Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 96.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
182296 Model turbiny: 4LGZ
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: RENAULT / SCANIA
 Silnik:
JR T3678
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 21:50:27 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-18 23:50:39.040972 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-18 23:50:39.041097 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:50:39.041117 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204699" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-18 23:50:39.041132 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:50:39.041141 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-18 23:50:39.041154 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-18 23:50:39.041172 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-18 23:50:39.041180 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:50:39.041191 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:50:39.041201 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:50:39.041208 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:50:39.041219 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:50:39.041226 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:50:39.041230 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:50:39.041234 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:50:39.041238 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-18 23:50:39.041253 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:50:39.041422 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:50:39.041434 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:50:39.041439 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-18 23:50:39.041445 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-18 23:50:39.041456 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:50:39.041464 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:50:39.049285 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:50:39.049323 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:50:39.049340 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-18 23:50:39.049348 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:50:39.049354 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:50:39.049359 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:50:39.049363 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-18 23:50:39.049397 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-18 23:50:39.066977 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-18 23:50:39.067043 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-18 23:50:39.067060 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:50:39.067072 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:50:39.067084 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:50:39.067095 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:50:39.067107 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:50:39.067120 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:50:39.067131 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:50:39.067142 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:50:27 GMT 2019-08-18 23:50:39.067153 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:50:39.067164 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-18 23:50:39.067177 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:50:39.067271 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-18 23:50:39.067332 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-18 23:50:39.067376 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-18 23:50:39.074744 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:50:39.074793 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:50:39.074847 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:50:39.074893 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:50:39.074920 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:50:39.074941 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:50:39.082739 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:50:39.082781 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:50:39.082812 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:50:39.082837 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:50:39.082858 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:50:39.082882 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:50:39.082930 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:50:39.082969 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:50:39.083007 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:50:39.083087 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:50:39.083116 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:50:39.083137 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:50:39.090561 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:50:39.091002 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 23:50:39.091129 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 23:50:39.091209 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-08-18 23:50:39.091347 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-18 23:50:39.091472 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 23:50:39.098675 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 23:50:39.098754 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 23:50:39.098779 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 23:50:39.098797 soap_transport_http: read buffer of 2936 bytes 2019-08-18 23:50:39.098812 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:50:39.098852 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:50:39.098870 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:50:39.098904 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:50:39.098937 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:50:39.098957 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:50:39.099176 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:50:39.099218 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:50:39.099242 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:50:39.099279 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:50:39.099304 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:50:39.099368 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:50:39.099380 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:50:39.099394 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:50:39.099423 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:50:39.099435 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-08-18 23:50:39.099474 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:50:39.099492 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:50:39.099523 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:50:39.099562 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:50:39.099576 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:50:39.099611 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:50:39.106076 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:50:39.106129 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:50:39.106432 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-18 23:50:39.106453 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:50:39.106460 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-18 23:50:39.106571 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-18 23:50:39.106620 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:50:39.106639 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:50:39.106656 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:50:39.106686 wsdl: got WSDL URL 2019-08-18 23:50:39.106692 wsdl: Parse WSDL 2019-08-18 23:50:39.107202 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-18 23:50:39.107221 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-18 23:50:39.107289 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.107299 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-18 23:50:39.107322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.107357 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.107367 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.107383 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:50:39.107408 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.107417 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.107428 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:50:39.107449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.107480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.107493 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-18 23:50:39.107510 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.107517 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-18 23:50:39.107534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.107563 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:50:39.107571 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.107582 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-18 23:50:39.107597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.107614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.107624 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:50:39.107641 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.107647 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-18 23:50:39.107663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.107696 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.107704 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.107715 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:50:39.107734 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.107743 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.107753 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:50:39.107771 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.107777 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.107787 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:50:39.107801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.107827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.107837 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-18 23:50:39.107853 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.107860 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-18 23:50:39.107875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.107901 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:50:39.107908 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.107918 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-18 23:50:39.107932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.107947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.107958 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-18 23:50:39.107972 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.107979 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-18 23:50:39.107992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.108017 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.108025 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.108035 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:50:39.108053 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.108060 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.108069 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:50:39.108087 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.108094 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.108104 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:50:39.108121 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.108128 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.108138 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:50:39.108151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.108180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.108191 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:50:39.108206 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.108213 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-18 23:50:39.108233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.108258 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.108265 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.108279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.108307 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:50:39.108328 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:50:39.108346 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.108357 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:50:39.108367 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-18 23:50:39.108380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.108395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:50:39.108405 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:50:39.108420 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.108426 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-18 23:50:39.108440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.108466 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.108474 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.108484 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:50:39.108503 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.108510 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.108520 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:50:39.108537 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.108544 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.108559 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:50:39.108579 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.108585 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.108596 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:50:39.108609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.108635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.108646 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:50:39.108661 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.108668 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-18 23:50:39.108688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.108715 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:50:39.108723 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.108733 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-18 23:50:39.108747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.108770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.108780 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:50:39.108795 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.108801 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-18 23:50:39.108816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.108840 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.108848 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.108858 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:50:39.108871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.108886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.108896 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-18 23:50:39.108911 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.108917 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-18 23:50:39.108931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.108956 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.108963 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.108972 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-18 23:50:39.108986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.109001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.109011 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:50:39.109026 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.109032 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-18 23:50:39.109046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.109082 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.109089 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.109099 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:50:39.109112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.109127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.109136 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-18 23:50:39.109151 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.109156 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-18 23:50:39.109174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.109199 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.109206 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.109216 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-18 23:50:39.109229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.109243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.109253 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-18 23:50:39.109267 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.109273 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-18 23:50:39.109286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.109311 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.109318 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.109327 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:50:39.109344 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.109350 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.109359 