Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
GARRETT: GT15/25Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T1693
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 10 Jul 2020 18:37:33 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-07-10 20:37:36.107072 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-07-10 20:37:36.107166 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-10 20:37:36.107187 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162371" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-07-10 20:37:36.107202 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-10 20:37:36.107211 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-07-10 20:37:36.107220 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-07-10 20:37:36.107237 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-07-10 20:37:36.107245 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-10 20:37:36.107251 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-10 20:37:36.107259 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-10 20:37:36.107269 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-07-10 20:37:36.107290 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-07-10 20:37:36.107298 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-07-10 20:37:36.107303 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-07-10 20:37:36.107307 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-07-10 20:37:36.107311 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-07-10 20:37:36.107325 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-07-10 20:37:36.107509 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-10 20:37:36.107521 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-07-10 20:37:36.107526 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-07-10 20:37:36.107532 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-07-10 20:37:36.107542 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-07-10 20:37:36.107550 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-07-10 20:37:36.114082 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-07-10 20:37:36.114101 soap_transport_http: socket connected 2020-07-10 20:37:36.114110 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-07-10 20:37:36.114116 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-07-10 20:37:36.114121 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-10 20:37:36.114126 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-07-10 20:37:36.114130 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-07-10 20:37:36.114163 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-07-10 20:37:36.132133 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-07-10 20:37:36.132170 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-07-10 20:37:36.132179 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-07-10 20:37:36.132202 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-07-10 20:37:36.132209 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-07-10 20:37:36.132215 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-07-10 20:37:36.132221 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-07-10 20:37:36.132227 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-07-10 20:37:36.132232 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-07-10 20:37:36.132238 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 10 Jul 2020 18:37:33 GMT 2020-07-10 20:37:36.132243 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-07-10 20:37:36.132249 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-07-10 20:37:36.132255 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-07-10 20:37:36.132304 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-07-10 20:37:36.132335 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-07-10 20:37:36.132359 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-07-10 20:37:36.138658 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:37:36.138684 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-10 20:37:36.138748 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:37:36.138795 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:37:36.138824 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:37:36.145249 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-07-10 20:37:36.145276 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:37:36.145353 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:37:36.145397 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:37:36.145440 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-10 20:37:36.145526 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-10 20:37:36.145569 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:37:36.151627 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-10 20:37:36.151675 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:37:36.151722 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:37:36.151966 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:37:36.151995 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-07-10 20:37:36.152015 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2020-07-10 20:37:36.152132 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:37:36.152163 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:37:36.152190 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:37:36.152248 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:37:36.152282 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:37:36.152306 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:37:36.152345 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:37:36.152375 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:37:36.152401 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:37:36.152435 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:37:36.152512 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-10 20:37:36.158113 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:37:36.158155 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:37:36.158245 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:37:36.158300 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:37:36.158342 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:37:36.158434 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-07-10 20:37:36.158531 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:37:36.158583 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:37:36.158628 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:37:36.158657 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:37:36.158688 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:37:36.158730 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:37:36.158823 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-10 20:37:36.158842 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:37:36.158887 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:37:36.158915 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:37:36.158959 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-07-10 20:37:36.158984 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:37:36.159016 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:37:36.159074 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-10 20:37:36.159117 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:37:36.159157 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:37:36.159193 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:37:36.159229 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:37:36.159252 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:37:36.164746 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:37:36.164932 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:37:36.164970 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:37:36.165035 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:37:36.165065 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:37:36.165139 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-10 20:37:36.165203 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-10 20:37:36.165324 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:37:36.165358 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:37:36.165382 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:37:36.165447 soap_transport_http: read buffer of 2869 bytes 2020-07-10 20:37:36.165466 soap_transport_http: read to EOF 2020-07-10 20:37:36.165471 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-07-10 20:37:36.165594 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-07-10 20:37:36.165628 soap_transport_http: closed socket 2020-07-10 20:37:36.165641 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-07-10 20:37:36.165647 soap_transport_http: end of send() 2020-07-10 20:37:36.165663 wsdl: got WSDL URL 2020-07-10 20:37:36.165668 wsdl: Parse WSDL 2020-07-10 20:37:36.166107 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-07-10 20:37:36.166122 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-07-10 20:37:36.166176 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.166185 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-07-10 20:37:36.166205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.166236 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.166245 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.166259 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-10 20:37:36.166283 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.166290 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.166301 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-10 20:37:36.166320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.166346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.166358 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-07-10 20:37:36.166375 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.166381 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.166396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.166430 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:37:36.166438 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.166451 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-07-10 20:37:36.166468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.166484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.166495 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-07-10 20:37:36.166511 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.166517 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-07-10 20:37:36.166532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.166557 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.166565 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.166574 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-10 20:37:36.166593 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.166599 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.166609 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-10 20:37:36.166626 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.166633 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.166642 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-10 20:37:36.166656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.166679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.166690 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-07-10 20:37:36.166706 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.166712 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-07-10 20:37:36.166726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.166752 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:37:36.166759 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.166769 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-07-10 20:37:36.166783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.166799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.166810 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-07-10 20:37:36.166825 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.166831 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-07-10 20:37:36.166845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.166870 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.166877 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.166886 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-10 20:37:36.166903 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.166910 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.166919 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-10 20:37:36.166937 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.166943 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.166952 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-10 20:37:36.166970 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.166977 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.166986 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 20:37:36.166999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.167026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.167037 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-07-10 20:37:36.167052 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.167058 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.167072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.167096 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.167102 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.167116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.167143 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 20:37:36.167164 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 20:37:36.167182 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.167193 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 20:37:36.167203 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-07-10 20:37:36.167216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.167230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-07-10 20:37:36.167241 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-07-10 20:37:36.167255 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.167262 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-07-10 20:37:36.167276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.167301 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.167308 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.167317 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-10 20:37:36.167330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.167345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.167355 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-07-10 20:37:36.167370 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.167376 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.167390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.167413 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.167420 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.167440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.167471 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 20:37:36.167492 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 20:37:36.167509 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.167520 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 20:37:36.167530 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-07-10 20:37:36.167542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.167557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-07-10 20:37:36.167567 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-07-10 20:37:36.167582 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.167588 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-07-10 20:37:36.167602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.167627 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.167634 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.167644 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-10 20:37:36.167661 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.167668 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.167678 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-10 20:37:36.167695 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.167702 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.167712 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-10 20:37:36.167729 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.167736 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.167746 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 20:37:36.167759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.167785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.167796 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:37:36.167811 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.167817 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.167831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.167856 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:37:36.167863 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.167877 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-07-10 20:37:36.167891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.167906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.167916 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-07-10 20:37:36.167932 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.167938 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-07-10 20:37:36.167951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.167976 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.167983 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.167993 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-10 20:37:36.168006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.168021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.168031 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-07-10 20:37:36.168045 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.168052 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.168065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.168091 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.168099 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.168109 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-07-10 20:37:36.168122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.168137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.168147 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-07-10 20:37:36.168162 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.168168 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-07-10 20:37:36.168181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.168206 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.168213 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.168223 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 20:37:36.168235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.168250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.168260 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-07-10 20:37:36.168275 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.168281 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.168294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.168319 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.168325 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.168335 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-07-10 20:37:36.168348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.168363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.168373 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-07-10 20:37:36.168388 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.168394 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-07-10 20:37:36.168407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.168437 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.168445 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.168455 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-10 20:37:36.168473 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.168480 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.168489 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 20:37:36.168502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.168521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.168531 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-07-10 20:37:36.168546 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.168552 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.168566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.168590 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.168597 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.168607 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-07-10 20:37:36.168620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.168634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.168645 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-07-10 20:37:36.168659 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.168665 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-07-10 20:37:36.168679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.168703 