Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
GARRETT: GT15/25Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T1693
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 11:55:39 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 13:55:54.795000 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 13:55:54.795047 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:55:54.795060 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162371" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 13:55:54.795075 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:55:54.795084 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 13:55:54.795091 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 13:55:54.795104 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 13:55:54.795112 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:55:54.795118 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:55:54.795127 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:55:54.795136 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 13:55:54.795146 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 13:55:54.795152 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 13:55:54.795157 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 13:55:54.795161 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 13:55:54.795165 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 13:55:54.795175 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:55:54.795189 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:55:54.795196 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 13:55:54.795201 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 13:55:54.795207 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 13:55:54.795214 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 13:55:54.795221 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 13:55:54.803137 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 13:55:54.803154 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 13:55:54.803164 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 13:55:54.803170 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:55:54.803175 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:55:54.803180 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 13:55:54.803184 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 13:55:54.803217 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 13:55:54.823186 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 13:55:54.823219 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 13:55:54.823227 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:55:54.823233 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 13:55:54.823238 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 13:55:54.823244 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 13:55:54.823250 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 13:55:54.823257 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 13:55:54.823263 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 13:55:54.823269 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 11:55:39 GMT 2019-04-25 13:55:54.823275 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 13:55:54.823280 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 13:55:54.823286 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 13:55:54.823299 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 13:55:54.823331 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 13:55:54.823362 soap_transport_http: read buffer of 2472 bytes 2019-04-25 13:55:54.823489 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:54.830833 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:54.830886 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:54.831304 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:54.831327 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:54.838702 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:54.838770 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:55:54.838800 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 13:55:54.839217 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:54.839418 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:54.839524 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 13:55:54.846728 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:54.846825 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 13:55:54.846875 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:55:54.846908 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-25 13:55:54.846984 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:54.847232 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:54.847256 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 13:55:54.847316 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:54.847377 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:55:54.847426 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-04-25 13:55:54.854503 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:54.854587 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:55:54.854621 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 13:55:54.854707 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:54.854756 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 13:55:54.854788 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 13:55:54.854821 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 13:55:54.854847 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 13:55:54.854940 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 13:55:54.854994 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:55:54.855029 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-25 13:55:54.855107 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-04-25 13:55:54.855245 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:54.855291 soap_transport_http: read buffer of 4559 bytes 2019-04-25 13:55:54.855316 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 13:55:54.855328 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 13:55:54.855463 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 13:55:54.855526 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 13:55:54.855551 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 13:55:54.855565 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 13:55:54.855594 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 13:55:54.855604 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 13:55:54.855846 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 13:55:54.855869 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 13:55:54.855949 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.855964 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 13:55:54.855999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.856057 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.856073 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.856098 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:55:54.856138 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.856151 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.856173 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:55:54.856203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.856251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.856274 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 13:55:54.856304 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.856316 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 13:55:54.856344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.856395 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:54.856409 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.856429 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 13:55:54.856456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.856492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.856514 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 13:55:54.856544 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.856555 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 13:55:54.856582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.856631 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.856644 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.856663 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:55:54.856698 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.856711 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.856729 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:55:54.856764 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.856776 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.856795 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 13:55:54.856822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.856865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.856887 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 13:55:54.856916 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.856928 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 13:55:54.856955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.857002 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:54.857014 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.857033 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 13:55:54.857060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.857087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.857107 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 13:55:54.857136 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.857147 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 13:55:54.857173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.857222 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.857234 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.857253 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:55:54.857287 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.857300 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.857318 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:55:54.857354 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.857367 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.857386 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 13:55:54.857420 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.857432 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.857451 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:55:54.857476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.857532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.857554 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:54.857583 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.857595 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:54.857623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.857669 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.857681 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.857708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.857759 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:55:54.857799 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:55:54.857832 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.857852 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:55:54.857873 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 13:55:54.857898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.857926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:55:54.857946 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 13:55:54.857975 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.857986 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 13:55:54.858013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.858063 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.858076 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.858096 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:55:54.858122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.858150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.858170 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:54.858199 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.858210 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 13:55:54.858235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.858284 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.858297 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.858317 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 13:55:54.858343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.858372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.858393 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 13:55:54.858422 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.858434 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 13:55:54.858467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.858523 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.858536 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.858555 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:55:54.858582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.858610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.858630 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 13:55:54.858659 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.858670 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:54.858696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.858745 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.858758 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.858777 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 13:55:54.858804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.858832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.858852 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 13:55:54.858878 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.858888 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 13:55:54.858912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.858955 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.858968 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.858987 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:55:54.859022 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.859035 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.859054 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:55:54.859081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.859115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.859137 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 13:55:54.859165 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.859177 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:54.859203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.859252 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.859265 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.859283 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 13:55:54.859309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.859337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.859357 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 13:55:54.859386 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.859398 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 13:55:54.859424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.859473 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.859492 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.859519 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:55:54.859558 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.859570 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.859590 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:55:54.859616 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.859651 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.859672 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 13:55:54.859700 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.859711 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 13:55:54.859737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.859783 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.859796 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.859815 