02:57.523527 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.523537 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.523550 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-13 10:02:57.523577 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.523586 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.523600 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-08-13 10:02:57.523626 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.523635 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.523649 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-13 10:02:57.523669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.523717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.523732 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-13 10:02:57.523754 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.523762 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.523782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.523817 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.523826 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.523845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.523882 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-13 10:02:57.523911 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-13 10:02:57.523936 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.523952 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-13 10:02:57.523966 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-08-13 10:02:57.523985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.524007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-08-13 10:02:57.524021 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-08-13 10:02:57.524042 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.524051 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-08-13 10:02:57.524071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.524106 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.524116 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.524129 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-08-13 10:02:57.524149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.524172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.524186 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-08-13 10:02:57.524207 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.524215 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.524235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.524270 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-08-13 10:02:57.524280 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.524293 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-08-13 10:02:57.524313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.524336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.524351 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-08-13 10:02:57.524371 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.524380 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-08-13 10:02:57.524401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.524444 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.524454 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.524468 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-08-13 10:02:57.524494 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.524503 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.524517 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-08-13 10:02:57.524543 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.524552 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.524567 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-08-13 10:02:57.524587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.524624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.524639 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-08-13 10:02:57.524660 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.524668 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.524688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.524724 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.524734 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.524748 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-08-13 10:02:57.524767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.524789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.524804 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-08-13 10:02:57.524824 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.524833 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-08-13 10:02:57.524852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.524887 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.524897 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.524910 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-13 10:02:57.524929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.524952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.524966 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-08-13 10:02:57.524987 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.524995 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.525015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.525050 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-13 10:02:57.525060 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.525074 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-08-13 10:02:57.525094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.525117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.525131 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-08-13 10:02:57.525150 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-13 10:02:57.525189 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-08-13 10:02:57.525199 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-13 10:02:57.525213 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-08-13 10:02:57.525232 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-13 10:02:57.525257 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.525276 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-08-13 10:02:57.525313 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.525323 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-08-13 10:02:57.525337 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-08-13 10:02:57.525362 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.525371 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-08-13 10:02:57.525385 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-08-13 10:02:57.525411 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.525420 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-08-13 10:02:57.525440 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-08-13 10:02:57.525466 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.525475 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-08-13 10:02:57.525489 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-08-13 10:02:57.525515 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.525524 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-08-13 10:02:57.525538 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-08-13 10:02:57.525564 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-13 10:02:57.525574 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-08-13 10:02:57.525588 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-08-13 10:02:57.525614 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-13 10:02:57.525623 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-08-13 10:02:57.525637 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-08-13 10:02:57.525662 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-13 10:02:57.525672 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-08-13 10:02:57.525686 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-08-13 10:02:57.525711 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-13 10:02:57.525721 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-08-13 10:02:57.525735 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-08-13 10:02:57.525760 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.525769 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-08-13 10:02:57.525783 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-08-13 10:02:57.525808 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.525818 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-08-13 10:02:57.525833 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-08-13 10:02:57.525858 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.525868 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-08-13 10:02:57.525881 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-08-13 10:02:57.525907 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.525916 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-08-13 10:02:57.525930 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-08-13 10:02:57.525950 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-08-13 10:02:57.526050 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.526075 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.526083 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-08-13 10:02:57.526107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.526142 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.526152 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.526166 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-08-13 10:02:57.526191 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.526200 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.526213 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-08-13 10:02:57.526233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.526262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.526277 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-08-13 10:02:57.526297 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.526306 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.526326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.526362 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-13 10:02:57.526371 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.526385 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-08-13 10:02:57.526404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.526433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.526449 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-08-13 10:02:57.526469 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-08-13 10:02:57.526633 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-08-13 10:02:57.526646 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-08-13 10:02:57.526683 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-08-13 10:02:57.526705 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-08-13 10:02:57.526731 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.526752 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-08-13 10:02:57.526794 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.526804 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-08-13 10:02:57.526817 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-08-13 10:02:57.526843 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.526852 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-08-13 10:02:57.526866 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-08-13 10:02:57.526899 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.526909 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-08-13 10:02:57.526923 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-08-13 10:02:57.526949 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-08-13 10:02:57.526959 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-08-13 10:02:57.526973 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-08-13 10:02:57.526997 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.527007 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-08-13 10:02:57.527020 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-08-13 10:02:57.527045 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-08-13 10:02:57.527054 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-08-13 10:02:57.527068 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-08-13 10:02:57.527093 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.527102 