Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 96.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
182296 Model turbiny: 4LGZ
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: RENAULT / SCANIA
 Silnik:
JR T3678
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:40:13 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:40:20.888939 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:40:20.889003 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:40:20.889027 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204699" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:40:20.889056 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:40:20.889073 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:40:20.889087 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:40:20.889107 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:40:20.889123 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:40:20.889134 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:40:20.889149 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:40:20.889165 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:40:20.889186 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:40:20.889198 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:40:20.889207 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:40:20.889214 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:40:20.889222 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:40:20.889242 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:40:20.889265 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:40:20.889280 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:40:20.889290 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:40:20.889300 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:40:20.889323 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:40:20.889340 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:40:20.896682 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:40:20.896704 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:40:20.896727 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:40:20.896738 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:40:20.896747 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:40:20.896755 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:40:20.896763 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:40:20.896808 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:40:20.928438 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:40:20.928476 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:40:20.928484 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:40:20.928490 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:40:20.928496 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:40:20.928503 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:40:20.928508 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:40:20.928514 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:40:20.928519 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:40:20.928525 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:40:13 GMT 2019-02-24 06:40:20.928530 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:40:20.928535 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:40:20.928542 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:40:20.928555 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:40:20.928587 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:40:20.935910 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:40:20.936341 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:40:20.943071 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-24 06:40:20.943307 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:40:20.943377 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:40:20.943395 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:40:20.943921 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:40:20.944129 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:40:20.944175 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:40:20.944730 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:40:20.950371 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:40:20.950415 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:40:20.950688 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:40:20.950909 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:40:20.951150 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:40:20.951183 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:40:20.951761 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:40:20.952088 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:40:20.952341 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:40:20.952922 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:40:20.953504 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:40:20.953535 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:40:20.957636 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:40:20.958038 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:40:20.958187 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:40:20.958648 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:40:20.959133 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:40:20.959768 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:40:20.960195 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:40:20.960220 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:40:20.960556 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:40:20.960897 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-24 06:40:20.963360 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:40:20.963661 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-24 06:40:20.963677 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:40:20.963683 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:40:20.963781 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:40:20.963819 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:40:20.963834 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:40:20.963842 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:40:20.963861 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:40:20.963866 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:40:20.964046 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:40:20.964062 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:40:20.964115 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.964124 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:40:20.964144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.964176 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.964185 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.964199 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:40:20.964220 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.964228 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.964239 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:40:20.964255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.964292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.964305 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:40:20.964325 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.964332 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:40:20.964350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.964378 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:40:20.964386 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.964396 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:40:20.964410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.964427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.964437 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:40:20.964453 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.964460 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:40:20.964474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.964499 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.964507 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.964517 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:40:20.964535 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.964542 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.964552 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:40:20.964569 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.964576 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.964588 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:40:20.964602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.964635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.964646 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:40:20.964662 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.964669 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:40:20.964683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.964709 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:40:20.964716 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.964726 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:40:20.964739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.964755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.964765 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:40:20.964780 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.964787 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:40:20.964801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.964825 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.964832 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.964842 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:40:20.964861 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.964868 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.964878 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:40:20.964895 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.964902 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.964913 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:40:20.964930 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.964937 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.964947 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:40:20.964960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.964987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.964998 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:40:20.965013 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.965020 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:40:20.965035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.965059 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.965065 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.965079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.965106 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:40:20.965127 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:40:20.965144 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.965156 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:40:20.965166 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:40:20.965178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.965193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:40:20.965203 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:40:20.965218 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.965224 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:40:20.965238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.965263 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.965271 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.965286 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:40:20.965300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.965315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.965325 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:40:20.965341 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.965347 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:40:20.965361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.965386 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.965394 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.965404 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:40:20.965417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.965433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.965442 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:40:20.965457 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.965464 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:40:20.965477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.965502 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.965509 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.965519 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:40:20.965532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.965547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.965557 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:40:20.965572 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.965578 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:40:20.965591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.965616 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.965624 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.965633 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:40:20.965647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.965662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.965672 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:40:20.965687 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.965693 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:40:20.965706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.965731 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.965738 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.965748 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:40:20.965765 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.965773 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.965782 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:40:20.965795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.965814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.965824 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:40:20.965839 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.965846 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:40:20.965860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.965885 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.965892 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.965902 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:40:20.965915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.965930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.965940 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:40:20.965955 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.965961 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:40:20.965976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966000 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.966007 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966021 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:40:20.966041 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.966048 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966059 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:40:20.966072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.966101 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:40:20.966116 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966122 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:40:20.966136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966160 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.966168 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966177 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:40:20.966190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.966215 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:40:20.966230 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966236 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:40:20.966249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966281 