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.168710 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.168719 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-10 20:37:36.168737 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.168743 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.168752 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 20:37:36.168766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.168784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.168795 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-07-10 20:37:36.168809 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.168815 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.168828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.168853 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.168860 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.168869 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-07-10 20:37:36.168882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.168897 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.168907 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-07-10 20:37:36.168921 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.168927 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-07-10 20:37:36.168941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.168965 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.168972 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.168981 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 20:37:36.168994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.169009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.169019 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-07-10 20:37:36.169034 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.169040 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.169053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.169078 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.169085 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.169094 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-07-10 20:37:36.169108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.169123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.169132 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-07-10 20:37:36.169147 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.169154 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-07-10 20:37:36.169167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.169192 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.169199 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.169208 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 20:37:36.169221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.169236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.169246 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-07-10 20:37:36.169261 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.169267 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.169281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.169305 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:37:36.169312 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.169322 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-07-10 20:37:36.169335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.169350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.169359 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-07-10 20:37:36.169374 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.169380 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-07-10 20:37:36.169394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.169419 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.169432 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.169442 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-07-10 20:37:36.169456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.169471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.169481 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-07-10 20:37:36.169495 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.169501 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.169515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.169540 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.169546 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.169556 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-07-10 20:37:36.169569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.169584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.169594 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-07-10 20:37:36.169608 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.169614 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-07-10 20:37:36.169628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.169653 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.169660 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.169669 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-07-10 20:37:36.169682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.169697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.169707 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-07-10 20:37:36.169721 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.169727 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.169741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.169774 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.169781 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.169790 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-07-10 20:37:36.169803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.169818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.169828 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-07-10 20:37:36.169842 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.169848 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-07-10 20:37:36.169862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.169886 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.169893 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.169903 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-07-10 20:37:36.169923 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.169929 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.169939 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-07-10 20:37:36.169953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.169971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.169981 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 20:37:36.169996 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170002 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.170016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170040 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:37:36.170049 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170058 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-07-10 20:37:36.170072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.170097 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-07-10 20:37:36.170112 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170118 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-10 20:37:36.170132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170156 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.170163 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170172 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 20:37:36.170186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.170210 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.170225 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170231 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.170245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170269 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.170276 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170286 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-07-10 20:37:36.170299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.170324 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-10 20:37:36.170338 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170344 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-07-10 20:37:36.170358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170382 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-10 20:37:36.170389 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170399 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-07-10 20:37:36.170412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.170443 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-07-10 20:37:36.170467 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170473 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.170487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170510 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170517 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170555 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 20:37:36.170575 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 20:37:36.170592 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170602 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 20:37:36.170613 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-07-10 20:37:36.170625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-07-10 20:37:36.170649 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-07-10 20:37:36.170664 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170670 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-07-10 20:37:36.170684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170709 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-10 20:37:36.170716 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170726 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-10 20:37:36.170739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.170764 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-07-10 20:37:36.170779 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170785 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.170799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170822 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170828 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170865 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 20:37:36.170884 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 20:37:36.170901 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170912 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 20:37:36.170922 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-07-10 20:37:36.170934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-07-10 20:37:36.170958 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-07-10 20:37:36.170973 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.170979 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-07-10 20:37:36.170993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.171018 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-10 20:37:36.171025 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.171035 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-07-10 20:37:36.171048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.171064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.171074 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-07-10 20:37:36.171089 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.171095 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.171109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.171132 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.171138 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.171152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.171176 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 20:37:36.171196 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 20:37:36.171213 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.171224 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 20:37:36.171234 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-07-10 20:37:36.171246 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.171261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-07-10 20:37:36.171270 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-07-10 20:37:36.171285 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.171291 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-07-10 20:37:36.171305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.171329 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.171336 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.171346 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-07-10 20:37:36.171364 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.171371 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.171380 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-07-10 20:37:36.171397 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.171404 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.171413 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-10 20:37:36.171437 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.171444 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.171454 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-10 20:37:36.171472 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.171478 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.171487 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-07-10 20:37:36.171505 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.171512 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.171521 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-07-10 20:37:36.171539 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.171545 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.171554 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 20:37:36.171568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.171605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.171616 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-07-10 20:37:36.171631 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.171637 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.171651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.171676 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.171683 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.171693 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-07-10 20:37:36.171706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.171721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.171731 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-07-10 20:37:36.171746 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.171752 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-07-10 20:37:36.171769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.171793 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.171800 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.171809 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-07-10 20:37:36.171827 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.171834 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.171848 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 20:37:36.171867 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.171874 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.171883 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-10 20:37:36.171896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.171919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.171929 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-07-10 20:37:36.171944 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.171950 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.171990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.172019 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.172026 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.172036 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-07-10 20:37:36.172049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.172065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.172075 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-07-10 20:37:36.172091 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.172097 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-10 20:37:36.172111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.172136 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.172143 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.172152 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 20:37:36.172166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.172181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.172191 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.172206 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.172212 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.172226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.172251 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.172258 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.172268 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-07-10 20:37:36.172281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.172296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.172307 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-10 20:37:36.172321 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.172327 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-07-10 20:37:36.172341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.172365 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.172372 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.172382 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 20:37:36.172399 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.172406 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.172415 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-07-10 20:37:36.172439 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.172446 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.172456 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-07-10 20:37:36.172474 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:37:36.172480 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.172490 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-07-10 20:37:36.172507 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.172514 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.172523 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-07-10 20:37:36.172536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.172566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.172577 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-07-10 20:37:36.172592 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.172598 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.172612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.172636 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.172643 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.172652 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-07-10 20:37:36.172666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.172680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.172691 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-07-10 20:37:36.172705 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.172711 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-10 20:37:36.172725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.172750 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.172757 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.172774 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-07-10 20:37:36.172791 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.172798 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.172807 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 20:37:36.172825 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.172831 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.172841 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-10 20:37:36.172854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.172876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.172887 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.172901 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.172908 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.172922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.172946 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.172953 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.172963 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-07-10 20:37:36.172976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.172991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.173001 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-10 20:37:36.173016 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.173022 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-07-10 20:37:36.173035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.173060 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.173067 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.173076 