Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 96.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
182296 Model turbiny: 4LGZ
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: RENAULT / SCANIA
 Silnik:
JR T3678
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 24 Apr 2019 22:27:37 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 00:27:49.679870 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 00:27:49.679921 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:27:49.679935 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204699" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 00:27:49.679950 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:27:49.679959 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 00:27:49.679967 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 00:27:49.679979 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 00:27:49.679988 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:27:49.679994 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:27:49.680003 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:27:49.680011 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:27:49.680023 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:27:49.680028 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:27:49.680032 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:27:49.680036 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:27:49.680040 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 00:27:49.680051 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:27:49.680066 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:27:49.680074 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:27:49.680080 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 00:27:49.680086 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 00:27:49.680094 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:27:49.680103 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:27:49.688121 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:27:49.688153 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:27:49.688169 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 00:27:49.688176 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:27:49.688182 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:27:49.688187 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:27:49.688192 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 00:27:49.688233 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 00:27:49.730375 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 00:27:49.730415 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 00:27:49.730423 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:27:49.730430 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:27:49.730435 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:27:49.730441 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:27:49.730446 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:27:49.730452 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:27:49.730457 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:27:49.730463 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:27:37 GMT 2019-04-25 00:27:49.730469 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:27:49.730474 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 00:27:49.730488 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:27:49.730501 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 00:27:49.730531 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 00:27:49.730553 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-25 00:27:49.738052 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:27:49.738295 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:27:49.738331 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 00:27:49.747893 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:27:49.750123 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:27:49.750176 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:27:49.750214 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:27:49.750236 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 00:27:49.753493 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:27:49.753634 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:27:49.753664 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:27:49.757842 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:27:49.757895 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:27:49.757924 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:27:49.757981 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:27:49.758007 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:27:49.758030 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:27:49.758043 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:27:49.761189 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:27:49.761564 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:27:49.761605 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:27:49.761639 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:27:49.765744 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:27:49.765843 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:27:49.765863 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:27:49.765878 soap_transport_http: read buffer of 4855 bytes 2019-04-25 00:27:49.765892 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:27:49.765901 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 00:27:49.765950 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 00:27:49.766000 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:27:49.766018 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:27:49.766026 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:27:49.766045 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 00:27:49.766050 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 00:27:49.766226 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 00:27:49.766242 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 00:27:49.766309 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.766318 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 00:27:49.766339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.766372 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.766382 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.766397 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:27:49.766424 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.766432 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.766443 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:27:49.766459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.766490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.766502 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 00:27:49.766519 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.766526 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 00:27:49.766544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.766572 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:27:49.766580 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.766592 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 00:27:49.766606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.766622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.766633 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:27:49.766648 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.766655 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 00:27:49.766669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.766695 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.766702 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.766712 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:27:49.766730 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.766738 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.766748 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:27:49.766766 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.766772 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.766782 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:27:49.766795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.766828 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.766850 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 00:27:49.766876 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.766885 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 00:27:49.766902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.766928 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:27:49.766936 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.766946 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 00:27:49.766959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.766975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.766985 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 00:27:49.767000 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.767007 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 00:27:49.767020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.767045 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.767052 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.767062 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:27:49.767079 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.767086 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.767095 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:27:49.767112 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.767119 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.767129 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:27:49.767146 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.767153 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.767162 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:27:49.767175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.767202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.767213 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:27:49.767228 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.767235 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 00:27:49.767252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.767290 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.767298 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.767313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.767341 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:27:49.767362 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:27:49.767389 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.767409 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:27:49.767428 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 00:27:49.767442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.767457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:27:49.767468 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:27:49.767484 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.767491 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 00:27:49.767506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.767531 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.767539 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.767549 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:27:49.767562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.767577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.767587 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 00:27:49.767602 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.767608 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 00:27:49.767623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.767647 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.767654 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.767664 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 00:27:49.767677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.767692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.767702 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:27:49.767717 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.767723 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 00:27:49.767741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.767768 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.767780 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.767798 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:27:49.767819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.767839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.767851 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 00:27:49.767867 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.767873 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 00:27:49.767888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.767913 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.767921 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.767931 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 00:27:49.767944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.767960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.767970 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 00:27:49.767985 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.767991 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 00:27:49.768005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.768029 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.768036 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.768046 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:27:49.768064 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.768070 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.768080 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:27:49.768093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.768112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.768122 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 00:27:49.768137 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.768143 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 00:27:49.768162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.768204 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.768213 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.768224 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 00:27:49.768238 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.768254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.768263 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 00:27:49.768286 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.768293 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 00:27:49.768312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.768336 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.768343 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.768353 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:27:49.768372 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.768379 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.768388 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:27:49.768404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.768427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.768438 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 00:27:49.768453 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.768460 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 00:27:49.768479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.768507 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.768519 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.768537 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 00:27:49.768559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.768587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.768599 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 00:27:49.768616 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.768622 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 00:27:49.768636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.768661 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.768668 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.768678 