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:50:39.109372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.109390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.109400 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-18 23:50:39.109414 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.109420 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-18 23:50:39.109433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.109457 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.109464 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.109473 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-18 23:50:39.109486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.109500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.109510 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-18 23:50:39.109524 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.109530 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-18 23:50:39.109542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.109567 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.109573 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.109596 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:50:39.109614 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.109621 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.109630 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:50:39.109643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.109662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.109673 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-18 23:50:39.109693 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.109700 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-18 23:50:39.109714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.109739 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.109746 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.109756 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-18 23:50:39.109769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.109785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.109795 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-18 23:50:39.109809 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.109815 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-18 23:50:39.109829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.109854 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.109861 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.109871 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:50:39.109885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.109900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.109910 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-18 23:50:39.109925 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.109931 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-18 23:50:39.109944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.109969 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.109976 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.109985 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-18 23:50:39.109999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.110014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.110024 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-18 23:50:39.110038 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.110044 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-18 23:50:39.110070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.110094 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.110100 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.110109 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:50:39.110122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.110136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.110146 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-18 23:50:39.110160 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.110166 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-18 23:50:39.110179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.110203 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:50:39.110209 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.110219 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-18 23:50:39.110232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.110246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.110256 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:50:39.110270 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.110276 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-18 23:50:39.110289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.110312 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.110319 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.110328 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:50:39.110341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.110355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.110365 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:50:39.110379 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.110385 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:50:39.110398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.110421 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.110428 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.110437 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-18 23:50:39.110450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.110464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.110474 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:50:39.110488 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.110494 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-18 23:50:39.110507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.110531 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.110538 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.110548 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:50:39.110560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.110588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.110598 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-18 23:50:39.110613 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.110619 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:50:39.110633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.110658 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.110664 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.110674 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-18 23:50:39.110693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.110709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.110719 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:50:39.110734 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.110740 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-18 23:50:39.110754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.110782 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.110789 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.110799 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-18 23:50:39.110817 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.110824 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.110834 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-18 23:50:39.110847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.110866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.110876 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:50:39.110891 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.110897 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-18 23:50:39.110911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.110935 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:50:39.110943 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.110952 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-18 23:50:39.110966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.110980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.110990 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:50:39.111006 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.111012 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:50:39.111025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.111051 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.111070 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.111080 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:50:39.111093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.111107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.111117 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.111131 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.111137 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:50:39.111150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.111176 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.111183 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.111193 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:50:39.111206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.111222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.111231 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:50:39.111246 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.111252 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:50:39.111265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.111290 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:50:39.111297 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.111306 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:50:39.111319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.111334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.111343 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:50:39.111358 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.111364 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:50:39.111376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.111400 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.111406 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.111433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.111458 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:50:39.111478 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:50:39.111495 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.111506 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:50:39.111516 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-18 23:50:39.111529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.111543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:50:39.111553 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:50:39.111568 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.111575 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-18 23:50:39.111589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.111615 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:50:39.111623 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.111632 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:50:39.111645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.111661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.111671 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-18 23:50:39.111692 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.111698 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-18 23:50:39.111712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.111737 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.111744 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.111758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.111783 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:50:39.111803 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:50:39.111820 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.111831 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:50:39.111842 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-18 23:50:39.111854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.111870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:50:39.111880 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:50:39.111895 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.111901 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:50:39.111915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.111940 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:50:39.111947 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.111957 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:50:39.111971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.111986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.111996 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-18 23:50:39.112011 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.112017 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:50:39.112031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.112067 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.112073 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.112086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.112108 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:50:39.112142 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:50:39.112159 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.112169 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:50:39.112179 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-18 23:50:39.112192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.112206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:50:39.112216 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:50:39.112231 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.112238 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-18 23:50:39.112251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.112276 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.112283 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.112293 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-18 23:50:39.112310 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.112318 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.112327 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-18 23:50:39.112345 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.112352 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.112361 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:50:39.112379 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.112386 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.112396 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:50:39.112413 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.112420 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.112429 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:50:39.112447 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.112453 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.112463 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-18 23:50:39.112480 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.112487 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.112496 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:50:39.112510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.112549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.112560 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-18 23:50:39.112576 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.112583 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-18 23:50:39.112597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.112622 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.112629 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.112639 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-18 23:50:39.112652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.112668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.112683 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:50:39.112699 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.112706 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-18 23:50:39.112720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.112745 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.112753 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.112763 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:50:39.112781 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.112788 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.112797 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:50:39.112815 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.112822 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.112831 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:50:39.112844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.112869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.112879 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-18 23:50:39.112894 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.112900 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-18 23:50:39.112914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.112939 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.112946 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.112956 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-18 