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-10 20:37:36.173094 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.173100 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.173110 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-10 20:37:36.173127 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.173133 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.173142 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-10 20:37:36.173161 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.173168 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.173178 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-10 20:37:36.173195 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.173202 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.173211 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-10 20:37:36.173224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.173255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.173266 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-07-10 20:37:36.173281 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.173287 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.173301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.173327 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 20:37:36.173334 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.173344 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-07-10 20:37:36.173357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.173372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.173382 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-07-10 20:37:36.173396 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 20:37:36.173429 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-07-10 20:37:36.173437 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 20:37:36.173447 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-07-10 20:37:36.173460 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 20:37:36.173476 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.173491 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-07-10 20:37:36.173517 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.173523 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-07-10 20:37:36.173533 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 20:37:36.173551 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:37:36.173557 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-07-10 20:37:36.173567 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-07-10 20:37:36.173584 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:37:36.173591 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-07-10 20:37:36.173600 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-07-10 20:37:36.173617 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:37:36.173624 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-07-10 20:37:36.173633 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-07-10 20:37:36.173650 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:37:36.173657 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-07-10 20:37:36.173666 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-07-10 20:37:36.173684 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-10 20:37:36.173691 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-07-10 20:37:36.173700 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-07-10 20:37:36.173717 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.173724 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-07-10 20:37:36.173733 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.173751 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.173757 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-07-10 20:37:36.173774 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 20:37:36.173795 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.173802 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-07-10 20:37:36.173812 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-07-10 20:37:36.173830 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.173836 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-07-10 20:37:36.173845 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-10 20:37:36.173863 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.173869 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-07-10 20:37:36.173879 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-10 20:37:36.173892 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-07-10 20:37:36.173946 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.173963 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.173970 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-07-10 20:37:36.173985 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.174009 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.174016 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.174026 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-10 20:37:36.174044 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.174050 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.174060 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-10 20:37:36.174077 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.174083 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.174093 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-10 20:37:36.174111 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.174117 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.174127 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-10 20:37:36.174140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.174166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.174177 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.174191 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.174198 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.174211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.174236 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.174243 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.174252 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-07-10 20:37:36.174266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.174280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.174290 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-07-10 20:37:36.174304 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.174330 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.174337 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.174347 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.174360 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.174376 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.174390 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.174415 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.174433 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.174444 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-10 20:37:36.174466 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.174474 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.174483 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-07-10 20:37:36.174501 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.174507 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.174517 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-10 20:37:36.174534 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.174541 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.174550 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-07-10 20:37:36.174568 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:37:36.174574 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.174584 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-10 20:37:36.174601 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:37:36.174608 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.174617 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-10 20:37:36.174634 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.174641 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.174650 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 20:37:36.174668 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.174674 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.174684 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-07-10 20:37:36.174701 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.174707 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.174716 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-07-10 20:37:36.174734 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.174740 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.174749 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-10 20:37:36.174772 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.174779 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.174788 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-10 20:37:36.174801 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.174855 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.174872 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.174878 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-07-10 20:37:36.174892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.174917 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.174924 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.174933 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-10 20:37:36.174951 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.174957 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.174966 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 20:37:36.174984 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.174991 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.175000 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-10 20:37:36.175017 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 20:37:36.175024 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.175033 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-07-10 20:37:36.175047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.175073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.175083 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.175098 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.175104 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.175118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.175144 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.175151 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.175160 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-07-10 20:37:36.175174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.175188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.175198 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-07-10 20:37:36.175212 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.175239 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.175246 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.175256 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.175269 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.175285 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.175299 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.175325 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.175332 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.175341 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-10 20:37:36.175359 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.175365 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.175375 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-07-10 20:37:36.175392 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.175398 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.175408 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-10 20:37:36.175438 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.175445 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.175455 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-07-10 20:37:36.175474 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:37:36.175481 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.175490 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-10 20:37:36.175507 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:37:36.175514 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.175523 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-10 20:37:36.175540 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.175547 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.175556 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 20:37:36.175573 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.175580 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.175589 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-07-10 20:37:36.175606 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.175613 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.175622 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-07-10 20:37:36.175640 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 20:37:36.175647 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.175656 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-07-10 20:37:36.175674 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.175680 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.175690 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-10 20:37:36.175707 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.175714 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.175723 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-10 20:37:36.175737 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.175793 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.175808 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 20:37:36.175836 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:37:36.175843 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 20:37:36.175853 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:37:36.175866 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 20:37:36.175882 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.175896 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:37:36.175922 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.175929 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:37:36.175939 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-07-10 20:37:36.175957 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.175963 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:37:36.175973 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-07-10 20:37:36.175990 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.175997 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:37:36.176006 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-10 20:37:36.176024 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.176030 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:37:36.176039 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-07-10 20:37:36.176057 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.176063 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:37:36.176073 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-07-10 20:37:36.176090 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:37:36.176096 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:37:36.176105 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-10 20:37:36.176123 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.176129 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:37:36.176138 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-07-10 20:37:36.176156 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:37:36.176162 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:37:36.176171 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-07-10 20:37:36.176188 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:37:36.176195 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:37:36.176204 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-07-10 20:37:36.176222 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:37:36.176228 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:37:36.176237 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-10 20:37:36.176255 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:37:36.176261 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:37:36.176270 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-10 20:37:36.176287 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:37:36.176295 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:37:36.176304 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-07-10 20:37:36.176321 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.176328 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:37:36.176337 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 20:37:36.176354 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.176361 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:37:36.176370 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-07-10 20:37:36.176384 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:37:36.176455 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.176480 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.176486 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-07-10 20:37:36.176501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.176525 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.176532 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.176542 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-10 20:37:36.176556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.176571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.176581 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-07-10 20:37:36.176596 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.176602 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.176616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.176641 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 20:37:36.176648 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.176657 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-07-10 20:37:36.176671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.176686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.176696 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-07-10 20:37:36.176710 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.176716 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-07-10 20:37:36.176730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.176754 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.176761 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.176771 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 20:37:36.176788 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.176795 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.176805 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-10 20:37:36.176822 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.176828 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.176838 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-10 20:37:36.176855 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 20:37:36.176862 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.176871 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-10 20:37:36.176884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.176911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.176921 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-07-10 20:37:36.176936 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.176942 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.176955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.176980 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 20:37:36.176987 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.176996 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-07-10 20:37:36.177009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.177024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.177034 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-07-10 20:37:36.177047 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 20:37:36.177074 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-07-10 20:37:36.177081 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 20:37:36.177090 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-07-10 20:37:36.177103 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 20:37:36.177120 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.177134 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-07-10 20:37:36.177159 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.177166 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-10 20:37:36.177175 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-07-10 20:37:36.177193 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.177199 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-07-10 20:37:36.177208 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-07-10 20:37:36.177226 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.177232 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-10 20:37:36.177242 