Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
AUDI: A4Numer Paliwo Typ Pojemność Moc Silnik Produkcja od Produkcja do Dostępność
AJ OP10060
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 26 Jun 2019 22:00:47 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-06-27 00:01:38.027868 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-06-27 00:01:38.027924 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:01:38.027938 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203437" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-06-27 00:01:38.027955 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:01:38.027965 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-06-27 00:01:38.027982 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-06-27 00:01:38.027994 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-06-27 00:01:38.028003 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:01:38.028009 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:01:38.028023 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:01:38.028032 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:01:38.028043 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:01:38.028049 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:01:38.028054 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:01:38.028058 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:01:38.028062 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-06-27 00:01:38.028074 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:01:38.028087 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:01:38.028095 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:01:38.028100 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-06-27 00:01:38.028106 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-06-27 00:01:38.028120 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:01:38.028129 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:01:38.036045 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:01:38.036088 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:01:38.036105 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-06-27 00:01:38.036113 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:01:38.036119 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:01:38.036124 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:01:38.036129 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-06-27 00:01:38.036200 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-06-27 00:01:38.054762 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-06-27 00:01:38.054806 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-06-27 00:01:38.054814 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:01:38.054820 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:01:38.054826 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:01:38.054831 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:01:38.054838 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:01:38.054844 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:01:38.054850 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:01:38.054855 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 22:00:47 GMT 2019-06-27 00:01:38.054861 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:01:38.054867 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-06-27 00:01:38.054873 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:01:38.054886 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-06-27 00:01:38.054918 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-06-27 00:01:38.062488 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:01:38.062547 soap_transport_http: read buffer of 1520 bytes 2019-06-27 00:01:38.062624 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:01:38.062694 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-06-27 00:01:38.070362 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:01:38.070492 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:01:38.070524 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-06-27 00:01:38.078085 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:01:38.078290 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:01:38.078333 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:01:38.078377 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:01:38.078399 soap_transport_http: read buffer of 2440 bytes 2019-06-27 00:01:38.078412 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-06-27 00:01:38.078441 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:01:38.078496 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:01:38.078520 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:01:38.078552 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:01:38.078579 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:01:38.085932 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:01:38.086031 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:01:38.086056 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-06-27 00:01:38.086114 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:01:38.086144 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:01:38.086184 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-06-27 00:01:38.086214 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:01:38.086237 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:01:38.086254 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:01:38.086317 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:01:38.086348 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-06-27 00:01:38.086363 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-06-27 00:01:38.086429 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:01:38.086447 soap_transport_http: read buffer of 3111 bytes 2019-06-27 00:01:38.086461 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:01:38.086467 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-06-27 00:01:38.086557 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-06-27 00:01:38.086601 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:01:38.086616 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:01:38.086623 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:01:38.086641 wsdl: got WSDL URL 2019-06-27 00:01:38.086646 wsdl: Parse WSDL 2019-06-27 00:01:38.086823 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-06-27 00:01:38.086839 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-06-27 00:01:38.086886 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.086894 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-06-27 00:01:38.086915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.086947 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.086957 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.086974 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:01:38.086996 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.087004 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.087015 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:01:38.087040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.087074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.087086 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-06-27 00:01:38.087103 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.087109 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-06-27 00:01:38.087127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.087156 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:38.087164 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.087175 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-06-27 00:01:38.087189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.087207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.087217 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:01:38.087233 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.087239 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-06-27 00:01:38.087254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.087280 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.087288 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.087298 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:01:38.087317 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.087324 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.087334 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:01:38.087352 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.087358 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.087368 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:01:38.087382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.087406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.087416 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-06-27 00:01:38.087432 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.087439 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-06-27 00:01:38.087453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.087479 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:38.087486 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.087496 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-06-27 00:01:38.087510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.087526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.087537 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-06-27 00:01:38.087552 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.087558 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-06-27 00:01:38.087572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.087598 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.087605 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.087615 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:01:38.087633 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.087639 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.087649 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:01:38.087667 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.087674 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.087683 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:01:38.087701 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.087708 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.087718 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:01:38.087731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.087759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.087769 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:38.087784 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.087791 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:38.087806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.087830 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.087837 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.087851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.087879 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:01:38.087900 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:01:38.087917 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.087929 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:01:38.087939 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-06-27 00:01:38.087952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.087967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:01:38.087977 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:01:38.087992 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.087998 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-06-27 00:01:38.088012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.088043 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.088051 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.088062 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:01:38.088075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.088091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.088101 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:38.088116 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.088122 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-06-27 00:01:38.088136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.088162 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.088169 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.088179 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-06-27 00:01:38.088192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.088208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.088218 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:01:38.088233 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.088239 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-06-27 00:01:38.088254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.088279 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.088286 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.088296 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:01:38.088309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.088324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.088334 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-06-27 00:01:38.088349 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.088355 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:38.088369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.088394 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.088402 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.088412 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-06-27 00:01:38.088425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.088440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.088450 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-06-27 00:01:38.088465 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.088472 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-06-27 00:01:38.088485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.088510 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.088517 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.088527 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:01:38.088545 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.088552 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.088562 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:01:38.088575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.088594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.088604 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-06-27 00:01:38.088619 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.088626 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:38.088640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.088665 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.088672 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.088682 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-06-27 00:01:38.088695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.088710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.088720 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-06-27 00:01:38.088735 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.088741 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-06-27 00:01:38.088755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.088780 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.088787 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.088797 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:01:38.088816 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.088823 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.088839 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:01:38.088853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.088872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.088882 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-06-27 00:01:38.088897 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.088904 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-06-27 00:01:38.088918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.088943 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.088950 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.088960 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-06-27 