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:27:49.768691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.768706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.768716 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 00:27:49.768731 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.768737 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 00:27:49.768751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.768775 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.768782 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.768792 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 00:27:49.768805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.768820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.768830 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 00:27:49.768844 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.768850 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 00:27:49.768864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.768890 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.768901 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.768919 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:27:49.768941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.768957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.768967 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 00:27:49.768983 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.768991 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 00:27:49.769005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.769030 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:27:49.769037 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.769047 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 00:27:49.769060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.769076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.769085 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:27:49.769100 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.769106 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 00:27:49.769120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.769144 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.769151 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.769161 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:27:49.769173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.769189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.769198 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:27:49.769213 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.769219 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:27:49.769237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.769290 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.769309 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.769321 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 00:27:49.769334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.769350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.769360 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:27:49.769375 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.769382 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 00:27:49.769396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.769425 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.769433 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.769442 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:27:49.769455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.769470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.769480 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 00:27:49.769494 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.769500 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:27:49.769514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.769538 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.769545 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.769555 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 00:27:49.769568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.769583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.769593 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:27:49.769607 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.769613 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 00:27:49.769629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.769673 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.769683 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.769695 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 00:27:49.769714 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.769721 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.769730 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 00:27:49.769744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.769763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.769773 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:27:49.769788 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.769794 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 00:27:49.769808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.769833 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:27:49.769841 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.769850 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 00:27:49.769864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.769879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.769889 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:27:49.769904 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.769910 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:27:49.769924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.769948 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.769955 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.769965 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:27:49.769978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.769994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.770004 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.770019 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.770029 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:27:49.770053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.770090 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.770098 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.770108 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:27:49.770121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.770137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.770147 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:27:49.770162 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.770168 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:27:49.770182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.770206 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:27:49.770213 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.770222 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:27:49.770235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.770250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.770260 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:27:49.770282 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.770289 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:27:49.770312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.770336 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.770342 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.770356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.770381 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:27:49.770406 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:27:49.770438 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.770456 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:27:49.770469 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 00:27:49.770482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.770497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:27:49.770507 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:27:49.770524 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.770530 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:27:49.770544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.770569 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:27:49.770576 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.770586 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:27:49.770598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.770613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.770623 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 00:27:49.770637 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.770644 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:27:49.770657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.770680 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.770686 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.770700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.770723 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:27:49.770748 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:27:49.770779 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.770796 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:27:49.770808 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 00:27:49.770820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.770835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:27:49.770845 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:27:49.770861 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.770867 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 00:27:49.770881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.770906 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.770975 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.770988 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 00:27:49.771008 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.771015 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.771025 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 00:27:49.771043 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.771049 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.771064 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:27:49.771083 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.771090 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.771099 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:27:49.771247 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.771256 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.771268 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:27:49.771410 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.771419 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.771430 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 00:27:49.771449 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.771456 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.771466 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:27:49.771478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.771523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.771536 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 00:27:49.771564 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.771576 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 00:27:49.771600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.771628 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.771635 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.771645 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 00:27:49.771658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.771675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.771685 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:27:49.771706 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.771713 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 00:27:49.771727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.771752 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.771759 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.771769 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:27:49.771787 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.771793 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.771803 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:27:49.772118 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.772128 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.772141 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:27:49.772155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.772179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.772189 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 00:27:49.772206 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.772212 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 00:27:49.772289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.772326 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.772339 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.772357 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 00:27:49.772379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.772396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.772411 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:27:49.772498 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.772506 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:27:49.772524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.772551 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.772558 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.772568 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:27:49.772586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.772606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.772617 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.772701 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.772710 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:27:49.772730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.772776 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.772785 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.772796 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:27:49.772815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.772866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.772881 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:27:49.772897 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.772904 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:27:49.772919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.772944 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.772955 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.772966 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:27:49.772984 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.772991 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.773000 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:27:49.773018 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.773026 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.773036 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:27:49.773049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.773085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.773107 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.773128 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.773134 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:27:49.773150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.773175 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.773182 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.773192 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:27:49.773205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.773221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.773230 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:27:49.773245 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.773251 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 00:27:49.773264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.773297 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.773305 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.773315 