Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 96.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
182296 Model turbiny: 4LGZ
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: RENAULT / SCANIA
 Silnik:
JR T3678
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 14 Oct 2019 18:49:31 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-14 20:49:48.428918 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-14 20:49:48.429034 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:49:48.429056 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204699" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-14 20:49:48.429072 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:49:48.429082 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-14 20:49:48.429093 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-14 20:49:48.429112 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-14 20:49:48.429120 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:49:48.429128 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:49:48.429138 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:49:48.429145 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 20:49:48.429155 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 20:49:48.429165 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 20:49:48.429170 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 20:49:48.429174 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 20:49:48.429178 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-14 20:49:48.429194 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 20:49:48.429374 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 20:49:48.429387 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 20:49:48.429393 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-14 20:49:48.429398 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-14 20:49:48.429412 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 20:49:48.429421 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 20:49:48.435635 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 20:49:48.435664 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 20:49:48.435678 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-14 20:49:48.435687 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 20:49:48.435707 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 20:49:48.435715 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 20:49:48.435721 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-14 20:49:48.435767 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-14 20:49:48.452826 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-14 20:49:48.452864 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-14 20:49:48.452889 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 20:49:48.452896 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 20:49:48.452901 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 20:49:48.452926 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 20:49:48.452934 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 20:49:48.452941 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 20:49:48.452946 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 20:49:48.452952 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 18:49:31 GMT 2019-10-14 20:49:48.452957 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 20:49:48.452962 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-14 20:49:48.452968 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 20:49:48.453017 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-14 20:49:48.453049 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-14 20:49:48.453086 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-14 20:49:48.458887 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:49:48.459093 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:49:48.459152 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:49:48.459182 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:49:48.459223 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:49:48.465212 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-14 20:49:48.465268 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:49:48.465309 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:49:48.465336 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:49:48.465359 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:49:48.465385 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:49:48.465471 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 20:49:48.465498 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:49:48.471612 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:49:48.471675 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 20:49:48.471714 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:49:48.471739 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:49:48.472065 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-14 20:49:48.472150 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-14 20:49:48.472199 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-14 20:49:48.472246 soap_transport_http: read buffer of 7280 bytes 2019-10-14 20:49:48.472283 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:49:48.477760 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:49:48.477824 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 20:49:48.477866 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:49:48.477909 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:49:48.478016 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:49:48.478101 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:49:48.478133 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 20:49:48.478191 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:49:48.478204 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:49:48.478265 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:49:48.478294 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:49:48.478338 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:49:48.478366 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:49:48.478397 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:49:48.478461 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 20:49:48.478501 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:49:48.478539 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:49:48.478560 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:49:48.478620 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-10-14 20:49:48.478652 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:49:48.478763 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-14 20:49:48.478807 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:49:48.478840 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:49:48.478867 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:49:48.483782 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-10-14 20:49:48.483801 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 20:49:48.483806 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-14 20:49:48.483915 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-14 20:49:48.483950 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 20:49:48.483976 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 20:49:48.483982 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 20:49:48.483995 wsdl: got WSDL URL 2019-10-14 20:49:48.484000 wsdl: Parse WSDL 2019-10-14 20:49:48.484441 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-14 20:49:48.484454 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-14 20:49:48.484507 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.484515 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-14 20:49:48.484536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.484564 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.484578 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.484595 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 20:49:48.484638 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.484647 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.484670 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 20:49:48.484691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.484720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.484746 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-14 20:49:48.484763 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.484770 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-14 20:49:48.484785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.484812 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:49:48.484819 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.484829 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-14 20:49:48.484843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.484860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.484870 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-14 20:49:48.484885 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.484891 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-14 20:49:48.484905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.484933 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.484940 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.484963 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 20:49:48.484981 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.484987 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.484996 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 20:49:48.485012 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.485031 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.485040 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 20:49:48.485052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.485074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.485083 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-14 20:49:48.485097 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.485103 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-14 20:49:48.485116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.485138 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:49:48.485145 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.485154 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-14 20:49:48.485166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.485180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.485189 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-14 20:49:48.485202 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.485208 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-14 20:49:48.485221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.485243 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.485250 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.485258 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 20:49:48.485274 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.485280 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.485289 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 20:49:48.485304 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.485310 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.485320 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 20:49:48.485336 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.485342 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.485350 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:49:48.485362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.485388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.485397 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:49:48.485411 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.485417 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-14 20:49:48.485430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.485451 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.485457 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.485470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.485494 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:49:48.485513 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:49:48.485528 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.485538 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:49:48.485547 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-14 20:49:48.485558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.485572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:49:48.485588 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 20:49:48.485603 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.485609 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-14 20:49:48.485622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.485645 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.485651 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.485660 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 20:49:48.485691 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.485697 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.485710 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 20:49:48.485741 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.485748 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.485758 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 20:49:48.485774 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.485781 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.485790 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:49:48.485803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.485829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.485839 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:49:48.485854 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.485860 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-14 20:49:48.485874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.485899 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:49:48.485906 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.485915 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-14 20:49:48.485928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.485943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.485966 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 20:49:48.485980 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.485986 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-14 20:49:48.485999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.486022 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.486028 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.486037 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:49:48.486050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.486064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.486074 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-14 20:49:48.486087 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.486093 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-14 20:49:48.486106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.486143 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.486149 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.486158 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-14 20:49:48.486170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.486184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.486192 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-14 20:49:48.486206 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.486212 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-14 20:49:48.486224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.486246 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.486252 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.486261 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:49:48.486273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.486287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.486295 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-14 20:49:48.486309 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.486314 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-14 20:49:48.486330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.486354 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.486361 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.486370 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-14 20:49:48.486382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.486396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.486404 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-14 20:49:48.486418 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.486423 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-14 20:49:48.486435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.486458 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.486464 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.486473 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 20:49:48.486489 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.486495 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.486503 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:49:48.486515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.486532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.486541 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-14 