00:01:38.088973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.088988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.088998 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-06-27 00:01:38.089013 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.089024 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-06-27 00:01:38.089039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.089065 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.089072 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.089082 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:01:38.089095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.089111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.089121 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-06-27 00:01:38.089136 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.089142 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-06-27 00:01:38.089156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.089181 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.089189 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.089198 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-06-27 00:01:38.089211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.089226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.089236 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-06-27 00:01:38.089251 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.089257 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-06-27 00:01:38.089271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.089296 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.089304 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.089313 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:01:38.089326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.089341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.089351 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:38.089366 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.089372 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:38.089386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.089411 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:38.089418 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.089428 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-06-27 00:01:38.089441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.089456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.089466 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:01:38.089481 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.089487 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-06-27 00:01:38.089501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.089526 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.089534 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.089543 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:01:38.089557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.089572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.089582 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:38.089596 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.089602 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:01:38.089616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.089641 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.089649 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.089658 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-06-27 00:01:38.089672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.089687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.089697 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:01:38.089711 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.089718 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-06-27 00:01:38.089731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.089757 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.089764 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.089774 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:01:38.089787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.089802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.089812 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:38.089827 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.089833 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:01:38.089848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.089873 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.089881 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.089891 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-06-27 00:01:38.089904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.089919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.089930 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:01:38.089944 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.089951 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-06-27 00:01:38.089964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.089989 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.089996 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090005 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-06-27 00:01:38.090028 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.090036 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090046 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-06-27 00:01:38.090059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.090089 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:38.090103 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090110 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-06-27 00:01:38.090123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090149 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:38.090156 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090166 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-06-27 00:01:38.090180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.090205 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:01:38.090220 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090226 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:01:38.090240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090265 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.090272 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090282 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:01:38.090295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.090320 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.090334 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090341 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:01:38.090354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090379 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.090386 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090396 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:01:38.090409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.090435 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:01:38.090450 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090456 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:01:38.090470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090495 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:01:38.090502 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090512 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:01:38.090525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.090550 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:38.090565 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090571 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:38.090585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090609 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090616 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090655 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:01:38.090677 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:01:38.090694 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090705 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:01:38.090715 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-06-27 00:01:38.090728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:01:38.090753 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:01:38.090768 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090775 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:01:38.090789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090814 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:01:38.090822 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090832 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:01:38.090845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.090870 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:38.090885 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090892 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:38.090906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090929 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090936 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.090974 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:01:38.090994 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:01:38.091011 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.091026 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:01:38.091037 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-06-27 00:01:38.091050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.091065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:01:38.091075 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:01:38.091090 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.091096 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-06-27 00:01:38.091111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.091137 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.091145 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.091155 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-06-27 00:01:38.091173 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.091180 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.091190 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-06-27 00:01:38.091209 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.091216 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.091226 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:01:38.091243 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.091250 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.091260 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:01:38.091278 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.091285 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.091295 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:01:38.091313 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.091319 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.091329 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-06-27 00:01:38.091347 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.091353 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.091363 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:01:38.091376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.091415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.091426 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:38.091442 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.091448 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-06-27 00:01:38.091463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.091488 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.091495 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.091505 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-06-27 00:01:38.091518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.091533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.091543 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:01:38.091558 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.091564 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-06-27 00:01:38.091578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.091603 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.091611 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.091620 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:01:38.091638 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.091645 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.091655 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:01:38.091672 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.091679 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.091689 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:01:38.091702 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.091724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.091734 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-06-27 00:01:38.091749 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.091755 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-06-27 00:01:38.091769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.091795 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.091802 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.091812 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-06-27 00:01:38.091825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.091841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.091851 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:01:38.091866 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.091872 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:01:38.091886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.091911 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.091918 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.091928 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:01:38.091941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.091956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.091966 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.091981 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.091987 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:01:38.092002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.092032 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.092040 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.092050 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:01:38.092064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.092079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.092089 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:01:38.092104 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.092110 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:01:38.092124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.092149 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.092156 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.092166 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:01:38.092184 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.092191 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.092200 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:01:38.092219 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.092226 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.092236 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:01:38.092250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.092272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.092282 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.092297 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.092303 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:01:38.092317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.092342 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.092349 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.092359 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:01:38.092372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.092387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.092397 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:01:38.092412 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.092418 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-06-27 00:01:38.092432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.092457 