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 13:55:54.859841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.859868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.859888 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 13:55:54.859916 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.859928 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 13:55:54.859954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.860000 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.860013 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.860032 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:55:54.860058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.860085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.860105 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 13:55:54.860135 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.860146 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 13:55:54.860171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.860219 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.860232 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.860251 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 13:55:54.860277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.860305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.860325 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 13:55:54.860353 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.860364 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 13:55:54.860391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.860438 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.860452 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.860470 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:55:54.860503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.860531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.860551 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:54.860579 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.860590 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:54.860616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.860664 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:54.860677 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.860696 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 13:55:54.860722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.860750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.860770 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 13:55:54.860798 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.860809 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 13:55:54.860836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.860882 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.860895 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.860914 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 13:55:54.860940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.860967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.860988 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:54.861017 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.861029 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 13:55:54.861054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.861102 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.861115 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.861134 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 13:55:54.861160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.861187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.861207 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 13:55:54.861235 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.861246 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 13:55:54.861272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.861319 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.861332 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.861350 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 13:55:54.861376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.861404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.861424 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:54.861452 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.861465 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 13:55:54.861501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.861549 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.861562 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.861581 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 13:55:54.861607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.861635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.861655 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 13:55:54.861684 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.861695 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 13:55:54.861720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.861767 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.861780 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.861799 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 13:55:54.861834 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.861846 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.861865 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 13:55:54.861892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.861926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.861947 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:54.861976 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.861988 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 13:55:54.862014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.862062 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:54.862075 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.862094 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 13:55:54.862120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.862147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.862167 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 13:55:54.862195 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.862207 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:55:54.862233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.862282 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.862294 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.862314 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:55:54.862341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.862368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.862389 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.862418 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.862429 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:55:54.862456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.862511 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.862524 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.862544 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:55:54.862570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.862598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.862619 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:55:54.862648 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.862659 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 13:55:54.862686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.862735 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:55:54.862748 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.862767 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 13:55:54.862795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.862822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.862843 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:54.862872 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.862883 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:54.862908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.862954 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.862966 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.862992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.863041 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:55:54.863081 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:55:54.863113 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.863134 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:55:54.863154 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 13:55:54.863179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.863207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:55:54.863228 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:55:54.863256 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.863269 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 13:55:54.863295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.863343 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:55:54.863356 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.863376 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 13:55:54.863402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.863431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.863451 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:54.863489 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.863502 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:54.863530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.863576 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.863588 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.863614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.863660 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:55:54.863698 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:55:54.863731 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.863752 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:55:54.863772 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 13:55:54.863797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.863824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:55:54.863844 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:55:54.863873 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.863884 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 13:55:54.863912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.863961 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.863974 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.863993 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 13:55:54.864026 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.864039 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.864058 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 13:55:54.864093 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.864106 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.864126 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:55:54.864160 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.864173 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.864191 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:55:54.864226 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.864238 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.864258 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 13:55:54.864291 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.864303 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.864321 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 13:55:54.864354 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.864367 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.864387 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:55:54.864413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.864491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.864515 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:54.864544 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.864556 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 13:55:54.864583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.864632 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.864645 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.864665 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 13:55:54.864692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.864720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.864740 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 13:55:54.864768 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.864779 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 13:55:54.864806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.864855 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.864868 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.864887 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 13:55:54.864921 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.864934 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.864953 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:55:54.864987 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.864999 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.865017 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:55:54.865043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.865086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.865106 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 13:55:54.865135 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.865146 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 13:55:54.865173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.865221 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.865234 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.865253 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 13:55:54.865279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.865309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.865329 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 13:55:54.865357 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.865370 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:55:54.865396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.865444 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.865458 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.865477 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:55:54.865512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.865539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.865559 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.865588 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.865599 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:55:54.865626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.865675 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.865687 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.865707 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:55:54.865733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.865760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.865780 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:55:54.865809 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.865820 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:55:54.865847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.865894 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.865906 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.865925 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 13:55:54.865960 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.865972 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.865991 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:55:54.866027 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.866041 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.866060 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:55:54.866086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.866127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.866148 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.866176 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.866188 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:55:54.866216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.866263 