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-07-10 20:37:36.177259 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-10 20:37:36.177265 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-07-10 20:37:36.177275 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-10 20:37:36.177292 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.177298 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-07-10 20:37:36.177308 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-07-10 20:37:36.177325 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.177332 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-07-10 20:37:36.177348 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-07-10 20:37:36.177366 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.177373 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-07-10 20:37:36.177382 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-10 20:37:36.177400 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:37:36.177406 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-10 20:37:36.177415 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-07-10 20:37:36.177438 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:37:36.177445 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-07-10 20:37:36.177455 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-07-10 20:37:36.177472 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.177479 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-07-10 20:37:36.177488 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 20:37:36.177501 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-07-10 20:37:36.177551 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.177573 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.177580 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-07-10 20:37:36.177599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.177624 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.177631 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.177641 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 20:37:36.177654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.177669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.177680 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-07-10 20:37:36.177695 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.177701 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.177714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.177739 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-10 20:37:36.177746 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.177756 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-07-10 20:37:36.177773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.177787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.177798 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-07-10 20:37:36.177811 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-07-10 20:37:36.177841 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 20:37:36.177848 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-07-10 20:37:36.177858 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-07-10 20:37:36.177876 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-10 20:37:36.177883 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-07-10 20:37:36.177892 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-07-10 20:37:36.177910 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 20:37:36.177917 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-07-10 20:37:36.177926 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-07-10 20:37:36.177939 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-07-10 20:37:36.177962 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.177978 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.177984 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-07-10 20:37:36.177998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.178023 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.178030 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.178040 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 20:37:36.178058 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.178064 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.178074 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-10 20:37:36.178091 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.178098 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.178111 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-10 20:37:36.178124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.178147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.178158 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:37:36.178173 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.178179 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.178192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.178217 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 20:37:36.178224 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.178234 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-07-10 20:37:36.178247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.178262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.178273 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-07-10 20:37:36.178286 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 20:37:36.178313 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:37:36.178320 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 20:37:36.178329 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:37:36.178342 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 20:37:36.178358 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.178372 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:37:36.178402 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.178410 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:37:36.178419 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-07-10 20:37:36.178442 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.178449 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:37:36.178459 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-07-10 20:37:36.178476 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.178483 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:37:36.178492 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-10 20:37:36.178509 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.178516 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:37:36.178525 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-07-10 20:37:36.178542 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:37:36.178548 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:37:36.178558 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-07-10 20:37:36.178575 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.178581 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:37:36.178590 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-07-10 20:37:36.178607 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.178614 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:37:36.178623 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-07-10 20:37:36.178640 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.178647 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:37:36.178656 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-10 20:37:36.178673 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.178680 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:37:36.178689 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-10 20:37:36.178702 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:37:36.178748 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.178766 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.178772 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-07-10 20:37:36.178791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.178816 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.178823 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.178832 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-10 20:37:36.178850 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.178857 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.178870 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-10 20:37:36.178888 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.178895 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.178904 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-10 20:37:36.178921 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.178928 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.178938 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-10 20:37:36.178955 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.178962 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.178971 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-10 20:37:36.178985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.179014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.179025 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 20:37:36.179040 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.179047 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.179060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.179084 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.179091 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.179109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.179133 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 20:37:36.179154 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 20:37:36.179171 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.179182 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 20:37:36.179193 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-07-10 20:37:36.179205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.179219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-07-10 20:37:36.179229 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-07-10 20:37:36.179245 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.179251 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-07-10 20:37:36.179264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.179288 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.179295 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.179305 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-07-10 20:37:36.179319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.179333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.179344 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-07-10 20:37:36.179358 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.179365 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.179378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.179402 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-10 20:37:36.179409 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.179427 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-07-10 20:37:36.179442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.179457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.179467 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-07-10 20:37:36.179482 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.179489 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-07-10 20:37:36.179503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.179528 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.179535 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.179545 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-10 20:37:36.179563 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.179569 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.179578 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-10 20:37:36.179596 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.179602 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.179611 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-07-10 20:37:36.179625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.179647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.179658 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-07-10 20:37:36.179672 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.179678 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.179697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.179722 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.179729 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.179738 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-07-10 20:37:36.179752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.179767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.179777 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-07-10 20:37:36.179792 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.179798 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-07-10 20:37:36.179811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.179836 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.179842 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.179852 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 20:37:36.179865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.179880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.179890 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-07-10 20:37:36.179904 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.179911 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.179924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.179949 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 20:37:36.179956 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.179966 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-07-10 20:37:36.179979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.179994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.180004 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-07-10 20:37:36.180018 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 20:37:36.180049 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-07-10 20:37:36.180056 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 20:37:36.180066 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-07-10 20:37:36.180079 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 20:37:36.180095 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.180108 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 20:37:36.180134 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.180141 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 20:37:36.180151 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-07-10 20:37:36.180168 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.180175 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 20:37:36.180184 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-07-10 20:37:36.180202 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.180208 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 20:37:36.180218 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-07-10 20:37:36.180235 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.180242 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 20:37:36.180251 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-07-10 20:37:36.180268 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.180275 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 20:37:36.180284 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-07-10 20:37:36.180301 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-10 20:37:36.180308 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 20:37:36.180321 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-07-10 20:37:36.180339 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-10 20:37:36.180345 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 20:37:36.180355 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-07-10 20:37:36.180372 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-10 20:37:36.180378 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 20:37:36.180387 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-07-10 20:37:36.180405 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 20:37:36.180411 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 20:37:36.180421 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-07-10 20:37:36.180445 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.180452 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 20:37:36.180461 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-07-10 20:37:36.180479 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.180486 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 20:37:36.180495 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-07-10 20:37:36.180512 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.180519 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 20:37:36.180528 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-07-10 20:37:36.180545 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.180552 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 20:37:36.180561 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-07-10 20:37:36.180574 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 20:37:36.180635 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.180653 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.180659 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-07-10 20:37:36.180678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.180738 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.180747 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.180759 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-10 20:37:36.180781 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.180788 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.180802 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-10 20:37:36.180820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.180840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.180850 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-07-10 20:37:36.180866 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.180872 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.180886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.180911 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 20:37:36.180918 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.180927 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-07-10 20:37:36.180940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.180955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.180966 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-07-10 20:37:36.180979 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 20:37:36.181005 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-07-10 20:37:36.181013 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 20:37:36.181022 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-07-10 20:37:36.181035 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 20:37:36.181051 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.181065 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-07-10 20:37:36.181100 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.181107 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-07-10 20:37:36.181117 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-07-10 20:37:36.181134 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.181141 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-07-10 20:37:36.181150 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-07-10 20:37:36.181168 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.181174 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-07-10 20:37:36.181183 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-07-10 20:37:36.181201 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-07-10 20:37:36.181208 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-07-10 20:37:36.181217 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-07-10 20:37:36.181234 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.181241 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-07-10 20:37:36.181250 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-07-10 20:37:36.181268 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-07-10 20:37:36.181274 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-07-10 20:37:36.181283 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-07-10 20:37:36.181301 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.181307 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-07-10 20:37:36.181316 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 20:37:36.181329 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-07-10 20:37:36.181367 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.181383 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.181389 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-07-10 20:37:36.181408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.181440 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.181448 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.181458 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-10 20:37:36.181477 