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:27:49.773337 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.773344 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.773353 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:27:49.773370 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.773377 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.773386 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:27:49.773407 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.773415 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.773425 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:27:49.773443 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.773450 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.773459 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:27:49.773472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.773516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.773536 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:27:49.773553 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.773559 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:27:49.773574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.773599 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:27:49.773607 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.773617 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 00:27:49.773630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.773645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.773655 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:27:49.773670 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:27:49.773700 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 00:27:49.773707 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:27:49.773717 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 00:27:49.773730 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:27:49.773747 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.773761 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:27:49.773795 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.773802 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:27:49.773812 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:27:49.773876 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:27:49.773885 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:27:49.773896 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 00:27:49.773915 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:27:49.773922 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:27:49.773932 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 00:27:49.773949 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:27:49.773956 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:27:49.773965 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:27:49.773982 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:27:49.773989 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:27:49.773998 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 00:27:49.774016 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:27:49.774022 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:27:49.774032 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 00:27:49.774049 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.774056 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:27:49.774066 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.774083 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.774090 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:27:49.774099 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:27:49.774116 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.774123 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:27:49.774132 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:27:49.774150 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.774156 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:27:49.774166 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:27:49.774179 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:27:49.774240 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.774269 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.774283 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:27:49.774300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.774326 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.774333 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.774343 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:27:49.774361 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.774368 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.774378 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:27:49.774395 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.774405 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.774417 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:27:49.774436 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.774443 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.774452 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:27:49.774465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.774502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.774513 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.774528 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.774535 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:27:49.774549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.774588 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.774601 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.774616 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 00:27:49.774630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.774646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.774656 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:27:49.774670 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.774697 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.774705 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.774715 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.774727 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.774743 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.774757 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.774789 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.774796 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.774805 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:27:49.774823 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.774829 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.774839 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:27:49.774856 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.774863 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.774872 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:27:49.774889 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.774896 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.774905 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:27:49.774923 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:27:49.774929 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.774939 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:27:49.774956 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:27:49.774965 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.774983 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:27:49.775013 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.775021 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.775032 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:27:49.775050 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.775057 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.775066 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:27:49.775084 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.775090 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.775100 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:27:49.775117 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.775124 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.775133 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:27:49.775150 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.775157 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.775166 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:27:49.775179 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.775232 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.775250 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.775256 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:27:49.775271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.775322 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.775336 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.775350 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:27:49.775370 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.775377 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.775387 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:27:49.775408 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.775416 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.775427 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:27:49.775445 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:27:49.775451 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.775462 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 00:27:49.775475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.775507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.775517 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.775533 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.775539 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:27:49.775554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.775579 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.775586 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.775596 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 00:27:49.775609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.775624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.775634 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:27:49.775647 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.775675 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.775682 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.775697 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.775722 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.775744 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.775762 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.775795 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.775802 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.775812 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:27:49.775830 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.775837 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.775847 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:27:49.775868 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.775875 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.775885 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:27:49.775902 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.775909 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.775918 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:27:49.775935 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:27:49.775942 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.775952 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:27:49.775969 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:27:49.775976 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.775985 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:27:49.776002 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.776009 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.776019 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:27:49.776044 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.776057 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.776076 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:27:49.776100 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.776107 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.776117 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:27:49.776135 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:27:49.776142 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.776151 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 00:27:49.776168 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.776175 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.776184 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:27:49.776201 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.776208 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.776217 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:27:49.776230 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.776296 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.776314 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:27:49.776342 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:27:49.776350 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:27:49.776360 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:27:49.776373 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:27:49.776389 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.776403 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:27:49.776429 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.776440 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:27:49.776458 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 00:27:49.776491 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.776499 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:27:49.776510 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 00:27:49.776528 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.776534 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:27:49.776544 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:27:49.776561 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.776568 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:27:49.776578 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 00:27:49.776595 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.776602 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:27:49.776612 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 00:27:49.776629 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:27:49.776635 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:27:49.776645 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:27:49.776662 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.776669 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:27:49.776679 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 00:27:49.776696 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:27:49.776702 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:27:49.776712 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 00:27:49.776729 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:27:49.776735 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:27:49.776745 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 00:27:49.776761 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:27:49.776768 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:27:49.776782 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:27:49.776814 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:27:49.776825 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:27:49.776837 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:27:49.776856 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:27:49.776863 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:27:49.776872 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 00:27:49.776889 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.776896 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:27:49.776905 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:27:49.776922 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.776929 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:27:49.776938 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 00:27:49.776951 