20:49:48.486554 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.486572 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-14 20:49:48.486592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.486616 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.486623 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.486632 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-14 20:49:48.486644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.486659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.486682 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-14 20:49:48.486697 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.486705 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-14 20:49:48.486720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.486744 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.486751 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.486760 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 20:49:48.486778 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.486784 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.486793 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:49:48.486806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.486825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.486834 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-14 20:49:48.486848 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.486854 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-14 20:49:48.486867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.486891 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.486898 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.486907 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-14 20:49:48.486920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.486935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.486944 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-14 20:49:48.486971 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.486977 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-14 20:49:48.486990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487013 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.487031 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487041 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:49:48.487053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.487076 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-14 20:49:48.487089 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487094 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-14 20:49:48.487106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487128 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.487134 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487143 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-14 20:49:48.487155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.487177 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-14 20:49:48.487191 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487196 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-14 20:49:48.487208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487230 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.487236 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487244 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:49:48.487256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.487278 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-14 20:49:48.487292 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487298 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-14 20:49:48.487310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487332 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:49:48.487338 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487346 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-14 20:49:48.487358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.487381 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 20:49:48.487395 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487400 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-14 20:49:48.487412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487434 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.487441 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487449 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 20:49:48.487461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.487484 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:49:48.487497 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487503 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-14 20:49:48.487515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487537 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.487544 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487553 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-14 20:49:48.487564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.487593 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 20:49:48.487608 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487614 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-14 20:49:48.487626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487648 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.487654 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487676 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 20:49:48.487688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.487719 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-14 20:49:48.487747 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487753 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-14 20:49:48.487766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487790 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.487796 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487806 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-14 20:49:48.487819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.487843 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 20:49:48.487858 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487863 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-14 20:49:48.487876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487900 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.487907 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487916 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-14 20:49:48.487933 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.487940 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487962 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-14 20:49:48.487974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.487992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.488001 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:49:48.488027 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.488033 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-14 20:49:48.488046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.488068 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:49:48.488074 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.488083 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-14 20:49:48.488095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.488109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.488118 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 20:49:48.488131 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.488137 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 20:49:48.488149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.488171 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.488177 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.488186 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:49:48.488198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.488212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.488220 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.488235 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.488240 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 20:49:48.488252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.488277 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.488315 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.488329 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 20:49:48.488342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.488357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.488366 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:49:48.488381 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.488387 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-14 20:49:48.488399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.488422 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:49:48.488428 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.488437 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 20:49:48.488448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.488462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.488471 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:49:48.488484 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.488490 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 20:49:48.488502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.488523 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.488529 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.488541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.488563 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:49:48.488587 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:49:48.488603 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.488613 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:49:48.488622 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-14 20:49:48.488633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.488646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:49:48.488655 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 20:49:48.488682 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.488688 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-14 20:49:48.488703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.488764 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:49:48.488773 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.488782 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 20:49:48.488795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.488811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.488821 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-14 20:49:48.488835 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.488842 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-14 20:49:48.488855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.488877 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.488884 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.488897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.488919 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:49:48.488939 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:49:48.488954 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.488965 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:49:48.488975 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-14 20:49:48.488987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.489001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:49:48.489024 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-14 20:49:48.489039 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.489045 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-14 20:49:48.489084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.489126 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:49:48.489138 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.489152 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 20:49:48.489183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.489206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.489221 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-14 20:49:48.489242 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.489251 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 20:49:48.489270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.489303 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.489313 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.489332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.489366 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:49:48.489393 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:49:48.489418 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.489433 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:49:48.489448 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-14 20:49:48.489468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.489493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:49:48.489509 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-14 20:49:48.489534 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.489544 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-14 20:49:48.489568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.489618 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.489631 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.489647 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-14 20:49:48.489713 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.489723 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.489748 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-14 20:49:48.489767 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.489774 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.489783 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 20:49:48.489800 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.489807 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.489817 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 20:49:48.489833 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.489840 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.489849 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 20:49:48.489866 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.489872 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.489881 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-14 20:49:48.489898 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.489939 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.489959 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:49:48.489985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.490059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.490093 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-14 20:49:48.490111 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.490117 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-14 20:49:48.490130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.490154 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.490160 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.490169 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-14 20:49:48.490181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.490197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.490206 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-14 20:49:48.490219 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.490225 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-14 20:49:48.490237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.490259 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.490265 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.490274 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 20:49:48.490290 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.490296 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.490304 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:49:48.490320 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.490326 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.490334 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 20:49:48.490346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.490367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.490376 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-14 20:49:48.490390 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.490395 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-14 20:49:48.490407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.490429 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.490436 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.490444 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-14 20:49:48.490456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.490470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.490479 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-14 20:49:48.490493 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.490499 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 20:49:48.490511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.490533 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.490539 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.490548 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:49:48.490559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.490578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.490588 