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.181484 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.181493 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-10 20:37:36.181506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.181525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.181535 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-07-10 20:37:36.181550 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.181556 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-07-10 20:37:36.181570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.181595 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 20:37:36.181602 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.181615 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-07-10 20:37:36.181629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.181644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.181654 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-07-10 20:37:36.181670 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.181677 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-07-10 20:37:36.181690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.181715 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.181721 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.181731 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-10 20:37:36.181748 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.181755 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.181764 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-10 20:37:36.181777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.181796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.181807 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 20:37:36.181821 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.181827 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.181841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.181866 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 20:37:36.181873 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.181886 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-07-10 20:37:36.181900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.181915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.181925 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-07-10 20:37:36.181939 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.181945 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-07-10 20:37:36.181959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.181983 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.181990 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.181999 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-10 20:37:36.182017 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.182023 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.182032 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-10 20:37:36.182045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.182064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.182074 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-07-10 20:37:36.182089 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.182095 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.182108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.182134 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 20:37:36.182141 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.182154 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-07-10 20:37:36.182168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.182183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.182193 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-07-10 20:37:36.182233 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 20:37:36.182262 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-07-10 20:37:36.182269 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 20:37:36.182279 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-07-10 20:37:36.182292 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 20:37:36.182309 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.182323 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-07-10 20:37:36.182348 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.182355 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-07-10 20:37:36.182364 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 20:37:36.182382 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-07-10 20:37:36.182389 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-07-10 20:37:36.182398 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-10 20:37:36.182413 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-07-10 20:37:36.182437 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.182453 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-10 20:37:36.182654 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-07-10 20:37:36.182662 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-10 20:37:36.182672 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-07-10 20:37:36.182686 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-10 20:37:36.182702 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.182716 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-07-10 20:37:36.182741 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.182748 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-07-10 20:37:36.182758 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-10 20:37:36.182781 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.182788 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-07-10 20:37:36.182797 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-10 20:37:36.182810 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-07-10 20:37:36.182829 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.182845 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.182851 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-07-10 20:37:36.182865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.182889 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.182896 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.182906 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-07-10 20:37:36.182919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.182933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.182944 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 20:37:36.182959 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.182965 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.182983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.183008 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.183015 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.183024 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-07-10 20:37:36.183037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.183052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.183062 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-07-10 20:37:36.183077 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.183083 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-07-10 20:37:36.183097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.183121 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.183128 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.183137 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-07-10 20:37:36.183154 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.183161 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.183170 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-10 20:37:36.183187 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.183194 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.183203 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-10 20:37:36.183220 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.183227 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.183240 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-10 20:37:36.183254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.183280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.183290 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:37:36.183305 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.183311 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.183325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.183350 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 20:37:36.183357 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.183366 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-07-10 20:37:36.183380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.183394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.183404 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-07-10 20:37:36.183418 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 20:37:36.183450 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:37:36.183458 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 20:37:36.183467 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:37:36.183481 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 20:37:36.183497 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.183511 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:37:36.183541 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.183548 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:37:36.183557 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 20:37:36.183574 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.183581 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:37:36.183591 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 20:37:36.183608 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.183614 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:37:36.183624 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-07-10 20:37:36.183641 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:37:36.183648 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:37:36.183657 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-07-10 20:37:36.183674 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.183681 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:37:36.183691 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 20:37:36.183708 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.183714 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:37:36.183724 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-10 20:37:36.183741 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-10 20:37:36.183748 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:37:36.183757 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-07-10 20:37:36.183770 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:37:36.183808 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.183825 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.183831 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-07-10 20:37:36.183850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.183875 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.183882 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.183892 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-07-10 20:37:36.183909 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.183916 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.183929 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-07-10 20:37:36.183947 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.183954 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.183963 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-07-10 20:37:36.183980 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.183987 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.183996 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-07-10 20:37:36.184013 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.184019 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.184029 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-07-10 20:37:36.184046 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.184053 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.184067 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-07-10 20:37:36.184085 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.184092 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.184101 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-10 20:37:36.184118 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.184125 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.184134 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-07-10 20:37:36.184148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.184189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.184199 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-07-10 20:37:36.184214 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.184221 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-07-10 20:37:36.184239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.184264 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 20:37:36.184271 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.184281 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-07-10 20:37:36.184295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.184310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.184320 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-07-10 20:37:36.184336 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:37:36.184343 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-07-10 20:37:36.184353 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-07-10 20:37:36.184368 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.184374 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-07-10 20:37:36.184388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.184411 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 20:37:36.184441 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 20:37:36.184459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.184470 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 20:37:36.184480 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-07-10 20:37:36.184498 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.184504 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-07-10 20:37:36.184514 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-07-10 20:37:36.184531 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:37:36.184537 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-07-10 20:37:36.184547 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-07-10 20:37:36.184564 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 20:37:36.184570 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-07-10 20:37:36.184584 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 20:37:36.184602 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.184608 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-07-10 20:37:36.184618 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.184634 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.184641 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-07-10 20:37:36.184650 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.184667 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 20:37:36.184673 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-07-10 20:37:36.184683 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 20:37:36.184699 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 20:37:36.184706 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-07-10 20:37:36.184715 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 20:37:36.184732 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-10 20:37:36.184738 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-07-10 20:37:36.184747 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-07-10 20:37:36.184764 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 20:37:36.184776 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-07-10 20:37:36.184785 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 20:37:36.184802 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-10 20:37:36.184808 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-07-10 20:37:36.184818 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-07-10 20:37:36.184835 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 20:37:36.184841 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-07-10 20:37:36.184851 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 20:37:36.184867 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 20:37:36.184874 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-07-10 20:37:36.184883 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 20:37:36.184899 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 20:37:36.184906 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-07-10 20:37:36.184922 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-07-10 20:37:36.184939 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 20:37:36.184946 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-07-10 20:37:36.184959 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 20:37:36.184977 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 20:37:36.184983 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-07-10 20:37:36.184992 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 20:37:36.185004 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-07-10 20:37:36.185035 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-07-10 20:37:36.185063 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-07-10 20:37:36.185090 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-07-10 20:37:36.185117 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-07-10 20:37:36.185143 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-07-10 20:37:36.185169 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-07-10 20:37:36.185195 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-07-10 20:37:36.185221 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-07-10 20:37:36.185247 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:37:36.185273 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-07-10 20:37:36.185299 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-07-10 20:37:36.185325 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-07-10 20:37:36.185351 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-07-10 20:37:36.185377 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-07-10 20:37:36.185402 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-07-10 20:37:36.185433 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-07-10 20:37:36.185466 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-07-10 20:37:36.185491 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-07-10 20:37:36.185516 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-07-10 20:37:36.185542 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-07-10 20:37:36.185569 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-07-10 20:37:36.185595 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-07-10 20:37:36.185620 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-07-10 20:37:36.185646 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-07-10 20:37:36.185677 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-07-10 20:37:36.185703 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-07-10 20:37:36.185729 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 20:37:36.185755 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-07-10 20:37:36.185781 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.185807 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-10 20:37:36.185833 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-07-10 20:37:36.185860 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-07-10 20:37:36.185886 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-07-10 20:37:36.185912 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-07-10 20:37:36.185937 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-07-10 20:37:36.185963 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-07-10 20:37:36.185989 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-07-10 20:37:36.186014 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-07-10 20:37:36.186040 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-07-10 20:37:36.186065 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-07-10 20:37:36.186092 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.186118 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-10 20:37:36.186145 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-07-10 20:37:36.186171 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-07-10 20:37:36.186197 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.186224 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-10 20:37:36.186249 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-07-10 20:37:36.186275 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-07-10 20:37:36.186301 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.186326 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-07-10 20:37:36.186357 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.186383 