23:50:39.112969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.112984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.112994 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:50:39.113009 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.113016 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:50:39.113029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.113054 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.113061 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.113071 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:50:39.113084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.113099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.113109 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.113130 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.113137 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:50:39.113151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.113177 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.113184 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.113194 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:50:39.113207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.113222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.113232 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:50:39.113247 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.113253 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:50:39.113267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.113292 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.113299 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.113308 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:50:39.113326 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.113333 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.113342 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:50:39.113359 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.113366 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.113376 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:50:39.113389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.113411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.113422 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.113437 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.113443 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:50:39.113457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.113482 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.113489 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.113498 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:50:39.113512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.113527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.113537 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:50:39.113552 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.113558 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-18 23:50:39.113572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.113597 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.113603 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.113613 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:50:39.113631 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.113638 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.113647 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:50:39.113664 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.113671 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.113687 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:50:39.113707 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.113715 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.113725 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:50:39.113743 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.113749 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.113759 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:50:39.113772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.113805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.113816 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:50:39.113831 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.113838 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:50:39.113852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.113878 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:50:39.113885 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.113895 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-18 23:50:39.113908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.113923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.113933 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:50:39.113947 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:50:39.113976 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-18 23:50:39.113983 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:50:39.113993 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-18 23:50:39.114007 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:50:39.114023 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.114050 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:50:39.114075 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.114082 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:50:39.114091 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:50:39.114108 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:50:39.114115 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:50:39.114124 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-18 23:50:39.114141 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:50:39.114147 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:50:39.114157 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-18 23:50:39.114173 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:50:39.114180 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:50:39.114189 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:50:39.114206 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:50:39.114213 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:50:39.114222 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-18 23:50:39.114239 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:50:39.114246 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:50:39.114255 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-18 23:50:39.114272 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.114279 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:50:39.114288 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.114305 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.114311 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:50:39.114320 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:50:39.114337 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.114343 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:50:39.114353 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-18 23:50:39.114370 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.114376 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:50:39.114385 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:50:39.114402 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.114408 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:50:39.114417 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:50:39.114430 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:50:39.114483 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.114501 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.114507 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:50:39.114521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.114546 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.114553 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.114562 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:50:39.114592 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.114599 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.114609 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:50:39.114626 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.114633 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.114642 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:50:39.114660 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.114667 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.114676 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:50:39.114696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.114723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.114734 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.114749 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.114755 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:50:39.114771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.114796 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.114803 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.114813 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-18 23:50:39.114827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.114842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.114852 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:50:39.114866 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.114894 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.114901 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.114910 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.114924 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.114941 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.114955 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.114981 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.114988 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.114998 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:50:39.115016 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.115022 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.115044 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:50:39.115062 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.115069 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.115078 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:50:39.115095 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.115102 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.115111 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:50:39.115128 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:50:39.115135 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.115144 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:50:39.115166 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:50:39.115173 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.115183 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:50:39.115200 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.115207 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.115216 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:50:39.115233 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.115239 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.115248 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:50:39.115265 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.115272 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.115281 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:50:39.115298 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.115305 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.115314 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:50:39.115330 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.115337 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.115346 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:50:39.115359 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.115413 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.115429 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.115435 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:50:39.115449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.115474 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.115480 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.115490 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:50:39.115507 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.115513 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.115522 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:50:39.115540 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.115546 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.115556 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:50:39.115586 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:50:39.115593 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.115603 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-18 23:50:39.115617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.115644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.115654 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.115669 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.115676 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:50:39.115706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.115731 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.115739 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.115748 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-18 23:50:39.115762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.115777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.115787 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:50:39.115801 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.115828 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.115836 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.115845 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.115859 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.115875 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.115889 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.115914 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.115921 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.115931 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:50:39.115950 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.115956 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.115966 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:50:39.115983 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.115990 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.115999 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:50:39.116017 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.116023 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.116045 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:50:39.116063 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:50:39.116069 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.116078 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:50:39.116095 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:50:39.116101 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.116110 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:50:39.116127 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.116133 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.116142 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:50:39.116158 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.116165 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.116174 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:50:39.116190 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.116197 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.116207 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:50:39.116224 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:50:39.116230 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.116239 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-18 23:50:39.116256 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.116262 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.116271 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:50:39.116288 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.116294 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.116303 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:50:39.116316 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.116373 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.116389 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:50:39.116416 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:50:39.116422 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:50:39.116432 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:50:39.116445 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:50:39.116461 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.116474 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:50:39.116499 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.116506 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:50:39.116515 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-18 23:50:39.116532 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.116539 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:50:39.116548 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-18 23:50:39.116564 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.116571 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:50:39.116593 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:50:39.116611 