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.490607 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.490614 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 20:49:48.490628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.490650 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.490656 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.490679 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 20:49:48.490691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.490711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.490736 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:49:48.490752 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.490758 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 20:49:48.490771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.490795 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.490802 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.490811 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 20:49:48.490828 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.490834 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.490844 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:49:48.490860 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.490867 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.490876 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 20:49:48.490889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.490911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.490921 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.490935 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.490941 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 20:49:48.490967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.490990 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.490997 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.491006 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 20:49:48.491031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.491045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.491054 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:49:48.491067 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.491073 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-14 20:49:48.491085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.491107 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.491113 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.491122 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 20:49:48.491138 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.491143 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.491152 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 20:49:48.491167 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.491172 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.491181 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:49:48.491197 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.491203 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.491212 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 20:49:48.491227 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.491233 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.491241 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 20:49:48.491253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.491298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.491312 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:49:48.491327 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.491333 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:49:48.491345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.491368 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:49:48.491375 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.491383 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-14 20:49:48.491395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.491409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.491418 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 20:49:48.491431 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:49:48.491457 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-14 20:49:48.491463 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:49:48.491472 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-14 20:49:48.491484 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:49:48.491499 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.491511 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:49:48.491534 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.491540 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:49:48.491548 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:49:48.491564 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:49:48.491590 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:49:48.491600 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-14 20:49:48.491618 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:49:48.491624 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:49:48.491633 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-14 20:49:48.491649 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:49:48.491655 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:49:48.491677 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 20:49:48.491694 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:49:48.491702 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:49:48.491717 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-14 20:49:48.491735 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:49:48.491742 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:49:48.491751 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-14 20:49:48.491768 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.491775 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:49:48.491784 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.491800 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.491807 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:49:48.491816 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:49:48.491833 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.491839 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:49:48.491848 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-14 20:49:48.491865 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.491884 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:49:48.491893 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 20:49:48.491909 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.491915 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:49:48.491924 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 20:49:48.491936 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:49:48.492002 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.492019 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.492025 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 20:49:48.492038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.492060 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.492082 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.492094 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 20:49:48.492112 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.492118 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.492127 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 20:49:48.492143 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.492149 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.492157 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 20:49:48.492173 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.492179 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.492187 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 20:49:48.492199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.492224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.492233 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.492247 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.492252 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:49:48.492266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.492289 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.492295 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.492304 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-14 20:49:48.492316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.492330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.492340 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 20:49:48.492352 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.492376 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.492383 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.492392 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.492404 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.492418 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.492431 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.492453 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.492459 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.492468 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 20:49:48.492484 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.492490 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.492499 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 20:49:48.492514 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.492520 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.492528 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 20:49:48.492544 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.492550 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.492570 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 20:49:48.492595 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:49:48.492601 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.492610 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 20:49:48.492630 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:49:48.492637 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.492646 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 20:49:48.492663 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.492670 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.492679 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:49:48.492695 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.492703 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.492715 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 20:49:48.492732 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.492738 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.492747 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 20:49:48.492763 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.492769 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.492778 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 20:49:48.492794 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.492800 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.492809 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 20:49:48.492821 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.492885 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.492902 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.492908 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 20:49:48.492945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.492973 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.492979 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.492988 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 20:49:48.493004 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.493010 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.493019 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:49:48.493038 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.493045 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.493053 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 20:49:48.493069 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:49:48.493075 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.493084 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-14 20:49:48.493096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.493121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.493130 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.493144 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.493150 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:49:48.493162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.493184 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.493190 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.493199 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-14 20:49:48.493211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.493225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.493234 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 20:49:48.493246 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.493270 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.493277 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.493286 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.493298 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.493312 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.493325 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.493347 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.493353 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.493362 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 20:49:48.493378 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.493384 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.493392 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 20:49:48.493408 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.493414 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.493422 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 20:49:48.493438 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.493444 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.493452 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 20:49:48.493468 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:49:48.493473 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.493482 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 20:49:48.493497 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:49:48.493504 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.493512 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 20:49:48.493528 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.493534 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.493542 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:49:48.493558 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.493563 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.493572 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 20:49:48.493593 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.493599 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.493608 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 20:49:48.493624 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:49:48.493630 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.493639 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-14 20:49:48.493654 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.493660 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.493669 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 20:49:48.493684 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.493690 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.493699 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 20:49:48.493714 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.493768 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.493782 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:49:48.493809 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:49:48.493815 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:49:48.493824 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:49:48.493836 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:49:48.493852 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.493865 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:49:48.493887 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.493893 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:49:48.493902 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-14 20:49:48.493917 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.493923 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:49:48.493931 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-14 20:49:48.493947 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.493953 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:49:48.493962 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 20:49:48.493977 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.493983 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:49:48.493992 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-14 20:49:48.494007 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.494013 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:49:48.494021 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-14 20:49:48.494037 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:49:48.494042 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:49:48.494051 