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-08-13 10:02:57.527116 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-13 10:02:57.527135 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-08-13 10:02:57.527196 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.527220 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.527234 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-08-13 10:02:57.527256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.527291 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.527301 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.527315 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-08-13 10:02:57.527340 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.527349 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.527363 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-08-13 10:02:57.527382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.527411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.527431 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-08-13 10:02:57.527454 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.527462 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-08-13 10:02:57.527482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.527519 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-13 10:02:57.527528 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.527541 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-08-13 10:02:57.527562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.527586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.527600 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-08-13 10:02:57.527623 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.527631 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-08-13 10:02:57.527652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.527687 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.527697 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.527710 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-08-13 10:02:57.527735 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.527745 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.527758 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-08-13 10:02:57.527777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.527807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.527821 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-08-13 10:02:57.527841 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.527849 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.527869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.527905 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-13 10:02:57.527915 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.527928 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-08-13 10:02:57.527948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.527970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.527984 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-08-13 10:02:57.528005 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.528013 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-08-13 10:02:57.528032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.528067 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.528077 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.528090 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-13 10:02:57.528116 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.528125 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.528138 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-13 10:02:57.528158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.528187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.528201 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-08-13 10:02:57.528222 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.528230 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.528250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.528286 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-13 10:02:57.528296 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.528310 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-08-13 10:02:57.528329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.528352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.528366 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-08-13 10:02:57.528395 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-08-13 10:02:57.528511 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-08-13 10:02:57.528522 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-08-13 10:02:57.528536 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-08-13 10:02:57.528557 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-08-13 10:02:57.528582 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.528602 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-08-13 10:02:57.528639 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.528649 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-08-13 10:02:57.528662 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-13 10:02:57.528688 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-08-13 10:02:57.528697 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-08-13 10:02:57.528710 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-08-13 10:02:57.528732 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-08-13 10:02:57.528762 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.528782 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-08-13 10:02:57.528821 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-08-13 10:02:57.528831 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-08-13 10:02:57.528845 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-08-13 10:02:57.528864 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-08-13 10:02:57.528889 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.528908 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-08-13 10:02:57.528945 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.528954 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-08-13 10:02:57.528968 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-13 10:02:57.528994 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.529004 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-08-13 10:02:57.529018 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-08-13 10:02:57.529038 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-08-13 10:02:57.529068 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.529089 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.529098 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-08-13 10:02:57.529117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.529152 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.529162 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.529175 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-08-13 10:02:57.529195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.529217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.529231 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-08-13 10:02:57.529252 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.529260 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.529280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.529315 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.529325 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.529338 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-08-13 10:02:57.529358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.529381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.529395 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-08-13 10:02:57.529416 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.529430 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-08-13 10:02:57.529450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.529486 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.529495 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.529509 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-08-13 10:02:57.529533 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.529543 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.529556 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-13 10:02:57.529582 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.529591 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.529605 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-13 10:02:57.529630 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.529639 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.529653 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-08-13 10:02:57.529672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.529713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.529730 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-08-13 10:02:57.529751 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.529760 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.529781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.529817 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-13 10:02:57.529826 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.529840 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-08-13 10:02:57.529860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.529882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.529897 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-08-13 10:02:57.529917 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-13 10:02:57.529955 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-08-13 10:02:57.529965 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-13 10:02:57.529978 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-08-13 10:02:57.529997 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-13 10:02:57.530022 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.530041 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-08-13 10:02:57.530077 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.530087 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-13 10:02:57.530100 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-13 10:02:57.530126 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.530135 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-13 10:02:57.530149 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-13 10:02:57.530173 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.530182 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-13 10:02:57.530196 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-08-13 10:02:57.530222 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 10:02:57.530231 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-13 10:02:57.530245 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-08-13 10:02:57.530270 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.530279 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-13 10:02:57.530292 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-13 10:02:57.530317 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.530326 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-13 10:02:57.530339 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-08-13 10:02:57.530364 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-08-13 10:02:57.530374 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-13 10:02:57.530387 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-08-13 10:02:57.530407 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-08-13 10:02:57.530474 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.530605 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.530618 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-08-13 10:02:57.530640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.530677 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.530687 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.530701 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-08-13 10:02:57.530728 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.530737 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.530751 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-08-13 10:02:57.530778 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.530787 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.530801 