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.966288 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966299 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:40:20.966312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.966337 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:40:20.966352 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966359 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:40:20.966372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966398 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.966405 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966415 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:40:20.966428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.966453 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:40:20.966468 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966474 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:40:20.966487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966511 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.966518 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966528 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:40:20.966541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.966566 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:40:20.966580 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966586 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:40:20.966600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966625 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:40:20.966632 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966642 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:40:20.966655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.966680 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:40:20.966695 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966701 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:40:20.966714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966739 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.966746 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966756 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:40:20.966769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.966793 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:40:20.966808 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966814 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:40:20.966827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966852 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.966859 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966868 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:40:20.966881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.966906 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:40:20.966921 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966927 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:40:20.966941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966965 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.966972 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.966982 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:40:20.966995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.967011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.967020 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:40:20.967035 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.967041 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:40:20.967054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.967078 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.967085 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.967095 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:40:20.967108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.967123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.967133 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:40:20.967147 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.967153 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:40:20.967167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.967191 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.967198 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.967207 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:40:20.967225 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.967232 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.967241 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:40:20.967254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.967278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.967289 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:40:20.967304 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.967310 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:40:20.967324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.967349 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:40:20.967357 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.967367 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:40:20.967380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.967395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.967405 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:40:20.967420 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.967426 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:40:20.967440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.967464 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.967471 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.967481 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:40:20.967495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.967510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.967520 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:20.967534 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.967541 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:40:20.967554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.967578 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.967585 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.967595 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:40:20.967608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.967623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.967633 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:40:20.967648 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.967654 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:40:20.967667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.967692 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:40:20.967699 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.967708 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:40:20.967722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.967737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.967746 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:40:20.967761 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.967767 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:40:20.967780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.967804 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.967812 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.967825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.967851 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:40:20.967872 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:40:20.967889 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.967901 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:40:20.967910 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:40:20.967923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.967937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:40:20.967947 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:40:20.967962 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.967969 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:40:20.967982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.968007 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:40:20.968014 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.968024 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:40:20.968037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.968052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.968062 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:40:20.968077 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.968083 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:40:20.968096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.968120 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.968126 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.968140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.968163 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:40:20.968183 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:40:20.968200 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.968211 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:40:20.968221 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:40:20.968233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.968247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:40:20.968257 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:40:20.968276 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.968284 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:40:20.968298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.968323 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.968331 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.968341 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:40:20.968359 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.968366 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.968376 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:40:20.968394 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.968401 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.968411 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:40:20.968428 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.968435 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.968445 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:40:20.968462 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.968469 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.968479 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:40:20.968497 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.968503 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.968513 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:40:20.968531 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.968538 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.968547 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:40:20.968560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.968601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.968613 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:40:20.968628 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.968634 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:40:20.968648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.968673 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.968681 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.968691 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:40:20.968704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.968720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.968729 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:40:20.968744 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.968751 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:40:20.968764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.968788 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.968795 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.968805 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:40:20.968823 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.968830 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.968840 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:40:20.968857 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.968864 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.968874 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:40:20.968887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.968910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.968920 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:40:20.968935 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.968942 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:40:20.968955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.968980 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.968987 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.968997 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:40:20.969010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.969025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.969035 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:40:20.969050 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.969056 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:40:20.969070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.969094 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.969102 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.969111 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:40:20.969124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.969139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.969149 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:20.969164 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.969170 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:40:20.969184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.969208 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.969215 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.969225 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:40:20.969238 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.969253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.969263 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:40:20.969283 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.969290 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:40:20.969304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.969329 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.969336 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.969346 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:40:20.969364 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.969371 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.969380 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:40:20.969399 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.969406 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.969416 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:40:20.969429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.969451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.969461 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:20.969477 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.969483 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:40:20.969497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.969522 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.969530 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.969539 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:40:20.969553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.969568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.969577 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:40:20.969593 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.969599 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:40:20.969612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.969637 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.969644 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.969654 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:40:20.969672 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.969678 