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:27:49.777016 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.777036 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.777042 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 00:27:49.777058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.777084 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.777091 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.777101 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:27:49.777114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.777130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.777140 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:27:49.777154 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.777161 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 00:27:49.777183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.777224 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:27:49.777233 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.777244 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 00:27:49.777257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.777279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.777291 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:27:49.777307 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.777313 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 00:27:49.777327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.777352 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.777359 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.777369 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:27:49.777386 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.777393 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.777402 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:27:49.777420 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.777426 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.777436 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:27:49.777453 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:27:49.777460 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.777469 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:27:49.777482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.777513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.777534 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 00:27:49.777562 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.777569 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 00:27:49.777586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.777612 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:27:49.777619 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.777629 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 00:27:49.777642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.777657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.777667 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 00:27:49.777681 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:27:49.777707 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 00:27:49.777715 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:27:49.777724 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 00:27:49.777737 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:27:49.777753 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.777767 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 00:27:49.777801 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.777808 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:27:49.777817 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 00:27:49.777835 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.777842 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 00:27:49.777852 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 00:27:49.777869 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.777875 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:27:49.777885 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 00:27:49.777905 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:27:49.777917 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 00:27:49.777935 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:27:49.777962 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.777970 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 00:27:49.777980 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 00:27:49.777998 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.778005 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 00:27:49.778014 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 00:27:49.778031 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.778038 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 00:27:49.778047 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:27:49.778064 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:27:49.778071 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:27:49.778080 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 00:27:49.778097 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:27:49.778104 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 00:27:49.778114 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 00:27:49.778131 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.778137 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 00:27:49.778147 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:27:49.778160 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 00:27:49.778211 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.778228 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.778238 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 00:27:49.778264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.778306 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.778314 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.778324 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:27:49.778338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.778353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.778363 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 00:27:49.778378 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.778384 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 00:27:49.778399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.778424 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:27:49.778431 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.778440 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 00:27:49.778453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.778468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.778483 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:27:49.778496 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 00:27:49.778522 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:27:49.778529 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:27:49.778538 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 00:27:49.778556 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:27:49.778562 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 00:27:49.778572 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 00:27:49.778589 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:27:49.778596 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:27:49.778606 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 00:27:49.778619 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 00:27:49.778645 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.778672 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.778684 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:27:49.778703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.778731 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.778738 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.778748 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:27:49.778774 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.778781 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.778790 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:27:49.778807 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.778814 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.778823 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:27:49.778836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.778859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.778869 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:27:49.778884 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.778890 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:27:49.778904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.778929 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:27:49.778936 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.778945 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 00:27:49.778958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.778975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.778993 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:27:49.779019 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:27:49.779055 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:27:49.779063 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:27:49.779073 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:27:49.779086 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:27:49.779103 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.779117 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:27:49.779143 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.779150 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:27:49.779159 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 00:27:49.779177 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.779183 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:27:49.779193 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 00:27:49.779210 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.779217 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:27:49.779226 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:27:49.779243 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.779250 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:27:49.779259 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 00:27:49.779288 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:27:49.779295 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:27:49.779306 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 00:27:49.779324 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.779330 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:27:49.779340 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 00:27:49.779358 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.779364 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:27:49.779374 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 00:27:49.779399 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.779411 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:27:49.779429 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:27:49.779454 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.779461 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:27:49.779471 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:27:49.779484 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:27:49.779531 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.779548 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.779555 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 00:27:49.779569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.779594 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.779601 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.779611 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:27:49.779629 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.779635 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.779644 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:27:49.779662 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.779668 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.779677 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:27:49.779694 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.779701 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.779710 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:27:49.779728 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.779739 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.779758 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:27:49.779781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.779812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.779823 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:27:49.779839 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.779846 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 00:27:49.779860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.779884 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.779891 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.779904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.779929 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:27:49.779950 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:27:49.779966 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.779977 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:27:49.779987 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 00:27:49.779999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.780013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:27:49.780023 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:27:49.780038 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.780044 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 00:27:49.780059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.780084 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.780091 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.780101 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 00:27:49.780114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.780129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.780146 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 00:27:49.780174 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.780184 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 00:27:49.780200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.780226 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:27:49.780233 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.780243 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 00:27:49.780256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.780289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.780301 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 00:27:49.780316 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.780322 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 00:27:49.780336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.780361 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.780368 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.780377 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:27:49.780390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.780405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.780415 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 00:27:49.780430 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.780436 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 00:27:49.780451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.780481 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:27:49.780493 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.780512 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 00:27:49.780533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.780549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.780559 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:27:49.780574 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:27:49.780611 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 00:27:49.780620 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:27:49.780631 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 00:27:49.780644 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:27:49.780660 