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.866276 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.866295 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:55:54.866322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.866350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.866371 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:55:54.866399 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.866411 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 13:55:54.866438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.866492 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.866505 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.866525 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:55:54.866560 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.866572 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.866591 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:55:54.866625 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.866637 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.866656 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:55:54.866689 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.866701 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.866720 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:55:54.866754 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.866766 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.866786 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:55:54.866811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.866866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.866888 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:54.866917 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.866928 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:54.866954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.867003 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:55:54.867016 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.867035 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 13:55:54.867061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.867089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.867108 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 13:55:54.867136 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:55:54.867193 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 13:55:54.867206 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:55:54.867225 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 13:55:54.867251 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:55:54.867282 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.867309 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:54.867358 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.867371 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:54.867391 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:55:54.867426 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:54.867439 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:54.867457 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 13:55:54.867499 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:54.867512 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:54.867532 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 13:55:54.867566 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:54.867579 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:54.867598 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 13:55:54.867631 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:54.867644 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:54.867663 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 13:55:54.867696 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:55:54.867709 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:54.867728 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 13:55:54.867762 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.867775 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:54.867793 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.867828 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.867840 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:54.867858 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:55:54.867892 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.867904 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:54.867924 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:55:54.867957 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.867970 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:54.867989 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:55:54.868015 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:54.868110 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.868143 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.868155 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 13:55:54.868183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.868231 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.868244 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.868262 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:55:54.868297 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.868311 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.868329 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:55:54.868363 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.868376 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.868396 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:55:54.868431 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.868442 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.868462 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 13:55:54.868496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.868546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.868568 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.868596 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.868609 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:54.868637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.868686 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.868699 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.868718 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 13:55:54.868745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.868772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.868793 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 13:55:54.868820 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.868872 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.868885 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.868904 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.868929 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.868958 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.868986 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.869035 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.869048 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.869067 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:55:54.869102 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.869115 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.869134 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 13:55:54.869167 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.869179 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.869198 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:55:54.869231 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.869243 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.869262 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 13:55:54.869296 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:54.869308 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.869327 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:55:54.869361 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:54.869374 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.869393 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:55:54.869426 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.869439 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.869458 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:55:54.869500 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.869513 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.869532 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 13:55:54.869566 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.869579 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.869599 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 13:55:54.869632 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.869645 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.869664 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:55:54.869697 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.869710 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.869728 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:55:54.869754 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.869858 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.869892 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.869904 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 13:55:54.869932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.869981 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.869993 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.870013 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:55:54.870046 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.870059 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.870077 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:55:54.870110 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.870122 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.870141 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:55:54.870175 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:55:54.870188 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.870207 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:54.870233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.870281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.870303 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.870333 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.870344 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:54.870372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.870422 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.870434 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.870453 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 13:55:54.870480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.870515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.870536 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 13:55:54.870564 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.870618 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.870632 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.870651 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.870677 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.870707 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.870734 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.870783 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.870795 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.870814 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:55:54.870848 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.870860 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.870880 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 13:55:54.870921 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.870933 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.870953 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:55:54.870987 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.871000 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.871019 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 13:55:54.871053 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:54.871065 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.871084 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:55:54.871119 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:54.871131 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.871150 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:55:54.871183 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.871196 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.871216 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:55:54.871250 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.871262 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.871281 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 13:55:54.871315 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.871327 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.871346 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 13:55:54.871390 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:54.871402 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.871422 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 13:55:54.871456 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.871468 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.871494 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:55:54.871529 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.871542 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.871561 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:55:54.871588 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.871699 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.871730 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:54.871783 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:54.871796 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:54.871815 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:54.871841 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:54.871871 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.871899 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:54.871948 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.871961 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:54.871980 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 13:55:54.872015 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.872027 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:54.872045 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 13:55:54.872079 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.872091 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:54.872110 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 13:55:54.872143 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.872156 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:54.872175 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 13:55:54.872209 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.872221 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:54.872240 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 13:55:54.872273 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:54.872285 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:54.872304 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:55:54.872338 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.872350 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:54.872370 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 13:55:54.872405 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:54.872418 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:54.872437 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 13:55:54.872471 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:54.872490 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:54.872511 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 13:55:54.872545 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:54.872557 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:54.872576 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:55:54.872610 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:54.872622 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:54.872641 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:55:54.872674 