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-08-13 10:02:57.530827 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.530837 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.530858 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-08-13 10:02:57.530884 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.530894 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.530908 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-08-13 10:02:57.530935 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.530944 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.530958 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-08-13 10:02:57.530984 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.530993 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.531008 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-08-13 10:02:57.531034 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.531043 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.531057 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-08-13 10:02:57.531077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.531159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.531180 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-08-13 10:02:57.531200 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.531210 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-08-13 10:02:57.531233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.531268 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-13 10:02:57.531278 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.531291 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-08-13 10:02:57.531311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.531334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.531348 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-08-13 10:02:57.531371 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 10:02:57.531380 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-08-13 10:02:57.531395 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-08-13 10:02:57.531432 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.531441 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-08-13 10:02:57.531461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.531497 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-13 10:02:57.531526 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-13 10:02:57.531551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.531568 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-13 10:02:57.531583 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-08-13 10:02:57.531608 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.531617 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-08-13 10:02:57.531632 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-08-13 10:02:57.531655 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 10:02:57.531663 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-08-13 10:02:57.531677 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-08-13 10:02:57.531702 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-13 10:02:57.531711 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-08-13 10:02:57.531725 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-08-13 10:02:57.531754 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.531763 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-08-13 10:02:57.531777 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.531801 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.531810 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-08-13 10:02:57.531824 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.531848 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-13 10:02:57.531857 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-08-13 10:02:57.531871 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-13 10:02:57.531895 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-13 10:02:57.531904 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-08-13 10:02:57.531918 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-08-13 10:02:57.531942 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-13 10:02:57.531950 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-08-13 10:02:57.531965 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-08-13 10:02:57.531988 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-13 10:02:57.531997 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-08-13 10:02:57.532011 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-13 10:02:57.532035 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-08-13 10:02:57.532044 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-08-13 10:02:57.532057 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-08-13 10:02:57.532081 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-13 10:02:57.532091 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-08-13 10:02:57.532104 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-13 10:02:57.532128 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-13 10:02:57.532138 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-08-13 10:02:57.532152 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-08-13 10:02:57.532175 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-13 10:02:57.532183 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-08-13 10:02:57.532198 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-08-13 10:02:57.532222 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-13 10:02:57.532231 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-08-13 10:02:57.532245 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-08-13 10:02:57.532270 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-13 10:02:57.532279 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-08-13 10:02:57.532293 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-13 10:02:57.532313 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-08-13 10:02:57.532362 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-08-13 10:02:57.532403 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-08-13 10:02:57.532449 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-08-13 10:02:57.532490 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-08-13 10:02:57.532529 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-08-13 10:02:57.532570 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-08-13 10:02:57.532610 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-08-13 10:02:57.532648 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-08-13 10:02:57.532687 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 10:02:57.532727 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-08-13 10:02:57.532765 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-08-13 10:02:57.532804 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-08-13 10:02:57.532843 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-08-13 10:02:57.532882 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-08-13 10:02:57.532920 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-08-13 10:02:57.532959 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-08-13 10:02:57.532998 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-08-13 10:02:57.533037 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-08-13 10:02:57.533075 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-08-13 10:02:57.533114 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-08-13 10:02:57.533155 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-08-13 10:02:57.533194 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-08-13 10:02:57.533233 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-08-13 10:02:57.533271 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-08-13 10:02:57.533310 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-08-13 10:02:57.533348 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-08-13 10:02:57.533387 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-08-13 10:02:57.533432 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-08-13 10:02:57.533472 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.533511 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-13 10:02:57.533550 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-08-13 10:02:57.533592 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-08-13 10:02:57.533632 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-08-13 10:02:57.533671 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-08-13 10:02:57.533710 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-08-13 10:02:57.533749 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-08-13 10:02:57.533787 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-08-13 10:02:57.533826 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-08-13 10:02:57.533865 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-08-13 10:02:57.533903 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-08-13 10:02:57.533942 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.533982 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-13 10:02:57.534023 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-08-13 10:02:57.534062 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-08-13 10:02:57.534101 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.534140 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-13 10:02:57.534179 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-08-13 10:02:57.534218 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-08-13 10:02:57.534257 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.534296 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-08-13 10:02:57.534334 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.534373 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-08-13 10:02:57.534411 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-08-13 10:02:57.534456 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-08-13 10:02:57.534497 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-08-13 10:02:57.534536 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-08-13 10:02:57.534576 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-08-13 10:02:57.534615 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-08-13 10:02:57.534654 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-08-13 10:02:57.534693 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-08-13 10:02:57.534732 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-13 10:02:57.534771 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-08-13 10:02:57.534810 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-08-13 10:02:57.534851 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-08-13 10:02:57.534893 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-08-13 10:02:57.534932 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-08-13 10:02:57.534971 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-08-13 10:02:57.535009 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-08-13 10:02:57.535048 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-08-13 10:02:57.535087 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-08-13 10:02:57.535126 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-08-13 10:02:57.535164 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-08-13 10:02:57.535203 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-08-13 10:02:57.535242 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-08-13 10:02:57.535282 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-08-13 10:02:57.535320 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-08-13 10:02:57.535359 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-08-13 10:02:57.535398 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-08-13 10:02:57.535443 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-08-13 10:02:57.535483 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-08-13 10:02:57.535522 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-08-13 10:02:57.535562 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-08-13 10:02:57.535604 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.535630 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.535669 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-13 10:02:57.535709 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.535734 