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.780674 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:27:49.780700 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.780708 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:27:49.780717 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 00:27:49.780735 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.780742 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:27:49.780751 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 00:27:49.780768 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.780775 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:27:49.780784 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 00:27:49.780811 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.780817 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:27:49.780827 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 00:27:49.780844 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.780851 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:27:49.780868 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 00:27:49.780894 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:27:49.780906 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:27:49.780923 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 00:27:49.780945 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:27:49.780952 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:27:49.780962 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 00:27:49.780980 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:27:49.780987 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:27:49.780996 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 00:27:49.781013 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:27:49.781020 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:27:49.781030 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 00:27:49.781047 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.781053 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:27:49.781063 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 00:27:49.781079 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.781086 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:27:49.781095 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 00:27:49.781119 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.781126 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:27:49.781135 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 00:27:49.781152 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.781159 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:27:49.781169 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 00:27:49.781182 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:27:49.781264 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.781296 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.781304 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 00:27:49.781325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.781351 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.781359 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.781369 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 00:27:49.781382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.781399 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.781408 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:27:49.781424 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.781468 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 00:27:49.781486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.781513 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.781520 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.781530 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 00:27:49.781543 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.781559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.781569 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:27:49.781584 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.781590 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:27:49.781604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.781640 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.781653 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.781670 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 00:27:49.781692 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.781699 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.781709 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:27:49.781726 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.781733 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.781742 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:27:49.781760 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.781771 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.781780 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:27:49.781793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.781820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.781831 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:27:49.781846 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.781852 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:27:49.781866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.781891 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:27:49.781898 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.781908 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 00:27:49.781921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.781936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.781946 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:27:49.781960 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:27:49.781988 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:27:49.781996 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:27:49.782005 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:27:49.782019 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:27:49.782045 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.782072 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:27:49.782101 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.782108 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:27:49.782118 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:27:49.782136 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.782142 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:27:49.782152 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:27:49.782169 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.782176 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:27:49.782186 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 00:27:49.782203 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:27:49.782210 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:27:49.782219 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:27:49.782237 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.782243 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:27:49.782253 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:27:49.782270 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.782284 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:27:49.782295 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 00:27:49.782313 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:27:49.782320 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:27:49.782329 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 00:27:49.782342 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:27:49.782381 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.782399 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.782406 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 00:27:49.782420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.782460 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.782473 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.782489 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 00:27:49.782509 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.782517 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.782526 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 00:27:49.782543 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.782550 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.782559 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 00:27:49.782576 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.782583 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.782597 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 00:27:49.782615 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.782622 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.782631 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 00:27:49.782648 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.782655 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.782664 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 00:27:49.782681 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.782688 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.782697 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:27:49.782714 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.782721 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.782731 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:27:49.782743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.782812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.782832 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:27:49.782849 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.782856 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 00:27:49.782872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.782898 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:27:49.782905 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.782915 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 00:27:49.782928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.782944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.782954 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:27:49.782971 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:27:49.782977 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 00:27:49.782988 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 00:27:49.783004 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.783011 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 00:27:49.783024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.783047 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:27:49.783067 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:27:49.783084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.783095 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:27:49.783105 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 00:27:49.783122 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.783129 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 00:27:49.783139 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 00:27:49.783156 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:27:49.783163 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 00:27:49.783180 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 00:27:49.783211 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:27:49.783220 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 00:27:49.783231 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:27:49.783250 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.783257 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:27:49.783267 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.783295 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.783308 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:27:49.783318 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.783335 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:27:49.783342 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 00:27:49.783351 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:27:49.783368 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:27:49.783375 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 00:27:49.783384 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:27:49.783401 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:27:49.783408 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 00:27:49.783417 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 00:27:49.783434 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:27:49.783440 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:27:49.783450 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:27:49.783466 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:27:49.783473 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 00:27:49.783486 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 00:27:49.783503 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:27:49.783509 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 00:27:49.783520 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:27:49.783536 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:27:49.783543 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:27:49.783553 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:27:49.783568 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:27:49.783575 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 00:27:49.783584 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 00:27:49.783602 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 00:27:49.783663 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 00:27:49.783712 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:27:49.783826 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:27:49.783879 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 00:27:49.784321 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:27:49.784379 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:27:49.784441 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 00:27:49.784504 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:27:49.784556 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 00:27:49.784615 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 00:27:49.784668 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 00:27:49.785315 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 00:27:49.785388 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 00:27:49.785448 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 00:27:49.785662 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 00:27:49.785713 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 00:27:49.785759 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 00:27:49.785809 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:27:49.785851 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:27:49.785893 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:27:49.785934 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 00:27:49.785975 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:27:49.786016 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:27:49.786057 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:27:49.786101 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.786195 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:27:49.786237 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:27:49.786288 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:27:49.786341 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 00:27:49.786382 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:27:49.786425 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 00:27:49.786469 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:27:49.786520 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 00:27:49.786562 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:27:49.786621 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.786673 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:27:49.786723 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.786779 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:27:49.786830 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:27:49.786879 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:27:49.786929 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.786978 