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.116617 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:50:39.116627 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-18 23:50:39.116645 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.116651 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:50:39.116661 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-18 23:50:39.116683 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:50:39.116690 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:50:39.116701 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:50:39.116719 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.116726 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:50:39.116735 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-18 23:50:39.116753 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:50:39.116760 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:50:39.116770 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-18 23:50:39.116787 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:50:39.116794 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:50:39.116804 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-18 23:50:39.116821 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:50:39.116827 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:50:39.116837 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:50:39.116854 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:50:39.116861 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:50:39.116871 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:50:39.116888 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:50:39.116896 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:50:39.116910 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-18 23:50:39.116929 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.116936 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:50:39.116945 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:50:39.116963 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.116970 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:50:39.116979 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-18 23:50:39.116993 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:50:39.117071 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.117091 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.117097 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-18 23:50:39.117116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.117141 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.117149 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.117159 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:50:39.117172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.117188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.117198 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:50:39.117212 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.117218 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-18 23:50:39.117232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.117256 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:50:39.117262 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.117272 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-18 23:50:39.117285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.117299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.117309 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:50:39.117324 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.117330 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-18 23:50:39.117347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.117372 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.117379 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.117388 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:50:39.117405 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.117413 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.117422 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:50:39.117439 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.117446 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.117455 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:50:39.117471 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:50:39.117478 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.117487 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:50:39.117500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.117525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.117535 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-18 23:50:39.117549 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.117555 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-18 23:50:39.117585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.117612 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:50:39.117619 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.117629 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-18 23:50:39.117642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.117658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.117668 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-18 23:50:39.117688 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:50:39.117718 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-18 23:50:39.117725 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:50:39.117735 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-18 23:50:39.117749 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:50:39.117765 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.117779 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-18 23:50:39.117805 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.117812 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:50:39.117821 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-18 23:50:39.117839 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.117846 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-18 23:50:39.117856 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-18 23:50:39.117873 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.117880 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:50:39.117895 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-18 23:50:39.117913 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:50:39.117920 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-18 23:50:39.117930 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:50:39.117947 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.117954 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-18 23:50:39.117963 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-18 23:50:39.117981 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.117987 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-18 23:50:39.117997 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-18 23:50:39.118014 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.118021 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-18 23:50:39.118031 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:50:39.118048 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:50:39.118055 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:50:39.118065 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-18 23:50:39.118082 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:50:39.118089 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-18 23:50:39.118099 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-18 23:50:39.118116 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.118123 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-18 23:50:39.118132 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:50:39.118145 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-18 23:50:39.118196 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.118213 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.118219 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-18 23:50:39.118238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.118264 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.118271 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.118281 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:50:39.118295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.118311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.118321 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-18 23:50:39.118336 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.118342 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-18 23:50:39.118356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.118386 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:50:39.118393 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.118403 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-18 23:50:39.118417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.118432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.118442 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:50:39.118455 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-18 23:50:39.118481 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:50:39.118488 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:50:39.118498 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-18 23:50:39.118515 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:50:39.118522 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-18 23:50:39.118531 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-18 23:50:39.118549 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:50:39.118556 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:50:39.118566 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-18 23:50:39.118579 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-18 23:50:39.118603 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.118619 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.118625 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:50:39.118643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.118669 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.118676 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.118692 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:50:39.118711 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.118718 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.118728 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:50:39.118745 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.118752 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.118761 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:50:39.118775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.118798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.118808 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:50:39.118823 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.118829 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:50:39.118842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.118867 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:50:39.118874 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.118884 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-18 23:50:39.118898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.118913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.118923 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:50:39.118940 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:50:39.118973 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:50:39.118980 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:50:39.118990 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:50:39.119004 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:50:39.119020 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.119034 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:50:39.119059 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.119066 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:50:39.119076 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-18 23:50:39.119094 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.119101 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:50:39.119110 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-18 23:50:39.119127 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.119134 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:50:39.119143 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:50:39.119161 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.119167 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:50:39.119177 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-18 23:50:39.119194 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:50:39.119200 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:50:39.119217 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-18 23:50:39.119235 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.119242 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:50:39.119255 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-18 23:50:39.119273 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.119279 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:50:39.119289 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-18 23:50:39.119306 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.119313 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:50:39.119322 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:50:39.119340 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.119347 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:50:39.119357 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:50:39.119370 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:50:39.119419 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.119436 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.119443 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-18 23:50:39.119457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.119482 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.119489 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.119499 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:50:39.119517 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.119523 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.119533 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:50:39.119551 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.119558 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.119567 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:50:39.119585 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.119591 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.119601 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:50:39.119619 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.119626 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.119635 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:50:39.119649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.119687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.119699 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:50:39.119715 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.119721 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-18 23:50:39.119735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.119760 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.119767 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.119781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.119805 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:50:39.119826 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:50:39.119843 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.119857 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:50:39.119868 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-18 23:50:39.119881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.119895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:50:39.119906 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:50:39.119921 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.119927 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-18 23:50:39.119941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.119966 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.119973 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.119983 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-18 23:50:39.119996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.120011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.120021 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-18 23:50:39.120036 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.120042 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-18 23:50:39.120056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.120081 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:50:39.120088 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.120097 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-18 23:50:39.120111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.120129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.120140 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-18 23:50:39.120155 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.120174 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-18 23:50:39.120188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.120212 