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 20:49:48.494067 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.494073 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:49:48.494081 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-14 20:49:48.494096 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:49:48.494102 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:49:48.494111 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-14 20:49:48.494126 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:49:48.494132 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:49:48.494140 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-14 20:49:48.494156 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:49:48.494162 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:49:48.494170 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 20:49:48.494186 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:49:48.494192 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:49:48.494200 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 20:49:48.494215 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:49:48.494221 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:49:48.494229 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-14 20:49:48.494245 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.494251 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:49:48.494265 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:49:48.494281 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.494287 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:49:48.494296 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-14 20:49:48.494307 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:49:48.494366 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.494384 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.494389 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-14 20:49:48.494407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.494429 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.494436 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.494445 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 20:49:48.494456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.494470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.494480 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:49:48.494493 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.494498 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-14 20:49:48.494511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.494533 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:49:48.494539 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.494548 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-14 20:49:48.494573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.494593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.494604 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 20:49:48.494618 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.494637 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-14 20:49:48.494656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.494681 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.494688 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.494697 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:49:48.494719 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.494726 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.494736 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 20:49:48.494752 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.494759 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.494769 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 20:49:48.494786 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:49:48.494792 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.494801 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 20:49:48.494813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.494841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.494851 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-14 20:49:48.494866 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.494872 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-14 20:49:48.494889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.494914 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:49:48.494921 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.494946 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-14 20:49:48.494959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.494973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.494983 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-14 20:49:48.495008 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:49:48.495032 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-14 20:49:48.495039 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:49:48.495047 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-14 20:49:48.495059 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:49:48.495074 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.495086 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-14 20:49:48.495109 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.495115 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 20:49:48.495142 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-14 20:49:48.495162 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.495169 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-14 20:49:48.495178 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-14 20:49:48.495193 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.495199 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 20:49:48.495207 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-14 20:49:48.495223 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:49:48.495229 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-14 20:49:48.495241 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 20:49:48.495258 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.495264 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-14 20:49:48.495272 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-14 20:49:48.495288 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.495294 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-14 20:49:48.495302 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-14 20:49:48.495317 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.495324 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-14 20:49:48.495332 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:49:48.495347 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:49:48.495353 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 20:49:48.495362 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-14 20:49:48.495377 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:49:48.495383 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-14 20:49:48.495392 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-14 20:49:48.495407 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.495413 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-14 20:49:48.495421 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:49:48.495433 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-14 20:49:48.495478 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.495494 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.495500 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-14 20:49:48.495517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.495539 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.495545 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.495554 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:49:48.495566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.495585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.495595 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-14 20:49:48.495609 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.495615 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-14 20:49:48.495627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.495649 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 20:49:48.495656 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.495664 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-14 20:49:48.495676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.495690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.495700 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-14 20:49:48.495718 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-14 20:49:48.495748 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:49:48.495755 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 20:49:48.495764 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-14 20:49:48.495780 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 20:49:48.495786 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-14 20:49:48.495794 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-14 20:49:48.495809 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:49:48.495816 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 20:49:48.495825 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-14 20:49:48.495837 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-14 20:49:48.495859 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.495873 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.495879 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 20:49:48.495891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.495913 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.495919 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.495932 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:49:48.495949 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.495955 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.495963 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 20:49:48.495978 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.495984 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.495993 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 20:49:48.496005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.496026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.496035 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:49:48.496048 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.496054 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:49:48.496066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.496088 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:49:48.496094 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.496103 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-14 20:49:48.496115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.496129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.496138 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 20:49:48.496154 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:49:48.496184 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:49:48.496190 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:49:48.496199 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:49:48.496211 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:49:48.496226 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.496238 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:49:48.496261 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.496267 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:49:48.496276 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-14 20:49:48.496292 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.496298 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:49:48.496306 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-14 20:49:48.496321 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.496327 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:49:48.496336 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 20:49:48.496351 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.496357 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:49:48.496365 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-14 20:49:48.496380 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:49:48.496386 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:49:48.496395 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-14 20:49:48.496410 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.496416 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:49:48.496424 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-14 20:49:48.496440 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.496446 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:49:48.496454 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-14 20:49:48.496469 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.496475 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:49:48.496487 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 20:49:48.496503 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.496510 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:49:48.496518 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 20:49:48.496530 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:49:48.496573 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.496594 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.496600 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-14 20:49:48.496617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.496640 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.496646 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.496655 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 20:49:48.496671 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.496677 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.496685 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 20:49:48.496703 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.496711 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.496720 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:49:48.496736 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.496742 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.496751 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 20:49:48.496766 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.496772 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.496782 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 20:49:48.496793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.496822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.496832 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:49:48.496845 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.496851 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-14 20:49:48.496868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.496889 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.496895 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.496908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.496929 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:49:48.496947 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:49:48.496961 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.496971 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:49:48.496980 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-14 20:49:48.496992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.497005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:49:48.497014 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 20:49:48.497027 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.497032 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-14 20:49:48.497045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.497067 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.497073 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.497081 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-14 20:49:48.497093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.497107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.497116 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-14 20:49:48.497129 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.497134 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-14 20:49:48.497150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.497173 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 20:49:48.497179 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.497188 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-14 20:49:48.497200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.497214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.497223 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-14 20:49:48.497236 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.497242 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-14 20:49:48.497254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.497276 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.497282 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.497291 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:49:48.497302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.497316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.497325 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-14 20:49:48.497338 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.497343 