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.969688 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:40:20.969706 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.969712 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.969722 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:40:20.969740 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.969747 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.969756 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:40:20.969774 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.969781 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.969791 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:40:20.969804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.969836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.969846 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:40:20.969862 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.969868 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:40:20.969882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.969907 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:40:20.969914 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.969924 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:40:20.969937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.969952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.969962 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:40:20.969976 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:40:20.970005 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:40:20.970012 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:40:20.970022 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:40:20.970035 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:40:20.970051 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.970065 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:40:20.970091 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.970098 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:40:20.970108 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:40:20.970126 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:40:20.970132 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:40:20.970142 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:40:20.970160 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:40:20.970166 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:40:20.970176 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:40:20.970193 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:40:20.970200 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:40:20.970209 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:40:20.970227 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:40:20.970233 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:40:20.970243 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:40:20.970260 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:40:20.970267 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:40:20.970281 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:40:20.970300 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.970313 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:40:20.970323 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:20.970341 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.970348 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:40:20.970357 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:40:20.970375 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.970382 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:40:20.970391 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:40:20.970409 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.970416 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:40:20.970425 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:40:20.970438 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:40:20.970489 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.970507 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.970514 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:40:20.970528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.970552 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.970559 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.970569 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:40:20.970587 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.970593 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.970603 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:40:20.970620 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.970630 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.970639 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:40:20.970657 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.970664 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.970673 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:40:20.970686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.970713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.970724 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:20.970738 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.970745 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:40:20.970758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.970783 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:20.970790 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.970800 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:40:20.970813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.970829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.970839 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:40:20.970852 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:20.970879 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:20.970913 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:20.970928 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:20.970942 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:20.970960 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.970975 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:20.971001 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.971008 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:20.971018 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:40:20.971036 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.971043 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:20.971052 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:40:20.971070 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.971077 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:20.971086 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:40:20.971103 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.971110 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:20.971119 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:40:20.971137 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:40:20.971144 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:20.971153 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:40:20.971171 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:40:20.971178 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:20.971187 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:40:20.971205 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.971211 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:20.971221 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:40:20.971238 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.971245 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:20.971255 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:40:20.971277 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.971285 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:20.971295 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:40:20.971314 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.971320 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:20.971330 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:40:20.971347 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.971354 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:20.971364 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:40:20.971377 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:20.971430 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.971448 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.971454 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:40:20.971468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.971493 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.971500 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.971510 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:40:20.971528 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.971534 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.971544 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:40:20.971561 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.971568 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.971578 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:40:20.971595 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:40:20.971602 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.971612 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:40:20.971625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.971652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.971662 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:20.971677 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.971684 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:40:20.971697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.971722 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:20.971729 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.971739 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:40:20.971752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.971768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.971777 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:40:20.971791 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:20.971818 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:20.971826 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:20.971835 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:20.971849 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:20.971865 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.971879 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:20.971905 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.971913 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:20.971922 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:40:20.971940 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.971947 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:20.971956 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:40:20.971977 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.971985 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:20.971995 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:40:20.972013 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.972020 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:20.972030 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:40:20.972047 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:40:20.972054 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:20.972064 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:40:20.972081 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:40:20.972088 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:20.972098 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:40:20.972115 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.972122 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:20.972132 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:40:20.972149 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.972156 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:20.972166 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:40:20.972183 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.972189 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:20.972199 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:40:20.972217 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:40:20.972223 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:20.972233 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:40:20.972250 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.972257 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:20.972266 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:40:20.972290 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.972297 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:20.972307 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:40:20.972321 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:20.972380 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.972396 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:40:20.972424 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:40:20.972431 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:40:20.972441 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:40:20.972454 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:40:20.972470 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.972484 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:40:20.972510 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.972517 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:40:20.972527 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:40:20.972544 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.972551 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:40:20.972561 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:40:20.972578 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.972585 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:40:20.972594 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:40:20.972618 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.972625 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:40:20.972635 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:40:20.972652 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.972659 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:40:20.972669 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:40:20.972686 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:40:20.972692 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:40:20.972702 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:40:20.972719 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.972726 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:40:20.972735 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:40:20.972753 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:40:20.972760 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:40:20.972769 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:40:20.972787 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:40:20.972793 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:40:20.972803 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:40:20.972820 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:40:20.972827 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:40:20.972836 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:40:20.972853 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:40:20.972860 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:40:20.972870 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:40:20.972887 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:40:20.972894 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:40:20.972903 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:40:20.972921 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.972927 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:40:20.972937 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:40:20.972954 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.972961 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:40:20.972971 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:40:20.972984 