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:27:49.787029 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.787078 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:27:49.787127 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:27:49.787177 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:27:49.787226 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 00:27:49.787292 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 00:27:49.787358 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 00:27:49.787416 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:27:49.787472 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:27:49.787534 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:27:49.787578 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:27:49.787630 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:27:49.787677 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 00:27:49.787718 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 00:27:49.787746 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 00:27:49.787778 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:27:49.787805 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:27:49.787832 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:27:49.787859 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:27:49.787885 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:27:49.787911 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:27:49.787940 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:27:49.787969 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.787987 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.788014 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:27:49.788041 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.788059 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.788075 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.788101 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:27:49.788127 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.788144 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.788160 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.788177 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.788203 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:27:49.788229 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.788256 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:27:49.788291 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.788327 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:27:49.788353 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.788371 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.788397 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:27:49.788423 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.788440 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.788467 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:27:49.788499 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.788526 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:27:49.788552 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.788578 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:27:49.788605 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.788631 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:27:49.788657 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.788684 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:27:49.788710 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.788728 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.788754 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:27:49.788784 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.788810 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:27:49.788836 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.788862 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:27:49.788888 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.788914 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:27:49.788940 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.788958 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.788975 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.788992 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.789009 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.789026 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.789043 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.789070 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:27:49.789096 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.789113 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.789130 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.789156 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:27:49.789183 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.789209 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:27:49.789236 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.789253 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.789270 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.789304 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:27:49.789331 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.789349 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.789366 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.789383 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.789400 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.789426 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:27:49.789452 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.789470 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.789490 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.789508 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.789534 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.789560 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.789577 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.789601 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.789618 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.789748 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.789914 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.789944 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:27:49.789970 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.789993 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.790011 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.790028 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.790057 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:27:49.790083 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.790110 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:27:49.790136 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.790154 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.790171 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.790197 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:27:49.790223 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.790240 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.790257 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.790281 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.790304 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.790330 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:27:49.790357 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.790384 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:27:49.790410 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.790436 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:27:49.790462 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.790488 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:27:49.790514 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.790531 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.790549 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.790565 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.790591 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:27:49.790618 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.790636 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.790653 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.790670 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.790687 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.790704 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.790721 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.790738 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.790764 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:27:49.790797 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.790815 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.790840 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:27:49.790867 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.790884 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.790901 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.790928 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:27:49.790954 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.790971 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.790988 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.791004 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.791030 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:27:49.791058 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.791084 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:27:49.791111 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.791137 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:27:49.791163 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.791180 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.791206 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:27:49.791232 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.791250 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.791282 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:27:49.791310 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.791337 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:27:49.791363 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.791389 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:27:49.791415 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.791442 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:27:49.791468 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.791502 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:27:49.791528 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.791546 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.791572 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:27:49.791606 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.791632 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:27:49.791660 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.791687 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:27:49.791713 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.791740 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:27:49.791766 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.791788 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.791805 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.791822 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.791839 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.791856 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.791873 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.791899 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:27:49.791925 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.791942 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.791959 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.791985 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:27:49.792011 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.792038 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:27:49.792064 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.792082 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.792099 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.792125 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:27:49.792151 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.792169 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.792186 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.792203 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.792219 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.792245 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:27:49.792306 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.792331 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.792348 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.792409 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.792443 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.792472 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.792497 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.792514 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.792531 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.792557 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.792583 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.792611 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:27:49.792638 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.792656 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.792674 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.792691 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.792718 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:27:49.792744 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.792778 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:27:49.792804 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.792821 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.792838 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.792864 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:27:49.792891 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.792908 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.792925 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.792942 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.792959 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.792985 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:27:49.793011 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.793037 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:27:49.793064 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.793090 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:27:49.793117 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.793145 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:27:49.793171 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.793189 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.793205 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.793222 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.793248 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:27:49.793283 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.793306 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.793323 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.793340 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.793357 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.793374 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.793391 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.793408 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:27:49.793434 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:27:49.793463 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 00:27:49.793535 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:27:49.793585 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:27:49.793643 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:27:49.793691 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 00:27:49.793740 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 00:27:49.793794 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 00:27:49.793843 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 00:27:49.793897 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:27:49.793946 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:27:49.793994 