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.535759 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.535798 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-13 10:02:57.535836 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.535861 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.535885 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.535910 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.535948 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-13 10:02:57.535986 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.536024 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-13 10:02:57.536063 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.536088 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.536113 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.536137 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.536175 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-13 10:02:57.536212 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.536251 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-13 10:02:57.536289 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.536327 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-13 10:02:57.536365 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.536389 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.536446 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-13 10:02:57.536486 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.536512 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.536552 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-13 10:02:57.536594 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.536635 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-13 10:02:57.536676 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.536717 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-13 10:02:57.536758 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.536809 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-13 10:02:57.536847 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.536885 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-13 10:02:57.536923 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.536948 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.536985 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-13 10:02:57.537023 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.537062 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-13 10:02:57.537100 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.537139 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-13 10:02:57.537179 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.537218 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-13 10:02:57.537256 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.537295 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-13 10:02:57.537396 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.537428 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.537455 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.537486 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.537510 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.537537 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.537563 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.537604 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-13 10:02:57.537642 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.537668 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.537692 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.537730 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-13 10:02:57.537769 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.537807 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-13 10:02:57.537845 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.537870 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.537894 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.537919 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.537943 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.537981 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-13 10:02:57.538020 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.538045 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.538069 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.538107 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-13 10:02:57.538148 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.538172 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.538196 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.538220 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.538244 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.538282 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-13 10:02:57.538321 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.538345 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.538369 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.538394 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.538438 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.538478 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.538502 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.538527 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.538551 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.538592 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.538632 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.538671 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-13 10:02:57.538711 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.538736 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.538760 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.538784 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.538823 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-13 10:02:57.538862 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.538901 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-13 10:02:57.538939 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.538963 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.538987 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.539026 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-13 10:02:57.539064 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.539089 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.539114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.539138 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.539163 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.539200 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-13 10:02:57.539238 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.539277 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-08-13 10:02:57.539316 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.539341 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.539365 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.539404 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-13 10:02:57.539449 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.539488 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-13 10:02:57.539527 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.539551 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.539592 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-13 10:02:57.539631 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.539655 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.539695 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-13 10:02:57.539733 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.539757 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.539796 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-13 10:02:57.539835 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.539859 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.539898 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-13 10:02:57.539936 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.539975 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-13 10:02:57.540041 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.540069 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.540093 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.540118 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.540157 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-13 10:02:57.540196 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.540220 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.540244 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.540269 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.540293 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.540317 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.540341 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.540366 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.540405 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-13 10:02:57.540450 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.540475 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.540514 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-13 10:02:57.540552 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.540578 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.540602 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.540641 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-13 10:02:57.540681 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.540705 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.540730 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.540754 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.540792 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-13 10:02:57.540830 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.540868 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-13 10:02:57.540906 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.540931 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.540955 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.540979 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.541018 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-13 10:02:57.541057 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.541095 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-13 10:02:57.541134 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.541172 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-13 10:02:57.541210 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.541234 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.541272 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-13 10:02:57.541310 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.541334 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.541372 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-13 10:02:57.541412 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.541456 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-13 10:02:57.541495 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.541534 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-13 10:02:57.541573 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.541613 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-13 10:02:57.541653 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.541692 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-13 10:02:57.541731 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.541756 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.541794 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-13 10:02:57.541832 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.541870 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-13 10:02:57.541908 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.541947 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-13 10:02:57.541986 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.542024 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-13 10:02:57.542062 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.542100 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-13 10:02:57.542139 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.542163 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.542187 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.542212 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.542236 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.542260 