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-07-10 20:37:36.186408 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-07-10 20:37:36.186439 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-07-10 20:37:36.186472 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-07-10 20:37:36.186497 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-07-10 20:37:36.186523 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-07-10 20:37:36.186549 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-07-10 20:37:36.186574 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:37:36.186600 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-07-10 20:37:36.186625 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 20:37:36.186651 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-07-10 20:37:36.186677 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-07-10 20:37:36.186704 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-07-10 20:37:36.186730 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-07-10 20:37:36.186757 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-07-10 20:37:36.186783 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-07-10 20:37:36.186808 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-07-10 20:37:36.186834 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-07-10 20:37:36.186860 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-07-10 20:37:36.186885 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-07-10 20:37:36.186910 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-07-10 20:37:36.186936 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 20:37:36.186962 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-07-10 20:37:36.186988 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-07-10 20:37:36.187014 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-07-10 20:37:36.187040 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 20:37:36.187066 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-07-10 20:37:36.187096 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:37:36.187123 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-07-10 20:37:36.187148 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-07-10 20:37:36.187174 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-07-10 20:37:36.187201 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.187218 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.187244 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 20:37:36.187270 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.187287 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.187303 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.187329 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 20:37:36.187355 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.187371 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.187387 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.187404 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.187434 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 20:37:36.187460 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.187489 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 20:37:36.187515 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.187531 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.187548 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.187564 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.187590 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 20:37:36.187615 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.187640 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 20:37:36.187666 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.187691 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 20:37:36.187716 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.187732 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.187757 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 20:37:36.187794 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.187811 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.187837 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 20:37:36.187862 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.187887 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 20:37:36.187914 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.187940 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 20:37:36.187965 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.187990 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 20:37:36.188017 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.188042 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 20:37:36.188068 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.188084 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.188110 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 20:37:36.188135 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.188160 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 20:37:36.188185 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.188211 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 20:37:36.188236 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.188262 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 20:37:36.188287 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.188313 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 20:37:36.188338 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.188355 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.188371 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.188387 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.188404 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.188422 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.188445 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.188471 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 20:37:36.188505 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.188522 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.188538 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.188563 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 20:37:36.188589 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.188615 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 20:37:36.188640 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.188657 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.188673 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.188689 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.188706 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.188731 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 20:37:36.188756 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.188773 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.188789 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.188815 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 20:37:36.188842 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.188858 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.188875 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.188891 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.188907 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.188933 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 20:37:36.188958 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.188975 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.188991 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.189007 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.189033 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.189058 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.189080 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.189096 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.189113 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.189139 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.189164 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.189190 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 20:37:36.189216 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.189233 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.189249 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.189265 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.189291 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 20:37:36.189316 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.189342 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-10 20:37:36.189367 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.189384 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.189400 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.189433 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 20:37:36.189460 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.189477 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.189494 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.189510 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.189526 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.189552 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 20:37:36.189577 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.189602 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-07-10 20:37:36.189627 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.189644 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.189660 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.189685 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 20:37:36.189711 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.189742 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 20:37:36.189773 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.189790 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.189815 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 20:37:36.189841 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.189857 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.189883 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 20:37:36.189909 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.189926 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.189951 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-10 20:37:36.189977 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.189994 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.190019 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 20:37:36.190045 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.190070 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 20:37:36.190095 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.190112 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.190128 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.190144 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.190169 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 20:37:36.190195 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.190211 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.190228 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.190244 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.190261 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.190277 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.190293 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.190310 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.190339 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-10 20:37:36.190365 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.190381 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.190407 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 20:37:36.190439 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.190455 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.190472 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.190497 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 20:37:36.190522 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.190538 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.190555 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.190571 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.190597 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 20:37:36.190622 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.190647 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 20:37:36.190673 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.190689 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.190707 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.190723 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.190748 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 20:37:36.190774 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.190800 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 20:37:36.190825 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.190851 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 20:37:36.190876 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.190892 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.190917 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 20:37:36.190943 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.190959 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.190984 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 20:37:36.191016 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.191042 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 20:37:36.191067 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.191092 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 20:37:36.191117 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.191143 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 20:37:36.191168 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.191194 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 20:37:36.191220 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.191237 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.191262 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 20:37:36.191288 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.191314 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 20:37:36.191339 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.191365 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 20:37:36.191391 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.191416 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 20:37:36.191448 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.191473 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 20:37:36.191499 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.191516 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.191532 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.191549 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.191565 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.191581 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.191597 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.191623 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 20:37:36.191648 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.191665 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.191681 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.191711 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 20:37:36.191736 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.191762 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 20:37:36.191788 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.191805 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.191821 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.191838 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.191854 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.191880 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 20:37:36.191905 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.191922 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.191938 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.191963 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 20:37:36.191988 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.192005 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.192036 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.192053 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.192070 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.192095 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 20:37:36.192120 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.192137 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.192153 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.192169 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.192195 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.192221 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.192237 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.192254 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.192270 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.192530 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.192557 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.192583 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 20:37:36.192608 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.192625 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.192641 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.192658 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.192683 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 20:37:36.192708 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.192734 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-10 20:37:36.192760 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.192777 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.192793 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.192819 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 20:37:36.192845 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.192862 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.192878 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.192895 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.192911 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.192937 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 20:37:36.192962 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.192988 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-07-10 20:37:36.193013 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.193030 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.193046 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.193072 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 20:37:36.193098 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.193124 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 20:37:36.193149 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.193174 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.193200 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 20:37:36.193226 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.193242 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.193268 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 20:37:36.193294 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.193310 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.193336 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-10 20:37:36.193361 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.193378 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.193404 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 20:37:36.193435 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.193461 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 20:37:36.193488 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.193504 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.193521 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.193537 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.193563 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 20:37:36.193588 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.193605 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.193621 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.193638 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.193654 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.193670 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.193687 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.193703 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:37:36.193729 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-10 20:37:36.193754 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-07-10 20:37:36.193809 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-07-10 20:37:36.193864 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 20:37:36.193914 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-07-10 20:37:36.193962 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:37:36.194011 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-07-10 20:37:36.194062 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-07-10 20:37:36.194110 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-07-10 20:37:36.194158 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-07-10 20:37:36.194210 