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.120218 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.120228 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:50:39.120241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.120255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.120277 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-18 23:50:39.120293 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.120299 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-18 23:50:39.120313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.120351 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:50:39.120358 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.120369 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-18 23:50:39.120383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.120401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.120412 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:50:39.120426 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:50:39.120452 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-18 23:50:39.120459 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:50:39.120469 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-18 23:50:39.120483 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:50:39.120499 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.120513 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:50:39.120538 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.120545 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:50:39.120555 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-18 23:50:39.120572 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.120579 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:50:39.120588 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-18 23:50:39.120619 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.120626 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:50:39.120635 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-18 23:50:39.120652 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.120658 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:50:39.120824 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-18 23:50:39.120847 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.120854 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:50:39.120864 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-18 23:50:39.120882 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:50:39.120889 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:50:39.120899 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-18 23:50:39.120916 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:50:39.120923 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:50:39.120932 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-18 23:50:39.120950 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:50:39.120956 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:50:39.120966 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-18 23:50:39.120983 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:50:39.120990 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:50:39.121000 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-18 23:50:39.121017 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.121024 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:50:39.121034 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-18 23:50:39.121051 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.121058 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:50:39.121068 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-18 23:50:39.121098 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.121105 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:50:39.121114 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-18 23:50:39.121131 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.121137 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:50:39.121146 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-18 23:50:39.121159 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:50:39.121219 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.121237 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.121244 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-18 23:50:39.121264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.121289 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.121295 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.121305 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-18 23:50:39.121318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.121333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.121342 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:50:39.121357 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.121363 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-18 23:50:39.121376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.121399 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.121406 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.121415 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-18 23:50:39.121428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.121443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.121453 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:50:39.121467 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.121473 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:50:39.121487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.121510 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.121517 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.121526 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-18 23:50:39.121543 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.121549 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.121563 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:50:39.121580 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.121587 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.121596 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:50:39.121613 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.121619 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.121628 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:50:39.121641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.121667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.121676 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:50:39.121703 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.121709 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:50:39.121723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.121747 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:50:39.121754 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.121763 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-18 23:50:39.121776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.121790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.121800 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:50:39.121813 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:50:39.121844 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:50:39.121852 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:50:39.121861 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:50:39.121874 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:50:39.121890 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.121903 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:50:39.121928 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.121934 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:50:39.121943 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:50:39.121960 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.121967 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:50:39.121976 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:50:39.121992 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.121999 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:50:39.122008 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-18 23:50:39.122025 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:50:39.122031 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:50:39.122040 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:50:39.122057 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.122063 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:50:39.122072 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:50:39.122088 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.122094 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:50:39.122103 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-18 23:50:39.122120 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:50:39.122126 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:50:39.122139 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-18 23:50:39.122153 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:50:39.122190 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.122206 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.122213 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-18 23:50:39.122226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.122250 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.122256 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.122266 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-18 23:50:39.122283 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.122289 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.122299 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-18 23:50:39.122315 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.122322 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.122331 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-18 23:50:39.122347 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.122354 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.122367 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-18 23:50:39.122385 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.122391 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.122400 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-18 23:50:39.122417 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.122423 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.122432 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-18 23:50:39.122449 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.122455 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.122464 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:50:39.122481 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.122487 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.122497 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:50:39.122510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.122550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.122560 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:50:39.122574 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.122581 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-18 23:50:39.122599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.122624 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:50:39.122631 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.122640 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-18 23:50:39.122654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.122668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.122683 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:50:39.122700 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:50:39.122707 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-18 23:50:39.122717 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-18 23:50:39.122732 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.122738 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-18 23:50:39.122751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.122774 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:50:39.122793 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:50:39.122809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.122820 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:50:39.122829 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-18 23:50:39.122846 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.122852 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-18 23:50:39.122866 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-18 23:50:39.122883 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:50:39.122889 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-18 23:50:39.122898 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-18 23:50:39.122915 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:50:39.122921 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-18 23:50:39.122930 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:50:39.122947 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.122953 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:50:39.122962 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.122979 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.122985 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:50:39.122994 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.123011 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:50:39.123017 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-18 23:50:39.123026 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:50:39.123043 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:50:39.123049 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-18 23:50:39.123058 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:50:39.123074 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:50:39.123080 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-18 23:50:39.123089 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-18 23:50:39.123105 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:50:39.123111 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:50:39.123121 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:50:39.123137 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:50:39.123143 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-18 23:50:39.123152 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-18 23:50:39.123168 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:50:39.123174 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-18 23:50:39.123183 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:50:39.123199 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:50:39.123205 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:50:39.123218 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:50:39.123234 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:50:39.123240 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-18 23:50:39.123250 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-18 23:50:39.123262 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-18 23:50:39.123293 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-18 23:50:39.123322 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:50:39.123349 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:50:39.123375 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-18 23:50:39.123400 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:50:39.123427 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:50:39.123452 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:50:39.123479 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:50:39.123505 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-18 23:50:39.123531 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:50:39.123557 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-18 23:50:39.123582 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-18 23:50:39.123608 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-18 23:50:39.123634 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-18 23:50:39.123659 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-18 23:50:39.123690 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-18 23:50:39.123717 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-18 23:50:39.123743 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-18 23:50:39.123768 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-18 23:50:39.123793 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:50:39.123819 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:50:39.123844 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:50:39.123870 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-18 23:50:39.123896 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:50:39.123926 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:50:39.123951 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:50:39.123977 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.124004 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:50:39.124029 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:50:39.124055 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:50:39.124081 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-18 23:50:39.124108 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:50:39.124134 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-18 23:50:39.124159 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:50:39.124185 