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.542284 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.542322 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-13 10:02:57.542361 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.542385 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.542409 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.542467 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-13 10:02:57.542507 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.542548 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-13 10:02:57.542590 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.542617 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.542642 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.542668 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.542693 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.542734 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-13 10:02:57.542773 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.542811 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.542835 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.542873 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-13 10:02:57.542911 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.542936 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.542966 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.542991 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.543015 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.543054 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-13 10:02:57.543093 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.543118 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.543142 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.543166 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.543205 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.543244 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.543268 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.543293 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.543318 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.543357 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.543395 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.543439 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-13 10:02:57.543479 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.543504 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.543649 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.543677 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.543717 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-13 10:02:57.543756 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.543796 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-13 10:02:57.543848 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.543871 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.543895 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.543934 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-13 10:02:57.543972 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.543996 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.544021 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.544045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.544069 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.544108 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-13 10:02:57.544146 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.544185 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-08-13 10:02:57.544223 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.544248 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.544273 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.544311 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-13 10:02:57.544349 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.544387 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-13 10:02:57.544431 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.544457 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.544495 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-13 10:02:57.544546 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.544573 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.544614 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-13 10:02:57.544654 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.544679 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.544719 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-13 10:02:57.544758 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.544784 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.544836 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-13 10:02:57.544874 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.544989 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-13 10:02:57.545105 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.545135 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.545160 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.545184 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.545227 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-13 10:02:57.545265 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.545290 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.545314 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.545339 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.545362 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.545448 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.545478 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.545559 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 10:02:57.545621 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-13 10:02:57.545656 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-08-13 10:02:57.545719 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-08-13 10:02:57.545771 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-13 10:02:57.545823 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-08-13 10:02:57.545873 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 10:02:57.545925 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-08-13 10:02:57.545974 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-08-13 10:02:57.546023 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-08-13 10:02:57.546073 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-08-13 10:02:57.546124 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-08-13 10:02:57.546174 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-08-13 10:02:57.546223 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-13 10:02:57.546273 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-08-13 10:02:57.546321 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-13 10:02:57.546372 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.546423 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-08-13 10:02:57.546472 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-08-13 10:02:57.546524 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-08-13 10:02:57.546585 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-08-13 10:02:57.546636 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-08-13 10:02:57.546685 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.546735 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-08-13 10:02:57.546783 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.546834 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-13 10:02:57.546885 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.546942 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.546996 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-08-13 10:02:57.547044 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-08-13 10:02:57.547093 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-08-13 10:02:57.547142 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-08-13 10:02:57.547189 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-13 10:02:57.547240 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-08-13 10:02:57.547295 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-08-13 10:02:57.547346 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-08-13 10:02:57.547400 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-08-13 10:02:57.547449 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-08-13 10:02:57.547498 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-13 10:02:57.547553 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-13 10:02:57.547605 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-13 10:02:57.547655 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-08-13 10:02:57.547704 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-08-13 10:02:57.547772 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-08-13 10:02:57.547822 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-08-13 10:02:57.547871 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-13 10:02:57.547920 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-08-13 10:02:57.547971 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 10:02:57.548021 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-08-13 10:02:57.548069 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-08-13 10:02:57.548119 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-08-13 10:02:57.548168 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-08-13 10:02:57.548219 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-08-13 10:02:57.548268 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-08-13 10:02:57.548316 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-13 10:02:57.548365 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-08-13 10:02:57.548414 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-13 10:02:57.548467 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.548516 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-08-13 10:02:57.548576 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-08-13 10:02:57.548627 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-08-13 10:02:57.548676 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-08-13 10:02:57.548726 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-08-13 10:02:57.548783 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.548832 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-08-13 10:02:57.548880 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.548931 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-13 10:02:57.548981 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.549035 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.549089 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-08-13 10:02:57.549138 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-08-13 10:02:57.549189 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-08-13 10:02:57.549237 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-08-13 10:02:57.549285 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-13 10:02:57.549335 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-08-13 10:02:57.549385 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-08-13 10:02:57.549444 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-08-13 10:02:57.549498 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-08-13 10:02:57.549552 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-08-13 10:02:57.549601 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-13 10:02:57.549651 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-13 10:02:57.549702 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-13 10:02:57.549757 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-08-13 10:02:57.549807 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-08-13 10:02:57.549865 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-08-13 10:02:57.549914 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-08-13 10:02:57.549964 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-13 10:02:57.550013 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-08-13 10:02:57.550064 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 10:02:57.550114 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-08-13 10:02:57.550162 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-08-13 10:02:57.550211 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-08-13 10:02:57.550261 