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:40:20.973049 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.973068 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.973074 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:40:20.973094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.973120 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.973127 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.973137 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:40:20.973151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.973167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.973177 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:40:20.973192 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.973199 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:40:20.973213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.973237 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:40:20.973244 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.973258 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:40:20.973276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.973294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.973304 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:40:20.973320 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.973326 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:40:20.973339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.973364 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.973371 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.973380 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:40:20.973399 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.973405 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.973415 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:40:20.973432 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.973439 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.973448 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:40:20.973466 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:40:20.973472 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.973482 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:40:20.973494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.973522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.973532 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:40:20.973547 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.973553 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:40:20.973572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.973598 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:40:20.973605 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.973616 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:40:20.973629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.973644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.973654 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:40:20.973667 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:40:20.973694 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:40:20.973701 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:40:20.973711 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:40:20.973724 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:40:20.973740 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.973754 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:40:20.973779 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.973786 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:40:20.973796 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:40:20.973814 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.973821 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:40:20.973834 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:40:20.973853 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.973860 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:40:20.973869 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:40:20.973887 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:40:20.973894 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:40:20.973904 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:40:20.973922 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.973928 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:40:20.973938 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:40:20.973956 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.973962 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:40:20.973972 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:40:20.973989 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.973996 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:40:20.974035 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:40:20.974057 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:40:20.974064 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:40:20.974109 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:40:20.974132 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:40:20.974140 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:40:20.974150 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:40:20.974168 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.974175 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:40:20.974188 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:40:20.974202 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:40:20.974254 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.974272 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.974284 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:40:20.974303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.974333 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.974341 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.974351 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:40:20.974365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.974381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.974391 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:40:20.974406 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.974412 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:40:20.974430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.974456 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:40:20.974463 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.974473 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:40:20.974487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.974502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.974511 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:40:20.974525 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:40:20.974550 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:40:20.974557 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:40:20.974567 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:40:20.974585 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:40:20.974592 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:40:20.974602 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:40:20.974628 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:40:20.974635 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:40:20.974644 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:40:20.974657 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:40:20.974681 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.974697 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.974703 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:40:20.974721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.974747 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.974754 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.974764 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:40:20.974782 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.974789 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.974798 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:40:20.974816 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.974823 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.974832 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:40:20.974845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.974868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.974878 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:40:20.974893 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.974899 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:40:20.974913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.974938 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:40:20.974945 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.974959 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:40:20.974972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.974988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.974997 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:40:20.975011 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:40:20.975038 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:40:20.975046 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:40:20.975056 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:40:20.975069 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:40:20.975085 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.975099 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:40:20.975124 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.975131 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:40:20.975141 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:40:20.975219 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.975361 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:40:20.975383 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:40:20.975425 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.975438 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:40:20.975453 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:40:20.975474 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.975481 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:40:20.975491 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:40:20.975513 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:40:20.975520 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:40:20.975535 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:40:20.975554 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.975561 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:40:20.975571 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:40:20.975589 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.975595 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:40:20.975606 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:40:20.975624 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.975633 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:40:20.975643 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:40:20.975661 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.975668 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:40:20.975678 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:40:20.975691 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:40:20.975761 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.975784 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.975791 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:40:20.975811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.975837 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.975844 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.975854 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:40:20.975872 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.975879 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.975888 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:40:20.975906 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.975912 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.975922 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:40:20.975940 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.975947 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.975956 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:40:20.975974 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.975980 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.975990 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:40:20.976003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.976034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.976044 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:40:20.976060 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.976066 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:40:20.976084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.976108 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.976115 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.976129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.976153 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:40:20.976174 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:40:20.976191 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.976202 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:40:20.976211 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:40:20.976224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.976238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:40:20.976248 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:40:20.976263 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.976270 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:40:20.976290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.976316 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.976323 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.976337 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:40:20.976351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.976367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.976377 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:40:20.976392 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.976400 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:40:20.976417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.976443 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:40:20.976450 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.976460 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:40:20.976473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.976488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.976499 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:40:20.976514 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.976520 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:40:20.976533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.976558 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.976565 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.976575 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:40:20.976588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.976603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.976613 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:40:20.976628 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.976634 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:40:20.976652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.976678 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:40:20.976685 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.976695 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:40:20.976708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.976723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.976733 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:40:20.976747 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:40:20.976775 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:40:20.976782 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:40:20.976792 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:40:20.976805 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:40:20.976821 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.976836 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:40:20.976862 