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-18 23:50:39.124210 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:50:39.124236 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-18 23:50:39.124261 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:50:39.124287 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.124313 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:50:39.124339 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.124364 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:50:39.124390 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:50:39.124416 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:50:39.124442 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.124468 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:50:39.124494 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.124520 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:50:39.124545 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:50:39.124570 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:50:39.124600 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-18 23:50:39.124625 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-18 23:50:39.124652 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-18 23:50:39.124694 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:50:39.124723 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:50:39.124750 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:50:39.124777 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:50:39.124804 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:50:39.124830 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-18 23:50:39.124857 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-18 23:50:39.124883 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-18 23:50:39.124910 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:50:39.124936 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:50:39.124963 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:50:39.124991 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:50:39.125027 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:50:39.125054 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:50:39.125081 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:50:39.125109 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.125127 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.125154 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:50:39.125180 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.125197 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.125214 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.125240 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:50:39.125267 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.125284 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.125301 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.125317 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.125348 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:50:39.125374 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.125392 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.125409 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.125425 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.125452 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:50:39.125477 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.125504 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:50:39.125530 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.125556 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:50:39.125582 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.125599 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.125625 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:50:39.125651 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.125668 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.125701 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:50:39.125728 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.125755 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:50:39.125781 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.125807 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:50:39.125833 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.125859 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:50:39.125886 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.125912 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:50:39.125938 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.125956 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.125982 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:50:39.126008 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.126034 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:50:39.126060 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.126091 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:50:39.126117 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.126143 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:50:39.126169 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.126195 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:50:39.126221 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.126239 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.126256 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.126273 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.126289 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.126306 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.126322 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.126348 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:50:39.126374 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.126391 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.126407 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.126433 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:50:39.126460 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.126486 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:50:39.126512 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.126530 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.126547 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.126573 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:50:39.126599 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.126616 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.126633 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.126649 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.126666 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.126697 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:50:39.126729 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.126746 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.126762 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.126781 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.126807 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.126833 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.126850 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.126867 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.126884 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.126910 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.126937 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.126963 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:50:39.126990 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.127007 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.127024 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.127041 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.127067 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:50:39.127093 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.127119 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:50:39.127145 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.127162 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.127178 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.127204 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:50:39.127231 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.127249 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.127265 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.127282 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.127298 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.127324 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:50:39.127355 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.127381 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:50:39.127408 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.127434 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:50:39.127461 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.127487 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:50:39.127512 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.127529 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.127546 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.127563 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.127589 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:50:39.127615 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.127632 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.127649 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.127665 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.127686 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.127712 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.127728 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.127745 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.127771 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:50:39.127796 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.127813 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.127839 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:50:39.127866 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.127882 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.127899 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.127924 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:50:39.127965 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.127983 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.128193 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.128211 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.128237 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:50:39.128263 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.128280 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.128296 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.128313 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.128339 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:50:39.128365 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.128391 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:50:39.128417 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.128443 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:50:39.128470 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.128486 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.128512 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:50:39.128538 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.128555 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.128581 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:50:39.128607 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.128632 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:50:39.128658 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.128690 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:50:39.128717 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.128743 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:50:39.128769 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.128796 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:50:39.128822 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.128839 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.128866 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:50:39.128892 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.128924 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:50:39.128951 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.128977 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:50:39.129004 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129030 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:50:39.129056 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129082 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:50:39.129108 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129125 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129142 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129159 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129176 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129192 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129208 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129234 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:50:39.129260 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129277 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129293 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129319 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:50:39.129345 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129371 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:50:39.129397 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129414 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129432 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129458 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:50:39.129484 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129501 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129518 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129535 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129556 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129582 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:50:39.129608 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129625 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129642 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129659 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129690 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.129717 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129734 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129750 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129767 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129793 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.129819 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129846 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:50:39.129871 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129888 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129905 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129921 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129947 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:50:39.129973 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.129999 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:50:39.130025 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.130042 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.130059 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.130084 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:50:39.130110 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.130128 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.130144 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.130161 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.130182 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.130208 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:50:39.130234 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.130260 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:50:39.130289 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.130317 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:50:39.130343 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.130369 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:50:39.130395 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.130412 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.130429 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.130445 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.130471 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:50:39.130497 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.130514 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.130530 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.130547 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.130564 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.130580 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.130597 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.130613 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:50:39.130639 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:50:39.130670 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-18 23:50:39.130735 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:50:39.130787 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:50:39.130839 