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-14 20:49:48.497355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.497377 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:49:48.497384 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.497397 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-14 20:49:48.497409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.497423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.497432 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 20:49:48.497445 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:49:48.497469 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-14 20:49:48.497475 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:49:48.497484 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-14 20:49:48.497496 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:49:48.497511 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.497523 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:49:48.497546 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.497552 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:49:48.497561 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-14 20:49:48.497594 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.497601 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:49:48.497611 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-14 20:49:48.497628 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.497634 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:49:48.497643 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-14 20:49:48.497659 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.497665 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:49:48.497674 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-14 20:49:48.497690 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.497697 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:49:48.497714 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-14 20:49:48.497733 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 20:49:48.497739 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:49:48.497748 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-14 20:49:48.497764 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 20:49:48.497771 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:49:48.497779 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-14 20:49:48.497795 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 20:49:48.497801 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:49:48.497810 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-14 20:49:48.497826 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:49:48.497832 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:49:48.497841 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-14 20:49:48.497857 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.497863 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:49:48.497884 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-14 20:49:48.497900 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.497906 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:49:48.497914 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-14 20:49:48.497930 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.497935 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:49:48.497944 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-14 20:49:48.497959 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.497965 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:49:48.497974 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-14 20:49:48.497986 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:49:48.498042 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.498059 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.498065 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-14 20:49:48.498082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.498104 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.498111 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.498123 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-14 20:49:48.498135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.498149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.498158 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:49:48.498172 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.498178 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-14 20:49:48.498190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.498212 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.498218 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.498227 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-14 20:49:48.498239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.498253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.498262 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 20:49:48.498275 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.498281 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 20:49:48.498293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.498315 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.498321 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.498330 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-14 20:49:48.498346 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.498352 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.498360 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 20:49:48.498375 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.498381 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.498394 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:49:48.498410 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.498416 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.498424 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 20:49:48.498436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.498482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.498496 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:49:48.498511 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.498517 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:49:48.498530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.498552 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:49:48.498572 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.498590 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-14 20:49:48.498614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.498631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.498642 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 20:49:48.498655 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:49:48.498680 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:49:48.498686 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:49:48.498727 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:49:48.498742 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:49:48.498772 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.498790 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:49:48.498813 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.498827 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:49:48.498836 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:49:48.498871 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.498877 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:49:48.498886 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:49:48.498902 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.498920 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:49:48.498932 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-14 20:49:48.498950 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:49:48.498956 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:49:48.498964 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 20:49:48.498980 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.498986 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:49:48.498995 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:49:48.499010 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.499016 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:49:48.499024 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-14 20:49:48.499040 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 20:49:48.499046 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:49:48.499054 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-14 20:49:48.499066 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:49:48.499119 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.499138 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.499144 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-14 20:49:48.499157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.499179 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.499186 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.499194 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-14 20:49:48.499210 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.499216 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.499225 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-14 20:49:48.499240 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.499246 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.499254 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-14 20:49:48.499269 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.499276 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.499284 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-14 20:49:48.499299 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.499306 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.499319 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-14 20:49:48.499335 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.499341 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.499350 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-14 20:49:48.499365 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.499371 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.499380 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 20:49:48.499395 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.499401 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.499409 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 20:49:48.499421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.499462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.499472 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:49:48.499486 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.499492 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-14 20:49:48.499504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.499527 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:49:48.499533 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.499542 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-14 20:49:48.499553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.499571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.499587 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 20:49:48.499603 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:49:48.499609 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-14 20:49:48.499618 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-14 20:49:48.499632 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.499638 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-14 20:49:48.499650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.499671 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:49:48.499689 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:49:48.499709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.499720 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:49:48.499729 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-14 20:49:48.499745 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.499751 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-14 20:49:48.499760 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-14 20:49:48.499775 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:49:48.499781 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-14 20:49:48.499789 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-14 20:49:48.499804 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:49:48.499810 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-14 20:49:48.499819 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:49:48.499834 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.499840 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 20:49:48.499849 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.499864 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.499869 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 20:49:48.499878 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.499939 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:49:48.499959 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-14 20:49:48.499971 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:49:48.499988 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:49:48.499994 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-14 20:49:48.500003 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:49:48.500018 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 20:49:48.500024 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-14 20:49:48.500032 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-14 20:49:48.500052 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:49:48.500058 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 20:49:48.500067 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:49:48.500128 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 20:49:48.500136 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-14 20:49:48.500145 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-14 20:49:48.500160 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:49:48.500166 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-14 20:49:48.500175 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:49:48.500190 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:49:48.500196 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 20:49:48.500204 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:49:48.500267 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:49:48.500275 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-14 20:49:48.500485 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-14 20:49:48.500589 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-14 20:49:48.500621 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-14 20:49:48.500647 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-14 20:49:48.500726 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:49:48.500759 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-14 20:49:48.500784 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:49:48.500855 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 20:49:48.500881 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:49:48.500905 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 20:49:48.500929 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-14 20:49:48.500956 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-14 20:49:48.500980 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-14 20:49:48.501043 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-14 20:49:48.501114 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-14 20:49:48.501139 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-14 20:49:48.501205 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-14 20:49:48.501234 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-14 20:49:48.501258 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-14 20:49:48.501303 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-14 20:49:48.501329 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-14 20:49:48.501434 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 20:49:48.501460 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:49:48.501484 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 20:49:48.501508 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-14 20:49:48.501581 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 20:49:48.501611 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:49:48.501635 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 20:49:48.501659 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.501691 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:49:48.501721 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:49:48.501745 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 20:49:48.501818 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-14 20:49:48.501844 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-14 20:49:48.501914 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-14 20:49:48.501941 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-14 20:49:48.501964 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-14 20:49:48.501987 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-14 20:49:48.502059 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-14 20:49:48.502084 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-14 20:49:48.502109 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.502177 