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.092465 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.092474 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:01:38.092492 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.092499 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.092508 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:01:38.092526 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.092532 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.092542 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:01:38.092560 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.092567 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.092576 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:01:38.092594 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.092601 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.092611 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:01:38.092624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.092654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.092664 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:38.092679 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.092686 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:38.092701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.092727 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:01:38.092734 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.092744 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-06-27 00:01:38.092757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.092772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.092782 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:01:38.092796 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:01:38.092827 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-06-27 00:01:38.092834 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:01:38.092844 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-06-27 00:01:38.092857 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:01:38.092874 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.092888 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:38.092914 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.092921 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:38.092930 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:01:38.092948 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:38.092955 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:38.092965 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-06-27 00:01:38.092983 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:38.092990 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:38.092999 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-06-27 00:01:38.093021 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:38.093029 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:38.093039 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:01:38.093057 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:38.093064 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:38.093074 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-06-27 00:01:38.093091 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:01:38.093098 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:38.093108 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-06-27 00:01:38.093125 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.093132 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:38.093142 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.093159 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.093166 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:38.093175 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:01:38.093193 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.093200 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:38.093210 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:01:38.093227 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.093234 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:38.093243 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:01:38.093256 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:38.093307 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.093324 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.093339 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:01:38.093355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.093381 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.093388 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.093397 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:01:38.093415 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.093422 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.093432 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:01:38.093449 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.093456 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.093465 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:01:38.093483 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.093490 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.093499 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:01:38.093512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.093539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.093549 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.093564 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.093571 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:38.093585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.093611 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.093618 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.093628 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-06-27 00:01:38.093641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.093657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.093667 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:01:38.093680 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.093707 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.093714 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.093724 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.093737 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.093754 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.093767 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.093794 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.093801 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.093811 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:01:38.093828 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.093836 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.093846 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:01:38.093863 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.093870 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.093879 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:01:38.093897 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.093904 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.093914 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:01:38.093931 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:38.093938 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.093948 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:01:38.093966 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:38.093973 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.093982 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:01:38.094000 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.094014 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.094029 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:01:38.094047 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.094054 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.094064 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:01:38.094082 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.094089 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.094099 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:01:38.094116 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.094123 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.094132 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:01:38.094150 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.094157 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.094166 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:01:38.094180 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.094234 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.094251 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.094257 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:01:38.094272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.094304 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.094311 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.094321 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:01:38.094339 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.094346 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.094356 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:01:38.094374 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.094381 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.094391 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:01:38.094408 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:01:38.094415 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.094425 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:38.094438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.094465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.094475 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.094490 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.094496 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:38.094512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.094538 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.094545 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.094555 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-06-27 00:01:38.094569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.094584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.094594 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:01:38.094608 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.094636 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.094644 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.094653 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.094667 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.094683 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.094696 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.094722 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.094729 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.094739 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:01:38.094757 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.094764 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.094774 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:01:38.094796 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.094803 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.094813 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:01:38.094831 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.094838 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.094847 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:01:38.094865 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:38.094872 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.094881 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:01:38.094899 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:38.094906 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.094915 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:01:38.094933 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.094940 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.094950 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:01:38.094968 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.094975 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.094984 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:01:38.095002 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.095008 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.095022 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:01:38.095041 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:38.095048 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.095058 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-06-27 00:01:38.095076 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.095082 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.095092 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:01:38.095110 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.095116 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.095126 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:01:38.095139 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.095197 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.095213 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:38.095241 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:38.095248 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:38.095258 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:38.095272 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:38.095288 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.095302 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:38.095328 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.095335 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:38.095345 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-06-27 00:01:38.095362 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.095369 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:38.095379 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-06-27 00:01:38.095396 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.095403 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:38.095412 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:01:38.095430 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.095437 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:38.095447 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-06-27 00:01:38.095465 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.095471 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:38.095481 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-06-27 00:01:38.095499 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:38.095506 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:38.095515 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:01:38.095533 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.095540 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:38.095550 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-06-27 00:01:38.095568 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:38.095575 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:38.095585 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-06-27 00:01:38.095602 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:38.095609 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:38.095619 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-06-27 00:01:38.095637 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:38.095643 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:38.095653 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:01:38.095670 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:38.095677 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:38.095687 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:01:38.095704 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:38.095711 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:38.095721 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-06-27 00:01:38.095738 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.095745 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:38.095755 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:01:38.095773 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.095780 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:38.095790 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-06-27 