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.976869 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:40:20.976879 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:40:20.976897 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.976903 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:40:20.976913 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:40:20.976930 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.976937 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:40:20.976951 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:40:20.976970 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.976976 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:40:20.976986 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:40:20.977004 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.977011 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:40:20.977020 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:40:20.977038 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:40:20.977045 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:40:20.977054 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:40:20.977072 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:40:20.977079 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:40:20.977088 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:40:20.977106 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:40:20.977112 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:40:20.977121 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:40:20.977139 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:40:20.977146 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:40:20.977156 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:40:20.977173 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.977179 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:40:20.977189 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:40:20.977206 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.977213 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:40:20.977223 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:40:20.977240 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.977247 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:40:20.977256 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:40:20.977279 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.977286 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:40:20.977296 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:40:20.977310 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:40:20.977372 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.977390 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.977396 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:40:20.977424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.977451 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.977458 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.977468 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:40:20.977481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.977497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.977507 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:40:20.977522 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.977528 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:40:20.977542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.977566 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.977573 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.977583 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:40:20.977596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.977612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.977621 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:40:20.977636 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.977642 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:40:20.977656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.977681 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.977688 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.977703 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:40:20.977721 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.977728 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.977738 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:40:20.977756 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.977763 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.977772 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:40:20.977789 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.977797 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.977807 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:40:20.977820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.977847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.977858 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:40:20.977873 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.977879 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:40:20.977893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.977918 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:40:20.977925 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.977935 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:40:20.977948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.977963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.977973 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:40:20.977987 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:40:20.978018 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:40:20.978027 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:40:20.978036 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:40:20.978050 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:40:20.978066 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.978080 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:40:20.978106 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.978113 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:40:20.978123 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:40:20.978141 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.978147 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:40:20.978157 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:40:20.978174 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.978181 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:40:20.978190 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:40:20.978208 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:40:20.978215 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:40:20.978224 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:40:20.978242 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.978248 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:40:20.978258 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:40:20.978281 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.978288 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:40:20.978302 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:40:20.978321 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:40:20.978328 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:40:20.978338 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:40:20.978351 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:40:20.978390 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.978410 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.978417 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:40:20.978431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.978456 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.978463 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.978472 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:40:20.978490 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.978497 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.978511 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:40:20.978529 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.978536 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.978546 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:40:20.978563 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.978570 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.978580 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:40:20.978597 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.978604 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.978613 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:40:20.978631 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.978637 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.978647 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:40:20.978664 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.978671 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.978680 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:40:20.978697 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.978704 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.978714 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:40:20.978726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.978769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.978779 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:40:20.978794 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.978801 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:40:20.978819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.978845 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:40:20.978852 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.978862 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:40:20.978875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.978891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:20.978901 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:40:20.978917 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:40:20.978925 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:40:20.978936 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:40:20.978952 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.978958 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:40:20.978972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.978994 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:40:20.979015 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:40:20.979032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:40:20.979043 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:40:20.979053 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:40:20.979070 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.979077 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:40:20.979091 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:40:20.979108 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:40:20.979114 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:40:20.979124 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:40:20.979141 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:40:20.979148 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:40:20.979158 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:40:20.979175 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:20.979181 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:40:20.979191 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:20.979208 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:20.979215 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:40:20.979225 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:20.979242 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:40:20.979248 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:40:20.979258 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:40:20.979280 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:40:20.979287 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:40:20.979297 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:40:20.979321 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:40:20.979327 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:40:20.979337 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:40:20.979354 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:40:20.979360 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:40:20.979370 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:40:20.979387 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:40:20.979393 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:40:20.979406 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:40:20.979426 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:40:20.979433 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:40:20.979447 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:40:20.979465 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:40:20.979472 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:40:20.979482 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:40:20.979498 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:40:20.979505 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:40:20.979514 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:40:20.979526 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:40:20.979558 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:40:20.979587 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:40:20.979621 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:40:20.979648 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:40:20.979675 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:40:20.979701 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:40:20.979728 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:40:20.979754 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:40:20.979781 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:40:20.979807 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:40:20.979835 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:40:20.979862 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:40:20.979888 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:40:20.979914 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:40:20.979941 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:40:20.979967 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:40:20.979994 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:40:20.980021 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:40:20.980048 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:40:20.980074 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:40:20.980100 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:40:20.980127 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:40:20.980158 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:40:20.980185 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:40:20.980213 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:20.980239 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:40:20.980266 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:40:20.980299 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:40:20.980326 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:40:20.980352 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:40:20.980379 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:40:20.980410 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:40:20.980453 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:40:20.980480 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:40:20.980506 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:20.980534 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:40:20.980561 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:20.980588 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:40:20.980614 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:40:20.980642 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:40:20.980669 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:20.980695 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:40:20.980721 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:20.980748 