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-08-13 10:02:57.550311 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-08-13 10:02:57.550360 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-08-13 10:02:57.550408 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-13 10:02:57.550458 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-08-13 10:02:57.550506 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-13 10:02:57.550564 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.550615 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-08-13 10:02:57.550664 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-08-13 10:02:57.550715 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-08-13 10:02:57.550771 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-08-13 10:02:57.550820 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-08-13 10:02:57.550884 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.550936 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-08-13 10:02:57.550984 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.551036 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-13 10:02:57.551086 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.551484 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.551546 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-08-13 10:02:57.551596 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-08-13 10:02:57.551644 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-08-13 10:02:57.551694 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-08-13 10:02:57.551742 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-13 10:02:57.551792 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-08-13 10:02:57.551843 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-08-13 10:02:57.551895 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-08-13 10:02:57.551949 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-08-13 10:02:57.551997 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-08-13 10:02:57.552045 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-13 10:02:57.552094 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-13 10:02:57.552144 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-13 10:02:57.552194 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-08-13 10:02:57.552244 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-08-13 10:02:57.552307 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-08-13 10:02:57.552335 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-13 10:02:57.552399 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-13 10:02:57.552461 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-13 10:02:57.552517 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-13 10:02:57.552579 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 10:02:57.552637 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-13 10:02:57.552693 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-13 10:02:57.552759 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-13 10:02:57.552814 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-13 10:02:57.552870 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-13 10:02:57.552926 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-13 10:02:57.552981 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-13 10:02:57.553037 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-13 10:02:57.553092 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-13 10:02:57.553149 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.553204 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-13 10:02:57.553259 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-13 10:02:57.553314 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-13 10:02:57.553369 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-13 10:02:57.553424 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-13 10:02:57.553487 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.553550 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-13 10:02:57.553607 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.553664 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-13 10:02:57.553719 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.553782 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.553837 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-13 10:02:57.553892 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-13 10:02:57.553950 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-13 10:02:57.554005 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-13 10:02:57.554060 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-13 10:02:57.554115 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-13 10:02:57.554170 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-13 10:02:57.554226 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-13 10:02:57.554288 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-13 10:02:57.554344 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-13 10:02:57.554401 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-13 10:02:57.554456 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-13 10:02:57.554511 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-13 10:02:57.554571 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-13 10:02:57.554628 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-13 10:02:57.554691 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-08-13 10:02:57.554715 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-13 10:02:57.554773 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-13 10:02:57.554830 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-13 10:02:57.554887 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-13 10:02:57.554943 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 10:02:57.554999 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-13 10:02:57.555054 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-13 10:02:57.555110 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-13 10:02:57.555167 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-13 10:02:57.555223 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-13 10:02:57.555279 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-13 10:02:57.555334 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-13 10:02:57.555390 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-13 10:02:57.555453 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-13 10:02:57.555509 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.555572 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-13 10:02:57.555629 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-13 10:02:57.555685 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-13 10:02:57.555743 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-13 10:02:57.555799 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-13 10:02:57.555855 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.555920 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-13 10:02:57.555978 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.556034 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-13 10:02:57.556089 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.556146 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.556201 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-13 10:02:57.556257 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-13 10:02:57.556312 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-13 10:02:57.556370 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-13 10:02:57.556426 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-13 10:02:57.556481 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-13 10:02:57.556542 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-13 10:02:57.556609 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-13 10:02:57.556664 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-13 10:02:57.556720 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-13 10:02:57.556776 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-13 10:02:57.556834 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-13 10:02:57.556889 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-13 10:02:57.556948 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-13 10:02:57.557004 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-13 10:02:57.557068 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-08-13 10:02:57.557092 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-13 10:02:57.557143 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-13 10:02:57.557193 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-13 10:02:57.557249 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-13 10:02:57.557299 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 10:02:57.557349 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-13 10:02:57.557398 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-13 10:02:57.557447 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-13 10:02:57.557497 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-13 10:02:57.557553 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-13 10:02:57.557605 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-13 10:02:57.557655 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-13 10:02:57.557706 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-13 10:02:57.557757 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-13 10:02:57.557807 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.557857 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-13 10:02:57.557907 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-13 10:02:57.557957 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-13 10:02:57.558006 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-13 10:02:57.558056 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-13 10:02:57.558108 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.558159 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-13 10:02:57.558210 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.558259 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-13 10:02:57.558309 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.558359 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.558409 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-13 10:02:57.558459 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-13 10:02:57.558509 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-13 10:02:57.558564 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-13 10:02:57.558618 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-13 10:02:57.558668 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-13 10:02:57.558718 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-13 10:02:57.558769 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-13 10:02:57.558818 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-13 10:02:57.558869 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-13 10:02:57.558918 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-13 10:02:57.558968 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-13 10:02:57.559018 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-13 10:02:57.559069 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-13 10:02:57.559119 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-13 10:02:57.559177 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-08-13 10:02:57.559200 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-13 10:02:57.559252 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-13 10:02:57.559304 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-13 10:02:57.559355 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-13 10:02:57.559407 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 10:02:57.559458 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-13 10:02:57.559511 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-13 10:02:57.559569 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-13 10:02:57.559622 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-13 10:02:57.559673 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-13 10:02:57.559726 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-13 10:02:57.559778 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-13 10:02:57.559829 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-13 