00:01:38.095803 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:38.095868 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.095887 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.095893 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-06-27 00:01:38.095927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.095954 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.095961 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.095971 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:01:38.095985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.096001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.096011 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:38.096032 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.096039 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-06-27 00:01:38.096053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.096079 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:38.096086 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.096100 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-06-27 00:01:38.096114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.096130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.096140 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:01:38.096155 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.096161 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-06-27 00:01:38.096175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.096201 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.096208 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.096218 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:01:38.096236 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.096242 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.096252 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:01:38.096269 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.096276 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.096285 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:01:38.096303 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:01:38.096310 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.096319 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:01:38.096332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.096360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.096371 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-06-27 00:01:38.096386 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.096392 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-06-27 00:01:38.096411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.096437 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:01:38.096444 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.096454 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-06-27 00:01:38.096468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.096483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.096493 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-06-27 00:01:38.096507 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:01:38.096534 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-06-27 00:01:38.096541 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:01:38.096551 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-06-27 00:01:38.096564 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:01:38.096580 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.096594 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:38.096620 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.096627 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:38.096637 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-06-27 00:01:38.096655 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.096662 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:38.096675 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-06-27 00:01:38.096694 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.096701 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:38.096710 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-06-27 00:01:38.096728 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:01:38.096734 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:38.096744 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:01:38.096761 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.096768 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:38.096778 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-06-27 00:01:38.096796 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.096802 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:38.096812 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-06-27 00:01:38.096830 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.096837 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:38.096846 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:01:38.096864 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:38.096871 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:38.096880 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-06-27 00:01:38.096898 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:38.096905 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:38.096915 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-06-27 00:01:38.096932 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.096939 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:38.096949 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:01:38.096962 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:38.097023 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.097042 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.097048 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-06-27 00:01:38.097067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.097094 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.097101 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.097111 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:01:38.097125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.097140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.097150 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:38.097165 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.097172 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-06-27 00:01:38.097191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.097217 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:01:38.097224 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.097234 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-06-27 00:01:38.097247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.097262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.097272 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:01:38.097291 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-06-27 00:01:38.097317 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:01:38.097324 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:01:38.097334 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-06-27 00:01:38.097352 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:01:38.097359 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-06-27 00:01:38.097368 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-06-27 00:01:38.097386 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:01:38.097393 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:01:38.097403 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-06-27 00:01:38.097416 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-06-27 00:01:38.097440 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.097456 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.097462 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:01:38.097481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.097507 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.097515 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.097524 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:01:38.097542 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.097549 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.097559 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:01:38.097577 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.097584 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.097593 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:01:38.097607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.097630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.097640 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:38.097655 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.097661 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:38.097675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.097700 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:38.097708 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.097717 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-06-27 00:01:38.097731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.097746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.097756 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:01:38.097770 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:38.097806 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:38.097814 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:38.097824 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:38.097837 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:38.097854 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.097868 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:38.097893 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.097900 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:38.097910 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-06-27 00:01:38.097928 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.097935 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:38.097945 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-06-27 00:01:38.097963 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.097970 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:38.097979 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:01:38.097996 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.098008 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:38.098024 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-06-27 00:01:38.098043 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:38.098050 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:38.098060 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-06-27 00:01:38.098077 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.098084 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:38.098098 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-06-27 00:01:38.098116 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.098123 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:38.098133 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-06-27 00:01:38.098151 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.098158 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:38.098167 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:01:38.098185 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.098192 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:38.098202 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:01:38.098215 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:38.098261 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.098280 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.098286 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-06-27 00:01:38.098312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.098338 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.098346 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.098356 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:01:38.098374 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.098381 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.098391 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:01:38.098408 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.098415 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.098424 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:01:38.098442 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.098449 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.098458 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:01:38.098476 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.098482 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.098492 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:01:38.098505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.098536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.098547 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:38.098563 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.098570 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-06-27 00:01:38.098588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.098612 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.098619 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.098633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.098658 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:01:38.098679 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:01:38.098696 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.098708 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:01:38.098718 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-06-27 00:01:38.098731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.098745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:01:38.098756 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:01:38.098770 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.098776 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-06-27 00:01:38.098790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.098815 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.098822 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.098836 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-06-27 00:01:38.098850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.098865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.098875 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-06-27 00:01:38.098891 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.098897 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-06-27 00:01:38.098910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.098942 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:01:38.098953 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.098970 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-06-27 00:01:38.098989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.099008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.099024 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-06-27 00:01:38.099041 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.099047 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-06-27 00:01:38.099061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.099087 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.099094 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.099104 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:01:38.099117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.099133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.099142 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:38.099157 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.099164 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-06-27 00:01:38.099182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.099209 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:38.099216 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.099226 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-06-27 00:01:38.099239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.099255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.099265 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:01:38.099278 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:38.099306 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:38.099314 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:38.099324 