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:54.872687 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:54.872705 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 13:55:54.872739 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.872752 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:54.872770 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:55:54.872804 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.872817 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:54.872836 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 13:55:54.872862 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:54.872984 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.873021 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.873033 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 13:55:54.873075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.873129 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.873142 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.873161 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:55:54.873188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.873217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.873238 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:54.873267 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.873279 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 13:55:54.873305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.873361 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:54.873374 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.873394 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 13:55:54.873420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.873449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.873469 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 13:55:54.873505 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.873517 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 13:55:54.873544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.873594 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.873606 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.873625 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:55:54.873660 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.873672 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.873691 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:55:54.873726 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.873738 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.873757 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:55:54.873791 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:55:54.873804 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.873822 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 13:55:54.873849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.873900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.873922 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 13:55:54.873951 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.873962 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 13:55:54.873995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.874044 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:55:54.874057 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.874075 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 13:55:54.874101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.874130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.874149 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 13:55:54.874176 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:55:54.874227 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 13:55:54.874240 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:55:54.874259 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 13:55:54.874285 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:55:54.874315 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.874342 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:54.874392 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.874404 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:54.874423 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 13:55:54.874457 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.874470 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:54.874500 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 13:55:54.874536 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.874548 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:54.874568 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 13:55:54.874602 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:55:54.874615 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:54.874634 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 13:55:54.874668 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.874681 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:54.874699 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 13:55:54.874734 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.874746 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:54.874766 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 13:55:54.874800 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.874812 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:54.874831 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:55:54.874865 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:54.874877 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:54.874897 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 13:55:54.874931 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:54.874943 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:54.874963 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 13:55:54.874996 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.875008 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:54.875027 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:55:54.875054 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:54.875148 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.875181 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.875193 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 13:55:54.875227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.875277 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.875290 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.875309 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:55:54.875335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.875363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.875385 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:54.875414 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.875426 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 13:55:54.875459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.875517 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:55:54.875530 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.875550 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 13:55:54.875576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.875604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.875624 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 13:55:54.875650 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 13:55:54.875702 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:55:54.875714 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 13:55:54.875733 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 13:55:54.875767 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:55:54.875780 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 13:55:54.875798 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 13:55:54.875833 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:55:54.875845 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 13:55:54.875864 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 13:55:54.875890 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 13:55:54.875935 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.875966 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.875978 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 13:55:54.876011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.876062 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.876075 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.876094 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:55:54.876128 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.876140 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.876159 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:55:54.876193 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.876206 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.876224 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:55:54.876250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.876292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.876313 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:54.876340 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.876352 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:54.876381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.876430 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:54.876443 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.876468 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 13:55:54.876502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.876531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.876551 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 13:55:54.876579 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:54.876630 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:54.876643 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:54.876662 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:54.876688 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:54.876718 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.876745 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:54.876793 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.876806 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:54.876825 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 13:55:54.876860 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.876872 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:54.876891 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 13:55:54.876925 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.876938 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:54.876956 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 13:55:54.876989 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.877001 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:54.877020 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 13:55:54.877054 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:54.877066 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:54.877091 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 13:55:54.877126 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.877138 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:54.877157 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 13:55:54.877191 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.877204 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:54.877222 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 13:55:54.877257 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.877270 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:54.877289 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:55:54.877323 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.877335 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:54.877354 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:55:54.877381 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:54.877467 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.877508 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.877520 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 13:55:54.877556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.877608 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.877622 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.877641 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:55:54.877676 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.877688 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.877707 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:55:54.877741 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.877753 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.877771 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:55:54.877804 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.877817 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.877836 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:55:54.877868 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.877880 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.877899 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:55:54.877925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.877983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.878006 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:54.878037 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.878048 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 13:55:54.878081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.878127 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.878139 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.878165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.878213 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:55:54.878253 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:55:54.878285 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.878306 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:55:54.878326 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 13:55:54.878353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.878381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:55:54.878403 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 13:55:54.878431 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.878443 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 13:55:54.878468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.878529 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.878542 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.878562 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 13:55:54.878589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.878617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.878638 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 13:55:54.878668 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.878679 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 13:55:54.878705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.878753 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:55:54.878766 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.878786 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 13:55:54.878811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.878839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.878859 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 13:55:54.878888 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.878899 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 13:55:54.878925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.878973 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.878985 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.879004 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:55:54.879030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.879057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.879077 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:54.879105 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.879117 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 13:55:54.879149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.879198 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:54.879211 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.879230 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 