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:49:48.502260 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.502333 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:49:48.502358 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:49:48.502383 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 20:49:48.502407 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.502437 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 20:49:48.502501 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.502530 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 20:49:48.502554 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:49:48.502582 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 20:49:48.502654 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-14 20:49:48.502680 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-14 20:49:48.502802 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-14 20:49:48.502989 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-14 20:49:48.503017 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:49:48.503041 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 20:49:48.503116 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:49:48.503143 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 20:49:48.503168 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-14 20:49:48.503256 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-14 20:49:48.503281 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-14 20:49:48.503305 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 20:49:48.503332 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:49:48.503358 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 20:49:48.503382 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:49:48.503406 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 20:49:48.503430 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:49:48.503569 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 20:49:48.503608 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.503625 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.503648 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:49:48.503672 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.503687 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.503716 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.503745 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:49:48.503770 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.503785 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.503800 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.503816 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.503840 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:49:48.503865 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.503880 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.503902 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.503918 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.503942 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:49:48.503966 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.504002 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:49:48.504027 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.504050 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:49:48.504073 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.504088 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.504111 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:49:48.504134 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.504150 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.504172 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:49:48.504195 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.504218 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:49:48.504241 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.504265 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:49:48.504288 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.504311 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:49:48.504334 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.504358 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:49:48.504380 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.504396 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.504419 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:49:48.504442 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.504465 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:49:48.504488 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.504512 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:49:48.504535 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.504559 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:49:48.504592 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.504617 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:49:48.504640 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.504655 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.504670 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.504685 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.504701 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.504732 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.504747 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.504771 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:49:48.504795 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.504811 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.504826 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.504850 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:49:48.504874 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.504898 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:49:48.504922 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.504938 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.504954 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.504978 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:49:48.505014 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505030 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505044 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505059 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505074 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505097 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:49:48.505121 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505135 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505150 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505171 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505195 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.505219 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505233 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505249 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505264 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505288 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.505311 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505334 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:49:48.505357 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505372 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505387 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505402 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505425 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:49:48.505448 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505471 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 20:49:48.505495 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505510 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505524 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505548 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:49:48.505571 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505591 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505621 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505636 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505660 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:49:48.505683 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505722 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 20:49:48.505749 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505778 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:49:48.505802 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505827 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:49:48.505851 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505867 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505882 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505898 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505922 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:49:48.505946 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505961 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.505977 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.506004 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.506020 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.506035 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.506050 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.506065 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.506088 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 20:49:48.506111 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.506126 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.506149 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:49:48.506172 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.506187 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.506202 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.506225 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:49:48.506248 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.506263 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.506278 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.506292 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.506316 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:49:48.506343 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.506358 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.506373 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.506388 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.506411 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:49:48.506434 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.506457 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:49:48.506481 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.506505 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:49:48.506528 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.506543 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.506565 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:49:48.506594 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.506609 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.506632 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:49:48.506655 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.506678 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:49:48.506716 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.506744 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:49:48.506768 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.506792 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:49:48.506816 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.506840 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:49:48.506863 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.506879 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.506903 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:49:48.506927 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.506952 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:49:48.506976 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507014 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:49:48.507042 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507066 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:49:48.507089 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507112 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:49:48.507135 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507150 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507165 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507180 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507195 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507210 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507224 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507267 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:49:48.507293 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507308 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507322 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507345 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:49:48.507369 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507392 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:49:48.507415 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507430 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507445 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507468 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:49:48.507491 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507507 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507521 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507536 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507551 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507579 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:49:48.507605 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507626 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507641 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507656 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507679 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.507719 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507737 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507753 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507768 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507793 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.507817 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507841 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:49:48.507865 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507881 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507896 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507911 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507935 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:49:48.507959 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.507983 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 20:49:48.508019 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.508034 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.508049 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.508072 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:49:48.508095 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.508110 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.508125 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.508139 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.508154 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.508178 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:49:48.508201 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.508230 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 20:49:48.508253 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.508277 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:49:48.508300 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.508336 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:49:48.508360 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.508375 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.508389 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.508404 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.508427 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:49:48.508450 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.508465 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.508480 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.508495 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.508510 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.508525 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.508540 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.508555 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:49:48.508582 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 20:49:48.508622 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-14 20:49:48.508672 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:49:48.508735 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:49:48.508782 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:49:48.508828 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:49:48.508872 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-14 20:49:48.508918 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-14 20:49:48.508963 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-14 20:49:48.509021 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-14 20:49:48.509064 