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:40:20.980775 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:40:20.980801 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:40:20.980827 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:40:20.980854 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:40:20.981038 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:40:20.981066 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:40:20.981092 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:40:20.981118 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:40:20.981144 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:40:20.981171 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:40:20.981198 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:40:20.981224 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:40:20.981250 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:40:20.981282 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:40:20.981318 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:40:20.981344 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:40:20.981371 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:40:20.981398 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:40:20.981430 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:40:20.981458 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:40:20.981485 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.981504 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.981529 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:40:20.981556 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.981573 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.981590 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.981616 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:40:20.981641 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.981659 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.981675 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.981692 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.981718 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:40:20.981749 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.981776 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:40:20.981802 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.981828 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:40:20.981854 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.981871 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.981897 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:40:20.981923 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.981940 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.981966 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:40:20.981993 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.982020 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:40:20.982046 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.982072 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:40:20.982097 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.982124 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:40:20.982149 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.982176 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:40:20.982202 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.982219 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.982245 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:40:20.982271 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.982326 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:40:20.982353 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.982383 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:40:20.982415 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.982443 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:40:20.982469 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.982487 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.982504 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.982520 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.982542 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.982559 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.982576 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.982602 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:40:20.982629 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.982646 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.982663 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.982689 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:40:20.982715 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.982741 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:40:20.982767 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.982784 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.982801 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.982827 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:40:20.982854 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.982876 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.982892 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.982909 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.982926 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.982952 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:40:20.982978 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.982995 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.983011 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.983028 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.983054 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:20.983080 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.983098 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.983114 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.983136 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.983163 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:20.983189 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.983215 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:40:20.983244 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.983261 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.983284 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.983302 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.983339 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:40:20.983365 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.983391 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:40:20.983425 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.983443 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.983460 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.983486 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:40:20.983512 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.983529 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.983546 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.983563 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.983579 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.983605 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:40:20.983631 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.983657 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:40:20.983683 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.983709 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:40:20.983735 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.983761 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:40:20.983787 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.983804 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.983826 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.983844 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.983869 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:40:20.983895 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.983913 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.983930 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.983948 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.983965 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.983981 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.983998 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.984015 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.984041 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:40:20.984068 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.984085 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.984111 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:40:20.984137 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.984154 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.984171 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.984196 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:40:20.984223 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.984239 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.984256 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.984277 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.984305 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:40:20.984331 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.984357 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:40:20.984383 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.984409 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:40:20.984435 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.984452 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.984483 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:40:20.984509 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.984526 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.984552 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:40:20.984578 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.984604 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:40:20.984630 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.984656 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:40:20.984682 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.984708 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:40:20.984734 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.984759 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:40:20.984785 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.984802 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.984828 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:40:20.984854 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.984880 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:40:20.984907 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.984933 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:40:20.984959 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.984985 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:40:20.985011 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.985027 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.985044 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.985061 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.985077 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.985094 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.985110 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.985136 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:40:20.985163 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.985185 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.985202 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.985227 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:40:20.985254 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.985285 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:40:20.985313 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.985330 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.985346 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.985372 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:40:20.985398 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.985415 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.985432 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.985449 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.985466 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.985492 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:40:20.985545 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.985564 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.985581 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.985597 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.985631 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:20.985658 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.985675 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.985692 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.985708 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.985734 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:20.985761 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.985787 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:40:20.985813 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.985835 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.985853 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.985871 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.985897 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:40:20.985924 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.985950 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:40:20.985976 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.985993 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.986009 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.986035 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:40:20.986061 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.986078 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.986095 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.986112 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.986128 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.986154 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:40:20.986180 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.986206 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:40:20.986232 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.986258 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:40:20.986290 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.986317 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:40:20.986343 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.986360 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.986377 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.986394 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.986420 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:40:20.986447 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.986464 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.986486 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.986503 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.986520 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.986537 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.986554 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.986570 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:40:20.986596 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:40:20.986622 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:40:20.986678 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:40:20.986729 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:40:20.986778 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:40:20.986827 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:40:20.986875 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:40:20.986923 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:40:20.986972 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:40:20.987038 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:40:20.987087 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:40:20.987135 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:40:20.987182 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:40:20.987229 