13:55:54.879256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.879284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.879304 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 13:55:54.879331 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:54.879382 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:54.879397 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:54.879417 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:54.879443 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:54.879473 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.879508 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:54.879559 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.879573 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:54.879592 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 13:55:54.879626 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.879638 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:54.879663 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 13:55:54.879697 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.879710 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:54.879728 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 13:55:54.879763 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.879775 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:54.879793 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 13:55:54.879824 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.879835 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:54.879852 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 13:55:54.879881 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:55:54.879892 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:54.879909 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 13:55:54.879939 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:55:54.879950 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:54.879967 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 13:55:54.880000 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:55:54.880013 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:54.880032 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 13:55:54.880066 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:55:54.880079 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:54.880099 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 13:55:54.880133 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.880145 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:54.880163 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 13:55:54.880196 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.880209 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:54.880228 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 13:55:54.880262 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.880274 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:54.880293 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 13:55:54.880326 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.880338 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:54.880363 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 13:55:54.880390 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:54.880514 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.880550 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.880562 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 13:55:54.880595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.880643 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.880657 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.880675 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 13:55:54.880701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.880728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.880748 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:54.880776 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.880788 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:54.880814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.880862 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.880875 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.880894 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 13:55:54.880920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.880949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.880968 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 13:55:54.880997 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.881008 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 13:55:54.881034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.881088 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.881101 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.881120 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 13:55:54.881154 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.881167 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.881186 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:55:54.881219 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.881232 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.881250 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:55:54.881284 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.881296 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.881315 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:55:54.881340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.881388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.881412 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:54.881441 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.881453 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:54.881487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.881537 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:54.881551 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.881570 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 13:55:54.881597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.881625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.881645 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 13:55:54.881671 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:54.881732 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:54.881746 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:54.881765 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:54.881791 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:54.881827 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.881855 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:54.881903 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.881915 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:54.881934 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:55:54.881968 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.881980 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:54.881999 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:55:54.882033 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.882045 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:54.882063 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 13:55:54.882097 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:54.882109 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:54.882127 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 13:55:54.882161 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.882173 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:54.882192 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:55:54.882226 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.882238 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:54.882257 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 13:55:54.882291 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:55:54.882303 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:54.882322 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 13:55:54.882348 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:54.882422 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.882456 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.882469 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 13:55:54.882502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.882551 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.882564 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.882583 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 13:55:54.882617 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.882629 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.882647 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 13:55:54.882681 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.882694 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.882712 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 13:55:54.882745 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.882757 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.882775 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 13:55:54.882809 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.882821 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.882840 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 13:55:54.882874 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.882887 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.882906 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 13:55:54.882938 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.882951 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.882970 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 13:55:54.883003 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.883016 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.883034 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 13:55:54.883060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.883141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.883163 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:54.883192 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.883204 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 13:55:54.883231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.883280 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:55:54.883293 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.883312 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 13:55:54.883339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.883372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.883395 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 13:55:54.883427 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:54.883439 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 13:55:54.883461 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 13:55:54.883498 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.883510 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 13:55:54.883537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.883583 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:55:54.883622 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:55:54.883655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.883674 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:55:54.883694 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 13:55:54.883727 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.883756 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 13:55:54.883976 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 13:55:54.884012 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:54.884024 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 13:55:54.884043 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 13:55:54.884076 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:55:54.884088 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 13:55:54.884107 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:55:54.884140 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.884153 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 13:55:54.884172 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.884205 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.884217 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 13:55:54.884236 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.884268 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:54.884280 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 13:55:54.884299 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:54.884332 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:55:54.884343 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 13:55:54.884362 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:55:54.884397 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:55:54.884408 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 13:55:54.884427 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 13:55:54.884459 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:54.884471 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 13:55:54.884497 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:54.884531 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:55:54.884543 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 13:55:54.884563 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 13:55:54.884595 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:54.884607 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 13:55:54.884631 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:54.884665 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:54.884677 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 13:55:54.884696 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:54.884726 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:55:54.884738 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 13:55:54.884757 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 13:55:54.884784 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 13:55:54.884850 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 13:55:54.884907 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 13:55:54.884962 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:55:54.885017 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 13:55:54.885071 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:54.885124 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 13:55:54.885177 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:54.885232 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 13:55:54.885287 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 13:55:54.885339 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 13:55:54.885394 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 13:55:54.885448 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 13:55:54.885509 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 13:55:54.885565 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 13:55:54.885619 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 13:55:54.885672 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 13:55:54.885728 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:54.885781 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 13:55:54.885834 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:54.885887 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 13:55:54.885947 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:54.886001 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 13:55:54.886056 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:54.886109 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 13:55:54.886163 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.886216 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:55:54.886269 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:54.886322 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:55:54.886377 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:54.886430 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:55:54.886491 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:54.886547 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 13:55:54.886602 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 13:55:54.886655 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 