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:50:39.130893 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:50:39.130941 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-18 23:50:39.130990 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-18 23:50:39.131039 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-18 23:50:39.131087 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-18 23:50:39.131136 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:50:39.131184 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:50:39.131237 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:50:39.131288 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:50:39.131336 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.131390 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:50:39.131439 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:50:39.131489 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:50:39.131537 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:50:39.131585 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:50:39.131634 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.131696 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.131747 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:50:39.131797 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.131881 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.131936 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:50:39.131984 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-18 23:50:39.132035 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:50:39.132083 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:50:39.132130 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:50:39.132179 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-18 23:50:39.132230 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:50:39.132283 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:50:39.132331 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:50:39.132381 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:50:39.132439 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-18 23:50:39.132488 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:50:39.132537 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:50:39.132586 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:50:39.132635 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:50:39.132690 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-18 23:50:39.132745 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-18 23:50:39.132793 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-18 23:50:39.132841 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-18 23:50:39.132891 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:50:39.132938 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:50:39.132995 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:50:39.133043 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:50:39.133090 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.133140 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:50:39.133189 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:50:39.133239 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:50:39.133286 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:50:39.133335 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:50:39.133383 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.133434 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.133483 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:50:39.133531 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.133586 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.133639 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:50:39.133697 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-18 23:50:39.133751 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:50:39.133799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:50:39.133847 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:50:39.133897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-18 23:50:39.133946 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:50:39.134000 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:50:39.134062 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:50:39.134113 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:50:39.134170 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-18 23:50:39.134219 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:50:39.134268 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:50:39.134317 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:50:39.134365 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:50:39.134413 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-18 23:50:39.134462 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-18 23:50:39.134526 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-18 23:50:39.134575 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-18 23:50:39.134624 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:50:39.134672 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:50:39.134727 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:50:39.134775 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:50:39.134823 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.134872 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:50:39.134921 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:50:39.134983 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:50:39.135044 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:50:39.135094 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:50:39.135142 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.135193 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.135242 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:50:39.135292 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.135345 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.135398 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:50:39.135464 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-18 23:50:39.135513 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:50:39.135560 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:50:39.135607 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:50:39.135657 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-18 23:50:39.135712 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:50:39.135765 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:50:39.135813 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:50:39.135862 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:50:39.135933 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:50:39.135962 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:50:39.136034 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:50:39.136090 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:50:39.136146 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:50:39.136410 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:50:39.136466 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:50:39.136520 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:50:39.136576 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:50:39.136630 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:50:39.136690 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:50:39.136751 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:50:39.136806 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:50:39.136860 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:50:39.136915 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.136970 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:50:39.137035 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:50:39.137089 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:50:39.137149 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:50:39.137205 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:50:39.137260 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.137315 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.137370 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:50:39.137425 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.137479 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.137534 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:50:39.137595 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:50:39.137650 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:50:39.137711 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:50:39.137766 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:50:39.137821 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:50:39.137876 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:50:39.137931 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:50:39.137985 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:50:39.138046 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:50:39.138109 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:50:39.138134 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:50:39.138189 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:50:39.138244 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:50:39.138300 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:50:39.138355 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:50:39.138410 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:50:39.138465 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:50:39.138520 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:50:39.138576 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:50:39.138631 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:50:39.138693 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:50:39.138753 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:50:39.138807 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:50:39.138862 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.138918 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:50:39.138974 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:50:39.139033 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:50:39.139089 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:50:39.139144 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:50:39.139199 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.139255 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.139310 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:50:39.139370 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.139427 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.139481 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:50:39.139536 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:50:39.139590 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:50:39.139645 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:50:39.139706 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:50:39.139762 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:50:39.139817 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:50:39.139874 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:50:39.139929 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:50:39.139985 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:50:39.140047 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-18 23:50:39.140069 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:50:39.140120 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:50:39.140170 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:50:39.140221 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:50:39.140271 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:50:39.140322 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:50:39.140372 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:50:39.140421 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:50:39.140470 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:50:39.140520 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:50:39.140570 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:50:39.140619 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:50:39.140690 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:50:39.140741 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.140791 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:50:39.140841 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:50:39.140892 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:50:39.140941 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:50:39.140990 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:50:39.141039 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.141089 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.141153 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:50:39.141203 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.141252 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.141302 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:50:39.141351 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:50:39.141401 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:50:39.141451 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:50:39.141500 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:50:39.141549 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:50:39.141616 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:50:39.141667 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:50:39.141722 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:50:39.141773 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:50:39.141829 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-18 23:50:39.141851 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:50:39.141903 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:50:39.141955 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:50:39.142007 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:50:39.142064 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:50:39.142398 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:50:39.142451 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:50:39.142503 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:50:39.142555 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:50:39.142606 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:50:39.142658 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:50:39.142716 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:50:39.142773 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:50:39.142826 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.142893 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:50:39.142946 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:50:39.142997 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:50:39.143049 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:50:39.143102 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:50:39.143154 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.143206 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.143258 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:50:39.143310 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.143382 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.143435 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:50:39.143487 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:50:39.143538 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:50:39.143590 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:50:39.143641 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:50:39.143698 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:50:39.143750 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:50:39.143802 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:50:39.143854 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:50:39.143928 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:50:39.143983 wsdl: current service: Service1 2019-08-18 23:50:39.144003 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-18 23:50:39.144034 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-18 23:50:39.144062 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-18 23:50:39.144090 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-18 23:50:39.144121 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-18 23:50:39.144145 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:50:39.144164 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:50:39.144175 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:50:39.144185 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:50:39.144195 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:50:39.144204 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:50:39.144213 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:50:39.144222 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:50:39.144232 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:50:39.144240 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:50:39.144250 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:50:39.144259 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:50:39.144268 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:50:39.144277 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.144286 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:50:39.144295 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:50:39.144305 