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:20.987283 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:40:20.987332 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:40:20.987379 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:40:20.987427 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:40:20.987475 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:20.987525 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:20.987573 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:40:20.987622 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:20.987677 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:20.987733 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:40:20.987780 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:40:20.987827 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:40:20.987874 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:40:20.987921 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:40:20.987984 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:40:20.988034 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:40:20.988087 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:40:20.988134 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:40:20.988183 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:40:20.988240 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:40:20.988294 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:40:20.988343 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:40:20.988391 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:40:20.988452 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:40:20.988501 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:40:20.988729 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:40:20.988783 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:40:20.988833 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:40:20.988880 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:40:20.988929 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:40:20.988976 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:40:20.989024 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:20.989073 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:40:20.989122 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:40:20.989169 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:40:20.989248 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:40:20.989306 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:20.989355 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:20.989404 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:40:20.989453 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:20.989506 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:20.989559 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:40:20.989607 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:40:20.989655 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:40:20.989702 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:40:20.989750 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:40:20.989799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:40:20.989847 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:40:20.989900 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:40:20.989947 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:40:20.989996 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:40:20.990054 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:40:20.990102 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:40:20.990150 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:40:20.990199 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:40:20.990246 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:40:20.990300 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:40:20.990353 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:40:20.990431 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:40:20.990483 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:40:20.990531 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:40:20.990580 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:40:20.990627 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:40:20.990675 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:20.990724 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:40:20.990772 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:40:20.990819 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:40:20.990867 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:40:20.990916 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:20.990966 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:20.991014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:40:20.991065 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:20.991124 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:20.991176 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:40:20.991261 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:40:20.991364 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:40:20.991419 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:40:20.991467 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:40:20.991544 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:40:20.991630 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:40:20.991719 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:40:20.991768 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:40:20.991817 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:40:20.991873 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:40:20.991900 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:40:20.991967 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:40:20.992035 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:40:20.992088 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:40:20.992145 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:40:20.992198 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:40:20.992250 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:40:20.992322 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:40:20.992377 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:40:20.992430 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:40:20.992493 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:40:20.992548 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:40:20.992614 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:20.992665 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:40:20.992717 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:40:20.992776 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:40:20.992827 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:40:20.992879 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:20.992931 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:20.993044 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:40:20.993149 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:20.993249 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:20.993313 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:40:20.993367 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:40:20.993431 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:40:20.993485 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:40:20.993586 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:40:20.993639 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:40:20.993705 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:40:20.993759 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:40:20.993813 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:40:20.993866 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:40:20.993928 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:40:20.993952 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:40:20.994008 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:40:20.994063 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:40:20.994117 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:40:20.994171 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:40:20.994225 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:40:20.994285 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:40:20.994538 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:40:20.994593 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:40:20.994647 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:40:20.994739 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:40:20.994865 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:40:20.994975 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:20.995042 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:40:20.995103 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:40:20.995167 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:40:20.995227 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:40:20.995304 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:20.995390 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:20.995460 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:40:20.995539 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:20.995595 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:20.995654 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:40:20.995709 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:40:20.995766 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:40:20.995841 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:40:20.995897 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:40:20.995965 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:40:20.996023 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:40:20.996083 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:40:20.996143 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:40:20.996219 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:40:20.996297 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:40:20.996321 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:40:20.996381 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:40:20.996453 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:40:20.996503 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:40:20.996556 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:40:20.996605 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:40:20.996653 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:40:20.996702 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:40:20.996763 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:40:20.996811 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:40:20.996857 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:40:20.996909 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:40:20.996969 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:20.997016 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:40:20.997063 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:40:20.997110 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:40:20.997157 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:40:20.997217 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:20.997265 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:20.997333 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:40:20.997382 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:20.997455 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:20.997510 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:40:20.997558 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:40:20.997607 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:40:20.997659 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:40:20.997708 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:40:20.998021 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:40:20.998069 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:40:20.998116 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:40:20.998177 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:40:20.998224 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:40:20.998305 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:40:20.998327 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:40:20.998379 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:40:20.998436 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:40:20.998488 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:40:20.998538 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:40:20.998589 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:40:20.998652 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:40:20.998704 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:40:20.998782 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:40:20.998832 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:40:20.998886 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:40:20.998934 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:40:20.998991 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:20.999041 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:40:20.999093 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:40:20.999143 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:40:20.999213 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:40:20.999263 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:20.999332 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:20.999392 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:40:20.999454 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:20.999506 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:20.999556 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:40:20.999615 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:40:20.999667 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:40:20.999749 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:40:20.999806 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:40:20.999856 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:40:20.999904 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:40:20.999953 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:40:21.000010 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:40:21.000061 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:40:21.000113 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:40:21.000129 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:40:21.000158 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:40:21.000184 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:40:21.000210 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:40:21.000236 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:40:21.000254 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:40:21.000268 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:40:21.000296 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:40:21.000305 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:40:21.000313 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:40:21.000321 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:40:21.000330 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:40:21.000338 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:40:21.000346 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:40:21.000354 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:40:21.000366 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:40:21.000374 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:40:21.000383 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:21.000391 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:40:21.000400 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:40:21.000414 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:40:21.000422 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:40:21.000430 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:21.000438 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:21.000446 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:40:21.000454 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:21.000462 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:21.000469 