13:55:54.886709 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.886765 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:55:54.886819 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.886873 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:55:54.886928 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:54.886982 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 13:55:54.887035 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.887088 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 13:55:54.887142 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.887195 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 13:55:54.887248 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:54.887302 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 13:55:54.887355 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 13:55:54.887415 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 13:55:54.887470 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:54.887531 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 13:55:54.887586 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:54.887639 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 13:55:54.887693 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:54.887746 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 13:55:54.887800 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 13:55:54.887852 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 13:55:54.887907 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:54.887961 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 13:55:54.888014 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:54.888069 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 13:55:54.888123 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:54.888183 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 13:55:54.888235 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:54.888296 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 13:55:54.888353 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.888390 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.888444 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:55:54.888505 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.888540 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.888573 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.888625 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:55:54.888678 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.888712 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.888745 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.888778 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.888838 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:55:54.888900 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.888953 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:54.889006 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.889059 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:54.889112 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.889145 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.889200 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:54.889253 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.889287 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.889346 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:54.889401 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.889455 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:54.889515 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.889569 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:55:54.889622 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.889675 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:54.889728 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.889781 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:54.889834 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.889867 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.889920 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:55:54.889972 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.890024 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:54.890076 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.890129 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:55:54.890181 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.890234 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:55:54.890295 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.890328 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.890370 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.890404 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.890437 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.890470 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.890511 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.890564 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:54.890617 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.890651 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.890684 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.890736 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:54.890789 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.890842 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:54.890896 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.890929 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.890962 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.891014 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:54.891066 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.891100 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.891133 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.891167 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.891200 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.891252 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:55:54.891304 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.891338 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.891371 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.891406 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.891459 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.891519 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.891553 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.891599 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.891633 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.891686 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.891738 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.891791 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:54.891846 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.891881 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.891914 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.891947 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.892005 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:55:54.892058 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.892111 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:55:54.892164 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.892197 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.892230 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.892283 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:54.892344 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.892379 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.892414 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.892447 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.892487 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.892541 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:55:54.892603 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.892655 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 13:55:54.892713 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.892766 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:54.892817 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.892870 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:54.892923 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.892962 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.892995 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.893029 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.893082 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:54.893135 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.893169 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.893204 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.893237 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.893271 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.893311 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.893345 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.893379 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.893431 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 13:55:54.893493 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.893528 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.893583 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:55:54.893635 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.893669 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.893701 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.893755 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:55:54.893808 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.893841 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.893874 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.893907 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.893960 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:55:54.894013 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.894067 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:54.894120 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.894171 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:54.894224 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.894264 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.894324 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:54.894377 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.894412 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.894463 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:54.894525 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.894578 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:54.894640 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.894694 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:55:54.894747 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.894800 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:54.894853 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.894905 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:54.894958 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.894992 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.895052 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:55:54.895104 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.895157 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:54.895209 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.895262 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:55:54.895314 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.895367 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:55:54.895420 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.895463 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.895505 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.895539 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.895572 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.895605 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.895639 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.895694 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:54.895753 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.895787 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.895820 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.895874 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:54.895933 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.895986 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:54.896040 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.896074 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.896107 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.896160 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:54.896212 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.896254 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.896287 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.896320 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.896354 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.896410 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:55:54.896463 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.896502 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.896537 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.896570 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.896624 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.896677 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.896711 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.896745 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.896778 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.896839 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.896893 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.896947 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:54.897006 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.897040 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.897074 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.897108 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.897161 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:55:54.897214 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.897267 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:55:54.897320 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.897359 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.897392 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.897446 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:54.897507 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.897541 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.897574 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.897607 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.897648 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.897701 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:55:54.897753 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.897806 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 13:55:54.897859 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.897912 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:54.897964 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.898017 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:54.898070 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.898103 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.898137 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.898170 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.898223 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:54.898277 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.898317 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.898351 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.898384 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.898418 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.898452 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.898492 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.898526 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:54.898580 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 13:55:54.898635 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 13:55:54.898784 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:55:54.898888 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:54.898991 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:54.899090 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 