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:27:49.794041 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:27:49.794088 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.794137 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:27:49.794185 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:27:49.794232 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:27:49.794305 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:27:49.794355 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.794404 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.794453 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:27:49.794507 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.794564 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.794621 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:27:49.794669 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 00:27:49.794716 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:27:49.794770 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:27:49.794817 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:27:49.794866 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 00:27:49.794914 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:27:49.794967 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:27:49.795013 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:27:49.795062 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:27:49.795119 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 00:27:49.795169 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:27:49.795217 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:27:49.795265 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:27:49.795319 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 00:27:49.795367 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 00:27:49.795416 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 00:27:49.795465 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 00:27:49.795519 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:27:49.795567 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:27:49.795702 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:27:49.795790 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:27:49.795930 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.796008 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:27:49.796085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:27:49.796160 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:27:49.796236 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:27:49.796326 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.796405 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.796486 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:27:49.796632 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.796821 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.796914 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:27:49.796990 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 00:27:49.797205 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:27:49.797352 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:27:49.797438 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:27:49.797543 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 00:27:49.797745 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:27:49.797908 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:27:49.798084 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:27:49.798270 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:27:49.798524 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 00:27:49.798719 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:27:49.798803 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:27:49.798901 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:27:49.798987 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 00:27:49.799081 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 00:27:49.799169 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 00:27:49.799309 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 00:27:49.799395 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:27:49.799473 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:27:49.799563 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:27:49.799638 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:27:49.799713 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.799791 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:27:49.799869 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:27:49.799944 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:27:49.800019 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:27:49.800097 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.800174 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.800251 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:27:49.800338 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.800425 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.800509 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:27:49.800584 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 00:27:49.800660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:27:49.800735 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:27:49.800809 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:27:49.800887 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 00:27:49.800965 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:27:49.801053 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:27:49.801128 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:27:49.801205 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:27:49.801307 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:27:49.801349 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:27:49.801428 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:27:49.801485 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:27:49.801540 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:27:49.801595 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:27:49.801648 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:27:49.801702 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:27:49.801757 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:27:49.801811 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:27:49.801865 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:27:49.801920 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:27:49.801975 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:27:49.802029 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.802083 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:27:49.802138 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:27:49.802192 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:27:49.802245 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:27:49.802307 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.802368 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.802422 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:27:49.802477 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.802532 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.802587 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:27:49.802641 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:27:49.802695 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:27:49.802749 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:27:49.802812 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:27:49.802866 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:27:49.802920 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:27:49.802974 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:27:49.803029 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:27:49.803082 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:27:49.803145 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:27:49.803170 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:27:49.803225 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:27:49.803288 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:27:49.803344 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:27:49.803399 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:27:49.803454 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:27:49.803508 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:27:49.803562 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:27:49.803617 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:27:49.803672 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:27:49.803733 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:27:49.803789 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:27:49.803844 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.803898 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:27:49.804015 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:27:49.804071 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:27:49.804126 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:27:49.804181 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.804238 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.804299 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:27:49.804355 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.804409 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.804463 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:27:49.804517 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:27:49.804572 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:27:49.804628 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:27:49.804682 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:27:49.804736 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:27:49.804790 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:27:49.804845 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:27:49.804900 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:27:49.804954 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:27:49.805019 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 00:27:49.805043 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:27:49.805095 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:27:49.805144 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:27:49.805194 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:27:49.805243 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:27:49.805299 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:27:49.805348 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:27:49.805397 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:27:49.805448 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:27:49.805497 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:27:49.805546 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:27:49.805596 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:27:49.805644 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.805694 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:27:49.805742 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:27:49.805791 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:27:49.805840 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:27:49.805891 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.805941 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.805990 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:27:49.806040 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.806089 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.806139 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:27:49.806187 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:27:49.806236 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:27:49.806292 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:27:49.806342 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:27:49.806392 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:27:49.806440 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:27:49.806490 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:27:49.806539 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:27:49.806589 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:27:49.806646 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 00:27:49.806726 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:27:49.806781 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:27:49.806832 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:27:49.806884 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:27:49.806935 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:27:49.806986 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:27:49.807037 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:27:49.807088 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:27:49.807140 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:27:49.807192 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:27:49.807242 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:27:49.807301 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:27:49.807353 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.807405 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:27:49.807456 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:27:49.807507 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:27:49.807557 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:27:49.807609 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.807660 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.807712 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:27:49.807763 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.807814 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.807866 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:27:49.807916 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:27:49.807969 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:27:49.808020 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:27:49.808071 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:27:49.808122 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:27:49.808173 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:27:49.808224 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:27:49.808282 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:27:49.808336 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:27:49.808392 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 00:27:49.808410 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 00:27:49.808441 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 00:27:49.808470 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 00:27:49.808497 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 00:27:49.808524 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 00:27:49.808546 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:27:49.808565 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:27:49.808575 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:27:49.808586 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:27:49.808595 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:27:49.808604 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:27:49.808614 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:27:49.808624 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:27:49.808633 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:27:49.808642 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:27:49.808652 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:27:49.808661 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:27:49.808670 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.808679 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:27:49.808689 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:27:49.808698 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:27:49.808707 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:27:49.808716 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.808725 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.808736 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:27:49.808744 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.808753 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.808761 