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:40:21.000477 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:40:21.000485 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:40:21.000492 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:40:21.000499 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:40:21.000507 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:40:21.000514 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:40:21.000522 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:40:21.000529 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:40:21.000537 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:40:21.000545 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:40:21.000554 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:40:21.000561 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:40:21.000569 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:40:21.000576 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:40:21.000584 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:40:21.000591 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:40:21.000599 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:40:21.000607 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:40:21.000614 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:40:21.000622 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:40:21.000629 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:40:21.000637 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:21.000644 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:40:21.000652 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:40:21.000659 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:40:21.000666 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:40:21.000674 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:21.000681 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:21.000689 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:40:21.000696 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:21.000704 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:21.000711 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:40:21.000718 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:40:21.000725 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:40:21.000732 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:40:21.000751 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:40:21.000758 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:40:21.000766 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:40:21.000772 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:40:21.000784 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:40:21.000792 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:40:21.000800 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:40:21.000808 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:40:21.000815 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:40:21.000822 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:40:21.000829 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:40:21.000836 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:40:21.000842 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:40:21.000849 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:40:21.000855 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:40:21.000861 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:40:21.000868 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:40:21.000874 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:40:21.000880 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:21.000887 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:40:21.000893 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:40:21.000900 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:40:21.000907 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:40:21.000913 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:21.000919 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:21.000926 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:40:21.000933 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:21.000940 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:21.000946 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:40:21.000953 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:40:21.000959 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:40:21.000966 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:40:21.000972 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:40:21.000978 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:40:21.000984 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:40:21.000991 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:40:21.000997 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:40:21.001003 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:40:21.001010 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:40:21.001017 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:40:21.001024 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:40:21.001031 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:40:21.001037 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:40:21.001043 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:40:21.001050 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:40:21.001057 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:40:21.001063 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:40:21.001070 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:40:21.001076 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:40:21.001083 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:40:21.001089 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:21.001096 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:40:21.001103 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:40:21.001109 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:40:21.001115 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:40:21.001122 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:21.001132 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:40:21.001139 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:40:21.001145 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:40:21.001152 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:40:21.001158 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:40:21.001164 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:40:21.001171 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:40:21.001177 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:40:21.001183 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:40:21.001190 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:40:21.001196 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:40:21.001202 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:40:21.001209 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:40:21.001215 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:40:21.001457 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:40:21.001469 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:40:21.001474 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:40:21.001479 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:40:21.001485 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:40:21.001490 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:40:21.001494 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:40:21.001503 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:40:21.001511 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:40:21.001544 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:40:21.001551 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204699" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:40:21.001576 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:40:21.001597 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:40:21.001604 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:40:21.001608 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:40:21.001612 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:40:21.001620 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204699" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:40:21.001630 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:40:21.001637 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:40:21.001641 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:40:21.001651 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:40:21.001659 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:40:21.001664 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:40:21.001686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:21.001694 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:40:21.001698 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:21.001723 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:40:21.001728 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:40:21.001732 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:40:21.001736 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:40:21.001740 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:40:21.001743 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:40:21.001748 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:40:21.001752 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:40:21.001757 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204699" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:40:21.001767 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:40:21.001773 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:40:21.001777 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:40:21.001783 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:40:21.001788 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:40:21.001792 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:40:21.001814 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:40:21.001820 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:40:21.001824 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:40:21.001830 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:40:21.001834 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:40:21.001843 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:40:21.001850 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:40:21.001854 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:40:21.001859 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:40:21.001865 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204699" 2019-02-24 06:40:21.001872 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:40:21.001876 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:40:21.001881 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:40:21.001887 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:40:21.001891 wsdl: in serializeType: returning: 204699 2019-02-24 06:40:21.001898 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:40:21.001904 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:40:21.001908 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:40:21.001912 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:40:21.001917 wsdl: in serializeType: returning: 204699 2019-02-24 06:40:21.001921 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204699 2019-02-24 06:40:21.001941 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204699 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:40:21.001945 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:40:21.001951 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4383"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:40:21.001964 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:40:21.001970 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204699 2019-02-24 06:40:21.001982 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:40:21.002051 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:40:21.001993 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:40:21.002003 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:40:21.002008 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:40:21.002012 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:40:21.002016 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:40:21.002023 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:40:21.002032 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:40:21.002040 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:40:21.002045 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:40:21.002057 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:40:21.002067 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:40:21.002074 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:40:21.009598 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:40:21.009610 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:40:21.009618 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:40:21.009623 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:40:21.009628 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:40:21.009633 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:40:21.009637 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:40:21.009640 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:40:21.009644 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:40:21.009670 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:40:21.019149 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:40:21.019166 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:40:21.019172 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:40:21.019177 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:40:21.019182 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:40:21.019187 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:40:21.019193 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:40:21.019198 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:40:21.019203 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:40:21.019208 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:40:13 GMT 2019-02-24 06:40:21.019217 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:40:21.019222 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:40:21.019228 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:40:21.019235 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:40:21.019256 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:40:21.019265 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:40:21.019284 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:40:21.019289 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:40:21.019294 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:40:21.019324 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:40:21.019334 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:40:21.019339 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:40:21.019358 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:40:21.019364 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:40:13 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:40:21.019387 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:40:21.019398 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:40:21.019429 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:40:21.019436 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:40:21.019521 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:40:21.019615 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:40:21.019622 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:40:21.019630 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:40:21.019639 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:40:21.019663 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:40:21.019735 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:40:21.019760 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:40:21.019773 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:40:21.019780 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:40:21.019785 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:40:21.019789 nusoap_client: detail =