13:55:54.899190 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 13:55:54.899291 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 13:55:54.899391 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 13:55:54.899526 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:54.899626 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:54.899726 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:54.899823 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:54.899921 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.900021 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:54.900121 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:54.900218 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:54.900317 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:55:54.900418 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.900528 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.900629 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:54.900752 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.900868 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.900982 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:54.901080 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 13:55:54.901178 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:54.901276 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:54.901373 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:54.901474 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 13:55:54.901584 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:54.901714 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:54.901810 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:54.901912 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:54.902030 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 13:55:54.902130 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:55:54.902229 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:54.902329 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:54.902696 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 13:55:54.902798 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 13:55:54.902899 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 13:55:54.903012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 13:55:54.903112 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:54.903208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:54.903312 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:54.903418 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:54.903525 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.903626 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:54.903732 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:54.903830 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:54.903936 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:55:54.904037 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.904135 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.904235 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:54.904336 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.904449 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.904567 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:54.904665 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 13:55:54.904765 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:54.904862 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:54.904959 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:54.905061 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 13:55:54.905162 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:54.905272 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:54.905370 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:54.905473 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:54.905601 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 13:55:54.905711 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:55:54.905811 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:54.905912 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:54.906009 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 13:55:54.906109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 13:55:54.906208 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 13:55:54.906319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 13:55:54.906419 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:54.906526 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:54.906636 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:54.906734 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:54.906831 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.906932 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:54.907031 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:54.907128 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:54.907228 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:55:54.907337 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.907438 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.907548 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:54.907666 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.907781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.907893 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:54.907992 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 13:55:54.908091 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:54.908190 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:54.908295 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:54.908397 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 13:55:54.908505 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:54.908607 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:54.908688 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:54.908771 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:54.908875 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 13:55:54.908923 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:55:54.909028 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:55:54.909123 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:54.909224 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:54.909346 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:55:54.909465 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:55:54.909589 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:55:54.909705 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:55:54.909826 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:54.909940 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:54.910054 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:54.910180 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:54.910304 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.910422 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:54.910549 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:54.910663 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:54.910771 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:55:54.910870 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.910974 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.911082 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:54.911190 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.911301 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.911413 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:54.911531 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:55:54.911639 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:54.911745 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:54.911909 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:54.912012 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:55:54.912116 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:54.912224 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:54.912331 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:54.912437 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:54.912580 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 13:55:54.912627 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:55:54.912737 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:55:54.912846 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:54.912955 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:54.913064 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:55:54.913428 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:55:54.913540 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:55:54.913650 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:55:54.913756 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:54.913863 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:54.913968 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:54.914074 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:54.914180 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.914285 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:54.914394 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:54.914513 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:54.914621 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:55:54.914728 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.914832 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.914940 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:54.915046 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.915152 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.915259 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:54.915365 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:55:54.915474 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:54.915593 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:54.915703 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:54.915812 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:55:54.915922 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:54.916032 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:54.916141 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:54.916250 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:54.916381 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 13:55:54.916426 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:55:54.916538 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:55:54.916639 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:54.916737 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:54.916844 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:55:54.916941 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:55:54.917039 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:55:54.917133 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:55:54.917229 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:54.917332 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:54.917429 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:54.917532 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:54.917628 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.917726 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:54.917823 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:54.917920 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:54.918021 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:55:54.918123 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.918219 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.918317 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:54.918414 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.918521 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.918619 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:54.918716 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:55:54.918812 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:54.918922 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:54.919020 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:54.919116 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:55:54.919213 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:54.919307 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:54.919405 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:54.919515 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:54.919627 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 13:55:54.919670 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:55:54.919773 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:55:54.919865 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:54.919918 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:54.920002 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:55:54.920071 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:55:54.920145 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:55:54.920197 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:55:54.920249 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:54.920300 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:54.920350 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:54.920408 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:54.920459 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.920516 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:54.920573 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:54.920623 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:54.920673 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:55:54.920724 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.920774 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.920824 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:54.920874 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.920924 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.920974 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:54.921023 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:55:54.921074 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:54.921123 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:54.921174 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:54.921225 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:55:54.921274 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:54.921324 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:54.921381 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:54.921431 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:54.921492 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 13:55:54.921514 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 13:55:54.921548 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 13:55:54.921577 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 13:55:54.921604 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 13:55:54.921632 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 13:55:54.921654 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:55:54.921673 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:55:54.921683 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:54.921695 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:54.921704 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:55:54.921713 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:55:54.921724 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:55:54.921733 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:55:54.921747 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:54.921756 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:54.921766 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:54.921775 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:54.921785 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.921794 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:54.921805 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:54.921814 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:54.921822 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:55:54.921831 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.921840 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.921849 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:54.921857 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.921865 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.921873 