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:49:48.509107 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:49:48.509150 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:49:48.509194 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:49:48.509237 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.509281 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:49:48.509338 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:49:48.509383 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:49:48.509613 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:49:48.509658 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:49:48.509716 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.509764 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.509809 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:49:48.509869 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.509939 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.510004 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:49:48.510048 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-14 20:49:48.510099 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:49:48.510143 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:49:48.510186 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:49:48.510230 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-14 20:49:48.510273 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:49:48.510320 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:49:48.510368 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:49:48.510414 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:49:48.510465 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-14 20:49:48.510509 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:49:48.510552 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:49:48.510601 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:49:48.510645 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:49:48.510687 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-14 20:49:48.510749 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-14 20:49:48.510794 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-14 20:49:48.510840 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-14 20:49:48.510886 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:49:48.510930 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:49:48.510975 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:49:48.511031 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:49:48.511073 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.511117 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:49:48.511160 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:49:48.511204 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:49:48.511247 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:49:48.511294 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:49:48.511338 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.511382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.511429 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:49:48.511473 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.511521 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.511586 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:49:48.511631 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-14 20:49:48.511679 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:49:48.511742 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:49:48.511789 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:49:48.511897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-14 20:49:48.511954 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:49:48.512023 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:49:48.512065 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:49:48.512110 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:49:48.512217 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-14 20:49:48.512310 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:49:48.512384 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:49:48.512432 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:49:48.512477 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:49:48.512521 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-14 20:49:48.512566 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-14 20:49:48.512618 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-14 20:49:48.512663 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-14 20:49:48.512727 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:49:48.512831 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:49:48.512884 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:49:48.512934 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:49:48.512981 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.513029 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:49:48.513076 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:49:48.513123 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:49:48.513184 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:49:48.513229 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:49:48.513274 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.513321 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.513366 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:49:48.513412 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.513461 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.513510 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:49:48.513554 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-14 20:49:48.513603 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:49:48.513668 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:49:48.513720 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:49:48.513770 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-14 20:49:48.513817 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:49:48.513868 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:49:48.513926 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:49:48.513972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:49:48.514024 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 20:49:48.514048 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 20:49:48.514104 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:49:48.514156 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:49:48.514208 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:49:48.514258 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:49:48.514309 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 20:49:48.514360 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 20:49:48.514410 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 20:49:48.514460 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 20:49:48.514510 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:49:48.514561 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:49:48.514637 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:49:48.514691 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:49:48.514749 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.514802 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:49:48.514854 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:49:48.514919 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:49:48.514998 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:49:48.515050 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:49:48.515101 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.515152 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.515203 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:49:48.515253 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.515303 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.515353 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:49:48.515410 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 20:49:48.515461 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:49:48.515511 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:49:48.515562 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:49:48.515634 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 20:49:48.515687 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:49:48.515747 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:49:48.515800 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:49:48.515853 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:49:48.515926 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 20:49:48.515948 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 20:49:48.515999 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:49:48.516049 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:49:48.516100 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:49:48.516168 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:49:48.516219 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 20:49:48.516269 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 20:49:48.516320 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 20:49:48.516370 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 20:49:48.516421 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:49:48.516471 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:49:48.516534 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:49:48.516590 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:49:48.516656 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.516718 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:49:48.516771 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:49:48.516824 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:49:48.516877 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:49:48.516955 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:49:48.517006 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.517057 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.517114 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:49:48.517169 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.517220 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.517270 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:49:48.517336 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 20:49:48.517387 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:49:48.517437 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:49:48.517713 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:49:48.517767 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 20:49:48.517825 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:49:48.517878 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:49:48.517955 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:49:48.518006 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:49:48.518063 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-14 20:49:48.518084 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 20:49:48.518130 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:49:48.518176 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:49:48.518222 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:49:48.518267 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:49:48.518312 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 20:49:48.518358 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 20:49:48.518403 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 20:49:48.518448 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 20:49:48.518494 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:49:48.518539 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:49:48.518589 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:49:48.518655 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:49:48.518706 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.518755 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:49:48.518809 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:49:48.518856 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:49:48.518916 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:49:48.518962 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:49:48.519018 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.519062 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.519105 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:49:48.519148 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.519191 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.519235 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:49:48.519279 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 20:49:48.519323 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:49:48.519366 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:49:48.519409 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:49:48.519452 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 20:49:48.519496 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:49:48.519539 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:49:48.519647 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:49:48.519704 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:49:48.519765 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-14 20:49:48.519787 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 20:49:48.519837 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:49:48.519899 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:49:48.519959 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:49:48.520005 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:49:48.520050 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 20:49:48.520095 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 20:49:48.520140 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 20:49:48.520186 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 20:49:48.520232 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:49:48.520277 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:49:48.520558 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:49:48.520626 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:49:48.520689 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.520759 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:49:48.520814 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:49:48.520864 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:49:48.520913 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:49:48.520963 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:49:48.521011 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.521065 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.521114 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:49:48.521164 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.521213 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.521262 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:49:48.521312 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 20:49:48.521373 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:49:48.521421 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:49:48.521468 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:49:48.521515 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 20:49:48.521563 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:49:48.521630 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:49:48.521680 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:49:48.521736 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:49:48.521789 wsdl: current service: Service1 2019-10-14 20:49:48.521805 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-14 20:49:48.521833 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-14 20:49:48.521860 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-14 20:49:48.521887 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-14 20:49:48.521914 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-14 20:49:48.521933 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 20:49:48.521948 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 20:49:48.521957 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:49:48.521965 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:49:48.521973 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 20:49:48.521980 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 20:49:48.521988 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 20:49:48.521996 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 20:49:48.522004 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 20:49:48.522011 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 20:49:48.522019 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:49:48.522026 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 20:49:48.522046 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:49:48.522054 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.522062 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:49:48.522069 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 20:49:48.522076 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 20:49:48.522084 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 20:49:48.522091 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 20:49:48.522098 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.522105 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.522112 