10:02:57.559881 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-13 10:02:57.559933 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.559990 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-13 10:02:57.560044 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-13 10:02:57.560096 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-13 10:02:57.560148 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-13 10:02:57.560200 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-13 10:02:57.560252 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.560304 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-13 10:02:57.560356 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.560408 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-13 10:02:57.560460 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.560513 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.560571 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-13 10:02:57.560623 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-13 10:02:57.560674 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-13 10:02:57.560726 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-13 10:02:57.560779 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-13 10:02:57.560831 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-13 10:02:57.560904 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-13 10:02:57.560957 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-13 10:02:57.561009 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-13 10:02:57.561063 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-13 10:02:57.561114 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-13 10:02:57.561166 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-13 10:02:57.561218 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-13 10:02:57.561270 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-13 10:02:57.561321 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-13 10:02:57.561378 wsdl: current service: Service1 2020-08-13 10:02:57.561396 wsdl: current port: Service1Soap 2020-08-13 10:02:57.561428 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-08-13 10:02:57.561457 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-08-13 10:02:57.561487 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-08-13 10:02:57.561514 wsdl: Parsing WSDL done 2020-08-13 10:02:57.561543 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-13 10:02:57.561566 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-13 10:02:57.561577 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-13 10:02:57.561588 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-13 10:02:57.561599 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 10:02:57.561609 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-13 10:02:57.561619 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-13 10:02:57.561629 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-13 10:02:57.561640 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-13 10:02:57.561649 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-13 10:02:57.561659 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-13 10:02:57.561669 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-13 10:02:57.561679 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-13 10:02:57.561688 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-13 10:02:57.561698 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.561708 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-13 10:02:57.561717 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-13 10:02:57.561727 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-13 10:02:57.561737 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-13 10:02:57.561746 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-13 10:02:57.561755 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.561765 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-13 10:02:57.561779 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.561790 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-13 10:02:57.561800 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.561810 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.561819 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-13 10:02:57.561829 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-13 10:02:57.561838 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-13 10:02:57.561848 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-13 10:02:57.561857 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-13 10:02:57.561866 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-13 10:02:57.561875 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-13 10:02:57.561885 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-13 10:02:57.561895 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-13 10:02:57.561904 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-13 10:02:57.561913 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-13 10:02:57.561922 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-13 10:02:57.561931 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-13 10:02:57.561941 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-13 10:02:57.561949 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-13 10:02:57.561959 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-13 10:02:57.561971 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-13 10:02:57.561980 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-13 10:02:57.561988 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-13 10:02:57.561997 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 10:02:57.562005 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-13 10:02:57.562013 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-13 10:02:57.562021 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-13 10:02:57.562029 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-13 10:02:57.562037 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-13 10:02:57.562045 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-13 10:02:57.562053 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-13 10:02:57.562061 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-13 10:02:57.562069 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-13 10:02:57.562078 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.562086 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-13 10:02:57.562094 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-13 10:02:57.562103 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-13 10:02:57.562111 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-13 10:02:57.562119 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-13 10:02:57.562127 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.562135 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-13 10:02:57.562144 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.562152 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-13 10:02:57.562161 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.562171 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.562179 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-13 10:02:57.562187 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-13 10:02:57.562195 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-13 10:02:57.562203 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-13 10:02:57.562211 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-13 10:02:57.562219 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-13 10:02:57.562231 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-13 10:02:57.562240 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-13 10:02:57.562248 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-13 10:02:57.562256 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-13 10:02:57.562264 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-13 10:02:57.562273 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-13 10:02:57.562281 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-13 10:02:57.562289 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-13 10:02:57.562297 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-13 10:02:57.562306 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-13 10:02:57.562317 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-13 10:02:57.562326 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-13 10:02:57.562334 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-13 10:02:57.562342 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 10:02:57.562350 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-13 10:02:57.562358 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-13 10:02:57.562365 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-13 10:02:57.562374 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-13 10:02:57.562381 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-13 10:02:57.562389 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-13 10:02:57.562397 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-13 10:02:57.562405 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-13 10:02:57.562413 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-13 10:02:57.562421 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.562429 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-13 10:02:57.562437 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-13 10:02:57.562444 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-13 10:02:57.562451 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-13 10:02:57.562459 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-13 10:02:57.562466 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.562474 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-13 10:02:57.562481 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.562489 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-13 10:02:57.562497 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.562504 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.562512 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-13 10:02:57.562519 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-13 10:02:57.562531 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-13 10:02:57.562540 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-13 10:02:57.562547 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-13 10:02:57.562556 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-13 10:02:57.562564 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-13 10:02:57.562571 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-13 10:02:57.562579 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-13 10:02:57.562586 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-13 10:02:57.562594 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-13 10:02:57.562602 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-13 10:02:57.562609 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-13 10:02:57.562616 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-13 10:02:57.562623 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-13 10:02:57.562631 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-13 10:02:57.562640 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-13 10:02:57.562652 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-13 10:02:57.562661 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-13 10:02:57.562669 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 10:02:57.562678 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-13 10:02:57.562685 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-13 10:02:57.562692 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-13 10:02:57.562700 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-13 10:02:57.562708 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-13 10:02:57.562715 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-13 10:02:57.562724 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-13 10:02:57.562733 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-13 10:02:57.562741 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-13 10:02:57.562749 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.562757 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-13 10:02:57.562764 