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:38.099337 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:38.099353 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.099367 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:38.099393 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.099401 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:38.099411 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-06-27 00:01:38.099436 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.099443 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:38.099452 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-06-27 00:01:38.099470 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.099477 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:38.099490 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-06-27 00:01:38.099508 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.099515 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:38.099525 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-06-27 00:01:38.099543 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.099550 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:38.099560 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-06-27 00:01:38.099577 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:01:38.099584 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:38.099593 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-06-27 00:01:38.099611 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:01:38.099618 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:38.099627 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-06-27 00:01:38.099645 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:01:38.099651 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:38.099661 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-06-27 00:01:38.099678 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:01:38.099685 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:38.099695 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-06-27 00:01:38.099712 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.099724 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:38.099734 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-06-27 00:01:38.099752 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.099758 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:38.099768 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-06-27 00:01:38.099785 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.099792 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:38.099802 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-06-27 00:01:38.099819 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.099826 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:38.099836 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-06-27 00:01:38.099849 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:38.099910 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.099929 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.099935 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-06-27 00:01:38.099957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.099983 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.099990 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.100000 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-06-27 00:01:38.100014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.100034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.100045 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:38.100060 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.100067 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:38.100081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.100105 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.100112 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.100122 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-06-27 00:01:38.100135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.100151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.100161 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:01:38.100175 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.100181 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:01:38.100195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.100220 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.100227 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.100241 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-06-27 00:01:38.100260 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.100266 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.100276 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:01:38.100297 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.100304 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.100314 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:01:38.100331 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.100338 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.100348 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:01:38.100361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.100387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.100398 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:38.100413 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.100420 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:38.100435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.100460 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:38.100468 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.100478 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-06-27 00:01:38.100491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.100506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.100516 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:01:38.100530 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:38.100565 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:38.100572 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:38.100582 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:38.100595 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:38.100613 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.100627 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:38.100652 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.100659 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:38.100669 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:01:38.100687 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.100694 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:38.100703 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:01:38.100721 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.100727 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:38.100737 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-06-27 00:01:38.100755 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:38.100762 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:38.100772 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:01:38.100789 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.100796 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:38.100806 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:01:38.100823 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.100830 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:38.100839 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-06-27 00:01:38.100857 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:01:38.100864 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:38.100877 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-06-27 00:01:38.100891 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:38.100930 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.100947 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.100953 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-06-27 00:01:38.100968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.100993 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.101000 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.101010 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-06-27 00:01:38.101033 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.101041 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.101050 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-06-27 00:01:38.101068 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.101075 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.101088 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-06-27 00:01:38.101107 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.101114 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.101124 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-06-27 00:01:38.101141 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.101148 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.101158 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-06-27 00:01:38.101175 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.101182 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.101192 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-06-27 00:01:38.101209 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.101216 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.101226 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:01:38.101243 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.101250 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.101260 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:01:38.101274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.101315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.101326 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:38.101341 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.101348 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-06-27 00:01:38.101367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.101393 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:01:38.101400 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.101410 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-06-27 00:01:38.101423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.101439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.101449 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:01:38.101465 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:38.101472 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-06-27 00:01:38.101484 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-06-27 00:01:38.101500 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.101506 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-06-27 00:01:38.101520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.101544 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:01:38.101564 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:01:38.101581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.101592 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:01:38.101602 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-06-27 00:01:38.101619 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.101627 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-06-27 00:01:38.101641 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-06-27 00:01:38.101659 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:38.101665 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-06-27 00:01:38.101675 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-06-27 00:01:38.101692 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:01:38.101698 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-06-27 00:01:38.101708 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:01:38.101726 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.101733 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:01:38.101743 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.101760 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.101766 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:01:38.101776 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.101793 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:38.101800 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-06-27 00:01:38.101809 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:38.101827 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:01:38.101833 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-06-27 00:01:38.101842 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:01:38.101859 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:01:38.101866 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-06-27 00:01:38.101875 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-06-27 00:01:38.101892 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:38.101899 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:01:38.101909 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:38.101925 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:01:38.101932 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-06-27 00:01:38.101942 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-06-27 00:01:38.101958 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:38.101965 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-06-27 00:01:38.101979 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:38.101997 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:38.102004 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:01:38.102013 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:38.102035 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:01:38.102042 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-06-27 00:01:38.102052 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-06-27 00:01:38.102068 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-06-27 00:01:38.102104 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-06-27 00:01:38.102134 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:01:38.102161 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:01:38.102189 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-06-27 00:01:38.102215 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:38.102242 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:01:38.102269 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:38.102296 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:01:38.102323 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-06-27 00:01:38.102349 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-06-27 00:01:38.102375 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-06-27 00:01:38.102401 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-06-27 00:01:38.102428 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-06-27 00:01:38.102456 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-06-27 00:01:38.102482 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-06-27 00:01:38.102509 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-06-27 00:01:38.102537 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:38.102563 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:01:38.102589 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:38.102615 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:01:38.102642 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:38.102668 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:01:38.102695 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:38.102729 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:01:38.102756 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.102782 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:01:38.102808 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:38.102834 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:01:38.102860 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:38.102887 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:01:38.102913 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:38.102950 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:01:38.102977 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-06-27 00:01:38.103003 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:01:38.103036 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.103065 