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:49:48.522119 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.522127 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.522134 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:49:48.522145 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 20:49:48.522153 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 20:49:48.522160 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:49:48.522168 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:49:48.522175 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 20:49:48.522182 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 20:49:48.522189 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:49:48.522196 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:49:48.522204 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:49:48.522211 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 20:49:48.522220 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 20:49:48.522227 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:49:48.522235 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:49:48.522242 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 20:49:48.522252 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 20:49:48.522260 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 20:49:48.522267 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 20:49:48.522274 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 20:49:48.522281 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 20:49:48.522288 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:49:48.522296 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 20:49:48.522303 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:49:48.522310 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.522317 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:49:48.522324 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 20:49:48.522331 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 20:49:48.522338 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 20:49:48.522345 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 20:49:48.522352 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.522359 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.522366 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:49:48.522373 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.522380 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.522387 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:49:48.522394 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 20:49:48.522401 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 20:49:48.522407 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:49:48.522415 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:49:48.522422 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 20:49:48.522429 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 20:49:48.522435 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:49:48.522442 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:49:48.522449 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:49:48.522456 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 20:49:48.522465 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 20:49:48.522472 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:49:48.522479 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:49:48.522486 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 20:49:48.522492 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 20:49:48.522499 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 20:49:48.522505 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 20:49:48.522512 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 20:49:48.522522 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 20:49:48.522529 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:49:48.522536 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 20:49:48.522542 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:49:48.522549 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.522555 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:49:48.522562 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 20:49:48.522569 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 20:49:48.522581 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 20:49:48.522588 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 20:49:48.522595 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.522615 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.522622 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:49:48.522629 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.522636 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.522642 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:49:48.522649 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 20:49:48.522656 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 20:49:48.522662 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:49:48.522669 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:49:48.522675 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 20:49:48.522682 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 20:49:48.522689 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:49:48.522695 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:49:48.522705 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:49:48.522715 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 20:49:48.522724 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 20:49:48.522731 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:49:48.522738 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:49:48.522745 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 20:49:48.522752 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 20:49:48.522759 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 20:49:48.522765 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 20:49:48.522773 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 20:49:48.522779 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 20:49:48.522786 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:49:48.522793 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 20:49:48.522799 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:49:48.522806 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.522813 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:49:48.522820 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 20:49:48.522827 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 20:49:48.522834 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 20:49:48.522840 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 20:49:48.522847 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.522854 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:49:48.522860 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:49:48.522867 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 20:49:48.522874 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:49:48.522880 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:49:48.522887 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 20:49:48.522898 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 20:49:48.522905 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:49:48.522912 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:49:48.522919 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 20:49:48.522925 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 20:49:48.522932 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:49:48.522939 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:49:48.522945 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:49:48.523195 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-14 20:49:48.523206 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 20:49:48.523210 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 20:49:48.523215 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 20:49:48.523221 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-14 20:49:48.523225 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 20:49:48.523229 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 20:49:48.523237 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-14 20:49:48.523244 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 20:49:48.523293 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-14 20:49:48.523300 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204699" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 20:49:48.523315 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 20:49:48.523336 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-14 20:49:48.523342 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-14 20:49:48.523347 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-14 20:49:48.523351 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-14 20:49:48.523355 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204699" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 20:49:48.523367 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:49:48.523373 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:49:48.523377 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:49:48.523385 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 20:49:48.523392 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:49:48.523397 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-14 20:49:48.523418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.523426 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 20:49:48.523431 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.523453 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 20:49:48.523457 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-14 20:49:48.523461 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-14 20:49:48.523465 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-14 20:49:48.523469 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-14 20:49:48.523472 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-14 20:49:48.523477 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-14 20:49:48.523481 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-14 20:49:48.523491 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204699" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 20:49:48.523501 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:49:48.523507 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:49:48.523511 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:49:48.523516 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 20:49:48.523522 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 20:49:48.523526 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:49:48.523548 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 20:49:48.523554 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:49:48.523558 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:49:48.523563 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:49:48.523567 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:49:48.523580 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 20:49:48.523588 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:49:48.523593 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 20:49:48.523597 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 20:49:48.523616 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204699" 2019-10-14 20:49:48.523624 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:49:48.523628 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 20:49:48.523633 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:49:48.523642 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:49:48.523647 wsdl: in serializeType: returning: 204699 2019-10-14 20:49:48.523654 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 20:49:48.523661 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:49:48.523665 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 20:49:48.523669 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 20:49:48.523674 wsdl: in serializeType: returning: 204699 2019-10-14 20:49:48.523679 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204699 2019-10-14 20:49:48.523699 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204699 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-14 20:49:48.523704 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-14 20:49:48.523710 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2288"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-14 20:49:48.523723 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-14 20:49:48.523729 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204699 2019-10-14 20:49:48.523768 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-14 20:49:48.523840 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-14 20:49:48.523779 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 20:49:48.523791 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 20:49:48.523797 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 20:49:48.523801 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 20:49:48.523805 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 20:49:48.523812 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 20:49:48.523821 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 20:49:48.523828 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 20:49:48.523834 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 20:49:48.523862 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-14 20:49:48.523871 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 20:49:48.523878 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 20:49:48.530099 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 20:49:48.530114 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 20:49:48.530122 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-14 20:49:48.530128 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-14 20:49:48.530133 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 20:49:48.530137 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 20:49:48.530142 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 20:49:48.530146 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 20:49:48.530150 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-14 20:49:48.530175 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-14 20:49:48.595507 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-14 20:49:48.595525 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-14 20:49:48.595531 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 20:49:48.595536 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 20:49:48.595541 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 20:49:48.595546 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 20:49:48.595551 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 20:49:48.595556 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 20:49:48.595561 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 20:49:48.595570 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 18:49:31 GMT 2019-10-14 20:49:48.595581 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 20:49:48.595587 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-14 20:49:48.595592 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 20:49:48.595600 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-14 20:49:48.595621 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-14 20:49:48.595630 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-14 20:49:48.595639 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 20:49:48.595643 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-14 20:49:48.595647 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-14 20:49:48.595674 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 20:49:48.595684 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 20:49:48.595689 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 20:49:48.595713 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 20:49:48.595719 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 14 Oct 2019 18:49:31 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-14 20:49:48.595744 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-14 20:49:48.595804 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-14 20:49:48.595868 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-14 20:49:48.595876 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-14 20:49:48.595994 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-14 20:49:48.596087 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-14 20:49:48.596093 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-14 20:49:48.596101 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-14 20:49:48.596111 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 20:49:48.596133 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-14 20:49:48.596184 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-14 20:49:48.596209 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 20:49:48.596222 nusoap_client: got fault 2019-10-14 20:49:48.596229 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-14 20:49:48.596234 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-14 20:49:48.596238 nusoap_client: detail =