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-13 10:02:57.562772 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-13 10:02:57.562779 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-13 10:02:57.562787 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-13 10:02:57.562794 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.562802 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-13 10:02:57.562809 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-13 10:02:57.562816 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-13 10:02:57.562824 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-13 10:02:57.562831 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-13 10:02:57.562839 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-13 10:02:57.562846 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-13 10:02:57.562853 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-13 10:02:57.562860 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-13 10:02:57.562867 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-13 10:02:57.562875 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-13 10:02:57.562882 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-13 10:02:57.562889 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-13 10:02:57.562897 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-13 10:02:57.562904 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-13 10:02:57.562911 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-13 10:02:57.562918 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-13 10:02:57.562925 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-13 10:02:57.562933 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-13 10:02:57.562941 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-13 10:02:57.563243 nusoap_client: checkWSDL 2020-08-13 10:02:57.563254 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-08-13 10:02:57.563260 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-08-13 10:02:57.563265 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-08-13 10:02:57.563273 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-08-13 10:02:57.563277 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-08-13 10:02:57.563282 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-08-13 10:02:57.563295 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-08-13 10:02:57.563304 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-08-13 10:02:57.563349 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 10:02:57.563356 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197420" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-08-13 10:02:57.563371 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-08-13 10:02:57.563395 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-08-13 10:02:57.563402 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-08-13 10:02:57.563406 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-08-13 10:02:57.563411 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-08-13 10:02:57.563416 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197420" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-08-13 10:02:57.563428 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-08-13 10:02:57.563435 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-08-13 10:02:57.563440 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-08-13 10:02:57.563452 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 10:02:57.563461 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-13 10:02:57.563467 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-08-13 10:02:57.563495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.563505 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-08-13 10:02:57.563510 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.563543 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-08-13 10:02:57.563549 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-08-13 10:02:57.563553 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-08-13 10:02:57.563557 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-08-13 10:02:57.563560 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-08-13 10:02:57.563565 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-08-13 10:02:57.563568 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-08-13 10:02:57.563574 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-08-13 10:02:57.563578 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-08-13 10:02:57.563584 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197420" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-08-13 10:02:57.563595 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-08-13 10:02:57.563602 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-08-13 10:02:57.563606 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-08-13 10:02:57.563612 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 10:02:57.563618 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-08-13 10:02:57.563622 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 10:02:57.563649 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-08-13 10:02:57.563656 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 10:02:57.563660 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 10:02:57.563666 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 10:02:57.563670 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 10:02:57.563681 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-08-13 10:02:57.563689 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-13 10:02:57.563693 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-13 10:02:57.563698 wsdl: in serializeType: returning: 2020-08-13 10:02:57.563705 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "197420" 2020-08-13 10:02:57.563712 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-13 10:02:57.563716 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-13 10:02:57.563727 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-13 10:02:57.563735 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-13 10:02:57.563740 wsdl: in serializeType: returning: 197420 2020-08-13 10:02:57.563746 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-08-13 10:02:57.563753 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-13 10:02:57.563758 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-13 10:02:57.563762 wsdl: in serializeType: returning: 2020-08-13 10:02:57.563767 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-08-13 10:02:57.563775 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-13 10:02:57.563779 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-13 10:02:57.563791 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-13 10:02:57.563795 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-13 10:02:57.563800 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-08-13 10:02:57.563805 wsdl: in serializeType: returning: 197420PLN 2020-08-13 10:02:57.563809 wsdl: serializeRPCParameters returning: 197420PLN 2020-08-13 10:02:57.563831 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=197420PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-08-13 10:02:57.563835 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-08-13 10:02:57.563842 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3001"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-08-13 10:02:57.563855 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-08-13 10:02:57.563861 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=197420PLN 2020-08-13 10:02:57.563872 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-08-13 10:02:57.563951 nusoap_client: sending message, length=499 2020-08-13 10:02:57.563887 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-08-13 10:02:57.563898 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-08-13 10:02:57.563903 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-08-13 10:02:57.563908 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-08-13 10:02:57.563912 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-08-13 10:02:57.563920 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-08-13 10:02:57.563931 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-13 10:02:57.563939 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-08-13 10:02:57.563944 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-08-13 10:02:57.563957 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-08-13 10:02:57.563967 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-08-13 10:02:57.563975 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-08-13 10:02:57.571264 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-08-13 10:02:57.571313 soap_transport_http: socket connected 2020-08-13 10:02:57.571334 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-08-13 10:02:57.571343 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-08-13 10:02:57.571352 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-08-13 10:02:57.571361 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-13 10:02:57.571370 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-08-13 10:02:57.571377 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-08-13 10:02:57.571385 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-08-13 10:02:57.571421 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-08-13 10:02:57.580908 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-08-13 10:02:57.580961 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-08-13 10:02:57.580971 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-08-13 10:02:57.580979 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-08-13 10:02:57.580988 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-08-13 10:02:57.580997 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-08-13 10:02:57.581007 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-08-13 10:02:57.581016 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-08-13 10:02:57.581025 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-08-13 10:02:57.581034 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 13 Aug 2020 08:02:56 GMT 2020-08-13 10:02:57.581045 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-08-13 10:02:57.581053 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-08-13 10:02:57.581062 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-08-13 10:02:57.581078 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-08-13 10:02:57.581123 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-08-13 10:02:57.581139 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-08-13 10:02:57.581154 soap_transport_http: read to EOF 2020-08-13 10:02:57.581161 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-08-13 10:02:57.581171 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-08-13 10:02:57.581216 soap_transport_http: closed socket 2020-08-13 10:02:57.581231 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-08-13 10:02:57.581240 soap_transport_http: end of send() 2020-08-13 10:02:57.581283 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-08-13 10:02:57.581293 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 13 Aug 2020 08:02:56 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-08-13 10:02:57.581343 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-08-13 10:02:57.581355 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-08-13 10:02:57.581385 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-08-13 10:02:57.581394 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-08-13 10:02:57.581546 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-08-13 10:02:57.581699 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-08-13 10:02:57.581708 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-08-13 10:02:57.581720 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-08-13 10:02:57.581736 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-08-13 10:02:57.581768 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-08-13 10:02:57.581856 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-08-13 10:02:57.581893 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-08-13 10:02:57.581911 nusoap_client: got fault 2020-08-13 10:02:57.581922 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-08-13 10:02:57.581929 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-08-13 10:02:57.581937 nusoap_client: detail =