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:54.921882 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:55:54.921891 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:54.921899 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:54.921908 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:54.921918 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:55:54.921927 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:54.921935 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:54.921944 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:54.921952 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:54.921961 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:55:54.921972 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:55:54.921980 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:54.921989 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:54.921997 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:55:54.922006 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:55:54.922016 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:55:54.922024 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:55:54.922032 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:54.922040 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:54.922048 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:54.922056 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:54.922064 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.922072 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:54.922080 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:54.922089 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:54.922097 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:55:54.922105 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.922113 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.922121 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:54.922129 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.922137 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.922144 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:54.922153 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:55:54.922160 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:54.922168 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:54.922176 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:54.922183 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:55:54.922195 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:54.922204 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:54.922213 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:54.922221 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:54.922229 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:55:54.922240 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:55:54.922249 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:54.922259 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:54.922266 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:55:54.922274 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:55:54.922282 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:55:54.922290 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:55:54.922297 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:54.922304 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:54.922312 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:54.922319 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:54.922327 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.922334 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:54.922341 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:54.922349 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:54.922357 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:55:54.922369 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.922378 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.922385 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:54.922393 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.922401 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.922409 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:54.922418 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:55:54.922426 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:54.922433 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:54.922440 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:54.922447 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:55:54.922455 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:54.922462 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:54.922469 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:54.922476 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:54.922488 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:55:54.922499 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:55:54.922506 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:54.922515 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:54.922522 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:55:54.922530 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:55:54.922537 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:55:54.922545 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:55:54.922552 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:54.922560 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:54.922567 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:54.922575 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:54.922597 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.922606 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:54.922613 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:54.922621 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:54.922838 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:55:54.922848 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.922855 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:54.922863 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:54.922871 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:54.922878 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:54.922885 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:54.922892 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:55:54.922900 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:54.922907 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:54.922914 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:54.922922 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:55:54.922929 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:54.922935 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:54.922942 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:54.922949 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:54.923273 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 13:55:54.923286 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:55:54.923292 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:55:54.923297 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:55:54.923306 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 13:55:54.923310 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 13:55:54.923315 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 13:55:54.923327 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 13:55:54.923337 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 13:55:54.923389 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 13:55:54.923398 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162371" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:55:54.923414 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 13:55:54.923437 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 13:55:54.923444 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 13:55:54.923449 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 13:55:54.923453 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 13:55:54.923458 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162371" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:55:54.923470 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:55:54.923478 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:55:54.923488 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:55:54.923502 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 13:55:54.923513 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:55:54.923518 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 13:55:54.923543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.923553 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 13:55:54.923558 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.923582 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 13:55:54.923588 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 13:55:54.923592 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 13:55:54.923596 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 13:55:54.923600 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 13:55:54.923604 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 13:55:54.923608 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 13:55:54.923613 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 13:55:54.923619 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162371" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:55:54.923630 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:55:54.923637 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:55:54.923641 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:55:54.923647 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 13:55:54.923653 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 13:55:54.923657 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:54.923681 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 13:55:54.923688 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:55:54.923693 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:55:54.923698 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:55:54.923703 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:55:54.923715 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 13:55:54.923723 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:55:54.923727 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:55:54.923732 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 13:55:54.923739 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "162371" 2019-04-25 13:55:54.923746 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:55:54.923750 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:55:54.923755 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:55:54.923763 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:55:54.923768 wsdl: in serializeType: returning: 162371 2019-04-25 13:55:54.923774 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 13:55:54.923781 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:55:54.923785 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:55:54.923789 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 13:55:54.923794 wsdl: in serializeType: returning: 162371 2019-04-25 13:55:54.923799 wsdl: serializeRPCParameters returning: 162371 2019-04-25 13:55:54.923821 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=162371 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 13:55:54.923826 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 13:55:54.923832 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1834"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 13:55:54.923847 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 13:55:54.923853 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=162371 2019-04-25 13:55:54.923867 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 13:55:54.923949 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 13:55:54.923881 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 13:55:54.923895 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 13:55:54.923900 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 13:55:54.923906 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 13:55:54.923910 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 13:55:54.923917 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:55:54.923928 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:55:54.923937 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 13:55:54.923943 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 13:55:54.923957 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 13:55:54.923969 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 13:55:54.923977 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 13:55:54.931846 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 13:55:54.931885 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 13:55:54.931908 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 13:55:54.931918 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 13:55:54.931928 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:55:54.931937 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:55:54.931945 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 13:55:54.931954 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 13:55:54.931963 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 13:55:54.932013 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 13:55:54.941710 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 13:55:54.941757 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 13:55:54.941769 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:55:54.941779 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 13:55:54.941789 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 13:55:54.941800 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 13:55:54.941811 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 13:55:54.941821 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 13:55:54.941832 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 13:55:54.941843 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 11:55:39 GMT 2019-04-25 13:55:54.941854 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 13:55:54.941864 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 13:55:54.941874 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 13:55:54.941890 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 13:55:54.941930 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 13:55:54.941946 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 13:55:54.941962 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 13:55:54.941970 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 13:55:54.941985 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 13:55:54.942041 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 13:55:54.942059 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 13:55:54.942069 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 13:55:54.942110 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:55:54.942122 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 11:55:39 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 13:55:54.942169 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 13:55:54.942184 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 13:55:54.942218 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 13:55:54.942229 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 13:55:54.942391 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 13:55:54.942572 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 13:55:54.942584 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 13:55:54.942599 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 13:55:54.942617 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 13:55:54.942657 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 13:55:54.942759 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 13:55:54.942802 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 13:55:54.942836 nusoap_client: got fault 2019-04-25 13:55:54.942849 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 13:55:54.942858 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 13:55:54.942867 nusoap_client: detail =