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:01:38.103092 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.103119 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:01:38.103146 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:38.103173 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:01:38.103200 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.103226 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:01:38.103253 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.103279 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:01:38.103311 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:38.103337 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:01:38.103364 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-06-27 00:01:38.103390 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-06-27 00:01:38.103417 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:38.103449 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:01:38.103476 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:38.103503 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:01:38.103529 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:38.103556 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:01:38.103582 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-06-27 00:01:38.103609 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-06-27 00:01:38.103636 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:38.103662 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:01:38.103689 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:38.103716 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:01:38.103742 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:38.103768 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:01:38.103795 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:38.103823 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:01:38.103853 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.103871 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.103897 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:01:38.103923 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.103944 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.103961 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.103987 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:01:38.104013 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.104036 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.104053 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.104070 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.104096 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:01:38.104122 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.104152 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:38.104179 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.104205 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:38.104231 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.104248 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.104297 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:38.104322 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.104339 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.104366 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:38.104393 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.104419 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:38.104445 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.104470 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:01:38.104496 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.104522 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:38.104548 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.104574 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:38.104600 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.104617 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.104643 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:01:38.104669 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.104695 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:38.104722 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.104747 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:01:38.104773 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.104800 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:01:38.104826 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.104842 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.104874 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.104891 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.104908 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.105120 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.105138 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.105166 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:38.105193 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.105210 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.105227 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.105253 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:38.105287 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.105314 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:38.105340 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.105357 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.105373 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.105399 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:38.105425 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.105442 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.105459 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.105475 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.105492 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.105517 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:01:38.105543 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.105567 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.105584 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.105600 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.105626 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.105652 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.105669 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.105686 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.105702 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.105733 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.105759 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.105785 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:38.105813 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.105830 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.105847 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.105863 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.105892 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:01:38.105918 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.105944 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:01:38.105970 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.105987 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.106004 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.106035 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:38.106062 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.106079 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.106096 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.106112 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.106129 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.106155 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:01:38.106181 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.106207 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:01:38.106233 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.106259 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:38.106285 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.106314 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:38.106341 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.106357 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.106374 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.106390 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.106421 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:38.106448 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.106465 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.106492 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.106508 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.106525 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.106541 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.106558 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.106574 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.106600 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:01:38.106629 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.106646 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.106672 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:01:38.106698 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.106715 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.106732 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.106758 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:01:38.106784 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.106801 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.106817 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.106834 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.106859 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:01:38.106885 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.106911 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:38.106937 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.106963 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:38.106989 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.107006 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.107037 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:38.107068 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.107086 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.107112 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:38.107139 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.107166 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:38.107193 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.107220 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:01:38.107246 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.107272 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:38.107298 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.107324 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:38.107350 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.107367 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.107393 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:01:38.107420 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.107446 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:38.107472 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.107498 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:01:38.107524 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.107549 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:01:38.107575 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.107592 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.107609 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.107625 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.107641 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.107658 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.107674 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.107701 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:38.107726 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.107743 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.107769 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.107795 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:38.107822 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.107848 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:38.107874 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.107891 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.107908 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.107934 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:38.107960 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.107977 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.107994 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.108010 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.108032 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.108059 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:01:38.108085 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.108102 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.108118 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.108135 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.108161 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.108186 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.108203 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.108220 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.108237 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.108262 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.108288 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.108314 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:38.108341 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.108358 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.108380 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.108397 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.108423 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:01:38.108449 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.108475 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:01:38.108500 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.108519 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.108535 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.108561 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:38.108587 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.108604 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.108620 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.108637 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.108653 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.108679 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:01:38.108705 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.108731 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:01:38.108757 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.108783 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:38.108808 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.108834 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:38.108861 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.108878 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.108894 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.108911 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.108937 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:38.108963 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.108980 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.108997 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.109022 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.109041 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.109058 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.109075 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.109091 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:38.109117 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:01:38.109146 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-06-27 00:01:38.109209 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:01:38.109259 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:38.109309 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:38.109356 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-06-27 00:01:38.109404 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-06-27 00:01:38.109452 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-06-27 