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:27:49.808770 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:27:49.808779 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:27:49.808788 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:27:49.808796 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:27:49.808806 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:27:49.808814 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:27:49.808823 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:27:49.808831 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:27:49.808840 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:27:49.808850 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:27:49.808860 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:27:49.808868 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:27:49.808877 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:27:49.808885 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:27:49.808894 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:27:49.808903 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:27:49.808911 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:27:49.808919 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:27:49.808928 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:27:49.808936 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:27:49.808944 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:27:49.808952 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.808960 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:27:49.808968 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:27:49.808976 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:27:49.808984 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:27:49.808992 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.809000 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.809010 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:27:49.809018 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.809026 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.809034 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:27:49.809042 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:27:49.809049 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:27:49.809057 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:27:49.809065 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:27:49.809073 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:27:49.809081 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:27:49.809089 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:27:49.809098 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:27:49.809105 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:27:49.809114 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:27:49.809125 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:27:49.809133 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:27:49.809142 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:27:49.809149 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:27:49.809157 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:27:49.809164 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:27:49.809172 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:27:49.809179 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:27:49.809186 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:27:49.809193 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:27:49.809200 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:27:49.809208 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.809216 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:27:49.809223 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:27:49.809231 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:27:49.809238 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:27:49.809246 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.809253 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.809260 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:27:49.809268 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.809282 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.809291 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:27:49.809299 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:27:49.809307 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:27:49.809314 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:27:49.809321 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:27:49.809328 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:27:49.809410 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:27:49.809420 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:27:49.809428 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:27:49.809435 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:27:49.809443 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:27:49.809453 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:27:49.809461 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:27:49.809470 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:27:49.809477 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:27:49.809484 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:27:49.809491 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:27:49.809504 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:27:49.809512 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:27:49.809519 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:27:49.809586 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:27:49.809597 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:27:49.809605 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.809614 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:27:49.809622 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:27:49.809630 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:27:49.809637 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:27:49.809645 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.809652 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:27:49.809659 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:27:49.809666 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:27:49.809673 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:27:49.809680 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:27:49.809688 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:27:49.809699 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:27:49.809707 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:27:49.809715 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:27:49.809756 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:27:49.809764 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:27:49.809772 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:27:49.809779 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:27:49.809786 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:27:49.810216 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 00:27:49.810235 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:27:49.810241 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:27:49.810246 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:27:49.810255 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 00:27:49.810260 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:27:49.810265 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:27:49.810281 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 00:27:49.810290 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:27:49.810387 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 00:27:49.810395 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204699" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:27:49.810410 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:27:49.810432 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 00:27:49.810442 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 00:27:49.810447 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 00:27:49.810452 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 00:27:49.810457 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204699" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:27:49.810469 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:27:49.810476 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:27:49.810481 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:27:49.810591 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:27:49.810604 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:27:49.810609 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 00:27:49.810635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.810645 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:27:49.810650 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.810729 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:27:49.810738 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 00:27:49.810743 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 00:27:49.810747 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 00:27:49.810751 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 00:27:49.810755 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 00:27:49.810760 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 00:27:49.810764 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 00:27:49.810771 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204699" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:27:49.810783 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:27:49.810789 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:27:49.810793 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:27:49.810800 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:27:49.810806 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:27:49.810810 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:27:49.810837 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:27:49.810845 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:27:49.810849 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:27:49.810855 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:27:49.810860 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:27:49.810931 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:27:49.810943 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:27:49.810947 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:27:49.810952 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:27:49.810959 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204699" 2019-04-25 00:27:49.810966 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:27:49.810970 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:27:49.810975 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:27:49.810981 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:27:49.810986 wsdl: in serializeType: returning: 204699 2019-04-25 00:27:49.810993 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:27:49.810999 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:27:49.811003 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:27:49.811007 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:27:49.811012 wsdl: in serializeType: returning: 204699 2019-04-25 00:27:49.811017 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204699 2019-04-25 00:27:49.811045 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204699 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 00:27:49.811050 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 00:27:49.811056 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4062"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 00:27:49.811130 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 00:27:49.811138 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204699 2019-04-25 00:27:49.811151 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 00:27:49.811235 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 00:27:49.811165 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:27:49.811179 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:27:49.811184 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:27:49.811189 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:27:49.811192 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:27:49.811200 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:27:49.811210 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:27:49.811218 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:27:49.811224 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:27:49.811242 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 00:27:49.811351 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:27:49.811362 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:27:49.819224 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:27:49.819260 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:27:49.819288 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 00:27:49.819296 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 00:27:49.819303 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:27:49.819308 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:27:49.819313 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:27:49.819318 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:27:49.819323 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 00:27:49.819352 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 00:27:49.860352 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 00:27:49.860411 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 00:27:49.860422 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:27:49.860431 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:27:49.860440 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:27:49.860456 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:27:49.860465 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:27:49.860473 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:27:49.860481 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:27:49.860490 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:27:37 GMT 2019-04-25 00:27:49.860499 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:27:49.860507 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 00:27:49.860515 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:27:49.860529 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 00:27:49.860565 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 00:27:49.860579 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 00:27:49.860592 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:27:49.860599 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 00:27:49.860606 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 00:27:49.860646 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:27:49.860662 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:27:49.860670 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:27:49.860719 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:27:49.860729 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 24 Apr 2019 22:27:37 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 00:27:49.860775 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 00:27:49.860791 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 00:27:49.860826 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 00:27:49.860837 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 00:27:49.860994 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 00:27:49.861147 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 00:27:49.861157 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 00:27:49.861169 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 00:27:49.861185 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:27:49.861218 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 00:27:49.861299 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 00:27:49.861351 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:27:49.861377 nusoap_client: got fault 2019-04-25 00:27:49.861390 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 00:27:49.861405 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 00:27:49.861414 nusoap_client: detail =