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:50:39.144314 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:50:39.144322 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:50:39.144331 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.144345 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.144354 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:50:39.144363 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.144371 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.144380 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:50:39.144390 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:50:39.144398 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:50:39.144406 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:50:39.144415 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:50:39.144424 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:50:39.144433 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:50:39.144441 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:50:39.144448 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:50:39.144456 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:50:39.144465 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:50:39.144476 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:50:39.144484 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:50:39.144492 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:50:39.144501 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:50:39.144511 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:50:39.144521 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:50:39.144529 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:50:39.144537 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:50:39.144545 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:50:39.144553 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:50:39.144561 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:50:39.144569 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:50:39.144577 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.144584 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:50:39.144592 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:50:39.144601 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:50:39.144609 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:50:39.144616 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:50:39.144624 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.144632 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.144639 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:50:39.144647 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.144655 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.144662 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:50:39.144670 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:50:39.144681 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:50:39.144690 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:50:39.144701 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:50:39.144709 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:50:39.144717 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:50:39.144725 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:50:39.144732 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:50:39.144740 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:50:39.144747 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:50:39.144758 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:50:39.144765 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:50:39.144778 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:50:39.144787 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:50:39.144795 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:50:39.144802 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:50:39.144810 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:50:39.144818 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:50:39.144825 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:50:39.144834 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:50:39.144842 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:50:39.144849 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:50:39.144857 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.144865 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:50:39.144872 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:50:39.144880 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:50:39.144887 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:50:39.144895 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:50:39.144902 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.144910 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.144917 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:50:39.144925 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.144932 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.144939 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:50:39.144946 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:50:39.144953 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:50:39.144960 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:50:39.144967 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:50:39.144974 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:50:39.144981 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:50:39.144998 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:50:39.145005 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:50:39.145012 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:50:39.145020 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:50:39.145029 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:50:39.145037 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:50:39.145045 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:50:39.145053 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:50:39.145060 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:50:39.145067 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:50:39.145074 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:50:39.145082 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:50:39.145089 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:50:39.145097 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:50:39.145104 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:50:39.145112 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:50:39.145119 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.145126 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:50:39.145133 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:50:39.145141 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:50:39.145148 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:50:39.145169 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:50:39.145176 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.145184 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:50:39.145194 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:50:39.145202 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:50:39.145210 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:50:39.145217 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:50:39.145224 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:50:39.145231 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:50:39.145238 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:50:39.145244 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:50:39.145252 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:50:39.145258 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:50:39.145265 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:50:39.145272 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:50:39.145279 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:50:39.145526 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-18 23:50:39.145538 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:50:39.145543 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:50:39.145548 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:50:39.145555 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-18 23:50:39.145560 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:50:39.145564 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:50:39.145575 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-18 23:50:39.145584 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:50:39.145662 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-18 23:50:39.145671 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204699" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:50:39.145703 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:50:39.145727 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-18 23:50:39.145734 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-18 23:50:39.145739 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-18 23:50:39.145743 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-18 23:50:39.145749 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204699" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:50:39.145763 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:50:39.145771 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:50:39.145776 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:50:39.145789 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:50:39.145799 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:50:39.145804 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-18 23:50:39.145831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.145841 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:50:39.145846 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.145874 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:50:39.145880 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-18 23:50:39.145885 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-18 23:50:39.145888 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-18 23:50:39.145893 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-18 23:50:39.145897 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-18 23:50:39.145902 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-18 23:50:39.145906 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-18 23:50:39.145913 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204699" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:50:39.145927 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:50:39.145934 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:50:39.145939 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:50:39.145946 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:50:39.145951 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:50:39.145956 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:50:39.145979 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:50:39.145987 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:50:39.146000 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:50:39.146006 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:50:39.146011 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:50:39.146023 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:50:39.146035 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:50:39.146040 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:50:39.146045 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:50:39.146052 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204699" 2019-08-18 23:50:39.146059 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:50:39.146063 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:50:39.146069 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:50:39.146078 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:50:39.146084 wsdl: in serializeType: returning: 204699 2019-08-18 23:50:39.146091 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:50:39.146098 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:50:39.146102 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:50:39.146106 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:50:39.146111 wsdl: in serializeType: returning: 204699 2019-08-18 23:50:39.146116 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204699 2019-08-18 23:50:39.146137 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204699 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-18 23:50:39.146142 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-18 23:50:39.146149 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9998"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-18 23:50:39.146164 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-18 23:50:39.146171 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204699 2019-08-18 23:50:39.146231 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-18 23:50:39.146322 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-18 23:50:39.146248 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:50:39.146266 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:50:39.146272 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:50:39.146277 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:50:39.146281 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:50:39.146289 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:50:39.146300 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:50:39.146309 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:50:39.146315 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:50:39.146345 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-18 23:50:39.146358 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:50:39.146367 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:50:39.154232 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:50:39.154250 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:50:39.154262 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-18 23:50:39.154269 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-18 23:50:39.154275 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:50:39.154280 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:50:39.154284 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:50:39.154289 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:50:39.154294 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-18 23:50:39.154325 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-18 23:50:39.252342 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-18 23:50:39.252388 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-18 23:50:39.252395 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:50:39.252408 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:50:39.252414 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:50:39.252419 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:50:39.252427 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:50:39.252432 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:50:39.252438 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:50:39.252444 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:50:27 GMT 2019-08-18 23:50:39.252453 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:50:39.252459 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-18 23:50:39.252465 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:50:39.252478 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-18 23:50:39.252513 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-18 23:50:39.252526 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-18 23:50:39.252536 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:50:39.252541 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-18 23:50:39.252547 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-18 23:50:39.252587 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:50:39.252601 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:50:39.252609 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:50:39.252648 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:50:39.252657 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 21:50:27 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-18 23:50:39.252704 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-18 23:50:39.252790 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-18 23:50:39.252865 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-18 23:50:39.252875 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-18 23:50:39.253038 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-18 23:50:39.253153 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-18 23:50:39.253160 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-18 23:50:39.253170 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-18 23:50:39.253184 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:50:39.253209 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-18 23:50:39.253272 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-18 23:50:39.253305 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:50:39.253323 nusoap_client: got fault 2019-08-18 23:50:39.253332 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-18 23:50:39.253337 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-18 23:50:39.253342 nusoap_client: detail =