00:01:38.109500 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-06-27 00:01:38.109554 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:38.109603 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:38.109651 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:38.109698 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:38.109746 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.109794 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:38.109842 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:38.109889 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:38.109937 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:01:38.109985 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.110041 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.110090 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:38.110141 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.110197 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.110252 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:38.110299 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-06-27 00:01:38.110346 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:38.110392 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:38.110439 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:38.110489 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-06-27 00:01:38.110537 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:38.110591 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:38.110638 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:38.110687 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:38.110744 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-06-27 00:01:38.110792 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:01:38.110840 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:38.110888 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:38.110935 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-06-27 00:01:38.110985 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-06-27 00:01:38.111039 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-06-27 00:01:38.111087 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-06-27 00:01:38.111140 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:38.111188 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:38.111236 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:38.111283 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:38.111330 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.111379 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:38.111426 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:38.111491 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:38.111539 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:01:38.111587 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.111635 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.111684 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:38.111732 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.111785 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.111837 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:38.111885 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-06-27 00:01:38.111947 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:38.111994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:38.112046 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:38.112095 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-06-27 00:01:38.112143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:38.112195 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:38.112243 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:38.112292 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:38.112348 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-06-27 00:01:38.112411 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:01:38.112459 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:38.112507 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:38.112554 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-06-27 00:01:38.112602 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-06-27 00:01:38.112649 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-06-27 00:01:38.112697 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-06-27 00:01:38.112745 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:38.112792 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:38.112855 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:38.112903 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:38.112950 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.112999 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:38.113052 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:38.113099 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:38.113147 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:01:38.113195 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.113244 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.113307 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:38.113356 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.113408 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.113460 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:38.113714 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-06-27 00:01:38.113763 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:38.113810 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:38.113857 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:38.113906 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-06-27 00:01:38.113954 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:38.114009 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:38.114063 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:38.114111 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:38.114170 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:01:38.114197 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:01:38.114258 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:01:38.114313 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:38.114367 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:38.114422 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:01:38.114477 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:01:38.114530 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:01:38.114584 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:01:38.114637 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:38.114691 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:38.114744 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:38.114799 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:38.114853 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.114906 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:38.114959 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:38.115013 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:38.115072 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:01:38.115127 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.115183 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.115237 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:38.115291 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.115344 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.115398 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:38.115452 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:01:38.115506 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:38.115560 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:38.115621 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:38.115675 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:01:38.115728 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:38.115782 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:38.115836 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:38.115890 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:38.115952 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:01:38.115977 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:01:38.116037 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:01:38.116092 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:38.116147 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:38.116201 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:01:38.116254 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:01:38.116308 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:01:38.116363 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:01:38.116417 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:38.116479 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:38.116533 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:38.116587 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:38.116641 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.116696 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:38.116750 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:38.116805 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:38.116859 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:01:38.116915 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.116970 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.117029 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:38.117083 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.117139 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.117193 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:38.117246 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:01:38.117300 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:38.117355 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:38.117409 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:38.117462 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:01:38.117531 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:38.117586 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:38.117640 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:38.117695 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:38.117757 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-06-27 00:01:38.117781 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:01:38.117831 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:01:38.117881 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:38.117930 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:38.117995 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:01:38.118049 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:01:38.118099 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:01:38.118147 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:01:38.118196 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:38.118245 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:38.118294 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:38.118343 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:38.118392 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.118456 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:38.118505 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:38.118558 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:38.118607 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:01:38.118671 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.118720 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.118770 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:38.118819 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.118873 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.118941 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:38.118990 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:01:38.119045 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:38.119095 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:38.119144 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:38.119193 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:01:38.119241 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:38.119493 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:38.119543 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:38.119609 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:38.119667 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-06-27 00:01:38.119689 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:01:38.119741 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:01:38.119792 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:38.119843 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:38.119894 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:01:38.119945 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:01:38.119996 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:01:38.120053 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:01:38.120119 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:38.120175 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:38.120226 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:38.120277 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:38.120328 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.120380 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:38.120430 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:38.120481 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:38.120532 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:01:38.120597 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.120648 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.120702 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:38.120757 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.120808 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.120859 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:38.120909 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:01:38.120960 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:38.121011 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:38.121085 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:38.121137 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:01:38.121188 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:38.121238 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:38.121301 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:38.121352 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:38.121408 wsdl: current service: Service1 2019-06-27 00:01:38.121426 wsdl: current port: Service1Soap 2019-06-27 00:01:38.121456 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-06-27 00:01:38.121484 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-06-27 00:01:38.121511 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-06-27 00:01:38.121538 wsdl: Parsing WSDL done 2019-06-27 00:01:38.121559 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:01:38.121576 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:01:38.121586 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:38.121598 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:38.121607 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:01:38.121616 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:01:38.121626 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:01:38.121636 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:01:38.121645 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:38.121655 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:38.121664 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:38.121673 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:38.121943 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.121956 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:38.121966 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:38.121975 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:38.121984 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:01:38.121993 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.122003 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.122013 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:38.122027 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.122037 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.122046 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:38.122055 