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-07-10 20:37:36.194258 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 20:37:36.194304 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 20:37:36.194352 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 20:37:36.194399 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 20:37:36.194452 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.194501 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 20:37:36.194549 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-07-10 20:37:36.194597 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-07-10 20:37:36.194644 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-07-10 20:37:36.194696 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-07-10 20:37:36.194744 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.194798 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 20:37:36.194849 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.194898 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 20:37:36.194947 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.195014 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.195067 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 20:37:36.195113 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-07-10 20:37:36.195159 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-07-10 20:37:36.195206 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:37:36.195253 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 20:37:36.195302 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-07-10 20:37:36.195351 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 20:37:36.195400 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 20:37:36.195458 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-07-10 20:37:36.195510 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-07-10 20:37:36.195556 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 20:37:36.195603 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 20:37:36.195657 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 20:37:36.195704 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:37:36.195753 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 20:37:36.195818 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-07-10 20:37:36.195866 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-07-10 20:37:36.195915 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 20:37:36.195963 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-07-10 20:37:36.196011 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:37:36.196059 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-07-10 20:37:36.196105 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-07-10 20:37:36.196153 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-07-10 20:37:36.196201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-07-10 20:37:36.196249 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-07-10 20:37:36.196298 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 20:37:36.196349 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 20:37:36.196396 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 20:37:36.196447 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 20:37:36.196494 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.196542 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 20:37:36.196593 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-07-10 20:37:36.196641 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-07-10 20:37:36.196687 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-07-10 20:37:36.196735 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-07-10 20:37:36.196782 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.196830 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 20:37:36.196877 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.196925 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 20:37:36.196974 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.197025 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.197077 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 20:37:36.197124 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-07-10 20:37:36.197205 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-07-10 20:37:36.197259 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:37:36.197313 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 20:37:36.197362 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-07-10 20:37:36.197409 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 20:37:36.197465 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 20:37:36.197518 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-07-10 20:37:36.197565 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-07-10 20:37:36.197611 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 20:37:36.197658 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 20:37:36.197706 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 20:37:36.197753 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:37:36.197809 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 20:37:36.197865 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-07-10 20:37:36.197912 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-07-10 20:37:36.197961 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 20:37:36.198009 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-07-10 20:37:36.198057 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:37:36.198105 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-07-10 20:37:36.198151 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-07-10 20:37:36.198199 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-07-10 20:37:36.198246 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-07-10 20:37:36.198293 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-07-10 20:37:36.198340 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 20:37:36.198387 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 20:37:36.198443 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 20:37:36.198490 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 20:37:36.198537 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.198584 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 20:37:36.198632 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-07-10 20:37:36.198680 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-07-10 20:37:36.198733 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-07-10 20:37:36.198784 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-07-10 20:37:36.198858 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.198908 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 20:37:36.198954 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.199084 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 20:37:36.199164 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.199217 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.199268 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 20:37:36.199315 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-07-10 20:37:36.199369 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-07-10 20:37:36.199415 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:37:36.199469 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 20:37:36.199518 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-07-10 20:37:36.199566 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 20:37:36.199615 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 20:37:36.199667 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-07-10 20:37:36.199714 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-07-10 20:37:36.199760 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 20:37:36.199807 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 20:37:36.199856 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 20:37:36.199902 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:37:36.199950 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 20:37:36.200005 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-07-10 20:37:36.200032 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-10 20:37:36.200093 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-10 20:37:36.200148 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 20:37:36.200201 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-10 20:37:36.200255 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:37:36.200308 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-10 20:37:36.200362 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-10 20:37:36.200441 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-10 20:37:36.200502 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-10 20:37:36.200555 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-10 20:37:36.200609 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 20:37:36.200662 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 20:37:36.200716 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 20:37:36.200776 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 20:37:36.200844 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.200897 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 20:37:36.200951 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-10 20:37:36.201005 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-10 20:37:36.201058 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-10 20:37:36.201112 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-10 20:37:36.201174 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.201241 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 20:37:36.201294 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.201348 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 20:37:36.201401 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.201465 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.201799 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 20:37:36.201854 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-10 20:37:36.201927 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-10 20:37:36.201980 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:37:36.202034 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 20:37:36.202087 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-10 20:37:36.202141 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 20:37:36.202195 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 20:37:36.202249 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-10 20:37:36.202316 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-10 20:37:36.202373 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 20:37:36.202433 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 20:37:36.202487 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 20:37:36.202540 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:37:36.202593 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 20:37:36.202654 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-07-10 20:37:36.202677 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-10 20:37:36.202745 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-10 20:37:36.202803 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 20:37:36.202857 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-10 20:37:36.202910 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:37:36.202964 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-10 20:37:36.203017 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-10 20:37:36.203070 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-10 20:37:36.203141 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-10 20:37:36.203195 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-10 20:37:36.203252 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 20:37:36.203306 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 20:37:36.203360 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 20:37:36.203413 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 20:37:36.203476 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.203547 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 20:37:36.203600 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-10 20:37:36.203657 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-10 20:37:36.203715 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-10 20:37:36.203769 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-10 20:37:36.203822 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.203876 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 20:37:36.203943 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.203998 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 20:37:36.204052 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.204109 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.204163 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 20:37:36.204216 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-10 20:37:36.204269 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-10 20:37:36.204336 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:37:36.204391 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 20:37:36.204450 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-10 20:37:36.204504 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 20:37:36.204563 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 20:37:36.204617 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-10 20:37:36.204670 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-10 20:37:36.204724 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 20:37:36.204795 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 20:37:36.204849 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 20:37:36.204902 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:37:36.204956 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 20:37:36.205020 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-07-10 20:37:36.205043 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-10 20:37:36.205092 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-10 20:37:36.205141 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 20:37:36.205201 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-10 20:37:36.205249 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:37:36.205298 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-10 20:37:36.205345 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-10 20:37:36.205393 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-10 20:37:36.205450 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-10 20:37:36.205503 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-10 20:37:36.205559 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 20:37:36.205607 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 20:37:36.205669 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 20:37:36.205718 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 20:37:36.205772 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.205820 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 20:37:36.205868 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-10 20:37:36.205917 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-10 20:37:36.205965 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-10 20:37:36.206013 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-10 20:37:36.206066 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.206127 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 20:37:36.206176 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.206224 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 20:37:36.206272 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.206320 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.206367 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 20:37:36.206415 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-10 20:37:36.206468 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-10 20:37:36.206517 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:37:36.206565 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 20:37:36.206618 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-10 20:37:36.206666 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 20:37:36.206715 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 20:37:36.206762 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-10 20:37:36.206810 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-10 20:37:36.206858 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 20:37:36.206905 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 20:37:36.206953 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 20:37:36.207001 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:37:36.207049 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 20:37:36.207104 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-07-10 20:37:36.207126 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-10 20:37:36.207176 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-10 20:37:36.207227 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 20:37:36.207277 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-10 20:37:36.207327 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:37:36.207377 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-10 20:37:36.207437 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-10 20:37:36.207488 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-10 20:37:36.207607 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-10 20:37:36.207661 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-10 20:37:36.207716 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 20:37:36.207771 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 20:37:36.207821 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 20:37:36.207878 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 20:37:36.207928 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.207977 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 20:37:36.208027 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-10 20:37:36.208077 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-10 20:37:36.208127 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-10 20:37:36.208176 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-10 20:37:36.208250 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.208303 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 20:37:36.208365 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.208421 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 20:37:36.208479 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.208532 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.208626 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 20:37:36.208678 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-10 20:37:36.208728 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-10 20:37:36.208778 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:37:36.208827 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 20:37:36.208878 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-10 20:37:36.208941 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 20:37:36.208992 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 20:37:36.209042 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-10 20:37:36.209092 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-10 20:37:36.209143 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 20:37:36.209193 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 20:37:36.209243 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 20:37:36.209293 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:37:36.209343 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 20:37:36.209396 wsdl: current service: Service1 2020-07-10 20:37:36.209413 wsdl: current port: Service1Soap 2020-07-10 20:37:36.209449 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-07-10 20:37:36.209480 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-07-10 20:37:36.209507 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-07-10 20:37:36.209536 wsdl: Parsing WSDL done 2020-07-10 20:37:36.209555 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-10 20:37:36.209572 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-10 20:37:36.209582 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-10 20:37:36.209590 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-10 20:37:36.209598 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:37:36.209606 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-10 20:37:36.209614 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-10 20:37:36.209622 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-10 20:37:36.209630 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-10 20:37:36.209637 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-10 20:37:36.209646 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-10 20:37:36.209654 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-10 20:37:36.209661 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-10 20:37:36.209669 