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:01:38.122065 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:38.122074 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:38.122083 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:38.122092 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:01:38.122101 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:38.122110 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:38.122119 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:38.122128 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:38.122138 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:01:38.122149 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:01:38.122157 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:38.122167 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:38.122175 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:01:38.122184 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:01:38.122193 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:01:38.122202 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:01:38.122210 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:38.122219 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:38.122227 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:38.122235 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:38.122243 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.122251 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:38.122259 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:38.122268 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:38.122276 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:01:38.122292 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.122300 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.122308 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:38.122316 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.122323 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.122331 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:38.122339 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:01:38.122347 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:38.122355 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:38.122363 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:38.122371 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:01:38.122379 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:38.122387 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:38.122396 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:38.122408 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:38.122417 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:01:38.122427 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:01:38.122437 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:38.122446 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:38.122453 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:01:38.122461 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:01:38.122469 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:01:38.122476 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:01:38.122484 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:38.122492 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:38.122499 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:38.122507 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:38.122514 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.122521 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:38.122528 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:38.122535 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:38.122543 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:01:38.122550 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.122557 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.122565 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:38.122572 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.122579 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.122586 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:38.122595 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:01:38.122603 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:38.122610 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:38.122617 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:38.122624 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:01:38.122632 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:38.122639 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:38.122646 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:38.122653 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:38.122660 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:01:38.122669 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:01:38.122676 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:38.122684 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:38.122691 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:01:38.122699 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:01:38.122706 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:01:38.122713 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:01:38.122720 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:38.122727 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:38.122734 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:38.122741 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:38.122762 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.122774 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:38.122782 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:38.122790 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:38.122798 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:01:38.122805 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.122812 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:38.122823 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:38.122831 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:38.122838 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:38.122845 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:38.122852 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:01:38.122859 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:38.122866 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:38.122873 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:38.122880 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:01:38.122887 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:38.122894 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:38.122901 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:38.122908 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:38.123163 nusoap_client: checkWSDL 2019-06-27 00:01:38.123176 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:01:38.123182 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:01:38.123187 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:01:38.123194 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-06-27 00:01:38.123199 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:01:38.123203 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:01:38.123213 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-06-27 00:01:38.123222 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:01:38.123270 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-06-27 00:01:38.123287 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203437" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:01:38.123301 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:01:38.123323 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-06-27 00:01:38.123330 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-06-27 00:01:38.123335 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-06-27 00:01:38.123339 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-06-27 00:01:38.123344 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203437" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:01:38.123356 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:01:38.123362 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:01:38.123367 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:01:38.123379 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:01:38.123389 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:01:38.123394 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-06-27 00:01:38.123418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.123427 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:01:38.123431 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.123459 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:01:38.123464 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-06-27 00:01:38.123469 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-06-27 00:01:38.123473 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-06-27 00:01:38.123477 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-06-27 00:01:38.123481 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-06-27 00:01:38.123486 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-06-27 00:01:38.123490 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-06-27 00:01:38.123499 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203437" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:01:38.123513 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:01:38.123519 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:01:38.123524 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:01:38.123530 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:01:38.123536 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:01:38.123540 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:38.123563 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:01:38.123569 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:01:38.123574 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:01:38.123580 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:01:38.123584 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:01:38.123596 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:01:38.123607 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:01:38.123612 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:01:38.123617 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:01:38.123623 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "203437" 2019-06-27 00:01:38.123631 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:01:38.123635 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:01:38.123640 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:01:38.123647 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:01:38.123652 wsdl: in serializeType: returning: 203437 2019-06-27 00:01:38.123659 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:01:38.123666 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:01:38.123670 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:01:38.123674 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:01:38.123679 wsdl: in serializeType: returning: 203437 2019-06-27 00:01:38.123684 wsdl: serializeRPCParameters returning: 203437 2019-06-27 00:01:38.123703 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=203437 style=document use=literal encodingStyle= 2019-06-27 00:01:38.123708 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-06-27 00:01:38.123714 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8607"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-06-27 00:01:38.123728 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-06-27 00:01:38.123734 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=203437 2019-06-27 00:01:38.123745 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-06-27 00:01:38.123822 nusoap_client: sending message, length=457 2019-06-27 00:01:38.123758 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:01:38.123771 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:01:38.123777 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:01:38.123781 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:01:38.123785 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:01:38.123792 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:01:38.123802 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:01:38.123810 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:01:38.123816 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:01:38.123828 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-06-27 00:01:38.123837 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:01:38.123844 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:01:38.131821 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:01:38.131860 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:01:38.131877 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-06-27 00:01:38.131884 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-06-27 00:01:38.131890 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:01:38.131895 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:01:38.131900 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:01:38.131904 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:01:38.131910 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-06-27 00:01:38.131973 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-06-27 00:01:38.142262 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-06-27 00:01:38.142312 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-06-27 00:01:38.142319 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:01:38.142325 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:01:38.142331 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:01:38.142337 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:01:38.142345 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:01:38.142351 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:01:38.142357 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:01:38.142364 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 22:00:47 GMT 2019-06-27 00:01:38.142371 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:01:38.142376 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-06-27 00:01:38.142383 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:01:38.142396 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-06-27 00:01:38.142431 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-06-27 00:01:38.142444 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-06-27 00:01:38.142457 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:01:38.142462 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-06-27 00:01:38.142468 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-06-27 00:01:38.142502 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:01:38.142516 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:01:38.142523 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:01:38.142556 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:01:38.142564 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 26 Jun 2019 22:00:47 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-06-27 00:01:38.142647 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-06-27 00:01:38.142668 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-06-27 00:01:38.142708 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-06-27 00:01:38.142719 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-06-27 00:01:38.142851 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-06-27 00:01:38.142988 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-06-27 00:01:38.142996 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-06-27 00:01:38.143006 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-06-27 00:01:38.143019 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:01:38.143078 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-06-27 00:01:38.143146 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-06-27 00:01:38.143179 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:01:38.143197 nusoap_client: got fault 2019-06-27 00:01:38.143206 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-06-27 00:01:38.143211 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-06-27 00:01:38.143216 nusoap_client: detail =