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 20:37:36.209682 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.209691 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-10 20:37:36.209699 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-10 20:37:36.209707 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-10 20:37:36.209715 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-10 20:37:36.209723 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-10 20:37:36.209730 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.209738 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-10 20:37:36.209746 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.209754 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-10 20:37:36.209762 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.209770 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.209784 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-10 20:37:36.209791 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-10 20:37:36.209799 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-10 20:37:36.209807 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:37:36.209815 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 20:37:36.209823 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-10 20:37:36.209830 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-10 20:37:36.209839 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-10 20:37:36.209846 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-10 20:37:36.209853 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-10 20:37:36.209861 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 20:37:36.209869 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-10 20:37:36.209877 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 20:37:36.209885 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:37:36.209892 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-10 20:37:36.209900 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-10 20:37:36.209910 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-10 20:37:36.209917 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-10 20:37:36.209925 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-10 20:37:36.209933 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:37:36.209940 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-10 20:37:36.209947 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-10 20:37:36.209954 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-10 20:37:36.209961 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-10 20:37:36.209969 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-10 20:37:36.209976 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-10 20:37:36.209983 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-10 20:37:36.209991 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-10 20:37:36.209998 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 20:37:36.210006 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.210013 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-10 20:37:36.210020 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-10 20:37:36.210028 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-10 20:37:36.210035 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-10 20:37:36.210042 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-10 20:37:36.210049 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.210057 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-10 20:37:36.210064 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.210071 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-10 20:37:36.210083 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.210091 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.210098 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-10 20:37:36.210106 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-10 20:37:36.210113 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-10 20:37:36.210120 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:37:36.210128 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 20:37:36.210136 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-10 20:37:36.210143 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-10 20:37:36.210150 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-10 20:37:36.210157 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-10 20:37:36.210165 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-10 20:37:36.210172 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 20:37:36.210179 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-10 20:37:36.210190 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 20:37:36.210198 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:37:36.210205 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-10 20:37:36.210213 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-10 20:37:36.210222 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-10 20:37:36.210229 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-10 20:37:36.210237 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-10 20:37:36.210244 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:37:36.210252 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-10 20:37:36.210258 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-10 20:37:36.210265 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-10 20:37:36.210273 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-10 20:37:36.210280 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-10 20:37:36.210287 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-10 20:37:36.210294 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-10 20:37:36.210302 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-10 20:37:36.210309 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 20:37:36.210316 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.210323 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-10 20:37:36.210330 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-10 20:37:36.210337 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-10 20:37:36.210344 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-10 20:37:36.210351 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-10 20:37:36.210357 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.210364 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-10 20:37:36.210371 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.210378 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-10 20:37:36.210385 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.210392 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.210399 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-10 20:37:36.210406 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-10 20:37:36.210412 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-10 20:37:36.210419 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:37:36.210433 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 20:37:36.210442 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-10 20:37:36.210449 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-10 20:37:36.210465 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-10 20:37:36.210477 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-10 20:37:36.210484 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-10 20:37:36.210491 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 20:37:36.210498 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-10 20:37:36.210505 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 20:37:36.210512 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:37:36.210519 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-10 20:37:36.210526 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-10 20:37:36.210534 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-10 20:37:36.210541 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-10 20:37:36.210548 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-10 20:37:36.210555 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:37:36.210562 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-10 20:37:36.210569 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-10 20:37:36.210575 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-10 20:37:36.210582 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-10 20:37:36.210589 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-10 20:37:36.210596 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-10 20:37:36.210603 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-10 20:37:36.210610 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-10 20:37:36.210617 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 20:37:36.210624 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.210659 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-10 20:37:36.210674 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-10 20:37:36.210685 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-10 20:37:36.210695 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-10 20:37:36.210706 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-10 20:37:36.210719 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.210729 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-10 20:37:36.210740 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:37:36.210752 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-10 20:37:36.210769 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-10 20:37:36.210781 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:37:36.210792 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-10 20:37:36.210813 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-10 20:37:36.210825 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-10 20:37:36.210837 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:37:36.210847 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 20:37:36.210859 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-10 20:37:36.210870 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-10 20:37:36.210882 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-10 20:37:36.210895 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-10 20:37:36.210907 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-10 20:37:36.210917 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 20:37:36.210928 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-10 20:37:36.210939 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 20:37:36.210950 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:37:36.210962 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-10 20:37:36.211307 nusoap_client: checkWSDL 2020-07-10 20:37:36.211323 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-10 20:37:36.211331 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-10 20:37:36.211338 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-10 20:37:36.211349 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-07-10 20:37:36.211356 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-07-10 20:37:36.211364 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-07-10 20:37:36.211377 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-07-10 20:37:36.211388 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-07-10 20:37:36.211484 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:37:36.211496 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162371" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-10 20:37:36.211521 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-07-10 20:37:36.211558 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-07-10 20:37:36.211568 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-07-10 20:37:36.211576 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-07-10 20:37:36.211583 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-07-10 20:37:36.211591 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162371" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-10 20:37:36.211612 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-07-10 20:37:36.211622 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-07-10 20:37:36.211630 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-07-10 20:37:36.211648 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:37:36.211661 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 20:37:36.211669 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-07-10 20:37:36.211715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.211729 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-10 20:37:36.211736 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.211786 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-07-10 20:37:36.211795 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-07-10 20:37:36.211802 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-07-10 20:37:36.211808 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-07-10 20:37:36.211815 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-07-10 20:37:36.211821 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-07-10 20:37:36.211828 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-07-10 20:37:36.211835 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-10 20:37:36.211842 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-07-10 20:37:36.211852 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162371" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-10 20:37:36.211868 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-07-10 20:37:36.211877 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-07-10 20:37:36.211885 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-07-10 20:37:36.211894 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:37:36.211903 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-10 20:37:36.211910 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:37:36.211956 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-07-10 20:37:36.211966 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:37:36.211973 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:37:36.211982 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:37:36.211989 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:37:36.212004 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-07-10 20:37:36.212016 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 20:37:36.212024 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-10 20:37:36.212031 wsdl: in serializeType: returning: 2020-07-10 20:37:36.212041 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "162371" 2020-07-10 20:37:36.212052 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 20:37:36.212060 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-10 20:37:36.212072 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 20:37:36.212085 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 20:37:36.212093 wsdl: in serializeType: returning: 162371 2020-07-10 20:37:36.212103 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-07-10 20:37:36.212115 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 20:37:36.212122 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-10 20:37:36.212129 wsdl: in serializeType: returning: 2020-07-10 20:37:36.212138 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-07-10 20:37:36.212150 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 20:37:36.212157 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-10 20:37:36.212170 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 20:37:36.212178 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 20:37:36.212185 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-07-10 20:37:36.212193 wsdl: in serializeType: returning: 162371PLN 2020-07-10 20:37:36.212201 wsdl: serializeRPCParameters returning: 162371PLN 2020-07-10 20:37:36.212228 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=162371PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-07-10 20:37:36.212236 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-07-10 20:37:36.212246 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9737"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-07-10 20:37:36.212266 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-07-10 20:37:36.212275 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=162371PLN 2020-07-10 20:37:36.212336 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-07-10 20:37:36.212456 nusoap_client: sending message, length=499 2020-07-10 20:37:36.212352 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-07-10 20:37:36.212370 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-07-10 20:37:36.212378 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-07-10 20:37:36.212385 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-07-10 20:37:36.212392 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-07-10 20:37:36.212402 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-07-10 20:37:36.212415 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-10 20:37:36.212437 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-07-10 20:37:36.212446 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-07-10 20:37:36.212495 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-07-10 20:37:36.212510 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-07-10 20:37:36.212521 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-07-10 20:37:36.218992 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-07-10 20:37:36.219007 soap_transport_http: socket connected 2020-07-10 20:37:36.219019 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-07-10 20:37:36.219027 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-07-10 20:37:36.219035 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-07-10 20:37:36.219043 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-10 20:37:36.219050 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-07-10 20:37:36.219061 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-07-10 20:37:36.219069 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-07-10 20:37:36.219100 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-07-10 20:37:36.229404 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-07-10 20:37:36.229425 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-07-10 20:37:36.229435 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-07-10 20:37:36.229445 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-07-10 20:37:36.229453 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-07-10 20:37:36.229463 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-07-10 20:37:36.229472 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-07-10 20:37:36.229480 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-07-10 20:37:36.229490 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-07-10 20:37:36.229498 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 10 Jul 2020 18:37:33 GMT 2020-07-10 20:37:36.229509 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-07-10 20:37:36.229518 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-07-10 20:37:36.229527 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-07-10 20:37:36.229538 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-07-10 20:37:36.229576 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-07-10 20:37:36.229597 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-07-10 20:37:36.229610 soap_transport_http: read to EOF 2020-07-10 20:37:36.229617 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-07-10 20:37:36.229625 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-07-10 20:37:36.229663 soap_transport_http: closed socket 2020-07-10 20:37:36.229678 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-07-10 20:37:36.229686 soap_transport_http: end of send() 2020-07-10 20:37:36.229717 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-07-10 20:37:36.229726 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 10 Jul 2020 18:37:33 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-07-10 20:37:36.229764 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-07-10 20:37:36.229842 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-07-10 20:37:36.229930 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-07-10 20:37:36.229943 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-07-10 20:37:36.230099 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-07-10 20:37:36.230251 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-07-10 20:37:36.230260 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-07-10 20:37:36.230273 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-07-10 20:37:36.230287 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-07-10 20:37:36.230321 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-07-10 20:37:36.230414 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-07-10 20:37:36.230454 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-07-10 20:37:36.230473 nusoap_client: got fault 2020-07-10 20:37:36.230483 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-07-10 20:37:36.230490 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-07-10 20:37:36.230498 nusoap_client: detail =